Reklama

2021-07-07 21:20:49

Reklama

Białka Tatrzańska

Państwowe dudki a góralski honor

- Przedsiębiorcy dostają pieniądze z tarczy antykryzysowej, artyści za brak występów, nawet więźniowie mają dach i wikt. Dlaczego ci, którzy opiekują się swoimi niepełnosprawnymi rodzicami, są wykluczeni? - pyta Anna Krypczyk.

Kobieta od prawie 5 lat opiekuje się swoją 88-letnią mamą Anielą Łętowską. Żeby być z nią, zostawiła na Śląsku męża i dwóch synów i przeprowadziła się do Białki Tatrzańskiej. Wcześniej kobietą opiekowała się druga z córek, która obecnie przebywa w USA, u swoich dzieci.

Anna miała na Śląsku pracę, od 17 lat tę samą. Gdy poprosiła o urlop bezpłatny, dostała odmowę. - Nie miałam wyjścia, musiałam się zwolnić, żeby zaopiekować się mamą. Przez całe lata opiekowała się nią siostra, czułam się w obowiązku teraz się nią zająć - tłumaczy. 

Anna twierdzi, że mama ma taki stopień niepełnosprawności, że wymaga stałej opieki. Na dowód pokazuje orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności w Nowym Targu oraz orzeczenie ZUS-owskie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. - Nie można mamy zostawić samej. Z trudem się porusza, chodzi o kuli, ma problem z błędnikiem. Ma też stany lękowe. Dodatkowa niesprawność została po złamaniu ręki. Używa pampersów. Do tego niedosłyszy, nie odbierze więc nawet telefonu - wymienia. Anna wcześniej podejmowała dorywcze prace, teraz jednak - jak twierdzi - musi być bez przerwy z mamą. Jedynym ich dochodem jest emerytura po ojcu i dodatek pielęgnacyjny w wysokości 239 zł, które otrzymuje mama. Siostra pomaga im, finansując opał. Płaci też za ubezpieczenie budynku i awarie.  

To sprzeczne z Konstytucją
W grudniu zeszłego roku Anna Krypczyk złożyła w bukowiańskim Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Dostała jednak odmowę. Urzędnik powoływał się na obowiązującą ustawę o pomocy społecznej, która mówi, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, gdy niepełnosprawność powstała nie później niż przed 18. rokiem życia albo w trakcie nauki, ale nie później niż przed 25. rokiem życia. - Ta decyzja jest sprzeczna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., który uznał ten artykuł ustawy za niezgodny z konstytucją - nie kryje oburzenia. Dlatego w styczniu tego roku odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Gdy po 3 miesiącach nie dostała żadnej odpowiedzi z SKO, mimo że ten ma na podjęcie decyzji 30 dni, zatelefonowała do Nowego Sącza. - Dowiedziałam się, że pracują zdalnie i mają duże opóźnienia. Wysłałam więc 5 maja, za pośrednictwem OPS-u, ponaglenie - relacjonuje. 17 maja dostała z SKO orzeczenie o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

- Nie dość, że SKO uznało błąd bukowiańskiego OPS-u - niestosowanie się do obowiązującego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - to pismo aż roiło się od błędów - podkreśla Anna. - Widać, że została zastosowana metoda ,,kopiuj wklej". To po prostu urzędowy gniot - dodaje. Rzeczywiście, już na pierwszej stronie są 4 błędy - pomylony jest adres wnioskodawcy, numer sprawy, data wniesienia sprawy i imię matki. Na kolejnej stronie matka zmienia płeć i staje się ojcem wnioskodawcy.

SKO tłumaczyło swoją decyzję wnioskami z wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego w grudniu ubiegłego roku przez pracownicę OPS-u w Bukowinie Tatrzańskiej. Wynika z niego, że mama pani Anny nie jest obłożnie chora i nie wymaga całodobowej, "permanentnej" opieki.

Anna zupełnie się z tym nie zgadza, twierdzi, że wywiad nie był zrobiony rzetelnie. Dlatego domaga się ponownego, wyczerpującego wywiadu środowiskowego. Podkreśla też, że oparcie decyzji na fakultatywnej notatce jest błędem SKO, bo ustawodawca w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych podaje, że "Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny." - Nie ma zatem podziału na niepełnosprawne osoby leżące czy chodzące, ani też nie warunkuje wypłaty świadczenia od zakresu pomocy przy chorym. SKO, odmawiając przyznania świadczenia, dokonało nadinterpretacji ustawy i zamiast kierować się przepisami obowiązującego prawa i działać zgodnie z jego literą, posłużyło się domniemaniem z notatki wywiadu środowiskowego - podkreśla.

Zapowiada wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. - Ja nie walczę tylko dla siebie - przekonuje. W samej Białce Tatrzańskiej jest ponad 20 osób, które wymagają stałej opieki. Rodziny nie starają się o świadczenia pielęgnacyjne, bo trzeba na to poświęcić wiele czasu i nie jest to łatwe. Złożyłam wniosek, bo chciałam utorować drogę innym - tłumaczy.  

 - W dobie kryzysu pomaga się z tarczy kryzysowej przedsiębiorcom, artystom, którzy nie mogą w pandemii występować. Wikt i dach nad głową mają więźniowie. Niezależnie od zarobków rodziców dzieci mają 500+. Dlaczego więc zapomina się o osobach niepełnosprawnych, które najbardziej takiej pomocy potrzebują? Dlaczego wyklucza się osoby, które niosą pomoc najbliższym? - pyta.

Świadczenie pielęgnacyjne a góralski honor
- To nie jest tak, że każdy, kto opiekuje się swoim starszym, niepełnosprawnym rodzicem, ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Nie przyznajemy tego świadczenia automatycznie. To są pieniądze publiczne. Nie jest to też forma wynagrodzenia za opiekę - podkreśla Krzysztof Walasek, prezes SKO w Nowym Sączu. - Pierwotnie to miał być zasiłek pielęgnacyjny dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne, który TK swoim wyrokiem faktyczne poszerzył o dorosłe osoby niepełnosprawne. Walasek dodaje, że każdy przypadek jest inny, kolegium w każdej sprawie orzeka na podstawie materiału dowodowego zawartego głównie w wywiadzie środowiskowym wykonywanym przez poszczególne OPS-y, tak też było w tym wypadku. Z wywiadu wynikało, że czynności wykonywane przez Annę Krypczyk nie odbiegły od opieki sprawowanej przez osoby pracujące i opiekujące się rodzicami w podeszłym wieku. W niniejszej sprawie jest także druga osoba zobowiązana do alimentacji pani Anieli, jej druga córka, i z akt nie wynika, aby istniały obiektywne powody zwalniające ją z tego obowiązku.

- Opieka nad rodzicami to obowiązek dzieci. Regulują to przepisy, ale to także sprawa honorowa. Komu jak komu, ale góralom nie trzeba tłumaczyć, co to jest honor - puentuje prezes SKO.

Walasek podkreśla jednocześnie, że ustawa o pomocy społecznej, na podstawie której przyznawane są świadczenia, nie zmieniła się od 2014 r. Mimo że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza niekonstytucyjność jednego z jej przepisów. Powoduje to pewien chaos prawny, który systemowo rozwiązać może jedynie decyzja ustawodawcy. Walasek podkreśla, że wprawdzie decyzja kolegium jest ostateczna, jednak strona może ją zaskarżyć do WSA w Krakowie.

Prezes przyznaje, że w decyzji SKO rzeczywiście pojawiły się błędy literowe, dlatego do pani Anny zostanie wysłane postanowienie o sprostowaniu tych błędów. Tłumaczy też opóźnienia w odpowiedzi na pisma. Twierdzi, że termin miesięczny, który ma charakter instrukcyjny, często jest przekraczany z powodu liczby spraw, które SKO musi rozpatrzyć. - Za każdym razem powinniśmy wysyłać pismo informujące o opóźnieniu, ale to są koszty, każdy taki list to 6 zł - wyjaśnia.

Gmina chce pomóc, ale nie może
- Każdy z nas ma świadomość trudu i wyrzeczeń, jakie niesie ze sobą sprawowanie opieki nad starszą i schorowaną osobą. Nie brakuje też ludzkiego współczucia i chęci pomocy zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i jej opiekunom. Niestety organy administracji publicznej muszą działać na podstawie i w granicach prawa - tłumaczy Maria Kuruc, zastępczyni wójta w gminie Bukowina Tatrzańska. Wyjaśnia, że zgodnie z przepisami w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością stałej opieki nad osobą niepełnosprawną kluczowy jest wiek powstania niepełnosprawności i niestety w przypadku pani Anny nie zachodzi ustawowa przesłanka do przyznania tego świadczenia. - W 2014 roku Trybunał Konstytucyjny słusznie uznał niekonstytucyjność tego zapisu, ale do dnia dzisiejszego ustawa nie została zmieniona - dodaje.

W związku z tym decyzja gminy o przyznaniu tego zasiłku musiała być odmowna. - Przysługiwało na nią prawo wniesienia odwołania do SKO, z którego pani Anna skorzystała. Niestety decyzja o odmowie została utrzymana w mocy i pani Annie przysługuje już tylko skarga do WSA w Krakowie, które bada decyzję SKO wyłącznie pod kątem zgodności z prawem. Jeżeli SKO albo WSA zwrócą się do OPS z prośbą o uzupełnienie zebranego w sprawie materiału dowodowego (w tym ponowne przeprowadzenie wywiadu środowiskowego), to rzecz jasna takie działania będą podjęte - deklaruje Maria Kuruc. - W naszej gminie to pierwszy przypadek, kiedy SKO utrzymało w mocy decyzję o odmowie przyznania tego świadczenia. Wiem, że trwają prace nad zmianą ustawy i ten artykuł ma być zmieniony w ten sposób, że osoby opiekujące się swoją mamą czy tatą będą mogły bez problemu otrzymać to świadczenie, bo istotny będzie sam fakt opieki, a nie czas powstania niepełnosprawności. Projekt jest już dostępny na stronie Sejmu. Zwracamy się z wnioskiem do naszych parlamentarzystów o pilne podjęcie działań w tym zakresie - mówi zastępczyni wójta.

Tekst i fot.: Beata Zalot

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Medyczne określenie 2021-07-09 10:40:48
,,Znaczny stopień niepełnosprawności stwierdzany jest w przypadku, gdy sprawność organizmu jest naruszona na tyle, że osoba dotknięta niepełnosprawnością nie jest zdolna do pracy (lub może pracować jedynie w warunkach pracy chronionej), a także wymaga stałej lub długotrwałej (trwającej powyżej 12 miesięcy) opieki i pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych i czynności samoobsługowych takich jak higiena, poruszanie się, prowadzenie gospodarstwa domowego, komunikacja i funkcjonowanie w społeczeństwie."
Żródło Orzecznictwo ZUS

Każda osoba w podeszłym wieku, zmagająca się z chorobami geriatrycznym ma prawo do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i prawo do opiekuna w codziennej egzystencji.
Art. 32 Konstytucji RP mówi, że wszyscy są równi wobec prawa.. Dlatego naszym obowiązkiem jest stworzyć godne warunki życia osobom w jesieni życia.
Bialcon 2021-07-08 14:39:05
Ale ta starsza pani całkiem dobrze się ma. Najczęściej można spotkać ja w kościele.
Baca 2021-07-08 14:38:39
Tak, górol nigdy nimioł honoru tyle co ino w niedzielę ile ludzi W ławce jak jest komunia wtedy ławki są puste bo wszyscy do komunii a kiedy wyjdzie z kościoła to by Cię w łyżce wody utopił. A ta Pani niech nie gada głupio ja jest za granicą bo tu akurat wiem moja żona opiekowała się staruszką w anglii i to właśnie dzieci się zrzucały na zapłatę dla mojej a nie państwo, jak wiadomo każdy staruszek ma emeryturę czy stąd czy stąd, a opieka jest w geście dzieci. Tyle w temacie
Karol 2021-07-08 13:11:57
Od nick córka
Tak w niemczech pracuja ze starszymi polki ukrainki a wie pani dlaczego to ja pani wytłumacze jezeli by miała jakieś watpliwości . Ano dlatego ze w niemczech w holandii i generalnie w europie zachodniej nie ma tak jak tutaj ze sie ktoś przejmuje starymi ludzmi. Jesteś stary = jestes nieproduktywny. Jestes stary= eutanazja. I przede wszustkim nie robia tego za darmo tylko za dosyc duze pieniadze. Niemiec austriak placi bo wie ze to jego wybawienie. Bo nie ma corki bo córusia sie nie przejmuje tatusiem. I on dziekuje bogu ze ma to co ma . Tak wyglada zycie prosze pania. To noe jest sielanka życie
Córka 2021-07-08 12:41:04
Kiedy trzeba odprowadzać składki, podatki na rzecz państwa, nikt nie pyta, czy chcemy. Gdy umiera dana osoba jeszcze przed emeryturą, zakłady ubezpieczeniowe się cieszą.
Ale kiedy ubiegamy się o konstytucyjne przywileje, urzędnicy nagle nie znają przepisów albo wymyślają różne sztuczki, by odmówić należne świadczenie.
U Niemców pracują Polki, Ukrainki przy opiece nad seniorami, bo tam nie pytają, ile dzieci jest w rodzinie i nie każą robić zrzutki na opiekę.
W Polsce nawet inwalidę bez nogi, czy ręki, potrafią uczynić zdolnym do pracy.
Jeden zawsze ma pod górkę. W drużynie siła.
Golce z całą ekipą dostali 2 700 000 za przestój w pandemii.
Mieli czas na nagrania kolejnych hitów, wydawanie książek, kształcenie młodzieży, pobierali tantiemy z rozgłośni radiowych za puszczanie ich kawałków.
Mieli dużo, jeszcze im dodano
Na Podhalu podział z tarczy był nie do końca sprawiedliwy.
Restauratorzy ratowali się jak mogli, by nie zwolnić pracowników.
Stacje narciarskie nie miały szans utrzymać swoich sezonowych pracowników, bo im odebrano możliwość otwarcia.
Na przestoje rząd wydał kolosalne kwoty, a przedsiębiorstwa mogły zarabiać i przynosić dochody i wpływy do budżetu z podatków.
Przychodnie pozamykane. Szczepią na ulicach...
Nie ma co psuć nerwów.
Q 2021-07-07 23:29:28
Górale ni majom zodnego honoru sprzedaliby łojca i matke za stówke to se zapamietojciy
Abeto 2021-07-07 23:01:19
Do ..@Zbyszek Durak...jaki ty Durak...

Reklama
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy dziewczynę z Zakopanego lub okolic, na stanowisko kasjer-sprzedawca, w sklepie zabawkowym na Krupówkach, praca na stałe. 609097999
  Tel.: 609097999
 • PRACA | dam
  Zatrudnię montażystę stolarki okiennej i drzwiowej z doświadczeniem. 502 712 588.
 • PRACA | dam
  Restauracja Górska w Białce Tatrzańskiej zatrudni kelnerkę ala carte praca w godzinach 13.00-21.00 lub obsługa bufetu śniadaniowego 7.00-13.00 Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie. Zapraszam do kontaktu. 608506785 rest.gorska@gmail.com www.restauracjagorska.pl
  Tel.: 608506785
 • PRACA | dam
  Poszukujemy uśmiechniętych oraz komunikatywnych osób do roznoszenia ulotek na Krupówkach i zapisywania na KULIGI zimowe. Atrakcyjne wynagrodzenie. 574-255-794
  Tel.: 574
 • PRACA | dam
  KUCHARZ/KA, PIZZER/KA, KELNER/KA, POMOC KUCHENNA z doświadczeniem, do karczmy w Bukowinie Tatrzańskiej. Możliwość zamieszkania. 602755354, 888457083.
 • NIERUCHOMOŚCI | zamiana
  Zamienię DOM W CENTRUM KIELC NA DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W ZAKOPANEM - 603 093 547.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • USŁUGI | inne
  PRACOWNIA KRAWIECKA/SZWALNIA - PRZYJMIE ZLECENIA - KRAWIECTWO LEKKIE - odzież sportowa z dzianin, tkanin bawełnianych i dresowych. ODZIEŻ DO ZAKŁADÓW PRACY, DO HOTELI/PENSJONATÓW - pościele, poduszki dekoracyjne, ręczniki, itp. - Z WŁASNĄ GRAFIKĄ/LOGO (druk, sublimacja, haft). ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY - Pracownia Krawiecka, tel. 665 048 392, malgorzata.surmanska@o2.pl
 • PRACA | dam
  Hotel "Sabała" w Zakopanem zatrudni OSOBĘ NA REKREACJĘ HOTELOWĄ. Bardzo prosimy o kontakt osobisty w recepcji hotelu przy ulicy Krupówki 11, tel. 18 20 150 92 lub mailowy na adres: recepcja@sabala.zakopane.pl
 • PRACA | dam
  Hotel Sabała w Zakopanem zatrudni OSOBĘ NA RECEPCJĘ. Praca na cały etat, wymagana znajomość języka angielskiego. Prosimy o składanie CV w recepcji hotelu przy ulicy Krupówki 11 lub przesyłanie mailem na adres: recepcja@sabala.zakopane.pl
 • USŁUGI | budowlane
  ŁAZIENKI, PŁYTKI, PANELE, MALOWANIE itp. 796 544 016.
 • PRACA | dam
  KUCHARZ/RKA ŚNIADANIOWI / POMOC KUCHENNA w małym hotelu 4*. Umowa, spokojny tryb pracy. Tel. 792276261.
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA na Krupówkach zatrudni KIEROWCĘ Z WŁASNYM AUTEM do rozwożenia posiłków. 668 404 790, 664 023 298.
 • PRACA | dam
  TECHNICZNY w małym hotelu 4* w centrum Zakopanego. Nie wymagamy doświadczenia. Tel. 665 678 182
 • PRACA | dam
  POKOJOWA w hotelu 4* w centrum Zakopanego, umowę o pracę. Mały hotel, spokojna praca. Tel. 889 949 381
 • PRACA | dam
  "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. w Zakopanem zatrudni MECHANIKA oraz ELEKTROMECHANIKA do Zakładu Obsługi Technicznej, praca na pełen etat, od pon.-do piątku. Nr tel. 18 695 802 627, e-mail: tesko@tesko.pl
 • PRACA | dam
  Zatrudnię skrupulatną KSIĘGOWĄ DO PROWADZENIA PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI (od1/4 - 1/2 etatu). Nowy Targ. 606 123 437.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ PANIĄ DO SPRZĄTANIA POKOI W ZAKOPANEM TEL.665889365. 665889365calvados@willacalvados.pl
  Tel.: 665889365
 • PRACA | dam
  RECEPCJONISTĘ/KĘ zatrudni HOTEL PATRIA*** ZAKOPANE, email: hotel@hotelpatria.pl, tel. 608081090
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  MIESZKANIE 72m2, 4 pokoje, Nowy Targ Podtatrzańska. 781 672 979.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  SZAFLARY DZIAŁKA WIDOKOWA nr.6058, 16 arów, 75.000 zł. 517 625 354.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  SZAFLARY DZIAŁKI WIDOKOWE: 6200/7 i 6198/2 o łącznej powierzchni 823 m2 za cenę 45.000 zł. 517 625 354.
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy OSOBY DO PUNKTU GASTRONOMICZNEGO OD JUŻ - SPRZEDAŻ GOFRÓW I WINA GRZANEGO - KRUPÓWKI. Kontakt: 533 226 109.
 • PRACA | dam
  Karczma na Krupówkach - zatrudnimy PRACOWNIKÓW NA BAR ORAZ KELNERÓW. Od już. Zakopane. Kontakt: 533 226 109.
 • PRACA | dam
  Firma DREWNEX Spytkowice przyjmie pracowników budowlanych do montażu i budowy domów drewnianych. Praca na montażu i stolarni. 692 193 449.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
 • PRACA | dam
  Dom Opieki zatrudni opiekunkę na pełen etat. Pewna i stała praca. 698673260 swiatkowska.w@wp.pl
  Tel.: 698673260
  E-mail: swiatkowska.w@wp.pl
 • PRACA | dam
  Firma w Zakopanem zatrudni MAGAZYNIERA/-KĘ (praca na noc) i PANIĄ DO SPRZĄTANIA. 604 102 804, 602 285 793.
 • PRACA | dam
  CUKIERNIA W ZAKOPANEM ZATRUDNI EKSPEDIENTKĘ. Tel. 604 102 804, 602 285 793.
 • PRACA | dam
  Warsztat Samochodowy w Zakopanem zatrudni Pomocnika Lakiernika. 506103097rafalusm@gmail.com
  Tel.: 506103097
 • PRACA | szukam
  Podejmę pracę jako pracownik biurowy. Wyłącznie na zastępstwo. Wystawiam fakturę VAT. Znam: word, excel, programy graficzne, podstawy księgowości , prawa pracy, kadry, zus. Tel. 508 380 383.
 • PRACA | dam
  PIEKARNIA w Zakopanem zatrudni PIEKARZA. 604 102 804, 602 285 793.
 • USŁUGI | budowlane
  Remonty łazienek kompleksowe i profesjonalne wykańczanie wnętrz Firma Tellla Robert Łukasz Tel. 505 966 625
 • PRACA | dam
  Zatrudnię POMOC KUCHENNĄ - Nowy Targ. 502 648 494.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  Korale naturalne-sznury różnej długości i wielkości,atrakcyjne ceny. 601966713
  Tel.: 601966713
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ LUB ROLNĄ - ZAKOPANE, OKOLICE - 503 070 650.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA (Oslo) - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy na warunkach norweskich pomocników, tynkarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - praca tylko z pracownikami z Podhala. Praca całoroczna, również w zimie. Zjazdy do kraju co 1-3 tygodnie (samolot) wg. własnego uznania. Pełna elastyczność co do wyjazdów do kraju. Zarobki od 15-25 Euro /godz. Zapraszamy. Tel. 667 602 602.
2022-01-16 23:20 Potrącony koń przy torach na zakopiance 2022-01-16 22:35 Tatry jak na dłoni 1 2022-01-16 22:00 Sześciometrowej wysokości jeleń rozbłysnął dziś w magicznej krainie 1 2022-01-16 21:20 Emilia Kukuczka mistrzynią Polski w sepak takraw 2022-01-16 21:15 Ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Do tego będzie sypać śnieg 2022-01-16 20:32 Pożar W Borze 2022-01-16 19:50 Ratownicy nie odnaleźli w Tatrach poszukiwanego od czwartku turysty 2022-01-16 19:44 Nadciąga zima, prawdziwa zima. Czy te prognozy się sprawdzą? 2022-01-16 19:30 Raport covidowy, 35 osób nie żyje i 14 tysięcy nowych zakażeń 2022-01-16 19:01 Co wróży czerwone niebo nad Podhalem? 7 2022-01-16 18:35 Tysiące kibiców opuszcza arenę Pucharu Świata 2022-01-16 18:15 Jak pięknie zaśpiewali kolędy i pastorałki na Harendzie (WIDEO, ZDJĘCIA) 2022-01-16 17:48 Marius Lindvik z Norwegii tryumfuje na Wielkiej Krokwi 2022-01-16 17:24 Kibice mocno ściskają kciuki, ładny skok Piotra Żyły 2022-01-16 16:44 Zaginęła Layla, widziano ją w okolicach Łapszanki 1 2022-01-16 16:00 Nie uwierzycie! Platforma widokowa na Babiej Górze 5 2022-01-16 15:39 Dziewięciu skoczków z naszej jedenastki na liście startowej 2022-01-16 15:10 Świetne warunki na Długiej Polanie w Nowym Targu 2022-01-16 14:29 Kibice głodni zwycięstw, zobaczymy czy nasi staną na podium w Zakopanem 2 2022-01-16 13:51 Tłumy na Gubałówce, niestety są też hazardziści od trzech kubków 9 2022-01-16 13:19 W poszukiwaniu polskiego bieguna zimna 2022-01-16 12:30 Nie ma Zakopanego jest Małopolska 11 2022-01-16 12:00 Znamy szczegóły dzisiejszego wypadku na Rysach. Poważne obrażenia u turysty 6 2022-01-16 11:35 Czwarty dzień poszukiwań turysty w Tatrach Zachodnich 2022-01-16 11:20 Światowy Dzień Śniegu na Równi Krupowej (ZDJĘCIA) 2022-01-16 10:45 Powietrzna fala uderzeniowa z wysp Tonga dotarła nawet na Kasprowy Wierch 6 2022-01-16 10:20 Dziś rano turysta zdążył już spaść z dużej wysokości na Rysach 1 2022-01-16 10:00 Górale z dna jeziora 1 2022-01-16 09:35 Prezydent Andrzej Duda wystartował na Szymoszkowej 12 2022-01-16 08:55 Zapaliły się sadze, ściany wokół komina trzeba było rozebrać 2022-01-16 07:59 Bilet wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego dopiero po godzinie dzisiątej 2 2022-01-15 22:08 Kolędowanie z Chórem Gorce (WIDEO) 2022-01-15 21:59 Ciął drewno i stracił cztery palce. Potrzebna pomoc 2022-01-15 21:27 Kolejny śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginęła 29-letnia Ukrainka 4 2022-01-15 21:09 Kluczyki od porsche znalezione w Białce Tatrzańskiej 2022-01-15 20:45 Ania Gąsienica Byrcyn wystąpi na Eurowizji? 1 2022-01-15 20:14 Nowotarski Ekonomik najlepszy na Podhalu w rankingu Perspektyw 2022-01-15 19:31 Krupówki po Pucharze Świata. Pierwsze interwencje policji (WIDEO) 3 2022-01-15 19:15 Dziś również nie znaleziono zaginionego turysty w Tatrach Zachodnich (ZDJĘCIA) 2022-01-15 18:30 Wzruszające pożegnanie tragicznie zmarłego nauczyciela historii 2022-01-15 17:48 Nagły zgon u zbiegu ulic w sercu Zakopanego 2022-01-15 17:42 Polacy na 6. miejscu. Słowenia najlepsza. Rozczarowanie? (ZDJĘCIA) 13 2022-01-15 17:30 Poślizgnięcia i upadki na Rysach i Suchych Czubach 1 2022-01-15 16:49 Parkingi pełne, kibice szczęśliwie dojechali na skoki 1 2022-01-15 16:07 Po pierwszej serii Polacy na szóstym miejscu 4 2022-01-15 15:45 Małopolscy "Łowcy głów" zatrzymali na Podhalu gangstera (WIDEO) 2022-01-15 15:30 Japończycy najlepsi na treningach 2022-01-15 14:37 Słowaccy ratownicy znaleźli wczoraj plecak w Tatrach Zachodnich (AKTUALIZACJA) 1 2022-01-15 14:30 Policjanci odnaleźli kierowcę, który spowodował kolizję. Wysoki mandat 4 2022-01-15 13:38 Prezydent Andrzej Duda jest ozdrowieńcem i przyjedzie do Zakopanego 8
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2022-01-16 23:21 1. Cos pieknego. Patrzac na ten widok tatrzanskiej panoramy i piekny odcinek nowej zakopianki az sie marzy mknac taka trasa az do podnoza tatr i zaparkowac na wielkim parkingu z cennikiem na 5 dni + albo 24 h+ i wersja na godziny. Zniknalby ciasnoty Zakopanego i odetchnąć by mozna bylo tez o wiele świeższym powietrzem. Coz pomarzyc mozna. 2022-01-16 23:10 2. Z niechecia ale popatrzylem na stroj tego dlugopisa. Ile kosztowalo to wdzianko zeby go ladnie pokazac?? Ile kosztuje tygodniowa sesja rechabilitacyjna dziecka?? Ile takich sesji mozna by bylo zakupic w prywatnej przychodni omijajajc spolki obajtka??. Wchodzi na to ze uzbierali 1 tys a na retusz dlugopisa 100 razy tyle. Mam cokolwiek racji czy myle sie calkowicie?? 2022-01-16 23:00 3. Ja bym postawił wieżę widokową na Babiej... i na Świnicy też! 2022-01-16 23:00 4. no rzucam robotę i jadę.......czy Słowacy naprawdę chcą takiego samego bangladeszu jaki oferuje zako...?! 2022-01-16 22:05 5. On tak pomaga dzieciom niepełnosprawnym ,że żyją w dobrobycie takim jak oni ,śmiech na sali ,papier wszystko przyjmie i gadanie ,godać se mogę ale nie muszę tego robić. Prezydencie odejdż z honorem nie kompromituj się już więcej. Wstyd . 2022-01-16 21:57 6. To wróżba, że nie będzie niczego!!!... 2022-01-16 20:48 7. strach na kaczych łapach...... 2022-01-16 20:31 8. @Podszerstek za dużo nie masz do powiedzenia .Słucham co masz do powiedzenia . Fizyke to ja znam , ale czy ty ?? 2022-01-16 20:13 9. Szanowni Panowie Redaktorzy TP JURECKI, PEŁKA proszę Was jako Wasz stały czytelnik Waszego Tygodnika, nie piszcie o tej osobie, że jeździ sobie na deskach, a niech tam sobie jeździ. Szkoda teksu na tego typu pisadła, są u nas na Podhalu ważniejsze sprawy jak ten narciarz. Jak chcecie to Wam kupie duży, ładny i porządny I Długopis RP - amen. 2022-01-16 20:08 10. prezydencik prosi o jalmuzne dla dzieci a wydaje 2 Miliardy na partjna tv. Nie mam slow jak to okreslic. Komunisci robili czyny spoleczne. Przykladowo zrobili sciezkie za 5 tys. Ale...... po czynie przechlali 20 tys. ten to oto milosnik ile dzieki niemu wplynelo na renowacje dworku obajtka?? A ile kosztowala dodatkowa ochrona?? jest zysk czy w plecy?? Hipokryzja nie zna granic.
2022-01-15 12:44 1. Swietne, piekne zdjecie no13. I dziewczyna i piekna i swietna. Oddaje idealnie i sport, i wysilek, rywalizacje. I kobiecosc. Foto roku nie tylko TP. 2022-01-02 18:11 2. Przepiykniy ! Glosno godome - Dziynkujyme ! ''Kolynde barz piyknom spiywome dzis przeciy Niek siy nom weseli Betlejymskiy Dzieciy '' . 2021-12-19 16:49 3. Skansen to kiedyś naprawdę żył za czasów"Wolowatej" były tam noclegi, dobre jedzenie, pełno turystów.Na drodze stało po kilkanaście autokarów a teraz... co widać na zdjęciach... 2021-12-15 04:39 4. Na zdjęciu 42 możemy zobaczyć, że podobnie jak prawo budowlane oraz prawo o ruchu drogowym, na Podhalu nie przyjął się również obowiązek zasłaniania nosa i ust w przestrzeniach zamkniętych, w tym wypadku w kościele. 2021-12-10 12:42 5. Dobrze, że czarodziej z Krainy KK poświęcił. Inaczej mogłaby odpaść od ściany. Uff. 2021-12-10 11:57 6. to nie święty Mikołaj tylko Mikołaj. A różnica jest ogromna św. Mikołaj był biskupem, a ten w Tylmanowej to amerykański krasnal 2021-12-05 00:39 7. Teksty Pana Szpilki zawsze były dla mnie ciekawe, regularnie czytam je w "Tatrach". Przy czym ciekawe to za mało powiedziane ! Przede wszystkim wskazujące nowe kierunki myślenia, a więc inspirujące, motywujące do głębokiej refleksji. Zamierzam kupić tę książkę. Dzięki Bogu za takich ludzi :)) 2021-11-16 19:26 8. I bardzo dobrze ,że odbyło się bez rac, wrzasków Bąkiewicza i jego nacjonajistów. Święto Odzyskania Niepodległości, to święto wszystkich, którzy mieszkają w granicach naszego kraju i czują się Polakami. Nie ważne jakiego jesteś wyznania, jakiego koloru skóry i na którą partię głosujesz. Oglądasz skoki narciarskie i alpejski Puchar Świata, hokej, koszykówkę ( w której wielu kolorowych graczy), czy telewizyjne seriale. Polska to nasz wspólny dom. Nie dajmy się dzielić nieodpowiedzialnym politykom. 2021-11-14 23:27 9. Nic tylko siedzieć, opalać się i podziwiać. 2021-11-08 09:59 10. Jeden z górali ze zdjęć prowadzi też busa. Kiedyś jechałem z nim, przed busem zatrzymało się taxi na przystanku, gdzie nie wolno taksówkom stawać. On mało nie doszło do rękoczynów. Pan "piękny góral z obrazka" rzucał kur... i innymi. Po czym po kilkuset metrach sam się zatrzymał w miejscu niedozwolonym, by zabrać turystę. Na moje pytanie czemu to zrobił, mając na względzie sytuację z taxi, powiedział: wie pan, no czasem trzeba. Piękne typy o podwójnej moralności w zależności od sytuacji. W zasadzie mentalność nie zmieniła się wcale od czasów, które opisał J. Kurek w "Księdze Tatry". W jakimś sensie, to takie "krokodyle" człowieka. Potrzeba przynajmniej kilkunastu pokoleń.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Bojcorka

Album TP

FILMY TP

Pożegnania