Reklama

2022-02-22 20:00:43

Reklama

Zakopane

Wyjaśnienia w sprawie tworzenia muzeum Palace

Muzeum Tatrzańskie prezentuje swoje stanowisko w prawie tworzenia muzeum Palace. To odpowiedź na pojawiające się w internecie rozmaite informacje.

Anna Wende-Surmiak, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego prezentuje stanowisko dotyczące muzeum Palace. Przytaczamy go w całości: 

W związku z pojawiającymi się w sieci Internet nieprawdziwymi informacjami, redagowanymi przez tzw. "Komitet Obrońców Palace", a odnoszącymi się do realizowanego przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem projektu pn. Utworzenie Muzeum Palace, pragniemy zaprezentować nasze stanowisko, a przede wszystkim serdecznie zaprosić do Muzeum Tatrzańskiego w celu zapoznania się z postępami prac nad realizacją projektu utworzenia Muzeum Palace.

Muzeum Palace powstaje w dawnym pensjonacie "Palace", który w okresie II wojny światowej został przez okupanta przekształcony w siedzibę placówki gestapo. Budynek Palace jako bezcenny, materialny świadek minionych wydarzeń w całości został przeznaczony na cele muzealne. Realizacja przestrzeni muzealnej w dawnej siedzibie gestapo, w której przesłuchiwani, torturowani i katowani byli ludzie, ma na celu przede wszystkim zachowanie i zabezpieczenie autentyzmu historii II wojny światowej, w szczególności dotyczącej regionu Podtatrza. Muzeum Palace ma za zadanie należyte upamiętnienie wydarzeń z przeszłości, w tym zwłaszcza ofiar terroru II wojny światowej. Budowana ekspozycja muzealna zostanie oparta na autentycznym materiale archiwalnym, zeznaniach świadków, dokumentach, pamiątkach oraz eksponatach. Miejscem symbolicznym w Palace niezmiennie pozostają piwnice, w których gestapo utworzyło cele więzienne. W celach fragmentarycznie zachowały się napisy: imię, nazwisko, data, krótka treść, pospieszny rysunek, wyryte na ścianach przez przetrzymywanych, autentyczne świadectwa walki i męczeństwa, które w całym swoim autentyzmie zostaną włączone w prezentowaną historię.

Projekt pn. Utworzenie Muzeum Palace realizowany jest przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Zakopane. Wspierają nas też różne stowarzyszenia i inicjatywy, w tym Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa Palace - "Katownia Podhala", którego członkowie już w latach 90. XX wieku, ogromnym wysiłkiem, utworzyli w tym miejscu niewielkie muzeum.
Mając na uwadze wielki cel jaki stoi przed Muzeum Tatrzańskim, z niepokojem obserwujemy działania pewnych grup społecznych, których misją stało się zdyskredytowanie oraz zatrzymanie prac Muzeum Tatrzańskiego na rzecz utworzenia Muzeum Palace. Niestety w ostatnim czasie w sieci internetowej publikowany jest szereg nieprawdziwych informacji, które są niezwykle krzywdzące i niesprawiedliwe, nie tylko dla pracy Muzeum Tatrzańskiego, ale też w stosunku dla tych wszystkich, którzy od wielu lat walczą o utworzenie Muzeum Palace.

Ubolewamy również, że pod publikowanymi stanowiskami ,,Komitetu Obrońców Palce" nie widnieją żadne nazwiska osób prezentujących zawarte tam treści, co budzi pewne zdziwienie, szczególnie w kontekście rzekomej merytorycznej ich treści. Tymczasem, Muzeum Tatrzańskie, realizując swą publiczną misję, pozostaje otwarte na wszelką dyskusję merytoryczną, odnoszącą się do realizowanych celów statutowych oraz indywidualnych projektów.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poddanie wnikliwej analizie anonimowych w gruncie rzeczy stanowisk bliżej niesprecyzowanego podmiotu jakim jest ,,Komitet Obrońców Palce". Stanowisko tego podmiotu pełne jest nierzetelnych, zmanipulowanych bądź wręcz nieprawdziwych tez. Dokumenty na które powołuje się ,,Komitet" nie zawierają informacji dotyczących źródeł ich pozyskania.
Mając powyższe na uwadze, przed publikacją przesyłanych przez "Komitet Obrońców Palace" materiałów, bardzo prosimy o stworzenie nam możliwości ustosunkowania się do przedkładanych przez "Obrońców" treści. Zawsze chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji popartych materiałem źródłowym i dokumentacją, które pozwolą na publikacje materiału uwzględniającego stanowisko wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem, informującym o postępach nad tworzeniem Muzeum Palace w Zakopanem. Film dostępny na portalach społecznościowych oraz na kanale YouTube Muzeum Tatrzańskiego, a także na stronie www.muzeumtatrzańskie.pl/palace. Z przyjemnością przekażemy wszelkie materiały graficzne, które obrazują efekty pracy nad Muzeum Palace.

Zachęcamy również do włączenia się w zbiórkę pamiątek oraz relacji z okresu II wojny światowej na Podtatrzu poprzez udostępnianie informacji o zbiórce. Pamiątki można przekazywać w drodze darowizny, można też udostępnić w czasowy depozyty, Muzeum może wykonać ich kopię lub digitalizację. We wszystkich czynnościach, związanych z wolą przekazania pamiątek, Muzeum Tatrzańskie oferuje pomoc.

Szczegółowe informacje dotyczące Muzeum Palace można uzyskać pod numerem telefonu:
+ 48 535 602 444, e-mail: palace@muzeumtatrzanskie.pl, www.muzeumtatrzanskie.plKup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
czytam i nie wierzę 2022-02-24 01:04:24
Takie pierwsze z brzegu "rozjazdy z rzeczywistością" w tym oświadczeniu:

1) "pod publikowanymi stanowiskami ,,Komitetu Obrońców Palce" nie widnieją żadne nazwiska osób prezentujących zawarte tam treści" - jeśli coś się robi społecznie w ramach komitetu czy stowarzyszenia to ciężko wymieniać wszystkich a nie wymienić wszystkich nie wypada. Po to organizuje się komitet by reprezentował wszystkich i wypowiadał się w ich imieniu. Instytucje publiczne nie lubią oddolnych inicjatyw obywatelskich bo nie mogą zaatakować konkretnej osoby.

2) "Muzeum Tatrzańskie, realizując swą publiczną misję, pozostaje otwarte na wszelką dyskusję merytoryczną, odnoszącą się do realizowanych celów statutowych oraz indywidualnych projektów" - zasłanianie się publiczną misją, nie udzielimy informacji bo mamy misję publiczną a wasze pytania są "niemerytoryczne" i chcecie nam patrzeć na ręce. To tak jak zamykanie urzędów i szpitali " w trosce o dobro i bezpieczeństwo" petentów i pacjentów.

3) "przed publikacją przesyłanych przez "Komitet Obrońców Palace" materiałów, bardzo prosimy o stworzenie nam możliwości ustosunkowania się do przedkładanych przez "Obrońców" treści" - to już jest kuriozum, roszczenie sobie praw do cenzurowania treści w publicznej debacie. Dlaczego Pani Dyrektor nie chce dopuścić do społecznych konsultacji w tym temacie? Dlaczego wypowiedzi jednej ze stron mają być faworyzowane a drugiej konsultowane? Czy przesłała Pani treść swojego oświadczenia do ,,Komitetu Obrońców Palce" by mogli się ustosunkować do przedkładanych przez Szanowną Panią Dyrektor treści?

4) "Zawsze chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji popartych materiałem źródłowym i dokumentacją" - dlaczego te materiały, informacje, treści, plany, dokumenty nie są dostępne dla wszystkich choćby na przywoływanej stronie internetowej muzeum? Dlaczego każdy obywatel za którego podatki te materiały zostały przygotowane nie może się z nimi zapoznać?

5) "Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem, informującym o postępach nad tworzeniem Muzeum Palace w Zakopanem." - tutaj to Szanowna Pani Dyrektor raczy żartować, choć do prima aprilis jeszcze daleko. Czy naprawdę film pod adresem https://muzeumtatrzanskie.pl/filie/palace/ uważa Pani za INFORMACJĘ O POSTĘPACH NAD TWORZENIEM MUZEUM PALACE ??? 3 MINUTY 24 SEKUDY klipu marketingowego? Czy Pani ma nas wszystkich za dzieci? W dodatku adres strony podany w tekście, mający prowadzić do filmu jest nieprawidłowy. I Pani się pod tym podpisuje ??? Jeśli Pani odpowiedzi kierowane do ,,Komitetu Obrońców Palce" były równie merytoryczne to nie dziwię się że zażądali natychmiastowego wstrzymania prac remontowych.

5) "Z przyjemnością przekażemy wszelkie materiały graficzne, które obrazują efekty pracy nad Muzeum Palace." - Po raz kolejny pytam, dlaczego te treści nie są ogólnie dostępne za pośrednictwem strony internetowej? A publikuje się tam jakieś dyrdymały i spoty reklamowe? Dlaczego chcecie te informacje reglamentować wybranym mediom? Co w takim razie próbujecie ukryć przed opinią publiczną?

6) "pragniemy zaprezentować nasze stanowisko, a przede wszystkim serdecznie zaprosić do Muzeum Tatrzańskiego w celu zapoznania się z postępami prac nad realizacją projektu utworzenia Muzeum Palace" - Do znudzenia... Dlaczego ludzie starsi, zapewne w pewnej części trapieni chorobami wieku dojrzałego, społecznicy, aktywni zawodowo lub nie, lecz poświęcający swój wolny czas i angażujący się w ważne dla nich kwestie obywatelskie mają jechać pół Polski, przez cały kraj lub nawet lecieć z drugiego końca świata do Szanownej Pani Dyrektor by zapoznać się z tymi, jakże ważnymi dla nich, informacjami??? DLACZEGO TE INFORMACJE NIE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE MUZEUM??? Co takiego zawierają że nie mogą zostać udostępnione publicznie? Czy obywatele utrzymujący Panią Dyrektor i instytucję publiczną jaką jest Muzeum Tatrzańskie, którzy opłacili również sporządzenie całej tej dokumentacji nie zasługują na wgląd do tych dokumentów, bo zadają "niemerytoryczne" pytania?

Nie dziwi mnie stanowisko ,,Komitetu Obrońców Palce". A po tym oświadczeniu to właściwie gorąco je popieram. Mam nadzieję że znajdą poparcie wśród osób władnych wstrzymać ten tajemniczy projekt i przeprowadzą prawdziwe konsultacje społeczne w tym zakresie. Chciałbym również wierzyć że nie dokonano jeszcze nieodwracalnych "prac renowacyjnych".
franek 2022-02-23 09:50:17
A żeby muzeum mogło na siebie zarobić, proponuję atrakcje typu nocleg w celi, przesłuchania itp. Chętnych nie zabraknie. Do roli oprawców również.
komentarz 2022-02-23 09:02:28
Pani Dyrektor broni się ogólnikami, gra na emocjach, odwołuje się uczuć patriotycznych, odsyła do grafik i filmików, ... Ale na jasno sprecyzowane zarzuty, pytania i wątpliwości ,,Komitetu Obrońców Palce" nie odpowiada.

Ciężko również uwierzyć Pani Dyrektor że nie ma świadomości kto stoi za "Komitetem Obrońców Palce", chyba że rzeczywiście nie wie i będzie się przy tym upierać, co dyskredytuje ją tym bardziej.

"Do Komitetu Obrońców Palace należy kilkaset osób z całej Polski wraz z Polonią amerykańską. Znajdują się w nim rodziny więźniów Palace, niemieckich obozów koncentracyjnych, weterani opozycji antykomunistycznej, więźniarka KL Auschwitz i osoby dla których pamięć o ofiarach nie jest obojętna - wyjaśnia Sebastian Śmietana, jeden z głównych działaczy Komitetu."

Zresztą, nieważne kto należy. Ważne że powstało społeczne grono zainteresowane losem budynku i patrzy urzędnikom na ręce, zadaje pytania, weryfikuje dokumenty, pilnuje Dobra Narodowego. Jak widać urzędnicy mają takie działania za złe, nie mają zwyczaju liczyć się z opinią obywateli i zamiast udzielać wyczerpujących odpowiedzi i współpracować dla dobra publicznego, to szkalują, unikają, mataczą i kręcą, odsyłają do filmików.
AK Podhale 2022-02-23 06:40:29
Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z jej Prezesem na czele Markiem Zapałą popiera stanowisko i działania dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego.
Jest pięknie 2022-02-22 20:21:00
Prościej będzie postawić tam znicze i tyle. Martyrologia ufffff... cywilizacja śmieci

Reklama
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  BORDER COLLIE szczenięta. 791 669 932.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam BUDKĘ DLA PARKINGOWEGO - TANIO - 602 378 614.
 • PRACA | dam
  ZLECĘ SZYCIE NARZUT Z KAWAŁKÓW SKÓR WŁOSKICH. Wymagane doświadczenie. 504 636 921.
 • PRACA | dam
  Posiadasz doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej? Chcesz pracować z najlepszymi specjalistami w branży? POZNAJ NAS: Polskie Koleje Linowe S.A. są liderem wśród operatorów kolei linowych w Polsce. DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: MŁODSZY SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC. Miejsce pracy: Zakopane. CO BĘDZIE NALEŻEĆ DO TWOICH OBOWIĄZKÓW? - Obsługa kadrowo-płacowa pracowników, - Sporządzanie umów o pracę i prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy (m.in. prowadzenie akt osobowych, tworzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązywaniem stosunku pracy), - Sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), - Sporządzanie list płac, - Sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, - Rozliczanie ZFŚS, Rozliczanie czasu pracy, - Kompleksowe prowadzenie bieżącej ewidencji i dokumentacji kadrowo-płacowej, - Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, - Przygotowywanie zestawień, analiz i raportów dotyczących danych kadrowo-płacowych. NASZE WYMAGANIA: - Wykształcenie co najmniej średnie, - Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, - Mile widziane doświadczenie w kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej, - Dobra znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych, - Praktyczna znajomość programów Płatnik, pakietu MS Office (w szczególności MS Excel), - Mile widziane doświadczenie w obsłudze programu Comarch ERP, - Proaktywne podejście do powierzanych zadań, - Sumienność i dobra organizacja pracy, - Umiejętność współpracy, - Wysokie umiejętności interpersonalne. OFERUJEMY: - Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - Możliwość zdobywania doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się Firmie, - Ciekawą i kreatywną pracę, - Atrakcyjne wynagrodzenie, - Odzież identyfikacyjną, - Szeroki pakiet benefitów: - ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę, - Karty Rodzinne uprawniające do zniżek na produkty i usługi w ośrodkach PKL, - Dodatkowe świadczenia socjalne. APLIKACJE prosimy przesyłać na adres rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "PKL Młodszy Specjalista ds. Kadr i Płac". Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • USŁUGI | budowlane
  PŁYTKI, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE. 796 544 016.
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  POKÓJ - FERIE - ZAKOPANE - 607826896
 • PRACA | dam
  Restauracja na Krupówkach zatrudni DOSTAWCĘ, PIZZERA i KELNERKĘ - 668 404 790.
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  MASSEY FERGUSON 590, 80-lata, stan bdb, (z powodu wyjazdu za granicę), 53.000 zł. 518 413 809 po 18-tej.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię pracownika do wypozyczalni sprzętu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. 601529290 biuro@juswik.pl
  Tel.: 601529290
 • PRACA | dam
  Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem zatrudni KUCHARZA i POMOC KUCHENNĄ. Oferujemy stabilne, całoroczne zatrudnienie. Tel. 725 300 095.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupie dom , działke ,pensjonat w Zakopanym lub Białce Tatrzańskiej b12.pl. 660797241
  Tel.: 660797241
 • PRACA | dam
  Regionalna karczma w Zakopanem przyjmie do pracy: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA, KELNER/-KA. 602 366 750.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY. 534 428 571, 889 388 484..
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ LUB ROLNĄ ZAKOPANE lub KOŚCIELISKO. tel. 507 360 911
 • PRACA | dam
  Przyjmę PIEKARZA. 607 44 55 66.
 • PRACA | dam
  Firma Vero Nowy Targ zatrudni KRAWCÓW, KRAWCOWE. 501 67 25 98.
 • PRACA | dam
  PRZYJMĘ DO PRACY PANIĄ W SKLEPIE - ŁOPUSZNA. (na cały lub 1/2 etatu). 601 47 82 94.
 • PRACA | dam
  Z. R. GŁOWACCY ZATRUDNI PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH DO ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W ZAKOPANEM. 608 813 506
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DWA DOMY W JEDNYM - GRONKÓW. 510 80 75 74.
 • PRACA | dam
  Praca dla PROMOTORA kuligów - roznoszenie ulotek oraz zapisywanie gości na zimowe kuligi. Atrakcyjne wynagrodzenie. +48574255794 KOTELNICA 8C
  Tel.: 48574255794
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  Zakopiańskie TBS TKGK Sp. z o.o zaprasza do składania ofert w postępowaniu na sprzedaż Peugeot Boxer/Gefco Y/G Boxer 335 skrzyniowy/paka; Dostawczy do 3,5 T; 2008 r; silnik pojemność 2,2 VIN - VF3YCBMHC11603889. Szczegóły www.ztbs-zakopane.pl. www.ztbs-zakopane.pl 509 628 992 firma@ztbs-zakopane.pl
  Tel.: 509 628 992
  E-mail: firma@ztbs-zakopane.pl
  WWW: www.ztbs-zakopane.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  NOWY TARG RYNEK - LOKAL do wynajęcia ok. 60 m2. 517 600 205.
 • MOTORYZACJA | kupno
  AUTO SKUP - CAŁYCH, ROZBITYCH - 516 159 309
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia powierzchnie BIUROWO - USŁUGOWE od 100 do 600 m2 na II piętrze. Park Handlowy STOPIAK w Nowym Targu. Tel. 606 123 437.
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • USŁUGI | budowlane
  KOMLEKSOWE ŁAZIENKI, HYDRAULIKA, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE. 667 746 033, 783 913 580.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • BIZNES
  Profesjonalnie i kompleksowo poprowadzę: willę, pensjonat, apartamentowiec. Dzierżawa lub prowizja. Możliwe referencje. 0048 788 63 36 33
  Tel.: 48
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - TYNKARZ, MALARZ, BLACHARZ, STOLARZ. Norwegia (Oslo). Zatrudnimy tynkarzy, malarzy, blacharzy, stolarzy. Języki obce NIE wymagane. Praca z pracownikami z Podhala. Zjazd do kraju (samolot) co 1-3 tygodni wg. własnego uznania - pełna elastyczność i swoboda co do wyjazdów. Zarobki w przeliczeniu 20-27 Euro/godz. ZAPRASZAMY. Tel. 667 602 602.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  SKUPUJEMY NIERUCHOMOŚCI ZA GOTÓWKĘ, PODHALE; DOMY, DZIAŁKI MIESZKANIA . 600 404 554.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
2023-01-27 18:30 Czy książka Beaty Sabały-Zielińskiej zostanie bestsellerem Empiku? 2023-01-27 17:30 Narty, termy, karnawał góralski. Zapraszamy na ferie do Małopolski! (WIDEO) 2023-01-27 17:00 Dwa domy w Chochołowie do rozbiórki 2023-01-27 16:55 W Zakopanem znaleziono kluczyki samochodowe 2023-01-27 16:30 Nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Ile miał promili? 1 2023-01-27 16:13 Pies błąka się po Zakopanem 2023-01-27 15:50 Nie ma prądu na Spiszu - trwa usuwanie awarii 2023-01-27 15:45 Góralskie kolędowanie. Koncert charytatywny 2023-01-27 15:30 Zobacz czym oddychasz - filtr pyłomierza na naszej redakcji jak zwykle - czarny 5 2023-01-27 14:30 Na Kasprowym słońce i wspaniałe warunki narciarskie (WIDEO) 2023-01-27 14:00 Firma TrackTech perfekcyjnie przygotowała trasy biegowe i skocznie 2023-01-27 13:48 Sklep ze zdrową żywnością - 5 wartościowych produktów, które w nim kupisz 2023-01-27 13:48 Nie parkujcie gdzie nie wolno, bo za wycieraczką będzie niespodzianka 4 2023-01-27 13:30 Rusza Puchar Polski w narciarstwie wysokogórskim 2023-01-27 13:00 Kolejnych czterech poszukiwanych przez policję mężczyzn zostało zatrzymanych 2023-01-27 12:45 Świetni Collin Farrell i Brendan Gleeson w "Duchach Inisherin". Mamy dla Was bilety 2023-01-27 12:09 Tymczasem na Krupówkach ferie w pełnej krasie (WIDEO LIVE) 1 2023-01-27 12:00 Co robić w weekend w Zakopanem? 2023-01-27 11:00 W Czarnym Dunajcu chodniki zasypane, dzieci muszą iść po jezdni 5 2023-01-27 10:15 Na początek ferii w Małopolsce konferencja prasowa na Kasprowym Wierchu (WIDEO) 1 2023-01-27 10:02 Artykuły metalowe w świecie budownictwa i nie tylko 2023-01-27 10:00 Radny Zbigniew Szczerba domaga się natychmiastowej rezygnacji wicestarosty Władysława Filara 7 2023-01-27 09:30 Przed nami kolejna Parada Gazdowska. Zapraszamy w niedzielę 1 2023-01-27 08:34 Pożar w Łopusznej 2 2023-01-27 08:30 Zima w Mieście 2023-01-27 08:15 Spotkanie przy pianinie 2023-01-27 08:00 Wielkie rżnięcie na torfowiskach 5 2023-01-26 22:14 Góry dla wcześniaków. Licytuj nocleg w schronisku na Babiej Górze 2023-01-26 21:48 Niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym w Poroninie 11 2023-01-26 21:31 Nie ma to jak wieczorne szusowanie 2023-01-26 21:06 Chcesz spędzić całodniowy dyżur z ratownikami GOPR? Licytuj w aukcji WOŚP 2023-01-26 20:30 Marysia Mastela potrzebuje pomocy. Potrzebne środki na rehabilitację 2023-01-26 19:31 Skiturowy memoriał na Babiej Górze już w sobotę 2023-01-26 19:30 Przyjdź pan na rehabilitację w 2038 roku 8 2023-01-26 18:30 Mosorny Groń zaprasza (WIDEO) 1 2023-01-26 17:59 Mężczyzna, który na Podhalu próbował zabić 4-miesięczne niemowlę pochodzi ze Śląska 2 2023-01-26 17:30 Gwara nasza nie zaginie (WIDEO) 2023-01-26 17:14 Jak wybrać bluzę sportową dla dziecka w wieku nastoletnim? 2023-01-26 16:40 Tragiczny finał poszukiwań - mężczyzna nie żyje 2023-01-26 16:37 Odpowiedź na informację zamieszczoną w mediach 5 2023-01-26 16:30 To jednak było morderstwo? Ciąg dalszy sprawy tajemniczej śmierci słowackiego policjanta 2 2023-01-26 15:48 Pochodzący ze Śląska mężczyzna próbował zabić 4-miesięczne niemowlę. Zadawał dziewczynce ciosy śrubokrętem (AKTUALIZACJA) 13 2023-01-26 15:30 Pomagamy Filipkowi. Jasełka w Koniówce 2023-01-26 15:15 Prawdziwa historia Wilhelma Brassego, fotografa z Auschwitz. Konkurs dla czytelników 2023-01-26 15:00 Wilk jednak nie jest wegetarianinem (WIDEO) 2023-01-26 15:00 Niedługo rozpocznie się modernizacja drogi w Ochotnicy Górnej 5 2023-01-26 14:50 Turyści w Tatrach chcieli ewakuować się śmigłowcem. Okłamali ratowników TOPR 4 2023-01-26 14:37 W Białym Dunajcu orkiestra Owsiaka już gra! 5 2023-01-26 14:01 Ale po co to rondo na Parkowej? - dopytuje czytelniczka 5 2023-01-26 14:00 Przygotowana wczoraj trasa biegowa na Równi Krupowej ma wzięcie, narciarze biegają od rana 1
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2023-01-27 18:22 1. A ja się domagam natychmiastowego ustąpienia cieciej osioby w państwie, łapówkarza grodzkiego, (wiadomo czemu nazwisko tego gostka pisze z małej litery) i gawłowskiego! Tyle tylko, że w ich temacie platfusy w studiach tv bredzą, że obowiązuje zasada domniemania niewinności, póki nie zapadną prawomocne postanowienia sądów (niezależnych, żeby nie było żadnych wątpliwości) Pisiorów to domniemanie już nie dotyczy, scerba? 2023-01-27 18:11 2. He he budujom budujom kryminoł wysoki e pudziys ty tam pudziys ino przyńdom roki jo ha 2023-01-27 18:06 3. @ Getry, prawy alt i x =źźźźźźźźźźźź 2023-01-27 16:47 4. Watycha robi wszystko na odwrót. Najpierw zamontował stację pomiarową w centrum miasta. Po to żeby ją przenieść na teren klubu Gorce i zafałszować wyniki pomiarów. 2023-01-27 16:45 5. Ferie na Krupowkach. Z malym plecaczkiem. Szczyt marzen. Fantastique ! 2023-01-27 16:19 6. Puszczę białowieską też rabowali, przepraszam ratowali tylko na asfalt brakło 2023-01-27 16:11 7. Odpowiedz moze byc tylko jedna : przyciiagacie smietnisko i tandete. 2023-01-27 16:07 8. Skoro te filterki sie brudza i sa nieestetyczne to redakcja powinna sie ich pozbyc raz na zawsze. Wszelkie przeszkody w pracy trzeba pokonywac. 2023-01-27 15:52 9. Dziwna sprawa. Wystarczyłoby zrobić zdjęcie i rozeslac do komend policji prowadzących poszukiwania ludzi zaginionych w ciągu powiedzmy miesiąca przed znalezieniem zwłok. I w kilka dni byłoby po temacie. Bez DNA, baz danych, monitoringów itp. Ale trzeba chcieć... 2023-01-27 15:45 10. Co z tego że czarny, przecież "mądry"tatuś prezydenta powiedział że całe długie już swoje życie oddycha smogiem i jest zdrowy jak ryba.Nie wspomnę jeszcze o prezesie wszystkich prezesów który uważa że należy palić wszystkim oprócz opon. Co może na to odpowiedzieć nauka skoro tacy mędrcy mają inne zdanie niż ONA?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Bojcorka

Pożegnania

Album TP

FILMY TP