Ogłoszenia drobne w Tygodniku Podhalańskim i na portalu 24tp.pl Szybko, wygodnie, tanio i blisko Twojego domu. Kliknij w ten pasek, a przekonasz się, że to działa.

Reklama

2023-03-26 17:00:37

Nowy Targ

Miasto podsumowuje historię zanieczyszczeń na skraju rezerwatu

Kary naliczane dla właściciela Rancho Lot, ośrodka wypoczynkowego położonego obok nowotarskiego lotniska trwają od roku.

Nowotarski urząd miasta przygotował swoiste podsumowanie, wydając komunikat w sprawie zanieczyszczenia środowiska przez właściciela ośrodka. Choć ani razu nie pada tu jego nazwa - po lokalizacji łatwo odkryć o jakie miejsce chodzi. Tym bardziej, że o ściekach wydostających się z Rancho Lot pisaliśmy wielokrotnie także na naszych łamach.

A oto pełna treść komunikatu:

W kwietniu 2022 roku pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy – właściciela obiektu znajdującego się nad rzeką Biały Dunajec, który prowadzi działalność o charakterze hotelarskim, gastronomicznym oraz w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych. Powodem interwencji było zgłoszenie mieszkańców o wydobywających się z terenu należącego do tego inwestora ściekach. Natychmiast po otrzymaniu informacji, na miejscu zjawili się urzędnicy. 

Nowotarski magistrat poinformował o zdarzeniu: Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu, Państwową Straż Pożarną w Nowym Targu, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegaturę w Nowym Sączu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zarówno pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ, jak również Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Nowym Sączu pobrali próbki do badań. Analiza materiału wykazała zanieczyszczenie ściekami bytowymi i substancjami ropopochodnymi. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Miasta Nowy Targ wydał zalecenia pokontrolne. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Nowym Sączu nałożył na przedsiębiorcę mandat w najwyższej możliwej wysokości, tj. 500 zł. Należy podkreślić, że Urząd Miasta Nowy Targ nie ma możliwości nakładania kar finansowych. Urząd Miasta Nowy Targ złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu poinformowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie.

Urząd Miasta Nowy Targ, wedle kompetencji, poinformował Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu o wynikach kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Nowym Sączu, którzy stwierdzili, że w budynku nieposiadającym stosownych zezwoleń prowadzona jest działalność polegająca na serwisowaniu maszyn i pojazdów rolniczych.

W lipcu 2022 r. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu przesłuchała pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ w związku z prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu postępowania w rzeczonej sprawie. 

W lipcu 2022 r. pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ, według kompetencji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeprowadzili kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych. Część z nich nie została wykonana. Przedsiębiorca argumentował, że jest w trakcie uzgadniania wykonania dokumentacji z organami nadzoru budowalnego.

We wrześniu 2022 r. pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ zwrócili się do Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli obiektów należących do przedsiębiorcy, w związku z brakiem przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zgodnego z obowiązującymi przepisami. Komendant Państwowej Straży Pożarnej poinformował Urząd Miasta Nowy Targ, że stwierdził nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W związku z tym wszczął postępowanie w tej sprawie.

W listopadzie 2022 r. Urząd Miasta Nowy Targ o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej oraz nielegalnego prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży i naprawy maszyn rolniczych przez przedsiębiorcę poinformował pismem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu. Zwrócono się również z zapytaniem, czy rzeczona instytucja prowadziła postępowanie dotyczące przedmiotowej sprawy lub jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających legalność wszystkich budynków znajdujących się na terenie nieruchomości. 

W grudniu 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu poinformował, że przeprowadzono wstępnie postępowanie wyjaśniające ma wniosek Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu w sprawie legalności rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku obecnie pełniącego funkcję usługową z domem weselnym. 

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu przeprowadził postępowanie administracyjne legalizacyjne w stosunku do wybudowanej z naruszeniem prawa budowlanego oczyszczalni na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego. Nałożone na inwestora obowiązki opracowania i przedstawienia dokumentacji legalizacyjnej oczyszczalni nie zostały wypełnione, dlatego inspektorat wydał decyzję o nakazie rozbiórki podziemnej oczyszczalni ściekowej. PINB w Nowym Targu prowadzi obecnie czynności wyjaśniające w sprawie legalności wybudowanego budynku magazynowego i serwisowanego maszyn rolniczych. 

15 grudnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował, że Małopolski Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał zgłoszenia szkody w środowisku w wyniku działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem z dnia 1 września 2022 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie działań naprawczych. 11 stycznia 2023 r.  PINB w Nowym Targu zawiadomił Burmistrza Miasta Nowy Targ o braku podstawy prawnej do przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego uproszczonego wniosku przedsiębiorcy.

W związku z kolejnym zgłoszeniem mieszkańców oraz brakiem stosownych działań ze strony innych instytucji, 20 marca 2023 r. pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzili kontrolę interwencyjną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie rzeczonej nieruchomości. Podczas kontroli urzędnicy zawiadomili o zdarzeniu Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu. Policjanci przybyli na miejsce. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Nowym Sączu z uwagi na fakt, że ścieki nie przedostawały się bezpośrednio do rzeki Biały Dunajec, na miejscu się nie pojawili, ale poprosili o przesłanie dokumentacji pokontrolnej. Urzędnicy Urzędu Miasta Nowy Targ stwierdzili, że na terenie – wbrew obowiązującym przepisom – niezabezpieczonym, znajdują się liczne urządzenia i maszyny rolnicze. Na skarpie ujawniono cztery wkopane w ziemię zbiorniki, będące częściami rozbiórkowymi oczyszczalni ścieków, na którą to inwestor również otrzymał nakaz rozbiórki od PINB.

Podczas kontroli stwierdzono zanieczyszczenie skarpy odpadami oraz czynne osuwisko mogące zagrażać życiu i zdrowiu. Mając na uwadze powyższe, pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ dokonali zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu. 

Na wniosek Urzędu Miasta Nowy Targ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadziło w przedmiotowej sprawie postępowanie mające na celu cofnięcie przedsiębiorcy pozwolenia wodno-prawnego w związku z nieprzestrzeganiem jego zapisów oraz pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego zalegalizowania studni. 

Kolejnym krokiem w przedmiotowej sprawie będzie przekazanie przez Urząd Miasta Nowy Targ stosownych dokumentów dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości wszystkim organom, wedle kompetencji: Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowym Targu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska, Delegaturze w Nowym Sączu, Państwowej Służbie Geologicznej, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Starostwu Powiatowemu w Nowym Targu oraz Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.

Mając na uwadze powyższe, priorytetem dla wszystkich wymienionych powyżej instytucji powinno być przeprowadzenie skutecznych działań, wedle posiadanych kompetencji, które będą miały na celu usunięcie wszelkich nieprawidłowości związanych z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorcę i definitywnie zakończą proces degradacji środowiska w rejonie rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem objętego m.in. Międzynarodową Konwencją Ramsarską.
fig

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
wg 2023-03-26 20:59:52
Zaangażowanych w to było ze 30 osób z 6 instytucji. Chodzili przez rok, kiwali głowami, cmokali, pisali pisma i nie było komu zatkać rury.

Reklama
 • PRACA | dam
  Zatrudnię robotników ogólnobudowlanych - budowy od podstaw, docieplenia, wykończenia (flizy, stolarka). Zakopane i okolice. 500160574
  Tel.: 500160574
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  WYNAJMĘ HALĘ: magazyn/ produkcja - 250 m. Nowy Targ ul. Składowa. Tel. 602 290 555
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  W Gorcach na Sralówkach nowo wybudowana Bacówka do sprzedania. 515 503 494, 18 26 53 977.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Nowy Targ-mieszkanie 3 pokojowe 61m2 do wprowadzenia od razu sprzedam. 660797241 b12.pl
  Tel.: 660797241
 • SPRZEDAŻ | różne
  KURTKA MOTOCYKLOWA XL Z PODPINKĄ i KASK - mało używane. Tel. 793 008 357.
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  Mało używany BOJLER OCIEPLANY emaliowany 500L oraz BOJLER OCIEPLANY emaliowany 350L Z WĘŻOWNICĄ. 793 008 357.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • PRACA | dam
  Restauracja Górska w Białce Tatrzańskiej poszukuje osoby na stanowisko : KUCHARZ A\'LA CARTE. Praca w doświadczonym zespole, wysokie wynagrodzenie. Praca na stałe lub na sezon. Możliwość zakwaterowania Zapraszamy do kontaktu tel :. 518259536 www.restauracjagorska.pl rest.gorska@gmail.com
  Tel.: 518259536
  E-mail: rest.gorska@gmail.com
  WWW: www.restauracjagorska.pl
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  FIAT 500 multijet, 1.3D, 2010r. 604 401 542.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  MOTOCYKL YAMAHA ENDURO XT, 600, mały przebieg, 2000r. QUAD POLARIS. 503 868 728.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA PRZY LOTNISKU N. TARG. 503 868 728.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA W GORCACH. 503 868 728.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA - DŁUGA WAKSMUND. 503 868 728.
 • PRACA | szukam
  Szukasz zatrudnienia u renomowanego pracodawcy? Masz doświadczenie w telefonicznej obsłudze gości? PKL Horeca Sp. z o.o. - spółka wchodząca w skład Grupy PKL obecnie poszukuje osoby na stanowisko: AGENT REZERWACJI. Miejsce pracy: Zakopane. Obowiązki: - Obsługa Centrum Rezerwacji obiektów noclegowych PKL Horeca, - Telefoniczna i e-mailowa obsługa Gości, - Prowadzenie korespondencji z Gośćmi: odpowiadanie na zapytania ofertowe, przygotowywanie kalkulacji i ofert pobytu, - Obsługa systemów rezerwacyjnych: kontrola wpłat zaliczek, rozliczanie pobytów, wystawianie dokumentów rozliczeniowych, - Obsługa własnych i zewnętrznych portali rezerwacyjnych. Szerzej o stanowisku na: https://www.pkl.pl/post/agent-rezerwacji-pkl-horeca.html. Aplikacje prosimy przesyłać na adres rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "PKL Horeca Agent rezerwacji". Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  Przyjme pracownika budowlanego. 604131899
  Tel.: 604131899
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupie działke, dom w Zakopanym , Kościelisku lub Białce Tatrzańskiej. 660797241
  Tel.: 660797241
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY. 889 388 484.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Bezpośrednio Dom w Zębie na widokowej działce 502 621 427 januszwloch@yahoo.com. 739 519 116 januszwloch@yahoo.com
  Tel.: 739
 • PRACA | dam
  Zatrudnię kierowcę kategorii D. +48574255794
  Tel.: 48574255794
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  PRZYJMĘ NA POKÓJ STUDENTKĘ. 515 515 063.
 • USŁUGI | budowlane
  BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW ORAZ WIĘŹBY DACHOWE WRAZ Z POKRYCIEM. 572624414.
 • PRACA | dam
  GAMATEX zatrudni na stanowisko ZAOPATRZENIOWIEC, miejsce pracy: Stare Bystre, tel.18 26-137-32 e-mail rekrutacja@gamatex.pl
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  DESKI ŚWIERKOWE I JESIONOWE. 660 079 941.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  ZA GOTÓWKĘ !!! Kupię działkę lub dom do remontu. PODHALE. 600404554
  Tel.: 600404554
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI KAMIENIARSKIE: OBKŁADKI ELEWACYJNE, POSADZKI, PARAPETY, STOPNIE, OGRODZENIA. FLIZOWANIE. 607 572 312.
 • PRACA | dam
  PAPI SERVICE Sp. z o.o. zatrudni KIEROWCÓW. WYMAGANE KAT. C+E oraz UPRAWNIENIA ADR . Tel. 602 290 555
 • USŁUGI | budowlane
  POKRYCIA DACHOWE, RYNNY, OBRÓBKI, PODBITKI, MALOWANIE DACHÓW, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, FASADY, ELEWACJE, OCIEPLENIA, KOMINY, MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH. 531 001 608.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  KOMINY. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  WYNAJMĘ PLAC POD PARKING DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH - 1000 METRÓW. NOWY TARG, UL. SKŁADOWA. OBIEKT OGRODZONY I MONITOROWANY. Tel. 602 290 555
 • PRACA | dam
  POMOC W PENSJONACIE. Możliwość zamieszkania. 601 661 661.
 • PRACA | dam
  SZEFOWA KUCHNI - PENSJONAT. Możliwość zamieszkania. 601 661 661.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2023-05-28 12:00 To ostatnia okazja, by odwiedzić miejscową remizę 2023-05-28 11:00 Trzynasty raz przeszli Beskidzkie Camino - górami do Ludźmierza 2023-05-28 10:00 Wernisaż u Hasiora 2023-05-28 09:00 Remont ulicy Nadwodniej wyszedł spod ziemi 2023-05-28 08:00 Mobilne rowery podbijają Pieniny 3 2023-05-27 21:32 Strażacy z OSP Krościenko uratowali psa (WIDEO) 2 2023-05-27 21:00 Piknik nie tylko dla rodzin zastępczych 2023-05-27 20:00 Sprzątali babiogórskie szlaki 1 2023-05-27 19:00 Rysia mama z małym kociakiem (WIDEO) 2023-05-27 18:00 Most w Szczawnicy wymaga pilnej przebudowy 1 2023-05-27 17:00 Spokojne popołudnie nad Jeziorem Rożnowskim (WIDEO) 6 2023-05-27 16:00 Starosta rozgrzeszony 1 2023-05-27 15:59 Sankcja kredytu darmowego - sposób na obniżenie kosztów kredytu 2023-05-27 14:18 Kacper Tekieli będzie pochowany w Gdańsku. Ważny apel Justyny Kowalczyk 1 2023-05-27 14:00 Wybieramy nową góralską pamiątkę. Zagłosujcie na nasze propozycje! 2023-05-27 13:00 Sprzedać teatr Rabcio - postuluje radny opozycji 3 2023-05-27 12:00 Pogrzeb 33-latki z Nowego Targu, która zmarła nagle na oddziale Patologii Ciąży odbędzie się we wtorek 6 2023-05-27 11:19 Poszukiwani od tygodnia warszawiacy wrócili do Polski taksówką 12 2023-05-27 10:00 Kolarski peleton znów przejedzie przez Podhale i Orawę 2023-05-27 09:00 Pobiegnij w Sichlańskiej Piętnastce. Trwają zapisy 2023-05-27 08:00 Zbliża się tegoroczna akcja "Czyste Tatry" 6 2023-05-26 22:00 Dzień Matki ze Stowarzyszeniem z Przytupem 1 2023-05-26 21:45 Ratownicy GOPR nie tylko ratują ludzi 2023-05-26 21:00 Słynna rabczańska poetka - niezapomniana 2023-05-26 20:30 Fałszywy ruch to wyrok śmierci. Nowy kryminał retro Marka Krajewskiego. Konkurs dla czytelników 2023-05-26 20:00 Burza podczas debaty nad obwodnicą. Takiej awantury nie spodziewał się nikt 12 2023-05-26 19:00 Zasłaniają góry, teraz bezmyślnie zasłonili na Krupówkach góralską chałupę 15 2023-05-26 18:00 Amazonki tańczą i namawiają mamy, córki i koleżanki na badania 1 2023-05-26 17:30 Skala dziwności u Hasiora 2023-05-26 17:00 Niemen, Zaucha, Grechuta i inni w Kmicicu na Dzień Mamy (WIDEO) 2023-05-26 16:00 Opozycja nie ufa staroście 2 2023-05-26 15:53 Poświęcenie odnowionej kapliczki w Krościenku 2 2023-05-26 15:27 Szybko, wygodnie, tanio i blisko Twojego domu. Kliknij, a przekonasz się, że to działa. 2023-05-26 15:00 Dziś w Krakowie odbyła się sekcja zwłok 33-letniej ciężarnej pacjentki, która zmarła na Oddziale Patologii Ciąży 5 2023-05-26 14:50 Akcesoria pożarnicze - jak wybrać odpowiedni sprzęt? 2023-05-26 14:30 Odlotowy Dzień Dziecka na lotnisku 3 2023-05-26 14:00 Od dziś otwarta Perć Akademicka na Babiej Górze 2023-05-26 13:15 Dzień Dziecka przy Wańkówce 2023-05-26 13:00 Pszczółki śpiewają dla mam (WIDEO) 2023-05-26 12:45 Toni Collette i Monika Bellucci w komedii "Mafia Mamma". Mamy dla Was bilety 2023-05-26 12:00 Co robić w weekend w Zakopanem? 1 2023-05-26 11:55 Otwieranie drzwi do kariery jako osteopata: Perspektywy zawodowe i studiowanie osteopatii 2023-05-26 11:06 Czym różnią się okulary do czytania od korekcyjnych? 2023-05-26 11:00 Drgawki na prelekcji w stacji ratunkowej GOPR 2023-05-26 10:01 Jakie są korzyści kupna używanych mebli? 2023-05-26 10:00 Jedenastka bezkonkurencyjna w Miejskich Igrzyskach Dzieci w Piłce Nożnej Chłopców 2023-05-26 09:00 Mleczarnia zburzona, a co powstanie w zamian? Jest nowa koncepcja 5 2023-05-26 08:30 Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych 2023-05-26 08:00 Góry czarno-białe i kaligrafie przyśpiewek góralskich 2023-05-26 07:30 Dzień Matki z piosenką filmową w wykonaniu Łukasza Jemioły
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2023-05-28 11:31 1. @krzysiekzG.jutro cię zgłaszam do nobla. 2023-05-28 11:30 2. "@jarek, masz na to jakieś dowody?" Jaruś upuścił z rana trochę jadu i teraz zadowolony oddaje się kontemplacji. 2023-05-28 10:49 3. @jarek, masz na to jakieś dowody? @lach, jak na razie to możesz ty tam trafić, za pomówienia i oszczerstwa, nie znając ani okoliczności, ani bliższych szczegółów 2023-05-28 10:45 4. dobry przykład gadzie, pis niszczy wszystko co było za prl. tylko że cała polska była prl-em, więc musi zniszczyć cały kraj. 2023-05-28 10:23 5. "Dojdzie jeszcze ukaz z kim lub nie należy się spotykać, taki już się ukazał przy niektórych parafiach." @ Dzwonnik z Notre Dame, może nie zauważyłeś, rzeczywiście, taki już się ukazał. Ale nie "przy niektórych parafiach", (szkoda, że ich nie wymieniłeś, gdzie i przy których!), a w redakcji przy Czerskiej, ogłoszony przez stację z Wiertniczej, że nie wolno się spotykać z.... Li Pę i Orbanem (bo przyjaciele Putina), zaś z samym Putinem na Molo w Sopocie już można. (prawdopodobnie sam Putin nie jest przyjacielem Putina, dlatego można się spotykać) a nawet prowadzić dialog z takim, jaki on jest i pilnować, żeby nikt piachu w te tryby nie sypał!! Co do sreber, masz rację, za sprzedaż PKL Kasprowy ROZLICZAĆ!!! Tym należy się zająć. A w kwestii średniowiecznej Polski. Wtedy właśnie byliśmy POTĘGĄ!!! Nawet niemcom wpier*****my pod Grunwaldem, chociaż byliśmy "izolowani" od ówczesnej rozwiniętej i cywilizowanej Europy. @franek, ty myślisz? Ty sobie yaya robisz? 2023-05-28 10:20 6. Jakieś jeszcze 12 lat temu mieliśmy tam ośrodek wczasowy ODKSW Bartek piękny i nowoczesny a dokładnie w Gródku nad Dunajcem -Bartkowa. Ośrodek przepadł po likwidacji sieci ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych SW. W ciągu 1 roku zostało to rozkradzione i zniszczone przez szabrowników. Mieliśmy tam łódki kajaki ośrodek cały był zrobiony jak nowy była tam sauna z łaźnią wysadzona kamieniami granitowymi i bazaltem z Finlandii.Nowoczesna siłownia pokoje gościnne jak w 4 gwiazdkowym hotelu. Przykro o tym mówić i wspominać ,że tego już nie ma wystarczył jeden podpis na górze i szybko trzeba było likwidować szkoda ,ale teraz wam mówię ten zalew i ta ptasia wyspa-rezerwat dzikich ptaków coś wspaniałego na weekend wypad super sprawa.Ponoć teraz rozbudowała się tam sieć turystyczna więc to duża konkurencja dla Czorsztyna.Pozdrawiam 2023-05-28 10:01 7. Niech się dołożą ci co handlują drewnem. Przecież pamiętam opisywane w TP protesty jednego z mieszkańców i "walkę" z nim o przejazd ponadnormattywnych ciężarówek z balami drewna. Wobec tego po co ten płacz, może Wspólnota L-G też jest stroną. Co z ulicą Szlachtowską a zwłaszcza przewężeniem. 2023-05-28 09:53 8. W ostatnim programie Debata Dnia Pani Gozdyry dowiedziałem się od Pana europosła PiS, że PO zwąchała się z Viktorem Orbanem na Węgrzech. Z tego co pamiętam to PiS obiecywał nam drugi Budapeszt do czasu kiedy Orban wybrał dogodną politykę dla swoich obywateli w czasie wojny na Ukrainie. Oby PiS nie zgotował nam drugiego Bahmut. @Dzwonniku, ja zagłosuję na tych co zainteresują się odzyskaniem tego majątku. 2023-05-28 09:49 9. @wolny rynek-wolna amerykanka, masło maślane comingiem oblane 2023-05-28 09:32 10. No i brawo, panowie. Nie omieszkam skorzystać w tym roku.
2023-05-15 11:39 1. Ja z Zakopanego kojarzę piwko Zakopiańczyk, całkiem spoko, to chyba browar Pilswezier robił, a teraz to nawet nie wiem, ale takie znane i lubiane miejscowości to powinny mieć swoje piwka właśnie... 2023-05-04 20:43 2. Byłam na koncercie i był świetny 2023-05-02 00:23 3. Widzę Sebastian krauzowicz znowu coś gdzieś otwiera. Gdzie tego chłopa nie było? 2023-04-30 05:33 4. Wspaniałe Spotkanie zorganizowane przez Żonę Poety - Annę Tawłowicz. Gwoli ścisłości, odbyło się w przeddzień imienin Jerzego Tawłowicza, którego 11. rocznica śmierci minęła 25 lutego 2023 roku. Poeci przybyli nie tylko z Podhala, była też poetka ze Szczecina. Spektakl przedstawiony przez Aktorów SCENY A2 oparty był na scenariuszu z 2004 roku, autorstwa Jerzego Tawłowicza "Wiosenne (nie)porządki czyli remanent w mojej szufladzie z wierszami", a głównym punktem programu całego Wydarzenia był Turniej Jednego Wiersza, który wygrał poeta z Krakowa - Robert Marcinkowski. Wszyscy wyłonieni przez publiczność laureaci obdarowani zostali m. in. pięknymi filiżankami ozdobionymi przez znakomitą plastyczkę z Jabłonki - Monikę Tlałkę. Atmosfera była wspaniała, Jurek znów połączył twórców, którzy przeczytali wiele wierszy poświęconych jego Osobie. Można było również uraczyć się przednim poczęstunkiem, który zapewniła Żona Poety. 2023-04-16 23:02 5. @serio nie ma ofiar, wg kk :D 2023-04-13 21:49 6. a w obronie ofiar jp2 kiedy marsz? 2023-03-20 20:15 7. Przecudnie, jaki spokój duszy dają te obrazy. Jestem zaczarowana. Ukłony i gratulacje dla Artystki. Nigdy nie byłam w tej kawiarni!! Dla tych obrazów tam pójdę. 2023-02-28 03:12 8. ja nie kupuje tej narracji. Idź do wojska - bądź "zdziwiony" że zginiesz na froncie, misji pokojowej, na ćwiczeniach na poligonie etc. Albo w TOPR- to naczelnik mówi do spotkanego zakopiańczyka: "Pan z nami pójdzie na 4 lata kontraktu"? no nie. To nie Rosja. Tu się kandydata tak nie wciela. Jeżeli ktoś nie akceptuje ryzyka szuka pracy w biurze/sklepie. Z dala od służby ratowniczej. 2023-02-24 23:22 9. najlepsze było to że samochody różnych służb zaparkowały i zablokowały chodnik - Brawo piękny przykład. 2023-02-17 13:19 10. Brakowało jeszcze toastów i drink baru...
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

Pożegnania

FILMY TP

Bojcorka