Reklama

2015-02-06 09:22:10

Czy przewodnik tatrzański może chodzić w Tatry Słowackie?

Poniżej przedstawiamy opracowanie Huberta Jarzębowskiego dotyczące uprawnień przewodnickich na Słowacji. To pisemna wersja jego wystąpienia zaprezentowanego na zakończeniu sezonu przewodników tatrzańskich.

Od czasu opublikowania przez słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (Horská záchranná služba, dalej: HZS) dwóch regulaminów poruszania się po terenach górskich - pierwszego poświęconemu ogólnym zagadnieniom bezpieczeństwa w górach oraz drugiemu dotyczącemu grup zorganizowanych - nie milkną dyskusję w środowisku polskich przewodników.

Niektórzy wpadli w euforię z powodu rzekomego otwarcia nieudostępnionych znakowanymi szlakami szczytów Tatr Wysokich (w tym najpiękniejszych tatrzańskich olbrzymów - Gerlacha, Łomnicy, Lodowego, Wysokiej) dla przewodników UIMLA. Inni panikowali z powodu całkowitego zamknięcia Tatr Słowackich dla polskich przewodników tatrzańskich. Niniejszy artykuł stanowi próbę opracowania tego, co wolno, a czego nie wolno polskim przewodnikom na Słowacji.

Horský vodca czy horský sprievodca?

Opublikowane na stronie http://www.hzs.sk/pokyny-hzs/ i dostępne po słowacku, angielsku, niemiecku, węgiersku i polsku regulaminy HZS odnoszą się do terenów górskich. Na Słowacji za takie uważane są Tatry Wysokie, Zachodnie i Bielskie, Niżne Tatry, Mała i Wielka Fatra, Pieniny, Słowacki Raju oraz tzw. Stredné Beskydy, czyli najwyższa część tego pasma z Babią Górą, Pilskiem i Wielką Raczą.

Regulaminy te wyznaczają reguły uprawiania w wyżej wymienionych górach turystyki, taternictwa, narciarstwa, innych sportów oraz działalności speleologicznej. Tekst poświęcony działaniom zorganizowanym natomiast reguluje działalność przewodników wysokogórskich oraz przewodników górskich.

Czym zatem różni się przewodnik wysokogórski (horský vodca) od przewodnika górskiego (horský sprievodca)? Odpowiedź jest prosta: ten pierwszy posiada uprawnienia przewodnika IVBV/UIAGM/IFMGA (w naszym kraju są to przewodnicy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Przewodników Wysokogórskich - PSPW, których listę znaleźć można na stronie internetowej http://pspw2014.wix.com/pspw), a ten drugi posiada uprawnienia UIMLA.

W Polsce przewodnicy UIMLA zrzeszeni są w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Przewodników Lider, a ich lista znajduje się pod adresem internetowym http://www.przewodnik-lider.pl/. Lista słowackich przewodników UIMLA znajduje się na stronie:  http://www.mountainleader.sk/horskisprievodcovia, natomiast przewodników IVBV należy szukać pod adresem: http://www.mountainleader.sk/horskisprievodcovia.

Przewodnik wysokogórski IVBV może prowadzić swoich klientów wszędzie tam, gdzie nie zabraniają mu tego przepisy parkowe związane z ochroną przyrody (a więc do ścisłych rezerwatów przyrody, takich jak masyw Młynarza, Szerokiej Jaworzyńskiej). Z przewodnikiem IVBV, oprócz wejść turystycznych na największe szczyty Tatr, wybrać się można również na drogi wspinaczkowe, zarówno skalne jak i lodowe, oraz na tury skialpinistyczne dowolnej trudności
Przewodnik górski natomiast prowadzić może wycieczki po szlakach znakowanych oraz poza nimi, ale tylko w terenie nie wymagającym użycia asekuracji. Według regulaminu HZS przewodnik UIMLA prowadzić może:

"a) po oznaczonych trasach turystycznych poza nimi, bez pokrycia śniegiem do pierwszego stopnia trudności wspinaczkowej zgodnie z międzynarodową skalą trudności dróg skalnych UIAA,
b) poza trasami turystycznymi i trasami z przykrywą śnieżną na nartach biegowych i rakietach śnieżnych,
c) na turystycznych oznaczonych trasach z pokrywą śnieżną z wykorzystaniem sprzętu narciarskiego".

Należy dodać, że według słowackich górskich definicji stopni trudności szczyty budzące największe zainteresowanie turystów (i, rzecz jasna, przewodników), takie jak Gerlach, Wysoka, Ganek, Szatan, łomnica, Lodowy, Pośrednia Grań nie są "jedynkowe", lecz trudniejsze i jako takie niedostępne dla przewodnika UIMLA.

Dodać należy, iż regulaminy HZS nie mają mocy prawnej. Dokumentami regulującymi co wolno, a czego nie wolno robić w słowackich górach są regulaminy parków narodowych. To do nich w pierwszej kolejności muszą zastosować się grupy zorganizowane. Przewodnictwo oraz ratownictwo na Słowacji reguluje Ustawa 544/2002 Z.z. o Górskim Pogotowiu Ratunkowym. W chwil obecnej do ustawy wpisana jest tylko definicja przewodnika wysokogórskiego (horský vodca) i tylko jego obowiązki są prawnie zdefiniowane. Horský sprievodca, a więc przewodnik górski UIMLA, nie jest jeszcze uwzględniony w słowackim prawie (ostatnia poprawka do ustawy pochodzi z roku 2014), prowadzić zatem może w wyznaczone przez HZS miejsca na zasadzie umowy o charakterze "dżentelmeńskim". Prowadzone są natomiast prace, by definicja przewodnika górskiego zagościła w słowackim prawie jak najszybciej.

Czy przewodnik tatrzański może chodzić w Tatry?

Tak postawione pytanie jest trudne i nie pozwala na udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. Mimo, iż przewodnictwo tatrzańskie ma po południowej stronie równie długą tradycję jak po naszej, a spiskoniemieccy, węgierscy i słowaccy przewodnicy zapisali się w historii poznania Tatr złotymi zgłoskami, przewodnictwo tatrzańskie na Słowacji nie istnieje. Słowackie prawo również nie zna pojęcia "przewodnika tatrzańskiego". 

Należy zatem zadać pytanie: gdzie i kiedy polski przewodnik tatrzański wycieczek prowadzić nie może? Gdzie jest to zabronione. Odpowiedź jest pozytywna. Po słonecznej stronie Tatr, w Małej i Wielkiej Fatrze, w Słowackim Raju i w Pieninach polski przewodnik tatrzański ma podobne możliwości jak pilot wycieczek (słow. turistický sprievodca) oraz, co trzeba dodać, praktycznie każda dorosła osoba. Prowadzić może zatem wycieczki po znakowanych szlakach, w dozwolonym terminie i przy respektowaniu zasad ochrony przyrody.

W Tatrach, według słów Strażnika TANAP, Pavla Tajboša, "Przewodnik tatrzański" może prowadzić grupę po wszystkich turystycznych znakowanych szlakach w okresie od 16.06 do 31.10. W czasie sezonowego zamknięcia szlaków od 1.11 do 15.06 wyłącznie po szlakach nie objętych zakazem.  Zdanie przedstawiciela Parku Narodowego potwierdza płk. inż. Jozef Janiga, naczelnik HZS. Jak tłumaczy: "My nie znamy pojęcia "przewodnik tatrzański" oraz nie posiadamy wiadomości na temat jego wykształcenia w ramach działalności przewodnickiej. Nie jest jednak zakazane chodzić z grupą klientów po znakowanych szlakach". 

Doprecyzowuje on: "polski przewodnik może w górach Słowacji prowadzić wycieczki wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych. W przypadku posiadania legitymacji UIMLA może prowadzić po szlakach, oraz poza nimi do I stopnia UIAA, czyli w myśl wskazówek HZS i respektowania innych prawnych norm jak np. Regulaminu stosownego parku narodowego".

W innych górach Słowacji

Dobre wiadomości dla polskich przewodników tatrzańskich napłynęły również z innych pasm górskich Słowacji. Nie będą tam oni traktowani jako intruzi. Dyrektor Parku Narodowego Mała Fatra, mgr Michal Kalaš daje zielone światło dla pracy przewodnika tatrzańskiego: "Z punku widzenia ochrony przyrody obowiązują wytyczne ustawy (543/2002 w brzmieniu późniejszych poprawek) oraz regulamin wstępu. Na naszym terenie obowiązuje tylko sezonowe zamknięcie trzech szlaków turystycznych (Rozsutec, Obšívanka, Vendovka - Malý Kriváň). 

Poruszanie się po Parku dozwolone jest wyłącznie po znakowanych szlakach, także kiedy pójdziecie po oficjalnych znakowanych szlakach będzie to w porządku. Nie obowiązuje parkowa licencja. Regulamin poruszania się po Parku można znaleźć na naszej stronie".

W podobnych duchu wypowiada się Dan Harťanský, przewodniczący straży parku NAPANT. Uspokaja, że nikt nie będzie polskiemu przewodnikowi zakazywał wędrowania po Niżnych Tatrach z grupą: "W Tatrach Niżnych przewodnik UIMLA oraz polski "przewodnik tatrzański" może swoich klientów prowadzić po istniejących znakowanych szlakach turystycznych, przy czym on oraz jego klienci powinni dotrzymywać wszystkich punktów regulaminu oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie przyrody. 

Jeżeli chodzi o wstęp do jaskiń przewodnik może ze swoimi klientami wstępować tylko do udostępnionych jaskiń, a do wejścia dotrzeć może wyłącznie istniejącym znakowanym szlakiem. Do prowadzenia po istniejących turystycznych szlakach znakowanych nie potrzebuje przewodnik żadnej licencji od parku narodowego, ani od innego organu ochrony przyrody". Prosi on tylko, by grupy przekraczające 50 osób zgłaszać naprzód zarządowi parku na adres e-mail: napant@sopsr.sk.

Żadnych negatywnych odpowiedzi nie otrzymałem również od dyrekcji żadnego innego górskiego parku narodowego na Słowacji.

Podsumowanie

Najlepszą i najbardziej jasną sytuację na Słowacji mają przewodnicy wysokogórscy IVBV. Sympatycy przewodników UIMLA powinni trzymać kciuki za jak najszybsze uwzględnienie definicji przewodnika górskiego w słowackim prawodawstwie. Już teraz natomiast mogą prowadzić w ściśle określone miejsca na zasadzie dżentelmeńskiej umowy. Najwyższe szczyty Tatr są i jeszcze przez jakiś czas pozostaną dla nich niedostępne. Polski przewodnik tatrzański nie ma na dobrą sprawę żadnych szczególnych uprawnień na Słowacji, ale nie powinien czuć się jak niechciany intruz. 

Przedstawiciele wszystkich Parków Narodowych oraz ratownicy do przewodnictwa tatrzańskiego nastawieni są pozytywnie i serdecznie zapraszają przewodników wraz z grupami. Podobnie zresztą zapraszają pilotów wycieczek, nauczycieli i innych chętnych do prowadzenia wycieczek. Przed przewodnikami tatrzańskimi stoi trudne zadanie wywalczenia klienta wyłącznie za pomocą swojej wiedzy, umiejętności jej przekazania, osobowości i charyzmy, a nie posiadania specjalnych uprawnień.

Hubert Jarzębowski

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
trochę z boku 2017-01-26 20:32:21
do Góral z Trójmaista
Chłopie w jakim ty świecie żyjesz? W XIX wieku w Tatry pojedyncze osoby się wybierały i to generalnie pod opieką przewodnika. Dziś jak sie widzi te kilka - kilkanaście tysięcy ludzi dziennie walących do moka to się odechciewa chodzić po górach. Dobrze, że są strefy gdzie wchodzić nie wolno. Jakby wszędzie te tłumy mogły włazić to te góry nie byłyby już takie same.
Parc3r 2015-02-11 08:27:59
Witam, a jak jest z innymi słowackimi pasmami, dajmy przyklad popularnego Słowackiego Raju. Czy przewodnik beskidzki moze legalnie pojechać tam z grupą?
Góral z Trójmiasta 2015-02-07 09:50:35
Mnożenie przepisów trochę mi się kłóci się z tą tak opiewaną w pieśniach "górską wolnością".
Góry mamy małe, za to regulacje do nich największe na świecie i wciąż rosnące.
W XIX i na początku XX wieku chodzić po całych Tatrach mógł każdy, na własne ryzyko, o dowolnej porze roku.
I komu to przeszkadzało ? ;)
FanclubBeaty 2015-02-07 07:17:15
Może o ile nie ubiera skarpet do sandali jak mąż Czerskiej
Murański 2015-02-06 21:38:41
Tak jest... tylko zyczyć sobie nowych i nowych regulacji, swoboda to przecież wstecznictwo, co ja czytam...
gcfhlk 2015-02-06 20:23:36
A co to za twór ten przewodnik UIMLA?
atosi4 2015-02-06 11:49:15
A 50 lat temu można było na Słowacji chodzić wszędzie .
Fib! 2015-02-06 10:48:54
Jak niema nogi jak kapitan Cook to moze chodzic.

Reklama
 • USŁUGI | budowlane
  PROFESJONALNE MALOWANIE DACHÓW. Długoletnia praktyka, niskie ceny. 604 120 874.
 • PRACA | dam
  Austria oferty pracy dla murarzy, cieśli, dekarzy, stolarzy, elektryków i hydraulików Wiedeń-Linz-Graz-Salzburg tel. 538373894 www.clubsilesius.pl praca@csopole.pl
  Tel.: 538373894
 • PRACA | dam
  Firma ORIK s.r.o. Trstená - Słowacja szuka GRAFIK DTP/drukarz grafik i obsługa maszyny Agfa Anapurna M2050i, ESKO Kongsberg X Edge. Praca od zaraz, pełny etat, 1200-1500 Eur brutto/mies.. +421 948 502 028 www.orik.sk dusan@orik.sk
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA, POSADZKI, KOMINKI, PARAPETY, STOPNIE, BLATY, ŁUPANKA GRANITOWA I PIASKOWA. 18 265 06 58, 607 57 23 12.
 • PRACA | dam
  GAMATEX zatrudni na stanowisko PRACOWNIK KROJOWNI . Miejsce Pracy: Stare Bystre tel .18-26 137 32.
 • PRACA | dam
  Lubisz pracować z ludźmi i masz doświadczenie w obsłudze klienta? Szukasz ciekawej pracy na sezon u renomowanego pracodawcy? POZNAJ NAS: POLSKIE KOLEJE LINOWE są liderem wśród operatorów kolei linowych w Polsce. Jednym z największych pracodawców na Podhalu, zatrudniającym ponad 400 osób. DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO. Miejsce pracy: Zakopane, Gubałówka, Butorowy Wierch. CO BĘDZIE NALEŻEĆ DO TWOICH OBOWIĄZKÓW? - Obsługa ruchu turystycznego, - Obsługa kasy fiskalnej, sprzedaż biletów, - Udzielanie informacji klientom o atrakcjach i ofercie ośrodka, - Profesjonalna obsługa klienta, - Dbałość o bardzo dobry wizerunek ośrodka, - Wykonywanie prac porządkowych i przygotowawczych przy uruchomieniu urządzeń transportu linowego, - Pomoc przy obsłudze kolei linowych i pozostałych urządzeń, - Wykonywanie prac budowlanych, konserwacyjnych i remontowych. OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: - Wysoka kultura osobista, - Mile widziana praktyczna znajomość obsługi komputera, - Umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych będzie dodatkowym atutem, - Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, - Umiejętność pracy w zespole, - Optymizm, sumienność i zaangażowanie, - Dyspozycyjność. OFERUJEMY: - Ciekawą pracę sezonową, - Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - Terminowe i atrakcyjne wynagrodzenie, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Karty Rodzinne uprawniające do zniżek na produkty i usługi w ośrodkach PKL. OSOBY ZAINTERESOWANE REKRUTACJĄ prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem "Pracownik obsługi ruchu turystycznego Gubałówka". Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię pracownika fizycznego do układania drewna kominkowego w miejscowości Lasek, tel 182651107.
 • PRACA | dam
  Karczma w Poroninie zatrudni lub przyuczy do zawodu KELNERKA - 600 071 887.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA W GORCACH. 503 868 728.
 • PRACA | dam
  Potrzebny PRACOWNIK NA ŻELBETY (może być do przyuczenia). 791 669 932.
 • PRACA | dam
  Potrzebny PRACOWNIK BUDOWLANY lub młody do przyuczenia 791 669 932.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  ZARZĄDZANIE APARTAMENTAMI - BIALYMIS.INFO - 792 000 011
 • USŁUGI | budowlane
  WYKOŃCZENIA REMONTY www.remonty.emilia.com.pl. 602839607
  Tel.: 602839607
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Trzyosobowa rodzina poszukuje MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA W ZAKOPANEM, od lipca/sierpnia. Przenosimy się z Krakowa i jesteśmy zainteresowani wynajmem długoterminowym. Tel. kontaktowy: 608668882 lub 608047490
 • USŁUGI | budowlane
  POSZUKIWANA EKIPA TYNKARSKA (CEM-WAP) - KOŚCIELISKO, DUŻA INWESTYCJA !!! OD ZARAZ !!! 533727595
  Tel.: 533727595
 • PRACA | dam
  Firma DREWNEX Spytkowice przyjmie pracowników budowlanych do montażu altan i budowy domów drewnianych. 692 193 449.
 • PRACA | dam
  Poszukiwany kucharz/doswiadczona pomoc kuchenna do restauracji w okolicach Jablonki. Praca na stale, zapewniamy umowe o prace. tel. 534 854 513
  Tel.: 534
 • PRACA | dam
  Firma PRYMUS AGD poszukuje miłej i kontaktowej osoby do pracy na stanowisku sprzedawca w sklepie w galerii Stopiak ul.ludźmierska 26a. 794393910 marta.maciejewska@prymus-agd.pl
  Tel.: 794393910
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY WYKOŃCZENIA KRÓTKIE TERMINY BEZPŁATNA WYCENA FAKTURY VAT. 602839607
  Tel.: 602839607
 • USŁUGI | budowlane
  WYKONYWANIE OGRODZEŃ BETONOWYCH, PANELOWYCH. MONTAŻ BRAM PRZESUWNYCH. 793 674 080.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię Studentkę lub Maturzystkę od zaraz do pracy na cały sezon wakacyjny. Gwarantuję miłą atmosferę i uczciwe zarobki Tel. 601 30 77 35.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy na pełny etat Recepcjonistki/ Recepcjonisty do niewielkiego ApartHotelu w Białce Tatrzańskiej. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudnienie w oparciu o umowę o prace, elastyczny grafik. Więcej informacji pod nr. 668-850-500 www.aparthoteltatrzanski.pl managertatrzanski@gmail.com
  Tel.: 668
 • PRACA | dam
  Przyjmę BLACHARZA SAMOCHODOWEGO lub do przyuczenia. 574 573 497.
 • PRACA | dam
  Karczma na Krupówkach - zatrudnimy KUCHARZY, BARMANÓW, KELNERÓW. Od już. Zakopane. Kontakt: 533 226 109.
 • PRACA | dam
  MŁODĄ KOBIETĘ (niepaląca) DO SPRZĄTANIA I GOTOWANIA W DOMU JEDNORODZINNYM, 4-5 godzin dziennie (poniedziałek-piątek). Obok Zakopanego. 698 506 913
 • PRACA | dam
  Poszukujemy **RECEPCJONISTY / KI** do Aparthotelu w Białce Tatrzańskiej. Praca stała, wysokie wynagrodzenie, umowa o pracę. Przyślij nam swoje CV: edyta.aparthotel@gmail.com. 696112266
  Tel.: 696112266
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE DACHÓW, OBRÓBKI KOMINÓW, ATTYK, GZYMSÓW. PRACE NA RĄBEK STOJĄCY, RĘCZNY I MASZYNOWY. DACHÓWKA. 534 428 571.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE - Andrzej Kasperek. PRZEKRYCIE I KRYCIE DACHÓW, OBRÓBKI BLACHARSKIE. 889 388 484.
 • PRACA | dam
  GAMATEX zatrudni na stanowisko PRACOWNIK BIUROWY-MAGAZYNIER. Miejsce prasy: Stare Bystre, tel .18 26 137 32.
 • PRACA | dam
  GAMATEX zatrudni na stanowisko ZAOPATRZENIOWIEC. Miejsce Pracy: Stare Bystre, tel .18 26 137 32.
 • PRACA | dam
  Pizzeria Da Grasso w Nowym Targu przyjmie POMOC NA KUCHNIĘ. Praca co drugi weekend. 508256350.
 • PRACA | dam
  PIZZERIA Da Grasso w Nowym Targu zatrudni KELNERA/KĘ. 508256350.
 • PRACA | dam
  Poszukuję PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH. 698 190 555.
 • PRACA | dam
  Przyjmę PIEKARZA. 607 44 55 66.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  Sprzedam NISSANA QUASHQAI z dachem panoramicznym. Rok produkcji 2010, 1,5 DCI, przebieg 209 tys. km. Bogate wyposażenie (komputer pokładowy, wbudowany zestaw głośnomówiący, tempomat, przyciemniane szyby itp.). Drugi właściciel, niepalący. Cena 33 tys. zł. Tel. 570 666 770
 • PRACA | dam
  PIEKARNIA W ZAKOPANEM ZATRUDNI EKSPEDIENTKĘ. Bardzo dobre warunki pracy. Tel. 604 102 804, 602 285 793.
 • PRACA | dam
  Piekarnia w Zakopanem zatrudni PIEKARZA. Pełen etat. Bardzo dobre warunki pracy. 604 102 804, 602 285 793.
 • USŁUGI | budowlane
  Domy z bali, szkieletowe,ciesielstwo, dachy,. 660929793
  Tel.: 660929793
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • ANTYKI
  ANTYKI - SKUP, SPRZEDAŻ - Zakopane, Kościuszki 3 (Granit, III p.). Tel. 601 464 133
 • PRACA | dam
  NORWEGIA (Oslo) - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy na warunkach norweskich pomocników, tynkarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - praca tylko z pracownikami z Podhala. Praca całoroczna, również w zimie. Zjazdy do kraju co 1-3 tygodnie (samolot) wg. własnego uznania. Pełna elastyczność co do wyjazdów do kraju. Zarobki od 15-25 Euro /godz. Zapraszamy. Tel. 667 602 602.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2022-05-28 22:00 Kocham cię, mamo - muzyka i poezja (WIDEO) 2022-05-28 21:15 Wychowała kilka pokoleń zakopiańczyków 2022-05-28 20:30 Kto wyśpiewa sobie złote, kto srebrne, a kto brązowe zbyrcoki? (WIDEO) 2022-05-28 19:45 Ratownicy TOPR udzielali pomocy trzem osobom 2022-05-28 19:00 Wypadek polskiej turystki w Tatrach Słowackich 1 2022-05-28 18:15 Rodzinne śpiewanie w Jurgowie 2022-05-28 18:15 Plaża na Gubałówce otwarta (WIDEO) 2022-05-28 17:54 Tęcza nad Tatrami 2 2022-05-28 17:30 Trampkarze na Kasprowym (WIDEO) 3 2022-05-28 16:45 Dziś w Termach mamy badają się bezpłatnie 2022-05-28 15:43 Mężczyzna przygnieciony ciągnikiem w Szlembarku 3 2022-05-28 15:21 Nie żyje Stanisław Urbaniak z Ochotnicy Górnej 2022-05-28 15:15 Zobaczcie jak wygląda dziś wierzchołek Kasprowego Wierchu (WIDEO) 2022-05-28 14:48 Dzień Dziecka w Krainie OZ 2022-05-28 14:38 Upadek z Rysów. Poważne obrażenia u turysty 4 2022-05-28 14:30 Kasprowy w kolejce 1 2022-05-28 13:45 Manewry ratownicze nad jeziorem (WIDEO), (ZDJĘCIA) 2022-05-28 13:00 Z policyjną eskortą do szpitala 1 2022-05-28 12:53 Dziś wielkie odsłonięcie pomnika w Pcimiu 1 2022-05-28 12:15 Już za tydzień wielki zlot motoryzacyjny w Chyżnem 2022-05-28 11:30 Mróz na najwyższych szczytach. Bez zagrożenia lawinowego w Tatrach 2022-05-28 10:45 Chmury i wiatr, a jutro deszczowa niedziela 2022-05-28 10:00 Sztuka przetrwania 1 2022-05-28 08:59 Biały Miś motywem tegorocznego Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego 2022-05-28 08:00 Kierowcy szybciej doczekali się na poziome znaki 6 2022-05-27 22:37 Gospodarstwo w płomieniach 2022-05-27 22:27 Gremlin nie wrócił do domu 2 2022-05-27 21:40 TIG alarmuje - nie majstrujcie przy uchwale antysmogowej! 6 2022-05-27 21:01 OSP Bór z zupełnie nowym strażackim samochodem 2022-05-27 20:20 "Świnki trzy" - bajkowy Dzień Mamy i Taty 2022-05-27 19:30 Sowieckie symbole wyprowadzić ze Zdroju - domagają się działacze rabczańskiego PiS-u 15 2022-05-27 19:30 Głośna impreza na Zjeździe Solidarności. Interweniowała policja 26 2022-05-27 18:45 Woda się leje, nikt nie reaguje 4 2022-05-27 18:15 Kierowca BMW jechał zakopianką prawie 200 km na godz. 9 2022-05-27 17:59 Nadciągnęła zmiana pogody. Wysoko w Tatrach możliwe opady śniegu 3 2022-05-27 17:15 W barach w Zakopanem coraz większy ruch 7 2022-05-27 16:30 Nowy teledysk Zakopower. Widzialne i niewidzialne (WIDEO) 4 2022-05-27 15:45 Tajemny Nowy Ład i najbardziej sfiskalizowane miasto w Polsce 2022-05-27 14:59 Wandale szybko zdemolowali nową wiatę przystankową 1 2022-05-27 14:15 Współczesna premiera opery komicznej J.A. Bendy w Szczawnicy 2022-05-27 13:45 Prezydent opowiada żart o Tusku, cewniku i pielęgniarce (WIDEO) 22 2022-05-27 13:34 W Szczawnicy dziś dużo wycieczek 2022-05-27 12:59 Ukraińcy w Tatrach, specjalna strona po ukraińsku na Facebooku TP 1 2022-05-27 12:15 Przygotowania do największej Majówki w Polsce idą pełną parą 2022-05-27 10:42 Wycinają kolejne drzewo na Krupówkach 3 2022-05-27 10:00 Pełty spływają Orawą 2022-05-27 09:47 Zderzenie autobusu z samochodami osobowymi (ZDJĘCIA) 2022-05-27 09:31 Kolejka na Kasprowy kursuje, ale turystów niezbyt wielu 2022-05-27 09:00 Najpiękniejszy ogród w mieście - kolejna odsłona popularnego konkursu 2022-05-27 08:59 Ostatnie pożegnanie Michała, który zginął w wypadku motocyklowym
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2022-05-28 23:14 1. Nie ma czegoś takiego jak TOPR taxi na żądanie, marudy. Ale wy oczywiście z dwóch lakonicznych zdań zawsze wiecie co, gdzie i jak się wydarzyło. A ludzie ze zdjęcia kolejką wjechali i kolejką zjechali. Do tego nie trzeba bóg wie jakiego obuwia. 2022-05-28 22:58 2. I co dalej? Czy za taką akcję też trzeba zapłacić? Czy ubezpieczenie "górskie" pokrywa takie koszta bez problemu? Redakcjo, moglibyście choć raz pociągnąć temat. 2022-05-28 22:34 3. Piotr Borys: 13 i 14 (emerytura) to nasz POmysł. (Co jeszcze, Przekop Mierzei Wiślanej i CPK ?) 2022-05-28 21:47 4. Z tego, co rozumiem komentujących @Zbooj i @Wzorowy kierowca, to kabinę mioł bo był zarejestrowany po raz pierwszy po 1993 roku ale mu jął ukradli po ostatnim badaniu u diagnosty. 2022-05-28 21:32 5. kompromitacja, WSTYD. Czy to naprawdę Prezydent ????? 2022-05-28 20:28 6. Od spalania węgla trzeba odchodzić stopniowo, i obecne przepisy takie właśnie są. Był czas na usunięcie kotłów pozaklasowych i rozważenie alternatyw. Lepsze kotły, alternatywne i. odnawialne źródła energii to inwestycja w nasze zdrowie. Jedyne odstępstwa wyobrażam sobie dla osób, dla których wymiana kotła w chwili obecnej spowoduje wejście w stan ubóstwa. 2022-05-28 20:16 7. "Wszyscy narzekają na pogodę..." Nie wszyscy, ja nie narzekam :-) 2022-05-28 19:55 8. Kolejny raz @Zbooj opowiada pierdoły. W moim kodeksie drogowym pisze tak, cytuje "Dz.U 32 Rozdział 2 Wyposażenie § 46. 1. Pojazd silnikowy, o którym mowa w § 44: 1) wyposaża się w: a) kabinę lub ramę ochronną; przepis stosuje się do zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1993 r. " 2022-05-28 19:47 9. @byby a kto odpowiada za miasto oraz za to co się w nim dzieje ? Za domniemany syf brud i że się w nim nic nie robi oczywiście PiS a teraz kto ? @Supcio to Twoja logika jest taka że jak coś nie nie tak to wtedy winny jest sołtys derulo a dobry program 500+ to zasługa i pomysł PO chociaż wtedy piniendzy nie ma nie było i nie będzie nawet zakopanych w Zakopanem 2022-05-28 18:59 10. a Jędraszewski mówi że to zaraza
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

Bojcorka

FILMY TP

Album TP