Reklama

2020-03-25 21:15:07

Zakopane

Burmistrz Zakopanego przedstawia pakiet wsparcia. TIG krytykuje i proponuje

Władze stolicy Tatr wprowadziły tzw. "Zakopiański Pakiet Wsparcia", który ma pomóc przedsiębiorcom w przetrwaniu trudnego okresu związanego z pandemią. Urząd ma udzielać ulg w spłacie zobowiązań. Pakiet krytykuje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Jej prezes twierdzi, że nie zawiera żadnych nadzwyczajnych rozwiązań.

Oto informacja burmistrza Zakopanego:


Od dzisiaj zakopiańscy Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą korzystać ze specjalnego pakietu wsparcia. Burmistrz Miasta Zakopane wdrożył plan pomocy podmiotom gospodarczym i organizacjom pozarządowym, które ze względu na rozprzestrzeniania się COVID-19 ograniczyły bądź zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej.

- Każdy Przedsiębiorca jest dla nas ważny. Tworząc miejsca pracy dla naszych Mieszkańców, płacąc podatki i rozwijając turystykę w naszym Mieście, Przedsiębiorcy umożliwiają nam realizowanie na rzecz naszej społeczności ustawowych celów z zakresu oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej. Dzięki ich pracy możliwe są inwestycje i remonty dróg. Dlatego w tym trudnym okresie, kiedy Przedsiębiorcy pozbawieni są możliwości prowadzenia swojej działalności, musimy i chcemy im pomóc – mówi Burmistrz Leszek Dorula.

Wszystkie wnioski będą rozpatrywane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne. Udzielenie ulgi w spłacie zaległego zobowiązania podatkowego lub innych zobowiązań nastąpi na indywidualny wniosek podatnika, w ramach pomocy
de minimis.

Dotyczy to opłat takich jak:

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
czynszu najmu od gminnych lokali użytkowych,
czynszu za dzierżawę gminnego gruntu,
opłaty za zajęcie pasa drogowego,
podatku od nieruchomości

Stosowne regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). W myśl powołanego przepisu organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą /w tym również wynajmującego nieruchomość/, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Wniosek składać można:
- za pomocą platformy e-PUAP,
- umieszczając korespondencję w specjalnym pojemniku zlokalizowanym przed wejściem do urzędu,
- za pośrednictwem poczty.

Organ podatkowy ustala stan zobowiązań objętych wnioskowaniem na dzień wszczęcia postępowania tj. dzień złożenia kompletnego podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego dnia, aż do dnia wydania pozytywnej decyzji o udzieleniu ulgi.

Informujemy, że składanie wniosków o udzielanie ulg w spłacie należności dotyczących kolejnych miesięcy będzie możliwe, kiedy zobowiązanie stanie się wymagalne. Jednocześnie zwracamy się do ubiegających się o umorzenia w kolejnych miesiącach, o przedstawienie sytuacji firmy, a w szczególności zatrudnionych pracowników.

Ponadto informujemy, że na chwilę obecną wstrzymane zostało wydawanie decyzji podatkowych na 2020 r. Przypominamy, że obowiązek podatkowy powstanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podjęta została również decyzja o odroczeniu terminu lub rozłożeniu na raty zapłaty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości należnej za rok 2020 dla podmiotów gospodarczych, które złożą stosowny wniosek w tym zakresie - odroczenie do 31 sierpnia 2020 roku.

Informujemy, że w przypadku konieczności zawieszenia działalności, przedsiębiorca powinien złożyć deklarację zmieniającą dotyczącą odbioru odpadów tj. korektę za miesiąc marzec i deklarację „zerową” na kolejne miesiące zawieszenia działalności.

W razie dodatkowych pytań Wydział Podatków i Opłat pozostaje do dyspozycji pod numerami telefonów: 18-20-20-414, 18-20-20-428, 18-20-20-435, 18-20-20-438, 18-20-20-498 w sprawie deklaracji o odbiór odpadów: 18-20-25-638

Ze względu na sytuację, w jakiej znaleźli się wszyscy Przedsiębiorcy, mogą pojawić się rozwiązania systemowe w zakresie odroczenia płatności podatków ze strony ustawodawcy.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronach rządowych, tak aby w sposób optymalny wykorzystać proponowane narzędzia ograniczające straty wynikające z trwającej pandemii. 

* * *

Pakiet komentuje Tatrzańska Izba Gospodarcza:

"W dniu dzisiejszym ukazała się na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane szumnie brzmiąca zapowiedź pod tytułem „Zakopiański Pakiet Wsparcia”, który miałby być wsparciem dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.

W rzeczywistości jest to niczym innym tylko przypomnieniem zapisów wynikających z Ordynacji Podatkowej dotyczących praw podatników. Każdy podatnik może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym wystąpić o odroczenie terminu, rozłożenie na raty, umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę czy opłatę prolongacyjną. Wystąpienie musi być w formie wniosku podatnika, a decyzja zależy od Burmistrza Miasta. Jest to decyzja indywidualna i zależna od jednej osoby – Burmistrza Miasta. 

To nie są żadne nowe rozwiązania, a ich zapowiedź może prowadzić do wielu pytań i niejasności:

- jakimi kryteriami będzie się Pan kierował podejmując decyzje o odroczeniu, rozłożeniu czy umorzeniu zaległości podatkowych poszczególnym podatnikom

- na jakiej podstawie będzie Pan oceniał kondycję i rodzaj pomocy dla poszczególnych przedsiębiorców 

- czy będzie Pan różnicował rodzaj i wysokość pomocy w zależności od tego czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza bez zatrudniania pracowników czy firma zatrudniająca pracowników.

Tych i innych pytań nasuwa się bardzo dużo ale wniosek jest tylko jeden – wysokość i rodzaj pomocy będzie zależna od subiektywnej oceny. Przyjęcie takiego rozwiązania będzie zawsze rodziło sprzeciw społeczny. 

Dzisiejsza sytuacja nie jest normalna i nie oczekujemy indywidualnych decyzji ale rozwiązań adekwatnych do sytuacji kryzysowej opartych na jasnych i mierzalnych kryteriach. Należy przyjąć rozwiązania, które będą pomocą dla wszystkich firm, które dotknięte są skutkami epidemii z jasno określonymi kryteriami, a nie w oparciu o uznaniowość. 

Proponujemy dla wszystkich przedsiębiorców:
1.obniżenia podatku od nieruchomości z działalności gospodarczej do poziomu podatku od budynków mieszkalnych czyli  0,75 od 1 m 2 powierzchni użytkowej.
2.zmiany czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntu oraz zajęcie pasa drogowego z obniżką do 90 % obecnych stawek 
3.zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Nowe stawki i zwolnienia powinny obowiązywać od 1 marca 2020, a terminy wpłat przesunięte do końca roku 2020.

Umorzenie podatków w całości lub w części powinno następować w zależności od sytuacji w danej firmie. Należy przyjąć konkretne i jasne kryteria, proste do udokumentowania i zależne m. in. od tego czy jest to działalność jednoosobowa, czy firma zatrudnia  pracowników i utrzymuje miejsca pracy, czy podatek np. od nieruchomości dotyczy samego właściciela i prowadzonej przez niego działalności czy budynku gdzie właściciel prowadzi działalność polegającą na wynajmie lokali oraz innych dokładnie określonych kryteriów. 

Pakiet wsparcia musi dać przedsiębiorcom możliwość przetrwania. Oczekujemy konkretów dających szanse na pozostanie i powrót na rynek. Nie chcemy zawieszać czy zamykać działalności, chcemy społecznej solidarności i pomocy w stanie nadzwyczajnym i nie zawinionym przez nikogo. Teraz dla nas przedsiębiorców i naszych pracowników to po prostu być albo nie być. Bez pomocy niektórzy z nas nie mają szans na przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy.  
      
w imieniu Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej 
Prezes
Agata Wojtowicz 
 
Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
zenzz 2020-03-27 19:47:08
@zakopane,
Nie krzycz jak do mnie mówisz.
Jesteś urzeczywistnieniem myśli Goyi z mojego wcześniejszego postu, lecz posłuchaj:
Moi pracownicy zarabiają podobnie jak za naszą zachodnią granicą, o ile chcą.
Kredytów, leasingów itp nie mam i nie lubię.
Księgi twarzy też nie mam i też nie lubię.
Samochód mam fajny, i co z tego?
Odpoczynek pod palmą, czemu nie, byle nie cały czas.
Kompletnie nie zrozumiałeś sensu mojej wypowiedzi, cóż, nic na to nie poradzę.
Jest takie powiedzenie, że każdy patrzy na świat i innych ludzi przez swój pryzmat.
Zmień go bo jest słaby.
I edukacja.
zakopane 2020-03-27 11:04:40
DO ZENZZ 2 TYGODNIE NIE ZARABIASZ I CO JESTEŚ BANKRUTEM A O SWOICH PODATKACH I JAK TO PRACE DAJECIE PO 13 NETTO SIE NIE WYGŁUPIAJ NAWET.SKOŃCZYŁ SIĘ WAM BIZNES KREDYTOWY I BARDZO DOBRZE -ILU TO JA TAKICH ZNAM NA FACEBOOKU SIĘ POKOŃCZYŁY ZDJĘCIA Z NAJNOWSZYMI FURAMI W LEASINgu I ZDJĘCIA Z WCZASÓW POD PALMAMI.
as 2020-03-26 13:49:35
Kpina cytat Pana Burmistrza "Każdy Przedsiębiorca jest dla nas ważny. Tworząc miejsca pracy dla naszych Mieszkańców, płacąc podatki i rozwijając turystykę w naszym Mieście, Przedsiębiorcy umożliwiają nam realizowanie na rzecz naszej społeczności ustawowych celów z zakresu oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej. Dzięki ich pracy możliwe są inwestycje i remonty dróg ." To po co ta waga samochodowa za 500 000 zł zrobiona na Drodze do Samków tonaże na drogach postawione przecież wszyscy płacą podatek drogowy : do gminy samochody ciężarowe oraz w paliwie jest wliczony podatek drogowy . Najlepiej utrudniać wszystkim przedsiębiorcom , którzy chcą się rozwijać i dają stanowiska pracy oraz tym którzy budują domy , pensjonaty , hotele itp. ale gdy trzeba płacić podatek od nieruchomości do gminy to wtedy jest dobrze.
Jolka 2020-03-26 12:56:58
Zawieszajcie działalność, nie będziecie płacić złodziejskiej składki ZUS. Zawieszenie to nie anulowanie, prędzej czy później banda PiS każe Wam za to wszystko zapłacić.
Olek 2020-03-26 12:39:45
Panie burmistrzu.Równie dobrze i o wiele krócej .Mógł Pan powiedzieć że NIE ma żadnej TARCZY ! Dziękuję !
A tak marszczyć pan się czoło nauczył, jak jakiś filozof grecki.
Męczy się pan jak pchający pod górkę wózek helli kiti. Albo coś takiego. Obciąć i zacząć od siebie połowę wyposażenia i dac przykład tym z wiejskiej. I tak siedzą wszyscy w domach i pierdzą w stołek.
zenzz 2020-03-26 11:41:42
"Wszystkie wnioski będą rozpatrywane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne."
I to jest clue całej gadaniny burmistrza.
Oczywiście znalazło się grono ludzi naśmiewających się z narastających problemów przedsiębiorców.
Jako przedsiębiorca, nie chcę pieniędzy z podatków @TomkaMieszkańca, @foni23, @długo PISa ani od nikogo innego. Nie jestem zwolennikiem rozdawnictwa typu 500+ i innych "programów pomocy".
Zdecydowanie lepsze byłoby, moim zdaniem, wprowadzenie ulg podatkowych dla wszystkich zamiast gotówki.
Wędka, nie rybki.
Dzięki podatkom, między innymi moim, funkcjonuje rząd i cała administracja państwowa.
Panowie i panie, utrzymujemy was cały czas, może nadchodzi pora na małe ustępstwa.
Bez wniosków, zaświadczeń, kwestionariuszy, potwierdzeń, rozliczeń, późniejszych kontroli, itp.
Chciałbym zająć się pracą a nie kompletowaniem teczek dokumentacji.
Jak to zrobić? Nie wiem, to wy bierzecie niemałe pieniądze za gospodarowanie krajem, ode mnie też, więc wymyślcie coś.
Wdawać się w dyskusje na temat sensu wypowiedzi co niektórych tu osób nie zamierzam.
Zacytuję tylko za Fancesco Goyą, "kiedy rozum śpi, budzą się demony".
fikumiku 2020-03-26 09:49:15
W Krościenku nie ma przedsiębiorców. Tam Rada zwołuje nadzwyczajną Sesję Rady Gminy i będzie z Wójtem opracowywać pakiet ...dla bezdomnych zwierząt. Oni wszyscy, w tym remontowanym Ratuszu, utrzymują się z podatków od piesków i krówek.
MadMax 2020-03-26 09:24:31
Popieram TIG.

To co proponuje burmistrz to jest raczej śmiechu warte.
Tyle co to miasto zarabia na podatku "miejscowym" - i to zarabia za pomocą przedsiębiorców - to mała głowa.
tyle co miasto zarabia na podatku od nieruchomości od działalności - to aż strach pomyśleć

- może Panie Burmistrzu należy poważnie pomyśleć - dzięki komu jest tyle i od kogo ?
że może pora pomyśleć o czymś więcej niż Sylwester marzeń Pana przyjaciela Jacka.

Ludzie zawsze narzekają i będą, że dlaczego komuś dać a innym nie, lub mniej - ale Zakopane żyje dzięki branży turystycznej i trzeba ją wspierać, i nie wolno sobie robić żartów z lokalnych przedsiębiorców, bo to oni dają żyć temu miastu.

A ci co tak łatwo mówią że ktoś ma dużo i jeździ jakimś fajnym autem - odpowiem krótko - sam na to zarobiłem, ciężką pracą i Tobie nie bronię zrobić tego to samo !!!
Tutejsza 2020-03-26 08:06:48
Drugi tydzień kwarantanny a Ci już lamentują.
Ale jak w ferie, święta się nahapalni to było dobrze!!! Fakt, jest ciężko ale normalnie jest też martwy sezon w Zakopanem.
Teraz będą od razu wykorzystywać i pokazywać straty największe od 50 lat!!!
Q 2020-03-26 07:48:15
Marzec do Maja miesiace poza sezonem jaki kryzys jest pusto i bylo pusto krach to bedzie jak wakacje turystow nie bedzie do Pani z Tig i Bumisia
alert 2020-03-26 07:22:41
Lokale na Krupówkach są prywatne czynsze kosmiczne ,ciekawe jaki pakiet pomocowy dostana wynajmujacy od włascicieli -pewnie umorzą jak Zus ha ha
Monika i M. 2020-03-26 05:40:02
TomekMieszkaniec - świetna obserwacja. Rzeczywiście tak jest. Ma Pan rację. Ta cała sytuacja zweryfikuje niektórych biznesmenów. Trudny temat też dla urzędników. Oby życie wróciło do normy jak najszybciej.
zaswoje 2020-03-25 23:14:58
P>Agato -nie można wszystkich zwalniać ze wszystkiego.
To czas pomagania tym,którym naprawdę trzeba pomóc-stąd słuszność
wniosków-zawsze się można odwołać od decyzji!
A teraz jest czas by ci wszyscy którzy byli nie do końca fer -
byli sobie nie do końca legalni itp...uderzyli się w pierś i przyjeli na klate
te obciążenia.
A ci którzy naprawde mają-poświecili część swoich majątków,opóżnili inwestycje...
i odpuścili zwolnienia-dla naszego wspólnego dobra!
Trzymam kciuki za wszystkich którzy zapier...a kupek niestety nie mają!
Stasiu 2020-03-25 23:10:30
Może jakaś zniżka za prąd, wodę i kanalizację dla tych, którzy do tej pory nie korzystali z żadnej formy ?
foni23 2020-03-25 22:30:44
Czyli propozycja TIG mieszkancy maja placic za przedsiębiorców, którzy juz za 7 dni przestoju zebybw sciany. Wstyd to wy! Miasto pomaga jak może ale naszych przedsiebiorcow trzeba zwolnic ale tylko tych PO.
Biały Mongoł 2020-03-25 22:19:37
Wielmożny pan burmistrz miał do 31 marca pozostać na kwarantannie. To, że test na koronowirusa wyszedł negatywny to jeszcze nie oznacza, że faktycznie jest zdrowy i powinien powtórzyć test aby w 100% wykluczyć ewentualne zakażenie, a dopiero potem wracać do pracy i to nie przed 31 marca skoro taka kwarantanna z takim terminem została nałożona. Podobną sytuację przerabia aktualnie np Pani Kanclerz niemiec A.Merkel, która również miała kontakt z osobą zakażoną i w ciągu ostatnich kilku dni miała już dwa testy robione, które wyszły negatywnie ale dalej pozostaje w kwarantannie, ponieważ będą robić jeszcze trzeci test, aby właśnie w 100 % wykluczyć ewentualne zakażenie, ponieważ rozmach pandemii nabiera co raz większego rozmachu i nikt w chwili obecnej nie daje rady tego opanować. Cały świat wprowadza każdego dnia co raz to większe restrykcje, które nie będą miały szansy odnieść żadnego skutku, jeżeli wszyscy się do tego nie podporządkują. I dotyczy to również takich gwiazd jak chociażby burmistrz zakopanego. Na każdym kroku słyszy się o wielu ograniczeniach, zasadach postępowania oraz o pozostawaniu w domu, no to burmistrz teraz ma najwięcej do załatwiania. Szkoda tylko, że nie tym co trzeba. Cały świat ogarnęła pandemia i ogólny kryzys a burmistrz zakopanego będzie się teraz zajmował budową dworca pkp. Chyba w chwili obecnej są ważniejsze sprawy, tym bardziej, że cała komunikacja została skrócona do maximum. Miał pan, panie burmistrz siedzieć do 31 marca na życi w chałpie a nie się po urzędzie szwendać i ludzi zarażać. Skoro tak ludzie postępują i przestrzegają zasad, to nie ma się co dziwić, że z dnia na dzień przybywa tylu nowych zakażonych. Jest pan wyjątkowo nie odpowiedzialny !!!
yeti 2020-03-25 22:10:09
druga sprawa przerost inwestycji na potęge, porsche,amg i ferrari sie zdarzy, wszystko na kredyt na 20 lat a co tam a teraz pomoc, chcial abc kupowac hotel mercury to niech se radzi, megalomania gaczorka ,niech se radzi
TomekMieszkaniec 2020-03-25 21:46:24
Jakim prawem będą im coś dawać z moich podatków?! Rynek nie znosi pustki jak nie umieją sie dostosować to niech zwijają swoje wątpliwej jakości interesy. W takim razie ja mam propozycje chce 1zł za każdego najeźdźce na którym oni zarabiają który powoduje korki, kupuję jednorazowo w sklepach w których ja kupuję na codzień powodując kolejke zaśmieca ulice za których oczyszczanie ja płace w podatkach uprzykrza mi życie drąc ry...a pod oknami oraz powoduje odraze tym ze muszę na nich patrzeć... Bardzo dobrze niech upadają te ich śmieszne biznesiki na kredyt
długo PiS 2020-03-25 21:21:03
Tatrzańskiej Izbie Gospodarczej wszystko ma dać to znienawidzone przez nich państwo PiSowskie. A co oni dadzą od siebie? A może są tylko od pomnażania swoich zysków?
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia lokal przystosowany pod salon fryzjerski w Bukowinie T. Atrakcyjna cena wynajmu.
  Tel.: 789-111-300
 • USŁUGI | budowlane
  Wylewki Maszynowe
  Tel.: 573035958
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE WNĘTRZ TRADYCYJNE, NATRYSKOWE (do 1000 m2/dzień), TYNKI DEKORACYJNE, TAPETY, GŁADZIE, PANELE -
  Tel.: 660 921 810.
 • PRACA | dam
  Spółka POLSKIE TATRY S.A. zatrudni doświadczonego pracownika na stanowisko SPECJALISTY ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH. WYMAGANIA: Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, znajomość przepisów podatkowych (CIT, PIT, VAT), znajomość programów: Office, Comarch Optima, Płatnik. ZAINTERESOWANYCH prosimy o przesłanie CV wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi na stronie:
  WWW: www.polskietatry.pl
 • PRACA | dam
  Nowy Targ Poszukuje opiekuna/ki do starszej 85-letniej osoby .Opieka 24-godzinna możliwe zmiany
  Tel.: 601238991
  E-mail: pasierbjakub@gmail.com
 • ANTYKI
  KOLEKCJONERSKIE TARGI STAROCI W ZAKOPANEM W DNIACH 10-14 CZERWCA NA PLACU NIEPODLEGŁOŚCI.
  Tel.: 668 589 537
 • PRACA | dam
  KUCHARZ- BUKOWINA TATRZAŃSKA. Praca stała, elastyczny grafik pracy, stawka godzinowa
  Tel.: 507645428
  E-mail: dyrektor.bukowina@nat.pl
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Sprzedam krowę i jałówkę
  Tel.: 788168614
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam DOM Z PŁAZÓW do rozbiórki i przeniesienia
  Tel.: 604515611
 • PRACA | dam
  Aparthotel Prestige w Zakopanem zatrudni osoby na stawisko MANAGERA obiektu oraz obsługi RECEPCJI. CV prosimy przesyłać na e-mail.
  Tel.: +48663341092
  E-mail: 133annab@gmail.com
 • PRACA | dam
  Praca w Recepcji w weekendy, obsługa telefoniczna, przyjmowanie rezerwacji Kościelisko.
  Tel.: +48663341092
  E-mail: anna133@interia.eu
 • USŁUGI | inne
  VIDEO - TRANSMISJA NA ŻYWO IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH (ŚLUBÓW, KOMUNII, POGRZEBÓW, itp.) -
  Tel.: 605 670 650
 • PRACA | dam
  Spółka POLSKIE TATRY S.A. zatrudni pracowników na stanowisko: - KELNERKA, - POKOJOWA, - POMOC KUCHENNA, - PRACOWNIK OBSŁUGI SPRZATAJĄCEJ do Aqua Park Zakopane. Tel. 1820 63730, e-mail: kadry@polskietatry.pl. Szczegółowe informacje na stronie
  WWW: www.polskietatry.pl
 • PRACA | dam
  Firma Elmal przyjmie na praktyczną naukę zawodu uczniów ponad podstawowych w zawodach: SPRZEDAWCA W SKLEPIE TECHNICZNYM, ELEKTROMONTER, ELEKTROMECHANIK, MONTER ZABUDOWY WNĘTRZ, MURARZ, TYNKARZ. Praktyka na terenie Zakopanego i Bukowiny Tatrzańskiej. 600 38 38 52
 • KOMUNIKATY
  Zakopiańskie Centrum Kultury ogłasza PRZETARG NA DZIERŻAWĘ STOISK położonych przy ul. Krupówki, ul. Na Gubałówkę oraz na Placu Pod Gubałówką w Zakopanem. Szczegółowe Informacje na stronie BIP Zakopiańskiego Centrum Kultury
  WWW: https://bip.zakopane.eu/lista/bip-zakopianskiego-centrum-kultury
 • USŁUGI | budowlane
  POKRYCIA DACHOWE, RYNNY, OBRÓBKI, PODBITKI, MALOWANIE DACHÓW, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, FASADY, ELEWACJE, OCIEPLENIA, KOMINY, MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH. 531 001 608.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  LOKAL DO WYNAJĘCIA, Zakopane centrum, 27 m2 -
  Tel.: 694 266 522
 • PRACA | dam
  FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI: CIEŚLI DACHOWYCH, DEKARZY, STOLARZY, POMOCNIKÓW BUDOWLANYCH i HYDRAULIKA. PRACA STAŁA. 600 38 38 52
 • PRACA | dam
  PRACA W KUCHNI, W SCHRONISKU NA TRASIE DO MORSKIEGO OKA - OD ZARAZ. DLA PANI DO 45 LAT. Z zakwaterowaniem. Dobre zarobki. Stała lub sezonowa.
  Tel.: 502 367 534.
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ KOBIETĘ do pracy w kuchni na stanowisko KUCHARKA, POMOC KUCHENNA.Praca stała. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ KOBIETĘ DO PRACY W KUCHNI na stanowisko ZMYWAK i OBIERAK. Praca stała 601 533 566, 18 20 64 305
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  TRAKTOR C-330, stan b. dobry. PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA. 605 378 277.
 • PRACA | dam
  MAŁY PENSJONAT W PORONINIE szuka PANI DO ŚNIADAŃ I SPRZĄTANIA, tel. 607 863 893
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  MAZDA 5, serwisowane, zadbane, garażowane, r. 2008, diesel, stan bdb, oryginalna nawigacja z dotykowym ekranem, 2 komplety felg aluminiowych z oponami lato/zima, full opcja, 16.000 ZŁ -
  Tel.: 888 223 761.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  ATRAKCYJNY DOM Z PŁAZÓW W GLICZAROWIE GÓRNYM -
  Tel.: 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  PENSJONAT w Kościelisku - DWA OBIEKTY -
  Tel.: 607 506 428
 • USŁUGI | budowlane
  KOMINKI, PARAPETY, SCHODY MARMUROWE, NAGROBKI. 601 958 378
 • RÓŻNE
  PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ. 691 434 133.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Firma Norweska zatrudni w Oslo pomocników tynkarzy, stolarzy, malarzy, monterów rusztowań, blacharzy oraz młodych do przyuczenia w zawodzie. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 1-3 tygodni. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742
2020-06-06 10:00 Wybacz - usłyszałem od skruszonego agenta SB 2020-06-06 09:30 Rafał Trzaskowski z wizytą na Podhalu 1 2020-06-06 09:22 Pielgrzymka Sursum Corda bardziej on-line 2020-06-06 09:00 Na Starorobociańskim Wierchu 2020-06-06 08:42 Aquapark otwarty już o północy 2020-06-06 08:10 Ojcowie z Tuchowa wypoczywali w Kościelisku 1 2020-06-06 08:00 Czekasz na emeryturę? Zapytaj co zmieniła tarcza antykryzysowa 2020-06-05 22:48 Jedz lody - zbieraj lodowe pieczątki! 2020-06-05 21:57 Koronawirus dopadł go 3 dni po święceniach kapłańskich 5 2020-06-05 21:00 Podróże w maseczkach, spod Giewontu nad Bałtyk 2020-06-05 20:00 Drapieżniki rozpoczęły krwawy sezon 2 2020-06-05 19:30 Rondo? Jakie rondo i pojechał na wprost 4 2020-06-05 19:00 Szpitalne podziękowania za pomoc w czasie pandemii 2020-06-05 18:00 Góralskie wesela w epidemii (WIDEO) 1 2020-06-05 17:00 Przejedźcie z nami nową zakopianką - na razie wirtualnie (WIDEO) 3 2020-06-05 16:30 Zmiana na stanowisku szefa rabczańskiej policji 4 2020-06-05 16:00 Pirat na kontrolowanym 2 2020-06-05 15:10 Nadzór sanitarny w szkole. Pracownik mógł mieć kontakt z chorym na Covid-19 5 2020-06-05 15:00 Porozmawiajmy o fotowoltaice. Gmina zaprasza na spotkanie 2020-06-05 14:30 Materac do łóżka małżeńskiego. Jaki rodzaj i szerokość wybrać? 2020-06-05 14:00 Pomalują rdzewiejącą konstrukcję 2020-06-05 13:53 NIE LEKCEWAŻMY OBOSTRZEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM 1 2020-06-05 13:30 Dziurawa Kasprusie 6 2020-06-05 13:00 Plac budowy na Stylchynie 8 2020-06-05 12:30 Życie spisane patyczkiem 2020-06-05 12:00 Pod Giewontem jeden zarażony i 108 w kwarantannie 3 2020-06-05 11:30 Natenczas 2020-06-05 11:00 Uciekał przed policją bez prawa jazdy (WIDEO) 5 2020-06-05 10:30 Trzaskowski - kandydat na kandydata na prezydenta pod Tatrami 57 2020-06-05 10:00 W Sapporo zostałem oszukany 1 2020-06-05 09:00 Udało się złapać kolejnego śmieciarza 2 2020-06-05 08:00 Kolejne hotele otwierają się dla gości 1 2020-06-05 03:57 Szaleńcza ucieczka przed policją 9 2020-06-04 22:06 Napadł na posesję i zdemolował wóz 11 2020-06-04 21:30 Zamknięty kościół i plebania - rozmowa z wójtem (WIDEO) 13 2020-06-04 21:10 Powiat suski w czołówce zakażeń koronawirusem 2020-06-04 21:00 Przez Króle nie przejedziesz 1 2020-06-04 20:42 Wyborcza niedziela pod Giewontem 2020-06-04 20:15 Żaden ksiądz nie jest chory 4 2020-06-04 19:26 Panika i dezinformacja, wójt Kościeliska uspokaja (WIDEO) 2020-06-04 19:09 Zabieramy was na Stylchyn (WIDEO) 2020-06-04 18:20 Zdrowi księża na kwarantannie 1 2020-06-04 17:45 Tłumne poparcie dla Trzaskowskiego 31 2020-06-04 16:33 Kwarantanna świątyni - Kościół Św. Kazimierza zamknięty 4 2020-06-04 16:00 Covidove epicentrum w Kościelisku 14 2020-06-04 15:30 Pandemiczne życie na Krupówkach 4 2020-06-04 15:00 Mleczarnia w opałach - prokuratura prowadzi 2 śledztwa 4 2020-06-04 14:04 Śmietnisko nad rzeką plus fetor ścieków 11 2020-06-04 13:00 Notoryczne skażenia gminnych wodociągów 9 2020-06-04 12:25 Ulotki z dziecięcego rowerka - to było 4 czerwca 3
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-06-06 09:50 1. za wiele tych podpisów nie zbierze ,mała grupka wielbicieli czeka na Niego pod oczkiem, te same osoby które zbierały kiedyś podpisy , plus jeden farbowany góral. 2020-06-06 09:37 2. Pewien ksiądz wypowiedział się w mediach, że covid-19 to kara boska. 2020-06-06 09:17 3. @Zbooj. Starsi ludzie przynoszą choróbska z kościoła a dzieci z przedszkola. Interes się kręci a rodzina wychodzi na zero. 2020-06-06 09:03 4. cyklista, a ty z główką masz OK? Gdyby jego nie zatrzymywali toby spokojne dojechał do celu, a w Zakopcu jest na tyle radiowozów żeby go śledzić i w cywilizowany sposób zatrzymać. 2020-06-06 08:34 5. 30 lat temu szło się do milicji ew.do ZOMO,tyle nie wiesz obrońco ucisnionych.Wiesz kto wstępował do takich formacji,nieudacznicy życiowi i ci co się panicznie bali wojska.Woleli być po drugiej stronie i pałowac ludzi,filozofie. 2020-06-06 05:56 6. Przypadek? Nie sądzę :D 2020-06-06 05:53 7. Nie lekceważmy, a jakże. Premier dał nam przykład przestrzegania tych obostrzeń. Po czym stwierdził że to tylko zalecenia. A następnie jego rzecznik dodał że premier był niedoinformowany. Tzn. że sam Morawiecki nie zna swoich rozporządzeń :D A przykład podobno idzie z góry. Z moich osobistych obserwacji wynika np. że im większy sklep, tym większy procent ludzi w maskach. W małych sklepikach często ani obsługa nie nosi, ani klienci. 2020-06-06 05:36 8. Są kamery na rondzie ,zamiast gdybać napiszcie coś z sensem... 2020-06-06 01:31 9. Tetmajera również dziurawa.Bronisława Czecha tak samo. 2020-06-06 00:44 10. Walczył z ostrym cieniem mgły
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

Bojcorka

FILMY TP

Album TP