Reklama

2024-03-24 20:30:00

Reklama

Witów w Ameryce i w Polsce

Złoty Jubileusz Koła Witów nr 27 ZPPA w Chicago

Reklama

Półwiecze naszego Koła Witów Nr 27 odbiło się szerokim echem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i także w rodzinnym Witowie na Podhalu.

Rok 2023 już odszedł z przytupem, toteż Witowianom nie sposób jest nie zrobić podsumowania roku 2023 – roku obchodów jubileuszu 50-lecia Koła Witów nr 27 działającego przy Z.P.P.A. Nasze Koło zostało założone w 1973 r. Jubileusz 50-lecia Koła każe objąć historię ludzkiego wysiłku, dzięki któremu udało się przetrwać niełatwe pół wieku. Historia Koła to bogato tkany gobelin życia nas wszystkich na obczyźnie. Inicjatorem powstania Koła był Jacek Toczek. Celem Koła była pomoc materialna naszym rodakom w kraju na Podhalu, a także troska o naszą góralską kulturę, tradycję i zwyczaje, które Witowanie pragnęli kontynuować także na emigracji. Na przestrzeni pół wieku Koło Witów nr 27 zorganizowało wiele inicjatyw kulturalnych oraz przyjmowało wielu znakomitych gości, którzy przyjeżdżali w odwiedziny do Witowian w U.S.A. Ważnym wydarzeniem dla Koła było ufundowanie i poświęcenie w 1977 r. sztandaru Koła według projektu Jacka Toczka. Funkcje prezesów na przestrzeni lat podejmowali: 
Stanislaw Szymusiak 
Andrzej Toczek 
Jan Mieczysław Koenig 
Tadeusz Maryniarczyk 
oraz najdłużej pełniący tę funkcję obecny prezes Józef Giewont. 
Do pamiętnych wydarzeń z pewnością należy zaliczyć. m. in.: w 1981 r wizytę ks. Leona Musielaka (Polityk) – byłego więzienia Kozielska w (1939 r), długoletniego duszpasterza w Witowie, opiekuna ministrantów i młodzieży. To on właśnie reaktywował orkiestrę dentą, która powstała w Witowie w 1937 roku z inicjatywy Jana Krzysiek (Kowol) i Józefa Chrobak (Płyta). Obecnie od 2006 roku jego imieniem została nazwana Szkoła Podstawowa w Witowie. Z Witowem także mocno był związany sp. ks. Bronisław Szymański. Salezjanin, budowniczy plebanii w Witowie, odwiedził on także Witowian w Chicago w 1987 r. Wtedy też odbyło się wystawienie “Jasełek” w reżyserii ks. Bronisława Szymańskiego. Nasz gość obdarował Koło pięknym prezentem - obrazem panoramy Witowa w scenerii zimowej, który stał się tłem do wystawianych jasełek i służy nam do dziś w wielu okolicznościowych uroczystościach. Z okazji 50 lecia kola obraz został przekazany jako dar dla ZPPA w Chicago Kolejne jubileusze Koła dokumentowały nasz rozwój i ciągłość więzi z Witowem i Podhalem. Jedną z wartości, która górale cenią bardzo wysoko jest przywiązanie do wiary.  Z inicjatywy Broni Maryniarczyk przy Kole Witów powstało Kółko Różańcowe. Obecnie prowadzi je córka założycielki – Anna Pawlik. Przy Kole Witów przez lata istniała szkółka gry na instrumentach ludowych (skrzypcach, piszczałkach), która pod kierownictwem Andrzeja Krzeptowskiego-Bohaca osiągała duże sukcesy. Jej uczniami były w większości dzieci z naszych rodzin. 
Młodzież z tego zespołu występowała na wielu koncertach. Zespół “Dujawica” - bo tak się nazywał - koncertował w Polsce na Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, w Kanadzie w Toronto z Wielką Orkiestrą Symfoniczną pod dyr. Andrzeja Rozbickiego, a także w Chicago z Wielką Orkiestrą Paderewski Symphony Orchestra pod dyr. Wojciecha Niewrzoła i Basi Bilszty. 
Pomysłodawcą powstania tego zespołu był śp. Jan Mieczysław Koenig, prezes Koła Witów. Szczęśliwie zbiegło się to z przyjazdem do Ameryki Andrzeja Krzeptowskiego-Bohaca, który swoje życie poświęcił wychowaniu młodzieży i kulturze podhalańskiej. Dużym wydarzeniem dla Witowian były obchody 400-lecia Witowa w kraju i w Ameryce w 2006 roku. Z tej okazji naszym gościem był honorowy członek Koła śp. ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk z Witowa, wieloletni wykładowca KUL-u. Pod okiem ks. profesora Andrzeja Maryniarczyk powstała piękna zbiorowa monografia Witowa pt. „400 lecie Witowa”.  Jego słowo pisane pozostanie dla potomnych na zawsze. Dla uczczenia 400 lecia, Witowianie zza Wielkiej Wody przyjechali do Witowa, by wspólnie z rodzinami celebrować ten piękny jubileusz rodzinnej wsi.  Decyzją dyrekcji ZPPA zaszczycił nas obecnością ówczesny prezes Związku Podhalan Stanisław Zagata, wiceprezesi: Maria Krzeptowska-Gewont oraz Andrzej Krzeptowski, były wiceprezes Związku Podhalan. W skład tej delegacji wchodził także prezes Koła Witów Józef Giewont z żoną Janina, Jozef Stefania Kojs z rodziną, Andrzej Toczek z żoną Anielą oraz Helena i Władysław Bzdyk. Nasza obecność oraz pomoc materialna uświetniła ten wyjątkowy jubileusz. W dalszych latach nasze Koło czynnie uczestniczyło w wydarzeniach ZPPA, biorąc udział w kolejnych sejmach, piknikach, wspierając Związek i jego komórki takie jak: Komitet Edukacji, Radio Z.P., Komitet Imprez, Wybór Królowej, Wybór Zbójnika, a także uczestnicząc w jubileuszach bratnich kół. Radoscia dla naszego Koła było uczestnictwo naszego proboszcza z Witowa ks. Jana Kucharczyka, zaproszonego na sejm przez Zarząd Główny ZPPA. Przywiózł on dar, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który pozostał na kolejne kadencje w siedzibie Zarządu Głównego Związku Podhalan. 
Wielkim powodem do dumy Kola jest dla nas fakt, że z Witowa pochodziły dwie królowe Z.P.PA. Byly to Stefania Kojs i Aniela Gewont, a także fakt, że Witowianom   naszym członkom powierzano odpowiedzialne funkcje w strukturze ZPPA: Andrzej Siuty w latach trzydziestych ubiegłego wieku pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Głównego, a Maria Krzeptowska i Andrzej Krzeptowski-Bohac – wiceprezesów. Ponadto Maria Krzeptowska przez 19 lat prowadziła Radio Związku Podhalan. Jubileuszowe wydarzenia 50-lecia Koła przypadło na 14 października 2023 roku. Rozpoczęliśmy je uroczystą Mszą św. w Kościele Matki Bożej Matki Kościoła “Na Górce” u O.O. Cystersów, którą poprowadził nasz kapelan o. Michał Blicharski w koncelebrze z o. Bartłomiejem Stanowskim Kapelanem Zarządu Głównego ZPPA, Oprawę Mszy św. stanowiły muzyka organowa piękny śpiew, orkiestra denta Ryszarda Staroń w której grają Andrzej Chrobak i Andrzej Siuty z Witowa oraz kapela góralska Gienka Leśnickiego. Homilię bez słów… (bardzo wzruszającą) opracował nasz kapelan o. Michał Blicharski, Było to wyjątkowe, duchowe przeżycie, gdy ekran w kościele przeniósł Nas w ojczyste strony do naszej wsi i wspomnień z dzieciństwa i młodych lat. Melodia „Downy cas na Podhalu” … w wykonaniu zespołu „ Ogórki” przeniosło Nas w czasie. Słowa gratulacji i życzeń wspólnego świętowania skierował do nas prezes ZPPA Stanisław Sarna oraz honorowy prezes ZPPA Henryk Mikołajczyk. Na koniec zabrał głos Józef Giewont, prezes naszego koła, dziękując księżom, oprawie liturgicznej, muzycznej, dziewczętom, które śpiewały psalm, wszystkim za przybycie i zapraszając na dalszą część uroczystości. Prezes szczególnie dziękował pocztom sztandarowym poszczególnych bratnich kół. Wspólne zdjęcie w gościnnych progach świątyni ojców cystersów upamiętniło to wydarzenie. W dalszej kolejności w Domu Podhalan rozpoczął się nasz uroczysty bankiet. Przywitani muzyką góralską braci Eugeniusza i Zdzisława Leśnickich(Pojasiów), Krzysztofa Koeniga, Łukasza Gawrona, Pawła Bafii, wszyscy uroczyście przystąpili do hymnu Polski i USA, które zaśpiewała królowa Z.P. Ania Smetek. Głos zabrał także prezes Józef Giewont, który przywitał oficjalnie wszystkich gości. Następnie prowadzący, Maria Krzeptowska i Józef Giewont, zaprosili do części artystycznej, która wierszami rozpoczeli Józef Giewont i Ania Giewont-Ozymko. Na tę okoliczność reaktywował się częściowo (w swojej „amerykańskiej” części) założony wiele lat temu w Witowie na Podhalu przez państwa Anielę i Karola Michniaków zespół “Witowianie”. Jego dawni członkowie przed laty wyjechali do USA i są dzisiaj członkami Koła Witów nr 27. Gościnnie wystąpił również zespół młodzieżowy “Jawory” pod kierownictwem Kingi Jarząbek. 
Wszystkie występy spotkały się z ogromnym aplauzem.  Po części artystycznej przystąpiono do odczytania depesz i listów gratulacyjnych, które z okazji jubileuszu Koła Witów nadeszły z Polski i z Ameryki. Postanowieniem Ministra Kultury prof. Piotra Glińskiego zostały przyznane odznaczenia państwowe za działalność kulturalną w kraju i poza granicami kraju. Były to odznaczenia dla zarówno dal poszczególnych członków, jak i dla Koła i tak: Koło Witów nr 27 przy ZPPA Chicago- za 50 lat działalności polonijnej zostało uhonorowane Nagrodą Województwa Małopolskiego – Srebrnym Medalem Polonia Minor.  Prezes Józef Giewont oraz wcześniejsi prezesi: Andrzej Toczek Tadeusz Maryniarczyk, a także wiceprezes Halina Kowalczyk oraz chorąży Jan Kowalczyk – Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.  Ponadto Aniela Michniak, Maria Krzeptowska-Gewont, Janina Giewont oraz Andrzej Krzeptowski-Bohac za wieloletnie zasługi na polu kultury zostali uhonorowani Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Wyróżnienia te są potwierdzeniem ponadczasowych wartości pracy na rzecz kulturowego dziedzictwo naszych ojców. Również Koło wyróżniło swoich pierwszych członków założycieli, zasłużonych dla Kola i sponsorów wspierających nasza działalność: Jozef Stefania Kojs, Leopold Zofia Michniak, Bronisława Koenig, Andrzej Aniela Toczek, Maria Chrobak, Janina Tylka, Eugeniusz Leśnicki, Maria Andrzej Krzeptowski, Helena Borowicz, Rodzina Główczak, Roman Zarycki, Kapelan O. Michał Blicharski, Tadeusz Maryniarczyk, Edward Małgorzata Helegda, Zarząd Główny ZPPA, Fleet Equipment – Ted Styrczula, Ditech – Andrzej Siuty & Jozef Giewont, B & D Custom Builders Bronisława Daniel Gibala, Taxes Financial Services – Halina Wikar, Barrel House – Dorian Anna Ozymko, WitPol Transport -Jan Dorota Lenard, Jan Zych, Tadeusz Bożena Rebidas, Andrzej Dorota Wilczek,. Następnie zabrał glos prezes zarządu głównego ZPPA Stanisław Sarna, który wspomniał zasługi i aktywnosc członków Kola w rozwój naszego związku Podhalan, poczynając od założyciela Kola Witów sp. Jacka Toczka poprzez wszystkich prezesów, jak również wspomniał o Jozefie Gewont-Tokarczyk, która pisze wiele ciekawych artykułów do kwartalnika “Podhalanin”, gratulując Jubileuszu dziekowal za dar przekazany przez Kolo z okazji 50 lecia  (obraz sceniczny- zimowa panorama Witowa) do ZPPA-  zyczyl dalszej owocnej pracy dla dobra Kola i całego Zwiazku Podhalan w Chicago.  Nasza wioska słynie z pasterstwa, toteż nic dziwnego, że w przeszłości nie brakowało u nas honorowych baców. Potomkiem jednego z rodu bacowskiego jest Andrzej Siuty (Gryzok), który w końcowej części bankietu przypomniał nam obyczaje na hali i ugościł wszystkich wybornym serem, bryndzą i oscypkami. 
Do obchodów Złotego Jubileuszu naszego Koła należy także spotkanie, jakie odbyło się w Polsce 12 listopada 2023 roku w remizie OSP w Witowie. Przyczynił się do tego oddział Witów ZP w Polsce im. św. Jana Pawła II z prezesem Piotrem Kopec, obecni byli Wójt Gminy Koscielisko-Witow Roman Krupa, przewodniczący Sejmiku Małopolskiego Jan Piczura, Kazimiera Bzdyk Sołtys Witowa, Wojciech Pawlikowski prezes OSP Witów była również Pani dr Anna Mlekodaj oraz żyjący w bliskim kontakcie i serdecznej więzi z rodzimą wsią Witowianie zrzeszeni w ZPPA. Polonijną stronę reprezentował prezes Koła nr 27 Witow Z.P.P.A. Józef Giewont wraz z małżonką Janiną oraz Maria Andrzej Siuty i Maria Andrzej Krzeptowski. Jednym z celów spotkania było uhonorowanie pani Anieli Michniak, która wraz z mężem śp. Karolem Michniak założyła i prowadziła przez wiele lat zespół „Witowianie”. Z grona wychowanków zespołu wywodzą się między innymi działacze polonijni, którzy zaszczepili miłość do Podhala w wielu emigranckich sercach. Dalszą część spotkania wypełniły życzenia dla jubilata - Koła Witów 27 w ZPPA. Był tort upieczony przez Siostry Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Witowie, życzenia władz lokalnych, nie brakowało także chwil refleksji. Przy blasku świec wspominano zmarłych Witowianów w kraju i poza granicami, którzy odeszli zarówno w ostatnim roku, jak i dużo wcześniej. Część artystyczną spotkania wypełnił występ zespołu „Mali Witowianie” prowadzonego przez Ewę Stopkę i Andrzeja Bzdyka. Etyka pracy, jaką wpoili nam nasi zespołowi wychowawcy, a także umiejętność empatii, którą nam przekazywali, stały się fundamentem współpracy i osiągnięć, którymi dziś się szczycimy. Oprawiona w ramki fotografia będzie świadectwem życia zatrzymanym w czasie (…) chwilą radości (…), wspomnieniem, a także głosem odpowiedzialności za siebie i innych, ciężaru spoczywającego w naszych ramionach, z którego wszyscy próbowaliśmy się wywiązać jak najlepiej(...).  Oby nasze doświadczenia przetrwały kolejne dziesięciolecia dla przyszłych pokoleń. 
PS.   Prezes Józef Giewont kieruje jeszcze raz wyrazy wdzięczności i podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia naszego jubileuszu tak w kraju, jak i w USA. Dziękuje szczególnie wszystkim przedstawicielom władz lokalnych, a także samorządowcom szczebla wojewódzkiego z Polski, w szczególności Janowi Pichurze, przewodniczącemu Sejmiku Małopolskiego, który rekomendował i wręczał w Polsce odznaczenia państwowe.  
Opracowanie Maria Krzeptowska Gewont (Korespondent Koła Witów nr 27)

Zostań Patronem Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE SEZONOWANE - 10m3, cena 370zł/m. 790 759 407.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Sprzedam KONIE: dwie klacze zajeżdżone, siedmiolatki, WAŁACH zimnokrwisty gniady - każde po 10.000 zł., oraz KUCYK trzyletni kary, zajeżdżony i ŹREBAK dwuletni kary. 790 759 407.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ ROBOTY BUDOWLANE BEZPŁATNA WYCENA. 602839607
  Tel.: 602839607
 • PRACA | dam
  Poszukuję pracownika do biura. Raba Wyżna. 602151357 Marcin.talaga@gmail.com
  Tel.: 602151357
 • PRACA | dam
  Poszukujemy Rezydenta/ Rezydentki do obsługi nowoczesnych apartamentów w Białce Tatrzańskiej. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne zatrudnienie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem +48 692 477 200.
 • PRACA | dam
  PRACA W PENSJONACIE z zamieszkaniem. 601 661 661.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA. 660 079 941.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  DESKI ŚWIERKOWE, dł. 5 m, gr. 53 mm. DRZEWO OPAŁOWE BUK. 660 079 941.
 • USŁUGI | budowlane
  ADAPTACJA PODDASZY, OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ, SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY GK, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. 660 079 941.
 • PRACA | dam
  Sklep Gil Market w Białym Dunajcu zatrudni SPRZEDAWCZYNIĘ. 18 20 739 05.
 • USŁUGI | budowlane
  BEZZWROTNE DOTACJE na docieplenie domu, wymianę okien, fotowoltaikę oraz zmianę kotła grzewczego.. 575 839 824 k.zamiara@n-energia.pl
  Tel.: 575
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Skupujemy nieruchomości na Podhalu! za gotówkę Działki, domy, mieszkania. +48 600 404 554
  Tel.: 48
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  POLE - 2 HA i 42 ARY. 505 429 375.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  PIEKARNIA w Zakopanem zatrudni PIEKARZY PIECOWEGO I CIASTOWEGO. 602 759 709
 • PRACA | dam
  Poszukujemy OSÓB DO PRACY W KARCZMIE oraz W BARZE MLECZNYM na stanowiska: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA (najlepiej z doświadczeniem), OBSŁUGA BARU MLECZNEGO, KELNER/-KA. Zakopane - 600 035 080, 600 035 355.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  FIAT 500 multijet, 1.3, 2010r. 604 401 542.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  SUZUKI JIMNY, 1.3 benzyna, 2010r. 604 401 542.
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  CIĄGNIK C-330, 1980r. 604 401 542
 • PRACA | dam
  Przedsiębiorstwo Budowlane Sikora poszukuje pracowników w zawodzie: pomocnik,malarz, cieśla,zbrojarz,murarz,operator koparko ładowarki, roboty wykończeniowe. 602629623 Sikorapbt@interia.pl
  Tel.: 602629623
 • PRACA | dam
  Pizzerman - Parmezzan Nowy Targ. Poszukuje młodej, energicznej, chętnej do pracy osoby która chciałaby zostać Pizzermanem. Doświadczenie nie jest wymagane, wszystko pokażemy oraz przeszkolimy. Wystarczy szczera chęć i praca według naszych wartości.. 729882977 parmezzan19@gmail.com
  Tel.: 729882977
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Wykończenia wnętrz adaptacja podaszy zabudowy karton gips szpachlowanie malowanie tynki dekoracyjne parkiet panele. 576587537
  Tel.: 576587537
 • PRACA | dam
  Hotel Eco Tatry zatrudni pracownika do działu recepcji. +48608088017 https://ecotatry-hotel.pl/ ksiegowosc@projinwest.pl
  Tel.: 48608088017
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKALE HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWE o powierzchniach ok. 58 i 55 m2, oraz PIWNICA 23 m2. Możliwość połączenia lokali. Zakopane centrum, ul. Kościuszki - 691 124 272.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  SZCZENIAKI SHIH TZU. 730 519 594.
 • PRACA | dam
  Poszukuję kierowcy kat. D praca stała tel.600088258. 600088258
  Tel.: 600088258
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY, FASADY. 889 388 484.
 • USŁUGI | budowlane
  TARTAK PRZEWOŹNY - USŁUGI - 690 535 222.
 • USŁUGI | budowlane
  STOLARSTWO - WYKOŃCZENIA WNĘTRZ - 690 500 277.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  APARTAMENT Za Strugiem, Zakopane - 607 506 428.
 • BIZNES
  Profesjonalne poprowadzę obiekt noclegowy. Kilkunastoletnie doświadczenie, referencje. 0048 788 633 633
  Tel.: 48
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI MINIKOPARKĄ 2.5 TONY - 722 307 227.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Sprzedam KANTÓWKĘ, KROKWIE, DESKI, GONTY i OPAŁ - 788 344 233.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2024-05-30 08:00 Niech się stanie rondo 2024-05-29 21:45 Obywatel przejmuje Rynek... dosłownie 4 2024-05-29 21:00 Pola Nadziei czyli Goszcz dla Fundacji im. Adama Worwy (WIDEO) 2024-05-29 20:00 Rabczański celebryta przyleciał na mszę 2024-05-29 19:00 Dwukrotny recydywista w pół godziny 1 2024-05-29 18:01 Jak wybrać wagę paletową dla swojej firmy? 2024-05-29 18:00 Na parking przed Morskim Okiem najlepiej z e-biletem 2 2024-05-29 17:00 W Kuźnicach bez kolejek (WIDEO) 2024-05-29 16:30 Zakopane świętuje 2024-05-29 16:00 Zapraszamy 4 czerwca o 19.30 na Rynek Krakowski pod pomnik Mickiewicza 1 2024-05-29 15:50 Nowy Focus od 858 zł miesięcznie. Najnowsze modele dostępne w atrakcyjnej ofercie najmu 2024-05-29 15:00 Śmigłowiec LPR lądował na Gabańce 2024-05-29 14:30 Krew na Dzień Dziecka 2024-05-29 14:09 Poradnik zakupowy smartfonów. Jak wybrać najlepszy model w Media Expert? 2024-05-29 14:00 Regionalny Dzień Rodziny na Olczy, konkursy, wykłady, taniec, śpiew i muzykowanie 1 2024-05-29 13:30 Dla wszystkich matek, sióstr i córek: "Jutro będzie nasze". Mamy dla Was bilety 2024-05-29 13:00 Znamy laureatów festiwalu "Od Podhala do Opola" (WIDEO) 2024-05-29 12:30 Brutalna gra o wszystko, honor albo śmierć. Mistrzowska powieść szpiegowska. Mamy dla Was książki 2 2024-05-29 12:00 Zakopiańscy policjanci szykują się na różne utrudnienia w długi weekend 2024-05-29 11:49 Kiedy kończy się windykacja polubowna, a zaczyna windykacja sądowa? 2024-05-29 11:30 Zbliża się wyjątkowy dzień - Dzień Dziecka! 1 2024-05-29 11:15 Jak IT Consulting Może Zrewolucjonizować Działania Twojej Firmy 2024-05-29 11:00 Zdewastowany pomnik Hasiora długo czekał na renowacje, ale się doczekał 7 2024-05-29 10:45 Gdzie Dostanę Pożyczkę Bez Zdolności Kredytowej? Sprawdziliśmy to! 2024-05-29 10:30 Zapowiada się sporo wrażeń, jak na jeden dzień 1 2024-05-29 10:26 Polacy w dobie zakupów: Online kontra Offline - kto wygra tę bitwę? 2024-05-29 10:00 Dzisiaj mogą wystąpić burze i ulewny deszcz 1 2024-05-29 09:39 Kolekcjonerzy zapraszają na stoiska przy Placu Niepodległości 2024-05-29 09:00 Antoni Wiercioch, niepełnosprawny sportowiec Młodym Promotorem Polski 2024 1 2024-05-29 08:00 Świętojańska Noc Muzyki, Raz, Dwa, Trzy zagra pod Giewontem 2024-05-28 22:15 Pod Giewontem ekipa ze Śląska bada drzewa tomografem komputerowym 11 2024-05-28 21:00 Pędził przez wieś z prędkością 115 km/h i już nie ma prawa jazdy 2 2024-05-28 20:00 Babcia Józeckula powróciła 2024-05-28 19:22 Recytatorzy w Rabciu 2024-05-28 19:15 Blues w Markowej Zagrodzie 2024-05-28 19:00 Pociąg do książek 2024-05-28 17:55 Będzie hałas? Mieszkańcy os. Na Skarpie piszą petycję 3 2024-05-28 17:30 Moc zabawy dla najmłodszych, przy tym w szczytnym celu 2024-05-28 17:00 Mikołaj, lekarz od ran 1 2024-05-28 16:39 Wierszowzięci w Astorii 2024-05-28 16:15 Dzień pełen emocji i dzielenia się wiedzą 2024-05-28 16:00 Do bólu. Siedem godzin trwała poniedziałkowa sesja nowotarskiej rady miasta 2024-05-28 15:48 Pompy ciepła do domu - przewodnik po dofinansowaniach 2024-05-28 15:15 Zapisałeś się już do Biegu Hasiora? Do startu pozostało kilka dni 2024-05-28 15:02 Ulica Makuszyńskiego zamknięta na całej szerokości, przebudowa wodociągu 2024-05-28 15:02 Zalety posiadania własnego domku letniskowego 2024-05-28 14:45 Dziś Łopuszna, jutro Opole, bo świat ma wspaniały smak (WIDEO) 2024-05-28 13:35 Gangsterka, prokurator, oszukaliście ludzi, idziemy na Harendę do burmistrza Doruli (WIDEO) 34 2024-05-28 13:30 Dzień Dziecka może być bajkowy 2024-05-28 12:40 Liczne zalety kabiny prysznicowej
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2024-05-30 07:22 1. Kiedy faryzeusze przeproszą służby mundurowe za szkalowanie ich, gdy oni bronili i bronią nam granicy przed naporem bandytów? 2024-05-30 07:13 2. Proszę bardzo aleśmy się doczekali państwa, jak to leciało "silni wobec słabych słabi wobec silnych". A ja głupi bałem się na swoim postawić jeden domek na zgłoszenie by mnie nie "zgłoszono" do PINB, że na górze zrobię dwie samodzielne sypialnie. Dobrze mi mówili by się niczego nie bać, bo nikt mi nic nie zrobi. Jako przykład podawano, że w Czerwiennym facet postawił 5 domków bez żadnego zgłaszania i wszystko mu hula. A tu mamy takie kwiatki, to już za komuny skuteczniej działali urzędnicy z gminy. Pamiętacie jak w asyście milicji plombowano budowę, gdy było coś nie tak? 2024-05-30 04:10 3. Ty to już dawno odpadłeś 2024-05-30 02:34 4. fyrcok to ofiara zaciru. 2024-05-30 01:36 5. Jak się czyta takie wieści to trudno uwierzyć. Jakże bardzo bezradne są nasze władze, prawo tylko dla maluczkich i to w tych najdrobniejszy "przewinieniach". Bo nikomu z tak zwanych zwykłych ludzi nie przyszło by do głowy, żeby tak kpić sobie z decyzji , za którymi stoją przepisy prawne. W Zakopanem mieliśmy także wczoraj lekcję zastraszania władzy i robienia "męczennika" z siebie przez gościa, który nie liczy się z nikim. Zniszczył dosłownie wizerunek miasta swoimi straszydlami-molochami i jeszcze czuje się skrzywdzony. 2024-05-30 00:09 6. Kręcicie się wokół własnego ogona, szkoda, że taki krótki i przed długim weekendem 2024-05-30 00:05 7. I bardzo dobrze, skoro nikt nie potrafi nic zrobić. Przez 8 ostatnich lat. Nie znoszę indolencji i głupoty. Miś na Rynku nie jest przepiękny, ale jest mądrzejszy od burmistrza. I co teraz ? 2024-05-29 23:19 8. @ciekawy - z Tych samiuśkich tater :) wybacz im, nie znają sląsko-niemieckiego. A Tychy dla nich to tylko browar. No i śląsko-niemiecka deklinacja się kłania. @Panie Jarek = hałdy pisze się przez samo "H" w przeciwieństwie do "CH". I polecam odwiedzić Tarnowskie Góry, Radzionków i Chechło, nie uwierzy Pan jak wszędzie na hałdach rosną starsze lasy. 2024-05-29 22:36 9. Bo to jest folwark dyrektóra dewlópera. Swoich biznesów trzeba pilnować. A jak myślisz dlaczego starosta holował samochody parkujące przy drodze za darmo zamiast na parkingu tpn? Za dziękuję? 2024-05-29 21:55 10. Przede wszystkim trzeba znaleźć lepsze miejsce na tak ważny pomnik. Może Kuźnice?
2024-04-22 15:13 1. Tutaj można się wiele dowiedzieć o naszym świecie i przyszłości. Super! 2024-04-21 22:36 2. Dlaczego nie piszecie o hejcie jaki sąsiedzi wyrzygują na organizatorów tej inwestycji? Grupa sąsiadów brnie w zaparte, skargi, blokady, pisma, w żaden sposób nieuzasadnione. Może nagłośnienie ich zachowania przywróci im poczucie przyzwoitości i serdeczności wobec osób którym los nie oszczedził kalectwa? 2024-04-05 23:21 3. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 23:11 4. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 07:05 5. BRAWO WY !!! 2024-03-29 17:19 6. Ja się pytam jaką partię ten pan reprezentuje?Nazwa komitetu nic nie mówi. 2024-03-14 18:58 7. I to jest miś a nie jakosi cepersko podróba! 2024-03-09 17:01 8. Deportowac drugiego na anktartyde. 2024-02-23 16:54 9. patrząc na tą kobitkę z kieleckiego to cuć ze wiosna idzie ... cuć to nawet niedźwiedzie z gawry wychodzą a niedzwiedzice śpią ... po co wszytko im wiedzieć ... po co ... 2024-02-22 20:48 10. Pnioki, sroki w krzoki takie potoki.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

FILMY TP


REKLAMA