Reklama

2014-02-08 17:39:45

PIŁKA W GRZE – BĘDZIE BUDŻET OBYWATELSKI DLA ZAKOPANEGO

Reklama

Mieszkańcy Zakopanego mają głos! Głos bardzo mocny. Będziemy osobiście decydować. Bierzmy sprawy w swoje ręce i zaproponujmy na co wydać 1 milion złotych (taka kwota jest przeznaczona na Budżet Obywatelski w Zakopanem). Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w Zakopanem powoli staje się faktem. Między innymi dzięki pomysłowi na który wpadło Stowarzyszenie - Klub Sportowy Zakopane mamy szansę zmienić coś w naszym mieście.


"Budżet Obywatelski dla Zakopanego - Wybierzmy Razem"

Kiedy rok temu pisałem o Budżecie Obywatelskim (link -  http://24tp.pl/index.php?mod=news&id=18728 ) nie sądziłem, że w najbliższym czasie uda się go wprowadzić w życie. Stało się inaczej. Jesteśmy o krok od tego aby Budżet Obywatelski w Zakopanem realizowany przez mieszkańców stał się faktem. Mamy bardzo mało czasu i działamy pod presją. Nie wszystkim ten pomysł się podoba, ale nie będziemy się cofać. Zakopane jest ważniejsze! Budżet Obywatelski dla Zakopanego realizowany bezpośrednio przez mieszkańców jest ważniejszy! Zróbmy wszystko aby nie dało się tego zatrzymać. Jestem przekonany, że to dopiero początek.


W 2014 roku zdecydujemy na co wydać 1 milion złotych


Po raz pierwszy mieszkańcy Zakopanego zdecydują o kształcie budżetu obywatelskiego, a co za tym idzie, dokonają wyboru najbardziej potrzebnych ich zdaniem inwestycji w mieście. Już niedługo rozpoczną się konsultacje. Podczas konsultacji mieszkańcy zgłoszą propozycje projektów i inwestycji mających być sfinansowane przez Miasto. Następnie dokonają wyboru zadań, które zostaną ujęte w budżecie miasta.


To jest możliwe

Stowarzyszenie - Klub Sportowy Zakopane postarał się o dotacje z programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” finansowanego ze środków EOG. Został przygotowany i złożony wniosek pod nazwą "Budżet Obywatelski dla Zakopanego - Wybierzmy Razem", który otrzymał bardzo wysoką ocenę i w ramach projektów tematycznych (wspierane będą działania mające na celu angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne – Partycypacja obywatelska) uzyskał dofinansowanie.

W projekcie, który Klub złożył do Fundacji Batorego, znajdują się m.in. następujące zapisy:

„Projekt pn. "Budżet Obywatelski dla Zakopanego - Wybierzmy Razem" realizowany w partnerstwie z samorządem gminnym rozpocznie mechanizm decydowania przez lokalną społeczność o rozwoju miasta. Zadanie pozwoli mieszkańcom już od 16 roku życia na udział w spotkaniach konsultacyjnych, składania projektów i udział w głosowaniu nad projektami w zakresie planowania budżetu oraz wydatkowania środków miejskich.

Wdrożenie projektu umożliwi realizację inicjatyw, postulowanych przez mieszkańców miasta oraz da wpływ na decyzje dotyczące projektów „twardych", jak inwestycje w infrastrukturę (np. budowy chodników, dróg, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, boisk itp.), jak i „miękkich" (organizacji festiwali, wydarzeń kulturalnych, upowszechnia kultury fizycznej i sportu itp.).”

Aby powyższe dało się zrealizować Miasto musiało zostać partnerem. 19 grudnia 2013 roku Burmistrz Miasta Zakopane podpisał Deklarację Partnerską w której oświadcza, że w przypadku przyznania dotacji zobowiązuje się do podpisania umowy partnerskiej i do partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

Radni Miasta uchwalając 30 grudnia 2013 roku Budżet Zakopanego na 2014 rok (Uchwała Nr XLIX/650/2013 Rady Miasta Zakopane) zatwierdzili kwotę 1 miliona złotych na Budżet Obywatelski.

3 lutego br. Fundacja Batorego poinformowała o przyznaniu dotacji dla projektu "Budżet Obywatelski dla Zakopanego - Wybierzmy Razem".


Kto uczestniczy w projekcie – Grantobiorca
Stowarzyszenie Klub Sportowy Zakopane

Kto uczestniczy w projekcie – Partnerzy

Urząd Miasta Zakopane

Biuro Promocji Zakopanego

Centrum Formacyjno - Szkoleniowe "Księżówka" w Zakopanem


Kto może uczestniczyć w projekcie

Każdy mieszkaniec Zakopanego, każda organizacji i stowarzyszenie z Zakopanego są mile widziani. Każdy, kto chce, może się przyłączyć i każdy ma taki sam głos oraz równy wpływ na Budżet Obywatelski.


Zaproszenie do współpracy

Wszystkie osoby zainteresowane współpracą pro publico bono przy projekcie "Budżet Obywatelski dla Zakopanego - Wybierzmy Razem" proszę o kontakt mailowy. Szczególnie zachęcam osoby które jeszcze nie ukończyły 18 lat do zaangażowania się. Każdy mieszkaniec ma prawo społecznie zaangażować się w ten projekt i współdecydować o przyszłości Zakopanego.


Jaka rola Radnych

Udział Radnych, jako moderatorów oraz informatorów w procesie przygotowywania i konsultowania budżetu jest bardzo potrzebny. Między innymi na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za precyzyjne i jasne wytłumaczenie czym jest Budżet Obywatelski oraz jakie pomysły będzie można zgłaszać.


Fundacja im. Stefana Batorego – warto wiedzieć


Fundacja im. Stefana Batorego, założona została w 1988 roku przez Georgea Sorosa, amerykańskiego finansistę i filantropa, oraz grupę przywódców polskiej opozycji demokratycznej lat 80-tych, jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego.

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.


Klub Sportowy Zakopane – warto wiedzieć


Klub Sportowy Zakopane to stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000436197. Klub Sportowy Zakopane jest niedochodową organizacją pozarządową, prowadzącą swoją działalność od 2007 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz lokalnej społeczności. W 2012 roku stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi też działalność w zakresie popularyzacji idei społeczeństwa obywatelskiego wśród lokalnej społeczności m.in działania związane z mechanizmem 1 % podatku od osób fizycznych oraz działania popularyzujące wolontariat wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Klub zrealizował np. projekt "Spotkania Pokoleń = Zagrajmy Razem" w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-13 (uzyskał i rozliczył dotację ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).


Budżety Obywatelskie – jak robią to inni …


Cieszę się, że są ludzie i stowarzyszenia które potrafią dla realizacji swoich celów i idei oraz dla Zakopanego pozyskać środki finansowe (dotacje, granty) spoza budżetu miasta. Gdyby nie oni te pieniądze nigdy by do nas nie trafiły, dlatego trzeba ich docenić i szanować.

Korzystając z okazji serdecznie gratuluję wszystkim członkom i działaczom Klubu Sportowego Zakopane za odwagę i dziękuję za to co już zrobili i co robią dla Zakopanego.

Zachęcam Mieszkańców do udziału w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Zakopanem. Wybierzmy Razem.


Z poważaniem

/-/ Andrzej Pajor
kontakt: andrzej@pajor.pl | TT: @AndrzejPajor | FB: andrzej.pajor | www.pajor.pl


moje wcześniejsze artykuły:

->  CO TURYSTĘ OBCHODZI NAJBARDZIEJ? CO WIDZI I JAK NAS OCENIA? CZY WYCIĄGAMY WNIOSKI? (kliknij tutaj aby przeczytać)
Jeśli wierzyć wyliczeniom przedstawionym w raporcie „Badanie ruchu turystycznego w Województwie Małopolskiem w 2013 roku” to w Zakopanem i okolicy Polacy mogli zostawić około 2 miliardy złotych a obcokrajowcy około 760 milionów złotych. Wykorzystując te informacje i łącząc je z innymi, Burmistrz Zakopanego (Biuro Promocji) i Starosta Tatrzański (Tatrzańska Agencja) powinni zmodyfikować sposób prowadzenia działań promocyjnych i zapisy naszych strategii rozwoju.

->  ZŁOTóWKA TRWA A ŁAT ODSZEDŁ DO LAMUSA. Euro - Polska nie ma a Łotwa ma … (kliknij tutaj aby przeczytać)
"Jeżeli Polska chce się stać bardzo ważną i wpływową europejską superpotęgą, jeżeli rzeczywiście macie takie ambicje, to przyjęcie euro jest bardzo ważne i powinniście nad tym dyskutować" –minister finansów Łotwy Andris Vilks …

->  ZAKOPIANKA W PORONINIE – JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ ? (kliknij tutaj aby przeczytać)
Znane wszystkim skrzyżowanie jest niczym węzeł gordyjski. W sezonie turystycznym tworzą się tam gigantyczne korki. Proszę o komentarze do przedstawionych grafik – koncepcji modernizacji skrzyżowania zakopianki w Poroninie łącznie ze skrzyżowaniem zakopianki z drogą do Zębu. Bardzo mi zależy na Państwa wypowiedziach, uwagach i sugestiach.

->  SMAKOWITA PROMOCJA - OSCYPEK W CAŁEJ POLSCE (kliknij tutaj aby przeczytać)
Można się promować skutecznie i sensownie! Świetnym przykładem jest decyzja Małopolski o podpisaniu strategicznej umowy z delikatesami Alma, w których będą sprzedawane produkty regionalne, czyli także nasz Oscypek ...

-> BUDŻET ZAKOPANEGO JESZCZE NIE OBYWATELSKI ... (kliknij tutaj aby przeczytać)
Nie mieszkamy na końcu świata! W Europie ma go już ok. 200 miast. Budżet partycypacyjny - w Zakopanem cisza a Sopot (miasto partnerskie Zakopanego) już w 2011 roku wprowadził pierwszy w Polsce tego rodzaju budżet. Do prowadzenia budżetu obywatelskiego szykują się także Bydgoszcz, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Kędzierzyn-Koźle, Gdańsk, Płock, Radom, Tarnów oraz Wrocław. W kolejce jest także Warszawa...

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Andrzej. O (KSZ) 2014-02-17 09:17:05
to myślałem że na to się mówi cepry/ceperki ;-) Tak jakby nie było to witaj w klubie :D
koniczyna 2014-02-17 08:12:46
Dzięki, powoli się wyjaśnia...

Zatem kwota 1 mln złotych, tak, czy tak, byłaby w budżecie Zakopanego.
Ergo - jedyna za co możemy być wdzięczni (!?) Fundacji Batorego, i innym wspomnianym przez Pana, to 66 500 zł, która to kwota, jak się spodziewam, pójdzie W CAŁOŚCI na organizację wszystkich związanych z procesem działań.
Jedynym praktycznym skutkiem będzie to, że oczekiwana od Samorządowców mądrość i decyzyjność zostanie scedowana na tych, którzy aktywnie włączą się w proces rozdysponowania 1 mln zł.
To za co płacimy władzom miasta, samorządowcom, i innym odpowiedzialnym za realizację budżetu miasta ?

Dzięki za zaproszenie na spotkania mieszkańców :)

nie będę z dwóch powodów
po pierwsze - jestem , jak mówi Szymszel "przybłędą", czyli spoza Zakopanego (Szymszel nie mówi tak o mnie, ale mi się spodobało :) . Mówi tak o osobie, która, jak zauważyłem, ma problemy zarówno z językiem w którym została wychowana, jak i z językiem społeczności, do której teraz należy. vide - anglojęzyczny błąd ortograficzny w tytule jej ostatniego wpisu :D:D:D )

i po drugie - nie wytrzymałabym nerwowo...
Andrzej. O (KSZ) 2014-02-16 12:13:41
@ koniczyna

Pyt.
Czy kwota 1 000 000 zł w budżecie Zakopanego pochodzi z naszych/waszych podatków, i nic do niej nie mają ani Fundacja Batorego ani Luksemburg, Szwajcaria lub ktokolwiek inny

Odp. 1 mln - to środki Miasta Zakopane w ramach budżetu własnego gminy , czyli lokalnej społeczności , która płaci podatki itp.

We wniosku pojawiła się tylko ta informacja szczegółowa o roli partnera , poprzedni wpis wyjaśniał logikę projektową i w sprawozdaniach tak czy inaczej stowarzyszenie będzie musiało przekazać informację o roli partnerów , że np. zadeklarowany milion został wydatkowany na wybrane zadania przez mieszkańców na projekt x, y, z w ramach głosowań itp. i że np. rozpoczęto ich realizację.

Pyt,
czy też Fundacja i ewentualnie jakieś inne organizacje spoza Polski "darowują" nam ten milion -

Odp. Nie ! - są to środki Miasta (czyli mieszkańców Zakopanego , którzy płacą podatki itp). Zewnętrzne środki otrzymuje jedynie stowarzyszenie na proces wdrożenia tego mechanizmu.

ps. czy wybiera się Pani na spotkanie z udziałem mieszkańców , bo dialog fajny by mógł się wywiązać ;-)
koniczyna 2014-02-16 10:26:48
Panie Andrzeju, znowu dziękuję za odpowiedź,
Jednak wciąż nie uzyskałam odpowiedzi na proste pytanie, (albo nie zrozumiałam, dlatego proszę o proste odpowiedzi)

Czy kwota 1 000 000 zł w budżecie Zakopanego pochodzi z naszych/waszych podatków, i nic do niej nie mają ani Fundacja Batorego ani Luksemburg, Szwajcaria lub ktokolwiek inny,

czy też Fundacja i ewentualnie jakieś inne organizacje spoza Polski "darowują" nam ten milion.

Jeśli Pan zechce odpowiedzieć, to w prosty i jasny sposób,( Bo znowu nie pojmę :) )

:)
Andrzej. O (KSZ) 2014-02-15 19:24:16
3 - czy, a jeśli tak, to co ma wspólnego z kwotą 1 mln zł Fundacja Batorego.

Odp. Przecież skoro powstał pomysł, to trzeba było go dobrze przelać na papier.

Cały Budżet Obywatelski nie jest możliwy do realizacji w 100 % bez ważnego elementu jakim jest udział Gminy. Zatem informacja o współpracy partnerskiej z miastem i ten 1 mln zadeklarowany przez samorząd musiał się przewinąć w tym wniosku. Skoro wniosek został wybrany z 330 to musiał być pod względem merytorycznym dobrze przygotowany i spełniał wszelkie przypuszczenia że jest realny do wdrożenia.

Fundacja Batorego przekazuje dotację dla stowarzyszenia z której będzie musiała się rozliczyć.

4 - czy, a jeśli tak, to co mają wspólnego z kwotą 1 mln zł Norwegia, Islandia i Liechtenstein.
cytat z głównego wpisu "Pieniądze na realizację daje Norwegia, Islandia i Liechtenstein"

Środki finansowe dla stowarzyszenia pochodzą z takiego źródła na inicjatywę wdrożenia budżetu obywatelskiego - bo przecież wdrożenie całego budżetu wymaga m.in przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami , promocji , obsługi projektu itp.
Andrzej. O (KSZ) 2014-02-15 17:59:43
@ koniczyna.

Myślę , że na spotkaniach z mieszkańcami zostanie udzielona taka odpowiedź ze strony miasta.
koniczyna 2014-02-15 15:41:54
Panie Andrzeju,
z pełną świadomością przerzucam naszą dyskusję na główny wpis dotyczący tej sprawy (poza tym będzie łatwiej znaleźć :) )
dziękuję za odpowiedź,

Z pełnym szacunkiem odnoszę się do Pana zaangażowania w temat budżetu obywatelskiego, jak też do zaangażowania innych pomysłodawców.

Jednak Pana odpowiedzi w zasadzie wyczerpują tylko moje pytanie 5 ,8 i siódme w części kwoty 66 500 (Pana tekst "Klub zarządza tylko i wyłącznie uzyskaną dotacją od Fundacji Batorego."

Bardzo istotne dla sprawy jest moje pytanie nr 1, sprowadzające się de facto do pytania:
Czy gdyby nie aktywność obywatelska, o której rozmawiamy, to kwota 1 000 000 byłaby w budżecie, czy nie.

Jeśli Pan może odpowiedzieć również na pozostałe pytania, tak, by nie było żadnych wątpliwości - będę wdzięczna.

pozdrawiam
koniczyna 2014-02-15 08:57:12
Autora proszę o odpowiedź na serię pytań pod wpisem

Milion złotych dla mieszkańców

http://www.tygod nikpodhalan ski.pl/?mod=glo wna&strona=1&id=21863
Jurajczyk 2014-02-12 17:21:05
@Szymszel,jeśli będzie w puli te przykładowe 100 000 zł dla osiedla proszę nie próbuj stworzyć projektu o wartości np. 120 000 zł ,a później narzekać,że wszystko musiało być ustawione bo ci go nie przyjęli... ;) ;) ;)
Szymszel 2014-02-12 12:44:49
Nie jurajczyk Pan pajor piszę Po prostu nie po tym co trzeba i niczego niewyjasnil poza tym że przekręt się szykuje
Jurajczyk 2014-02-12 11:47:57
P.S.Pan Pajor po prostu zbyt podręcznikowo,a nawet zbyt sztywno o tym pisze i być może niektórzy są zdezorientowani.No cóż w konkursach krasomówczych chyba niekoniecznie wszyscy muszą startować ...;) ;) ;)
Jurajczyk 2014-02-12 11:42:36
W innych miastach gdzie jest już budżet partycypacyjny kwota na niego przeznaczona jest proporcjonalnie dzielona na osiedla czy dzielnice.Wówczas mieszkańcy dzielnic zgłaszają swoje projekty.Oczywiście projekty muszą spełniać podstawowe wymogi dlatego organizuje się spotkania na ten temat z mieszkańcami,którzy chcą takie projekty napisać.Projekty te poddawane są pod głosowanie MIESZKAŃCÓW,a nie rady miejskiej.Do realizacji są brane projekty z najwyższym poparciem ale mieszczące się w wielkości danej osiedlowej czy dzielnicowej puli.Co to znaczy?Dla przykładu.Jeśli do podziału na osiedlu czy dzielnicy jest 100 tys. zł. a koszt kolejno wybranych przez mieszkańcow projektów wynosi:
1. 70 000zł
2. 40 000zł
3. 22 000zł
4. 18 000 zł
to zostaną zrealizowane projekty 1 i 3,a nie projekty 1 i 2. Projekt drugi nie zostanie zrealizowany bo łącznie z projektem, który wygrał przekroczył by pulę 100 000 zł przeznaczonych pieniędzy (70 000 + 40 000 = 110 000).
Przepiękny 2014-02-12 08:27:01
Ja uważam, że nie ma innej możliwości jak pełna swoboda w opracowywaniu projektów (pomysłów) na wydatkowanie pieniędzy. Ten milion może być podzielony na wiele kwot mniejszych.
Jakieś gremium będzie oceniało nadesłane projekty, ale wyłącznie pod względem formalnym, a nie celowym.
Np. czy koszt mieści się w puli przeznaczonej na BO, czy cel jest zgodny z zadaniami własnymi gminy, czy możliwa jest jego realizacja w roku obrachunkowym?
Natomiast nikt nie ma prawa decydować, czy wykazany w projekcie cel jest słuszny. To mogą zrobić tylko mieszkańcy w głosowaniu plebiscytowym, które ma tę zaletę, że jest tanie i szybkie. Absolutnie nie referendum.

Trzeba pamiętać, że czas ucieka, a wszystko jest jeszcze w lesie, a gdzie tu wybór projektów, gdzie przygotowanie dokumentacyjne inwestycji, wyłonienie wykonawcy.....coś to kiepsko wygląda. Podobnie jak klarowność tekstu pana Pajora.
Szymszel 2014-02-12 07:09:44
Żeby budżet był obywatelski to każdy powinien mieć prawo do zgłaszania propozycji choćby księdzu proboszczowi A potem taka litania celów wystawiona w referendum. I te które mają najwięcej głosów otrzymują wsparcie A nie ze będzie o tym decydować banda ciuli
Szymszel 2014-02-12 07:05:18
@ jurajczyk dokładnie tak tzn nie,nic z tego pajorowskiego ple ple ple nie wynika. Przedstawił tylko"opiekunów" złotego melona ale jak będzie wyglądać dzielenie skóry na niedzwiedziu to już i słusznie niepotrzebne bo oni już tamswoich beneficjentów pewnie mają.
Pójdzie więc cała kasa w rozpierduche.
Przypomina mi to sytuacje z pkl gdzie tylko czarny PR się przeciw slowakowi stosowalo iroztaczalo wizje jakie to cuda będą i gmina właścicielem. A figa z magiem koniec końców w brzuszku żabki 99%

I pajor nie pajacuj już z tym minusem Chyba że to oznacza że minus jesteś
uorcyk 2014-02-12 06:45:46
@nie tyle madrzej co wiarygodniej :D
Jurajczyk 2014-02-11 21:56:24
Panie Pajor,a ten milion złociszy to nie będzie dzielony na mniejsze pule na poszczególne osiedla?Bo jeśli tak to nieco wprowadza pan w błąd...
Szymszel 2014-02-11 21:09:52
Rozumiem, o wszystko po to by mądrzej wyglądało?
Oj pajor pajor
uorcyk 2014-02-11 20:04:21
ta kreska to niby ze jego zastepczy podpis :D
koniczyna 2014-02-11 17:17:14
"...że się pędzi przy tym ciemne młyny
my się o to sztukatorzy nie martwimy
my jesteśmy partią życia i radości..."

A to może Zakopiany, choćby te obecne na tych forach, się skrzykną i wezmą sprawy w swoje ręce.
Mimo tego, że, jak sie niektórzy spodziewają, już jest pozamiatane.

to by się działo !!! :)

Macie piękną okazję, by pokazać na co Was stać.
A o to przecież formalnie chodzi twórcom budżetu obywatelskiego.
Szymszel 2014-02-11 17:00:55
Hahahahahaha, ale tytuł sie panu Pajorowi wybitnie udał!!!!

PIŁKA W GRZE!

No tak, będzie kto kogo wykiwa :):):):)

a tak poza tym moze ktoś mi wyjaśni co to znaczy takie coś /-/ przy nazwisku co pan Pajor strosuje?
piórko 2014-02-11 16:21:34
Budżet obywatelski jest jedynie argumentem za utrzymaniem trzech czterech etatów urzędniczych, wszak ktoś musi zająć się obsługą z tym związanych wniosków, kurend, protokołów.
Szymszel 2014-02-11 15:39:51
@ uorcyk dokładnie tak! Ten blog niczego niewyjasnil Atylko zobacz promuje ojców chrzestnych i 2/3 tekstu to opis tych podmiotów które będą mieć główny głos do powiedzenia. Mi to przypomina sytuację z pkg niby miały być gminne i tyle szumu robili A teraz mają 1% jak opp Reszta U zabki w brzuszku
uorcyk 2014-02-11 13:55:37
i mam nadzieje ze mimo wszystko ten milion pojdzie TYLKO na jakis projekt ( chocby i pilkarzykow) a nie bedzie wykorzystany inaczej.. Martwi mnie ta kampania i wynajecie sal... Oby to nie przerozdizlo sie w wiece wyborcze !
uorcyk 2014-02-11 13:53:12
Moim zdaniem pan Pajor głownie promuje siebie w tym co pisze i JAK pisze... Powyzszy tekst to czysta maniplacja - niczego nie wyjasnia a sciemnia o spoleczenstwie obywatelskim , to taka papka wyborcza, nawett nie kiełbasa. Tym bardziej szokuje, ze wlasnie ten pan mechanizmy przyznawania dotacji w tym unijnych przeciez ZNA ...
A poniewaz lubie czyste rece i sytuacje to na niego na 100% nie zaglosuje ani na ten projekt. Lecz sadzac po tym ilu sponsorow ma ten klub ( promuje go i UM i BPZ etc), to sprawa jest juz przesadzona ..
Czas na Patriotów 2014-02-11 09:08:18
Myślałem do niedawna, że to rzeczowy ten Andrzej Pajor. A teraz Po tym Batorym widzę, że nie interes regionu mu chodzi, ale o promowanie masońskiej polityki rządź i dziel, a Polskę gnój - aby kto inny na miał miał wpływ.
Nie na tym polega naprawa Państwa. Cza na patriotów a nie na gnioty z góry skazujące lokalną społeczność na spekulacje i kłótnie, podejrzenia...
A zresztą zobaczymy owoce tego kolejnegoPR-owskiego POronionego POmtysłu...
koniczyna 2014-02-11 08:05:31
Się nam ciekawie rozwija...
@Szymszel 2014-02-11 pisze, że pan "Pajor niby taki wykształcony A nie wie jak to w praktyce będzie?"
A może, Szymszelu, pan Andrzej właśnie dobrze wie, bo taki doświadczony i kompetentny.

i jeszcze raz napiszę, że cała ta sprawa kojarzy mi się z treścią wiersza Zbigniewa Herberta "Ornamentatorzy".
Króciutki cytat:
"...że się pędzi przy tym ciemne młyny
my się o to sztukatorzy nie martwimy
my jesteśmy partią życia i radości..."

Dobrze przygotowany i doświadczony człowiek potrafi właściwie pokierować przebiegiem przyznawania 1 mln zł i zagospodarowaniem "dotacji" fundacji Batorego

Uorcyku,
jeśli wiesz, jak to będzie zrobione, zaryzykuj i nadzoruj przebieg sprawy, może Aborygen się włączy, jako zaangażowany społecznik (piszę bez ironii)

Proponuję, by forumowicze nie zapomnieli o tej sprawie.

Daj Boże, żeby za parę miesięcy można było gratulować społeczności Zakopanego sensownego i z jak największą korzyścią dla dobra wspólnego zagospodarowania tych dużych kwot.
uorcyk 2014-02-11 07:38:40
nareszcie załapałes ze obecny bum to miszcz sciemy !
Szymszel 2014-02-11 07:34:10
Wstaje wcześniej aby swą nińkę poobrocać a potem zasnąć nie mogę :P

A co do meritum to ja już doskonale widzę w swej wyobraźni jak bumo zwołuje konferencje na ktrórej odpiera zarzutu: robi głupią minę, rozkałada ręce i tłumaczy, że on był przeciwny budżetowi no ale cóż... mieszkańcy tak zadecydowali, żę z tego nic nie wyszło/

PAJOR ty grafomanie! Gówno mnie obchodzę te twoje peany na cześć BPZ księżówki, Urzędu miasta i masońskiej fundacji. Po przeczytaniu tego bełkotu ja nic nie rozumiem na czym to ma polegac? Że ja mogę zgosić a oni i tak wybiorą co będą chcieli? I to ma być ten budżet obywatelski??
To i dzisiaj można przecież radnym sobie zgłaszać coby się chciało i taka sama szansa że zrobia to co chcą obywatele. Aborygen od kilku lat zgłasza że chce drogę i go zlewają.
Pisz waść z sensem, bo z twwego bełkotu nic nie wynika
uorcyk 2014-02-11 07:21:44
Szynszyl spac nie moze ?
Szymszel 2014-02-11 06:16:29
Zobaczycie gruszki na smreku. Z tym budżetem to.jedna wielka sciema i przekręt będzie. Beneficjent i tak już ustawiony. A buno powie później no tak chcieli mieszkańcy.
Jeśli budżet obywatelski to rozumiem że każdy sobie może zgłosić cel np ja że chciałbym przywrócić synagogę A potem lista propozycji w drodze referendum byłaby przeglosowana przez mieszkańców. A takie mydlenie oczu ze każdy może zgłosić propozycję A szacowana komisja i tak wybierze to co będzie chciała to żaden budżet obywatelski tylko mydlenie oczu A glupiemu radość. Pajor niby taki wykształcony A nie wie jak to w praktyce będzie? Ma przecież spore doświadczenie ze starostwa
soros-sachs batery 2014-02-10 23:48:40
a co ten sorosBatory Pana sponsoruje ?. Jeśli to prawda, o Boże, miej Andrzeja i jego budżet obywatelski w opiece!!!
uorcyk 2014-02-10 23:43:13
@qaz ...hemmmm, co ci powiem... ten kłus to wrósł w krajobraz i niewiele osob go w ogole widzialo ..No ale ..
ehhhh na razie nie moge nic powiedziec :D
uorcyk 2014-02-10 23:41:03
no, my Czerscy, dziedzice zamkowi ..hehehe
Fibi 2014-02-10 21:28:47
@koniczyna
Nawet jej ukochane nazwisko i gazeta GW Jak to się fajnie zgrało :D ja już kiedyś o tym gdzieś wspominałam :D
Pozdrawiam
koniczyna 2014-02-10 21:24:12
Oj, Tam, Uorcyku - wcale nie pogięło... :)

A wiecie, że w stolycy jest już ulica nazwana uorcykowym mianem ?

:D:D:D
uorcyk 2014-02-10 20:25:26
was to niezle pogieło z tym konkursem na dyrektora TPN , hahaha
hehe 2014-02-10 18:19:49
Boże widzisz i nie grzmisz jaki żałosny scenariusz nie dość ze zero rozumu to ani reprezentacyjnego wyglądu i gdzie to sie pcha szkoda gadac ......ale jak sie na sile chce komus dokopac to tak wlasnie wyglada wizerunek uorcyka byleby zniszczyc gorali by samemu zaistniec by klaskali chwalili ...jakie to żałosne
Fibi 2014-02-10 17:13:34
Becia a jo siy bede modlyła jak Pawlak " coby ci siy noga powineła," :D co by nie została tym derektorem , bo kto bedze tu z nami siedzioł i pisoł bloga :D W lesiy to ino chłopy rżną aż wióry lecą :) Niek siy chłopy tym zajmujom,
uorcyk 2014-02-10 16:53:47
@hehe - w ten sposob reaguje na koniecznosc jazdy stępa do Moka :D
hehe 2014-02-10 15:32:22
jakbyscie nie wiedzili o co ch0dzi to kase pani czerska bedzie dyrektor ze swoja spółka meleksów i nie nawidzaca górali dopeiro wetdy to miasto upadnie a fakt beda ja wszedzie wozic bo na nozkach nie da rady
zasmucony sytuacją 2014-02-10 13:02:53
KS Zakopane to ten słynny, stworzony na siłę klub z kilkuletnią tradycją?
Aborygen 2014-02-10 13:00:10
Jurajczyk
Polecam siedzenie na komisjach Rady Miasta / kupieckich / .
Od razu zejdziesz na ziemię .
Przepiękny 2014-02-10 12:21:17
@jarząbek, to zawrzyj swoje pomysły w formie projektu i przedłóż do oceny, najpierw merytorycznej, a potem społecznej.

Może odniesiesz sukces, ale musisz trochę pogłówkować jak KSZ z z Batorym i Księżówką żeby wykazać, że "wymiana nieudaczników" to zadanie własne gminy.
uorcyk 2014-02-10 11:20:10
skoro radny Pajor o czym wiem prywatnie cyt: posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje, doświadczenie, wiedzę oraz ma za sobą koordynację różnych projektów - zarówno tych krajowych i EU.
to czemu do diaska TAK TUTAJ NAMĄCIŁ zamiast wyłozyc o co chodzi ??
Jakby tak aplikowac jak on to napisal to mielibyscie marny skutek tegoż ...
jarząbek 2014-02-10 10:50:52
proponuję przeznaczyć te pieniążki na wymianę nieudaczników w postaci radnych i burmistrzów, a kandydatów na te stołki poszukać wśród białconów
Andrzej. O (KSZ) 2014-02-10 09:08:07
Odpowiadam na pytania:

Pan Andrzej Pajor od wielu lat wspiera działalność naszego stowarzyszenia, posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje, doświadczenie, wiedzę oraz ma za sobą koordynację różnych projektów - zarówno tych krajowych i EU.

Zaznaczam że pan Andrzej Pajor będzie wspierał Grantobiorcę w realizacji projektu społecznie i jego w ten projekt było bardzo duże, dlatego również będę bronił Andrzeja - jeśli chodzi o jego udział w tym projekcie.

To jego artykuł był takim motorem napędowym np. dla mnie by pomyśleć o znalezieniu źródła na taki pomysł, potem też w krótkim odstępie czasu podobny mechanizm odbył się w moim rodzinnym mieście oraz dodatkowo ze prekursorem w tej dziedzinie jest Sopot - Miasto partnerskie Zakopanego.

Udało się szybko znaleźć odpowiedni program i to że mogę pomóc jeszcze stowarzyszeniu które reprezentuje w promocji 1 % jeszcze bardziej dodało mi"powera".

Tak powstał projekt dedykowany lokalnej społeczności i też po części też odpowiedzą oraz dużą wdzięcznością za zaufanie działaczy w kierunku mojej osoby. Stąd jeszcze raz zaznaczam że będę bronił KLUBU i tego projektu . Będziemy otwarci na WASZE głosy i wspólnie jakoś przebrniemy przez ten tajemniczy zagmatwany temat ;-)

Zaznaczam że Klub posiada również osoby z wykształceniem z zakresu administracji i samorządu itp. - by nie było że tylko klapki mamy na sport.

Ponadto te osoby uczestniczyły i obserwowały w swoich rodzinnych miastach podobnym procesach wdrożenia mechanizmu budżetu obywatelskiego. Stąd mają swoje jakiejś tam cenne uwagi i spostrzeżenia.

To, że BP czy C-FS "Księżówka" są partnerami było to propozycją Klubu i współpraca z tymi jednostkami układała się dotychczas bardzo dobrze. Mamy zaufanie do tych partnerów i też będę bronił szczególnie "Księżówki" .

Dziękuję za dyskusję, czasem też fajne odejście od tematu i liczę że podczas spotkań nie zabraknie was bo to jest WASZ MILION i "będzie się działo".

Dziś raczej dopiero pod wieczór lub w nocy będę mógł odpowiedzieć na wątpliwości i pytania lub włączyć się w dyskusję ,

Pozdrawiam serdecznie i spokojnego dnia ;-)
Andrzej
Jurajczyk 2014-02-10 07:59:09
@Aborygen, widzisz teraz zamiast protestów jak będzie budżet partycypacyjny trzeba zakasać rękawy zrobić projekt,przekonać ludzi do niego by go wybrali.Taka praca u podstaw.Jeśli ktoś jest dobrym organizatorem to mu się uda,nawet gdyby nie za pierwszym razem miało to być np. z braku doświadczenia.


P.S. @dorotkaK, widzę, że wyjazd do Ziemi Świętej musi pani powtórzyć skoro nic pani nie nauczył...
Aborygen 2014-02-10 07:06:38
Ja wszystkim polecam DROBNY DRUK -do przeczytania .

Zasada jak w parabanku .
dorotkaK 2014-02-10 06:26:20
Skoro miasto prosi o głos to ja bym od razu przeznaczyła te pieniądze na świątynie opatrzności. Mieliby zamiast 6 , 7 melonow, a obywatel wiedzialby co z tymi pieniędzmi się stało. A tak się rozejda i nawet cba niedojdzie gdzie są.
dorotkaK 2014-02-10 06:20:22
Wow! "Pan" Jurczyk zmartwychwstał!
Jak było na odosobnieniu?

Co do meritum to jestem więcej niż pewna. Kasę zdefrauduja, Ale zrzuca to na karb obywatelskiego niedoswiadczenia.
Skoro dom episkopatu oraz biuro promocji weźmie rozstrzyganie o tym w swoje lapska to ja to źle widzę. Słyszałam z dobrych źródeł ze biuro trwoni tylko publiczną kasę.
uorcyk 2014-02-09 20:33:47
nie, to tylko ty tam widzisz szyderstwo....
cobra 2014-02-09 20:18:21
@uorcyk ,obraźliwe może nie,ale pisząc to robisz to szyderczo i z ironią.
uorcyk 2014-02-09 20:16:36
@aborygen sie obejdzie smakiem. Majcher ci powie, ze dal milion ale mieszkancy Z woleli trampkarzy wiec dwie pieczenie sie usmaża w jednym ogniu :)
uorcyk 2014-02-09 20:15:48
@aborygen sie obejdzie smakiem. Majcher ci powie, ze dal milion ale mieszkancy Z woleli tramparzy wiec dwie pieczenie sie usmaża w jednym ogniu :)
uorcyk 2014-02-09 20:14:38
@cobra a czyu okreslenie naski jest obrazliwe? bo jak dla mnie to nie...
Jurajczyk 2014-02-09 20:13:33
@uorcyk na ...prezydenta....;) ;) ;)
Ciekawe czy i tym razem posłucha?...;) ;) ;)
uorcyk 2014-02-09 20:11:45
@bendik: poznac głupiego po smiechu jego :D
cobra 2014-02-09 20:08:28
@uorcyk ,ale ty namieszana ,gender to przy nie pikuś...po Niemcach,po Tatarach i hust wie po kim jeszcze czy nie po Cyganach...a Nas tu od Naskiego Ludu wyzywa;);)
koniczyna 2014-02-09 20:04:17
@Przepiękny,
twój ostatni akapit - oj, jest dużo miejsca...
to właśnie chciałam uświadomić w swoich poprzednich komentarzach.

Bo już, "u zarania", jest dużo mętnej wody...
uorcyk 2014-02-09 20:01:10
Witaj @Jurajku : uorcyk po tatarskich przodkach ma doskonala orientacje w terenie :)
A powod nieobecnosci to musialam sie przygotowac do spotkania, potem odsiedziec swoje, odespac i wiele innyh spraw pozalatwiac , glownie telefonow
Jurajczyk 2014-02-09 19:55:02
@uorcyk,ja się jedynie boję,że świstaki i inne stworzenia będą musiały być gender ;) ;) ;)
Przepiękny 2014-02-09 19:53:21
No i dobrze, że się ruszyło. Milion to niby mało, ale są znacznie większe miasta, które wcale BO nie mają albo na bardzo niskie kwoty.

Zapowiada się interesująco, bo przecież to aktywność zwykłych mieszkańców przesądzi o tym jaki pomysł zostanie przyjęty do realizacji. Kto potrafi ludzi poruszyć i np. skłonić do przyjścia na zebranie oraz głosowania (w zasadzie plebiscytowego) ten wygra.

Ale uwaga, jest tu miejsce na spore "przewałki".
bendik 2014-02-09 19:52:28
@uorcyk a w pewnych kregach śmiech ale to oftop taki.;) bez obrazy, fakty.;p
uorcyk 2014-02-09 19:49:49
faktem jest ze sieje postrach w pewnych kregach :P
uorcyk 2014-02-09 19:48:30
@Fibi: dobre pytanie- kogo by widzial na stanowisku dyrektora PKG/MID?
Kierownika z dzialu udostepniania, ide o zakład !
@qaz: konie pojada stępa , co bylo do przewidzenia. Nareszcie !!
Jurajczyk 2014-02-09 19:30:47
P.S.Przełęcz Między Kopami też jest...No właśnie ciekawe jak u @uorcyka ze znajomością topografii parku?...;) ;) ;)
Jurajczyk 2014-02-09 19:29:18
Przecież już jest Wielka Królowa Kopa ;) ;) ;)
koniczyna 2014-02-09 19:22:19
@Fibi, @Jurajczyk

to nadarzy się okazja, by nadać kilku nienazwanym szczytom, przełęczom, piargom, kopom i bandziochom Uorcykowe imię :D:D:D
koniczyna 2014-02-09 19:18:21
a wracając do głównego tematu wpisu i do jego autora, to się uprzejmie zapytowywuję, co pan Andrzej Pajor ma z tym wszystkim wspólnego.

Czy coś ma, czy też próbuje sie ogrzać przy cudzym ogniu, tak jak we wpisie:
BLOG Andrzej Pajor
SZLACHETNA PACZKA W ZAKOPANEM, NOWYM TARGU, RABCE, SUCHEJ BESKIDZKIEJ itd.
2013-09-17 10:21:17

ps,
czyli jednak niekoniecznie 1 mln zł zostanie skierowany na cel zapisany w budżecie Zakopanego, tzn na remont i modernizację dróg gminnych.
To po cóż ta fikcja z zapisem budżetowym?
Wystarczyłoby napisać "na inne"
Jurajczyk 2014-02-09 19:13:31
@Fibi...
mea culpa,
mea culpa,
mea maxima culpa...
choć w nie moim wykonaniu ...;) ;) ;)
P.S.Z ostatnich doniesień niedźwiedź z Roztoki się już pakuje ...;) ;) ;)
Fibi 2014-02-09 19:09:58
Witaj Jurajku :* Ty to prorok cy cuś ,cza było jej nie rozgrzewać :):) a on sie napaliła to poszła w" długom" :):):)
Jurajczyk 2014-02-09 19:07:21
P.S.No i może @Edi dostanie zniżki do parku jako @uorcykowy "ziomek" ?...;) ;) ;)
Strach się bać.Podobno się sam hrabia Zamojski ze zmartwienia na cokole pomnika obrócił w stronę Tatr...;) ;) ;)
Fibi 2014-02-09 19:07:12
Oby Czerska nie wygrała, bo po góralch, Wytnie konie jak ten Halny. Ciekawe czy by poszła na układ z Mid ?
blat 2014-02-09 19:05:13
Na kioski ruchu niech przeznaczą, teraz coraz gorzej idzie biznes co widać po anonimowych wpisach na forum (czasu sporo, kasy niewiele).
Jurajczyk 2014-02-09 19:04:04
@cobra, być może już koni w parku nie będzie,krzyża na Giewoncie nie podświetlą,psy po parku będą biegały,a niedźwiedzie, świstaki i kozice się będą musiały zwijać jak im Kasprowy i przyległości obudują nowymi wyciągami...No i nie widzę tych śpiewów "parkowców" na Święta...;) ;) ;)
Może chociaż panią prezes vel panią przyszła,ewentualną dyrektor będą elektrycznym meleksem wozić po parku?
qaz 2014-02-09 18:52:58
Heheheheh. Nie pamiętam jakie stanowisko miał @uorcyk w sprawie śnieżenia Kasprowego. Fiakrzy za śnieżenie ? Ciekawy deal. Było nie było chłopy na pewno paru zmarszczek się dorobili na to info. Może zainteresowana to skomentuje ?
cobra 2014-02-09 18:51:31
teraz trzeba z nią dobrze ,bo jak wygra to i znajomości będą...:D
Jurajczyk 2014-02-09 18:43:45
@cobra,czyżby nas @uorcyk niestety posłuchał?@uorcyk to było żartem,a ty jednak kandydujesz? ...;) ;) ;)
Aborygen 2014-02-09 18:38:59
cobra

nie jest tak źle , ja za Maćkja Barana też się tłumaczyłem .

Policja doszła do wniosku ze nie ma on szans konkurować z OBECNYMI baranami i sprawę umorzyli .

Pozdrawiam
Andrzej. O (KSZ) 2014-02-09 18:36:03
W zasadzie nie pamiętam , kiedy ostatni raz pisałem na forach , gdzie panuje anonimowość - chyba dobrych kilka lat temu. Jednak będę bronił Klubu , bo robi on za dużo dobrego dla lokalnej społeczności i dzięki temu ponad setka dzieci i młodzieży z różnych środowisk może realizować swoje pasje i zainteresowania.

Byc może wpisy były emocjonalne i troszkę na szybko pisane , ale mam ogromny szacunek dla tych dzieciaków , działaczy , trenerów oraz darczyńców , którzy obdarzyli stowarzyszenie sporym zaufaniem społecznym.

Pozdrawiam wszystkich i myślę że organizowane spotkania z mieszkańcami pozwolą na tyle wyjaśnić wszystkie kwestie, ze nie będzie wątpliwości.
.
cobra 2014-02-09 18:34:07
Kolejną równie rewelacyjną wiadomością jest info, że podanie na stanowisko dyrektora TPN złożyła też... Beata Czerska czyli prezes Tatrzańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jeśli ta kandydatura jest prawdą to wprawi w spore kłopoty fiakrów wożących turystów do Morskiego Oka. Czerska tych górali bowiem po prostu tępi i jest niemal pewne, że gdy zostanie dyrektorem to jazdy końmi na szlaku zakaże!
cobra 2014-02-09 18:30:49
Edward Wlazło, Szymon Ziobrowski, Tomasz Zwijacz Kozica, Marcin Guzik czy nawet Beata Czerska!!!! To tylko niektóre z nazwisk, które wymieniane są w gronie kandydatów na nowego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego....@uorcyk co się nic nie pochwalisz?
Jurajczyk 2014-02-09 18:30:29
P.S..Panie Pajor jak już mówimy o Budżecie Obywatelskim (Partycypacyjnym) to oprócz przypomnienia o swoich wpisie na blogu sprzed roku zapomniał pan lub nie czytał o rozmowach na jego temat pośród komentatorów na TP.A było to m.in. pod wpisem @uorcyka "Ozdóbki :)" z 2013-12-12 18:34:13 .

Budżet Obywatelski a obywateli się nie czyta?No panie bloger ;) ;) ;)
Jurajczyk 2014-02-09 18:20:46
Temat budżetu wrócił...
Jurajczyk wrócił...
Wszystko spod ziemi wychodzi...
Idzie wiosna ;) ;) ;)
Dżem dobry :)
Aborygen 2014-02-09 17:10:19
koniczyna

dokładnie tak jest - wy / mieszkańcy zgłaszacie projekty / ale to MY I TYLKO MY / włodarze/ decydujemy .

Mydlenia cd.
bendik 2014-02-09 17:02:38
@ Andrzej. O (KSZ) w takim razie powodzenia, chociaż od cholery jest niejasności.
Pan częściowo je rozjaśnił (dziękuję) po bardzo zagmatwanym, niejasnym, chaotycznym, wpisie p.Pajor.
Andrzej. O (KSZ) 2014-02-09 16:42:25
Ideą projektu było i jest żeby to kwalifikowało się jako zadanie własne gminny i jak wiemy jest to dość duży katalog i nie tylko stanowią to drogi - TO MIESZKAŃCY WYBIORĄ W GŁOSOWANIU ;-) . Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, co wygra bo to wielka nie wiadoma jest. I tak te projekty , które przejdą (najwięcej głosów , plus wykorzystanie alokacji 1 mln , oraz dadzą się zrealizować w danym roku ) -muszą przejść procedurę za którą odpowiada po Miasto - wprowadzenie nowych zadań do budżetu miasta /zmiana budżetu/ i te środki finansowe muszą przesunąć i zabezpieczyć. Być może wydarzy się że wygrają drogi i chodniki wtedy nie będą potrzebne przesunięcia - na prawdę jest to w tym momencie nie do przewidzenia.
koniczyna 2014-02-09 16:29:02
Andrzej. O (KSZ)
to znaczy, ze przeznaczenie kwoty 1 mln zł, zapisane w budżecie Zakopanego w dziale dot remontów i modernizacji dróg gminnych, niekoniecznie trafi na ten cel. Zależnie od wyników głosowania może być przeznaczona np na remont boiska, bądź wypoczynek wakacyjny młodzieży, albo na drużynę rugby...
Tak ?
Andrzej. O (KSZ) 2014-02-09 15:57:17
@ koniczyna :

Weryfikacja projektu klubu , była poparta dekleracją partnerską miasta, że ten 1 milion będzie - by wogóle ten mechanizm budżetu obywatelskiego zaistniał.

Wniosek był składany wrzesień - grudzień / dość zawiła procedura : najpierw wniosek wstępny , potem pełny/. To był ogólnopolski konkurs i różnie to bywa - mógł przepaść itp. Swoją drogą toczyły się działania przez UM dotyczącego uchwalania budżetu miasta na 2014 roku , potem uchwała o konsultacjach itp. (to wszystko tyczyło się kiedy jeszcze nie było końcowej oceny projektu).

Decyzja o finansowaniu jest świeżą wiadomością i jest sporo spraw które mają priorytet. Odnośnie tego 1 miliona jak to zostało zapisane to są kompetencje UM - być może tak to na początek ujęli - istnieją przecież zmiany budżetowe i inne procedury , które na pewno będą to precyzować - ale są to kompetencje UM Zakopane.

Otrzymana od Fundacji Batorego wsparcie idzie tu zacytuje mniej więcej, ale inaczej to bardziej merytorycznie i szczegółowej jest opisane (wniosek bodajże 16 stron) :

2 - na obsługę całego procesu "decyzji społecznej", na co przeznaczyć ten 1 mln zł. (informację i promocję, spotkania z mieszkańcami, plakaty, ulotki.. itp. ) koszty stanowiące w przeważającej ilości nakłady finansowe w ramach wniosku klubu,
3 - dodatkowo na rozwój instytuacjalnego związanego z KSZ - tu już wspominałem co kryje się pod tym pojęciem: ten 1 % i inne działania - które były dopuszczalne i zaakceptowane przez ekspertów.

Pozdrawiam i proszę jeszcze raz o cierpliwość. Będą sukcesywnie pojawiać się informacje czy to w internecie czy w prasie

@ bendik : mechanizm 1 % na rzecz Klubu nie jest przymusowy. Każdy wspiera wg. własnego uznania - czy to lokalną i czy ogólnopolską OPP, albo co gorsze oddaje biernie 1 % do Skarbu Państwa.

Nikt nie zabroni żadnemu stowarzyszeniu promować się np. poprzez ulotki , plakaty , informacje w prasie - skoro ma na to środki czy to własne czy też że źródeł zewnętrznych. To chyba dobrze że młode osoby ze stowarzyszenia posiadają wiedzę i czas czysto społecznie na bieżąco prowadzą monitoring źródeł zewnętrznych - raz to się udaje , raz troszkę brakuje szczęścia ;-).

Działania z rozwojem instytucjonalnym są dodatkową możliwością uzyskania środków finansowych dla klubu w promocji tego mechanizmu na bieżącą działalność statutową stowarzyszenia.
bendik 2014-02-09 15:24:53
LOL, czyli taki przymusowy 1% od wszystkich? to jakoś mi nie leży, za chwile powstanie organizacja OPP dot np: dróg, odśnieżania, wywozu śmieci i oprócz tego będą nas kroć za to samo podatkami?
Andrzej. O (KSZ) 2014-02-09 15:21:34
Każdy uprawniony mieszkaniec miasta może zgłosić inicjatywę swojego projektu mieszczącej się w ramach zadań własnych gminny. Np. te słynne remonty chodnika , drogi gminnej itp.. Zbiera poparcie np. kilkunastu osób - potem składa projekt , który przechodzi ocenę tu zastrzegam pod względem formalno - prawnym - np. czy jest to zadanie własne i to poparcie. Nie będzie ścisle okreslany pomysł tylko względy formalno - prawne. Jak spełni te kryteria . potem odbędzie się ogólnodostępne głosowanie mieszkańców,

Jak będzie wola np. z dzieciaków klubu od 16 roku i na piszą własny projekt, samodzielnie i uzyskają poparcie innych wymaganej ilości osób z Zakopanego (kilkanaście osób) na jakiś tam projekt (bo np. zachce się im skateparku) i będzie spełniał wymogi formalno - prawno to zostanie on dopuszczony do głosowania z udziałem wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani głosowaniem.

Nigdzie nie jest zabronione by obywatel x mieszkaniec Zakopanego powiązany jakoś z KS Zakopane napisał sobie projekt. Ten milion ma być przeznaczone na te projekty które uzyskają największe poparcie społeczne w głosowaniu i wyczerpią alokację 1 miliona złotych deklarowanych przez miasto w 2014 roku.

Wszystko będzie przejrzyste i nie ważne czy jest to obywatel x z KS Zakopane czy z Gubałówki, Pardałówki , Harendy- skoro miał pomysł i odwagę napisać krótki opis projektu , bo uważa np. że ma mega dziury. Dołożymy wszelkich starań by było wszystko przejrzyste , będą spotkania , będą pracownicy UM , będziemy i my.

Ps. uprawnionych do głosowania jest ponad 20 tys. i trudno powiedzieć co zyska aprobatę.
koniczyna 2014-02-09 15:13:53
Dziękuję @Andrzej. O (KSZ) za obszerny komentarz, ale mam pewien dysonans poznawczy między Pana informacjami, a komentarzem Baciara 1 2014-02-08 22:14:33, w którym pisze:
"3 lutego br. Fundacja Batorego poinformowała o przyznaniu dotacji dla projektu "Budżet Obywatelski dla Zakopanego - Wybierzmy Razem", popartym dodatkowo o zapisy Budżecie Zakopanego, o przeznaczeniu 1 mln zł

To w końcu kwota otrzymana od Fundacji Batorego idzie:
1 - na realizację remontu bądź modernizacji dróg gminnych,
2 - na obsługę całego procesu "decyzji społecznej", na co przeznaczyć ten 1 mln zł. (akcje propagandowe, zbieranie głosów, spotkania, plakaty...)
3 - zupełnie na coś innego, związanego z KSZ

Bo jeśli na to drugie, to rozumiem, że zupełnie niepotrzebnie cała ta sprawa kojarzy się z treścią wiersza Zbigniewa Herberta "Ornamentatorzy".
Polecam w Interpretacji Przemysława Gintrowskiego - znajdziecie na YT...
Króciutki cytat:
"...że się pędzi przy tym ciemne młyny
my się o to sztukatorzy nie martwimy
my jesteśmy partią życia i radości..."
uorcyk 2014-02-09 15:00:14
@bendik: nie wszyscy sa pierdzistołkami- OPP realizuja zadania tzw publiczne (ZAMIAST urzedów) -przejmujac dzialanosc pastwa w okreslonych sferach, bo lepiej co do zasady gospodaruja pieniedzmi- taniej ....
uorcyk 2014-02-09 14:57:28
Ponizsze wyjasnienia rozumiem tak: dostaliscie Panstwo kase na dzialania marketingowe w zwiazku z realizacja projektu w ramach ktorego chcecie pozyskać 1 mln od miasta na dofinansowanie ( w ramach budzetu partycypacyjnego) jakis zadan waszego stowarzyszenia, czy tak??
Owszem, macie prawo do 1% i go sobie zbierajcie ale powyzszy tekst jest nierzetelny: albo autor nie rozumie i stad nie wyjasnia co sie takiego ma zdarzyc z milionem zlotych albo tekst zawiera "lokowanie produktu" czyli promuje pilkarski klub...
Ja tam lubie czyste sytuacje !
Andrzej. O (KSZ) 2014-02-09 13:56:37
Grantobiorcą jest Klub Sportowy Zakopane , czyli organizacja pożytku publicznego. To my będziemy stroną umowy z Fundacją Batorego.

Różne stowarzyszenia piszą wnioski i inicjatywy na rzecz mieszkańców, tak też zrobił KS Zakopane - przeszedł gęste sito w ogólnopolskim konkursie w ocenie nie zależnych 4 ekspertów - uznano że projekt jest ciekawy i warty zainteresowania / było 330 projektów , wyłoniono najciekawsze 68 , a z nich 30. KSZ - otrzymał max ocenę końcową/ .

Fundacja Batorego jako operator programu Obywatele dla Demokracji przekaże środki na wdrożenie mechanizmu budżetu obywatelskiego - dość długa specyfikacja wniosku by ją opisywać i na to będzie czas w trakcie realizacji zadania.

Odpowiadając na pytanie jaka kwota : to jest to łączna kwota 66 500. Na prawdę wniosek jest obszerny i bodajże jest to kilkanaście stron opisowych i trudno wszystko szczegółowo wyjaśniać.

Ta kwota zawiera zarówno działania w ramach projektu , który został nazwany "Budżet Obywatelski dla Zakopanego - Wybierzmy Razem" . W ramach tego projektu są też działania i środki na rozwój instytucjonalny KLUBU - tzn. m.in na działania związane z pozyskaniem 1 % na rzecz stowarzyszenia i inne działania.

Projekt będzie realizowany w szerokim pojętym partnerstwie : przede wszystkim miastem , który zadeklarował 1 milion na najlepsze projekty zgłoszone przez mieszkańców, pozostali partnerzy wnoszą albo aspekt promocyjny , albo zaplecze (sale konferencyjne choćby na spotkania itp). Tak jak wspomniałem wniosek zawiera obszerny opis.

Odpowiadając na jakieś tam pytanie o formę Głosowania wg. wstępnych założeń zawiera bezspośrdnie głosowanie , ale nie wykluczona jest modyfikacja np. głosowanie internetowe. Projekt realizowany jest w latach 2014- 2015.

Odnośnie tego, że natomiast stowarzyszenie informuje na swoim FB o możliwości 1 % podatku (KRS 0000436197) to ma do tego prawo, bo jest podmiotem uprawnionym i trwa okres kampanii - także trudno by w tym okresie nic nie promować tego mechanizmu na rzecz naszego stowarzyszeniu. Nie brakuje też informacji (podlinkowania ) do niniejszego artykułu. Jak się przejrzy profil to była tam informacja pod koniec 2012 roku o trwającym procesie oceny merytorycznej tego projektu.

Wg. nas Organizacja z każdym rokiem cieszy się coraz większym zaufaniem społecznym skoro skupia blisko 150 dzieciaków już od 7 roku życia w górę. O zaufanie świadczy też że z 1 edycji kampanii 1 % - udało się im pozyskać 4407 zł z 1 % i jest to dobry wynik , biorąc pod uwagę jedynie zaangażowanie choćby na profilu FB. Środki te wspomogły bieżącą działalność statutową stowarzyszenia.

To że rozwijamy naszą działalność także w sferze pozasportowej to takie są czasy i wymaga dostosowania się do realiów. Stowarzyszenie jest nieżależne od władzy lokalnej , polityki i skupia też osoby spoza Zakopanego , które gwarantują neutralność i duży powiew świeżości w działaniach naszego klubu tj. stowarzyszenia lub jak kto woli ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO !!!!.

Wszystkie te działania mające na celu zmierzające do rozwoju czy to klubu czy lokalnej społęczność działacze robimy społecznie,

Nie oczekujemy od miasta i "nie wegetujemy" tylko na dotacjach z miasta. Nie narzekamy że jesteśmy nie doceniani , wręcz przeciwnie - rok 2014 - dotacja na z zakresu kultury fizycznej i sportu to ok. 24 tys. przy budżecie 300 tys. na sport !!!

Co prawda Jest to mało bo składa się na to trzy zadania : szkolenie dzieci i młodzieży , 2 turnieje, ale działamy dalej i poszukujemy innych środków na bieżącą działalność.

Przykładem mogą być Ministerstwo, Województwo Małopolskie teraz Fundacja Batorego,

Te wszystkie działania odbywają się przecież na rzecz lokalnej społeczności . Chcemy by nasza młodzież też była aktywna w sferze społeczeństwa obywatelskiego , część z nich już w tym roku po raz pierwszy wezmą udział w wyborach , pozostali za rok dwa. Chcemy im wpoić że ich głos jest ważny na rozwój swojej małej ojczyzny.

Pozdrawiam i proszę o cierpliwość. Wszystko sukcesywnie będzie rzetelnie przekazywane i wyjaśnianie w trakcie trwania projektu.
Aborygen 2014-02-09 13:49:37
człowieku jesteś zajeb....m OPTYMISTĄ - przeczytaj jak ma to wyglądać w Zakopanem i wszystko zrozumiesz .

Ale być może jako radnemu powiatowemu - Mydlenie oczu wystarczy .

Ja staram się czytać ze zrozumieniem i zaprezentowany projekt niczego nie oferuje - poza MYDLENIEM
.

Pozdrawiam
uOstrewka 2014-02-09 12:22:11
To nie wiys ze całe POd hale jest takie!
bendik 2014-02-09 12:20:23
Wtf? fundacje, stowarzyszenia? Obywatele nie chcą fundacji, kolejnych pierdzi-stołków, bezradnych radnych, przez które przepłynie kasa nie wiadomo gdzie i ile. Jak ma być przyznana kwota, to konkrety, tyle a tyle wydawana, tyle a tyle i na to i na to i chcieli byśmy to widzieć, nie tylko wtedy, gdy się wszystkim tyłki palą przed wyborami .
Jest od groma dziur do upchania w Zakopanem i okolicach, wszystkie są ważne, Pieniędzy brak, tymczasem ok 10% budżetu wydaje sam UM Zakopanego na samego siebie?

Nieważne zresztą jak się potoczy sprawa tego miliona, tuba medialna niebawem ogłosi ile dobra dla miasta zrobiła banda która zamotała nas wszystkich...
uorcyk 2014-02-09 11:53:01
Jak rozumiem wpis pana Pajora ( po aktualizacji), to grantobiorcami ( beneficjentami ) budzetu obywatelskiego maja byc ALBO Piłkarze albo Ksiezowka?? Bardzo prosze o wyjasnienia, bo jak na osobe z wyzszym wykształceniem, tresc tego wpisu jest dosyc zagmatwana! O co chodzi? sama idee budzetu obywatelskiego rozumiem ale pragen jeszcze wiedziec "hu-is-hu" bez owijania w sreberka!
uorcyk 2014-02-09 11:48:40
Niech mi ktos jeszcze wyjasni, jaka jest rola Ksiezowki ( d Domu Rekolekcyjnego) w projekcie budzetu obywatelskiego??

Cos to mi nie gra, to o co chodzi w tym chodzi? czy sa jakies dwa projekty na rzecz ktorzyh mamy glosowac ??
Mysze doczytac w Fundacji Batorego, moze tam mnie ktos oswieci ?
uorcyk 2014-02-09 11:45:12
@koni: bo mlodzi piłkarze z tego klubu maja po ok 16 lat ?? dlatego taki jest pułap wieku?
uorcyk 2014-02-09 11:34:20
a ja zwracam uwage na fakt, ze na stronie FB jest napisane cyt::
Witamy Nowy Rok i ... rozpoczynamy II edycję kampanii popularyzującą mechanizm 1 % podatku na rzecz naszego stowarzyszenia.

Co zasadniczo odbiega od tego co napisal pan Pajor cyt:
Stowarzyszenie prowadzi też działalność w zakresie popularyzacji idei społeczeństwa obywatelskiego wśród lokalnej społeczności m.in działania związane z mechanizmem 1 % podatku od osób fizycznych

Czy to oznacze, ze w ramach dofinansowania i budzetu obywatelskiego KSZ bedzie zabiagał o milion złotcyh na rzecz wlasna?? PROSZE O WYJASNIENIA ??
koniczyna 2014-02-09 09:30:49
po pierwsze
... się mi wydaje, że 1 mln zł, to z jednej strony dużo, ale z drugiej to ok 0,8 % budżetu Zakopanego na 2014.
Jeśli dobrze odczytałam, to kwota 1 mln zł jest zaplanowana w dziale "Remonty i modernizacja dróg gminnych w ramach budżetu obywatelskiego"
A zatem nie ma mowy o wykorzystaniu jej w innym celu...

po drugie
Skąd, panie Autorze, chęć i pomysł wciągnięcia młodzieży od 16 roku życia w proces opiniowania i decydowania o przeznaczeniu tych pieniędzy?
Dlaczego nie od 13 lat ?

po trzecie
skoro wybieramy co parę lat naszych reprezentantów, których przyświeca z definicji troska o dobro wspólne, to czy nie jest tanim populizmem wspaniałomyślne udzielanie społeczeństwu prawa do decydowania o nikłej części wydatków budżetowych.
W dodatku w dziedzinie wyboru, którą drogę wyremontować...

po czwarte
technologia podejmowania decyzji
Czy będzie referendum z karkami, czy może głosowanie elektroniczne ( może na jakimś nowoczesnym portalu internetowym)

i po piąte,
co ma z tym wszystkim wspólnego ( jeśli dotacja, to w jakiej wysokości ) Fundacja Batorego
Baciar 1 2014-02-08 22:14:33
3 lutego br. Fundacja Batorego poinformowała o przyznaniu dotacji dla projektu "Budżet Obywatelski dla Zakopanego - Wybierzmy Razem"

Wydaje mi się , że 1 mln złotych jest to trochę mało pieniędzy ,nie mniej na sam początek jest od czegoś zacząć.
- Dlaczego mało ?
- .Potrzeb społecznych jest bardzo wiele w każdej dzielnicy naszego miasta .Zakopane to nie tylko Krupówki i Gubałówka ?
Fibi 2014-02-08 21:43:31
Ja się dziwię ,że @Aborygen cicho siedzi,? Przedtem to miał tyle pomysłów a teraz Cie muli . strułeś siy tom kiełbasom :D
@Gaz
Może to i dobry pomysł :) .
uOstrewka 2014-02-08 21:27:49
Kolejny co to chce się ogrzać przy cudzym ogniu.Wykopki już wnet to my wam wystawimy odpowiednią laurkę.
uorcyk 2014-02-08 21:24:11
mam prosbe, zeby BIURO PROMOCJI POPRZESTALO NA PROMOWANIU usług turystycznych pt urlop w Zakopanem a nie wnikalo w inicjatywy obywatelskie !
Fakty 2014-02-08 19:11:35
Myślałam że kto jak kto ale radny powinien wiedzieć i pisać prawdę?Ostatecznie o tym 1ml ''nie będziemy osobiście decydować ''tylko burmistrz i rada. Zaś na pomysł nie wpadł Pajor ani żaden klub . Co najwyżej napisał o tym co stosowane jest w wielu miastach Polski.
bendik 2014-02-08 18:16:16
Drugi milion (lub więcej) po przetrzebieniu biurw w starostwie i urzędzie miasta oraz skasowanie nagród, nagródek które lecą nie wiadomo z jakiego powodu.

Ja wiem, urzędnicy są zadowoleni ale podatnika krew zalewa gdy widzi jak rozpływają się jego podatki na papierki i personel zatrudniony do ich produkcji- niepotrzebnie.
qaz 2014-02-08 17:48:31
1 mln proponuję dać tym, dzięki którym otwarta zostanie Gubałówka. W zamian za umowę na 30 lat dzierżawy.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam drewniany dom z bali, 2 pokoje i kuchnia wraz z budynkiem gospodarczym do rozbiórki.
  Tel.: 0033699370699, 0048666666543
  E-mail: rezerwacja@vivatatry.pl
 • PRACA | dam
  Poszukujemy KRAWCOWEJ do pracy przy pantoflach ok. Rabki.
  Tel.: 507484949
  E-mail: Fengszui@wp.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  MIESZKANIE na wynajem. Zakopane - Przew. Krzeptowskiego, 2 pokoje, 44 m2 - 2500 zł+ prąd. Tel. 600820576,
  WWW: www.perfect-nieruchomosci.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  ZAKOPANE Pardałówka MIESZKANIE, 63 m2 - 549 000 zł. Tel. 886896759,
  WWW: www.perfect-nieruchomosci.pl
 • PRACA | dam
  Perfekt Isolierung Ltd. Spółka komandytowa zajmująca się Izolacją przemysłową zatrudni do pracy zagranicą. Mile widziane osoby z doświadczeniem jak również do przyuczenia. Możliwość szybkiego wyjazdu i wysokich zarobków. Chętnych prosimy o przesyłanie CV na adres:
  E-mail: biuro@isolierung.pl
  Inne: lub kontakt telefoniczny ? 12 268 32 80.
 • PRACA | dam
  Pensjonat zlokalizowany w okolicach Centrum Zakopanego (odległość od ul. Krupówki ok 1,5 km) - zatrudni na stałe rezydenta do przygotowywania śniadań i sprzątania pokoi. Oferujemy stawkę 18 zł netto/h i zakwaterowanie. CV wraz z danymi kontaktowymi proszę przysyłać na poniższy adres mailowy:
  E-mail: pensjonat_zakopane@o2.pl
 • PRACA | dam
  Do remontów i wykończeń: PŁYTKARZA.
  Tel.: 602839607
 • SPRZEDAŻ | różne
  SPRZEDAM MEBLE HOLENDERSKIE I BYDGOWSKIE Z LITEGO DRZEWA (meblościanka, stół owalny rozkładany z krzesłami, wypoczynek - fotele). 602 156 678
 • POŻYCZKI
  KREDYTY BANKOWE POŻYCZKI POZABANKOWE, -ODDŁUŻENIOWE, -NA OŚWIADCZENIE, -TYLKO DOWÓD OSOBISTY. T- 694 567 002.
 • POŻYCZKI
  TYLKO U NAS ODPOWIEDNIE FINANSOWANIE -DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, - DO 300 000 ZŁ. GOLD CENT FINANSE. T-18 542 40 56.
 • PRACA | dam
  PANIĄ DO SPRZĄTANIA W CUKIERNI W NOWYM TARGU. 694 357 379.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię POMOC KUCHENNĄ do pensjonatu w Marzasichlu.
  Tel.: 669 493 772
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY ogłasza PRZETARG NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 38A przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze handlowo-usługowym od 15 października 2019 do 31 maja 2023. Szczegółowe informacje można uzyskać:
  WWW: https://bip.zakopane.eu/przetarg-na-oddanie-w-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowej-stanowiacej-czesc-dzialki-nr-ew-513-9-obr-12-polozonej-w-zakopanem-przy-ul-chalubinskiego-38a-1
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia 3 POKOJOWE MIESZKANIE 61 m2 w Nowym Targu.
  Tel.: 660797241
  E-mail: marekg@b12.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Nowy Targ do sprzedania 2 pokojowe mieszkanie z balkonem
  Tel.: 660797241
  E-mail: marekg@b12.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  LOKAL do wynajęcia w Galerii Białczańskiej ul. Środkowa 178 Białka Tatrzańska. Powierzchnia lokalu ok. 60 m2.
  Tel.: 512874773
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI: KELNERKĘ i POMOC KELNERSKĄ. WYNAGRODZENIE 3400zł - 5800zł brutto miesięcznie. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO DO RESTAURACJI I PENSJONATU W ZAKOPANEM, WYMAGANE PRAWO JAZDY. PEŁNE ŚWIADCZENIA. 601 84 66 59 (dzwonić w godz. 10-18)
 • PRACA | dam
  POMOC KUCHENNA I KUCHARZ WYDAJĄCY - Nowy Targ. 502 64 84 94.
 • PRACA | dam
  Hotel "Foluszowy Potok" Zakopane, ul. Zamoyskiego 42 zatrudni: RECEPCJONISTKĘ/-TĘ, praca stała, w systemie zmianowym, bez nocek. KUCHARKĘ/-RZA. Praca stała, zmianowa. 660 41 00 46
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Firma Norweska zatrudni w Oslo: TYNKARZY, STOLARZY, MALARZY, MONTERÓW RUSZTOWAŃ, BLACHARZY oraz młodych chętnych do przyuczenia w zawodzie - tynkarz. Języki obce NIEWYMAGANE - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca na stałe/całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg.własnego uznania ~ co 2-3 tygodnie. Zarobki od 13 do 23 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • PRACA | dam
  Firma Usługowo Transportowa MISINIEC zatrudni KIEROWCĘ kat:C E
  Tel.: 602 107 107
 • ANTYKI
  KOLEKCJONERSKIE TARGI STAROCI W ZAKOPANEM W DNIACH 21-22 WRZEŚNIA NA PLACU NIEPODLEGŁOŚCI.
  Tel.: 668 589 537
 • PRACA | dam
  Zatrudnię PŁYTKARZA.
  Tel.: 602839607
 • PRACA | dam
  Z. R. GŁOWACCY ZATRUDNI PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH DO ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W ZAKOPANEM. 608 813 506
 • PRACA | dam
  HOTEL RYSY w Zakopanem zatrudni RECEPCJONISTKĘ/RECEPCJONISTĘ, PORTIERA NOCNEGO i POKOJOWĄ. Zapewniamy niezbędne przeszkolenie. Praca w miłym, zgranym zespole. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:
  E-mail: recepcja@hotelrysy.pl
 • PRACA | dam
  WYPOŻYCZALNIA NART w Zakopanem zatrudni mężczyzn (18-29 lat). Praca: przygotowanie sprzętu do wypożyczenia, serwis narciarski. Dla zaangażowanych oferujemy przyuczenie do pracy i doskonałe zarobki! CV - biuro@zakopane-goski.pl
  Tel.: 692987940
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Uniwersytet Warszawski jako właściciel nieruchomości położonej w Kościelisku, przy ul. Kiry 36, zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na wydzierżawienie w/w nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod adresem internetowym:
  WWW: https://www.uw.edu.pl/wynajem-sal-i-inne-usługi/
  Inne: oraz można się z nią zapoznać w DPTiW Wrzos pod wskazanym powyżej adresem.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Do sprzedania atrakcyjny, funkcjonujący PENSJONAT w Kościelisku -
  Tel.: 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  LUKSUSOWY DOM W GLICZAROWIE GÓRNYM -
  Tel.: 607 506 428
 • PRACA | dam
  Poszukujemy kandydatów na stanowisko RECEPCJONISTKA/RECEPCJONISTA do Hotelu Eco Tatry*** 608 088 017, ksiegowosc@projinwest.pl- praca w systemie zmianowym bez nocy
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA ZA STRUGIEM -
  Tel.: 532 107 701
 • PRACA | dam
  Niemiecka firma budowlana poszukuje fachowców: murarzy, cieśli, malarzy-tapeciarzy, elektryków, dociepleniowców. Praca w brygadach z Podhala. Darmowe zakwaterowanie, samochody służbowe, zjazdy do kraju co 2 tygodnie. Zadzwoń Conexio tel. 722240044 www.conexio.pl
  Tel.: 722240044
  E-mail: praca@conexio.pl
  WWW: www.conexio.pl
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Sprzedam połówki płazy 502610248
 • PRACA | dam
  FIRMA JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. WŁAŚCICIEL SKLEPÓW BIEDRONKA, POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKA: KASJER, SPRZEDAWCA- KASJER I PRACOWNIK SKLEPU W ZAKOPANEM I NOWYM TARGU TEL. +48 22 205 33 10
 • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
  IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - KARCZMA GÓRALSKI SZAŁAS "KURNIAWA" - ZAKOPANE 601 50 44 86.
  WWW: www.willasport.pl
 • PRACA | dam
  PENSJONAT 10-POKOJOWY W PORONINIE ZATRUDNI z zakwaterowaniem (sprzątanie, przygotowanie śniadań), tel. 691888444
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  GÓRALSKI DOMEK - Zapraszamy do Cichego - spokojnej miejscowości, kilkanaście kilometrów od Zakopanego, gdzie czeka gotowy na Wasz przyjazd góralski domek "z duszą". Do dyspozycji: obszerny salon z tv, w pełni wyposażona kuchnia, 3 sypialnie (jedna 4-osobowa i dwie 2-osobowe, z możliwością dostawki) oraz 2 łazienki. Na miejscu parking.
  Tel.: 507 171188.
  WWW: www.goralskidomek.podhale.pl
2019-09-21 21:35 Wojsko maszerowało na Hali Gąsienicowej. Odsłonięcie tablicy 2019-09-21 20:16 Znowu tłoczno 2019-09-21 20:11 Na pożegnanie lata 2019-09-21 19:06 Nowa wykładzina w szpitalu 2019-09-21 18:04 Czarny Dunajec przyjazny rowerzystom 4 2019-09-21 17:13 Pieniny pełne gości 2 2019-09-21 16:57 Na Klikuszówce boją się powodzi 2019-09-21 16:26 Porekolekcyjny redyk 2019-09-21 15:50 Płać, jak za kanał 1 2019-09-21 14:58 Czerwone fury z Czech podbijają Zakopane (ZDJĘCIA) 4 2019-09-21 13:50 Świstak o poranku na Kasprowym Wierchu (WIDEO) 4 2019-09-21 12:45 Po tragicznym wypadku w Bukowinie. Policja ustala kto kierował autem 3 2019-09-21 12:21 Jeleń na torach 1 2019-09-21 11:29 Drogie śmieci 1 2019-09-21 11:15 W Białym Dunajcu 62-letni kierowca zasnął i zjechał z drogi 2019-09-21 11:10 Na parkingach przed Morskim Okiem nie ma miejsc 6 2019-09-21 10:32 Konie na Skalnym Podhalu 4 2019-09-21 09:26 Zdrój z czystą wodą 1 2019-09-21 08:00 Rak jelita grubego: Nie daj szansy chorobie - zbadaj się! 2019-09-21 07:56 Upamiętnić profesora 2 2019-09-20 22:00 Wielkie oczyszczanie 2019-09-20 21:01 Na Olczańskim Wierchu powstanie rondo? 4 2019-09-20 20:29 Kobieta i dziecko przygnieceni do ściany na parkingu. Kierowca miał 82 lata (ZDJĘCIA) 8 2019-09-20 20:23 W niedzielę jeździmy za darmo autobusem po mieście 2019-09-20 18:58 Strajkowali w obronie klimatu (WIDEO) 4 2019-09-20 18:24 Po rejestracjach też widać, że górali nie brakuje 1 2019-09-20 17:53 Jesiennie nad Jeziorem Rożnowskim 1 2019-09-20 17:41 Spokojne targowanie na nowotarskiej zajezdni 1 2019-09-20 16:46 Odetchnij w uzdrowisku 1 2019-09-20 16:34 Na samym przedzie Galica jedzie 2019-09-20 16:05 Ryby rażone prądem 2 2019-09-20 15:30 Jubileuszowy Jazz Camping Kalatówki 2019 2019-09-20 14:57 W Pieninach turystów nie brakuje, ale na razie zimno (WIDEO) 2019-09-20 14:43 Dziś początek rowerowego szaleństwa na Harendzie 2019-09-20 14:33 Czy budowa barierek przy ścieżkach rowerowych ma sens? 18 2019-09-20 14:32 Gorce sprzątamy, bo je kochamy 2019-09-20 13:45 We krwi ofiar wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej był alkohol 2 2019-09-20 13:37 Nocne rajdy w Bukowinie 5 2019-09-20 12:35 Duży ruch na zakopiance. W weekend spodziewamy się wielu turystów (WIDEO) 2019-09-20 12:13 Woda w Krośnicy nadaje się do spożycia 2019-09-20 11:59 Dziś trochę słońca, trochę chmur. W weekend piękna pogoda 2019-09-20 11:13 Ekologicznie na Równi Krupowej 9 2019-09-20 10:39 Wypadek w centrum Nowego Targu 2 2019-09-20 09:59 Szlak Wokół Tatr z markowym tytułem 2 2019-09-20 08:37 Tragiczny wypadek w nocy w Bukowinie Tatrzańskiej (ZDJĘCIA) 6 2019-09-20 07:59 Anioł z popiołów 2019-09-19 21:58 Larysa Knap na 5. miejscu projektu Polish Fashion Anatomy 2 2019-09-19 21:35 Czy da się polubić zmywanie – 3 sposoby na aranżację kuchni 2019-09-19 21:05 Salvador Dali w Witkacym 2019-09-19 21:02 Parkingi widmo 14
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2019-09-21 21:41 1. I po co wy takie glupoty piszecie ? lucek, franek i kinga ? 2019-09-21 21:25 2. Ta Babicza zasługa to rozsypujaca się ścieżka od Nowego Targu? 2019-09-21 21:20 3. Tak trzymać! Gratulacje:) 2019-09-21 21:07 4. "policja wiedząc że parkingi pełne i tak wlepia mandaty tym którzy parkóją po rowach ." -@lena, tak to jest, jak analfabetka bierze się za pisanie. _cupa z fb, a dlaczego parkingi w Morskim Oku mają budować "władzę" Zakopanego, nie mogą tego robić inne "włądzę", np. Hanoi, Honolulu, Krynicy Morskiej czy Hajdúszoboszló? W końcu one też zarabiają na turystach "korcie". 2019-09-21 21:03 5. Wójt skonczył urzędować rok temu. Czy on też przyczynił się do nowych odcinków? A ścieżka jest w kilku gminach i zadaniem włodarza obecnego jest o nią dbać i poszerzać. 2019-09-21 20:53 6. Jeśli chodzi o rajdu to najgorzej jest na drodze w stronę Wierch Poronca. Mieszkam na górze Murzasichla i czasem spać w nocy nie można. Ścigają się ile fabryka. Nie mówiąc już co robią z jezdnia w zimie. Czasem jadąc z Zakopanego w stronę Murzasichla przez Cyrhle droga to niezłe lodowisko. Jedziesz sobie spokojnie a jakiś gówniarz wyprzedza na x....tego bokiem. Zajmijcie się tym w końcu zanim naprawdę coś się w końcu stanie. 2019-09-21 20:42 7. W jakim uzdrowisku? 2019-09-21 20:09 8. Zawijał w papierki i nie zauważył upływającego czasu. 2019-09-21 19:54 9. @franek. Może dostoł schabowego za darmo więc ... 2019-09-21 19:37 10. Franek a h... Ci do tego ile się zmniejszyła. Rusz du... i policz auta teraz w sezonie i ze zdjęć satelitarnych dostępnych w necie. Dobrze, że się zmniejszyła. Powinno wchodzic 200 aut i po 60 zł kasować. Reszta busami...
2019-09-12 08:22 1. Bak jest Starostą, ale z tego co pamiętam także za czasów Solidarności serce miał po prawej stronie.... 2019-09-03 12:13 2. niech Jagna nie robi się nagle medialna przed wyborami, bo to nic nie pomoże, nic nie robi się cały rok i nie bierze się udziału w niczym aż tu nagle blisko wybory to trzeba sie pokazać, trzeba całe 4 lata pracować na głosy a nie przed samymi wyborami być nagle bardzo aktywnym. 2019-09-03 07:11 3. A Pan Zacharko to czasem nie był wcześniej w PZPR? Bo tak gdzieś wyczytałem... Może Tygodnik by to wyjasnil... Widać szczególnie silne parcie na szkło Pana Zacharki byle dorwać się do żłoba a mógł by już dać sobie siana i odpoczywać na emeryturze... Ciekawe jaki związek z Solidarnością ma Bąk... 2019-08-31 10:02 4. piękne 2019-08-25 20:39 5. Byłam pare lat temu . Co prawda nie spotkałam takich towarzyszek jak Pan ale polecam serdecznie. 2019-08-23 02:19 6. Brawo brawo prawdziwi herosi ktorych mialem okazje spotkac I dopingowac w drodze z giewontu na kasprowy. Niewiarygodny wysilek wielki szacun dla wszystkich a w szczegolnosci dla pan .Jestem pelen podziwu pozdrawiam. 2019-08-20 00:42 7. Gratulacje !!! - to sa PRAWDZIWI SPORTOWCY walcza i wygrywaja . Dziekujemy i cieszymy sie wami . JESTESCIE WIELCY ! 2019-08-10 15:56 8. Panowie kolarze wspaniali ale kobiety były cudne 2019-08-06 18:18 9. Nie do wiary a gdzie Pani Poseł Paluch ? zawsze jest na pierwszym planie ! Konia z rzędem temu kto się umówi z Posłanką w jej biurze w nowym targu, próbowaliśmy cztery razy, niestety Pani Poseł jest zawsze bardzo zajęta lub wykonuje obowiązki etc... nawet po umówieniu z pracownikiem biura Pani Poseł nie ma czasu ... Może jest ktoś komu się udało spotkać z Panią poseł ? jeśli tak to gratuluję ! 2019-08-06 01:16 10. Mamy WSPANIALEGO PREZYDENTA ! Dziekujemy Panie Prezydencie ze przyjechal Pan do nas aby swoja obecnoscia zaszczycic nasze tak WIELKIE wydarzenie My zas ostomiyli ciesmy siy ze dalyj dzierzyme naskiy Korzyniy przekozane nom z Chlebem . Dejciy Paniy Boze dalyj tom naskom tradycyjy przekazowac nasym dzieciom zas Pani Ludzmiyrsko niech zawse mo nos w swojyj opiece .
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Bojcorka

Pożegnania

Album TP