Reklama

2023-03-26 17:00:37

Nowy Targ

Miasto podsumowuje historię zanieczyszczeń na skraju rezerwatu

Kary naliczane dla właściciela Rancho Lot, ośrodka wypoczynkowego położonego obok nowotarskiego lotniska trwają od roku.

Nowotarski urząd miasta przygotował swoiste podsumowanie, wydając komunikat w sprawie zanieczyszczenia środowiska przez właściciela ośrodka. Choć ani razu nie pada tu jego nazwa - po lokalizacji łatwo odkryć o jakie miejsce chodzi. Tym bardziej, że o ściekach wydostających się z Rancho Lot pisaliśmy wielokrotnie także na naszych łamach.

A oto pełna treść komunikatu:

W kwietniu 2022 roku pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy – właściciela obiektu znajdującego się nad rzeką Biały Dunajec, który prowadzi działalność o charakterze hotelarskim, gastronomicznym oraz w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych. Powodem interwencji było zgłoszenie mieszkańców o wydobywających się z terenu należącego do tego inwestora ściekach. Natychmiast po otrzymaniu informacji, na miejscu zjawili się urzędnicy. 

Nowotarski magistrat poinformował o zdarzeniu: Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu, Państwową Straż Pożarną w Nowym Targu, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegaturę w Nowym Sączu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zarówno pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ, jak również Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Nowym Sączu pobrali próbki do badań. Analiza materiału wykazała zanieczyszczenie ściekami bytowymi i substancjami ropopochodnymi. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Miasta Nowy Targ wydał zalecenia pokontrolne. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Nowym Sączu nałożył na przedsiębiorcę mandat w najwyższej możliwej wysokości, tj. 500 zł. Należy podkreślić, że Urząd Miasta Nowy Targ nie ma możliwości nakładania kar finansowych. Urząd Miasta Nowy Targ złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu poinformowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie.

Urząd Miasta Nowy Targ, wedle kompetencji, poinformował Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu o wynikach kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Nowym Sączu, którzy stwierdzili, że w budynku nieposiadającym stosownych zezwoleń prowadzona jest działalność polegająca na serwisowaniu maszyn i pojazdów rolniczych.

W lipcu 2022 r. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu przesłuchała pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ w związku z prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu postępowania w rzeczonej sprawie. 

W lipcu 2022 r. pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ, według kompetencji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeprowadzili kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń pokontrolnych. Część z nich nie została wykonana. Przedsiębiorca argumentował, że jest w trakcie uzgadniania wykonania dokumentacji z organami nadzoru budowalnego.

We wrześniu 2022 r. pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ zwrócili się do Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli obiektów należących do przedsiębiorcy, w związku z brakiem przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zgodnego z obowiązującymi przepisami. Komendant Państwowej Straży Pożarnej poinformował Urząd Miasta Nowy Targ, że stwierdził nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W związku z tym wszczął postępowanie w tej sprawie.

W listopadzie 2022 r. Urząd Miasta Nowy Targ o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej oraz nielegalnego prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży i naprawy maszyn rolniczych przez przedsiębiorcę poinformował pismem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu. Zwrócono się również z zapytaniem, czy rzeczona instytucja prowadziła postępowanie dotyczące przedmiotowej sprawy lub jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających legalność wszystkich budynków znajdujących się na terenie nieruchomości. 

W grudniu 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu poinformował, że przeprowadzono wstępnie postępowanie wyjaśniające ma wniosek Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu w sprawie legalności rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku obecnie pełniącego funkcję usługową z domem weselnym. 

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu przeprowadził postępowanie administracyjne legalizacyjne w stosunku do wybudowanej z naruszeniem prawa budowlanego oczyszczalni na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego. Nałożone na inwestora obowiązki opracowania i przedstawienia dokumentacji legalizacyjnej oczyszczalni nie zostały wypełnione, dlatego inspektorat wydał decyzję o nakazie rozbiórki podziemnej oczyszczalni ściekowej. PINB w Nowym Targu prowadzi obecnie czynności wyjaśniające w sprawie legalności wybudowanego budynku magazynowego i serwisowanego maszyn rolniczych. 

15 grudnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie poinformował, że Małopolski Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał zgłoszenia szkody w środowisku w wyniku działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie postanowieniem z dnia 1 września 2022 r. wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie działań naprawczych. 11 stycznia 2023 r.  PINB w Nowym Targu zawiadomił Burmistrza Miasta Nowy Targ o braku podstawy prawnej do przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego uproszczonego wniosku przedsiębiorcy.

W związku z kolejnym zgłoszeniem mieszkańców oraz brakiem stosownych działań ze strony innych instytucji, 20 marca 2023 r. pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzili kontrolę interwencyjną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie rzeczonej nieruchomości. Podczas kontroli urzędnicy zawiadomili o zdarzeniu Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu. Policjanci przybyli na miejsce. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Nowym Sączu z uwagi na fakt, że ścieki nie przedostawały się bezpośrednio do rzeki Biały Dunajec, na miejscu się nie pojawili, ale poprosili o przesłanie dokumentacji pokontrolnej. Urzędnicy Urzędu Miasta Nowy Targ stwierdzili, że na terenie – wbrew obowiązującym przepisom – niezabezpieczonym, znajdują się liczne urządzenia i maszyny rolnicze. Na skarpie ujawniono cztery wkopane w ziemię zbiorniki, będące częściami rozbiórkowymi oczyszczalni ścieków, na którą to inwestor również otrzymał nakaz rozbiórki od PINB.

Podczas kontroli stwierdzono zanieczyszczenie skarpy odpadami oraz czynne osuwisko mogące zagrażać życiu i zdrowiu. Mając na uwadze powyższe, pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ dokonali zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu. 

Na wniosek Urzędu Miasta Nowy Targ Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadziło w przedmiotowej sprawie postępowanie mające na celu cofnięcie przedsiębiorcy pozwolenia wodno-prawnego w związku z nieprzestrzeganiem jego zapisów oraz pozwolenia wodno-prawnego dotyczącego zalegalizowania studni. 

Kolejnym krokiem w przedmiotowej sprawie będzie przekazanie przez Urząd Miasta Nowy Targ stosownych dokumentów dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości wszystkim organom, wedle kompetencji: Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nowym Targu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska, Delegaturze w Nowym Sączu, Państwowej Służbie Geologicznej, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Starostwu Powiatowemu w Nowym Targu oraz Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu.

Mając na uwadze powyższe, priorytetem dla wszystkich wymienionych powyżej instytucji powinno być przeprowadzenie skutecznych działań, wedle posiadanych kompetencji, które będą miały na celu usunięcie wszelkich nieprawidłowości związanych z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorcę i definitywnie zakończą proces degradacji środowiska w rejonie rezerwatu przyrody Bór na Czerwonem objętego m.in. Międzynarodową Konwencją Ramsarską.
fig

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
wg 2023-03-26 20:59:52
Zaangażowanych w to było ze 30 osób z 6 instytucji. Chodzili przez rok, kiwali głowami, cmokali, pisali pisma i nie było komu zatkać rury.

Reklama
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA PLAC POD MAGAZYN. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKAL NA PIZZERIĘ W ZAKOPANEM. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA SZAŁAS POD KULIGI. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  WYNAJMĘ BUDĘ HANDLOWĄ PRZY WYCIĄGU NARCIARSKIM W ZAKOPANEM. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA HALE NA WARSZTAT SAMOCHODOWY, LAKIERNIĘ, PRALNIE, HURTOWNIĘ, MAGAZYN. 502 658 638
 • PRACA | dam
  KUCHARZ/KA, PIZZER/KA, KELNER/KA, POMOC KUCHENNA z doświadczeniem, do karczmy w Bukowinie Tatrzańskiej. Możliwość zamieszkania. 602755354.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię fliziarzy, ekipy, podwykonawców. 601 508 736.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  MAŁE MIESZKANIE do wynajęcia w Nowym Targu. Dom prywatny. Pokój, kuchnia, łazienka - umeblowane. 505 678 059.
 • BIZNES
  Sprzedam WPOŻYCZALNIĘ NART I SNOWBORDU. 662 370 510.
 • PRACA | dam
  Pensjonat w centrum Zakopanego zatrudni PRACOWNIKÓW RECEPCJI. Praca stała w systemie dziennym oraz nocnym, na pełny etat lub pół etatu. CV proszę wysyłać na adres: recepcja.rekrutacja@wp.pl lub kontakt telefoniczny: 666 37 83 57.
 • RÓŻNE
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • KUPNO
  SKUP STARYCH SPAWAREK. 536269912.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWY, Zakopane centrum, ul. Kościuszki - ok. 57 m2 - 691 124 272.
 • PRACA | dam
  Hotel "Foluszowy Potok" Zakopane, ul. Zamoyskiego 42 zatrudni: KUCHARZA/-kę, KELNERA/-KĘ. Zapewniamy stabilną,całoroczną pracę w restauracji hotelowej. Kontakt wyłącznie telefoniczny: 660 41 00 46
 • PRACA | dam
  Witam zatrudnie do pracy przy dachach. Praca na terenie krakowa i podhala stawka od 25zl netto plus umowa o prace . Wiecej informacji udziele telefonicznie lub osobiscie. 889397694 Swiec12@op.pl
  Tel.: 889397694
 • USŁUGI | budowlane
  ADAPTACJA PODDASZY, OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ, SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY GK. 660 079 941.
 • SPRZEDAŻ | różne
  DESKI ŚWIERKOWE, dł. 5 m, szer. 53 mm. DRZEWO OPAŁOWE BUK. 660 079 941.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy do pracy osoby na stanowisko: POKOJOWA/KELNER ŚNIADANIOWY. Oferujemy pracę w systemie zmianowym, lokalizacja w centrum Zakopanego. kontakt 660 636 736
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY/PODDASZA/WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. 794 964 176
  Tel.: 794
 • PRACA | dam
  PIEKARNIA ZAREMBA, ZAKOPANE przyjmie FAKTURZYSTKĘ, od zaraz. 570 644 318
 • PRACA | dam
  Poszukujemy KUCHARZA do Restauracji w Białce Tatrzańskiej w eleganckim Aparthotelu OD ZARAZ! Oferujemy: - Umowę o pracę, - Dobre wynagrodzenie, - Sympatyczny zespół, - Możliwość zakwaterowania. +48512576206 paula23staszel@wp.pl
  Tel.: 48512576206
 • PRACA | dam
  Piekarnia w Zakopanem zatrudni KONSERWATORA. 604 102 804, 602 285 793.
 • PRACA | dam
  Piekarnia w Zakopanem zatrudni EKSPEDIENTKĘ/-A. 604 102 804, 602 285 793.
 • PRACA | dam
  Piekarnia w Zakopanem zatrudni PIEKARZA. 604 102 804, 602 285 793.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  HARNASIOWA CHATA zatrudni KUCHARZA, POMOC KUCHENNĄ, OBSŁUGĘ BARU, KELNERKĘ. 600 035 355.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO DO HURTOWNI na terenie Zakopanego i okolic - oferty: gobo10@wp.pl, 602 74 31 38.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA od A do Z. 572624414.
 • USŁUGI | budowlane
  BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW ORAZ WIĘŹBY DACHOWE WRAZ Z POKRYCIEM. 572624414.
 • PRACA | szukam
  KUCHARKA, POMOC KUCHENNA , SPRZĄTANIE. 796 358 958.
 • PRACA | dam
  Regionalna karczma w Zakopanem przyjmie do pracy: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA, KELNER/-KA. 602 366 750.
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI I WYLEWKI MASZYNOWE. 880 232 189.
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI I WYLEWKI MASZYNOWE tanio i solidnie, zacieranie mechaniczne, technika silosowa. Realizujemy małe i duże obiekty 18 26 550 39, 503 532 680.
 • PRACA | dam
  Przyjmę BRYGADY LUB POJEDYNCZE OSOBY NA WYLEWKI MASZYNOWE. 503 532 680.
 • SPRZEDAŻ | tv, agd, komputery
  MASZ PROBLEM Z INTERNETEM? SERWIS, MONTAŻ, INSTALACJA. Chicago i okolice. +18 72 324 84 02
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA 15 AR - Nowy Targ Zadział. +44 7553 721231.
 • USŁUGI | budowlane
  WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, FLIZOWANIE, PODDASZA. 505 821 021.
 • USŁUGI | budowlane
  OCIEPLENIA BUDYNKÓW, własne rusztowanie. 793 628 855.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  MIESZKANIA Cyrhla Hrube, Za Strugiem - 607 506 428.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Sprzedam trzy ogiery 1.5-rocznego kasztana , 2.5-letniego gniadego oraz 3.5-letniego karego (będzie szpakowaty) rasy wielkopolskiej. 609521837.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, PODDASZA, PŁYTKI. 787 479 002.
 • PRACA | dam
  SZKOŁA NARCIARSKA MAŁE CICHE zatrudni INSTRUKTÓRÓW NARCIARSTWA NA CAŁY SEZON. 609 664 393.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • PRACA | dam
  STACJA NARCIARSKA POLANA SZYMOSZKOWA POSZUKUJE NA SEZON ZIMOWY 2023/2024: OPERATORÓW KOLEI, OSOBY DO OBSŁUGI BRAMEK I KONTROLI PRZEJŚĆ, OSOBY DO OBSŁUGI I ZABEZPIECZENIA TRASY NARCIARSKIEJ, OSOBY DO OBSŁUGI SYSTEMU ŚNIEŻENIA TRASY NARCIARSKIEJ, OSOBY DO OBSŁUGI PARKINGU ORAZ PRAC PORZĄDKOWYCH Więcej informacji pod nr tel. 601 628 584
 • PRACA | dam
  POMOC W PENSJONACIE. Możliwość zamieszkania. 601 661 661.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Skupujemy nieruchomości; - działki - domy - mieszkania PODHALE! +48 600 404 554 grz.wicik@gmail.com
  Tel.: 48
 • SPRZEDAŻ | różne
  AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA ORLEN S.A. Oferuje sprzedaż oleju opałowego EKOTERM Orlen !!! Atrakcyjne ceny!!! natychmiastowa realizacja dostaw!!! NAJLEPSZE CENY NA PODHALU!!! Zapraszamy do kontaktu!!! www.paliwa24.com.pl 32 288 09 41, 0 - 451 176 355 biuro@paliwa24.com.pl
  Tel.: 32
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - TYNKARZ, MALARZ, BLACHARZ, STOLARZ. Norwegia (Oslo). Języki obce NIE wymagane. Praca z pracownikami z Podhala. Zjazd do kraju (samolot) co 1-3 tygodni wg. własnego uznania - pełna elastyczność i swoboda co do wyjazdów. Zarobki w przeliczeniu 20-27 Euro/godz. ZAPRASZAMY - Oferta ze względu na pracę na terenie Norwegii skierowana tylko dla obywateli Polski (z polskim paszportem). Tel. 667 602 602.
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2023-12-06 15:31 Która drużyna zdobędzie czapkę Świętego Mikołaja? Dowiecie się w niedzielę 2023-12-06 15:00 Szybki zarobek okazał się perfidnym oszustwem 2023-12-06 14:35 A gdyby tak figurki z bożonarodzeniowej szopki mogły mówić? Mikołajkowy konkurs dla czytelników 2023-12-06 14:15 Portret symboliczny Grzegorza Rzepiszczaka 2023-12-06 13:42 Prokuratorskie postępowanie w sprawie ciężarnej pacjentki w nowotarskim szpitalu przedłużone 2023-12-06 13:30 Takie dziś widoki z Bereśnika (WIDEO) 2023-12-06 13:20 Pejzaże Tatrzańskie od Św. Mikołaja 2023-12-06 13:00 Tak malują w Leśnicy 2023-12-06 12:28 Do Nowego Targu św. Mikołaj przyjechał wagonetką (WIDEO) 2023-12-06 11:59 Zespół Zbójnicek na Filipinach (WIDEO) 2023-12-06 11:59 Właściciel Mini ZOO z Krupówek zginął pod kołami ciężarówki 9 2023-12-06 11:00 Co dzieci z Nowego Targu wiedzą o Św. Mikołaju (WIDEO) 2023-12-06 10:38 Dozymetr osobisty - jak odczytywać i interpretować wyniki pomiarów? 2023-12-06 10:34 Jaką pozycję wybrać do karmienia dziecka? 2023-12-06 10:30 Papier, kolor, forma. Wernisaż w Jatkach 2023-12-06 10:00 Pieszy to ma klawe życie, jak mu nie zawalą śniegiem chodnika, to ustawią potykacz 6 2023-12-06 08:09 Osuszacz powietrza do piwnicy. Mocny i niezawodny 2023-12-06 08:02 Byliście grzeczni? Co dostaliście od Świętego Mikołaja? 1 2023-12-05 22:00 Anna Seniuk w Rabce 1 2023-12-05 21:00 Znikające kosze nie pomagają, ktoś nadal podrzuca śmieci w dawne miejsca 3 2023-12-05 20:30 Policyjne ostrzeżenie, wraz z nocą nadciąga nie tylko Święty Mikołaj z prezentami 4 2023-12-05 20:07 Konserwator dopiero za miesiąc skontroluje miejsce po rabczańskim zabytku 7 2023-12-05 19:07 Głupota czy znieczulica? Zostawiła w zamkniętym mieszkaniu kota i psa na dwa tygodnie 8 2023-12-05 18:20 Dziecko pokrzywdzone przestępstwem - nie tylko o "ustawie Kamilka" 1 2023-12-05 18:00 Tak wygladają schody przy parkingu na Alejach 3 Maja 7 2023-12-05 17:29 Policjanci u gaździnek z Gronkowa 2023-12-05 17:15 Zakopiańscy policjanci uczcili pamięć swoich kolegów z Wrocławia (WIDEO) 4 2023-12-05 17:10 Mikołaj w Rabie Wyżnej 2023-12-05 16:54 Kolizja na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i Tetmajera, uwaga na śliskie jezdnie 2023-12-05 16:50 Krzywda warta milion 4 2023-12-05 16:30 "Cztery pory roku" Vivaldiego w nowotarskim MCK 1 2023-12-05 16:04 Oszuści wpadli na nowy pomysł 2023-12-05 15:30 Norwid i Dziubek. Orawskie posiady poetyckie i literackie 2023-12-05 15:00 Osiem tysięcy naboi wystrzelali dla bezpieczeństwa 2023-12-05 14:08 Największa stacja ładowania aut elektrycznych w Polsce Południowej powstanie na Podhalu 8 2023-12-05 13:04 Jak zrobić wentylację w domu? 2023-12-05 13:00 Ruszyły przygotowania do budowy lodowiska na płycie Rynku 1 2023-12-05 12:00 Cyrhla to piękna dzielnica Zakopanego (WIDEO) 1 2023-12-05 11:38 Najstarsze języki programowania - sprawdź, czy je znasz! 2023-12-05 11:30 Z jednej chałpy. Wystawa prac rodziny Gładczanów 2023-12-05 11:19 Masz w sobie żyłkę handlowca? Zgłoś się do nas! 2023-12-05 11:00 Malowane na szkle, a raczej pod szkłem (WIDEO) 2023-12-05 10:00 Tatrzańscy policjanci składają kondolencje kolegom z Wrocławia (WIDEO) 9 2023-12-05 09:30 Fotografie folklorem malowane 2023-12-05 09:00 Zdrowie, odporność na stres i dyspozycyjność, czyli szkoła stewardess pod Giewontem 2023-12-05 08:30 Johnny Trash na pokazie filmu "Ski Bums" 2023-12-05 07:59 Mamy poważny problem z internetem z Netii. Już drugi dzień (AKTUALIZACJA) 3 2023-12-04 21:40 Góra śniegu usunięta 2 2023-12-04 20:59 Nie żyje Stanisława Strachanowska 2023-12-04 20:21 Zakopower i Ralph Kamiński razem. Teledysk do utworu Wołosi (WIDEO) 5
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2023-12-06 15:17 1. Wybitna postac sceny teatralnej. Rowniez swiata filmu. Ciekawie sie zapowiada. 2023-12-06 15:05 2. Najjwieksze egzotarium w kraju szybko wyroslo w W-wie na Wiejskiej. Lemingi obsiadly to miejsce i teraz trwa tam kociokwik. By mniej widac ten bezlad i chaos, chcieci ustawic wiatraki. I stalo sie, walka z wiatrakami ich zmiotla. A to tylko przygrywka. 2023-12-06 13:48 3. Winter Capital of Poland - nazwa zobowiązuje :) 2023-12-06 13:44 4. No i jao się teraz pani Śliwa czyje ? Amimalsi, miłośnicy zwierząt kochają je bardziej niż ludzi. Stan ich umysłu taki sam jak u Eco terrorystów z Unii Europejskiej 2023-12-06 13:35 5. ale nie rozumiem, 100 metrów dalej nasi dzielni rangersi cały dzień robią za informacje turystyczną wiec nie mogą się raz dwa karnąć wystawić mandat i zobowiązać właściciela do posprzątania? Przerasta? Bo jeśli przerasta to rozwiązać i pognić pasożyty! 2023-12-06 13:34 6. Miliony turystów to nie powód żeby zorganizować kompleksowe oczyszczanie ze śniegu . Jak już kiedyś napisałem - po sprawdzeniu że nie robienie nic ze śniegiem , organizacją ruchu samochodowego nie powstrzyma tych milionów "turystów" przed przyjazdem przyjęto zasadę - co się sprawdza nie zmieniamy . Można też się nie myć . Można też sprzedać kamień z likwidacji niepotrzebnej tym "turystom " części gór . Wielkie brawa dla Władz ( bo poczucie władzy jest najważniejsze i wystarcza ) tego grajdołka . Szkoda że to Nasze góry i miasto . 2023-12-06 13:32 7. Żeby tak psy i lokalne urzędasy byli skuteczni względem mafii deweloperskiej w ty dzikim mieście. Eh, szkoda gadać 2023-12-06 13:31 8. Konkurencja jest okrutna W zoo są ostre tygrysy 2023-12-06 13:27 9. Największym wrogiem obywatela jest urzędnik. 2023-12-06 13:13 10. Popieram wypowiedz Pani Iwony. Problem chodników tych przylegających do "starych" mieszkańców jeszcze jest nie najgorszy ale chodniki przylegające do apartamentowców i własności miasta to wołają o pomstę. Nie dość ze nie odśnieżone to zastawiane różnymi autami i reklamami na stałe. Z tą SM i P olicją coś musi być na rzeczy:}
2023-11-18 22:12 1. "...wydają się być gotowe" tak jak tunel swego czasu. Sensację ogłoście jak będzie już gotowe. Na razie sensacyjne są korki, nawet poza sezonem. 2023-10-25 07:37 2. Dźwięk dobry wszystkim. Widzę sporo ładnych zdjęć więc dodam: światło realizował Marcin Kępiak a za dźwięk odpowiadał Marcin Słodyczka. Jeden i drugi z Zakopanego (Future Tech technika sceniczna). Miłego dnia czytelnikom TP :) 2023-09-21 22:45 3. Niestety. Dla dzieci niepełnosprawnych niedowidzących jaskinie w polskich Tatrach się skończyły. Dzięki Bogu że jest Słowacja 2023-09-18 15:10 4. Dajcie znizke dla platfusow. Po 15 pazdiernika beda tam tlumnie walic . 2023-09-14 10:39 5. A to chyba Ministerstwo MSWiA jest od tego, żeby dawać sprzęt. No chyba, że Terlecki narkoman z Krakowa dał z własnej inicjatywy i kieszeni. Skoro jest jedynką wśród šlebodnych. Z mojej kieszeni i podatków wolę dać na biedne psy w Nowym Targu. 2023-09-03 06:18 6. Jak zwykle ksiadz po danine. 2023-08-31 19:14 7. Zdjęcie 13 i 14, jesteś piękna. Mój typ. 2023-08-29 14:16 8. No nie ma komentarzy chyba dlatego napiszę, że Pani ze zdjęcia 14 i 15 jest w moim typie. Panie redaktorze znasz Pan mój gust. 2023-08-17 13:12 9. Po rozpoczęciu roku szkolnego będą dzieci przymusowo oglądać takie se obrazki kosztem matematyki. Minister od nauki już się o to postara. Minister od kultury zawnioskuje jakieś odznaczenie dla "artysty".Natomiast Małgorzata Ziętkiewicz w Wydarzeniach Polsatu będzie pół godziny gęgać na ten temat. Wojtyła wiecznie żywy! 2023-08-15 07:46 10. Czy był jakis wernisaż na ktorym był ktos wiecej niz rodzina artysty i urzednicy? Przeciez to sie w glowie nie miesci, tyle publicznych pieniędzy to kosztuje a nikt tego nie oglada. Komu to i po co?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania


REKLAMA


FILMY TP