Reklama

2022-02-22 20:00:43

Zakopane

Wyjaśnienia w sprawie tworzenia muzeum Palace

Muzeum Tatrzańskie prezentuje swoje stanowisko w prawie tworzenia muzeum Palace. To odpowiedź na pojawiające się w internecie rozmaite informacje.

Anna Wende-Surmiak, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego prezentuje stanowisko dotyczące muzeum Palace. Przytaczamy go w całości: 

W związku z pojawiającymi się w sieci Internet nieprawdziwymi informacjami, redagowanymi przez tzw. "Komitet Obrońców Palace", a odnoszącymi się do realizowanego przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem projektu pn. Utworzenie Muzeum Palace, pragniemy zaprezentować nasze stanowisko, a przede wszystkim serdecznie zaprosić do Muzeum Tatrzańskiego w celu zapoznania się z postępami prac nad realizacją projektu utworzenia Muzeum Palace.

Muzeum Palace powstaje w dawnym pensjonacie "Palace", który w okresie II wojny światowej został przez okupanta przekształcony w siedzibę placówki gestapo. Budynek Palace jako bezcenny, materialny świadek minionych wydarzeń w całości został przeznaczony na cele muzealne. Realizacja przestrzeni muzealnej w dawnej siedzibie gestapo, w której przesłuchiwani, torturowani i katowani byli ludzie, ma na celu przede wszystkim zachowanie i zabezpieczenie autentyzmu historii II wojny światowej, w szczególności dotyczącej regionu Podtatrza. Muzeum Palace ma za zadanie należyte upamiętnienie wydarzeń z przeszłości, w tym zwłaszcza ofiar terroru II wojny światowej. Budowana ekspozycja muzealna zostanie oparta na autentycznym materiale archiwalnym, zeznaniach świadków, dokumentach, pamiątkach oraz eksponatach. Miejscem symbolicznym w Palace niezmiennie pozostają piwnice, w których gestapo utworzyło cele więzienne. W celach fragmentarycznie zachowały się napisy: imię, nazwisko, data, krótka treść, pospieszny rysunek, wyryte na ścianach przez przetrzymywanych, autentyczne świadectwa walki i męczeństwa, które w całym swoim autentyzmie zostaną włączone w prezentowaną historię.

Projekt pn. Utworzenie Muzeum Palace realizowany jest przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Zakopane. Wspierają nas też różne stowarzyszenia i inicjatywy, w tym Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa Palace - "Katownia Podhala", którego członkowie już w latach 90. XX wieku, ogromnym wysiłkiem, utworzyli w tym miejscu niewielkie muzeum.
Mając na uwadze wielki cel jaki stoi przed Muzeum Tatrzańskim, z niepokojem obserwujemy działania pewnych grup społecznych, których misją stało się zdyskredytowanie oraz zatrzymanie prac Muzeum Tatrzańskiego na rzecz utworzenia Muzeum Palace. Niestety w ostatnim czasie w sieci internetowej publikowany jest szereg nieprawdziwych informacji, które są niezwykle krzywdzące i niesprawiedliwe, nie tylko dla pracy Muzeum Tatrzańskiego, ale też w stosunku dla tych wszystkich, którzy od wielu lat walczą o utworzenie Muzeum Palace.

Ubolewamy również, że pod publikowanymi stanowiskami ,,Komitetu Obrońców Palce" nie widnieją żadne nazwiska osób prezentujących zawarte tam treści, co budzi pewne zdziwienie, szczególnie w kontekście rzekomej merytorycznej ich treści. Tymczasem, Muzeum Tatrzańskie, realizując swą publiczną misję, pozostaje otwarte na wszelką dyskusję merytoryczną, odnoszącą się do realizowanych celów statutowych oraz indywidualnych projektów.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poddanie wnikliwej analizie anonimowych w gruncie rzeczy stanowisk bliżej niesprecyzowanego podmiotu jakim jest ,,Komitet Obrońców Palce". Stanowisko tego podmiotu pełne jest nierzetelnych, zmanipulowanych bądź wręcz nieprawdziwych tez. Dokumenty na które powołuje się ,,Komitet" nie zawierają informacji dotyczących źródeł ich pozyskania.
Mając powyższe na uwadze, przed publikacją przesyłanych przez "Komitet Obrońców Palace" materiałów, bardzo prosimy o stworzenie nam możliwości ustosunkowania się do przedkładanych przez "Obrońców" treści. Zawsze chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji popartych materiałem źródłowym i dokumentacją, które pozwolą na publikacje materiału uwzględniającego stanowisko wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem, informującym o postępach nad tworzeniem Muzeum Palace w Zakopanem. Film dostępny na portalach społecznościowych oraz na kanale YouTube Muzeum Tatrzańskiego, a także na stronie www.muzeumtatrzańskie.pl/palace. Z przyjemnością przekażemy wszelkie materiały graficzne, które obrazują efekty pracy nad Muzeum Palace.

Zachęcamy również do włączenia się w zbiórkę pamiątek oraz relacji z okresu II wojny światowej na Podtatrzu poprzez udostępnianie informacji o zbiórce. Pamiątki można przekazywać w drodze darowizny, można też udostępnić w czasowy depozyty, Muzeum może wykonać ich kopię lub digitalizację. We wszystkich czynnościach, związanych z wolą przekazania pamiątek, Muzeum Tatrzańskie oferuje pomoc.

Szczegółowe informacje dotyczące Muzeum Palace można uzyskać pod numerem telefonu:
+ 48 535 602 444, e-mail: palace@muzeumtatrzanskie.pl, www.muzeumtatrzanskie.plKup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
czytam i nie wierzę 2022-02-24 01:04:24
Takie pierwsze z brzegu "rozjazdy z rzeczywistością" w tym oświadczeniu:

1) "pod publikowanymi stanowiskami ,,Komitetu Obrońców Palce" nie widnieją żadne nazwiska osób prezentujących zawarte tam treści" - jeśli coś się robi społecznie w ramach komitetu czy stowarzyszenia to ciężko wymieniać wszystkich a nie wymienić wszystkich nie wypada. Po to organizuje się komitet by reprezentował wszystkich i wypowiadał się w ich imieniu. Instytucje publiczne nie lubią oddolnych inicjatyw obywatelskich bo nie mogą zaatakować konkretnej osoby.

2) "Muzeum Tatrzańskie, realizując swą publiczną misję, pozostaje otwarte na wszelką dyskusję merytoryczną, odnoszącą się do realizowanych celów statutowych oraz indywidualnych projektów" - zasłanianie się publiczną misją, nie udzielimy informacji bo mamy misję publiczną a wasze pytania są "niemerytoryczne" i chcecie nam patrzeć na ręce. To tak jak zamykanie urzędów i szpitali " w trosce o dobro i bezpieczeństwo" petentów i pacjentów.

3) "przed publikacją przesyłanych przez "Komitet Obrońców Palace" materiałów, bardzo prosimy o stworzenie nam możliwości ustosunkowania się do przedkładanych przez "Obrońców" treści" - to już jest kuriozum, roszczenie sobie praw do cenzurowania treści w publicznej debacie. Dlaczego Pani Dyrektor nie chce dopuścić do społecznych konsultacji w tym temacie? Dlaczego wypowiedzi jednej ze stron mają być faworyzowane a drugiej konsultowane? Czy przesłała Pani treść swojego oświadczenia do ,,Komitetu Obrońców Palce" by mogli się ustosunkować do przedkładanych przez Szanowną Panią Dyrektor treści?

4) "Zawsze chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji popartych materiałem źródłowym i dokumentacją" - dlaczego te materiały, informacje, treści, plany, dokumenty nie są dostępne dla wszystkich choćby na przywoływanej stronie internetowej muzeum? Dlaczego każdy obywatel za którego podatki te materiały zostały przygotowane nie może się z nimi zapoznać?

5) "Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem, informującym o postępach nad tworzeniem Muzeum Palace w Zakopanem." - tutaj to Szanowna Pani Dyrektor raczy żartować, choć do prima aprilis jeszcze daleko. Czy naprawdę film pod adresem https://muzeumtatrzanskie.pl/filie/palace/ uważa Pani za INFORMACJĘ O POSTĘPACH NAD TWORZENIEM MUZEUM PALACE ??? 3 MINUTY 24 SEKUDY klipu marketingowego? Czy Pani ma nas wszystkich za dzieci? W dodatku adres strony podany w tekście, mający prowadzić do filmu jest nieprawidłowy. I Pani się pod tym podpisuje ??? Jeśli Pani odpowiedzi kierowane do ,,Komitetu Obrońców Palce" były równie merytoryczne to nie dziwię się że zażądali natychmiastowego wstrzymania prac remontowych.

5) "Z przyjemnością przekażemy wszelkie materiały graficzne, które obrazują efekty pracy nad Muzeum Palace." - Po raz kolejny pytam, dlaczego te treści nie są ogólnie dostępne za pośrednictwem strony internetowej? A publikuje się tam jakieś dyrdymały i spoty reklamowe? Dlaczego chcecie te informacje reglamentować wybranym mediom? Co w takim razie próbujecie ukryć przed opinią publiczną?

6) "pragniemy zaprezentować nasze stanowisko, a przede wszystkim serdecznie zaprosić do Muzeum Tatrzańskiego w celu zapoznania się z postępami prac nad realizacją projektu utworzenia Muzeum Palace" - Do znudzenia... Dlaczego ludzie starsi, zapewne w pewnej części trapieni chorobami wieku dojrzałego, społecznicy, aktywni zawodowo lub nie, lecz poświęcający swój wolny czas i angażujący się w ważne dla nich kwestie obywatelskie mają jechać pół Polski, przez cały kraj lub nawet lecieć z drugiego końca świata do Szanownej Pani Dyrektor by zapoznać się z tymi, jakże ważnymi dla nich, informacjami??? DLACZEGO TE INFORMACJE NIE SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE MUZEUM??? Co takiego zawierają że nie mogą zostać udostępnione publicznie? Czy obywatele utrzymujący Panią Dyrektor i instytucję publiczną jaką jest Muzeum Tatrzańskie, którzy opłacili również sporządzenie całej tej dokumentacji nie zasługują na wgląd do tych dokumentów, bo zadają "niemerytoryczne" pytania?

Nie dziwi mnie stanowisko ,,Komitetu Obrońców Palce". A po tym oświadczeniu to właściwie gorąco je popieram. Mam nadzieję że znajdą poparcie wśród osób władnych wstrzymać ten tajemniczy projekt i przeprowadzą prawdziwe konsultacje społeczne w tym zakresie. Chciałbym również wierzyć że nie dokonano jeszcze nieodwracalnych "prac renowacyjnych".
franek 2022-02-23 09:50:17
A żeby muzeum mogło na siebie zarobić, proponuję atrakcje typu nocleg w celi, przesłuchania itp. Chętnych nie zabraknie. Do roli oprawców również.
komentarz 2022-02-23 09:02:28
Pani Dyrektor broni się ogólnikami, gra na emocjach, odwołuje się uczuć patriotycznych, odsyła do grafik i filmików, ... Ale na jasno sprecyzowane zarzuty, pytania i wątpliwości ,,Komitetu Obrońców Palce" nie odpowiada.

Ciężko również uwierzyć Pani Dyrektor że nie ma świadomości kto stoi za "Komitetem Obrońców Palce", chyba że rzeczywiście nie wie i będzie się przy tym upierać, co dyskredytuje ją tym bardziej.

"Do Komitetu Obrońców Palace należy kilkaset osób z całej Polski wraz z Polonią amerykańską. Znajdują się w nim rodziny więźniów Palace, niemieckich obozów koncentracyjnych, weterani opozycji antykomunistycznej, więźniarka KL Auschwitz i osoby dla których pamięć o ofiarach nie jest obojętna - wyjaśnia Sebastian Śmietana, jeden z głównych działaczy Komitetu."

Zresztą, nieważne kto należy. Ważne że powstało społeczne grono zainteresowane losem budynku i patrzy urzędnikom na ręce, zadaje pytania, weryfikuje dokumenty, pilnuje Dobra Narodowego. Jak widać urzędnicy mają takie działania za złe, nie mają zwyczaju liczyć się z opinią obywateli i zamiast udzielać wyczerpujących odpowiedzi i współpracować dla dobra publicznego, to szkalują, unikają, mataczą i kręcą, odsyłają do filmików.
AK Podhale 2022-02-23 06:40:29
Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z jej Prezesem na czele Markiem Zapałą popiera stanowisko i działania dyrekcji Muzeum Tatrzańskiego.
Jest pięknie 2022-02-22 20:21:00
Prościej będzie postawić tam znicze i tyle. Martyrologia ufffff... cywilizacja śmieci
 • PRACA | dam
  Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im dra. T. Chałubińskiego ogłasza nabór na stanowisko KSIĘGOWY/WA W ZAKRESIE PŁAC. Umowę o pracę, stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju. Więcej informacji na stronie www.muzeumtatrzanskie.pl w zakładce praca.
 • PRACA | dam
  Przyjme pracownika do zakładu garbarskiego. 888267329
  Tel.: 888267329
 • PRACA | dam
  Firma Transportowa z okolic Rabki-Zdroju zatrudni kierowcę kat. C+E atrakcyjne wynagrodzenie wyjazdy jednotygodniowe tel. 730 223 225. 730 223 225
  Tel.: 730
 • PRACA | dam
  Potrafisz pracować z dużą ilością dokumentów i danych? Umiesz dobrze zorganizować własną pracę? Być może nasza oferta jest właśnie dla Ciebie! POZNAJ NAS: PKL Horeca Sp. z o.o. jest Spółką wchodzącą w skład Grupy PKL. Grupa PKL oferuje całoroczny, kompleksowy zakres usług turystyczno-wypoczynkowych oraz posiada własną bazę noclegową i restauracyjną. Jest jednym z największych pracodawców na Podhalu, zatrudniającym ponad 300 osób. DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: MŁODSZY SPECJALISTA DS. KONTROLI i ADMINISTRACJI. Miejsce pracy: Zakopane. CO BĘDZIE NALEŻEĆ DO TWOICH OBOWIĄZKÓW? - Nadzór nad poprawnością dostarczanych dokumentów, - Wprowadzanie dokumentów do systemu, - Kontrola prawidłowości obiegu dokumentacji, - Wyszukiwanie, analizowanie i monitorowanie zakupów wyposażenia i środków trwałych, - Sporządzanie zestawień i raportów na potrzeby Kierownictwa, - Uczestnictwo w rozliczaniu inwentaryzacji, w tym identyfikacja niedoborów i nadwyżek, - Poszukiwanie możliwości optymalizacji przepływu danych i proponowanie zmian usprawniających, - Uczestnictwo w opracowywaniu nowych procedur i instrukcji dla pracowników Spółki. NASZE WYMAGANIA: - Wykształcenie średnie lub wyższe - preferowane kierunki: ekonomia, finanse, administracja, zarządzanie, - Skrupulatność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, - Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, - Praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office, - Kreatywne podejście do realizowanych tematów, - Wielozadaniowość oraz dobra organizacja pracy własnej, - Doświadczenie w branży gastronomicznej będzie dodatkowym atutem, - Mile widziana: - Znajomość oprogramowania magazynowo-sprzedażowego (np. LSI, GoPOS), - Doświadczenie w pracy z analizą danych. CO OTRZYMASZ? - Ciekawą i kreatywną pracę w rozwijającej się Firmie, - Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy o współpracę, - Stabilne warunki zatrudnienia, - Atrakcyjne wynagrodzenie, - Szereg zniżek dla pracowników. APLIKACJE zawierające CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "Młodszy specjalista ds. kontroli i administracji PKL Horeca". Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KUCHARZY, POMOCE KUCHENNE (karczma i bar mleczny) - 600 035 355
 • PRACA | dam
  Zakład remontowo-budowlany zatrudni: MALARZY, TYNKARZY, PŁYTKARZY, MURARZY I POMOCNIKÓW. Tel. 606 455 928.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam mieszkanie przy Krupówkach 43m2. 2-pokojowe z kuchnią, łazienką i balkonem. Miejsce parkingowe w garażu podziemnym. 570384996. 570384996 monisiagondek@gmail.com
  Tel.: 570384996
 • PRACA | dam
  Pilnie poszukuje Pani do opieki ( po części ) osoby niepełnosprawnej Ratulow górny. Godzinny poranne ( do ustalenia), sprzątanie, gotowanie i inne drobne prace. Tylko osoby poważnie zainteresowane dzwonić 509 005 675.
 • PRACA | dam
  Pracę Pracownik Foodtruck. 511711711 kontakt@peramore.pl
  Tel.: 511711711
 • PRACA | dam
  Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem zatrudni Recepcjonistę / Recepcjonistkę. Szczegóły na stronie: www.bip.cos.pl. Tel.: 725300377.
 • PRACA | dam
  MERCURE KASPROWY ZAKOPANE SZUKASZ PRACY? CZEKAMY NA CIEBIE! Poszukujemy Pracowników na stanowisko: KUCHARZ, KELNER A'LA CARTE CV prosimy przesłać na adres: kstopka@kasprowy.pl Kontakt telefoniczny: 18 20 24 061
  Tel.: 18 20 24 061
  E-mail: kstopka@kasprowy.pl
 • NAUKA
  CENTRUM KOREPETYCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Nowy Targ, Kasprowicza 10, tel. 575 573 593, centrum.topup@gmail.com
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy Ratownika Do Ośrodka w Bukowinie Tatrz. Stała Praca. Nocleg i Wyżywienie. Tel. 601508720
  Tel.: 601508720
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam DOM W STAREM BYSTREM WRAZ Z DZIAŁKAMI BUDOWLANYMI 1,5 HA. Tel. 001 905 821 9829, 692 245 166.
 • PRACA | dam
  LAVARD zatrudni na stanowisko KONSULTANT D.S SPRZEDAŻY w Salonie Firmowym. Miejsce pracy: Stare Bystre. 18 26-137-32.
 • PRACA | dam
  POMOC KUCHENNA DO PENSJONATU w Zakopanem. Umowa o pracę, praca co drugi dzień. 502 71 66 94, dpt.zakopane@zaiks.org.pl
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  ZAKOPANE-KOŚCIELISKO, WILLA I KARCZMA CZTERY PORY ROKU. Pokoje standardu pensjonatowego z wyżywieniem. Pobyty indywidualne, grupowe, szkoleniowe, wesela, imprezy okolicznościowe. WWW. CZTERYPORYROKU.PL, willa@czteryporyroku.pl, tel. +48 18 20 70 207 lub +48 608 401 704
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  ZAKOPANE-KOŚCIELISKO, APARTAMENTY Z WIDOKIEM NA CAŁE TATRY. W cenie pobytu parking, grill, bilard, plac zabaw, rowery. Cisza, spokój a zarazem wszędzie blisko. WWW. ZAKOPANEAPARTAMENTY.ORG, apartamenty@czteryporyroku.pl, tel. +48 18 20 70 207, +48 608 401 704
 • TURYSTYKA I WYPOCZYNEK
  ZAKOPANE-KOŚCIELISKO, KAMERALNE APARTAMENTY ZE STREFĄ SPA z widokiem na całe Tatry Zachodnie. W cenie pobytu parking, grill, bilard, pełna strefa spa, plac zabaw, rowery. WWW. APARTAMENTYSPAZAKOPANE.PL, rezerwacja@czteryporyroku.pl, tel. +48 662 658 425, +48 608 401 704
 • PRACA | dam
  WILLA LABELLE przy ul. Krupówki 40 w Zakopanem zatrudni POKOJOWĄ z doświadczeniem, z Zakopanego lub okolic. 660 710 400.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam BUDKĘ DLA PARKINGOWEGO - TANIO - 602 378 614.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKI 2 HA - k/Białki. 182856454.
 • PRACA | dam
  CUKIERNIA W ZAKOPANEM ZATRUDNI EKSPEDIENTKĘ. Bardzo dobre warunki pracy. 604 102 804, 602 285 793.
 • PRACA | dam
  Piekarnia w Zakopanem zatrudni PIEKARZA. Pełen etat. Bardzo dobre warunki pracy. 604 102 804, 602 285 793.
 • PRACA | dam
  Firma w Zakopanem zatrudni KIEROWCĘ. 604 102 804, 602 285 793, 601 512 211
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy OSOBY DO PUNKTU GASTRONOMICZNEGO OD JUŻ - PRACA STAŁA LUB SEZONOWA - KRUPÓWKI. Kontakt: 533 226 109.
 • PRACA | dam
  Karczma na Krupówkach - zatrudnimy KUCHARZA, KUCHARZA WYDAWKOWEGO, POMOC KUCHENNĄ. Od już. Zakopane. Kontakt: 533 226 109.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA, POSADZKI, KOMINKI, PARAPETY, STOPNIE, BLATY, ŁUPANKA GRANITOWA I PIASKOWA. 18 265 06 58, 607 57 23 12.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  Witam, do sprzedania posiadam maszyny stolarskie: - Szlifierka tarczowa 1 000 zł, - Wiertarka pozioma suport 1 500 zł, - Frezarka z wózkiem bocznym dolnowrzecionowa z posuwem 12 000 zł, - Dłutarka łańcuchowa 3 500 zł, - Piła do formatowania 2 500 zł. 667 256 855
  Tel.: 667
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - TYNKARZ, MALARZ, BLACHARZ, STOLARZ. Norwegia (Oslo). Zatrudnimy tynkarzy, malarzy, blacharzy, stolarzy. Języki obce NIE wymagane. Praca z pracownikami z Podhala. Zjazd do kraju (samolot) co 1-3 tygodni wg. własnego uznania - pełna elastyczność i swoboda co do wyjazdów. Zarobki w przeliczeniu 20-27 Euro/godz. ZAPRASZAMY. Tel. 667 602 602.
 • ANTYKI
  ANTYKI - SKUP, SPRZEDAŻ - Zakopane, Kościuszki 3 (Granit, III p.). Tel. 601 464 133
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2022-08-12 10:00 Zakręcony w przestrzeni 2022-08-12 08:59 Dziś słońce, jutro deszcz, korzystamy z dobrej pogody pod Giewontem 2022-08-12 08:33 Na wieczór kabaretowo-muzyczny zaprasza kawiarnia Kmicic 2022-08-12 08:00 Zamiast labiryntu skoczków toaleta dla każdego 1 2022-08-11 22:19 Wezwani do żmii 2022-08-11 21:30 Kwietna łąka na Harendzie 1 2022-08-11 20:45 Życie górala gorczańskiego w Nowym Ładzie 1 2022-08-11 20:00 W weekend w Białce Tatrzańskiej czeka was wielka arbuzowa fiesta 2022-08-11 20:00 Niebezpieczne barierki (WIDEO) 6 2022-08-11 19:15 XIX-wieczne Zakopane i współczesna Warszawa. Kiecka i tiurniura. Konkurs dla czytelników 2022-08-11 19:00 Dewastacja na Mogielicy. Inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał budowę 1 2022-08-11 18:14 W Zakopanem rozpoczęły się Targi Produktów Regionalnych 2022-08-11 17:30 Prace idą pełną parą 2022-08-11 17:07 Odpust w Ludźmierzu - informacje praktyczne 4 2022-08-11 17:00 Jak zmienić złe nawyki i zacząć zdrowo żyć? 2022-08-11 16:45 Pijany, bez prawa jazdy - uciekł przed drogówką 2022-08-11 15:50 Groźne chmury nad Tatrami 2022-08-11 15:42 Zakorkowany wyjazd z Nowego Targu 2022-08-11 15:28 Była ulewa nad Zakopanem, teraz grzmi w Nowym Targu (WIDEO) 1 2022-08-11 15:05 Zakorkowane ulice Makuszyńskiego i Tetmajera 3 2022-08-11 15:00 Zagraj w Filmową Grę Miejską 2022-08-11 14:30 Tunelem pod Małym Luboniem pojedziemy jeszcze w tym roku 8 2022-08-11 14:00 Święto muzyki i sportu z Tatrami w tle. Zajrzyjcie w niedzielę do Białki Tatrzańskiej 2022-08-11 13:30 Alarmowy telefon z Rysów 2022-08-11 13:20 Pozycjonowanie sklepów internetowych - jak się do tego zabrać? 2022-08-11 12:30 Jurek Jurecki, wydawca i dziennikarz TP nominowany do Medalu Wolności Słowa 2 2022-08-11 11:42 Wyprawka szkolna - co należy kupić? 2022-08-11 11:30 28 rocznica tragicznego wypadku śmigłowca TOPR 2022-08-11 10:41 Czołowe zderzenie w Zębie 2022-08-11 10:30 Poranny wypadek w Wróblówce 2022-08-11 10:00 Magiczna retrospekcja 2022-08-11 09:00 Z Zakopanego na Hel na piechotę. Zbierają na najdroższy lek świata 4 2022-08-11 08:00 Powstaje festiwalowa scena na Równi Krupowej 3 2022-08-11 07:00 Niskobudżetowi 1 2022-08-10 21:40 Quady przejeżdżają przez potok w Roztokach (WIDEO) 7 2022-08-10 20:46 Ojca i syna porwała lawina. Po kilku miesiącach znaleziono kamerę z nagraniem (WIDEO) 4 2022-08-10 20:05 Rząd chce sprzedać Zespół Elektrowni Wodnych w Niedzicy 20 2022-08-10 19:15 Garażowo - kulturalna wyprzedaż 2022-08-10 18:34 Rekordowe przychody i zyski hotelu Bania. Otrzymał on też dofinansowanie od państwa 4 2022-08-10 17:49 Proszę pana, a mój tata też jest policjantem 4 2022-08-10 17:01 Drzewa znikają z Olimpu, wielkie ciężarówki wywożą nam las. Wycinka zgłoszona w nadleśnictwie 6 2022-08-10 16:16 Franciszek Łukaszczyk, historia jego życia to gotowy scenariusz filmu sensacyjnego 2022-08-10 16:04 W piątek widzimy się na nowotarskim Rynku 2022-08-10 15:26 Druhowie ze Szczawnicy ratowali kajakarzy 3 2022-08-10 15:21 Wernisaż w galerii Jatki 2022-08-10 15:18 Noże kuchenne - jakie wybrać i co robić, żeby służyły przez długi czas? 2022-08-10 15:07 Co wspólnego z malarstwem na szkle mieli polscy formiści? 2022-08-10 14:48 Ekstremalny wyścig etapowy dla pasjonatów kolarstwa górskiego 2022-08-10 14:45 W Tatrach zginął dyrektor znanego liceum warszawskiego 2 2022-08-10 14:29 Charytatywnie przed biegami
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2022-08-12 08:38 1. Na Nowotarskiej pod Wanta to samo . Debiloza stosowana w prakryce. 2022-08-12 08:36 2. @szampan: gdyby szampan miał o ty byłby szamponem. Wy ciągle tylko wina Tuska i wina Tuska a Odra od 2 tygodni zatruta i pisowcy tego nie widzą (bo w zarządzie Wód polskich sami kompetentni, w tym teść Sasina-ale to nie rodzina). 2022-08-12 08:24 3. @Syla, akurat bezpłatne autobusy dla turystów wpisują się w strategie promocyjną i komunikacyjną Zakopanego, tak jak bezpłatne parkingi w weekendy i dni wolne. Wiem że ciężko to pojąć ale nasz elokwentny Burmistrz chętnie to wyjaśni. Zapraszam do kontaktu. 2022-08-12 08:18 4. zostały narty adama........................ 2022-08-12 08:09 5. Bo korytarz życia trzeba umieć zrobić. A nie rozjechać ludzi na chodniku. Czy ja jako pieszy mogę iść po, albo wejść sobie na ulice? 2022-08-12 07:51 6. A NAJLEPSZE JEST TO ZE CO DRUGI PRZYJEZDNY DE BIK CHOWA SIE POD DRZEWEM EH POLACTWO... 2022-08-12 07:48 7. Jaki ten górol postępowy, 3 pierwsze akapity + facebook i wychodzi że taki TefałVeNowy 2022-08-12 07:41 8. Zaprawdę szampan ma racje pisopatologie ma w głowie widzi tylko swoje 2022-08-12 07:01 9. Czy ten odpust jest legalny? bo dzisiaj czytam, że ten wyjazd do Chorwacji był nielegalny i nie wiadomo kto organizował i nie dla każdego. Odnoszę wrażenie, że wszystkie uroczystości religijne poza kościołem są nielegalne podobnie jak ich ochrona przez Policję czy SM. 2022-08-12 06:41 10. A w Nowym Targu przy ul Sikorskiego nasiali kwietna lake, ale nie zdazyla zakwitnac, bo kosza ja drogowcy.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Album TP

Pożegnania

Bojcorka