Polecamy
Dołącz do naszych Patronów. Zobacz, że warto. Dziękujemy bardzo. Kliknij 24tp.pl/wspieraj

Reklama

2022-02-22 20:00:43

Reklama

Zakopane

Wyjaśnienia w sprawie tworzenia muzeum Palace

Muzeum Tatrzańskie prezentuje swoje stanowisko w prawie tworzenia muzeum Palace. To odpowiedź na pojawiające się w internecie rozmaite informacje.

Anna Wende-Surmiak, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego prezentuje stanowisko dotyczące muzeum Palace. Przytaczamy go w całości: 

W związku z pojawiającymi się w sieci Internet nieprawdziwymi informacjami, redagowanymi przez tzw. "Komitet Obrońców Palace", a odnoszącymi się do realizowanego przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem projektu pn. Utworzenie Muzeum Palace, pragniemy zaprezentować nasze stanowisko, a przede wszystkim serdecznie zaprosić do Muzeum Tatrzańskiego w celu zapoznania się z postępami prac nad realizacją projektu utworzenia Muzeum Palace.

Muzeum Palace powstaje w dawnym pensjonacie "Palace", który w okresie II wojny światowej został przez okupanta przekształcony w siedzibę placówki gestapo. Budynek Palace jako bezcenny, materialny świadek minionych wydarzeń w całości został przeznaczony na cele muzealne. Realizacja przestrzeni muzealnej w dawnej siedzibie gestapo, w której przesłuchiwani, torturowani i katowani byli ludzie, ma na celu przede wszystkim zachowanie i zabezpieczenie autentyzmu historii II wojny światowej, w szczególności dotyczącej regionu Podtatrza. Muzeum Palace ma za zadanie należyte upamiętnienie wydarzeń z przeszłości, w tym zwłaszcza ofiar terroru II wojny światowej. Budowana ekspozycja muzealna zostanie oparta na autentycznym materiale archiwalnym, zeznaniach świadków, dokumentach, pamiątkach oraz eksponatach. Miejscem symbolicznym w Palace niezmiennie pozostają piwnice, w których gestapo utworzyło cele więzienne. W celach fragmentarycznie zachowały się napisy: imię, nazwisko, data, krótka treść, pospieszny rysunek, wyryte na ścianach przez przetrzymywanych, autentyczne świadectwa walki i męczeństwa, które w całym swoim autentyzmie zostaną włączone w prezentowaną historię.

Projekt pn. Utworzenie Muzeum Palace realizowany jest przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Zakopane. Wspierają nas też różne stowarzyszenia i inicjatywy, w tym Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa Palace - "Katownia Podhala", którego członkowie już w latach 90. XX wieku, ogromnym wysiłkiem, utworzyli w tym miejscu niewielkie muzeum.
Mając na uwadze wielki cel jaki stoi przed Muzeum Tatrzańskim, z niepokojem obserwujemy działania pewnych grup społecznych, których misją stało się zdyskredytowanie oraz zatrzymanie prac Muzeum Tatrzańskiego na rzecz utworzenia Muzeum Palace. Niestety w ostatnim czasie w sieci internetowej publikowany jest szereg nieprawdziwych informacji, które są niezwykle krzywdzące i niesprawiedliwe, nie tylko dla pracy Muzeum Tatrzańskiego, ale też w stosunku dla tych wszystkich, którzy od wielu lat walczą o utworzenie Muzeum Palace.

Ubolewamy również, że pod publikowanymi stanowiskami ,,Komitetu Obrońców Palce" nie widnieją żadne nazwiska osób prezentujących zawarte tam treści, co budzi pewne zdziwienie, szczególnie w kontekście rzekomej merytorycznej ich treści. Tymczasem, Muzeum Tatrzańskie, realizując swą publiczną misję, pozostaje otwarte na wszelką dyskusję merytoryczną, odnoszącą się do realizowanych celów statutowych oraz indywidualnych projektów.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poddanie wnikliwej analizie anonimowych w gruncie rzeczy stanowisk bliżej niesprecyzowanego podmiotu jakim jest ,,Komitet Obrońców Palce". Stanowisko tego podmiotu pełne jest nierzetelnych, zmanipulowanych bądź wręcz nieprawdziwych tez. Dokumenty na które powołuje się ,,Komitet" nie zawierają informacji dotyczących źródeł ich pozyskania.
Mając powyższe na uwadze, przed publikacją przesyłanych przez "Komitet Obrońców Palace" materiałów, bardzo prosimy o stworzenie nam możliwości ustosunkowania się do przedkładanych przez "Obrońców" treści. Zawsze chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji popartych materiałem źródłowym i dokumentacją, które pozwolą na publikacje materiału uwzględniającego stanowisko wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem, informującym o postępach nad tworzeniem Muzeum Palace w Zakopanem. Film dostępny na portalach społecznościowych oraz na kanale YouTube Muzeum Tatrzańskiego, a także na stronie www.muzeumtatrzańskie.pl/palace. Z przyjemnością przekażemy wszelkie materiały graficzne, które obrazują efekty pracy nad Muzeum Palace.

Zachęcamy również do włączenia się w zbiórkę pamiątek oraz relacji z okresu II wojny światowej na Podtatrzu poprzez udostępnianie informacji o zbiórce. Pamiątki można przekazywać w drodze darowizny, można też udostępnić w czasowy depozyty, Muzeum może wykonać ich kopię lub digitalizację. We wszystkich czynnościach, związanych z wolą przekazania pamiątek, Muzeum Tatrzańskie oferuje pomoc.

Szczegółowe informacje dotyczące Muzeum Palace można uzyskać pod numerem telefonu:
+ 48 535 602 444, e-mail: palace@muzeumtatrzanskie.pl, www.muzeumtatrzanskie.plZostań Patronem Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
czytam i nie wierzę 2022-02-24 01:04:24
Takie pierwsze z brzegu "rozjazdy z rzeczywistością" w tym oświadczeniu:

1) "pod publikowanymi stanowiskami ,,Komitetu Obrońców Palce" nie widnieją żadne nazwiska osób prezentujących zawarte tam treści" - jeśli coś się robi społecznie w ramach komitetu czy stowarzyszenia to ciężko wymieniać wszystkich a nie wymienić wszystkich nie wypada. Po to organizuje się komitet by reprezentował wszystkich i wypowiadał się w ich imieniu. Instytucje publiczne nie lubią oddolnych inicjatyw obywatelskich bo nie mogą zaatakować konkretnej osoby.

2) "Muzeum Tatrzańskie, realizując swą publiczną misję, pozostaje otwarte na wszelką dyskusję merytoryczną, odnoszącą się do realizowanych celów statutowych oraz indywidualnych projektów" - zasłanianie się publiczną misją, nie udzielimy informacji bo mamy misję publiczną a wasze pytania są "niemerytoryczne" i chcecie nam patrzeć na ręce. To tak jak zamykanie urzędów i szpitali " w trosce o dobro i bezpieczeństwo" petentów i pacjentów.

3) "przed publikacją przesyłanych przez "Komitet Obrońców Palace" materiałów, bardzo prosimy o stworzenie nam możliwości ustosunkowania się do przedkładanych przez "Obrońców" treści" - to już jest kuriozum, roszczenie sobie praw do cenzurowania treści w publicznej debacie. Dlaczego Pani Dyrektor nie chce dopuścić do społecznych konsultacji w tym temacie? Dlaczego wypowiedzi jednej ze stron mają być faworyzowane a drugiej konsultowane? Czy przesłała Pani treść swojego oświadczenia do ,,Komitetu Obrońców Palce" by mogli się ustosunkować do przedkładanych przez Szanowną Panią Dyrektor treści?

4) "Zawsze chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji popartych materiałem źródłowym i dokumentacją" - dlaczego te materiały, informacje, treści, plany, dokumenty nie są dostępne dla wszystkich choćby na przywoływanej stronie internetowej muzeum? Dlaczego każdy obywatel za którego podatki te materiały zostały przygotowane nie może się z nimi zapoznać?

5) "Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem, informującym o postępach nad tworzeniem Muzeum Palace w Zakopanem." - tutaj to Szanowna Pani Dyrektor raczy żartować, choć do prima aprilis jeszcze daleko. Czy naprawdę film pod adresem https://muzeumtatrzanskie.pl/filie/palace/ uważa Pani za INFORMACJĘ O POSTĘPACH NAD TWORZENIEM MUZEUM PALACE ??? 3 MINUTY 24 SEKUDY klipu marketingowego? Czy Pani ma nas wszystkich za dzieci? W dodatku adres strony podany w tekście, mający prowadzić do filmu jest nieprawidłowy. I Pani się pod tym podpisuje ??? Jeśli Pani odpowiedzi kierowane do ,,Komitetu Obrońców Palce" były równie merytoryczne to nie dziwię się że zażądali natychmiastowego wstrzymania prac remontowych.

5) "Z przyjemnością przekażemy wszelkie materiały graficzne, które obrazują efekty pracy nad Muzeum Palace." - Po raz kolejny pytam, dlaczego te treści nie są ogólnie dostępne za pośrednictwem strony internetowej? A publikuje się tam jakieś dyrdymały i spoty reklamowe? Dlaczego chcecie te informacje reglamentować wybranym mediom? Co w takim razie próbujecie ukryć przed opinią publiczną?

6) "pragniemy zaprezentować nasze stanowisko, a przede wszystkim serdecznie zaprosić do Muzeum Tatrzańskiego w celu zapoznania się z postępami prac nad realizacją projektu utworzenia Muzeum Palace" - Do znudzenia... Dlaczego ludzie starsi, zapewne w pewnej części trapieni chorobami wieku dojrzałego, społecznicy, aktywni zawodowo lub nie, lecz poświęcający swój wolny czas i angażujący się w ważne dla nich kwestie obywatelskie mają jechać pół Polski, przez cały kraj lub nawet lecieć z drugiego końca świata do Szanownej Pani Dyrektor by zapoznać się z tymi, jakże ważnymi dla nich, informacjami??? DLACZEGO TE INFORMACJE NIE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE MUZEUM??? Co takiego zawierają że nie mogą zostać udostępnione publicznie? Czy obywatele utrzymujący Panią Dyrektor i instytucję publiczną jaką jest Muzeum Tatrzańskie, którzy opłacili również sporządzenie całej tej dokumentacji nie zasługują na wgląd do tych dokumentów, bo zadają "niemerytoryczne" pytania?

Nie dziwi mnie stanowisko ,,Komitetu Obrońców Palce". A po tym oświadczeniu to właściwie gorąco je popieram. Mam nadzieję że znajdą poparcie wśród osób władnych wstrzymać ten tajemniczy projekt i przeprowadzą prawdziwe konsultacje społeczne w tym zakresie. Chciałbym również wierzyć że nie dokonano jeszcze nieodwracalnych "prac renowacyjnych".
franek 2022-02-23 09:50:17
A żeby muzeum mogło na siebie zarobić, proponuję atrakcje typu nocleg w celi, przesłuchania itp. Chętnych nie zabraknie. Do roli oprawców również.
komentarz 2022-02-23 09:02:28
Pani Dyrektor broni się ogólnikami, gra na emocjach, odwołuje się uczuć patriotycznych, odsyła do grafik i filmików, ... Ale na jasno sprecyzowane zarzuty, pytania i wątpliwości ,,Komitetu Obrońców Palce" nie odpowiada.

Ciężko również uwierzyć Pani Dyrektor że nie ma świadomości kto stoi za "Komitetem Obrońców Palce", chyba że rzeczywiście nie wie i będzie się przy tym upierać, co dyskredytuje ją tym bardziej.

"Do Komitetu Obrońców Palace należy kilkaset osób z całej Polski wraz z Polonią amerykańską. Znajdują się w nim rodziny więźniów Palace, niemieckich obozów koncentracyjnych, weterani opozycji antykomunistycznej, więźniarka KL Auschwitz i osoby dla których pamięć o ofiarach nie jest obojętna - wyjaśnia Sebastian Śmietana, jeden z głównych działaczy Komitetu."

Zresztą, nieważne kto należy. Ważne że powstało społeczne grono zainteresowane losem budynku i patrzy urzędnikom na ręce, zadaje pytania, weryfikuje dokumenty, pilnuje Dobra Narodowego. Jak widać urzędnicy mają takie działania za złe, nie mają zwyczaju liczyć się z opinią obywateli i zamiast udzielać wyczerpujących odpowiedzi i współpracować dla dobra publicznego, to szkalują, unikają, mataczą i kręcą, odsyłają do filmików.
AK Podhale 2022-02-23 06:40:29
Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z jej Prezesem na czele Markiem Zapałą popiera stanowisko i działania dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego.
Jest pięknie 2022-02-22 20:21:00
Prościej będzie postawić tam znicze i tyle. Martyrologia ufffff... cywilizacja śmieci
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Skupujemy nieruchomości na Podhalu! za gotówkę Działki, domy, mieszkania. +48 600 404 554
  Tel.: 48
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  POLE - 2 HA i 42 ARY. 505 429 375.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  PIEKARNIA w Zakopanem zatrudni PIEKARZY PIECOWEGO I CIASTOWEGO. 602 759 709
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  JAŁÓWKI WYSOKOCIELNE - 723 031 336.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy OSÓB DO PRACY W KARCZMIE oraz W BARZE MLECZNYM na stanowiska: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA (najlepiej z doświadczeniem), OBSŁUGA BARU MLECZNEGO, KELNER/-KA. Zakopane - 600 035 080, 600 035 355.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA ROLNA ok. 25 arów - Gliczarów Górny. DZIAŁKA 8 arów - Leśnica. 669 948 694.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  FIAT 500 multijet, 1.3, 2010r. 604 401 542.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  SUZUKI JIMNY, 1.3 benzyna, 2010r. 604 401 542.
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  CIĄGNIK C-330, 1980r. 604 401 542
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ ROBOTY BUDOWLANE. 602839607
  Tel.: 602839607
 • PRACA | dam
  Przedsiębiorstwo Budowlane Sikora poszukuje pracowników w zawodzie: pomocnik,malarz, cieśla,zbrojarz,murarz,operator koparko ładowarki, roboty wykończeniowe. 602629623 Sikorapbt@interia.pl
  Tel.: 602629623
 • PRACA | dam
  Pizzerman - Parmezzan Nowy Targ. Poszukuje młodej, energicznej, chętnej do pracy osoby która chciałaby zostać Pizzermanem. Doświadczenie nie jest wymagane, wszystko pokażemy oraz przeszkolimy. Wystarczy szczera chęć i praca według naszych wartości.. 729882977 parmezzan19@gmail.com
  Tel.: 729882977
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Rzepiska -działka budowlana 1018m2 -super widokowa -Sprzedam tel 660797241 b12.pl.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Zaskale -działka budowlana 675m2 lub 1350m2 do wyboru -sprzedam tel 660797241 b12.pl.
 • PRACA | dam
  Ośrodek Wczasowy w Zakopanem zatrudni recepcjonistkę/tę. Umowa zlecenie lub umowa o pracę. Możliwość zamieszkania. 604113888
  Tel.: 604113888
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Wykończenia wnętrz adaptacja podaszy zabudowy karton gips szpachlowanie malowanie tynki dekoracyjne parkiet panele. 576587537
  Tel.: 576587537
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ POMOC KUCHENNĄ - Zakopane Jaszczurówka - 601 50 44 86
 • PRACA | dam
  Hotel Eco Tatry zatrudni pracownika do działu recepcji. +48608088017 https://ecotatry-hotel.pl/ ksiegowosc@projinwest.pl
  Tel.: 48608088017
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKALE HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWE o powierzchniach ok. 58 i 55 m2, oraz PIWNICA 23 m2. Możliwość połączenia lokali. Zakopane centrum, ul. Kościuszki - 691 124 272.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  SZCZENIAKI SHIH TZU. 730 519 594.
 • KUPNO
  SKUP STARYCH SPAWAREK. 536269912.
 • RÓŻNE
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • PRACA | dam
  Poszukuję kierowcy kat. D praca stała tel.600088258. 600088258
  Tel.: 600088258
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  KUPIĘ DOM LUB MIESZKANIE 2, 3-POKOJE. Tel. lub sms: 692 769 524.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY, FASADY. 889 388 484.
 • PRACA | dam
  WIZY USA, WYJAZDY, ZIELONA KARTA. 501 809 644
 • USŁUGI | budowlane
  TARTAK PRZEWOŹNY - USŁUGI - 690 535 222.
 • USŁUGI | budowlane
  STOLARSTWO - WYKOŃCZENIA WNĘTRZ - 690 500 277.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  APARTAMENT Za Strugiem, Zakopane - 607 506 428.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • BIZNES
  Profesjonalne poprowadzę obiekt noclegowy. Kilkunastoletnie doświadczenie, referencje. 0048 788 633 633
  Tel.: 48
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI MINIKOPARKĄ 2.5 TONY - 722 307 227.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Sprzedam KANTÓWKĘ, KROKWIE, DESKI, GONTY i OPAŁ - 788 344 233.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2024-05-24 12:00 Co robić w weekend w Zakopanem? 2024-05-24 11:00 Krowa w kanale 2024-05-24 10:19 5 cech, którymi powinna się wyróżniać dobra sprężarka przemysłowa 2024-05-24 10:00 Miała trzy promile alkoholu we krwi i prowadziła Suzuki, zatrzymali ją w Gliczarowie Dolnym 1 2024-05-24 09:00 Ostrzeżenia przed burzami z gradem 1 2024-05-24 08:00 Popłyną już za tydzień! Wskakuj do kajaka lub przyjdź kibicować! 2024-05-23 21:30 Wacława Ustupskiego hołd bohaterom spod Monte Cassino (WIDEO) 2024-05-23 20:40 Zakopane. Ile mam czekać na interwencję? Irytuje się były policjant 13 2024-05-23 20:30 Parkingi na Berekach pękają w szwach, ale jest wyjście z sytuacji (WIDEO) 2024-05-23 20:00 Stanek - gdy potrzebujesz bramy i nie tylko 1 2024-05-23 19:30 Wiecie kto dostaje najwyższą emeryturę? A ile wynosi najniższa? 3 2024-05-23 19:00 Majówki w Dzianiszu nie będzie! Organizatorzy przegrali z pogodą 2024-05-23 18:30 Drzwi do gabinetu będzie mieć otwarte, zapewnia wiceburmistrz Zakopanego z Krynicy 6 2024-05-23 18:02 Małomiasteczkowa opowieść z wielką polityką w tle. Ezoteryka - archetypy - symbole. Mamy dla Was książki 2024-05-23 17:30 Pożegnanie Andrzeja Brandstattera (WIDEO) 2024-05-23 17:00 Zmarł były burmistrz i naczelnik Szczawnicy Roman Trojnarski 1 2024-05-23 16:45 Dziki parking przy ulicy Strążyskiej, zamiast lasu wyżwirowana polana 7 2024-05-23 16:45 EKUZ czy prywatne ubezpieczenie: co wybrać na podróż? 2024-05-23 16:37 Farby do tkanin - Twoje narzędzie do edukacyjnej zabawy z dziećmi 2024-05-23 16:30 Takie mamy procedury 2024-05-23 16:00 Wiemy ile będzie zarabiać nowy burmistrz Zakopanego, jeden z radnych zgłosił sprzeciw 31 2024-05-23 15:30 Moc atrakcji dla dzieci. Piknik Rodzinny w Białym Dunajcu 2024-05-23 15:00 Nowy Targ. Kolej w lesie - kiedyś przebiegała tędy popularna trasa 3 2024-05-23 14:00 Przetasowania w nowotarskiej prokuraturze 3 2024-05-23 13:00 Przejście podziemne z Krupówek pod Gubałówkę jest w totalnej rozsypce 9 2024-05-23 12:31 Internet mobilny 4G czy 5G - jak bardzo się od siebie różnią? 2024-05-23 12:30 INTarg Blues w Markowej Zagrodzie 2024-05-23 12:00 Beskidzkie Camino - górska pielgrzymka jedyna taka 2024-05-23 11:00 Jubileusz Małych Horklowian 2024-05-23 10:00 Radni w Zakopanem powołują nowe komisje, będzie komisja turystyki i promocji 14 2024-05-23 09:06 Ratowali na zakopiance autokar z pożaru, dzięki nim sytuację udało się opanować 7 2024-05-23 08:00 W Zdroju - Rzucam się rabczańskiej "Władzi" do zimnych nóżek i gratuluję 6 2024-05-23 07:30 Skandal w Zębie, Końska ulga, Basen w prokuraturze - czytaj w TP! 2024-05-22 22:00 Ja po prostu lubię całą gazetę przeczytać - mówi Helenka Tylka z Furmanowej (WIDEO) 1 2024-05-22 20:50 Trwa uroczysta gala Grand Press Photo, nasz fotoreporter nominowany (WIDEO) 2024-05-22 20:00 Służy w Komisariacie Policji w Bukowinie Tatrzańskiej i świetnie gra w ping ponga 2024-05-22 19:00 Przygrywka do wakacji pod Tatrami, czyli polsko-słowackie patrole policji 3 2024-05-22 18:00 Tylko w Gronkowie taka tradycja (WIDEO) 1 2024-05-22 17:30 Zbiórka pamiątek po Andrzeju Skupniu Florku 2024-05-22 17:00 W Hałuszowej kopią żłób 3 2024-05-22 16:12 Kolizja czterech aut w Nowym Targu 2 2024-05-22 16:00 Oddajcie nam ulicę Zwierzyniecką w Zakopanem 1 2024-05-22 15:30 Nie daj się nabrać na Blika 2024-05-22 14:36 Kolizja busa z łanią, zwierzę nie miało szans na przeżycie, bus pełen szkła 12 2024-05-22 14:30 To wydarzenie zainteresuje wszystkich fanów modelarstwa 1 2024-05-22 14:00 Oszukańczy bankowiec 4 2024-05-22 13:57 Bielizna dla mężczyzn: Przewodnik zakupowy dla mężczyzn szukających komfortu i stylu! 2024-05-22 13:00 Deszczowy poranek w Kuźnicach (WIDEO) 2024-05-22 12:52 Dieta z niskim indeksem glikemicznym - jakie produkty wybierać? 2024-05-22 12:07 Badania prenatalne w kolejnych poradniach
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2024-05-24 11:26 1. 3 lata pozbawienia wolności? Średni miesięczny koszt utrzymania więźnia to prawie 4000,-. Trzy lata: 36 x 4000,- = 144 000,-. Żadnego więzienia! Tyle płaci albo ściągać komornikiem. Konstytucja i prawo w Polsce do zaostrzenia, albo płaćmy za nierobów dalej... Jedni w więzieniach, jedni w urzędach a trzeci w Europarlamencie. 2024-05-24 11:14 2. Jaruś, a ty to ile chapiesz co miesiąc tej zasłużonej, resortowej ??? Chyba "ciężko" na nią zapracowałeś. 2024-05-24 11:07 3. Do były parafianin Czemu wyrzucili? Czy rozróżniasz przejście na emeryturę od wyrzucenia z pracy? Policja ma czy na pewno miała ten przywilej, że po 15 latach służby można było przejść na emeryturę bez względu na wiek. 2024-05-24 10:20 4. Już trzeci dzień siedze w domu, bo według zaleceń RCB powinienem tak zrobić. Kto mi zapłaci za straty w związku z wprowadzeniem mnie w błąd? 2024-05-24 10:06 5. wszystko pieknie ale panowie nie rzetelni ... brame garazowa poprawiali 3 razy przez pol roku ... smiech na sali doprosic sie cos u nich po montazu graniczy z cudem .. gwarancja do bramy i sie nie znamy 2024-05-24 09:22 6. Do czyżby , szybko wytłumaczę , jest to koleżanka Pana Karpa radnego z jego rodzinnych okolic Krynicy a że wydał najwięcej na kampanię Filipowicza to on dobiera wice burmistrzów a i sekretaż niby ma być z konkursu a zobaczycie finalnie kto będzie 2024-05-24 09:12 7. @ wodnik szuwarek, rozumiem, że te informacje o zarobkach pana Krawca w Orlenie masz z tego samego źródła, które mówi, że pis nie ma nic wspólnego, a nawet było przeciw ZIELONEMU ŁADOWI Jeszcze chwila i będą mówić, że cała ta AFERKA Z FUNDUSZEM SPRAWIEDLIWOŚCI to sprawka PO :) :) :) 2024-05-24 09:07 8. @Obywatel. W punkt. Jedyny sensowny i na temat komentarz! Czekalskiego (dalej pakuje kulturystykę?) znam, był kiedyś "moim" dzielnicowym. Młodszy ode mnie "ładnych" kilka lat, mnie do emerytury brakuje jeszcze "kilka" ładnych lat. A jego za co wyrzucili z pracy, że jest BYŁYM policjantem? @6eh, twój "kometarz" łajzo.... -eh do potegi entej. Szkoda pisać! 2024-05-24 09:05 9. Gdzie jest nadzór budowlany? Gdzie ci niezależni sędziowie? Mi na osobistej prywatnej działce budowlanej nie chcą wydać pozwolenia mimo chęci budowy prywatnego domku 100m2 bo gdzieś tam gmina ma nieuregulowany status drogi a tu w centrum taka samowola... Chyba trzeba iść tym samym trybem... 2024-05-24 08:30 10. Najlepsze jest, że jak zgłaszasz coś to cię jeszcze straszą mandatem za bezpodstawne wezwanie. Panie Marku- trzeba było powiedzieć, że to była babcia , która przed chwilą ukradła bułkę ze sklepu i przeszła na czerwonym świetle. To by się chopcy TELEPORTOWALI nawet i jakby w Kościelisku byli. Bo wtedy to by sobie dali radę z obezwładnieniem. A tak...to czekali aż wsparcie z Krakowa przyjedzie :)
2024-04-22 15:13 1. Tutaj można się wiele dowiedzieć o naszym świecie i przyszłości. Super! 2024-04-21 22:36 2. Dlaczego nie piszecie o hejcie jaki sąsiedzi wyrzygują na organizatorów tej inwestycji? Grupa sąsiadów brnie w zaparte, skargi, blokady, pisma, w żaden sposób nieuzasadnione. Może nagłośnienie ich zachowania przywróci im poczucie przyzwoitości i serdeczności wobec osób którym los nie oszczedził kalectwa? 2024-04-05 23:21 3. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 23:11 4. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 07:05 5. BRAWO WY !!! 2024-03-29 17:19 6. Ja się pytam jaką partię ten pan reprezentuje?Nazwa komitetu nic nie mówi. 2024-03-14 18:58 7. I to jest miś a nie jakosi cepersko podróba! 2024-03-09 17:01 8. Deportowac drugiego na anktartyde. 2024-02-23 16:54 9. patrząc na tą kobitkę z kieleckiego to cuć ze wiosna idzie ... cuć to nawet niedźwiedzie z gawry wychodzą a niedzwiedzice śpią ... po co wszytko im wiedzieć ... po co ... 2024-02-22 20:48 10. Pnioki, sroki w krzoki takie potoki.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Pożegnania


REKLAMA