Zapraszamy
Zapraszamy na debatę przed drugą turą wyborów z kandydatami na burmistrza Zakopanego Agnieszką Nowak Gąsienicą i Łukaszem Filipowiczem. Czwartek, 18 kwietnia godz. 18.00 Kino Giewont. Relacja wideo LIVE.

Reklama

2024-04-02 21:15:14

Reklama

Zakopane

Przez opieszałość starostwa Dom Doktora stracił półmilionową dotację na remont

Półmilionowa dotacja na remont zniszczonej przez pożar willi Dom Doktora przepadła, architekci winą obarczają starostę powiatowego Piotra Bąka.

Architekci doprowadzeni zostali do ostateczności. Zarzucają Piotrowi Bąkowi, że dopuścił do kompletnego paraliżu wydział budownictwa w starostwie powiatowym. Na pozwolenia na budowę inwestorzy czekają 300, 400, 500, a rekordzista 729 dni. Niewydolny wydział budownictwa, przetrzymywane dokumenty i pozwolenia wydawane latami biją nie tylko w prywatne biznesy pod Giewontem. Cierpią na tym zwykli mieszkańcy, którzy chcą postawić nowy lub rozbudować stary dom z myślą o swych dzieciach.

Nic dziwnego, że po raz pierwszy w historii Zakopanego architekci i właściciele biur projektowych wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciw temu, co dzieje się w starostwie tatrzańskim. 21 marca zwołali konferencję prasową pod siedzibą starostwa tatrzańskiego. Starosta Piotr Bąk nie wyszedł do licznie przybyłych mieszkańców powiatu. 

Protestujący przywołali opublikowany cztery lata temu raport Najwyższej Izby Kontroli. Inspektorzy sprawdzili w jakim tempie starosta tatrzański wydaje pozwolenia na budowę. NIK skontrolował okres od 2016 do 2018 roku. Inwestorzy musieli czekać na decyzję 70, 80 czy ponad 90 dni. To dłużej niż dopuszczane 65 dni.  - Wtedy wydawało nam się to skandaliczne, dziś takie terminy są naszym marzeniem - podkreślił Maciej Kubicki.

Na dowód przytoczył kilkadziesiąt spraw, których przewlekłość postępowania przyprawia o zawrót głowy. Miesiące zamieniają się w lata. - Ta przewlekłość dotyczy nie tylko inwestycji deweloperskich, hoteli, pensjonatów, ale małych domków, budowy sieci, przyłączy, decyzji drogowych. Inspektorzy wskazali, że jedną z podstawowych przyczyn zwłoki było przekazywanie wpływających wniosków pracownikom merytorycznym po upływie od 5 do 16 dni. Dziś standardem stało się przekazywanie wniosków po 30 dniach. W ekstremalnych sytuacjach nawet po 60 dniach - dodał architekt.

Papierowe powiększenie

Podkreśla, że powyższe zarzuty nawet nie umywają się do faktu, że starosta w przypadku ponagleń nie przekazuje akt sprawy do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego lub Sądu Administracyjnego. To jest wprost naruszeniem art. 231 kodeksu karnego, w którym mowa jest o niedopełnieniu obowiązków służbowych. 

- Mamy też przykład spalonego Domu Doktora. Było z ministerstwa zagwarantowane pół miliona na odbudowę. Nasz kolega szybko wykonał projekt pro bono. Zależało, żeby procedura poszła szybko. Po upływie czterech miesięcy pozwolenia nie było. Pieniądze przepadły - dał przykład Maciej Kubicki. 

Przypomniał, że środowisko architektów zainicjowało pierwsze rozmowy na temat nieprawidłowości już prawie dwa lata temu. Prowadzono rozmowy indywidualne, w większych grupach i na różnych szczeblach. Począwszy od byłego naczelnika wydziału, przez sekretarza po starostę. Skończywszy w wydziale infrastruktury małopolskiego urzędu wojewódzkiego w Krakowie. - To nie jest tak, że architekci zebrali się dwa tygodnie przed wyborami i robią problem - podkreślał w imieniu całej branży. 

Maciej Kubicki przypomniał, że w kwietniu zeszłego roku architekci przygotowali petycję, którą podpisało 175 osób. Doprowadziło to do podjęcia uchwały rady powiatu tatrzańskiego. Radni zobowiązali starostę do zatrudnienia nowych pracowników w wydziale budownictwa.

- Znalezienie etatów zajęło staroście prawie rok. Zatrudnione zostały cztery osoby. Prowadzona jest narracja, że powstało nowych osiem etatów. Wiemy jednak doskonale, że to zabieg kosmetyczny. Polega na zmianie stosunku pracy z zastępstwa na etat. Więc tak naprawdę rąk do pracy nie przybyło - zaznacza Maciej Kubicki.

Papier wszystko zniesie. Dodaje, że w tej chwili wydział budownictwa nie ma wśród pracowników, zajmujących się zgłaszanymi wnioskami, specjalisty do spraw architektury. Po odejściu naczelnika jego zastępczyni została bowiem pełniącą obowiązki naczelnik, a główny specjalista do spraw architektury został jej zastępcą. 

Wierchuszka do wymiany

- To nie jest tak, że kompletnie nic tu się nie dzieje - broni starosty Marek Możdżeń, sekretarz powiatu tatrzańskiego. - To prawda, że od naszych spotkań z architektami nic się nie zmieniło, jest nawet gorzej, ale przecież 460 spraw w tym czasie zakończyło się pozwoleniem na budowę. Może po terminach, ale jest załatwione. Jeśli chodzi o sprawę etatów, zmagamy się z problemem rotacji na stanowiskach urzędniczych, od 2021 roku było 26 osób. Mamy bardzo duże problemy kadrowe. Były deklaracje ze strony projektantów i propozycje, że oddelegują do nas swoich pracowników. Ale ze względu na procedury, konkursy, my nie możemy w wydziale przyjąć kogoś i dać pieniądze, jakie by sobie życzył.

Sekretarz podkreśla, że starostwo dysponuje finansami publicznymi i musi podlegać odpowiednim procedurom. Na przewlekłość postępowań w wielu przypadkach wpływają nieuregulowane sprawy własnościowe, konieczność powiadamiania stron, z ustaleniem których nieraz są poważne problemy. 

Architekci tych tłumaczeń nie przyjmują. Przypominają, że wcześniej też były problemy własnościowe, były problemy ze stronami, w wydziale pracowało tyle samo, a nawet mniej osób, a decyzje wydawane były w dużo krótszych terminach. 

Dlatego też na zakończenie spotkania odczytali swoje postulaty. Pierwszy to odsunięcie od władzy kadry kierowniczej wydziału budownictwa. Drugi - przeprowadzenie po wyborach samorządowych konkursu na stanowisko naczelnika wydziału. Przy udziale architektów na etapie określania kryterium i samego wyboru nowego naczelnika oraz specjalisty do spraw architektury. Ostatni postulat dotyczy konieczności przeprowadzenia audytu przez niezależną zewnętrzną firmę. Tak, by dokładnie określić skalę nieprawidłowości w wydziale budownictwa, wskazać i ukarać winnych zaniedbań. 

- My wiele rzeczy rozumiemy, ale spraw kadrowych czy kwestii terminowości za was nie rozwiążemy. Złożymy nasze postulaty na ręce starosty, prosząc o odpowiedź - podsumował w imieniu podhalańskich architektów Maciej Kubicki. 

Starosta ripostuje 

Piotr Bąk wyjaśnia, że od 8 marca naczelnikiem wydziału budownictwa jest Agnieszka Stachoń- Staszel. Osoba kompetentna i dobrze przygotowana do pełnionej funkcji, która aktualnie wdraża program naprawczy. Dlatego nie widzi powodów do przeprowadzania kolejnej zmiany kierownictwa. - Naczelnik jest znana z sumienności i dokładności przy sprawdzaniu projektów dużych inwestycji kubaturowych, jakimi są hotele, pensjonaty czy inwestycje deweloperskie. To prawdopodobnie jest jednym z powodów obaw środowiska projektantów i postulowanej przez architektów zmiany - uważa Piotr Bąk.

Starosta podkreśla, że w świetle obowiązujących przepisów organizowanie konkursu na naczelnika wydziału przez zewnętrzne wobec samorządu środowisko branżowe architektów jest niemożliwe.

- Problemy podnoszone przez środowisko architektów zostały uwzględnione w programie naprawczym, realizowanym od kilku miesięcy przez wydział budownictwa - zapewnia Piotr Bąk. - W szczególności udało się skutecznie przeprowadzić konkursy. Aktualnie nowo zatrudnieni pracownicy są wdrażani do wykonywania trudnych i odpowiedzialnych zadań, związanych z przyjmowaniem zgłoszeń i wydawaniem pozwoleń na budowę.

Trudno o chętnych

Starosta dodaje, że na urzędników wydziału wywierane są przez inwestorów i projektantów naciski, a niejednokrotnie niedopuszczalna presja. W związku z tym od pracowników, oprócz wiedzy i profesjonalizmu, wymagana jest także odporność psychiczna. - Wielu urzędników nie było w stanie sprostać tak wysokim wymaganiom i odeszli, podejmując inne mniej stresujące zajęcia. W najbliższym czasie przeprowadzimy kolejny konkurs na inspektorów - obiecuje Piotr Bąk. 

Dodaje, że w miarę możliwości podnoszone są także wynagrodzenia. Zaległe postępowania administracyjne rozpatrywane są w ramach dodatkowo wynagradzanej pracy w godzinach popołudniowych. Ocenia, że na wyjście z zaistniałych zaległości potrzeba około pół roku. Planuje też powołać powiatową komisję urbanistyczno-architektoniczną z udziałem szerokiej reprezentacji środowiska architektów. Będą mogli doradzać staroście w kwestiach zagospodarowania przestrzennego.

- W bieżącym roku zapłaciliśmy 100 zł grzywny tytułem przewlekłości postępowań administracyjnych, prowadzonych przez wydział budownictwa. W poprzednim roku były to niewiele większe kwoty - dodaje Piotr Bąk, gdy pytamy o kary za przewlekłość spraw.

Wyjaśnia też, że nie wyszedł do protestujących, ponieważ dostał niepodpisane zaproszenie z szyfrowanego adresu mailowego. Dodatkowo w trakcie konferencji architektów trwała sesja Rady Powiatu Tatrzańskiego. - W momencie rozpoczęcia konferencji podpisywałem porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego, a następnie z udziałem  Witolda Kozłowskiego marszałka województwa małopolskiego, podejmowane były uchwały dotyczące kluczowych zagadnień dla przyszłości Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego i Zespołu Szkół Budowlanych. W tej sytuacji nie było możliwości mojego udziału w konferencji prasowej - podsumowuje Piotr Bąk. 

Rafał Gratkowski

Ciąg dalszy nastąpi

Sprawę protestu architektów opisaliśmy w świątecznym wydaniu Tygodnika Podhalańskiego w artykule "Powiatowy paralizator". Do kwestii utraconych dotacji na remont Domu Doktora odniosła się Agata Nowakowska-Wolak, prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem, która koordynuje prace remontowe w zniszczonej przez pożar wilii. Poniżej list jaki dostaliśmy od niej, z nadzieją na przyspieszenie postępowania w starostwie powiatowym: 

"W nawiązaniu do artykułu pt. „Powiatowy paralizator” z 13.nr TP z dnia 28.03.br. pragnę sprostować i doprecyzować podaną tam informację, iż przez opieszałość starostwa zniszczony w pożarze Dom Doktora stracił półmilionową dotację na remont”. 
Prawdą jest, że straciliśmy z tego powodu dotację od Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków, na remont dachu i inne prace na kwotę trochę niższą.  Jednak wciąż jeszcze możemy dostać dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na  dużo szerszy zakres – na kwotę nawet powyżej pół mln zł.  Jesteśmy już na finiszu procedowania. I rzeczywiście, jeśli nie dostaniemy pozwolenia na budowę w ciągu najbliższego tygodnia, możemy ją stracić.  
A sprawa wydawała się prosta! Wielkiej urody, cenny dom zabytkowy z 1898 r. uległ pożarowi 31.10.2023. Powinien być traktowany priorytetowo. I tak było: ze strony   Urzędu Miasta Zakopane, skąd płynęła wielka pomoc i wsparcie oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który szybko wydał odpowiednie pozwolenia. Tymczasem wniosek o pozwolenie na budowę złożony 20 grudnia 2023 r. nie został do tej pory załatwiony, chociaż polecaliśmy tę sprawę szczególnej trosce zarówno Staroście jaki i byłemu już naczelnikowi. W 2018 r. mieliśmy już pozwolenie na budowę dla Domu Doktora, wymagane do planowanych remontów konserwatorskich. Teraz tylko trzeba je było zmienić. Niestety kazano nam złożyć wniosek o nowe pozwolenie i przejść całą procedurę, jak dla zwykłego pozwolenia. I czekamy do tej pory. Przed świętami dowiedzieliśmy się, że wystarczyło złożyć wniosek o zmianę pozwolenia… Taki wniosek złożyliśmy i mamy nadzieję na szybkie otrzymanie pozwolenia. Inaczej przepadnie kolejna dotacja!

Magdalena Kraszewska i Agata Nowakowska-Wolak – organizatorka i koordynatorka remontu Domu Doktora" - czytamy w piśmie. 

Oby kolejna dotacja nie przeszła prowadzącym remont koło nosa. Wszystko zależy od terminowości pracy w starostwie powiatowym w Zakopanem. 

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
mieszkaniec miasta 2024-04-04 09:06:04
Tylko, że większość kadry o której piszecie nie wybrał ten ale jeszcze tamten starosta a teraz Jedność też startuje ...
Sołtys z baranem 2024-04-03 10:14:29
Naczynia połączone w samorządzie to fakt, wystarczy analiza zatrudnienia. Pani skarbnik starostwa to przecież prawa ręka Pani Dyrektor i to wystarczy żeby zrozumieć postępowanie "administatorów" i ich decyzje !
X.Teofil 2024-04-03 09:04:35
Przykre te zaniedbania w stosunku do zabytkowej architektury. To wręcz symboliczne dla Bąka, przed starostowaniem nadzorował architekturę w Magistracie, tam też nie było dobrze, a dworzec PKS sprzedał deweloperowi.
Nosz ku.. w przypadku Domu Doktora mogły by się te urzędasy wznieść ponad wyżyny swojej arogancji i przygotować dokumenty w ustawowym terminie.
Przez tą opieszałość pozwolenia wydają ćwoki z wyższych poziomów władzy, co widać np. w dolinie Białego.
zbyrcok 2024-04-03 08:33:44
A po co są wybory ??
na boisku czerwona kartka ... a tu pusta kratka
w niedzielę 7 ego , można można
a Bąka na kościelnego , gasidło do ręki i świece po mszy pogasi
pobożny i gorliwy to ... odpowiednia funkcja
nie na szafarza bo zamknie szafę z winem ... i ograniczy jak te pozwolenia
róznych lokatorów ma bożia na tym świecie ... rozumiecie.
wyborca 2024-04-03 08:33:07
Spokojnie, tokarzowa już ma zajętą kolejkę do ułaskawienia. Nie ma sensu jej odwoływać. Przynajmniej do czasu wygrania wyborów na burmistrza w Nowym Targu. Potem to możecie jej naskoczyć, sama pójdzie na lepsze pieniądze.
Iza 2024-04-03 08:29:13
Panie Bąk, czas na emeryturę.
Dogadzacz 2024-04-02 23:45:25
Wydają pozwolenia to źle, nie wydają też źle. Jak dadzą pozwolenie na większy budynek, to redaktorzy pierwsi na miejscu i mają gorący temat.
I znowu ten bidny Starosta dostaje po głowie, no bo przecież "kto wydał na to pozwolenie ". I tak w kółko...
Zakopianka 2024-04-02 23:31:25
@Zakopianczyk, dom doktora to nie jest deweloperka tylko zabytek o który trzeba dbać.Najwyzszy czas władzę zmienić i dobrze że już w niedzielę są wybory.
Zakopiańczyk 2024-04-02 21:53:51
Ale to już było i o tym pisaliście... Wydział Architektury pracuje właśnie bardzo dobrze dopiero za Starosty Bąka. Nie wydają decyzji pochopnie i dlatego takie wielkie larum środowiska architektów. Chcielibyście aby przybywało coraz to więcej apartamentowców?
Mmmm 2024-04-02 21:21:30
Bąk podaj się do dymisji. Działasz pan na szkodę Zakopanego.
Tokarz ze szpitala ma zarzuty prokuraturskie a nadal jest dyrektorem. Starosto pańskim obowiązkiem jest zawiesic dyrektor Tokarz do czasu wyjaśnienia sprawy a nie udawać że nic się nie stało . I sprawa z domem doktora to głównie pana obowiązek jako starosty.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKAL NA PIZZERIĘ W ZAKOPANEM. 502 658 638
 • SPRZEDAŻ | różne
  SPRZEDAM SIANO W BALACH. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA PLAC POD MAGAZYN. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA HALE NA WARSZTAT SAMOCHODOWY, LAKIERNIĘ, PRALNIE, HURTOWNIĘ, MAGAZYN. 502 658 638
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, ŁAZIENKI, ZABUDOWY, ADAPTACJA PODDASZY, REMONTY, DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, FASADY. 693 206 403.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, DOMY OD PODSTAW, POKRYCIA DACHOWE, SZALUNKI STROPOWE. 693 206 403.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA. 660 079 941.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  DESKI ŚWIERKOWE, dł. 5 m, gr. 53 mm. DRZEWO OPAŁOWE BUK. 660 079 941.
 • USŁUGI | budowlane
  ADAPTACJA PODDASZY, OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ, SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY GK, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. 660 079 941.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI MINIKOPARKĄ 2.5 TONY - 722 307 227.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Sprzedam KANTÓWKĘ, KROKWIE, DESKI, GONTY i OPAŁ - 788 344 233.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ KRÓTKIE TERMINY GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY. 602839607
  Tel.: 602839607
 • PRACA | dam
  PENSJONAT "Willa Park" W CENTRUM ZAKOPANEGO ZATRUDNI OSOBĘ DO SPRZĄTANIA I RZYGOTOWYWANIA ŚNIADAŃ. 509 578 689.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Zakopane sprzedam wydzielone udziały w kamienicy na Krupówkach. tel 660797241 b12.pl.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Zakopane - DOM na ulicy Grunwaldzkiej. 660 797 241
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Zakopane -sprzedam dom na ulicy Stachonie 660797241 b12.pl.
 • PRACA | dam
  Pensjonat w Zakopanem zatrudni POKOJOWE - 666378357
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Działka pow. 41ar do zabudowy położona w Lipnicy Wielkiej pod Babią Górą. 603071487, 609325040.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Las z drzewostanem pow. 41ar w Lipnicy Wielkiej 603071487, 609325040.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  APARTAMENT Za Strugiem, Zakopane - 607 506 428.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię TYNKARZA I POMOCNIKA przy tynkach maszynowych. 730 39 73 01.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy osób do pomalowania drewnianych balkonów w obiekcie turystycznym w Zakopanem. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 693 692 100. 693692100
  Tel.: 693692100
 • KUPNO
  SKUP STARYCH SPAWAREK. 536269912.
 • RÓŻNE
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • USŁUGI | inne
  PROFESJONALNA WYCINKA DRZEW, GAŁĘZI Z PODNOŚNIKA I Z UŻYCIEM LINY. 889 105 476
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY, FASADY. 889 388 484.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  POLE - 1.6 HA i 42 AR. 505 429 375.
 • NAUKA
  NATIVE SPEAKER - JĘZYK ANGIELSKI - nauka face to face lub online, PRZYGOTOWANIE DO MATURY - Zakopane, okolice - 605 069 173
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI MASZYNOWE. 604 857 880.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2024-04-18 08:30 Wiosenne wianki w Zawoi 2024-04-18 08:00 Dlaczego Urząd Miasta chroni skazaną naczelnik 1 2024-04-17 22:27 Kocha Tatry, teraz potrzebuje Waszej pomocy 2024-04-17 21:41 Piękne widoki i niesamowity podjazd rowerowy. Z tego słynie Gliczarów (WIDEO) 2024-04-17 21:12 Debata przed drugą turą wyborów w Zakopanem 17 2024-04-17 21:00 Dziadek wiedział, że będę lotnikiem 2024-04-17 20:26 Góralscy studenci mogą starać się o stypendium 2024-04-17 20:00 Nowe strony internetowe parków narodowych 1 2024-04-17 19:30 Przy cmentarzu na Olczy wycięto drzewa 6 2024-04-17 18:44 Dramatyczna walka o życie mężczyzny w Jurgowie 2024-04-17 18:00 Sushi na dowóz w Krakowie - Najlepsze propozycje dla różnych gustów 2024-04-17 18:00 Miasto Dzieci Świata zaprasza całą Polskę do sprzątania świata 1 2024-04-17 17:31 Ruszyły zapisy do tegorocznej edycji Biegu po Oddech 2024-04-17 17:30 Tradycyjny pogrzeb na Podhalu - jak wygląda? 2024-04-17 17:20 Tradycja jest naszą godnością 2024-04-17 17:15 Utrudnienia w ruchu podczas Pieniny Ultra-Trail 2024 2024-04-17 17:00 Oświetlenie LED - czy warto w nie inwestować i ile można zaoszczędzić 2024-04-17 16:32 Znamy trenerów reprezentacji Polski w skokach na sezon 2024/25 (WIDEO) 2024-04-17 16:30 Biżuteria premium - czym się cechuje, czy warto w nią inwestować 2024-04-17 16:23 Takie spojrzenie na piłkę nożną w Zakopanem. Bitwa o stadion (WIDEO) 4 2024-04-17 16:00 Suknia ślubna - jaką wybrać na ślub na Podhalu 2024-04-17 15:46 Zrobiło się nam trochę zimowo w Zakopanem (WIDEO) 2024-04-17 15:30 Kolejny Prolog Wiosny Jazzowej w Stacji Kultura Zakopane 2024-04-17 15:07 Ostry zakręt w Hyrnym 2024-04-17 14:59 Jutro nie wejdziesz do Wąwozu Kraków 2024-04-17 14:30 Teatr "Rabcio" wznawia "Małego Księcia" 2024-04-17 14:08 Samochód utknął pod mostem 2024-04-17 13:47 Radni w Bukowinie o planach zagospodarowania przestrzennego (WIDEO) 1 2024-04-17 13:09 Montaż pasm świetlnych - jak się do tego przygotować? 2024-04-17 13:02 Z czym nosić bomberkę damską? 2024-04-17 13:00 Kto zadał sobie tyle trudu, by śmieci upchać w takim miejscu? 5 2024-04-17 13:00 Sposoby na pięknie wyglądające paznokcie! 2024-04-17 12:55 Dom na wąskiej działce - jak wybrać odpowiedni projekt? 2024-04-17 12:15 Uważajcie przed majówką! Oszuści nie śpią! 2024-04-17 11:34 Był przymrozek, teraz trochę cieplej 2024-04-17 11:30 Oszczędzaj na rachunkach dzięki pompom ciepła w Krakowie 2024-04-17 10:42 Kolej uszkodziła wodociąg w Rabce 7 2024-04-17 10:34 Fotowoltaika - poznaj jej największe zalety w 2024 roku! 2024-04-17 10:33 Modne sukienki damskie na co dzień i na wesele - co wybrać? 2024-04-17 10:20 Przygotuj się na sezon wiosna-lato. Polecane produkty w Alpin Sport 2024-04-17 10:14 Kolagen - podstawowe białko budulcowe organizmu człowieka 2024-04-17 09:59 Pędził fordem przez wieś, a na liczniku miał ponad 120 kilometrów na godzinę 1 2024-04-17 09:31 "Zemsta" na archiwalnym nagraniu 2024-04-17 08:57 W Poroninie po zakopiance biega owczarek podhalański 2 2024-04-17 08:00 Czy ktoś widział w Tatrach cietrzewia? 10 2024-04-16 21:45 Patrycja, która ukrywa się w wierszach (WIDEO) 2024-04-16 21:00 Między przyczajonym krokodylem, głodnym lwem i spłoszonym słoniem 2024-04-16 20:00 Moje kierpce podrygujom, czyli plastyczny plon tatrzańskiego festiwalu 2024-04-16 19:30 Policja przestrzega przed przymrozkami w Zakopanem i okolicy, w Tatrach sypnie śnieg 3 2024-04-16 19:00 Ogromne zainteresowanie warsztatami muzycznymi w Ludźmierzu
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2024-04-18 08:42 1. Pytanie do Pani Nowak czy zareaguje jak obejmie fotel burmistrza skoro do dziś tego nie zrobiła 2024-04-18 08:05 2. To w końcu dobrze że "wycięto", czy źle? 2024-04-18 08:02 3. A po co nowe strony? Za chwilę parki wytniecie, będą rozjechane przez zwolenników cross country a zwierzęta są przez dyrekcje mordowane w ramach higienizacji. 2024-04-18 07:31 4. no, no! ale oni mocno wyceniają te swoje nieruchomości :) w tej wycenie pomagał im pewnie sołtys z Białki :) 2024-04-17 23:28 5. Jakie elity polityczne Zakopanego tacy kandydaci (od pierwszej tury), jacy kandydaci takie będą elity i niestety Zakopane też. To przykre że nie było ani komitetu, ani partii żeby wystawić dobrego kandydata, który uzyskałby wyraźną większość. Jednym słowem "pasztet" mamy i "pasztet" zjemy wszyscy. 2024-04-17 23:02 6. Księgowa super. To już teraz wiadomo o co walka. Koperski chciał się ustawić,ale przegrał to zakłada Stowarzyszenie, aby długi wypłacić. Filipowicz nabrał od ludzi,ale będzie mógł brać wypłatę , bo za rok spłaci sponsoring z pensji jak wygra. ANG ma pracować charytatywnie ? Coś to nierówno te rachunki wychodzą. 2024-04-17 22:50 7. W kampanię Agniesi ktoś ładuje dużą kasę. Już nie silna i skuteczna tylko kichający Zakopane jak swoją rodzinę? :))) dobre. Całą rodzinę desperatka wyciągnęła, nawet psa. Wszystko na sprzedaż. Nic z tego. Fałsz. 2024-04-17 22:41 8. Jak tak patrzycie po oświadczenie majatkowych to zachęcam to sprawdzenia Grzegorza Józkiewcza Firma budowlana a dochód roczny niewiele ponad 30 tys emeryt więcej ma dochodu Czyżby wszystko szło na lewo ... Oglodnijcie oświadczenie sprawdzie kto wpłaca podatki większość radnych nie płaci nic .... Czyli 0 do kasy miasta ... 2024-04-17 22:23 9. Podstawa to umieć korzystać ze znaków interpunkcyjnych. 2024-04-17 22:13 10. "ile wypłaty bierze burmistrz co tak walczą o posadę" Pani Agnieszka w oświadczeniu majątkowym za 2022 wykazała 219 532,44 brutto dochodu z umowy o prace w Urzędzie. Czyli 18 294,37 miesięcznie. Trochę skromniej od Pana Leszka ale chyba bez dużej krzywdy. Tym bardziej że za 2023 nie mamy jeszcze oświadczeń a mogą być naprawdę ciekawe bo pisowcom się po prostu należy. Niemniej jednak obecnie stawką w grze jest niebagatelne 29 118,63 brutto miesięcznie (zgodnie z ostatnim oświadczeniem Burmistrza Leszka Doruli za styczeń i luty 2024). Piechotą nie chodzi, schylić się warto. Tym bardziej że nikt nie rozlicza, nikt nie wymaga, nikt nie patrzy na ręce... Wystarczy kochać swój stołek jak swoją rodzinę. 2022 Nowak - https://bip.zakopane.eu/zalacznik/50150 2024 Dorula - https://bip.zakopane.eu/zalacznik/52259
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy


REKLAMA


Pożegnania

FILMY TP