Reklama

2023-01-15 12:01:02

Reklama

Rabka-Zdrój

Chrześcijaństwo to nie religia

- przekonuje w swojej książce Robert Boryczka, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rabce, z którym rozmawia Józef Figura.

- Jeśli nie religią, to czym jest chrześcijaństwo? To jakieś przekłamanie czy prowokacja w tytule?

- Miałem komentarze z dwóch stron, gdy wcześniej fragmenty książki publikowałem na Facebooku. Ci religijni oburzali się na takie stwierdzenie, ale i ateiści też mieli uwagi. Tym bardziej że w jednym z rozdziałów napisałem, że ateizm też jest religią, bo spełnia takie funkcje jak religia.

- A może chodzi tylko o grę słów, a w sumie mówimy o tym samym?

- Obecnie, patrząc na chrześcijaństwo, rzeczywiście widzimy religię. Socjologicznie rzecz biorąc, odpowiada ono wszelkim definicjom religii. Jest pewne sacrum, ale i cała otoczka różnych zachowań, rytuałów, przepisów - jak powinno się sprawować kult. I to jest religia. 

- Przecież pojęcie "religia" nie ma dla nas negatywnych konotacji. 

- Jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że największe problemy Pan Jezus miał z ludźmi religijnymi - faryzeuszami i uczonymi w piśmie. Oni Mu ciągle zarzucali, że nie zachowuje się tak, jak powinien w tym religijnym środowisku judaizmu. Tam był cały wachlarz czynności, zachowań i rytuałów, których oni rygorystycznie starali się przestrzegać. Gdy czytam Ewangelię, to widzę, że Jezus wyraźnie zwraca uwagę na to, by wiara była więzią z Nim samym, pójściem za Nim, naśladowaniem Go. Wzywał do rodzinnej relacji z Nim, a nie do przestrzegania religijnych przepisów. Chyba najjaskrawiej widzimy to w przypowieści o marnotrawnym synu, gdzie starszy syn reprezentuje religijnych „sprawiedliwych” ludzi, a młodszy - ten marnotrawny - człowieka świadomego grzeszności, przychodzącego z pokorą, aby otrzymać łaskawe przyjęcie Ojca.

- Ale ludzie religii powiedzą, że te zachowania, rytuały są właśnie po to, by umożliwić relację z Bogiem. Kościół jest tylko przekaźnikiem i "autostradą do nieba".

- Tak, istnieją sposoby wyrażania tej więzi z Bogiem. Jednak chrześcijaństwo stało się tak wyraźnie religią, gdy te sposoby zostały po raz pierwszy skodyfikowane za panowania cesarza Konstantyna. Konstantyn jako Pontifex Maksimus potrzebował takiego religijnego skodyfikowania, aby chrześcijaństwo mogło zostać oficjalne uznane za religię w Rzymie. Do tego czasu nie było czegoś takiego jak kapłani chrześcijańscy czy świątynie chrześcijańskie. Byli pasterze, przełożeni wspólnot, nie było tak feudalno-hierarchicznej struktury.

- Z jednej strony powiemy, że religijność to skutek dekretu cesarskiego, a może odwrotnie - to efekt naturalnej potrzeby człowieka, żeby wszystko usystematyzować. Czy chrześcijaństwo bez tej struktury istniałoby dalej, czy rozeszłoby się i każdy czciłby swojego Boga czy bożka na swój sposób.

- Ciekawe pytanie. Myślę, że przynajmniej jak się czyta Dzieje Apostolskie, czyli historię pierwszych lat istnienia Kościoła, to widzimy, że wspólnoty miały pewne credo - było nim nauczanie apostołów, to oczywiste. To, czego apostołowie nauczali, starano się zachowywać i przekazywać. Ale każdy z tych kościołów miał inną formę pobożności. Inaczej to wyglądało w środowisku greckim, żydowskim czy rzymskim. Ale też w listach Pawła apostoła, Piotra czy Jana możemy dostrzec, że te wspólnoty miały różną specyfikę i sposób funkcjonowania. Narzucane struktury religijne niszczyły tę różnorodność i ograniczały działanie Ducha Bożego… Jedność miała być duchowa, nie organizacyjna.

- Ale już pierwszy Sobór Jerozolimski pokazywał, że były konieczne instrumenty utrzymania jakiejś dyscypliny. 

- Ale to właśnie Sobór Jerozolimski dotyczył odrzucenia religijności. To tam podnoszone było pytanie, czy przedstawiciele narodów przyjmujący chrześcijaństwo mają przyjąć zasady judaizmu, jak choćby obrzezanie, i w związku z tym całe Prawo Mojżeszowe. I tam rozstrzygnięto, że nie!

- Wracając do Konstantyna - wszystko zmieniło się w momencie, gdy chrześcijaństwo przestało być religią uciskaną.

- A z czasem, za cesarza Teodozjusza, stało się też uciskającą. Gdy chrześcijaństwo stało się oficjalnie religią, i to popieraną przez władze, to wiele osób przychodziło do kościoła, bo było to wygodne, ułatwiało karierę. Trzeba było więc narzucić jakiś system zachowania niewierzącym tłumom. Dlatego chrześcijaństwo ujmowano w coraz ściślejsze religijne ramy. A widać w Nowym Testamencie, że nie było to w zamyśle od początku, w zamyśle Pana Jezusa. I teraz nawet w Polsce jest ruch Kościołów domowych, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy się spotykają w małych grupach, czytają Pismo Święte, Pan Bóg ich dotyka, sprawują Pamiątkę, chrzczą, nie potrzebują całego bagażu "kościelnictwa".

- Czy możliwa jest wiara bez religii? Nawet w tych małych grupach, przez to, że się gromadzą, po pewnym czasie pojawią się struktury i rytuały. Człowiek wewnętrznie potrzebuje jakichś reguł, ram prawno-doktrynalnych!

- Na pewno jest taka potrzeba, ale myślę, że w pewnym momencie zaczyna to przeszkadzać w wewnętrznej relacji z Bogiem. Nie pomaga, a przeszkadza. Te rytuały stają się nie tylko puste, ale zasłaniają relację z Bogiem.

- Gdzie więc jest ten moment, gdy kościół, jakikolwiek weźmiemy pod uwagę, przestaje być mostem, a staje się barierą?

- Jednym z objawów wewnętrznych w kościele jest to, że wydaje swoje rozporządzenia, przepisy, liturgia jest sztywno skodyfikowana. Pojawiają się szczególne, „wybrane” osoby - „pośrednicy” do Boga.

- Rozmawiamy w rabczańskiej kaplicy baptystów. Jest tu ambona, organy, mogę przypuszczać, że jakaś liturgia ze swoimi regułami też obowiązuje! Jakoś to jest poustawiane.

- Tak, są pewne regulacje, chociaż uczestniczący według chęci czy jakiegoś wewnętrznego prowadzenia nadają kształt nabożeństwu. Nie mamy skodyfikowanej  liturgii. Dowolny człowiek może wyjść i opowiedzieć o swoim przeżyciu z Bogiem, przeczytać fragment z Pisma Świętego, pomodlić się na głos, może zaproponować: zaśpiewajmy jakąś pieśń...

- Ale kazania nie powie, bo mógłby herezje głosić.

- Tak, kazania nie powie, ale może powiedzieć swoje świadectwo. Bez pewnych struktur i ustaleń nie da się funkcjonować, i tak było także w pierwszych wiekach.

- Jeśli chrześcijaństwo to nie religia, to pójdźmy dalej, za Hararim, który przekonuje, że wierzenia powstały nie dlatego, że Bóg jest, ale przez to, że człowiek ma w sobie głęboko ukryte poczucie sensu istnienia i jakiegoś boga sam sobie stwarza - bez względu na kulturę czy szerokość geograficzną.

- Jak czytam autorów biblijnych, szczególnie Pawła, to widzę, że oni nie zadają sobie pytania o istnienie Boga. Dla nich to oczywiste, że Bóg istnieje. To się nazywa ogólnym objawieniem - no bo patrząc na wielkość, złożoność i piękno świata, ci ludzie byli przekonani, że za tym musiał stać Stwórca. A kolejnym krokiem jest szczegółowe objawienie, czyli osoba Jezusa Chrystusa, co dało możliwość każdemu osobistej relacji z Jezusem Chrystusem - Bogiem.

- Prawdziwym przekleństwem każdego kościoła na przestrzeni wieków był moment, gdy jednoczył się z władzą.

- To było okropne i zawsze przynosiło złe skutki. To było i jest niszczenie chrześcijaństwa. Współcześnie najbardziej jaskrawym i tragicznym przykładem złego skutku łączności kościoła z polityką jest to, co teraz dzieje się w Rosji i otwarte poparcie moskiewskiego patriarchy Cyryla dla wojny w Ukrainie.

- Największe zbrodnie w dziejach ludzkości dokonywane były w imię boże...

- Niestety, także Reformacja nie zmieniła tego… Kościoły protestanckie, podobnie jak Kościół katolicki, nawoływały do mordowania innowierców czy heretyków w imię boże… Dla ilustracji problemu - przypomina mi się tutaj opowieść z Braci Karamazow. Rzecz dzieje się w Hiszpanii w okresie szalejącej Inkwizycji. Jezus znów przyszedł na ziemię, nauczał, czynił cuda i oczywiście został aresztowany. W nocy przychodzi do niego Wielki Inkwizytor i mówi Mu mniej więcej te słowa: ludzie chcieli, żebyś był władcą, a Ty wymyśliłeś sobie, że dasz im wolność i miłość. Na szczęście przyszliśmy i naprawiliśmy to, co Ty zepsułeś...

- W Kościele katolickim obchodzimy święto Chrystusa Króla, znajdziemy obrazy Chrystusa ze złotym berłem i koroną... To idealna ilustracja do wykładu Wielkiego Inkwizytora.  Czynimy sobie Boga na obraz i podobieństwo swoje.

- Tak, Pan Jezus zawsze pragnął i pragnie być Królem, ale ludzkich serc. Religia ma zawsze tendencję uczynić Go królem w sensie polityki… Mam wrażenie, że więcej jest ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa w Korei Północnej czy Iranie niż u nas, w Polsce. Mamy wolność, ale religijność, obrzędowość, połączenie z polityką - według mnie - zasłoniły Jezusa. Ta książka właśnie przeciw temu zaciemnieniu została napisana. By nie myśleć, że chrześcijaństwo ma być jeszcze jedną religią z ceremoniałem, liturgią, świętymi dniami, procesjami, kapłanami, duchownymi, świętymi miejscami…

- Czy jest możliwa wiara bez religii?

- Mam nadzieję, że tak. Zawsze będą jednak istniały jakieś struktury i schematy, bo to jest ludzkie. Jeśli mamy żywą relację z Jezusem, to on będzie to burzył. Boga nie da się zamknąć w żadnym systemie „świętych” rytuałów i obrzędów.  

- Czy przy wigilijnym stole będziemy bardziej szukać sianka pod obrusem i prezentów pod choinką, czy Boga?

- Zachęcam, by przy wigilijnym stole przeczytać historię narodzin Pana Jezusa z Ewangelii według Łukasza i zastanowić się, co się tak naprawdę wtedy stało. Jeśli świętujemy, że to Bóg Stwórca wówczas przyszedł na ziemię w ciele ludzkim, to myślę, że powinno do nas dotrzeć, jak było to niezwykłe i przełomowe wydarzenie w dziejach ludzkości. Zachęcam, by zastanowić się choć chwilę - jaki to ma wpływ teraz na moje/nasze życie. Właśnie „poszukać” Boga. A jeżeli to dla kogoś tylko jakaś daleka historia, to jaki jest sens w ogóle świętować? To tylko oszukiwanie siebie i religijność, która nic nie wnosi do życia.

Józef Figura

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Zdrowe Podejście 2023-09-03 23:43:59
Bardzo bardzo ważny temat dla każdego z nas!

Czy jesteśmy religijnymi ludźmi bez Boga ?
Czy mamy żywą relację z Wielkim Bogiem przez Jezusa Chrystusa?

Temat tak ważny dla naszych dusz.
Myślę że każdy z nas może być tak naprawdę szczęśliwy i pojednany z Bogiem przez Jezusa Chrystusa.
Gratuluję Książki!
pastor 2023-06-23 10:54:58
"Bogobojna" - zapraszam, proszę przyjść i sprawdzić :-)
Bogobojna 2023-01-16 20:06:08
Sympatycznie pastor wygląda. Mam więc pytanie. Czy jak będę chciała pójść i posłuchać u Was słowa Bożego to czy nie zostanę zwyzywana od krów?
rysiaczek 2023-01-15 18:23:35
mohera znowu samogon zamulil. Cyklicznie.
moher 2023-01-15 16:23:00
A wyznawców religii smoleńskiej z arcybiskupami Macierewiczem , Kaczyńskim , raport jako księga prawdy , to do czego można zaliczyć.
wierny 2023-01-15 16:14:11
Dla mnie baptyści to nie religia, kim jest pan Boryczka żeby twierdzić i poświęcać mu stronę w TP na jego wywody?
Thinker 2023-01-15 16:05:31
"ludzie chcieli, żebyś był władcą, a Ty wymyśliłeś sobie, że dasz im wolność i miłość. Na szczęście przyszliśmy i naprawiliśmy to, co Ty zepsułeś..." wiele to mówi i daje do myślenia
Fruwajka 2023-01-15 14:45:53
Blazenada.
Zakopiańczyk 2023-01-15 12:37:19
Chrześcijaństwo to jest właśnie religia

Reklama
 • SPRZEDAŻ | różne
  OPAŁ SUCHY. 609 053 978
 • KOMUNIKATY
  SOŁTYS SOŁECTWA PORONIN INFORMUJE, ŻE W DNIACH OD 26 LUTEGO 2024 r. DO 1 MARCA 2024 r. W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00 BĘDZIE WYDAWAŁ NAKAZY PŁATNICZE I RACHUNKI ZA ODPADY KOMUNALNE ORAZ PRZYJMOWAŁ WPŁATY PODATKÓW W BUDYNKU REMIZY OSP PORONIN. Sołtys Sołectwa Poronin Stanisław Orawiec.
 • PRACA | dam
  Doświadczony deweloper zatrudni na stanowisko KIEROWNIK BUDOWY m. Kluszkowce - instalacje elektryczne oraz niskoprądowe, hydrauliczne, tynki oraz docieplenia, wykończeniowe oraz instalacyjne.
 • SPRZEDAŻ | różne
  PIERZE I PUCH Z GĘSI. 534 122 947.
 • PRACA | dam
  Przyjmę do pracy na budowie okolice Bukowiny Tatrzańskiej. 601912296
  Tel.: 601912296
 • SPRZEDAŻ | różne
  DESKI ŚWIERKOWE, dł. 5 m, szer. 53 mm. DRZEWO OPAŁOWE BUK. 660 079 941.
 • USŁUGI | budowlane
  ADAPTACJA PODDASZY, OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ, SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY GK, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. 660 079 941.
 • PRACA | dam
  PENSJONAT "Willa Park" W CENTRUM ZAKOPANEGO ZATRUDNI KIEROWNIKA RECEPCJI/RECEPCJONISTĘ ORAZ POMOC DO PRZYGOTOWYWANIA ŚNIADAŃ I SPRZĄTANIA POKOI. 509 170 212
  Tel.: 509 170 212
 • RÓŻNE
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY, WYKOŃCZENIA, PŁYTKI, PANELE, MALOWANIE itp. 796 544 016.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKAL NA PIZZERIĘ W ZAKOPANEM. 502 658 638
 • SPRZEDAŻ | różne
  SPRZEDAM SIANO W BALACH. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA PLAC POD MAGAZYN. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA HALE NA WARSZTAT SAMOCHODOWY, LAKIERNIĘ, PRALNIE, HURTOWNIĘ, MAGAZYN. 502 658 638
 • KUPNO
  Kupię cielęta małe Byczki. Simental i inne płatność przy odbiorze. Proszę dzwonić. Odbiór co 2 tygodnie. 724732680 chybachyba@o2.pl
  Tel.: 724732680
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ DO MAŁEGO SKLEPU SPOŻYWCZEGO w Białym Dunajcu (emerytki, praca co drugi dzień). 606 751 451.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  POSZUKUJĘ DOMU W STYLU GÓRALSKIM, ok. 100 m2, Zakopane, bliskie Kościelisko - 607 506 428.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  KUPIE DOM LUB PENSJONAT POWYŻEJ 200 M2 W ZAKOPANEM ZA GOTÓWKĘ NR KONTAKTOWY 517 340 125 ŁUKASZ luklis86@gmail.com.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Sprzedam KANTÓWKĘ, KROKWIE, DESKI - 788 344 233.
 • PRACA | dam
  Stacja Narciarska Polana Szymoszkowa zatrudni na sezon zimowy do pracy w gastronomii: - BARMANKI - POMOCE KUCHENNE - OSOBY NA ZMYWAK I DO ZBIERANIA NACZYŃ Z SALI Więcej informacji pod nr tel.: 693 319 707
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  KUPIĘ NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓKĘ! PODHALE! DZIAŁKA, DOM, MIESZKANIE. +48600404554 grz.wicik@gmail.com
  Tel.: 48600404554
 • PRACA | dam
  POMOC KUCHENNĄ (kobietę) do pensjonatu w centrum Zakopanego. Na pełny etat, praca zmianowa 7-19, co drugi dzień. Brak zakwaterowania. Dobre warunki finansowe, benefity. 502 716 694
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ NA POMOC DROGOWĄ KAT C + E. 601 502 208
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Spokojna kobieta szuka KAWALERKI w Zakopanem. Na dłuższy okres. 692 340 991.
 • PRACA | dam
  PAPI SERVICE SP. Z O.O. ZATRUDNI KIEROWCÓW. WYMAGANE KAT. C+E ORAZ UPRAWNIENIA ADR . TEL.182074845
 • USŁUGI | inne
  PRALNIA ZAWRAT - PRANIE, MAGLOWANIE - pościele, obrusy, ręczniki itp. 501 788 640
 • RÓŻNE
  PAPI SERVICE - OLEJ OPAŁOWY i OLEJ NAPĘDOWY. BIURO: PORONIN, KASPROWICZA 28 PON.-PIĄT. 08.-17.00 Tel./fax 18 20 74 845, 18 20 74 224 STACJE PALIW: ZAKOPANE, SPYRKÓWKA 4 NOWY TARG, SKŁADOWA 11 CENY HURTOWE. ZAPRASZAMY.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY, FASADY. 889 388 484.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Wynajmę HALĘ: MAGAZYN/ PRODUKCJA - 250m. Nowy Targ, ul. Składowa. Tel. 602 290 555
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA ROLNA 1.2 HA - JORDANÓW. 515 459 584.
 • PRACA | dam
  Sklep Gil Market w Białym Dunajcu zatrudni SPRZEDAWCZYNIĘ. 18 20 739 05.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DWUPOZIOMOWE MIESZKANIE na Pardałówce - 607 506 428.
 • PRACA | szukam
  SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ. 575 450 977, 739 632 283.
 • BIZNES
  Sprzedam WPOŻYCZALNIĘ NART I SNOWBORDU. 662 370 510.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  POLE ORNE. 505 429 375.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2024-02-25 21:40 Realni powstańcy - promocja książki "Pogniywany Nepomuk" 2024-02-25 21:00 W iście kocim stylu. Relaks w leśnych ostępach (WIDEO) 2024-02-25 20:15 Piękny widok z mało znanego miejsca (WIDEO) 1 2024-02-25 19:30 Wzrok za 3 mln złotych! Miętustwo pomaga Marysi Białońskiej 1 2024-02-25 18:43 Taka fatalna zima uderza w wielu przedsiębiorców. Czas zmienić branżę? 8 2024-02-25 18:04 W Krynicy rozdano Małe Kryształowe Kule. Oskar Kwiatkowski w gronie najlepszych 2024-02-25 18:00 Nasz czytelnik znalazł sposób na parkujący złom. Będzie skuteczny? 4 2024-02-25 17:51 Upadek Kubackiego i dobre skoki Stocha 4 2024-02-25 17:13 Korki za Nowym Targiem, później jedziemy już bez utrudnień 1 2024-02-25 17:00 Kiedy zostanie oddane nowe skrzydło jednej z największych galerii handlowych w regionie? 1 2024-02-25 16:15 Będzie połączenie autobusowe Polany Szaflarskiej z dworcem kolejowym 1 2024-02-25 15:30 Otwieramy sezon rowerowy w Szczawnicy (WIDEO) 3 2024-02-25 14:51 Żmijki, owijaki, furmańskie rękawice - targowisko w Łopusznej pęka w szwach (WIDEO) (WIDEO) 1 2024-02-25 14:45 Bardzo niski poziom wody, potok Bystra ledwo ciecze (WIDEO) 4 2024-02-25 14:30 Spotkanie górskie na zakończenie ferii 1 2024-02-25 13:15 Cyja ta gmina - ruszyli by odbić Bukowinę 15 2024-02-25 12:44 Rozgrzewka prezydenta na Kasprowym. Andrzej Duda bierze udział w maratonie narciarskim (WIDEO) 23 2024-02-25 12:40 Kolizja w Szaflarach. Korki na zakopiance 1 2024-02-25 11:59 Obroń nas Stachu w tych trudnych czasach (WIDEO) 1 2024-02-25 11:00 Wojna na promocje w marketach nie ma końca 5 2024-02-25 08:59 O poranku weszliśmy dla Was na Nosal (WIDEO) 4 2024-02-25 08:00 Jeszcze tylko przez tydzień na rynku można będzie kręcić piruety 2024-02-24 23:00 Sklep odzieżowy znanej marki przy Krupówkach zamknięty. Co się dzieje? 2024-02-24 21:45 Miał być bóbr, wyszła wydra (WIDEO) 1 2024-02-24 20:59 Oskar Kwiatkowski 11. w Pucharze Świata w Krynicy 1 2024-02-24 20:15 Polscy skialpiniści porwani przez lawinę w Tatrach Słowackich. Narciarze są ranni 1 2024-02-24 19:00 Rzędy krzyży, trochę jak na cmentarzu, lecz zwiastują zwycięstwo życia nad śmiercią (WIDEO) 1 2024-02-24 18:00 Waksmund żąda poszerzenia terenów budowlanych 7 2024-02-24 17:00 Opuszczona i zrujnowana, była regularnie dewastowana i palona, zostanie jednak uratowana 9 2024-02-24 16:00 To jedyne miejsce w mieście gdzie jeszcze można zapiąć narty i pobiegać 2 2024-02-24 15:30 O Pienińską Basztę. Zapisy do turnieju szachowego 1 2024-02-24 15:07 Zaginął czarny pies - pomóżcie go odnaleźć! 2024-02-24 15:00 Solidarni z walczącą Ukrainą (WIDEO) 27 2024-02-24 14:36 Lądował śmigłowiec LPR z pomocą rolnikowi 2024-02-24 14:16 Na Bulwarach Słowackiego drzewo spadło na ulicę 2024-02-24 13:30 Z cyklu Mam "Wam coś do powiedzenia" - Marek Brynkus nie powiedział nic 2024-02-24 12:30 Kolejna buda szpeci krajobraz w centrum Zakopanego 8 2024-02-24 12:00 Targowisko w Łopusznej już w niedzielę 2024-02-24 11:30 Jako przedsiębiorcę mnie ta sytuacja bulwersuje. Ile Zakopane wydaje na otwieranie sezonu? 27 2024-02-24 10:45 Zobaczcie jak dziś w Tatrach wieje! (WIDEO) 2024-02-24 10:30 Masz stare, szkolne zdjęcia to je przynieś, bo szykują się niezłe urodziny 2024-02-24 09:30 W Tatrach wieje coraz mocniej. Prawie 150 km na godz. na Kasprowym 1 2024-02-24 09:30 Zakopane biegnie Tropem Wilczym. Zapisy 1 2024-02-24 09:00 Ostatni dzwonek na czyszczenie budek dla ptaków 2024-02-24 08:00 Dwa lata od ataku Rosji na Ukrainę. O tym pisaliśmy w lutym 2022 r. 5 2024-02-23 22:29 Za nami uroczysta ceremonia losowania numerów startowych 2024-02-23 22:00 Zło może uwieść człowieka, ale nie może zostać człowiekiem (WIDEO) 1 2024-02-23 21:17 Odrapać Krupówki z obrzydlistwa, sprawić by miasto znów stało się silne 21 2024-02-23 20:19 Pożar warsztatu w Murzasichlu. Błyskawiczna akcja strażaków (WIDEO) 2024-02-23 20:00 Dramatyczna akcja ratunkowa przy górnej stacji kolejki na Tobołowie 1
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2024-02-25 23:25 1. I bardzo dobrze że niema zimy i tych hałaśliwych skuterów ,.wreszcie cisza . 2024-02-25 22:43 2. @Bialczanka a oddasz/sprzedasz swoją działkę na skwer, ścieżkę itd ? To co można było wydzierżawić od kurii pod tego typu rzeczy to już jest Bani. A plac między szkołą i salka albo za parkingiem kościelnym byłby super na takie inwestycje.No ale Bania i sołtys rządzą 2024-02-25 21:55 3. Ludzie raczej nie czytają internetu bo by tak ochoczo nie korzystali z tych promocji... raczej w ogóle nie czytają :-) naści piasku kiełbaski :-) 2024-02-25 21:53 4. "Obroń nas Stachu w tych trudnych czasach" A to Stachu wam nie powiedział że tylko maseczki i paszporty kowidowe mogą was obronić? Ciekawe czy sprawdzaliście wszystkich gości? Nie boicie się że ktoś mógł mieć kupiony od oszusta albo sfałszowany. A tu wszyscy tak dmuchają kowidami na torta, na świeczki, na innych i ręką podają zamiast żuwika w rękawiczkach buchnąć. Maseczek też nie widzę... oj mandacik będzie za nielegalne zgromadzenie. Pewnie jakieś obściskiwanie i buziaczki też się przytrafiły. No wstyd Państwo Artyści! Taka nonszalancja gdy powinniście świecić przykładem dla chamów i nieobytych w profilaktyce przeciwwirusowej. Niech Wam kowid lekkim będzie! 2024-02-25 21:52 5. Na jednym z tych spotkań Jeden radny lach opowiadał że miasto wydało 350 tys na reklamę desek z Sopotem Super podejście i rozumienie świata No ale cóż można chcieć więcej od lacha 2024-02-25 21:45 6. Jak kolizja i nie ma poszkodowanych to zawijać te złomy na pobocze a nie blokować drogę. Dziady sakramenckie. Najlepiej jeździjcie pociągami bo prawka w czipsach znalezione. 2024-02-25 21:41 7. Fajna gmnina ta Bucowina! Jakby przejął władzę to mogę se nawet cmentarz zaorać. Takie rzeczy tylko u górali za dutki. Zróbcie konkurs na hasło promujące biznes. Np: na bani z umarlakami. 2024-02-25 21:38 8. Nie wiem do kogo czytelnik kieruje te karteczki bo właściciel już raczej jej nie odczyta a straż miejska czy policja to wiemy jak to wygląda z czytaniem i pisaniem. W ramach naprawiania świata polecam zakupienie espumisanu by walczyć z nadprodukcją metanu i redukować ślad węglowy. 2024-02-25 21:34 9. A będzie coś o tasie na Nosalu albo handicapie? Bo tu już i historia i tradycja. A muzeum narciarstwa nadal nie ma. Jest tylko Kamiland. Ale nie wiem jak sprzedaż suwenirów bo słabo idzie. 2024-02-25 21:30 10. Promowanie o tej porze roku to raczej gwóźdź do trumny.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy


REKLAMA


FILMY TP

Pożegnania