2021-05-17 10:00:00

Reklama

Tajemnice Zakopanego

Zapomniany kurier

Reklama

Po raz kolejny przejrzałem literaturę dotyczącą kurierów tatrzańskich czasu II wojny światowej. Szukałem artykułów o kurierze Janie Eugeniuszu Gąsienicy Sieczce, żołnierzu AK. Niestety, znalazłem tylko wzmianki. Poszedłem na Pęksowy Brzyzek, by na tablicy pamiątkowej, umieszczonej na murze cmentarnym, odnaleźć to nazwisko. Niestety, nie ma. A może takiego żołnierza Polski Podziemnej nie było? Rozmowa z paniami Zofią Majerczyk i Marią Kukuc rozwiała moje wątpliwości. - To był nasz ojciec, przedwojenny żołnierz polskiej armii, a w czasie wojny żołnierz Armii Krajowej i kurier tatrzański - oświadczyła pani Zofia

Jan Gąsienica Sieczka pochodził z góralskiego rodu, który zajmował się przewodnictwem (Maciej Sieczka, przewodnik A. Asnyka i Pawlikowskich), budowaniem domów, działalnością społeczną (Józef Sieczka, dziadek Jana, wójt i członek rady gminnej, założyciel Ochotniczej Straży Ogniowej, działacz „Sokoła”). Rodzina Gąsieniców Sieczków mieszkała na ul. Kaszelewskiego (dom stoi do dziś, nieopodal karczmy „U Wnuka”). Jasiek przyszedł na świat 18 czerwca 1907 r. Miał brata Józefa i siostrę Marię. Jak każdy młody góral, wychowywał się w umiłowaniu wolności (ślebody), w poszanowaniu tradycji i szybkiego zdobywania kolejnych umiejętności (zawodów – byśmy dzisiaj powiedzieli), by móc żyć godnie na „skalnej” podhalańskiej ziemi Po ukończeniu szkoły powszechnej w Zakopanem i gimnazjum w Krakowie zaciągnął się do wojska. W tym czasie wzorem dla młodych chłopaków z Podhala byli legioniści, a szczególnie pisarz W. Orkan i generał A. Galica. Młody Sieczka ukończył w 1930 r. Szkołę Podoficerską 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku-Białej. – Ojciec w wojsku otrzymał stopień podoficerski, był starszym strzelcem – wspomina córka, Zofia Majerczyk. – Dłuższy czas był w jednostce na Zaolziu. Po powrocie z wojska zrobił kurs prawa jazdy i kurs bacowski. Natomiast w Krakowie w 1939 r. ukończył kurs ciesielski. Ponieważ był człowiekiem uzdolnionym, wykonywał również prace stolarskie. Potrafił budować domy góralskie, np. budował dom Jana Stopki Zębiana na Lipkach (dziś mieszkają w nim siostry zakonne). Młodsza córka, Maria Kukuc, dodaje: – Ociec był cłekiem utalentowanym, ucył mnie śpiewać i tońcyć po naskiemu, po góralsku. Maria w dzieciństwie tańczyła na scenie Związku Podhalan (dziś kino „Giewont”). – Mom półke, wtórom zrobił ociec w młodości – wymienia umiejętności ojca. – Później, mimo że był rezerwistą, odbywał ćwiczenia wojskowe, np. wspinaczka w Tatrach. Od sierpnia do listopada 1938 r. uczestniczył w kampanii na Zaolziu i odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta.

Przedostał sie na Węgry
Wrzesień 1939 r. zastał Jana Gąsienicę Sieczkę w Zakopanem, ale już w 1940 r., gdy nie sposób było ukrywać się przed Niemcami, przedostał się na Węgry. Wkrótce ppor. Sieczka znalazł się w obozie jenieckim (był tam dwa i pół roku, nauczył się języka węgierskiego). Na Węgrzech znalazł się też dziennikarz Mieczysław Dąbrowski. To on „wciągnął” młodego podoficera do AK i był jego przełożonym (obaj znali się już przed wojną, obaj należeli do PSL – Piast. W 1940 r. żonę Jana Sieczki przesłuchiwało gestapo w Pallace w Zakopanem i pytało o męża. Rodzinę Gąsieniców Sieczków chciano wysiedlić do Niemiec. – Z Węgier po wielu miesiącach dostaliśmy wiadomość, że ojciec żyje i gdzie jest. Musiał z obozu uciekać, bo tam „dziesiątkowali”, czyli co dziesiąty z szeregu – kara śmierci! Ojciec całą wojnę był kurierem tatrzańskim, przechodził wiele razy z Polski, z Zakopanego na Węgry i z powrotem. Przeprowadzał ludzi, przenosił tajne wiadomości i pieniądze. Cały czas chodził z bronią – wspomina pani Zofia. – Ojciec chodził na Węgry z Józefem Krzeptowskim i Stanisławem Frączystym. Za taką działalność groziła mu kara śmierci lub wywózka do Oświęcimia, ale ojciec uważał, że Ojczyzna jest w potrzebie i działał w podziemiu. Do pracy kurierskiej „wciągnął” ojca Józek Krzeptowski „Ujek” – dodaje córka Maria. W gazecie Dunajec z lat 80. ubiegłego stulecia Zygmunt Goetel pisze m.in.: „W tym pierwszym okresie służby przerzutowo-kurierskiej wyróżnili się zakopiańczycy: Jan Bobowski, Władysław Gąsienica Roj, Józef Krzeptowski, Stanisław i Jan Kulowie, Józef Krzeptowski Daniel, Franciszek Roman, Czesław Wrześniak, Eugeniusz Gąsienica Sieczka, Julian Hoły, Józef Samerdak i Józef Zubek oraz Andrzej i Stanisław Frączyści z Chochołowa i Andrzej Krzyściak z Cichego.” Jan Gąsienica Sieczka, choć wszyscy, którzy go jeszcze pamiętają, mówią Gienek, wrócił z Węgier w 1942 r. i ukrywał się w Zakopanem, u Obrochtów na Szymoszkowej, u szwagra Władysława Sobczaka Johyma na Sobczakówce, a także w górach, w masywie Czerwonych Wierchów i na Siwej Polanie (w szałasie należącym do matki). – Jesienią 1944 r. pojechałam z dziadkiem Stanisławem na Siwą Polanę. Tam spotkał się z nami „jakiś” pan. Po latach dowiedziałam się, że to był mój ojciec – przypomina sobie córka Maria. Skończyła się wojna. W tym samym roku kurier tatrzański zdał jako ekstern szkołę zawodową w Zakopanem, a w lipcu 1946 r. został przewodnikiem tatrzańskim III klasy (egzamin zdał przed komisją PTT). Po wojnie był również członkiem TOPR. W zaświadczeniu z 14 lutego 1948 r., podpisanym przez Stefana Zwolińskiego i Tadeusza Pawłowskiego, czytamy: „W ciągu swojej kilkuletniej służby w Pogotowiu wykazał się ofiarnością i poczuciem obowiązku podczas licznych wypraw ratunkowych. W tym czasie por. Sieczka nadal walczy o wolną Polskę. Przeprowadza przez Tatry, m.in. do sztabu partyzanckiego mjra „Ognia”, oficerów – podkomendnych gen. Andersa.

Ostatnia wyprawa kurierska
24 października 1947 r. wieczorem kurier Gienek z trojgiem „cywilów” wyrusza z Zakopanego na słowacką stronę. Ma za zadanie przeprowadzić do Bratysławy Mieczysława Dąbrowskiego, swojego dowódcę z AK i szefa kurierskiego punktu przerzutowego w Budapeszcie, a obecnie sekretarza gabinetu premiera Mikołajczyka, Marię Hulewicz, osobistą sekretarkę premiera, oraz posła Wincentego Bryję („cywile” chcieli przedostać się do Austrii). Wszystko poszło jak zwykle, przez Szczyrbę do Pezinoka (baza kurierska z czasów wojny) i następnego dnia z powrotem do Zakopanego. Niestety, czechosłowacka służba bezpieczeństwa aresztowała trójkę uciekinierów i przewiozła do Pragi, skąd specjalny samolot Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zabrał ich do Warszawy. Uciekinierów osadzono w więzieniu na Mokotowie (w X pawilonie dla więźniów politycznych). Osobiście przesłuchiwał ich dyrektor Departamentu Śledczego MBP – Adam Humer (osądzony w ubiegłym roku za stosowanie przemocy fizycznej wobec więźniów politycznych, np. M. Dąbrowskiemu wyrwano wszystkie włosy z głowy). Po torturach do utraty przytomności poseł Bryja powiedział, że przez góry przeprowadzał ich góral z Zakopanego. – Byłem drużbą na weselu Gienka, było to zimą 1937 r., a żenił się z moją siostrą, Helą Obrochtą. Drugim drużbą był Jasiek Mateja. Gienek był jeszcze na moim weselu w jesieni 1947 r. i wkrótce aresztowało go UB. Mój brat Władek pojechał po Gienka i naszego ojca do Morskiego Oka. Jak wracali, to UB czekało na Gienka przy rondzie do Kuźnic. Tam go aresztowali – wspomina Stanisław Obrochta. Jana Gąsienicę Sieczkę aresztowano 30 października 1947 r. w Zakopanem i osadzono w siedzibie UB (dom „Farys”), potem na Montelupich w Krakowie, a docelowo na Mokotowie w Warszawie (X pawilon). – Tego dnia, gdy aresztowano ojca, była rewizja w naszym domu na Żywczańskiem – mówi córka Zofia. – Przyszli z UB, szukali broni i pieniędzy. Były jeszcze dwie rewizje. Moja mama ciężko się rozchorowała i miała wiele miesięcy silną nerwicę. Podporucznikiem Sieczką również osobiście „interesował się” A. Humer. Gienek był więziony ponad rok, torturowany fizycznie i psychicznie. Wtrącono go do celi zalanej wodą, tak małej, że nie mógł się wyprostować. Gdy po wielu staraniach rodzina uzyskała widzenie, młody, silny góral wyglądał jak siwy staruszek, a głowa i twarz pokryte były samymi ranami. Przedwojennego podoficera, żołnierza AK i kuriera tatrzańskiego zamęczono 11 listopada 1948 r. – w dniu 30. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości! Na rozpoznanie zwłok kuriera pojechała matka, brat Józef i siostra Maria. Gdy okazało się, że ciało jest nagie, tylko zawinięte w prześcieradło, Józef kupił sobie ubranie, a w swoje, góralskie, ubrał brata. Trumnę zapieczętowano i przewieziono do Zakopanego. – Myśmy ojca nie widziały po śmierci – mówi córka Maria. – Zapamiętałyśmy go takim, jak poszedł w góry z kurierską misją. Pogrzeb Jana Gąsienicy Sieczki był cichy, tylko najbliższa rodzina. 27 listopada 1948 r. o godz. 7.30 rano z kaplicy cmentarnej przeniesiono trumnę do kościoła przy Krupówkach, a po Mszy św. przeniesiono ją na cmentarz i wstawiono do grobowca Bachledów Curusiów (z tej rodziny pochodziła matka). Nie było tabliczki informacyjnej, że tu jest pochowany.

Prawdziwy pogrzeb
Po wielu latach, zimą 1998 r. rodzina dokonała ekshumacji prochów dzielnego górala i ofiarnego żołnierza. Wojciech Jarzębowski w Dzienniku Polskim (kwiecień 1999 r.) pisze: „Po ekshumacji odbył się powtórny pogrzeb Eugeniusza Gąsienicy Sieczki na Cmentarzu Zasłużonych, tzw. Pęksowym Brzyzku. Grały kapele góralskie, chyliły się sztandary. Na pogrzeb przybył Mieczysław Dąbrowski. (…) Przemawiając nad trumną, dał świadectwo wielkiej dzielności swojego podkomendnego. Senator Franciszek Bachleda Księdzularz mówił o Eugeniuszu jako synu gór, który honor cenił nade wszystko. Po żołniersku pożegnał go towarzysz walki Tadeusz Figus. Oddał mu cześć przedstawiciel oddziału „Odwet” AK „Witold” – Jerzy Przeździecki. (…) Po 40 latach legendarny kurier tatrzański doczekał się własnej mogiły i krzyża. Był też i symbol. Gdy go chowano do grobu, zaczął padać śnieg. Tatry też go pożegnały.” Jan Gąsienica Sieczka doczekał się prawdziwego pogrzebu, więc może doczeka prawdziwej rehabilitacji. Może przyjdzie czas uhonorowania tego zapomnianego kuriera przez władze wolnej Ojczyzny, dla której oddał życie.

Adam Kitkowski
Tygodnik Podhalański 35/2008

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
etnograf 2021-05-17 21:49:39
Uroczyste Posiady z okazji 115-lecia Związku Górali i 100-lecia Związku Podhalan w Polsce. Spotkanie odbyło się Domu Rekolekcyjnym "Księżówka" w Zakopanem. Po mszy św. w sali konferencyjnej Adam Kwiatkowski sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Uhonorowani zostali...

Pośmiertnie - Odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski:
Eugeniusz Gąsienica SieczkaUroczyste Posiady z okazji 115-lecia Związku Górali i 100-lecia Związku Podhalan w Polsce
z boku 2021-05-17 12:37:34
Panie Morawa. Zaciekawilo mnie to. Moze by Pan przyblizyl postac figusa??
Gośka 2021-05-17 12:01:47
Panie Adamie, dziękuję w imieniu córek i wnuków śp Jana Eugeniusza Gąsienicy Sieczka za każde słowo tu napisane. To, że dziadek dzisiaj jest tak wspominany uczy nas współcześnie żyjących, że zawsze warto zachować się przyzwoicie, z honorem, godnością i odwagą.
 • PRACA | dam
  Praca w Szwecji- Sztokholm od sierpnia dla kobiety przy sprzątaniu domów jednorodzinnych jak i mieszkań, klatek schodowych. Język angielski komunikatywny wymagany, praca na minimum rok czasu z możliwością przedłużenia kontraktu.. 0046736379047maja8751@gmail.com
 • PRACA | dam
  Polskie Koleje Linowe S.A. są liderem wśród operatorów kolei linowych w Polsce i jednym z największych pracodawców na Podhalu, zatrudniającym ponad 300 osób. JEŻELI: - Chcesz pracować z najlepszymi specjalistami w turystyce; - Szukasz zatrudnienia u renomowanego pracodawcy i lidera branży; DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA. Miejsce pracy: Zakopane. TWOJA PRACA BĘDZIE POLEGAĆ NA: - Kompleksowej obsłudze klientów, - Udzielaniu informacji dotyczących usług PKL SA, - Rozwiązywaniu sytuacji nietypowych, - Dbaniu o najwyższy poziom satysfakcji klientów, - Prowadzeniu sprzedaży, dbaniu o poprawności dokumentów sprzedażowych, - Przygotowywaniu raportów i rozliczeń. OCZEKUJEMY: - Pozytywnego nastawienia do pracy i klientów, - Wysokiego poziomu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, - Świetnej obsługi komputera, - Dyspozycyjności także w weekendy, - Zainteresowania górami, - Znajomości języka angielskiego. OFERUJEMY: - Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole, - Dobre wynagrodzenie i pakiet socjalny, - Szereg zniżek dla pracowników, - Elastyczny grafik. APLIKACJE prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "PKL Biuro Obsługi Klienta". Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ KELNERKĘ DO KARCZMY na okres wakacji - Zakopane - 601 50 44 86
 • PRACA | dam
  Grupa Kapitałowa PKL S.A. Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko: POKOJOWA. Miejsce pracy: Szczawnica. OPIS: Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. rozwijając działalność hotelarską poszukuje osób do pracy na stanowisku pokojowa w nowo otwieranym obiekcie hotelarskim. WYMAGANIA: - Wysoka kultura osobista, - Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - Umiejętność pracy w zespole, - Sumienność, odpowiedzialność, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy, - Doświadczenie w na podobnym stanowisku, - Wysoka kultura osobista. OFERUJEMY: - Umowa o pracę lub umowa zlecenie, - Zatrudnienie w nowym i nowoczesnym obiekcie hotelarskim w centrum Szczawnicy w wysokim standardzie 28 pokoi, - Atrakcyjne warunki zatrudnienia, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o kontakt tel.: 502 704 242 lub przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem "Pokojowa-Szczawnica". Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  PKL Horeca Sp. z o.o. jest Spółką wchodzącą w skład Grupy PKL. Jednym z największych pracodawców na Podhalu zatrudniającym ponad 300 osób. JEŻELI: - Chcesz pracować z najlepszymi specjalistami w turystyce; - Szukasz zatrudnienia u renomowanego pracodawcy i lidera branży; DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: RECEPCJONISTA. Miejsce pracy: Szczawnica. OPIS STANOWISKA: - Meldowanie, wymeldowanie, rozliczanie gości oraz dokonywanie rezerwacji, - Dbałość o wysoki standard obsługi gości, - Ścisła współpraca z innymi działami obiektu oraz współpraca w ramach Grupy Hoteli PKL. WYMAGANIA: - Odpowiedzialność, samodzielność i dobra organizacja pracy, - Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej usług hotelarskich, - Doświadczenie w obsłudze klienta oraz znajomość systemu rezerwacji hotelowej, - Wysoka kultura osobista, - Dobra znajomość okolicy oraz dostępnych atrakcji, - Dobra znajomości pakietu MS Office. OFERUJEMY: - Zatrudnienie w nowym i nowoczesnym obiekcie hotelarskim w centrum Szczawnicy w wysokim standardzie, - Pracę zmianową 12 h (bez zmian nocnych), - Dobrą atmosferę w pracy, - Możliwość samorealizacji i doskonalenia zawodowego, - Umowę o prace lub umowę zlecenia. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem "Recepcjonista-Szczawnica". Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  Grupa Kapitałowa PKL S.A. Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. zatrudni na stanowisko: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA. Miejsce pracy: Szczawnica. OPIS: Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. rozwijając działalność gastronomiczną poszukuje osób do pracy w kuchni w nowo otwieranym obiekcie gastronomicznym. WYMAGANIA: - Wysoka kultura osobista, - Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - Optymizm, sumienność i zaangażowanie, - Umiejętność pracy w zespole, - Dyspozycyjność oraz gotowość do pracy w systemie zmianowym, - Mile widziane doświadczenie zawodowe lub chęć nauki, - Aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. OFERUJEMY: - Umowa o pracę lub umowa zlecenie, - Atrakcyjne warunki zatrudnienia, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o kontakt tel.: 502 704 242 lub przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem (np. "Kucharz - Szczawnica"). Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  Grupa Kapitałowa PKL S.A. Spółka PKL Horeca Sp. z o.o. zatrudni na stanowiska: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA. Miejsce pracy: Zakopane, Gubałówka. WYMAGANIA: - Wysoka kultura osobista, - Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - Optymizm, sumienność i zaangażowanie, - Umiejętność pracy w zespole, - Dyspozycyjność oraz gotowość do pracy w systemie zmianowym, - Mile widziane doświadczenie zawodowe lub chęć nauki, - Aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. OFERUJEMY: - Umowa o pracę lub umowa zlecenie, - Atrakcyjne warunki zatrudnienia, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE proszone są o kontakt tel.: 693 816 748 lub przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem stanowiska (np. "Kucharz"). Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  TAXI TURBACZ zatrudni KIEROWCÓW. Dobre wynagrodzenie, czas pracy do uzgodnienia. 664 091 388.
 • PRACA | dam
  "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. w Zakopanem zatrudni KIEROWCĘ kat. C oraz ŁADOWACZA do Zakładu Transportu Odpadów, praca stała, na pełen etat. nr tel. 18 20 25 633, e-mail: tesko@tesko.pl
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY, WYKOŃCZENIA, PŁYTKI, PANELE, MALOWANIE itp. 796 544 016.
 • PRACA | dam
  Hotel "Foluszowy Potok" Zakopane, ul. Zamoyskiego 42 zatrudni: POMOC KUCHENNĄ/ŚNIADANIOWĄ, KUCHARZA/KUCHARKĘ. Zapewniamy stabilną, spokojną pracę w restauracji hotelowej. Kontakt wyłącznie telefoniczny: 660 41 00 46
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI POMOC KUCHENNĄ. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM POMOC KELNERSKĄ. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KIEROWCĘ kat. C+E (po kraju). 519 146 988.
 • PRACA | dam
  Top-Brand Wraz z rozwojem firmy i otwieraniem nowego conceptu poszukujemy pracowników na stanowisko: doradca klienta, do nowego punktu sprzedaży marki Premium. CV ze zdjęciem wyślij na email lukasz.topbrand@gmail.com. 602337723lukasz.topbrand@gmail.com www.top-brand.pl
  Tel.: 602337723
 • PRACA | dam
  Zatrudnię osobę na stanowisko barman/barmanka do nowo powstałej kawiarenki w Aparthotelu Góralskim 2 w Białce Tatrzańskiej. Oferujemy pracę sezonową/stałą, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny grafik. Doświadczenie mile widziane. Więcej informacji. 608 506 785 email: rest.gorska@gmail.com www.aparthotelgoralski.com
  Tel.: 608
 • PRACA | dam
  Przyjmę do pracy dziewczynę z Zakopanego lub okolic, jako sprzedawca w sklepie zabawkowym na Krupówkach. Praca na stałe. 609097999
  Tel.: 609097999
 • PRACA | dam
  MERCURE KASPROWY ZAKOPANE SZUKASZ PRACY? CZEKAMY NA CIEBIE! Poszukujemy Pracowników na stanowisko: KOSMETOLOG. CV proszę przesłać na adres: kstopka@kasprowy.pl Kontakt telefoniczny: 18 20 24 061
 • PRACA | dam
  Przyjmę DO ZAKŁADU GARBARSKIEGO. Wymagane doświadczenie. 888267329biuro@wyprawa-skor.pl
  Tel.: 888267329
 • PRACA | dam
  Poszukujemy kandydatów na stanowisko: Sprzedawca w sklepie firmowym i galerii trofeów Kamila Stocha - Kamiland w Zakopanem Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zdjęciem.rekrutacja@kamiland.pl
 • PRACA | dam
  Zatrudnię PANIĄ do pracy w pensjonacie w Zakopanem. 601 45 33 91
 • PRACA | dam
  AUSTRIA praca dla murarzy, cieśli, elektryków, monterów fasad i stolarzy min. 2200 eur na rękę. Brygady w Podhala. Zadzwoń 664468573. 664468573praca@csopole.pl www.clubsilesius.pl
  Tel.: 664468573
 • PRACA | dam
  Firma DREWNEX Spytkowice przyjmie do montażu i budowy domów drewnianych. 692 193 449.
 • USŁUGI | budowlane
  ŁAZIENKI, PŁYTKI, WYKOŃCZENIA. 796 544 016.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  APARTHOTEL GÓRALSKI W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ ZATRUDNI: RECEPCJONISTKĘ/-TĘ. Tel. 696 112 266.
 • SPRZEDAŻ | różne
  OSCYPKI białe i wędzone - małe i duże. 531357698.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKI 3 HA - k/Białki. 182856454.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  MAZDA 5, serwisowane, zadbane, garażowane, r. 2008, diesel, stan bdb, oryginalna nawigacja z dotykowym ekranem, 2 komplety felg aluminiowych z oponami lato/zima, full opcja - 888 223 761.
 • PRACA | dam
  Kierowca CE w ruchu międzynarodowym, wysokie wynagrodzenie , wiecej informacji telefonicznie 603 792 895.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzory: jarzębina i parzenica (60/80), krokusy. GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2021-06-17 10:30 Wiem, że jestem dobry 2021-06-17 09:22 Ludzi na jarmarku przybywa, więc i w mieście korki większe 1 2021-06-17 09:00 Dali mi na imię Karol. To zobowiązuje (WIDEO) 2021-06-17 08:00 W 160. rocznicę objawień maryjnych na Wiktorówkach młodzi objawili swe talenty (FOTO) 2021-06-17 07:00 Won, nauczycielu 2021-06-16 23:04 Pożar w bloku w Nowym Targu. Jedna osoba poszkodowana 2021-06-16 22:05 Jak bezpiecznie zaciągać pożyczki przez internet? 2021-06-16 21:55 Kruche, tortowe czy drożdżowe? Jak zjeść bez zdejmowania maseczki? 2021-06-16 21:29 Książki uwalniamy - czytamy 2021-06-16 20:44 Ta niebezpieczna roślina znowu pojawiła się w Poroninie 2021-06-16 20:00 Zjazd druhów z Czarnego Dunajca. ZDJĘCIA wyróżnionych strażaków 2021-06-16 19:51 Halo, to ja? ...dodzwoniłeś się pod właściwy numer 2021-06-16 18:50 Zapaść. Zakopiańskie kluby narciarskie dogorywają 6 2021-06-16 18:04 Wchodzimy nowym, darmowym szlakiem na Gubałówkę. Chodźcie z nami! (WIDEO) 2021-06-16 17:30 Komisja przed sesją absolutoryjną. Będą burzliwe obrady? 3 2021-06-16 17:13 Ktoś wjechał w zaparkowany samochód. Może kierowca sam się zgłosi 2021-06-16 17:05 Może ktoś rozpoznaje tego psa? Widziano go na drodze z Nowego Targu do Ochotnicy 2021-06-16 16:50 Zakopane - moc zaplanowanych na lato imprez, czy czeka nas komunikacyjny paraliż? 2 2021-06-16 16:21 Kryptowaluty - okazja, która kosztowała go niemal 100 tys. zł 2 2021-06-16 16:00 Co z tymi parkingami? Jaki jest pomysł władz Zakopanego na rozwiązanie komunikacyjnych problemów? (WIDEO) 4 2021-06-16 15:29 Muzyczne tchnienie lata 2021-06-16 15:15 Przy kościele w Pyzówce powstanie parking 2021-06-16 14:31 Dla segregujących - darmowy odbiór, dla śmiecących - pułapki i represje 1 2021-06-16 13:44 Wybieracie się na wakacje do Chorwacji? Na granicy kolejka, trzeba pokazać certyfikat 6 2021-06-16 13:00 Idealna pogoda w Zakopanem. Jak długo potrwa taka sielanka 2021-06-16 12:15 W Zakopanem powstanie parking zaporowy. Jak podoba się wam ten plan? 8 2021-06-16 11:30 Oficjalna strefa kibica pod Babią Górą 2 2021-06-16 10:44 Żadnego nowego zakażenia na Podhalu. W Małopolsce tylko 19 2021-06-16 08:59 Dwie osoby w szpitalu tak zakończyły się popisy 19-latka 5 2021-06-16 07:50 Dachowanie w Szaflarach. Kierowca zasnął za kierownicą 2021-06-15 21:46 Zbiórka gabarytów tylko raz w roku 5 2021-06-15 21:00 Razem dla Olgi 1 2021-06-15 20:15 Zaadoptuj przyjaciela. Czworonogi czekają w schronisku 2021-06-15 20:00 Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek. Konkurs dla czytelników 2021-06-15 19:30 Stasikówka-Tarasówka to nowy szlak turystyczny 1 2021-06-15 18:45 Dwa tytuły wicemistrza świata VIRTUS 2021 w lekkoatletyce dla Antoniego Wierciocha z Kościeliska 2021-06-15 18:30 W niedzielę będą szczepić na nowotarskim Rynku również dzieci 2021-06-15 18:00 Podhale w ogonie powiatów pod względem liczby szczepień! 11 2021-06-15 17:15 Słowackie media: Mężczyzna zmarł po ataku niedźwiedzia 2 2021-06-15 16:30 Kapliczka odnowiona. Ma prawie 90 lat 2021-06-15 16:05 Zaginiona kobieta odnalazła się 2021-06-15 15:34 Wypadek na zakopiance. Droga przez godzinę była zablokowana 2021-06-15 14:45 Rurociąg naprawiony 2021-06-15 14:30 Trzeci już dziś wypadek w Tatrach 2021-06-15 14:16 Pielęgniarki przygotowały taczki dla kaczki i całej rządowej paczki, z biletem w jedną stronę 13 2021-06-15 13:53 Pamiętamy o cichych bohaterach 2021-06-15 13:30 Łania potrącona na zakopiance 11 2021-06-15 12:45 Bomba zegarowa dla lecznictwa głośno tyka, dziś Warszawa należy do pielęgniarek (WIDEO) 4 2021-06-15 11:44 Kolejny wypadek w Tatrach. Na miejsce leci śmigłowiec 2021-06-15 11:30 Ratowali poszkodowanego turystę po upadku z Koziej Przełęczy, teraz sami są poszkodowani 2
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-06-17 10:08 1. Gdyby tak zostawić auto na starej targowicy ( darmowy parking) i przejść ten kawałek z buta byłby mniejszy korek. Ale przecież niektórzy gdyby mogli to pod stragan chcieliby wjechać autem. 2021-06-17 08:29 2. Obchody stulecia III Powstania Śląskiego budzą tak ogromne zainteresowanie i chęć uczestniczenia w tych obchodach, że obawiam się najazdu jak na sylwestra marzeń. Czy jesteśmy na to gotowi? 2021-06-17 03:25 3. Skoki to i tak sport peryferyjny, uprawiany przez setkę ludzi w paru krajach. Nie ma sensu pakować w to kolejnych milionów. Narciarstwo alpejskie to co innego :) 2021-06-17 03:20 4. Balzera już spieprzyli, co będzie następne? Po co w ogóle jakieś parkingu, prawda? 2021-06-16 23:37 5. Tym to się działo za komuny piękne wille budowali, mieszkania dostawali, a teraz krokodyle łzy, a do roboty, podobnie jak nowe budownictwo najbardziej przeszkadza tym co za komuny dostali mieszkania w nowych blokach. Wtedy im krzywda wywłaszczonych nie przeszkadzała ani dziś nie myślą jak te krzywdy wyrównać. Jak się nie podoba to wy....lać. 2021-06-16 22:15 6. Jeśli sprawy będą dotyczyć Ppdszkla to pierwszy problem będzie miał człowiek z metra cięty 2021-06-16 21:26 7. Wójt to już odporny na to ujadanie. 3 lata go dręczą, ale co mu zrobią jak nawet niemożliwy do budowy żłobek właśnie zlecił do budowy . Załatwił jedyne w 2021 r. dofinansowanie na auto strażackie w całym powiecie nowotarskim. Wiem, że obiecał kolejne auta i już rok przed terminem kolejnego wniosku o dofinansowanie posłał swoich generałów do boju. Za rok jak będą wybory to powie com obiecał wykonałem teraz obiecam nowe rzeczy i też je zrealizuję. Młodość i i fantazja ułańska. Starzy mogą tylko zagryzać zęby z zazdrości. Pozdrawiam z Podszkla i dziękuję, że wójt stawił się za naszą szkołą i dał środki na projekt hali sportowej. 2021-06-16 21:22 8. Dlatego warto mieć nrc za parę złotych. 2021-06-16 21:15 9. Najwyższy czas aby te horrendalne naklady na ludzi zawodnikow próbujących wkopac pilke do bramek innych zespolow przeznaczyc chocby na sporty zimowe. Czas ruszyc rząd i to przeforsowac. Stop piłce kopanej w Polsce. 2021-06-16 21:10 10. Szkoda że nie jest to moc zaplanowanych kontroli lewych kwater i deklaracji śmieciowych.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

Album TP

FILMY TP

Bojcorka

Advertisement