Data dodania: 2017-10-10 16:52:00

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Alchemia gór. In memoriam profesor Andrzej Żaki

Sesja poświęcona będzie pamięci zmarłego w bieżącym roku wybitnego polskiego archeologia profesora Andrzeja Żakiego (1923-2017). Był on jednym z pionierów i wieloletnim badaczem najstarszego osadnictwa obszarów górskich, współtwórcą czasopisma Acta Archaeologica Carpathica i twórcą Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej z siedzibą w Krakowie. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż właśnie w Nowym Targu odbywały się spotkania KEA.  Osiągnięcia badawcze misji, zarówno na terenie Polski, jak i obszarów sąsiednich, ale też znacznie oddalonych (Peru, Australia i Oceania), przyczyniły się do rozwoju badań archeologicznych oraz przybliżenia problematyki najstarszego osadnictwa górskiego.  
Tematyka konferencji jest ściśle związana z działalnością naukową Profesora. „Archeologia gór” to termin zdefiniowany przez Niego na łamach pierwszego numeru czasopisma Acta Archaeologica Carpathica. Problematyka ta koncentruje się wokół najstarszego osadnictwa obszarów górskich na tle przemian środowiska przyrodniczego. Tematy referatów, których będzie można wysłuchać,  odnosić się będą zarówno do najstarszych okresów dziejów człowieka w obrębie obszarów górskich ale także wczesnego i późnego średniowiecza, ujętych w ramach badań archeologicznych. 
Organizatorem konferencji jest Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Polskim Towarzystwem Historycznym we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Urzędem Miasta Nowego Targu. Szczegółowy program poniżej. 

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu 
we współpracy z 
Urzędem Miasta Nowy Targ
Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu

serdecznie zapraszają na 

Międzynarodową Konferencję Naukową 

ARCHEOLOGIA GóR
IN MEMORIAM PROFESOR ANDRZEJ ŻAKI
ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS
IN MEMORIAM OF PROFESSOR ANDRZEJ ŻAKI

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. Jan Machnik, Polska Akademia Umiejętności, Kraków
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Mgr Jan Gancarski, Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Komitet organizacyjny:
mgr Robert Kowalski, Muzeum im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, PTH O/Nowy Targ
mgr Sylwia Buławka, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
mgr Magdalena Cieśla, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
mgr Katarzyna Kerneder-Gubała, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
mgr Paweł Kocańda, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, PTH O/Nowy Targ
mgr Anna Kraszewska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROGRAM

13.10. 2017 r. (piątek)
 
14.00  Robert Kowalski (Muzeum Podhalańskie, Nowy Targ), Uroczyste otwarcie konferencji/
Opening Ceremony

SESJA INAUGURACYJNA

14:15  prof. dr hab. Jan Machnik (Polska Akademia Umiejętności, Kraków), Andrzej Żaki - romantyk i wizjoner w Karpatach 
14:45     prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków), Andrzej Żaki: biogram - najstarsze osadnictwo w Karpatach Zachodnich / Andrzej Żaki: biograpfic note - the oldest settlement in the Western Carpathians
 
15:15 Przerwa kawowa/ Coffee Break
 
15:30     mgr Jan Gancarski (Muzeum Podkarpackie w Krośnie), Skansen Archeologiczny
Karpacka Troja w Trzcinicy jako przykład ochrony i popularyzacji dziedzictwa
archeologicznego Karpat / The Carpathian Troy Open-Air Archaeological Museumat
Trzcinica: An Example of How to Protect and Promote the Carpathian Archaeological
Heritage
 
16:00   prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Wkład profesora Andrzeja Żakiego w badania nad okresem lateńskim i rzymskim w Karpatach polskich / Professor Andrzej Żaki’ scontribution to studies on the La Tène and RomanPeriods in PolishCarpathians

16:30 Przerwa kawowa / Coffee Break

16.50 dr Krzysztof Tunia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Archeologia Kotliny Sądeckiej w połowie XX w. i w 60. lat później

17.10 dr Paweł Madej (Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy), Wyżej, ku szczytom. Plany badań wykopaliskowych w Himalajach i na Wyżynie Tybetańskiej - ostatni z wielkich projektów badawczych Andrzeja Żakiego / Higher, towards the peaks. Plans of archaeological excavations in the Himalayas and on the Tibetan Plateau – the last of Andrzej Żaki’s great research projects.

17:30 dr Piotr Kołodziejczyk (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Góry Edomu
(płd. Jordania) w badaniach Instytutu Archeologii UJ w latach 2014-2017
 
17:50  Dyskusja, podsumowanie/ Discussion, Summary
 
20:00 Spotkanie integracyjne / Welcome Reception

14.10.2017 (SOBOTA)

10.00   Otwarcie drugiego dnia konferencji

ARCHEOLOGIA PRADZIEJOWA I ŚREDNIOWIECZNA

PANEL I
10:00  prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, mgr Anna Kraszewska, mgr Magdalena Cieśla,
mgr Krzysztof Rak, mgr Jakub Skłucki, mgr Albert Wydrzycki (Instytut Archeologii,
Uniwersytet Jagielloński), Najnowsze odkrycia w Jaskini w Obłazowej
 
10:20  mgr Maciej Wawrzczak (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), dr Marian Sojak
(Archeologický ústav SAV Nitra), Historia i stan badań nad słowacką częścią Pienin (od
Červeneho Kláštoru do Litmanovej) na tle porównawczym z Pieninami polskimi
 
10:40  mgr Sylwia Buławka (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), mgr Katarzyna Kerneder-Gubała (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa), W poszukiwaniu najstarszych śladów osadnictwa jaskiniowego w Tatrach Polskich. Rys historyczny / In search of the oldest traces of cave settlement in the Polish Tatra Mountains. A historical outline
 
11:00 lic. Joanna Markiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Początki i rozwój osadnictwa prehistorycznego w górach Europy Środkowej – studia przypadków/The beginnings and development of prehistoric settlement in the Middle European mountains – case studies
 
11:20 Dyskusja, przerwa / Discussion, Coffee Break

PANEL II
 
11:40 dr Marcin Bohr (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), Sudety i Karpaty Zachodnie w okresie wpływów rzymskich. Struktury osadnicze, obrządek pogrzebowy, szlaki komunikacyjne, gospodarka. Próba porównania.
 
12:00 dr Ewa Lisowska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski), Nowe badania nad wczesnym średniowieczem w Sudetach / New research on the early Middle Ages in the Sudeten Mountains
 
12:20 mgr Mateusz Okoński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), Wczesnośredniowieczne grodzisko w Zawadzie koło Tarnowa – kilka uwag na temat zastosowania technologii LIDAR w prospekcji archeologicznej. / Anearly mediewal stronghold in Zawada near Tarnow – few remarks on use of the LIDAR technology in archaeological prospection.
 
12:40 Dyskusja, przerwa/ Discussion, Coffee Break
 
PANEL III
13:00 Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kołodziejski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Narodowy Instytut Dziedzictwa O. Kraków), Średniowieczne budowle obronne na obszarze Karpat w badaniach prof. Andrzeja Żakiego
 
13:20  mgr Paulina Gorazd-Dziuban (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski), Najstarsza architektura monumentalna w świetle badań Profesora Andrzeja Żakiego – Kraków i Przemyśl/The oldestmonu mental architecture in the research of Professor Andrzej Żaki – Kraków i Przemyśl
 
13:40  mgr Paweł Kocańda (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski; PTH O/Nowy Targ), Biecz i dawna ziemia biecka w badaniach Andrzeja Żakiego / Biecz and old Biecz Land in Andrzej Żaki' s researches
 
14.00  lic. Łukasz Czyrnek (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), lic. Paweł Klóska (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Karpacki Szlak Archeologiczny imienia prof. Andrzeja Żakiego/ Carpathian Archaeological Trailname of Andrzej Żaki
 
14:20 Dyskusja, przerwa obiadowa/ Discussion, Lunch Break

Z ARCHEOLOGII INNYCH GóR

PANEL IV
 
16:00  dr Patrick Cuthbertson (Department of Early Prehistory and Quaternary Ecology, Eberhard Karls Universität Tübingen; Institute of Archaeology, University of Oxford), Hominins in the Foothills: Why Mountain Regions are Key to Understanding Early Pleistocene Occupation in Central Asia
 
16:20  mgr Albert Wydrzycki (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), The Mesolithic raw stone materials in Tyrol and in the adjacent area
 
16:40 dr Radosław Palonka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Słupianek Anna (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), Górale czy nizinni rolnicy – badania starożytnej kultury Pueblo w kanionach regionu Mesa Verde, Kolorado, USA / Highlanders or plains farmers – research on the ancient Pueblo culture in the canyons of the Mesa Verde region, Colorado, USA
 
17:00  mgr Sylwia Siemianowska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław), dr Maciej Sobczyk (Ośrodek Badań Prekolumbijskich, Uniwersytet Warszawski), Centrum ceremonialne Maucallacta a Apu Coropuna. Obrzędy libacyjne w świetle źródeł historycznych i archeologicznych / The Ceremonial Center of Maucallacta and Apu Coropuna. Libation rites in the light of historical and archaeological sources.

17:20 Dyskusja, podsumowanie konferencji / Discussion, Summary

reklama
Reklama
 • PRACA | dam
  Willa SILENE w Bukowinie T. zatrudni na stanowiskach: *POMOC KUCHENNA; *KELNER/BARMAN (możliwość przyuczenia). Praca stała lub tylko na sezon.
  Tel.: Tel. 730 74 74 74
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DOM DREWNIANY po remoncie, Nowy Targ centrum. 607 98 53 68.
 • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
  Restauracja SKALNICA w Bukowinie Tatrzańskiej - ostatnie WOLNE TERMINY na przyjęcia komunijne w maju 2018. Organizujemy również wesela, chrzciny, urodziny itp.
  Tel.: Tel.730 74 74 74
  WWW: www.restauracjaskalnica.pl
 • PRACA | dam
  LUKSUSOWY OBIEKT WYPOCZYNKOWY W ZAKOPANEM POSZUKUJE KANDYDATA/TKI NA STANOWISKO: OPIEKUN GOŚCIA. ZADANIA: obsługa recepcji i kompleksowa opieka nad Gościem, uczestnictwo w przygotowywaniu i wydawaniu śniadań oraz nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem, prace porządkowe w obiekcie, pomoc w sprzątaniu pokoi gościnnych i odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie na przyjazd Gościa. WYMAGANIA: wysoki poziom kultury osobistej, pogodne usposobienie, uczciwość i odpowiedzialność, aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, znajomość języka angielskiego mile widziana. OFERUJEMY: umowę o pracę, szkolenie wstępne, atrakcyjne wynagrodzenie. WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O PRZESŁANIE APLIKACJI DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES:
  E-mail: rekrutacja@villabelweder.pl
 • PRACA | dam
  POSZUKUJĘ NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO DLA ANGLOJĘZYCZNEGO NORWEGA, 2 x w tygodniu. telefon +4799563751 lub 505438332
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ W SKLEPIE ODZIEŻOWYM. UMOWA O PRACĘ, PEŁNY ETAT -
  Tel.: 605 690 922.
 • PRACA | dam
  Hotel Toporów w Białce Tatrzańskiej przyjmie do pracy Panią KUCHARKĘ (śniadania-obiadokolacje) praca stała lub sezonowa.
  Tel.: 698763582 608151114
  E-mail: topor@toporow.pl
 • PRACA | dam
  KIEROWCĘ TIRA. 697 699 752
 • USŁUGI | budowlane
  ROBOTY ZIEMNE wykopy wyburzenia Zakopane usługi koparką rozbiórki budynków
  Tel.: 604 163 085
 • PRACA | dam
  FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI: CIEŚLI, DEKARZY, STOLARZY, POMOCNIKÓW BUDOWLANYCH. PRACA STAŁA. 600 38 38 52
 • PRACA | dam
  PENSJONAT W ZAKOPANEM ZATRUDNI KELNERKĘ DO PRACY W WEEKENDY (SOBOTA, NIEDZIELA). Praca stała, całoroczna. tel. 666378357
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  CITROEN C2, 1.4 HDI, DIESEL, 149 tys. km, BIAŁY, UŻYTKOWANY PRZEZ KOBIETĘ, GARAŻOWANY, cena 6700zł. 18 542 40 61
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ DO DOMU WCZASOWEGO RECEPCJONISTKĘ. Wymagane doświadczenie. Okolica Zakopanego. Atrakcyjne wynagrodzenie. 603605490 - Anna, 605240541 - Irina, biuro@giewont-zakopane.pl
 • USŁUGI | inne
  OGRÓD PAMIĘCI. CAŁOROCZNA OPIEKA NAD GROBAMI NA PODHALU,
  Tel.: 605 260 391,
  E-mail: opiekanadgrobami.podhale@wp.pl,
  WWW: www.opiekanadgrobami.podhale.pl
 • PRACA | dam
  Producent programu OGNIK poszukuje kandydatów na pracowników działu obsługi klienta. Praca na etat w Zakopanem. Wymagana biegła obsługa komputera, co najmniej średnie wykształcenie. Mile widziani studenci kierunków: Rachunkowość lub Informatyka. Aplikacje proszę składać na e-mail:
  E-mail: praca@ognik.com.pl
 • BIURA RACHUNKOWE
  Poprowadzę dokumentację księgowo-kadrową średnich i małych firm.
  Tel.: 788539748
 • USŁUGI | budowlane
  STUDNIE GŁĘBINOWE. 509 898 583.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIMY POMOC KUCHENNĄ, POKOJÓWKĘ DO HOTELU. 608088017
 • PRACA | dam
  Firma budowlana zatrudni PRACOWNIKA BUDOWLANEGO z doświadczeniem (murarz, cieśla, zbrojarz). Praca od poniedziałku do piątku, zapewniamy zakwaterowanie i dojazd.
  Tel.: 535372746
 • PRACA | dam
  POMOC KUCHENNĄ i PANIĄ SPRZĄTAJĄCĄ do pensjonatu w Białce Tatrzańskiej, na sezon zimowy. 665 602 766.
 • PRACA | dam
  Hotel Bania w Białce Tatrzańskiej zatrudni osoby na stanowisko: POKOJOWA. Zapewniamy umowę o pracę i rodzinne karnety na termy i na narty. administracja@hotelbania.pl tel. 606 792 852
 • PRACA | dam
  Przyjmę MURARZA, CIEŚLĘ, OPERATORA PIŁY TAŚMOWEJ, PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH.
  Tel.: 604200474
 • PRACA | dam
  Poszukuję HYDRAULIKA, stała praca, Zakopane i okolice
  Tel.: 722-310-615
  E-mail: thermosoft@onet.pl
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA "KARCZMA PO ZBÓJU" - ZAKOPANE - ZATRUDNI NA STANOWISKO: KELNER/-KA, POMOC KELNERSKA, PRACOWNIK KUCHNI.
  Tel.: 693 345 129.
 • POŻYCZKI
  PROVIDENT - DYSKRECJA. 609 820 345.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam wysłodki buraczane.
  Tel.: 663535221
  E-mail: grzesik99@wp.pl
 • PRACA | dam
  NIEPALĄCĄ DZIEWCZYNĘ do pomocy w pensjonacie POKOJÓWKA, KELNERKA, POMOC KUCHENNA. Bukowina Tatrzańska - na stałe z zamieszkaniem. 602 74 29 25.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię bez pośredników - MIESZKANIE w bloku, 2,3-pokojowe, Ip, Zakopane, Nowy Targ, Rabka. 606 677 311.
 • SPRZEDAŻ | różne
  HURTOWNIA SKÓR Z IMPORTU oferuje: KAWAŁKI I CAŁE SKÓRY KOŻUCHOWE (MERYNO I TOSKANĘ) oraz SKÓRY LICOWE I TAPICERSKIE. 608 716 249, 661 215 577.
 • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
  NOWO OTWARTY GÓRALSKI SZAŁAS "KURNIAWA" - PRZYGOTOWUJEMY IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE do 70 osób, EVENTY - MOŻLIWOŚĆ WYNAJĘCIA SAMEGO LOKALU - ZAKOPANE, CHŁABÓWKA 50A. 601 50 44 86.
  WWW: https://www.facebook.com/Willa-Sport-Zakopane-Firma-DIG-Dariusz-Kr%C3%B3l-182237178575876/?ref=br_rs
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI NA STANOWISKO KELNER/KELNERKA, PIZZER, KIEROWCA.
  Tel.: 884 33 81 87.
 • PRACA | dam
  Restauracja w Nowym Targu poszukuje KUCHARZA. 794 380 578.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KIEROWCĘ ZMIENNIKA NA TAXI - Zakopane -
  Tel.: 888 223 761.
 • PRACA | dam
  Przyjmę KUCHARZA/KĘ I POMOC KUCHENNĄ - Białka Tatrzańska. 608 101 076.
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  GÓRALSKI DOMEK - Zapraszamy do Cichego - spokojnej miejscowości, kilkanaście kilometrów od Zakopanego, gdzie czeka gotowy na Wasz przyjazd góralski domek "z duszą". Do dyspozycji: obszerny salon z tv, w pełni wyposażona kuchnia, 3 sypialnie (jedna 4-osobowa i dwie 2-osobowe, z możliwością dostawki) oraz 2 łazienki. Na miejscu parking.
  Tel.: 507 171188.
  WWW: www.goralskidomek.podhale.pl
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  Noclegi w Zakopanem
  WWW: www.eNOCLEGI.biz
2017-10-23 15:13 Maszeńka potrzebuje transportu na Pomorze 2017-10-23 14:31 Zdrowe życie i jedzenie 2017-10-23 14:29 Bus z promilami 2017-10-23 14:26 Sprawdzili samochody przed zimą 2017-10-23 13:17 Już 15 centymetrów śniegu w Tatrach. Ratownicy TOPR ostrzegają 2017-10-23 12:32 Inwazja świętych uśmiechniętych 2017-10-23 10:55 Jacek Kalata milionerem 4 2017-10-23 10:22 Dziewczyny się znalazły 2017-10-23 09:29 W Tatrach sypie śnieg 1 2017-10-23 07:58 Święto gwary 2017-10-22 20:52 Naubliżać władzy czyli jak się bawią w mieście 2017-10-22 20:36 Jak się bawić to się bawić 2017-10-22 20:36 Do dyskredytacji Chechlińskiej Solorz użył swojej telewizji. 9 2017-10-22 20:07 Gaz w poczekalni 2017-10-22 19:55 Władza a biznes. Radny komentuje oświadczenie burmistrza 9 2017-10-22 19:12 Wypadek na zakopiance 1 2017-10-22 19:04 Za dobry wypas 1 2017-10-22 18:00 Nowej Targowicy może nie być 6 2017-10-22 17:24 Rowerowy zawrót głowy 2017-10-22 17:17 Zaginęły dwie nastolatki 2 2017-10-22 17:06 Radni zwiedzają 9 2017-10-22 15:53 Niedoszły kandydat na burmistrza aresztowany 3 2017-10-22 15:06 Inspirowane górami 2017-10-22 14:01 Wachowicz o Kościuszce w Szpulkach 2017-10-22 13:08 Piknik z latawcem 2017-10-22 12:09 13 mln zł na przebudowę drogi Szczawnica-Krościenko 8 2017-10-22 12:03 Turyści wyjeżdżają spod Giewontu 2017-10-22 11:02 Remont Wielkiej Krokwi na ostatniej prostej 2017-10-22 10:46 Agi Zaryan jazzowe klimaty 2017-10-22 09:53 Poranna akcja strażaków 2017-10-22 09:12 Mistrzowie kierownicy na mecie 2017-10-22 09:00 Politycy przy ołtarzu 5 2017-10-22 08:27 Sprawdź samochód przed zimą 2017-10-22 08:20 Mistrzowie bieżni 2017-10-21 20:10 Smog szczególnie groźny dla dzieci i starszych 1 2017-10-21 18:00 Hotel pod ostrzałem 6 2017-10-21 17:06 Komu w Nowym Targu przeszkadzają samochody nauki jazdy? 17 2017-10-21 15:00 To impreza jedyna taka - wystartował 51 Rajd Żubrów 2017-10-21 14:18 Pobiegli na Kasprowy 2017-10-21 13:34 Za tych, którzy zginęli 1 2017-10-21 12:48 Najlepsi z najlepszych w morderczych biegach (wideo) 2017-10-21 11:03 Dzwony archaniołów biją na Orawie 2017-10-21 09:02 Dworzec znowu będzie działał 2017-10-21 01:30 Nocny pożar w Podsarniu 2017-10-20 21:37 Korek, jak w szczycie sezonu 3 2017-10-20 21:26 Z willi Monte zostały dwie ściany, nad nimi wyrasta gigant 21 2017-10-20 21:03 Marcin Szkodziński zwycięzcą konkursu „Żywioł folkloru” 2017-10-20 20:25 Po kradzieży w Nowym Targu. Policja ostrzega właścicieli kantorów 3 2017-10-20 19:57 W "Jatkach" - o „Amerykańskim domu wariatów” i nie tylko 2017-10-20 18:48 Spór o hotele. Solorz kontra Chechlińska 2
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2017-10-23 14:43 1. No i po opozycji w Szczawnicy :'-)  2017-10-23 14:18 2. walka z bookingiem = walka z wiatrakami 2017-10-23 14:14 3. Nie moge Ci towarzyszyc w ostatniej Twojej drodze na tym swiecie. Zegnam Cie zatem modlitwa ze lzami w oczach. Aniolow orszak niech zaniesie Twoja dusze Panu. Spoczywaj w Pokoju Przyjacielu 2017-10-23 14:05 4. Recepta na sukces: kupić zadłużoną i zaniedbaną nieruchomość za pół darmo - sprzedać za kokosy, a w gminie: zadłużyć ją, a potem sprzedać nieruchomości i przedsiębiorstwa za grosze. Czy czasem nie bierzemy udziału w takim scenariusz ? Ktoś powie "spiskowa teoria", a ja odpowiem jakże prawdopodobna znając działania z przeszłości i dziwnie rysująca się przyszłość. Państwo Radni bądźcie czujni bo to Wy decydujecie o majątku gminnym !!! 2017-10-23 13:44 5. kombinator i cwaniaczek. Dziwię się ludzie?! że wybraliście go do rady??!! Ten człowiek to zwykły pozorant 2017-10-23 12:35 6. KOMPROMITACJA na każdej płaszczyźnie. 2017-10-23 12:04 7. też bym kasy nie dał...... "mądrosek" za bardzo podskakiwał 2017-10-23 11:43 8. Z boku tym razem z Panią Beatą Czerską za pan brat. Teraz już nie jest przenojmundrzyjso, taraz już jest wiarygodna, fajna i prawdomówna. @zboku, może i ty masz muzg, my mamy mózgi i wiemy, że Pan i Beata Czerska w sposób okrutny wykorzystuje tą tragedie do utrwalania swojej linii politycznej. Nie pamiętam jej tekstu z samospalenia Andrzeja Filipiaka 12 czerwca 2013 pod kancelarią Premiera Tuska. Człowiek ten zmarł po 8 dniach. Tydzień później w Krakowie podpalił się 42-letni mężczyzna, należący do Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP. Dwa lata wcześniej, w 2011 -pod Kancelarią Premiera- podpalił się inspektor skarbówki Andrzej Żydek . Wtedy to dopiero była cisza w mediach!!! Ale wy pamiętacie tylko o Badylaku, Siwcu..... Aha, jeszcze jedno, może i jesteśmy lepszym sortem. Wy okrzyknęliście się już NADLUDŹMI czyli wyższym sortem. Choć do tego czasu byliscie "tylko" nadzywczajną kastą! 2017-10-23 11:00 9. A co maja sie chwalic kim jest ten pan w koncu ktos pokazal jak bizmesmeny dzialaja a moze tak pokazali by jak dziala pan G i reszta a nie opisywali ino komunikacij i busow krytykowali 2017-10-23 10:47 10. no i mowie nie zapomnijcie isc jeszcze na marsz w tej sprawie "w obronie zagrozonej demokracji" :) a burmistrz jest ok, bardzo dobrze, ze wystosowal taki list, coz on ma z tym wszystkim wspolnego.
2017-10-20 22:50 1. Państwo Lisowscy prowadzą w Radio Kraków niezmiernie ciekawą audycję pod nazwą "Południki Szczęścia", od niedawna w czwartki w godz. od 20.00 do 21.00, a wcześniej w soboty pt."Południk Cafe". 12.października w odcinku pt."Uśmiechnięte 'Południki Sżczęścia", p.Lisowscy stwierdzili, że chcieliby jeszcze dotrzeć do Bhutanu, do miejsca, w którym cytuję "poczucie szczęścia i zadowolenia mieszkańców jest ważniejsze od produktu krajowego brutto, [...] oni to mają na co dzień, z tym się budzą i z tym idą spać". Piękne i drogie marzenia, niemniej, marzenia są po to, by je spełniać! Wielu sukcesów i powodzenia!! 2017-10-18 22:24 2. Moniczko piękne zdjęcia zapierają dech w piersiach rzadko kiedy oglądam takie zdjęcia Pełen profesjonalizm 2017-10-18 12:42 3. Pani Moniko piękne zdjęcia pełen profesjonalizm takich zdjęć i ujęć powinien zazdrościć niejeden fotograf Super !!! czapki z głów Po takich zdjęciach powinna Pani otrzymać dużo propozycji . 2017-10-16 21:53 4. Dziekuje Pani Zofi za piekne zdjecia zalaczam je na fecbooku i oglada je znajomi i nie tylko tu w Australi Ameryce i Londyn i Doha 2017-10-10 21:41 5. Przepięknie 2017-10-01 02:28 6. przecież to już zima... 2017-09-20 22:47 7. Każdy pracownik ochrony zdrowia ma obowiazek posiadać indetyfikatkor i w ten sposób odróżnia się pielegniarzy od lekarzy. Poza tym czepki to już przeszłość na oddziałach tego nie ma. 2017-09-18 07:57 8. A powiedźcie co z kobietą??? czy ktoś się nią zaopiekował??? 2017-09-14 07:54 9. piękne dzieła, twórczość i wystawa , piękna oprawa muzyczna ale najpiękniejsi byli ludzie. 2017-08-09 16:21 10. Wy to nazywacie emocjami ?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

Bojcorka

Pożegnania

FILMY TP