Reklama

2023-02-04 16:00:33

Reklama

Tatrogród

Dyrektorka domu dziecka w Zakopanem zwolniona dyscyplinarnie

Anna Chrobak-Popławska, dyrektorka domu dziecka Tatrogród twierdzi, że dowiedziała się o zwolnieniu dyscyplinarnym od znajomych na ulicy.

Zamki w gabinecie są zmienione, Anna Chrobak-Popławska, szefowa domu dziecka Tatrogród jest na L-4. Ciśnienie jej podskoczyło po wizycie u wicestarosty Władysława Filara, podczas którego dowiedziała się o zwolnieniu. O dyscyplinarce - jak podkreśla - nie było mowy. - Jeszcze w grudniu otrzymałam nagrodę finansową za swoją pracę i życzenia dalszych sukcesów od samego starosty Piotra Bąka - podkreśla. Chwalona i nagradzana była przez swoich szefów od wielu lat, nawet wtedy, kiedy Tygodnik Podhalański negatywnie opisał działalność tej placówki.

- To zemsta za to, że sprzeciwiłam się próbom wicestarosty i szefowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i nie dopuściłam do wysłania odebranego w Zakopanem dziecka do Rzeszowa - twierdzi.  

Zagrałam staroście na nosie


W październiku zeszłego roku policja na podstawie postanowienia sądu przywiozła do zakopiańskiego domu dziecka 9-letnią dziewczynkę zabraną podczas interwencji. Jej matka zmarła cztery lata temu, opiekował się nią niewidomy ojciec.

- Powiadomiłam PCPR o przyjęciu dziecka, złożyłam też wniosek o wskazanie rodziny zastępczej dla dziewczynki ze względu na jej wiek - opowiada. Tymczasem PCPR wskazał Katolicką Placówkę Wychowawczą "Nowy Dom" w Widełce koło Rzeszowa jako miejsce przewiezienia dziecka. - Ta dziewczynka miała bardzo mocną więź z ojcem. Wywiezienie jej tak daleko uniemożliwiłoby im kontakt, szczególnie że ojciec to osoba niewidoma. Dlatego zainterweniowałam u wicestarosty Władysława Filara, za wiedzą którego sąd wydał decyzję o zawiezieniu dziecka aż 300 km od domu - tłumaczy Anna Chrobak-Popławska. - Interweniowała zresztą w tej sprawie także ciotka dziewczynki, zastępca burmistrza Zakopanego i radny Zbigniew Szczerba - dodaje Anna Chrobak-Popławska. Jak twierdzi, wicestarosta pod wpływem tych interwencji się ugiął i został napisany przez PCPR jeszcze jeden wniosek do sądu. Dziecko zostało w Tatrogrodzie, a przed świętami wróciło do ojca. - Obroniłam dziecko, ale zagrałam władzy na nosie, szczególnie że rodzina dziewczynki napisała skargę na działałność PCPR-u - uważa.

- Interweniowałem w tej sprawie w PCPR i u starosty - potwierdza Szczerba, zakopiański radny. - Wicestarosta Filar twierdził, że jest już decyzja sądu, której nie da się jej cofnąć. Było trochę przepychanek. W końcu się ugiął, wycofał z pomysłu wywiezienia dziecka i napisał nowy wniosek do sądu - opowiada Szczerba. Podkreśla, że w trakcie rozmowy wicestarosta stwierdził, że wywiezienie dziecka daleko, umożliwi jego adopcję. Radnego to oburzyło. - Ta akcja ze zwolnieniem dyrektorki może mieć związek z tą sprawą, ale jeśli jest to prawda, to skandal - uważa. Mówi, że zaraz po całej aferze z dzieckiem dyrektorka mówiła mu, że może to przypłacić utratą stanowiska.

Od starosty do lekarza

W czwartek 12 stycznia Anna Chrobak-Popławska została poproszona do gabinetu wicestarosty. - Pan Filar zapytał mnie, czy się spotkałam z prawnikiem, którego PCPR wskazał mi w przypadku potrzeby konsultacji. Gdy potwierdziłam, usłyszałam, że zachowywałam się podczas tego spotkania skandalicznie i wygadywałam jakieś rzeczy na szefową PCPR-u. Prawnik miał sporządzić notatkę z tego spotkania. Gdy usłyszałam od Filara, że podjął decyzję o zwolnieniu mnie, podskoczyło mi tak ciśnienie, że zrobiło mi się słabo. Wyszłam z gabinetu i poszłam od razu do lekarza - relacjonuje. Dostała L-4 do końca zeszłego tygodnia (do 20 stycznia).

Twierdzi, że podczas spotkania z prawnikiem, o które pytał wicestarosta, poprosiła go tylko o dyskrecję i zachowanie tajemnicy służbowej, bo sprawa dotyczyła demoralizacji wychowanka. Podkreśla, że o szefowej PCPR-u, która ma nadzór nad placówką, nic nie mówiła. Przyznaje jednak, że relacje z Renatą Zielińską nie są najlepsze. - Pani Zielińskiej nie podobało się to, że komunikuję się z nią w każdej sprawie mailowo, a nie przyjdę porozmawiać, ale jak jest czarno na białym napisane, to nie ma żadnych niedomówień - tłumaczy. Jednocześnie podkreśla, że nie przypuszczała nigdy, że ten zgrzyt między nimi mógłby mieć takie skutki. Zastanawia się też, czy próba nagłego jej zwolnienia nie wiąże się z tym, że 20 stycznia wchodzi w okres chroniony, bo ma jeszcze cztery lata do emerytury i stąd te nagłe nerwowe i nie do końca przemyślane ruchy w starostwie.  

Co mówią na mieście

O tym, że jest zwolniona dyscyplinarnie, dowiedziała się od osób trzecich. - Nie można zwalniać nikogo dyscyplinarnie z błahego powodu. Musi być jakieś rażące naruszenie prawa. Poza tym pracownik najpierw powinien dostać upomnienie, potem naganę, a dopiero potem dyscyplinarkę - twierdzi. - Nie może być też tak, że wicestarosta opowiada o moim zwolnieniu na prawo i lewo, to naruszenie moich dóbr osobistych - podkreśla.

Twierdzi, że po ich rozmowie 12 stycznia Filar pojechał do magistratu i poprosił Agnieszkę Nowak-Gąsienicę, zastępcę burmistrza Zakopanego - jako znajomą  szefowej domu dziecka - o porozmawianie z nią i przekazanie jej, że ma do wyboru odejście z pracy za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia bez świadczenia pracy albo zwolnienie dyscyplinarne, jeśli nie przyjmie tych dwóch pierwszych propozycji. - Jakim prawem opowiada takie rzeczy osobom trzecim? - pyta dyrektorka Tatrogrodu.

Sami swoi


Anna Chrobak- Popławska uważa, że jest ofiarą czystek w starostwie, które zaczęły się już przed zbliżającymi się wyborami. Obsadzanie swoimi ludźmi trwa - jak podkreśla - już od dawna. Kiedy Janina Spisak, szefowa PCPR w Zakopanem, odeszła na emeryturę, przez chwilę zastąpiła ją na tym stanowisku Małgorzata Bukowska. Szybko jednak szefostwo objęła Renata Zielińska, siostrzenica Spisakowej, która wcześniej pracowała w zakopiańskim urzędzie miasta. - Ta osoba nie posiadała kwalifikacji do pełnienia tej funkcji. Miała wprawdzie studia socjalne, ale nie miała wymaganego na tym stanowisku dyplomu specjalisty organizacji pomocy społecznej. Była w trakcie studiów podyplomowych, które zostały zapłacone z budżetu starostwa, o czym sama mnie poinformowała. Kiedy już zdobyła brakujące uprawnienia, odbył się konkurs na to stanowisko, który oczywiście wygrała Zielińska - opowiada Anna Chrobak-Popławska. Zastępcą została Małgorzata Bukowska, która ma wykształcenie średnie hotelarskie.

Gdy na emeryturę odeszła Maria Czernik, szefowa DPS-u w Zakopanem, stanowisko to powierzono Janinie Spisak. Mąż Renaty Zielińskiej  - Piotr Zieliński - znalazł posadę w kolejnej instytucji podległej starostwu i działce, za którą odpowiada Filar. W zakopiańskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej zajmuje się obsługą prawną - podkreśla.

To nie koniec.  Przypomina, że żona Filara prowadzi rodzinny dom dziecka i bezpośrednio podlega jako dyrektor swojemu mężowi Filarowi, funkcje kontrolne pełni PCPR podległy bezpośrednio wicestaroście. - Dochodzi do takich kuriozów, że na komisji rodziny 27 września zeszłego roku Filar uczestniczył jako wicestarosta, któremu podlega ośrodek pomocy społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i domy dziecka. Jednocześnie w imieniu swojej żony składał sprawozdanie z prowadzonej przez nią placówki - opowiada Anna Popławska-Chrobak. Uważa, że jest to naruszania art. 26 Ustawy o pracownikach samorządowych - mówiącej o zakazie bezpośredniej podległości  i zatrudnianiu bliskich osób.

To nie jest zemsta


Władysław Filar, wicestarosta w powiecie tatrzańskim, któremu podlega m.in. PCPR i Tatrogród, potwierdza, że zarząd podjął decyzję o zwolnieniu szefowej domu dziecka. - Chcieliśmy się z nią rozstać za porozumieniem stron, ale po trzech moich zdaniach wyszła z gabinetu i już nie wróciła. Jest na L-4 - poinformował nas wicestarosta w zeszłym tygodniu.

W poniedziałek 23 stycznia odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego Anna Chrobak-Popławska otrzymała decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym do ręki. O przyczynach takiej decyzji Filar nie chce jednak z nami rozmawiać - jak mówi - z szacunku do osoby zwolnionej. Podkreśla, że decyzja ta nie ma żadnego związku ze sprawą dziewczynki, która miała trafić do ośrodka pod Rzeszowem. Jest mocno zaskoczony takimi oskarżeniami. Informuje, że 29 grudnia wpłynęło pismo od mecenasa wypełniającego obowiązki wobec PCPR o tym, że rezygnuje ze współpracy z PCPR ze względu na problem, jakim są "jednostki konfliktujące środowisko". - Chodzi nie tylko o konflikt Zielińskiej z Popławską. - Ja też przez panią dyrektor Tatrogrodu postrzegany jestem jako persona non grata - dodaje Władysław Filar. Podkreśla, że zarząd ma prawo odwołać pracownika ze stanowiska kierowniczego nawet bez podania powodów, jeśli traci się zaufanie do takiej osoby. Przypomina, że to Popławska przerwała rozmowę 12 stycznia i wyszła z gabinetu. Nie skorzystała też z możliwości rozstania się polubownego.

Filar odrzuca też zarzut "bezpośredniej podległości", dotyczącej jego żony prowadzącej rodzinny dom dziecka. - Właśnie, żeby takiej sytuacji nie było, został zmieniony regulamin przydziału obowiązków do starosty i jego zastępców. Rodzinny dom dziecka, który prowadzi moja żona, bezpośrednio podlega staroście, a nie mnie - podkreśla. Twierdzi, że nie pamięta, czy na grudniowym posiedzeniu komisji rodziny czytał sprawozdanie żony. - Nawet jeśli by tak było, to co? Żona miała zostawić dzieci? - pyta. - To argumenty poniżej pasa, ale nie będę z panią dyrektor toczył wojny. Chcieliśmy iść jej na rękę i zafundować 4-miesięczne wakacje. Wybrała dyscyplinarkę - mówi wicestarosta.

Renata Zielińska, szefowa PCPR, nie chciała z nami rozmawiać ani na temat konfliktu z szefową Tatrogrodu, ani na temat swoich podyplomowych studiów.

Dyskryminacja?

- Zamierzamy udowodnić w sądzie pracy, że zwolnienie dyscyplinarne pani Anny Chrobak-Popławskiej zostało dokonane z rażącym naruszeniem prawa - zapowiada mecenas dr Andrzej Bigaj, pełnomocnik Anny Chrobak-Popławskiej. Twierdzi, że przyczyny rozwiązania umowy podane są bardzo ogólnikowo i nie mają oparcia w faktach, co jest niezgodne z art. 52 Kodeksu pracy. - Poważne wątpliwości budzi ponadto uruchomienie procedury zwolnienia dyscyplinarnego w okresie, w którym pani dyrektor objęta została okresem ochronnym w związku z osiągnięciem wieku przedemerytalnego, co stwarza podejrzenie dyskryminacji - podkreśla. Dodaje, że jego klientka jest zainteresowana wyłącznie przywróceniem do pracy oraz odszkodowaniem.  

Beata Zalot

Zostań Patronem Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
nikto 2023-02-08 10:03:49
Jak czytam rewelacje podpisane w rodzaju: były pracownik, to zawsze mam jakieś wątpliwości co do ich wiarygodności i intencji piszącego.
Były pracownik domu dziecka 2023-02-07 23:51:44
Ta kobieta na takiej posadzie to nieporozumienie. Ci, którzy ją poznali, wiedzą, jaka jest naprawdę. Nikoś poniżej mówi prawdę. Rozdzielała rodzeństwo wysyłając najmłodsze z dzieci do placówki 500km od Zakopanego! To wyrahowana kobieta bez serca! Powinni ją rozliczyć ze zła, które poczyniła! A jeśli to Pani czyta, proszę pamiętać, że to co dajemy, wraca do nas. Wcześniej czy później. Jak może Pani spać spokojnie?
Swoja 2023-02-07 20:25:59
Czy mowa o tej Pani Z., Która twierdziła, że dzieci do 7 roku życia są nieuspołecznione, czy o kogoś innego. Tak pytam z ciekawości.
nikoś 2023-02-06 17:54:58
Ktoś, Nikifor, Obserwator, to się zgłoście do odpowiednich instytucji i organów i opowiadajcie. Nie trzymajcie takich sensacji w ukryciu. Media, starosta, czytelnicy, może nawet prokuratura chętnie Was wysłuchają. Może nawet niedobra pani dyrektor w skruszeje, przeprosi i sama się zwolni dyscyplinarnie. Sumienie nie takie figle płata.
Ktoś 2023-02-06 16:15:48
Do Punia. Komentarz Obserwatora nie jest odpowiedzią na treść artykułu i informacji w nich zawartych, tylko stwierdzeniem faktu. Pani dyrektor nie lubiła dzieci i wcale tego w placówce nie ukrywała, a ich dobro zawsze było pomijane. Wystarczy zapytać kilka byłych podopiecznych i myślę, że niezłą laurkę by tej Pani wystawili. Ktoś kto miał do czynienia z Panią dyrektor wie o czym mowa. Poza tym artykuł nie jest obiektywny i to też wiadomo dlaczego...
Punia 2023-02-06 15:33:22
Do obserwatora ...chyba nie czytasz ze zrozumieniem to nie Pani dyrektor chciała wywieźć dziecko do adopcji a na pomówienia uważaj bo to karalne...trzeba mieć twarde dowody...zobaczymy co wyjdzie z tej dyscyplinarki ..czekaj ..czekaj
Obserwator 2023-02-06 13:47:17
wreszcie ta kobieta nie będzie już w placówce. Ktoś, kto nie lubi dzieci i tego nie ukrywa nie powinien być dyrektorem domu dziecka, a pewnie nie jedno ma na sumieniu..
Nikifor 2023-02-06 10:41:37
dobrze jest kogos oskarzac, zwalac wine ze to PIs, ale moze nalezaloby sie zapytac bylych wychowankow jak ich traktowala i rozdzielala dzieci z tej samej rodziny.
nikto 2023-02-06 09:48:04
Czyżby starostwo wdrażało u siebie program RODZINA NA SWOIM?
babcia 2023-02-05 22:59:14
A to może być ciekawy temat. Czy jeśli urzędnik, który na swoim stanowisku nie spełnia wymogów ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o samorządzie terytorialnym podpisuje i odpowiada za wielomilionowe dotacje z EU podlega kontroli instytucji takiej jak OLAF EU ? I jakie mogą grozić konsekwencje dla danej JST ?
urzędnik na swoim 2023-02-05 19:19:13
"Powodzenia w sądzie pracy"

W sądzie to nie powodzenie jest potrzebne tylko dobry adwokat. A na takiego trzeba mieć pieniądze. Niestety Filar zawsze będzie miał lepszego bo zatrudnia za nasze pieniądze czyli cena nie gra roli.

"Panie starosto (...) niech pan podejmie męską decyzję"
Jakbyście nie wiedzieli że harcerz zawsze załatwiał "brudne" sprawy poprzez swoich giermków. Kiedyś Zacharko, teraz Filar, mierny ale wierny. Więc takie apele to akurat psu na budę. Równie dobrze możecie apelować by rozliczył Reginę. Układ jest po to by nie liczyć się z opinią publiczną i móc kręcić swoje wałki, proste. Nie po to zdobywa się władzę by słuchać wyborców.
tekturową tarcz 2023-02-05 18:11:55
@KO Alicja. Tamci to chociaż dyskretnie. Pisowszczyki, to jazda bez trzymanki zgodnie z prawem, które uchwalili dla swoich prawych i sprawiedliwych poczynam. Im się należy, wstyd jak z Tymonkiem. Nie masz kogo bronić, obyś tarczycy nie dostała.
KO Alicja 2023-02-05 17:39:11
"Nepotyzm to przykład z góry PiSu" -ci zaś przykład wzięli z KO alicji po-psl
Kasia 2023-02-05 17:03:21
To jest bezczelne, co ten Filar wygaduje. Władza uderza do łba... Powodzenia w sądzie pracy, Pani Dyrektor!
JJ 2023-02-05 14:42:35
Nepotyzm to przykład z góry PiSu
stary komuch 2023-02-05 11:19:30
9 letnia dziewczynka i 300 km. Coś tu śmierdzi, pedofilia czy jeszcze coś. Źle się dzieje w państwie Polan. Panie starostwo, odwagi! Chyba że jak zwykle, Polacy nic się nie stało. Dzisiaj byłem w okościele żeby usunąć brudy i rozpocząć na nowo tydzień; - po staremu.
Dziadek 2023-02-05 09:47:36
Na moje oko tu nastąpiły jakieś bardzo dziwne działania z tym dzieckiem. Nagle dziecko ma być przeniesione 300 km od miejsca zamieszkania i oddane do adopcji. Ojciec nie patologia tylko niepełnosprawny. Trzeba go chronić i mu pomagać. Bardzo dziwne działania niektórych instytucji. Brawo dla osób wymienionych w tym artykule którzy zapobiegli tym dzialanom. A to że Pani dyrektor została zwolniona to to mało powiedziane ze skandal . Według mnie sprawa związana z tym dzieckiem ma drugie dno. Tylko podejrzewam że za duzo osób umoczonych w ten dziwny deal i wszystko zostanie zamiecione pod dywan.
AntyPis666 2023-02-05 09:27:10
UMZ i starostwo to szambo totalne. To co się tam wyprawia woła o pomstę.. i wyroki.
Punia 2023-02-04 23:28:37
Panie starosto najwyższy czas na działanie....i konkretne decyzje personalne...niech pan podejmie męską decyzję i zrobi porządek w starostwie a nie udaje że wszystko ok. Od tej chwili nic już nie będzie tak samo.. koniec pewnej epoki w tym układzie i to dzięki jednej kobiecie
..no ale to one zmieniają świat
Punia 2023-02-04 22:24:11
Koniec wicestarosty Filara.....za krzywdę dziecka..za krzywdę Pani dyrektor .....to walka o moralność.. prawdę ...zasady których ten człowiek nie ma...nigdy więcej tacy ludzie nie powinni być na stanowiskach.A gdzie w tym zacny starosta i cały zarząd powiatu ..wstyd...
bravo 2023-02-04 22:18:10
Trzymam kciuki za Panią Dyrektor Annę,mam nadzieję, że to koniec arogancji tego Pana
babcia 2023-02-04 21:35:26
Przykładów zatrudniania pracowników bez obowiązujących konkursów jest wiele w UMZ i ST oraz jednostkach tychże urzędów. Nie stosuje się ustawy o pracownikach smrządowych, przyjmuje się ludzi na p.o. bez wykształcenia wymaganego i wymaganego stażu pracy.
Ciekawe jest tylko jak reagują komisję rewizyjne kontrolujące legalność i zgodną z prawem pracę urzędników w tym kadr i odpowiedzialnych za finanse bo jest wątpliwość czy pracownicy przyjęci nie zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym i ustawie o pracownikach samorządowych są wynagradzani zgodnie z prawem i czy ich decyzje jeśli je wydają nie będą do podważenia !
Gogo 2023-02-04 21:00:36
Proszę się nie poddawać.Koniec PIS- u już jest blisko.
robo 2023-02-04 20:23:18
"Chcieliśmy iść jej na rękę i zafundować 4-miesięczne wakacje. Wybrała dyscyplinarkę - mówi wicestarosta." Arogancja bezczelnego rozpasanego urzedasa , nieudacznika marnujace pieniadze podatników , moje pieniądze ... A tak wogóle widać jaką pomyłką jest poiwierzenie dzieci URZEDASOM . neomarksistowskie pomysły niszczące RODZINY . Niewidomy ojciec zamiast POMOCY otrzymał utrate dziecka , a miliony marnowane są na różne podejrzane cele .
Korczak 2023-02-04 19:43:37
Niezłe szambo i kumoterka w tym starostwie.
X.Teofil 2023-02-04 18:47:35
Panie starosto! Jak się nazywa zupa z wielu kur?
11 2023-02-04 18:20:46
Dorośli się kłócą o swoje stołki a dzieciom nie ma kto pomóc.
Button 2023-02-04 17:30:40
L4 zawsze na posterunku.
babcia 2023-02-04 17:04:48
To się dzieje w całym kraju przed wyborami, zwalniani są pod byle pretekstem fachowcy, a zatrudniani są ci "po linii i na bazie" często bez odpowiedniego wykształcenia, bez wymaganego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych, bez wymaganych warunków ustawowych, czyli bezprawnie, siłowo, jednak nie ma szans na zmianę stanu rzeczy bo kogo to obchodzi, a ich zadaniem jest wpłacanie pewnych kwot na komitet wyborczy wskazanych kandydatów i w tym cała tajemnica !
A co z Polską ?
Resztę załatwią jałmużny socjalne !
Ktoś 2023-02-04 16:34:26
Może zapytajmy podopiecznych placówki czy Pani dyrektor jest tak bardzo za dziećmi jak się sama kreuje? Jak na prawdę te dzieci w placówce traktowała?! Wystarczy zapytać kilkoro z nich i obraz cudownej Pani dyrektor prysnie jak banka mydlana!!! To nie zemsta. Wróciło się Jej to co sama innych robiła. Dziewczynka to tylko pretekst, żeby wyjść z twarzą z tego co sobie wypracowała "swoją dobrocia"
FiFi 2023-02-04 15:30:09
Rozumiem rację Pani dyrektor. Jest Pani dobrym człowiekiem. Teraz w kraju nad Wisłą rozpychają się buhaje polityczne
cyrk nepotyzm 2023-02-04 15:27:05
A ten od wydawania kasy z koncesji, jak mu tam... Figiel czemu nie interweniował w sprawie tej dziewczynki? Wiara mu nie pozwala? Przynależność partyjna? Czy nie może opuścić kolejki po kolejne mieszkanie? To może niech Szczerba zostanie przewodniczącym Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY WYKOŃCZENIA BEZPŁATNA WYCENA FAKTURY VAT. 602839607
  Tel.: 602839607
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA. 660 079 941.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  DESKI ŚWIERKOWE, dł. 5 m, gr. 53 mm. DRZEWO OPAŁOWE BUK. 660 079 941.
 • USŁUGI | budowlane
  ADAPTACJA PODDASZY, OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ, SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY GK, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. 660 079 941.
 • BIZNES
  Do wydzierżawienia PARKING - Dolina Chochołowska - 692 001 268.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  KWATERY PRACOWNICZE BLISKO KRUPÓWEK - 1500 zł - 885 70 70 70
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DO SPRZEDANIA MIESZKANIA W ZAKOPANEM - 607 506 428.
 • PRACA | dam
  Aparthotel Renesans w Zakopanem poszukuje kandydatów na stanowisko RECEPCJI. Stabilna praca w nowo otwartym Obiekcie. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: praca@renesans.pl lub tel. 602444734.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  LAS - Murzasichle - 0.65 ha - 600 146 604.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  UDZIAŁ W BUDYNKU - okolice ul. Kościeliskiej. 606 21 01 26
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA - ZAKOPANE, okolice ul. Kościeliskiej, 0.13 ha - 606 21 01 26.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, DOMY OD PODSTAW, POKRYCIA DACHOWE, SZALUNKI STROPOWE. 693 206 403.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, ŁAZIENKI, ZABUDOWY, ADAPTACJA PODDASZY, REMONTY, DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, FASADY. 693 206 403.
 • USŁUGI | budowlane
  Remonty-Wykończenia/Hydroizolacje budynków. 794 964 176 kacper.piczura@gmail.com
  Tel.: 794
 • PRACA | dam
  Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2024 roku. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby z bliska przyjrzeć się pracy poselskiej i zdobyć praktyczne umiejętności! Jeśli jesteś zainteresowany, wyślij swoje CV i parę słów o sobie na adres biura:. 535 124 379 https://www.facebook.com/smarduch.weronika/ biuro.smarduch@gmail.com
  Tel.: 535
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy kucharza śniadaniowego i pomoc kuchenną do przygotowywania śniadań w Białce Tatrzańskiej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem +48 886 069 224.
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy Panie Pokojowe do sprzątania nowoczesnych apartamentów w Białce Tatrzańskiej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem + 48 504 428 461.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia POKOJE 3 i 2-osobowy w Kościelisku Sobiczkowej. 602 66 30 74.
 • MOTORYZACJA | kupno
  Spytek Car Import to wiodąca firma specjalizująca się w imporcie samochodów z USA i Kanady. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pasji do motoryzacji, zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie zakupu pojazdu. 574852452 SpytekCarimport@gmail.com
  Tel.: 574852452
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia LOKAL 50 m2 (pod zakład fryzjerski lub pod inna działalność) oraz LOKAL 25 m2 - I piętro - Łapsze Niżne, Delikatesy "Centrum". 504 230 942.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  PROJEKTANT - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA. Osoba po inżynierii środowiska do projektowania w CAD i organizacji budów w branży wodno-ściekowej. Może być bez doświadczenia. Tel 182665928
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy KONSERWATORA do nowo otwartego obiektu Białka SPA&Resort. Oferujemy stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem +48 888 840 498.
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy Recepcjonistę do nowo otwartego obiektu w Kościelisku. Oferujemy stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres d.zacharko@gorskagrupa.pl lub telefon 698954671.
 • PRACA | szukam
  PRACA DORYWCZA - godzina dziennie po 18-ej. Praca na terenie Nowego Targu, bardziej dla mężczyzny. 501 323 145.
 • PRACA | dam
  Przedsiębiorstwo Budowlana Sikora zatrudni kierowców kat B - zaopatrzenie budowy. 602629623
  Tel.: 602629623
 • PRACA | dam
  Przedsiębiorstwo Budowlane Sikora zatrudni kierownika robót budowlanych. 602629623
  Tel.: 602629623
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  WYNAJMĘ BUDKĘ HANDLOWĄ POD OSCYPKI, PAMIĄTKI itp. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA HALE NA WARSZTAT SAMOCHODOWY, LAKIERNIĘ, PRALNIE, HURTOWNIĘ, MAGAZYN. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA PLAC POD MAGAZYN. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKAL NA PIZZERIĘ W ZAKOPANEM. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię Działkę widokową w Kościelisku. 600404554 grz.wicik@gmail.com
  Tel.: 600404554
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy REZYDENTA/REZYDENTKĘ do obsługi apartamentów w Zakopanem. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem +48 666 522 367 lub cv na adres m.komoniewski@gorskagrupa.pl.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Białka Tatrzańska - DZIAŁKA BUDOWLANA, UZBROJONA (prąd, woda) 1420/65 - 8,4 ar. Łączy się z drogą gminną. 608 16 15 16.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • RÓŻNE
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • PRACA | dam
  Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem zatrudni na stanowisko: PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ. Oferujemy stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Sekcją Kadr i Rachuby Płac USOR w Zakopanem. tel. +48 18 20 22 149, e-mail: kadry@klinika.net.pl
 • PRACA | dam
  MAGAZYNIER Zatrudnię pracownika na stanowisko magazyniera. Obowiązki: przygotowywanie zamówień, rozładunek i załadunek samochodów. Atrakcyjne wynagrodzenie. Możliwość organizacji darmowego mieszkania. Praca w Jabłonce 34-482 tel. 503-957-597.
 • PRACA | dam
  Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu w Zakopanem poszukuje osoby na stanowisko DYREKTORA SZKOŁY. Podania należy składać w Biurze Cechu - ul. Gimnazjalna 1 w Zakopanem. Więcej informacji: tel. 501 682 696.
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKALE HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWE o powierzchniach ok. 57 i 53.5 m2, oraz PIWNICA 21 m2. Możliwość połączenia lokali. Zakopane centrum, ul. Kościuszki - 691 124 272.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy OSÓB DO PRACY W KARCZMIE oraz W BARZE MLECZNYM na stanowiska: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA, OBSŁUGA BARU MLECZNEGO, KELNER/-KA. Zakopane - 600 035 080, 600 035 355.
 • USŁUGI | budowlane
  BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW ORAZ WIĘŹBY DACHOWE WRAZ Z POKRYCIEM. 572624414.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA od A do Z. 572624414.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • PRACA | dam
  Kąpielisko Geotermalne Szymoszkowa przyjmie do pracy na sezon letni: PIZZERA, BARMANKI, OSOBY DO OBSŁUGI PUNKTÓW GASTRONOMICZNYCH, OBSŁUGĘ KONTROLI WEJŚĆ NA KĄPIELISKO. Więcej informacji pod nr tel.: 693 319 707
 • PRACA | dam
  PRACA W PENSJONACIE z zamieszkaniem. 601 661 661.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Skupujemy nieruchomości na Podhalu! za gotówkę Działki, domy, mieszkania. +48 600 404 554
  Tel.: 48
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Wykończenia wnętrz adaptacja podaszy zabudowy karton gips szpachlowanie malowanie tynki dekoracyjne parkiet panele. 576587537
  Tel.: 576587537
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2024-06-25 19:30 Miasto zanieczyszczone hałasem - problemy z każdej strony 2024-06-25 19:30 Jazz w Stacji Kultura 2024-06-25 18:45 Wójt bez absolutorium, wotum zaufania, za to z pensją najniższą z możliwych 2024-06-25 18:00 Gdy TOPR leciał na ratunek, matki z dziećmi zrywały się do ucieczki (FOTO) 2 2024-06-25 17:30 W środę kolejne zmiany na skrzyżowaniu Makuszyńskiego i Piłsudskiego 2024-06-25 17:00 Biegi zapierające dech w piersiach (wideo) 2024-06-25 16:30 Zmiana organizacji ruchu na ulicach Kasprowicza i Tetmajera 2024-06-25 16:01 Najserdeczniejsze życzenia dla stulatki z Galicowej Grapy 2024-06-25 15:30 Uwaga kierowcy, utrudnienia drogowe w Starem Bystrem 2024-06-25 15:22 Urlop w Polsce - Góry, Morze czy Mazury? 2024-06-25 15:15 Zawodnicy i trenerzy z nagrodami. Szczególne wyróżnienie dla uczennic z SP3 2024-06-25 14:30 Gromy Rocka nad Porońcem, czyli AC/DC na otwarcie sezonu letniego (FOTO) 2024-06-25 13:45 Paliły się bale siana w trudno dostępnym terenie, strażacy dojeżdżali na quadach 2024-06-25 13:30 Sportowcy z nagrodami i stypendiami 2024-06-25 13:00 Barszcz Sosnowskiego niczym las rozrasta się między domami w Szaflarach 2 2024-06-25 12:30 Promocja nowej monografii Zawoi 2024-06-25 12:20 Interwencja służb na ul. Orkana w Zakopanem 2 2024-06-25 12:00 Usunęli usunięcie, by nie usunąć uchwały. Zawieszenie broni w nowotarskiej radzie 2024-06-25 11:30 Orawski dom. O Ludwiku Młynarczyku 1 2024-06-25 11:00 Wystawa Zamoyscy - Spichlerz wartości 2024-06-25 10:23 Czym jest program Czyste Powietrze - jak wziąć w nim udział? 2024-06-25 10:13 Podstawowe badania laboratoryjne - jakie warto wykonać? 2024-06-25 10:00 W ogniu stracili wszystko. Ruszyła zbiórka na pomoc pogorzelcom 2024-06-25 09:00 Dziś piękny dzień bez burz (WIDEO) 2024-06-25 08:00 Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia już otwarte 1 2024-06-24 22:33 Dziecięcy portfelik czeka na właściciela 2024-06-24 22:30 Polscy wspinacze utknęli na drodze na Gerlach 2 2024-06-24 21:37 Burmistrz z zaufaniem, a górale jak Indianie 8 2024-06-24 21:00 Krościenko biegową stolicą Polski 1 2024-06-24 20:00 Ratownicy TOPR testują drona 2024-06-24 19:16 Zmarł Marek Rogalski, znany narciarz, mistrz Polski, instruktor 1 2024-06-24 19:11 Charytatywna aukcja ceramiki i koncert dla Matyldy Żmudy 2024-06-24 19:00 Autobus przeciska się przez tłumy turystów na Gubałówce 4 2024-06-24 18:21 Najlepsza fotografia górska w Wieży Wodnej 2024-06-24 18:00 Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (ZDJĘCIA) 1 2024-06-24 17:30 Podróż do tajemniczego świata ludzkich zmysłów. Konkurs dla czytelników 2024-06-24 17:23 Wójt Białego Dunajca: górale dbają o zwierzęta, tradycję i folklor (WIDEO) 7 2024-06-24 16:39 Ulica Tetmajera w Zakopanem zakorkowana 2024-06-24 16:00 Bycie tyłem do publiczności wydawało mi się lepsze od solowej kariery 2024-06-24 15:35 Tatrzańskie Wagary 2024-06-24 15:00 Spotkania z tatrzańskimi niedźwiedziami 2024-06-24 14:11 Na skrzydłach jachtów - teatralnie nad jeziorem 2024-06-24 14:00 Ratownikom górskim nie udało się dotrzeć do turystki. Musiała zostać na noc w górach 2024-06-24 13:40 Ile czasu idzie przelew na konto bankowe? 2024-06-24 13:00 Zakrapiana czołówka na zakopiance 2024-06-24 12:30 Z Hłaską i przy muzyce 2024-06-24 11:59 Zamknięty przejazd przez skrzyżowanie w Zakopanem i utrudnienia na drodze do Kuźnic 1 2024-06-24 11:00 Zmiany proboszczów - nowi duszpasterze na Podhalu i Orawie 1 2024-06-24 09:49 Pożar w Skrzypnem. Słup dymu widać z daleka (ZDJĘCIA, WIDEO LIVE) 1 2024-06-24 08:59 Srebrzyste obłoki na Podhalu
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2024-06-25 18:21 1. SZACUN . WIELKIE BRAWA CLA PANA PANIE WOJCIECHU I WSZYSTKICH ZAANGAZOWANYCH W POMOC DLA UKRAINY 2024-06-25 18:07 2. Ja na wczasach za granicą też mam traumę. 2024-06-25 16:07 3. Czytelnik002 to pewnie Lucynka bo ten sam tekst przestawiła na sesji. Ale i ona się przekona jaki burmistrz jest cudowny, tylko w swoim czasie. 2024-06-25 15:57 4. Widzę że Pan Szkaradziński trochę ściemnia wystarczy przejechać się drogą przez Sądel i tam na poboczach drogi jest kilka dorodnych okazów. Wójt robi co może aby winę zwalić na kogo innego. 2024-06-25 15:32 5. Ślimaki w Oscypku z Kremem Truflowym, Bunc z Truflami i Karmelizowanymi Orzechami, Moskol po Parysku z Foie Gras i Sosnowym Syropem, Pierogi z Jagnięciną i Grzybami z Esencją Czarnego Czosnku, Żurek na Zakwasie z Krewetkami i Pistacjami, Polędwica Wołowa z Podhala z Sosem z Wina Bordeaux i Czarnych Porzeczek, Żętyca z Wędzonym Łososiem i Kawiorowym Musem, Pstrąg Tatrzański w Sosie Litworowym, Łój z Niedźwiedzia na Góralskim Chlebie z Dżemem Truskawkowym i Kwiatami Jadalnymi, Tatar z Dziczyzny z Żętycą i Tymiankiem, Zupa Litworowa z Krewetkami i Kiełkami Groszku, Pstrąg Tatrzański w Korzennym Maśle Niedźwiedzim, Sałatka z Litworem, Szparagami i Serem Baranim, Dziczyzna w Sosie z Łoju Niedźwiedziego i Suszonych Śliwek, Żętyca z Płatkami Złota i Migdałami pięć gwiazdek murowane, tylko weźcie to do karty 2024-06-25 15:06 6. Górale jak Indianie... Nie górale tylko orawcy, bo to orawska część gminy 2024-06-25 14:30 7. Mam niewątpliwą przyjemność mieszkać płot w płot z wyżej pokazanym lasem barszczu. Niestety historia ta nie trwa ani rok, ani dwa lata. Nie jest to wina nowych przepisów, bo nawet przed końcem obowiązywania ustawy, która otwierała furtkę do zwalczania barszczu sosnowskiego, gmina po wielu prośbach nie zrobiła niczego. Teraz, po zmianach rzeczywiście mają "związane ręce", jednak w ich obowiązku nadal jest utrzymanie czystości w gminie, więc w ich gestii jest przymuszenie właściciela działki do jej uprzątnięcia! Jak dla mnie, poziom obsługi i pomocy gminy, totalne dno, może w końcu ktoś się za to zabierze. 2024-06-25 14:29 8. Pochodzący z Tylmanowej Ludwik Młynarczyk gra na skrzypcach już od 6. roku życia. W szkole podstawowej występował z zespołem dziecięcym. Celująco zdał egzamin ze słuchu do Liceum Pedagogicznego w Zakopanem, gdzie spotkał się z różnymi odmianami folkloru góralskiego. Szczególnie przypadły mu do gustu melodie orawskie wykonywane przez szkolnego kolegę Andrzeja Kuligę z Lipnicy Wielkiej. Podczas praktyki pedagogicznej w Zubrzycy Górnej zaczął grać z lokalnymi muzykantami. Do pierwszej pracy został skierowany do Lipnicy Wielkiej, później trafił do Kiczor. Zafascynowany kulturą orawską poświęcił jej się bez reszty. Utworzył Dziecięcy Zespół Regionalny Heródki w Kiczorach, pełnił funkcję kierownika artystycznego Młodzieżowego Zespołu Regionalnego Orawa im. Emila Miki, założył kapelę Ludwika Młynarczyka. Był wychowawcą wielu młodych muzykantów orawskich. Odnosił liczne sukcesy podczas regionalnych i krajowych konkursów takich jak: Karnawał Góralski i Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej, Ogólnopolski Festiwal Muzyki w Kazimierzu Dolnym, Festiwal Górali Żywieckich (Złote i Srebrne Serce), Jesień Tatrzańska (Złota i Srebrna Ciupaga) i Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. 2024-06-25 13:40 9. toto na razie wypisuje bzdury 2024-06-25 13:28 10. A później miną wakacje, jesień i w sam raz toalety zostaną otwarte na sylwestra, pewnie już nie marzeń, chociaż kto wie, co nowa władza wymyśli. Jeśli toalety wciąż są nieodebrane to albo jest w nich jakiś feler, albo urzędnikom z nadzoru jak zwykle brakuje czasu.
2024-06-22 16:50 1. Dobrze że wreszcie jest. Ale to i tak o ponad 30 lat za późno. I o to mam pretensje do władz Zakopanego, wszystkich od 1989 roku. 2024-06-10 21:44 2. Super impreza, moje gratulacje. Szkoda tylko że osoba która Wam tyle pomogła została przez was pominięta. Nawet nie usłyszałem od Was dla Pana M G słowa dziękujemy. 2024-05-19 18:55 3. Czyli zaczyna się jazda " bez trzymanki"_ kilku Radnych jest z poprzedniego wyboru ( nic nie robili ) nowi dużo obiecują. Nie wiadomo jakich zastępców będzie miał Burmistrz ( Pani od żółtych wstążek) odpadła...... 2024-04-22 15:13 4. Tutaj można się wiele dowiedzieć o naszym świecie i przyszłości. Super! 2024-04-21 22:36 5. Dlaczego nie piszecie o hejcie jaki sąsiedzi wyrzygują na organizatorów tej inwestycji? Grupa sąsiadów brnie w zaparte, skargi, blokady, pisma, w żaden sposób nieuzasadnione. Może nagłośnienie ich zachowania przywróci im poczucie przyzwoitości i serdeczności wobec osób którym los nie oszczedził kalectwa? 2024-04-05 23:21 6. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 23:11 7. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 07:05 8. BRAWO WY !!! 2024-03-29 17:19 9. Ja się pytam jaką partię ten pan reprezentuje?Nazwa komitetu nic nie mówi. 2024-03-14 18:58 10. I to jest miś a nie jakosi cepersko podróba!
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy


REKLAMA


Pożegnania

FILMY TP