Polecamy
Dołącz do naszych Patronów. Zobacz, że warto. Dziękujemy bardzo. Kliknij 24tp.pl/wspieraj

Reklama

2023-01-15 12:01:02

Rabka-Zdrój

Chrześcijaństwo to nie religia

- przekonuje w swojej książce Robert Boryczka, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rabce, z którym rozmawia Józef Figura.

- Jeśli nie religią, to czym jest chrześcijaństwo? To jakieś przekłamanie czy prowokacja w tytule?

- Miałem komentarze z dwóch stron, gdy wcześniej fragmenty książki publikowałem na Facebooku. Ci religijni oburzali się na takie stwierdzenie, ale i ateiści też mieli uwagi. Tym bardziej że w jednym z rozdziałów napisałem, że ateizm też jest religią, bo spełnia takie funkcje jak religia.

- A może chodzi tylko o grę słów, a w sumie mówimy o tym samym?

- Obecnie, patrząc na chrześcijaństwo, rzeczywiście widzimy religię. Socjologicznie rzecz biorąc, odpowiada ono wszelkim definicjom religii. Jest pewne sacrum, ale i cała otoczka różnych zachowań, rytuałów, przepisów - jak powinno się sprawować kult. I to jest religia. 

- Przecież pojęcie "religia" nie ma dla nas negatywnych konotacji. 

- Jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że największe problemy Pan Jezus miał z ludźmi religijnymi - faryzeuszami i uczonymi w piśmie. Oni Mu ciągle zarzucali, że nie zachowuje się tak, jak powinien w tym religijnym środowisku judaizmu. Tam był cały wachlarz czynności, zachowań i rytuałów, których oni rygorystycznie starali się przestrzegać. Gdy czytam Ewangelię, to widzę, że Jezus wyraźnie zwraca uwagę na to, by wiara była więzią z Nim samym, pójściem za Nim, naśladowaniem Go. Wzywał do rodzinnej relacji z Nim, a nie do przestrzegania religijnych przepisów. Chyba najjaskrawiej widzimy to w przypowieści o marnotrawnym synu, gdzie starszy syn reprezentuje religijnych „sprawiedliwych” ludzi, a młodszy - ten marnotrawny - człowieka świadomego grzeszności, przychodzącego z pokorą, aby otrzymać łaskawe przyjęcie Ojca.

- Ale ludzie religii powiedzą, że te zachowania, rytuały są właśnie po to, by umożliwić relację z Bogiem. Kościół jest tylko przekaźnikiem i "autostradą do nieba".

- Tak, istnieją sposoby wyrażania tej więzi z Bogiem. Jednak chrześcijaństwo stało się tak wyraźnie religią, gdy te sposoby zostały po raz pierwszy skodyfikowane za panowania cesarza Konstantyna. Konstantyn jako Pontifex Maksimus potrzebował takiego religijnego skodyfikowania, aby chrześcijaństwo mogło zostać oficjalne uznane za religię w Rzymie. Do tego czasu nie było czegoś takiego jak kapłani chrześcijańscy czy świątynie chrześcijańskie. Byli pasterze, przełożeni wspólnot, nie było tak feudalno-hierarchicznej struktury.

- Z jednej strony powiemy, że religijność to skutek dekretu cesarskiego, a może odwrotnie - to efekt naturalnej potrzeby człowieka, żeby wszystko usystematyzować. Czy chrześcijaństwo bez tej struktury istniałoby dalej, czy rozeszłoby się i każdy czciłby swojego Boga czy bożka na swój sposób.

- Ciekawe pytanie. Myślę, że przynajmniej jak się czyta Dzieje Apostolskie, czyli historię pierwszych lat istnienia Kościoła, to widzimy, że wspólnoty miały pewne credo - było nim nauczanie apostołów, to oczywiste. To, czego apostołowie nauczali, starano się zachowywać i przekazywać. Ale każdy z tych kościołów miał inną formę pobożności. Inaczej to wyglądało w środowisku greckim, żydowskim czy rzymskim. Ale też w listach Pawła apostoła, Piotra czy Jana możemy dostrzec, że te wspólnoty miały różną specyfikę i sposób funkcjonowania. Narzucane struktury religijne niszczyły tę różnorodność i ograniczały działanie Ducha Bożego… Jedność miała być duchowa, nie organizacyjna.

- Ale już pierwszy Sobór Jerozolimski pokazywał, że były konieczne instrumenty utrzymania jakiejś dyscypliny. 

- Ale to właśnie Sobór Jerozolimski dotyczył odrzucenia religijności. To tam podnoszone było pytanie, czy przedstawiciele narodów przyjmujący chrześcijaństwo mają przyjąć zasady judaizmu, jak choćby obrzezanie, i w związku z tym całe Prawo Mojżeszowe. I tam rozstrzygnięto, że nie!

- Wracając do Konstantyna - wszystko zmieniło się w momencie, gdy chrześcijaństwo przestało być religią uciskaną.

- A z czasem, za cesarza Teodozjusza, stało się też uciskającą. Gdy chrześcijaństwo stało się oficjalnie religią, i to popieraną przez władze, to wiele osób przychodziło do kościoła, bo było to wygodne, ułatwiało karierę. Trzeba było więc narzucić jakiś system zachowania niewierzącym tłumom. Dlatego chrześcijaństwo ujmowano w coraz ściślejsze religijne ramy. A widać w Nowym Testamencie, że nie było to w zamyśle od początku, w zamyśle Pana Jezusa. I teraz nawet w Polsce jest ruch Kościołów domowych, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy się spotykają w małych grupach, czytają Pismo Święte, Pan Bóg ich dotyka, sprawują Pamiątkę, chrzczą, nie potrzebują całego bagażu "kościelnictwa".

- Czy możliwa jest wiara bez religii? Nawet w tych małych grupach, przez to, że się gromadzą, po pewnym czasie pojawią się struktury i rytuały. Człowiek wewnętrznie potrzebuje jakichś reguł, ram prawno-doktrynalnych!

- Na pewno jest taka potrzeba, ale myślę, że w pewnym momencie zaczyna to przeszkadzać w wewnętrznej relacji z Bogiem. Nie pomaga, a przeszkadza. Te rytuały stają się nie tylko puste, ale zasłaniają relację z Bogiem.

- Gdzie więc jest ten moment, gdy kościół, jakikolwiek weźmiemy pod uwagę, przestaje być mostem, a staje się barierą?

- Jednym z objawów wewnętrznych w kościele jest to, że wydaje swoje rozporządzenia, przepisy, liturgia jest sztywno skodyfikowana. Pojawiają się szczególne, „wybrane” osoby - „pośrednicy” do Boga.

- Rozmawiamy w rabczańskiej kaplicy baptystów. Jest tu ambona, organy, mogę przypuszczać, że jakaś liturgia ze swoimi regułami też obowiązuje! Jakoś to jest poustawiane.

- Tak, są pewne regulacje, chociaż uczestniczący według chęci czy jakiegoś wewnętrznego prowadzenia nadają kształt nabożeństwu. Nie mamy skodyfikowanej  liturgii. Dowolny człowiek może wyjść i opowiedzieć o swoim przeżyciu z Bogiem, przeczytać fragment z Pisma Świętego, pomodlić się na głos, może zaproponować: zaśpiewajmy jakąś pieśń...

- Ale kazania nie powie, bo mógłby herezje głosić.

- Tak, kazania nie powie, ale może powiedzieć swoje świadectwo. Bez pewnych struktur i ustaleń nie da się funkcjonować, i tak było także w pierwszych wiekach.

- Jeśli chrześcijaństwo to nie religia, to pójdźmy dalej, za Hararim, który przekonuje, że wierzenia powstały nie dlatego, że Bóg jest, ale przez to, że człowiek ma w sobie głęboko ukryte poczucie sensu istnienia i jakiegoś boga sam sobie stwarza - bez względu na kulturę czy szerokość geograficzną.

- Jak czytam autorów biblijnych, szczególnie Pawła, to widzę, że oni nie zadają sobie pytania o istnienie Boga. Dla nich to oczywiste, że Bóg istnieje. To się nazywa ogólnym objawieniem - no bo patrząc na wielkość, złożoność i piękno świata, ci ludzie byli przekonani, że za tym musiał stać Stwórca. A kolejnym krokiem jest szczegółowe objawienie, czyli osoba Jezusa Chrystusa, co dało możliwość każdemu osobistej relacji z Jezusem Chrystusem - Bogiem.

- Prawdziwym przekleństwem każdego kościoła na przestrzeni wieków był moment, gdy jednoczył się z władzą.

- To było okropne i zawsze przynosiło złe skutki. To było i jest niszczenie chrześcijaństwa. Współcześnie najbardziej jaskrawym i tragicznym przykładem złego skutku łączności kościoła z polityką jest to, co teraz dzieje się w Rosji i otwarte poparcie moskiewskiego patriarchy Cyryla dla wojny w Ukrainie.

- Największe zbrodnie w dziejach ludzkości dokonywane były w imię boże...

- Niestety, także Reformacja nie zmieniła tego… Kościoły protestanckie, podobnie jak Kościół katolicki, nawoływały do mordowania innowierców czy heretyków w imię boże… Dla ilustracji problemu - przypomina mi się tutaj opowieść z Braci Karamazow. Rzecz dzieje się w Hiszpanii w okresie szalejącej Inkwizycji. Jezus znów przyszedł na ziemię, nauczał, czynił cuda i oczywiście został aresztowany. W nocy przychodzi do niego Wielki Inkwizytor i mówi Mu mniej więcej te słowa: ludzie chcieli, żebyś był władcą, a Ty wymyśliłeś sobie, że dasz im wolność i miłość. Na szczęście przyszliśmy i naprawiliśmy to, co Ty zepsułeś...

- W Kościele katolickim obchodzimy święto Chrystusa Króla, znajdziemy obrazy Chrystusa ze złotym berłem i koroną... To idealna ilustracja do wykładu Wielkiego Inkwizytora.  Czynimy sobie Boga na obraz i podobieństwo swoje.

- Tak, Pan Jezus zawsze pragnął i pragnie być Królem, ale ludzkich serc. Religia ma zawsze tendencję uczynić Go królem w sensie polityki… Mam wrażenie, że więcej jest ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa w Korei Północnej czy Iranie niż u nas, w Polsce. Mamy wolność, ale religijność, obrzędowość, połączenie z polityką - według mnie - zasłoniły Jezusa. Ta książka właśnie przeciw temu zaciemnieniu została napisana. By nie myśleć, że chrześcijaństwo ma być jeszcze jedną religią z ceremoniałem, liturgią, świętymi dniami, procesjami, kapłanami, duchownymi, świętymi miejscami…

- Czy jest możliwa wiara bez religii?

- Mam nadzieję, że tak. Zawsze będą jednak istniały jakieś struktury i schematy, bo to jest ludzkie. Jeśli mamy żywą relację z Jezusem, to on będzie to burzył. Boga nie da się zamknąć w żadnym systemie „świętych” rytuałów i obrzędów.  

- Czy przy wigilijnym stole będziemy bardziej szukać sianka pod obrusem i prezentów pod choinką, czy Boga?

- Zachęcam, by przy wigilijnym stole przeczytać historię narodzin Pana Jezusa z Ewangelii według Łukasza i zastanowić się, co się tak naprawdę wtedy stało. Jeśli świętujemy, że to Bóg Stwórca wówczas przyszedł na ziemię w ciele ludzkim, to myślę, że powinno do nas dotrzeć, jak było to niezwykłe i przełomowe wydarzenie w dziejach ludzkości. Zachęcam, by zastanowić się choć chwilę - jaki to ma wpływ teraz na moje/nasze życie. Właśnie „poszukać” Boga. A jeżeli to dla kogoś tylko jakaś daleka historia, to jaki jest sens w ogóle świętować? To tylko oszukiwanie siebie i religijność, która nic nie wnosi do życia.

Józef Figura

Zostań Patronem Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Zdrowe Podejście 2023-09-03 23:43:59
Bardzo bardzo ważny temat dla każdego z nas!

Czy jesteśmy religijnymi ludźmi bez Boga ?
Czy mamy żywą relację z Wielkim Bogiem przez Jezusa Chrystusa?

Temat tak ważny dla naszych dusz.
Myślę że każdy z nas może być tak naprawdę szczęśliwy i pojednany z Bogiem przez Jezusa Chrystusa.
Gratuluję Książki!
pastor 2023-06-23 10:54:58
"Bogobojna" - zapraszam, proszę przyjść i sprawdzić :-)
Bogobojna 2023-01-16 20:06:08
Sympatycznie pastor wygląda. Mam więc pytanie. Czy jak będę chciała pójść i posłuchać u Was słowa Bożego to czy nie zostanę zwyzywana od krów?
rysiaczek 2023-01-15 18:23:35
mohera znowu samogon zamulil. Cyklicznie.
moher 2023-01-15 16:23:00
A wyznawców religii smoleńskiej z arcybiskupami Macierewiczem , Kaczyńskim , raport jako księga prawdy , to do czego można zaliczyć.
wierny 2023-01-15 16:14:11
Dla mnie baptyści to nie religia, kim jest pan Boryczka żeby twierdzić i poświęcać mu stronę w TP na jego wywody?
Thinker 2023-01-15 16:05:31
"ludzie chcieli, żebyś był władcą, a Ty wymyśliłeś sobie, że dasz im wolność i miłość. Na szczęście przyszliśmy i naprawiliśmy to, co Ty zepsułeś..." wiele to mówi i daje do myślenia
Fruwajka 2023-01-15 14:45:53
Blazenada.
Zakopiańczyk 2023-01-15 12:37:19
Chrześcijaństwo to jest właśnie religia
 • PRACA | dam
  MAGAZYNIER Zatrudnię pracownika na stanowisko magazyniera. Obowiązki: przygotowywanie zamówień, rozładunek i załadunek samochodów. Atrakcyjne wynagrodzenie. Możliwość organizacji darmowego mieszkania. Praca w Jabłonce 34-482 tel. 503-957-597.
 • PRACA | dam
  Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu w Zakopanem poszukuje osoby na stanowisko DYREKTORA SZKOŁY. Podania należy składać w Biurze Cechu - ul. Gimnazjalna 1 w Zakopanem. Więcej informacji: tel. 501 682 696.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam mieszkanie 50m2 i drugie 98m2 bezpośrednio na Krupówkach w kamienicy. 660797241
  Tel.: 660797241
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Trzy jałówki roczne rasy HF. 600 783 250.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA. 660 079 941.
 • USŁUGI | budowlane
  ADAPTACJA PODDASZY, OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ, SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY GK, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. 660 079 941.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  DESKI ŚWIERKOWE, dł. 5 m, gr. 53 mm. DRZEWO OPAŁOWE BUK. 660 079 941.
 • PRACA | dam
  Pensjonat w Zakopanem zatrudni POKOJOWĄ. 666 37 83 57.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ BEZPLATNA WYCENA FAKTURY VAT. 602839607
  Tel.: 602839607
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKALE HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWE o powierzchniach ok. 57 i 53.5 m2, oraz PIWNICA 21 m2. Możliwość połączenia lokali. Zakopane centrum, ul. Kościuszki - 691 124 272.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy OSÓB DO PRACY W KARCZMIE oraz W BARZE MLECZNYM na stanowiska: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA, OBSŁUGA BARU MLECZNEGO, KELNER/-KA. Zakopane - 600 035 080, 600 035 355.
 • PRACA | dam
  Białka SPA&Resort- zatrudnimy RECEPCJONISTĘ/RECEPCJONISTKĘ oraz KONSERWATORA. Zapewniamy stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres m.kozicka.zacharko@gorskagrupa.pl. +48 888 840 498
  Tel.: 48
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Sprzedam jałówke z terminem wycielenia na 17 czerwiec.Kolor czerwony. 535330397 soltysczeslaw68@tlen.pl
  Tel.: 535330397
 • USŁUGI | budowlane
  BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW ORAZ WIĘŹBY DACHOWE WRAZ Z POKRYCIEM. 572624414.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA od A do Z. 572624414.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  Sprzedam samochód NISSAN JUKE 1.6 benzyna, rok 2011. Stan techniczny i wizualny bardzo dobry. 600167767
  Tel.: 600167767
 • USŁUGI | budowlane
  Dwóch FLIZIARZY przyjmie zlecenia. 602 152 469.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  BIAŁKA TATRZAŃSKA - DZIAŁKA 12 arów. 695 505 776.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • PRACA | dam
  Kąpielisko Geotermalne Szymoszkowa przyjmie do pracy na sezon letni: PIZZERA, BARMANKI, OSOBY DO OBSŁUGI PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH, OBSŁUGĘ KONTROLI WEJŚĆ NA KĄPIELISKO. Więcej informacji pod nr tel.: 693 319 707
 • PRACA | dam
  Cukiernia w Zakopanem zatrudni EKSPEDIENTKĘ. Bardzo dobre warunki pracy. 604 102 804, 601 512 211.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KONSERWATORA. Bardzo dobre warunki pracy. Zakopane. 604 102 804, 601 512 211.
 • BIZNES
  ODDAM W DZIERŻAWĘ STOK (Z WYCIĄGIEM) - GLICZARÓW DOLNY - 505 312 238.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  BYKI ROCZNE, JAŁÓWKA. 737 428 828.
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  KOSIARKA ROTACYJNA. 737 428 828.
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA POTTINGER 15. 737 428 828.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  OWCZARKI PODHALAŃSKIE 6-tygodniowe. 18 26 564 25.
 • PRACA | dam
  Kierowca C+E Kierowca B+E Praca w pomocy drogowej system zmianowy. 602261925 holserwis-misiniec@wp.pl
  Tel.: 602261925
 • PRACA | dam
  Poszukuję pracownika do biura. Raba Wyżna. 602151357 Marcin.talaga@gmail.com
  Tel.: 602151357
 • PRACA | dam
  PRACA W PENSJONACIE z zamieszkaniem. 601 661 661.
 • PRACA | dam
  Sklep Gil Market w Białym Dunajcu zatrudni SPRZEDAWCZYNIĘ. 18 20 739 05.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Skupujemy nieruchomości na Podhalu! za gotówkę Działki, domy, mieszkania. +48 600 404 554
  Tel.: 48
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  POLE - 2 HA i 42 ARY. 505 429 375.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Wykończenia wnętrz adaptacja podaszy zabudowy karton gips szpachlowanie malowanie tynki dekoracyjne parkiet panele. 576587537
  Tel.: 576587537
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2024-06-13 22:15 Trwa budowa kolumbarium na nowotarskim cmentarzu 2024-06-13 21:15 Królewski etap wyścigu Tour de Pologne wraca na Podhale (WIDEO) 2024-06-13 20:32 Gala Baletu i Tańca w Jabłonce i Nowym Targu 2024-06-13 20:15 Co się stało z kozicami w Tatrach? 2024-06-13 19:15 W Białym Dunajcu znowu mają w kranach wodę z bakteriami kałowymi 1 2024-06-13 18:30 Karol Stoch Waka - odzyskany z niepamięci 2024-06-13 18:16 Nagrody burmistrza, medal Gloria Artis i nowi honorowi obywatele Zakopanego 2024-06-13 17:15 Piorun uderzył w grupę turystów w górach. Poszkodowane są dzieci 2024-06-13 16:59 Nieprzejezdne skrzyżowanie, kiedy ten remont się wreszcie skończy? 4 2024-06-13 16:00 Michałek, pomoc, teatr - nietypowa akcja charytatywna 2024-06-13 15:30 Wieczór na Harendzie z Krystyną Dąbrowską 2024-06-13 15:00 Nie żyje Franciszek Gąsienica-Walczak. Był ratownikiem TOPR 2024-06-13 14:30 Pełen zwrotów akcji thriller od Michała Śmielaka. Mamy dla Was książki 2024-06-13 14:00 Kto pamięta czasy Klubu Muzycznego Rockus? 6 2024-06-13 13:01 W jaki sposób bezpiecznie przechowywać dokumenty z danymi wrażliwymi? 2024-06-13 13:00 Stanisław Gąsienica z brązowym medalem Mistrzostw Europy 2024-06-13 12:30 Młodzi cykliści ponownie na startcie 2024-06-13 12:00 Opowieści podsłuchane pod stołem. Wspomnienie o Janie Reczkowskim 2024-06-13 11:30 Dziecięce spotkanie z folklorem 2024-06-13 11:00 Adopcja zmienia życie: wybierz pupila z nowotarskiego schroniska 3 2024-06-13 10:30 Powrót do szalonych lat osiemdziesiątych 1 2024-06-13 10:00 Nuty Dunajca popłynęły 2024-06-13 09:30 Odeszła Śp. dr Anna Orzechowska 2024-06-13 09:00 Brodka zagra dla uczestników akcji Czyste Tatry 3 2024-06-13 08:00 Kąpiel na własne ryzyko 6 2024-06-12 22:44 Na przełaj są najszybsi 2024-06-12 22:00 Szczególna konferencja w Palace 2024-06-12 21:39 Nagrodzono Szkoły w ramach Miejskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego 2024-06-12 21:15 Sportowo i rodzinnie czyli niedziela w Czarnym Dunajcu 2024-06-12 20:59 Idealna tatrzańska dolinka na deszczową i zimną pogodę (WIDEO) 2024-06-12 20:15 Zapomniany Skwer Pawlicy (WIDEO) 19 2024-06-12 19:27 Poważny wypadek w Zubrzycy Górnej (ZDJĘCIA) 2 2024-06-12 18:27 Czerwona rzeka w Zubrzycy Górnej. Powołano sztab kryzysowy (WIDEO) 6 2024-06-12 17:59 Prace przy odbudowie uszkodzonej przez osuwisko ulicy Zakopiańskiej dobiegają końca 1 2024-06-12 17:30 Prace Małgorzaty Markiewicz w Galerii Władysława Hasiora 2024-06-12 16:59 Zimno, mży i Giewontu nie widać. Od piątku poprawa pogody (WIDEO) 1 2024-06-12 16:30 W piątek prezentacja nowej marki lokalnej Dunajec Przełom się 2024-06-12 16:00 CNB to nie tylko biegówki, latem tam można się także świetnie bawić 2024-06-12 15:00 Czy w tym miejscu park kulturowy Krupówek nie obowiązuje? 2 2024-06-12 14:30 Stupolowe warcaby im niestraszne 2024-06-12 14:00 Motocyklowa msza, posiady i koncert 2024-06-12 13:30 Kto okazał się najlepszy w Sichlańskiej Piętnastce? 2024-06-12 12:59 Wiemy, kto zostanie honorowym obywatelem Zakopanego. Dyskusja na Komisji Kultury 18 2024-06-12 12:31 Niezmienność na Harendzie czyli kolejne spotkanie pokoleń 2024-06-12 12:00 Zawyły strażackie syreny w hołdzie zabitemu polskiemu żołnierzowi (WIDEO LIVE) 1 2024-06-12 12:00 Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców 2024-06-12 11:27 Zbrojna grupa oskarżona - działali na Podhalu 2024-06-12 10:59 Uwaga kierowcy! Następnej nocy zamkną zakopiankę 2024-06-12 10:21 Kiedy odnawia się debet na koncie? 2024-06-12 10:18 5 powodów, dla których warto kupić jedwabne piżamy
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2024-06-10 21:44 1. Super impreza, moje gratulacje. Szkoda tylko że osoba która Wam tyle pomogła została przez was pominięta. Nawet nie usłyszałem od Was dla Pana M G słowa dziękujemy. 2024-05-19 18:55 2. Czyli zaczyna się jazda " bez trzymanki"_ kilku Radnych jest z poprzedniego wyboru ( nic nie robili ) nowi dużo obiecują. Nie wiadomo jakich zastępców będzie miał Burmistrz ( Pani od żółtych wstążek) odpadła...... 2024-04-22 15:13 3. Tutaj można się wiele dowiedzieć o naszym świecie i przyszłości. Super! 2024-04-21 22:36 4. Dlaczego nie piszecie o hejcie jaki sąsiedzi wyrzygują na organizatorów tej inwestycji? Grupa sąsiadów brnie w zaparte, skargi, blokady, pisma, w żaden sposób nieuzasadnione. Może nagłośnienie ich zachowania przywróci im poczucie przyzwoitości i serdeczności wobec osób którym los nie oszczedził kalectwa? 2024-04-05 23:21 5. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 23:11 6. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 07:05 7. BRAWO WY !!! 2024-03-29 17:19 8. Ja się pytam jaką partię ten pan reprezentuje?Nazwa komitetu nic nie mówi. 2024-03-14 18:58 9. I to jest miś a nie jakosi cepersko podróba! 2024-03-09 17:01 10. Deportowac drugiego na anktartyde.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP


REKLAMA


Pożegnania