Reklama

2021-05-12 10:00:00

Reklama

Z archiwum

Nadwrażliwi

Co przeżywają osoby chore na schizofrenię? Jak bronią się przed pogardą i okrucieństwem otoczenia? Gdzie mogą znaleźć ukojenie? Na te i wiele innych pytań odpowiada Sylwia Mansfeld, naznaczona tą "królewska chorobą", ale jednocześnie pokazująca, jak swoją nadwrażliwość można twórczo wykorzystać, jak znaleźć swoje miejsce.

Nazywam się Sylwia Menssfeld. W wieku dziewiętnastu lat zachorowałam na schizofrenię. Piszę o tym nie po to, by wzbudzić litość czy chociażby współczucie. Robię to, ponieważ muszę pisać, to moja pasja i mam cichą, nieśmiałą nadzieję, że także powołanie. Mam nadzieję, że ten artykuł, dotyczący niepełnosprawności psychicznej, pomoże dotrzeć do osób takich jak ja kiedyś, osób w trakcie rzutów psychozy, a także do ich rodzin. A są to ludzie ze wszech miar smutni, opuszczeni, żyjący niejako w próżni społecznej, nieśmiali, obdarzeni siłą imaginacji i fantazją w stopniu, jaki utrudnia normalne funkcjonowanie. Są to ludzie delikatni i nadzwyczaj podatni na zranienia. Boli ich najmniejsza nawet krytyka. Lecz są oni równocześnie w swej słabości silni. Bo potrafią odciąć się od świata, pogrążyć we własnych doznaniach, bez oglądania na to, co myślą o tym inni. Potrafią odpłynąć, uniezależnić się od życia społecznego, zatracić. Chcę napisać nie tylko o problemie schizofrenii, ale także szeroko pojętej samotności, o ciężkim dramacie, jakim jest złe funkcjonowanie społeczne. Chcę pisać o niesprawiedliwości, jaka skazuje wszelkich odszczepieńców na śmiech czy pogardę ludzi tak bezmyślnych, że aż w swych sądach okrutnych. O izolacji i rozpaczy, którą ta niesprawiedliwość powoduje, by móc zaświadczyć swoim własnym życiem, że można z niej się wyzwolić, stać się nowym człowiekiem i do człowieka dotrzeć bez pomocy używek. Wreszcie chcę napisać o Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyk”, którego jestem członkiem. Dzięki niemu mam swój drugi dom, miejsce bezpieczne i stabilne, bo w nim mnie doceniono.

Schizofrenia – choroba królewska. Łatwo powiedzieć, trudniej w pełni zdać sobie z tego sprawę. A przecież to, co wynika z głębi duszy, naznaczone jest bezwzględną wielkością. A zatem gigantyczne są psychotyczne doznania, mówiące o ludzkiej kondycji i ukazujące skrajną nadwrażliwość na pewne treści i zdarzenia. Należałoby się zatem zastanowić, z jakiego powodu schizofrenią dotknięci są nieakceptowani, a nawet gorzej – potępiani. Może dlatego, że odbiegając od normy, ich przeżycia stanowią alternatywną rzeczywistość, do której wstęp ma tylko psychotyk. Jego podróż jest zatem jego osobistą migracją, niedostępną dla tych, którzy wykluczeni z jego życia, czują się odsunięci i mają mu to za złe. To jednak nie tłumaczy całkiem niechęci względem chorych.

Choroba królewska
Ja sama otarłam się o ogień w wieku lat dziewiętnastu. Wtedy zstąpili ku mnie aniołowie, otworzył się kosmos, spotęgował wszechświat. Przejrzałam na oczy, zbudziłam się z ciężkiego, duszącego snu, zaczęłam żyć naprawdę. Przyszło mi jednak zapłacić za to straszną cenę. Powrót do realnego świata zniszczył mą osobowość. Ze mnie dawnej – żywej i aktywnej – pozostały zgliszcza. Nie mając siły żyć, wegetowałam, a nie mając już siły wegetować, trwałam w swym upadku. Dojmująca rozpacz paraliżowała wszelkie moje działania. Nie miałam nic, światełko z tunelu utonęło w ciemności i ciężka noc spowiła mą duszę. Wtedy to sięgałam po pióro, przelewając myśli na papier, uzyskiwałam choć namiastkę komfortu psychicznego, a czasem nawet względem tego, co czułam, pojawiał się dystans. Z tego, i nie tylko z tego okresu pochodzi moja twórczość, którą chcę się z innymi podzielić. Bardzo tego potrzebuję. Strasznie ciężko jest tworzyć, żyjąc jak ja dawniej – w pełnej izolacji. Być wykluczonym ze społeczeństwa to być pozbawionym światła. Samotność jest jak choroba – postępuje, rozwija się, dokucza, dręczy, skazuje na wegetację. Dlatego właśnie należy z nią walczyć ze wszystkich sił. A zatem mówię NIE samotności, zwłaszcza tej wynikającej ze schizofrenii. To zaburzenie uczy postrzegać świat wielowymiarowo, dlatego sądzę, że nią dotknięci zasługują na zwyczajny, ludzki szacunek. Niech ten szacunek wydobywa chorego z ciemności, pozwalając żyć życiem bogatym i kolorowym, mimo że często przychodzi mu to z ogromnym trudem. Niech ten trud zostanie doceniony.

Światło „Promyka”
Znaleźć swoje miejsce w świecie – cel i droga każdego poszukującego. Ja miałam szczęście. W okresie, gdy moje życie utknęło w martwym punkcie, trafiłam do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Targu. Jest to instytucja szczególna. Zrzesza osoby chore psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie. To spowodowało, że me stany skrajne nie były już jedynymi znanymi. Cierpienie, jakie towarzyszy zaburzeniom umysłowym, nie było już wyrokiem, stało się pomostem pomiędzy naszymi doświadczonymi przez los osobowościami. Nigdy nie sądziłam, że gdzieś mogę czuć się tak komfortowo. To, że są takie domy, jest budujące. One zwracają uwagę społeczeństwa na problem, jakim jest izolacja ludzi innych. Inny niejednokrotnie znaczy „winny”. Społeczeństwo odsuwa nas za to, że przez swój odbiór rzeczywistości przekraczamy granice normy. W „Promyku” zostałam doceniona i zaakceptowana. Terapeuci sprawili, że zaczęłam się rozwijać, dzięki temu moje dni nabrały sensu, znaczenia i kolorytu. Jestem dowodem na to, że umiejętność nawiązywania kontaktów jest sztuką możliwą do opanowania w każdym wieku. Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera mnie w realizowaniu pasji, jaką jest pisanie, a dzięki terapii, jaka się w nim odbywa, nabrałam dystansu do mego życia. Nauczyłam się analizować je krok po kroku, widzieć siebie w krytycznym świetle. To cudowne, że przestałam być odludkiem, skazanym na wygasanie w świecie własnych rojeń. To cudowne, że co dzień przytrafia mi się coś nowego – coś, co mnie kształtuje, gdyż w „Promyku” nie można się nudzić. Nim tam trafiłam, byłam smutna i opuszczona. Postawałam bierna, tygodniami tkwiłam w łóżku. Myślałam, że nie potrzebuję wyzwań ani zmian. Nie chciałam przyjąć do wiadomości, że w pustce nic nie może się urodzić, że z pustki, jaka mnie opanowała, nic nie może powstać. „Promyk” jest dla mnie ucieczką od świata pozbawionego wrażeń i ogołoconego z doznań. Jest miejscem, w którym uczę się drugiego człowieka – dogłębnie.

Słowo może leczyć
Odkąd zachorowałam na schizofrenię, a następnie powróciłam do rzeczywistości, świat „normy” objawił mi się jako pełen półprawd i powierzchowności. Odnosiło się to zarówno do relacji międzyludzkich, jak i doznawanych uczuć. Odtąd też słowo leczy mnie z rozpaczy. Pochodząca z głębi duszy myśl ujęta w słowo pozwala zbliżyć się do swej prawdziwej natury i ją określić. Tak naprawdę poznałam siebie dzięki wierszom. To one w najtragiczniejszym okresie mego życia pozwoliły mi na zachowanie jakże zachwianego poczucia własnej wartości. Pisanie uleczyło mnie też z samotności. Dzięki niemu nawiązałam autentyczny kontakt ze światem, wypowiadając w sposób jawny i szczery treści podświadome. Pisanie to nie tylko rewelacyjna autoterapia. To wyśmienita zabawa, a także ćwiczenie intelektualne. Ten rodzaj twórczości daje możliwość zastanowienia się nad tym, co naprawdę czujemy. Są one świadectwem mnie samej – zniszczonej przez los i pokonanej. Dzięki nim powstaję i nimi się bronię. Dzięki nim wiem, ile jest we mnie bólu, płaczu, samotności i rozpaczy. Dzięki nim umiem śmiać się przez łzy i widzieć światełko w tunelu. Wiersze pozwalają na wgląd w to, co z natury ukryte, delikatne i bojące się oczu ludzkich, światła dnia. Moje wiersze są mną. Akceptując je, akceptuję siebie.

Nie tylko schizofrenia pogrążyła mnie w stanie permanentnej izolacji, także skłonności osobowe sprawiły, że stałam się przysłowiową „samotną wyspą”. Tylko ci, którzy krążą niespokojnie pośród pustych ścian swojego pokoju, nie znajdując zeń drogi wyjścia, zrozumieją, co mam na myśli, pisząc o samotności totalnej. Jest to coś, co sprawia, że człowiek zdaje się być zawieszony w próżni, pozbawiony ożywczych bodźców i odcięty od świata. Izolacja utrudnia wszystko. Uczy tego, że świat jest miejscem zimnym i niebezpiecznym, bo nie ma na kim się oprzeć. Nie ma komu zaufać. A zatem zwycięża podejrzliwość, lękowe nastawienia i depresja. Przyszłość jawiła się jako pusta i odpychająca, a teraźniejszość była bezsensowna. Piszę o tym nie po to, aby użalać się nad sobą, lecz by tacy jak ja lub podobni zrozumieli, że nie są odosobnieni w problemie, o którym wspominam. By dać im nadzieję i zachęcić do prób szukania drugiego człowieka. Moja sytuacja zmieniła się, kiedy znalazłam pracę. To ona nauczyła mnie prawie normalnego, aktywnego funkcjonowania. Dzięki niej zrozumiałam, że jestem w stanie konstruktywnie działać. Z pracy tej musiałam zrezygnować ze względów zdrowotnych, lecz nadal szukałam miejsca dla siebie. Drugim błogosławieństwem mego życia było odkrycie „Promyka”. Zajęcia terapeutyczne, jakie odbywają się w tym ośrodku nie trwają długo, dzięki czemu nie są meczące. Dla takich osób jak ja stanowią dużą atrakcję. Urozmaicają dzień, uczą samorozwoju, a nawet w pewnym stopniu samodyscypliny. Zajęcia te to: rysunek i malarstwo (w tym na szkle), nauka obsługi komputera, gotowanie, ceramika, a także prace stolarskie. Można też uczęszczać na zajęcia korekcyjne oraz brać udział w psychoterapii indywidualnej i grupowej. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że terapeuci z ośrodka są osobami niezwykle życzliwymi. Są otwarci na nasze problemy i potrzeby. Dla mnie osobiście zrobili naprawdę wiele. Zorganizowali mi odczyty literackie i wernisaże, umożliwiając twórcze otwarcie się. „Promyk” to miejsce, w którym mogę być sobą, co dzień ucząc się pokonywać lenistwo czy skłonność do bezczynności, powodowanej problemami natury psychicznej. To „dom”, w którym nie muszę silić się na żadne szczególne zachowanie ani nakładać masek, by zostać zaakceptowaną. My, uczestnicy, akceptujemy siebie nawzajem bez szczególnego wysiłku. Zapraszam do „Promyka” osoby z zaburzeniami psychicznymi czy upośledzone, które może trochę zagubiły się w naszej trudnej rzeczywistości i potrzebują fachowej pomocy, by się odnaleźć. Przyjęcie tej pomocy to nie wstyd – wszyscy potrzebujemy drugiego człowieka, każdy od czasu do czasu potrzebuje kogoś, komu będzie mógł zaufać. To o wiele lepsze, niż bezczynne czekanie na zmianę. To nawet lepsze, niż życie w złudnej nadziei, że jest się tak wyjątkowym, że w pojedynkę można poradzić sobie z całym światem.
Opr. Beata Zalot
Tygodnik Podhalanski 25/2008 

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Reklama
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI POMOC KELNERSKĄ od zaraz, 15 zł /na godzinę netto, PRAKTYKA NIE WYMAGANA. 601 533 566, 18 20 64 305
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Zakopane ul. Krupówki POKÓJ 1-osobowy z łazienką, wynajem długoterminowy. Tel. 516037813
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Zakopane ul. Krupówki MIESZKANIE 2-POKOJOWE dla max 4 osób, wynajem długoterminowy. Tel. 516037813
 • PRACA | dam
  Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem zatrudni osobę na stanowisko PRACOWNIK KAWIARNI. Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę o pracę. Tel.: 725300377
 • PRACA | dam
  Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem zatrudni OSOBĘ DO PROWADZENIA SEKRETARIATU. Wymagane doświadczenie. Umowa o pracę, pełny etat. CV proszę wysłać na adres: dyrektor@cechzakopane.pl. Kontakt telefoniczny: 501 682 696.
 • PRACA | dam
  Praca w Szwecji- Sztokholm od sierpnia dla kobiety przy sprzątaniu domów jednorodzinnych jak i mieszkań, klatek schodowych. Język angielski komunikatywny wymagany, praca na minimum rok czasu z możliwością przedłużenia kontraktu.. 0046736379047maja8751@gmail.com
 • PRACA | dam
  Polskie Koleje Linowe S.A. są liderem wśród operatorów kolei linowych w Polsce i jednym z największych pracodawców na Podhalu, zatrudniającym ponad 300 osób. JEŻELI: - Chcesz pracować z najlepszymi specjalistami w turystyce; - Szukasz zatrudnienia u renomowanego pracodawcy i lidera branży; DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA. Miejsce pracy: Zakopane. TWOJA PRACA BĘDZIE POLEGAĆ NA: - Kompleksowej obsłudze klientów, - Udzielaniu informacji dotyczących usług PKL SA, - Rozwiązywaniu sytuacji nietypowych, - Dbaniu o najwyższy poziom satysfakcji klientów, - Prowadzeniu sprzedaży, dbaniu o poprawności dokumentów sprzedażowych, - Przygotowywaniu raportów i rozliczeń. OCZEKUJEMY: - Pozytywnego nastawienia do pracy i klientów, - Wysokiego poziomu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, - Świetnej obsługi komputera, - Dyspozycyjności także w weekendy, - Zainteresowania górami, - Znajomości języka angielskiego. OFERUJEMY: - Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole, - Dobre wynagrodzenie i pakiet socjalny, - Szereg zniżek dla pracowników, - Elastyczny grafik. APLIKACJE prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "PKL Biuro Obsługi Klienta". Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ KELNERKĘ DO KARCZMY na okres wakacji - Zakopane - 601 50 44 86
 • PRACA | dam
  Grupa Kapitałowa PKL S.A. Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko: POKOJOWA. Miejsce pracy: Szczawnica. OPIS: Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. rozwijając działalność hotelarską poszukuje osób do pracy na stanowisku pokojowa w nowo otwieranym obiekcie hotelarskim. WYMAGANIA: - Wysoka kultura osobista, - Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - Umiejętność pracy w zespole, - Sumienność, odpowiedzialność, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy, - Doświadczenie w na podobnym stanowisku, - Wysoka kultura osobista. OFERUJEMY: - Umowa o pracę lub umowa zlecenie, - Zatrudnienie w nowym i nowoczesnym obiekcie hotelarskim w centrum Szczawnicy w wysokim standardzie 28 pokoi, - Atrakcyjne warunki zatrudnienia, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o kontakt tel.: 502 704 242 lub przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem "Pokojowa-Szczawnica". Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  PKL Horeca Sp. z o.o. jest Spółką wchodzącą w skład Grupy PKL. Jednym z największych pracodawców na Podhalu zatrudniającym ponad 300 osób. JEŻELI: - Chcesz pracować z najlepszymi specjalistami w turystyce; - Szukasz zatrudnienia u renomowanego pracodawcy i lidera branży; DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: RECEPCJONISTA. Miejsce pracy: Szczawnica. OPIS STANOWISKA: - Meldowanie, wymeldowanie, rozliczanie gości oraz dokonywanie rezerwacji, - Dbałość o wysoki standard obsługi gości, - Ścisła współpraca z innymi działami obiektu oraz współpraca w ramach Grupy Hoteli PKL. WYMAGANIA: - Odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy, - Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej usług hotelarskich, - Doświadczenie w obsłudze klienta oraz znajomość systemu rezerwacji hotelowej, - Wysoka kultura osobista, - Dobra znajomość okolicy oraz dostępnych atrakcji, - Dobra znajomości pakietu MS Office. OFERUJEMY: - Zatrudnienie w nowym i nowoczesnym obiekcie hotelarskim w centrum Szczawnicy w wysokim standardzie, - Pracę zmianową 12 h (bez zmian nocnych), - Dobrą atmosferę w pracy, - Możliwość samorealizacji i doskonalenia zawodowego, - Umowę o prace lub umowę zlecenia. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem "Recepcjonista-Szczawnica". Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  Grupa Kapitałowa PKL S.A. Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA. Miejsce pracy: Szczawnica. OPIS: Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. rozwijając działalność gastronomiczną poszukuje osób do pracy w kuchni w nowo otwieranym obiekcie gastronomicznym. WYMAGANIA: - Wysoka kultura osobista, - Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - Optymizm, sumienność i zaangażowanie, - Umiejętność pracy w zespole, - Dyspozycyjność oraz gotowość do pracy w systemie zmianowym, - Mile widziane doświadczenie zawodowe lub chęć nauki, - Aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. OFERUJEMY: - Umowa o pracę lub umowa zlecenie, - Atrakcyjne warunki zatrudnienia, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o kontakt tel.: 502 704 242 lub przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem (np. "Kucharz - Szczawnica"). Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  Grupa Kapitałowa PKL S.A. Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. zatrudni na stanowiska: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA. Miejsce pracy: Zakopane, Gubałówka. WYMAGANIA: - Wysoka kultura osobista, - Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - Optymizm, sumienność i zaangażowanie, - Umiejętność pracy w zespole, - Dyspozycyjność oraz gotowość do pracy w systemie zmianowym, - Mile widziane doświadczenie zawodowe lub chęć nauki, - Aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. OFERUJEMY: - Umowa o pracę lub umowa zlecenie, - Atrakcyjne warunki zatrudnienia, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o kontakt tel.: 693 816 748 lub przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem stanowiska (np. "Kucharz"). Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  TAXI TURBACZ zatrudni KIEROWCÓW. Dobre wynagrodzenie, czas pracy do uzgodnienia. 664 091 388.
 • PRACA | dam
  "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. w Zakopanem zatrudni KIEROWCĘ kat. C oraz ŁADOWACZA do Zakładu Transportu Odpadów, praca stała, na pełen etat. nr tel. 18 20 25 633, e-mail: tesko@tesko.pl
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY, WYKOŃCZENIA, PŁYTKI, PANELE, MALOWANIE itp. 796 544 016.
 • PRACA | dam
  Hotel "Foluszowy Potok" Zakopane, ul. Zamoyskiego 42 zatrudni: POMOC KUCHENNĄ/ŚNIADANIOWĄ, KUCHARZA/KUCHARKĘ. Zapewniamy stabilną, spokojną pracę w restauracji hotelowej. Kontakt wyłącznie telefoniczny: 660 41 00 46
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI POMOC KUCHENNĄ. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM POMOC KELNERSKĄ. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KIEROWCĘ kat. C+E (po kraju). 519 146 988.
 • PRACA | dam
  Top-Brand Wraz z rozwojem firmy i otwieraniem nowego conceptu poszukujemy pracowników na stanowisko: doradca klienta, do nowego punktu sprzedaży marki Premium. CV ze zdjęciem wyślij na email lukasz.topbrand@gmail.com. 602337723lukasz.topbrand@gmail.com www.top-brand.pl
  Tel.: 602337723
 • PRACA | dam
  Zatrudnię osobę na stanowisko barman/barmanka do nowo powstałej kawiarenki w Aparthotelu Góralskim 2 w Białce Tatrzańskiej. Oferujemy pracę sezonową/stałą, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny grafik. Doświadczenie mile widziane. Więcej informacji. 608 506 785 email: rest.gorska@gmail.com www.aparthotelgoralski.com
  Tel.: 608
 • PRACA | dam
  Przyjmę do pracy dziewczynę z Zakopanego lub okolic, jako sprzedawca w sklepie zabawkowym na Krupówkach. Praca na stałe. 609097999
  Tel.: 609097999
 • PRACA | dam
  Przyjmę DO ZAKŁADU GARBARSKIEGO. Wymagane doświadczenie. 888267329biuro@wyprawa-skor.pl
  Tel.: 888267329
 • PRACA | dam
  Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Sprzedawca w sklepie firmowym i galerii trofeów Kamila Stocha - Kamiland w Zakopanem Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem.rekrutacja@kamiland.pl
 • PRACA | dam
  Zatrudnię PANIĄ do pracy w pensjonacie w Zakopanem. 601 45 33 91
 • PRACA | dam
  AUSTRIA praca dla murarzy, cieśli, elektryków, monterów fasad i stolarzy min. 2200 eur na rękę. Brygady w Podhala. Zadzwoń 664468573. 664468573praca@csopole.pl www.clubsilesius.pl
  Tel.: 664468573
 • PRACA | dam
  Firma DREWNEX Spytkowice przyjmie do montażu i budowy domów drewnianych. 692 193 449.
 • USŁUGI | budowlane
  ŁAZIENKI, PŁYTKI, WYKOŃCZENIA. 796 544 016.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  APARTHOTEL GÓRALSKI W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ ZATRUDNI: RECEPCJONISTKĘ/-TĘ. Tel. 696 112 266.
 • SPRZEDAŻ | różne
  OSCYPKI białe i wędzone - małe i duże. 531357698.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKI 3 HA - k/Białki. 182856454.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  MAZDA 5, serwisowane, zadbane, garażowane, r. 2008, diesel, stan bdb, oryginalna nawigacja z dotykowym ekranem, 2 komplety felg aluminiowych z oponami lato/zima, full opcja - 888 223 761.
 • PRACA | dam
  Kierowca CE w ruchu międzynarodowym, wysokie wynagrodzenie , wiecej informacji telefonicznie 603 792 895.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzory: jarzębina i parzenica (60/80), krokusy. GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2021-06-20 17:15 Czy budynek dawnego gimnazjum będzie dla szkoły Kenara? 2021-06-20 16:30 Nowa Biała - do tej pory znana głównie z Przełomu Białki 2021-06-20 15:59 Meble już nie są potrzebne! Pogorzelcy czekają na wsparcie finansowe 1 2021-06-20 15:29 Z lotu ptaka Nowa Biała wygląda jak po bombardowaniu (ZDJĘCIE) 2021-06-20 15:28 Tego jeszcze nie było! 2021-06-20 15:25 Marszałek Witold Kozłowski obiecuje pieniądze dla pogorzelców (WIDEO) 1 2021-06-20 14:59 Na Grzesiu spotkali się Polacy ze Słowakami (ZDJĘCIA) 2021-06-20 14:35 Jak się nie ma rąk to trzeba pomagać nogami. Wzruszające sceny w Nowej Białej 2021-06-20 14:13 Szkoła w Nowej Białej zapełnia się darami dla pogorzelców 2021-06-20 13:51 Strażacy z Suchego też zbierają dary dla pogorzelców 2021-06-20 13:28 Schronisko Bukowina też pomaga pogorzelcom i strażakom 2021-06-20 13:25 Dziś bicie rekordu w śpiewaniu piosenek kolejowych 2021-06-20 13:14 Mieszkańcy Nowego Targu zorganizowali w Nowej Białej stołówkę dla pogorzelców 2021-06-20 12:53 Kolejny wypadek w Tatrach 1 2021-06-20 12:44 Restauratorzy z Podhala organizują pomoc dla pogorzelców 2021-06-20 12:00 Do szkoły w Nowej Białej można przywozić dary dla pogorzelców 2021-06-20 11:36 Strażacy ze Stasikówki też włączają sie w pomoc dla pogorzleców 2021-06-20 11:15 Oficjalna zbiórka internetowa dla pogorzelców w Nowej Białej 2021-06-20 10:46 Rzecznik małopolskiej policji o akcji ratunkowej w Nowej Białej. 20 śledczych bada przyczyny pożaru 2021-06-20 10:41 Pandemia w odwrocie. Tylko 7 przypadków w Małopolsce, 0 na Podhalu 2 2021-06-20 10:38 Krośnica pomaga pogorzelcom - akcję organizują strażacy 2021-06-20 10:24 Jesteśmy w Nowej Białej dzień po katastrofalnym pożarze (WIDEO) 2021-06-20 10:00 Premier Morawiecki w Nowej Białej. Państwo pomoże w odbudowie budynków (WIDEO) 8 2021-06-20 09:17 Wypadek na Wrotach Chałubińskiego 1 2021-06-20 09:09 Tak wygląda Nowa Biała dzień po gigantycznym pożarze (ZDJĘCIA) 2021-06-20 08:15 Ponad 40 spalonych budynków. Pożar objął 1 hektar. Tragiczne dane po pożarze w Nowej Białej (WIDEO) 2021-06-20 08:00 Ochłódź się w parku. Na upały najlepsze jest wodne zraszanie 2021-06-19 23:38 Jednoczymy się w modlitwie i wspólnocie - pisze metropolita krakowski 16 2021-06-19 23:04 Pożar ugaszony, trwa szacowanie strat. Wsparcie konsula (WIDEO LIVE) 3 2021-06-19 21:45 Wielka feta w Czorsztynie, zamiast wysłużonego Jelcza nowa czerwona Scania 2021-06-19 21:28 Ruszają zbiórki na pomoc pogorzelcom 2 2021-06-19 20:40 Jesteśmy w Nowej Białej. Oglądaj relacje wideo z miejsca tragedii (WIDEO LIVE) 5 2021-06-19 20:30 Wernisaż w Walusiówce. Dom Ludowy pękał w szwach (ZDJĘCIA) 2021-06-19 19:01 Wielki pożar w Nowej Białej (ZDJĘCIA, WIDEO) 5 2021-06-19 18:50 Wielki pożar w Nowej Białej (WIDEO) 2021-06-19 18:30 W górach upał. Ratownicy górscy ostrzegają 1 2021-06-19 18:00 Dlaczego górale się nie szczepią? Czekamy na Wasze opinie! 28 2021-06-19 18:00 NIEZALEŻNY ASSISTANCE AUTA W PODRÓŻY w Polsce i w Europie 2021-06-19 17:15 Czego słucha młodzież? Tego, co zagra: Straussa, Mozarta, Chaczaturiana 2021-06-19 16:30 Chcesz odbyć podróż w Czasie? Przyjedź do Rabki 2021-06-19 15:55 Wypadek motocyklisty w Spytkowicach. Nastolatek w szpitalu 1 2021-06-19 15:46 Pod Gubałówką wielkich tłumów jeszcze nie ma 2021-06-19 15:34 Konkurs na najlepszy strój kibica 2021-06-19 15:00 Nad Giewontem zbierają się czarne chmury. Będzie burza? 2021-06-19 14:44 Góry fioletowe, niebo różowe 2021-06-19 14:15 Spływ Dunajcem w taką pogodę to prawdziwa przyjemność (WIDEO) 1 2021-06-19 13:30 Na nowotarskim rynku znów weekend z kulinarnymi zapachami 1 2021-06-19 12:45 Zaszczep się w Krościenku! Raz, a dobrze! (WIDEO) 1 2021-06-19 12:30 Hokeiści sprzątali brzegi Jeziora Czorsztyńskiego (WIDEO) 2021-06-19 12:00 Oni przeczą grawitacji. Musicie to zobaczyć! (WIDEO LIVE)
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-06-20 16:17 1. Pomagajmy. Mam pytanie do tych panów ile dali od siebie prywatnie, my ich utrzymujemy, chwalą się że dadzą z naszych wspólnych, a co konkretnie od siebie? 2021-06-20 16:12 2. Koordynator od Morawieckiego pokazał się przed kamerami i do widzenia. Pewnie bardziej był potrzebny w innym miejscu. Taki koordynator to ma ciężkie życie. 2021-06-20 14:39 3. @wiktoria. Polska płaciła świętopietrze do 1564 roku, najdłużej w Europie. Nie mogła przerwać tej grabieży, ciągle procesując się z zakonem krzyżackim o Pomorze, bo procesy te toczyły się przed sadami papieskimi. Zaprzestanie płacenia groziło przegraniem procesu. Szantaż był oczywisty. Potem Kościół nie uznawał pokoju toruńskiego(1411), który przywracał Polsce Pomorze i Warmię(do dzisiaj nie uznał!);- i wszystko, co chciano załatwić w Rzymie, zależało od płacenia świętopietrza. Grabież przerwała szlachta ewangelicka, która po prostu odmówiła płacenia od swych poddanych. Papież Mikołaj V dla częstszych spotkań z bożkiem o imieniu KASA postanowił, że Rok Jubileuszowy będzie się odbywał co 25 lat, począwszy od 1450 r., Ale to nie koniec: w roku 1933 papież Pius XI ogłosił Rok Odkupienia(chyba od słowa kupić), bo nijak nie wychodziło mu dzielenie przez 25, ani jakoś i przez 33 nie wychodzi. Tym razem Rok trwał cały rok. Jan Paweł II też się nie ociągał i ogłosił Rok Jubileuszowy w ... 1983 r.(też nie dzieli się przez 33 ani 25). O roku 2000 też nie zapomniał. 2021-06-20 14:20 4. Jestem członkiem jednego z najstarszych rodów góralskich. Nie ma u nas w rodzinie NIKOGO kto byłby niezaszczepiony co najmniej jedną dawką szczepionki, oczywiście prócz dzieci. Po prostu doszliśmy wszyscy do wniosku, że nie będziemy się bać szczepionki bardziej niż choroby. Wypraszam sobie jakoby górale nie chcieli się szczepić. Górale może i mają swój rozum ale instynkt samozachowawczy też mają. Poza tym, na Podhalu jest tyle górali co w redakcji Tygodnika. 2021-06-20 14:17 5. Wszędzie dzikie tłumy, nawet tam gdzie zwykle spotykało się parę osób przez godzinę. I jak na takie tłumy to wypadków jest malutko. 2021-06-20 13:52 6. Przede wszystkim należy zmienić formę zabudowy tej miejscowości z szeregowej na zagrodową z zachowaniem odległości wymaganych w prawie ! Tutaj urzędnicy z nadzoru budowlanego i planiści powinni się wykazać. Jeżeli te budynki zostaną odbudowane w tej samej formie to kolejna tragedia jest kwestią czasu ! 2021-06-20 13:50 7. najukochaniejsi ale przede wszystkim @ galerianka a kto pomaga w Wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy , Owsiak czy ;;wierni''znaczy ludzie gdzie transparentność ,kontrola ,nadzór ,dlaczego pieniądze nie idą bezpośrednio do szpitali , zanieś pieniądze bezpośrednio ludziom bo pewnie do kościoła i tak nie chodzisz będzie większy pożytek nikomu nic się nie oblepi po rękach i tu cię mamy kochana jest inicjatywa więc daj albo nie daj albo sama ogłoś zbiórkę np. na targowisku albo pod sklepem 2021-06-20 12:55 8. @ Marcin zmień nick na "pies ogrodnika" , bieda wam dogodzić, przyjechał premier źle, jak by nie przyjechał to by było gadane że władza się nie interesuje tragedią, ach ten zawistny naród góralski. 2021-06-20 12:54 9. @tadek Chodzi mi o tylko o to że lepiej być poszkodowanym w dużej katastrofie, bo wtedy sprawa jest mocno nagłośniona i pomoc płynie szerokim strumieniem. 2021-06-20 12:32 10. Pogada premier pogada i na tym się skończy trzeba się trochę polansować i poudawać jak to zatroskany jest o obywateli
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Pożegnania

Album TP

Bojcorka