Reklama

2023-02-04 16:00:33

Tatrogród

Dyrektorka domu dziecka w Zakopanem zwolniona dyscyplinarnie

Anna Chrobak-Popławska, dyrektorka domu dziecka Tatrogród twierdzi, że dowiedziała się o zwolnieniu dyscyplinarnym od znajomych na ulicy.

Zamki w gabinecie są zmienione, Anna Chrobak-Popławska, szefowa domu dziecka Tatrogród jest na L-4. Ciśnienie jej podskoczyło po wizycie u wicestarosty Władysława Filara, podczas którego dowiedziała się o zwolnieniu. O dyscyplinarce - jak podkreśla - nie było mowy. - Jeszcze w grudniu otrzymałam nagrodę finansową za swoją pracę i życzenia dalszych sukcesów od samego starosty Piotra Bąka - podkreśla. Chwalona i nagradzana była przez swoich szefów od wielu lat, nawet wtedy, kiedy Tygodnik Podhalański negatywnie opisał działalność tej placówki.

- To zemsta za to, że sprzeciwiłam się próbom wicestarosty i szefowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i nie dopuściłam do wysłania odebranego w Zakopanem dziecka do Rzeszowa - twierdzi.  

Zagrałam staroście na nosie


W październiku zeszłego roku policja na podstawie postanowienia sądu przywiozła do zakopiańskiego domu dziecka 9-letnią dziewczynkę zabraną podczas interwencji. Jej matka zmarła cztery lata temu, opiekował się nią niewidomy ojciec.

- Powiadomiłam PCPR o przyjęciu dziecka, złożyłam też wniosek o wskazanie rodziny zastępczej dla dziewczynki ze względu na jej wiek - opowiada. Tymczasem PCPR wskazał Katolicką Placówkę Wychowawczą "Nowy Dom" w Widełce koło Rzeszowa jako miejsce przewiezienia dziecka. - Ta dziewczynka miała bardzo mocną więź z ojcem. Wywiezienie jej tak daleko uniemożliwiłoby im kontakt, szczególnie że ojciec to osoba niewidoma. Dlatego zainterweniowałam u wicestarosty Władysława Filara, za wiedzą którego sąd wydał decyzję o zawiezieniu dziecka aż 300 km od domu - tłumaczy Anna Chrobak-Popławska. - Interweniowała zresztą w tej sprawie także ciotka dziewczynki, zastępca burmistrza Zakopanego i radny Zbigniew Szczerba - dodaje Anna Chrobak-Popławska. Jak twierdzi, wicestarosta pod wpływem tych interwencji się ugiął i został napisany przez PCPR jeszcze jeden wniosek do sądu. Dziecko zostało w Tatrogrodzie, a przed świętami wróciło do ojca. - Obroniłam dziecko, ale zagrałam władzy na nosie, szczególnie że rodzina dziewczynki napisała skargę na działałność PCPR-u - uważa.

- Interweniowałem w tej sprawie w PCPR i u starosty - potwierdza Szczerba, zakopiański radny. - Wicestarosta Filar twierdził, że jest już decyzja sądu, której nie da się jej cofnąć. Było trochę przepychanek. W końcu się ugiął, wycofał z pomysłu wywiezienia dziecka i napisał nowy wniosek do sądu - opowiada Szczerba. Podkreśla, że w trakcie rozmowy wicestarosta stwierdził, że wywiezienie dziecka daleko, umożliwi jego adopcję. Radnego to oburzyło. - Ta akcja ze zwolnieniem dyrektorki może mieć związek z tą sprawą, ale jeśli jest to prawda, to skandal - uważa. Mówi, że zaraz po całej aferze z dzieckiem dyrektorka mówiła mu, że może to przypłacić utratą stanowiska.

Od starosty do lekarza

W czwartek 12 stycznia Anna Chrobak-Popławska została poproszona do gabinetu wicestarosty. - Pan Filar zapytał mnie, czy się spotkałam z prawnikiem, którego PCPR wskazał mi w przypadku potrzeby konsultacji. Gdy potwierdziłam, usłyszałam, że zachowywałam się podczas tego spotkania skandalicznie i wygadywałam jakieś rzeczy na szefową PCPR-u. Prawnik miał sporządzić notatkę z tego spotkania. Gdy usłyszałam od Filara, że podjął decyzję o zwolnieniu mnie, podskoczyło mi tak ciśnienie, że zrobiło mi się słabo. Wyszłam z gabinetu i poszłam od razu do lekarza - relacjonuje. Dostała L-4 do końca zeszłego tygodnia (do 20 stycznia).

Twierdzi, że podczas spotkania z prawnikiem, o które pytał wicestarosta, poprosiła go tylko o dyskrecję i zachowanie tajemnicy służbowej, bo sprawa dotyczyła demoralizacji wychowanka. Podkreśla, że o szefowej PCPR-u, która ma nadzór nad placówką, nic nie mówiła. Przyznaje jednak, że relacje z Renatą Zielińską nie są najlepsze. - Pani Zielińskiej nie podobało się to, że komunikuję się z nią w każdej sprawie mailowo, a nie przyjdę porozmawiać, ale jak jest czarno na białym napisane, to nie ma żadnych niedomówień - tłumaczy. Jednocześnie podkreśla, że nie przypuszczała nigdy, że ten zgrzyt między nimi mógłby mieć takie skutki. Zastanawia się też, czy próba nagłego jej zwolnienia nie wiąże się z tym, że 20 stycznia wchodzi w okres chroniony, bo ma jeszcze cztery lata do emerytury i stąd te nagłe nerwowe i nie do końca przemyślane ruchy w starostwie.  

Co mówią na mieście

O tym, że jest zwolniona dyscyplinarnie, dowiedziała się od osób trzecich. - Nie można zwalniać nikogo dyscyplinarnie z błahego powodu. Musi być jakieś rażące naruszenie prawa. Poza tym pracownik najpierw powinien dostać upomnienie, potem naganę, a dopiero potem dyscyplinarkę - twierdzi. - Nie może być też tak, że wicestarosta opowiada o moim zwolnieniu na prawo i lewo, to naruszenie moich dóbr osobistych - podkreśla.

Twierdzi, że po ich rozmowie 12 stycznia Filar pojechał do magistratu i poprosił Agnieszkę Nowak-Gąsienicę, zastępcę burmistrza Zakopanego - jako znajomą  szefowej domu dziecka - o porozmawianie z nią i przekazanie jej, że ma do wyboru odejście z pracy za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia bez świadczenia pracy albo zwolnienie dyscyplinarne, jeśli nie przyjmie tych dwóch pierwszych propozycji. - Jakim prawem opowiada takie rzeczy osobom trzecim? - pyta dyrektorka Tatrogrodu.

Sami swoi


Anna Chrobak- Popławska uważa, że jest ofiarą czystek w starostwie, które zaczęły się już przed zbliżającymi się wyborami. Obsadzanie swoimi ludźmi trwa - jak podkreśla - już od dawna. Kiedy Janina Spisak, szefowa PCPR w Zakopanem, odeszła na emeryturę, przez chwilę zastąpiła ją na tym stanowisku Małgorzata Bukowska. Szybko jednak szefostwo objęła Renata Zielińska, siostrzenica Spisakowej, która wcześniej pracowała w zakopiańskim urzędzie miasta. - Ta osoba nie posiadała kwalifikacji do pełnienia tej funkcji. Miała wprawdzie studia socjalne, ale nie miała wymaganego na tym stanowisku dyplomu specjalisty organizacji pomocy społecznej. Była w trakcie studiów podyplomowych, które zostały zapłacone z budżetu starostwa, o czym sama mnie poinformowała. Kiedy już zdobyła brakujące uprawnienia, odbył się konkurs na to stanowisko, który oczywiście wygrała Zielińska - opowiada Anna Chrobak-Popławska. Zastępcą została Małgorzata Bukowska, która ma wykształcenie średnie hotelarskie.

Gdy na emeryturę odeszła Maria Czernik, szefowa DPS-u w Zakopanem, stanowisko to powierzono Janinie Spisak. Mąż Renaty Zielińskiej  - Piotr Zieliński - znalazł posadę w kolejnej instytucji podległej starostwu i działce, za którą odpowiada Filar. W zakopiańskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej zajmuje się obsługą prawną - podkreśla.

To nie koniec.  Przypomina, że żona Filara prowadzi rodzinny dom dziecka i bezpośrednio podlega jako dyrektor swojemu mężowi Filarowi, funkcje kontrolne pełni PCPR podległy bezpośrednio wicestaroście. - Dochodzi do takich kuriozów, że na komisji rodziny 27 września zeszłego roku Filar uczestniczył jako wicestarosta, któremu podlega ośrodek pomocy społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i domy dziecka. Jednocześnie w imieniu swojej żony składał sprawozdanie z prowadzonej przez nią placówki - opowiada Anna Popławska-Chrobak. Uważa, że jest to naruszania art. 26 Ustawy o pracownikach samorządowych - mówiącej o zakazie bezpośredniej podległości  i zatrudnianiu bliskich osób.

To nie jest zemsta


Władysław Filar, wicestarosta w powiecie tatrzańskim, któremu podlega m.in. PCPR i Tatrogród, potwierdza, że zarząd podjął decyzję o zwolnieniu szefowej domu dziecka. - Chcieliśmy się z nią rozstać za porozumieniem stron, ale po trzech moich zdaniach wyszła z gabinetu i już nie wróciła. Jest na L-4 - poinformował nas wicestarosta w zeszłym tygodniu.

W poniedziałek 23 stycznia odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego Anna Chrobak-Popławska otrzymała decyzję o zwolnieniu dyscyplinarnym do ręki. O przyczynach takiej decyzji Filar nie chce jednak z nami rozmawiać - jak mówi - z szacunku do osoby zwolnionej. Podkreśla, że decyzja ta nie ma żadnego związku ze sprawą dziewczynki, która miała trafić do ośrodka pod Rzeszowem. Jest mocno zaskoczony takimi oskarżeniami. Informuje, że 29 grudnia wpłynęło pismo od mecenasa wypełniającego obowiązki wobec PCPR o tym, że rezygnuje ze współpracy z PCPR ze względu na problem, jakim są "jednostki konfliktujące środowisko". - Chodzi nie tylko o konflikt Zielińskiej z Popławską. - Ja też przez panią dyrektor Tatrogrodu postrzegany jestem jako persona non grata - dodaje Władysław Filar. Podkreśla, że zarząd ma prawo odwołać pracownika ze stanowiska kierowniczego nawet bez podania powodów, jeśli traci się zaufanie do takiej osoby. Przypomina, że to Popławska przerwała rozmowę 12 stycznia i wyszła z gabinetu. Nie skorzystała też z możliwości rozstania się polubownego.

Filar odrzuca też zarzut "bezpośredniej podległości", dotyczącej jego żony prowadzącej rodzinny dom dziecka. - Właśnie, żeby takiej sytuacji nie było, został zmieniony regulamin przydziału obowiązków do starosty i jego zastępców. Rodzinny dom dziecka, który prowadzi moja żona, bezpośrednio podlega staroście, a nie mnie - podkreśla. Twierdzi, że nie pamięta, czy na grudniowym posiedzeniu komisji rodziny czytał sprawozdanie żony. - Nawet jeśli by tak było, to co? Żona miała zostawić dzieci? - pyta. - To argumenty poniżej pasa, ale nie będę z panią dyrektor toczył wojny. Chcieliśmy iść jej na rękę i zafundować 4-miesięczne wakacje. Wybrała dyscyplinarkę - mówi wicestarosta.

Renata Zielińska, szefowa PCPR, nie chciała z nami rozmawiać ani na temat konfliktu z szefową Tatrogrodu, ani na temat swoich podyplomowych studiów.

Dyskryminacja?

- Zamierzamy udowodnić w sądzie pracy, że zwolnienie dyscyplinarne pani Anny Chrobak-Popławskiej zostało dokonane z rażącym naruszeniem prawa - zapowiada mecenas dr Andrzej Bigaj, pełnomocnik Anny Chrobak-Popławskiej. Twierdzi, że przyczyny rozwiązania umowy podane są bardzo ogólnikowo i nie mają oparcia w faktach, co jest niezgodne z art. 52 Kodeksu pracy. - Poważne wątpliwości budzi ponadto uruchomienie procedury zwolnienia dyscyplinarnego w okresie, w którym pani dyrektor objęta została okresem ochronnym w związku z osiągnięciem wieku przedemerytalnego, co stwarza podejrzenie dyskryminacji - podkreśla. Dodaje, że jego klientka jest zainteresowana wyłącznie przywróceniem do pracy oraz odszkodowaniem.  

Beata Zalot

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
nikto 2023-02-08 10:03:49
Jak czytam rewelacje podpisane w rodzaju: były pracownik, to zawsze mam jakieś wątpliwości co do ich wiarygodności i intencji piszącego.
Były pracownik domu dziecka 2023-02-07 23:51:44
Ta kobieta na takiej posadzie to nieporozumienie. Ci, którzy ją poznali, wiedzą, jaka jest naprawdę. Nikoś poniżej mówi prawdę. Rozdzielała rodzeństwo wysyłając najmłodsze z dzieci do placówki 500km od Zakopanego! To wyrahowana kobieta bez serca! Powinni ją rozliczyć ze zła, które poczyniła! A jeśli to Pani czyta, proszę pamiętać, że to co dajemy, wraca do nas. Wcześniej czy później. Jak może Pani spać spokojnie?
Swoja 2023-02-07 20:25:59
Czy mowa o tej Pani Z., Która twierdziła, że dzieci do 7 roku życia są nieuspołecznione, czy o kogoś innego. Tak pytam z ciekawości.
nikoś 2023-02-06 17:54:58
Ktoś, Nikifor, Obserwator, to się zgłoście do odpowiednich instytucji i organów i opowiadajcie. Nie trzymajcie takich sensacji w ukryciu. Media, starosta, czytelnicy, może nawet prokuratura chętnie Was wysłuchają. Może nawet niedobra pani dyrektor w skruszeje, przeprosi i sama się zwolni dyscyplinarnie. Sumienie nie takie figle płata.
Ktoś 2023-02-06 16:15:48
Do Punia. Komentarz Obserwatora nie jest odpowiedzią na treść artykułu i informacji w nich zawartych, tylko stwierdzeniem faktu. Pani dyrektor nie lubiła dzieci i wcale tego w placówce nie ukrywała, a ich dobro zawsze było pomijane. Wystarczy zapytać kilka byłych podopiecznych i myślę, że niezłą laurkę by tej Pani wystawili. Ktoś kto miał do czynienia z Panią dyrektor wie o czym mowa. Poza tym artykuł nie jest obiektywny i to też wiadomo dlaczego...
Punia 2023-02-06 15:33:22
Do obserwatora ...chyba nie czytasz ze zrozumieniem to nie Pani dyrektor chciała wywieźć dziecko do adopcji a na pomówienia uważaj bo to karalne...trzeba mieć twarde dowody...zobaczymy co wyjdzie z tej dyscyplinarki ..czekaj ..czekaj
Obserwator 2023-02-06 13:47:17
wreszcie ta kobieta nie będzie już w placówce. Ktoś, kto nie lubi dzieci i tego nie ukrywa nie powinien być dyrektorem domu dziecka, a pewnie nie jedno ma na sumieniu..
Nikifor 2023-02-06 10:41:37
dobrze jest kogos oskarzac, zwalac wine ze to PIs, ale moze nalezaloby sie zapytac bylych wychowankow jak ich traktowala i rozdzielala dzieci z tej samej rodziny.
nikto 2023-02-06 09:48:04
Czyżby starostwo wdrażało u siebie program RODZINA NA SWOIM?
babcia 2023-02-05 22:59:14
A to może być ciekawy temat. Czy jeśli urzędnik, który na swoim stanowisku nie spełnia wymogów ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o samorządzie terytorialnym podpisuje i odpowiada za wielomilionowe dotacje z EU podlega kontroli instytucji takiej jak OLAF EU ? I jakie mogą grozić konsekwencje dla danej JST ?
urzędnik na swoim 2023-02-05 19:19:13
"Powodzenia w sądzie pracy"

W sądzie to nie powodzenie jest potrzebne tylko dobry adwokat. A na takiego trzeba mieć pieniądze. Niestety Filar zawsze będzie miał lepszego bo zatrudnia za nasze pieniądze czyli cena nie gra roli.

"Panie starosto (...) niech pan podejmie męską decyzję"
Jakbyście nie wiedzieli że harcerz zawsze załatwiał "brudne" sprawy poprzez swoich giermków. Kiedyś Zacharko, teraz Filar, mierny ale wierny. Więc takie apele to akurat psu na budę. Równie dobrze możecie apelować by rozliczył Reginę. Układ jest po to by nie liczyć się z opinią publiczną i móc kręcić swoje wałki, proste. Nie po to zdobywa się władzę by słuchać wyborców.
tekturową tarcz 2023-02-05 18:11:55
@KO Alicja. Tamci to chociaż dyskretnie. Pisowszczyki, to jazda bez trzymanki zgodnie z prawem, które uchwalili dla swoich prawych i sprawiedliwych poczynam. Im się należy, wstyd jak z Tymonkiem. Nie masz kogo bronić, obyś tarczycy nie dostała.
KO Alicja 2023-02-05 17:39:11
"Nepotyzm to przykład z góry PiSu" -ci zaś przykład wzięli z KO alicji po-psl
Kasia 2023-02-05 17:03:21
To jest bezczelne, co ten Filar wygaduje. Władza uderza do łba... Powodzenia w sądzie pracy, Pani Dyrektor!
JJ 2023-02-05 14:42:35
Nepotyzm to przykład z góry PiSu
stary komuch 2023-02-05 11:19:30
9 letnia dziewczynka i 300 km. Coś tu śmierdzi, pedofilia czy jeszcze coś. Źle się dzieje w państwie Polan. Panie starostwo, odwagi! Chyba że jak zwykle, Polacy nic się nie stało. Dzisiaj byłem w okościele żeby usunąć brudy i rozpocząć na nowo tydzień; - po staremu.
Dziadek 2023-02-05 09:47:36
Na moje oko tu nastąpiły jakieś bardzo dziwne działania z tym dzieckiem. Nagle dziecko ma być przeniesione 300 km od miejsca zamieszkania i oddane do adopcji. Ojciec nie patologia tylko niepełnosprawny. Trzeba go chronić i mu pomagać. Bardzo dziwne działania niektórych instytucji. Brawo dla osób wymienionych w tym artykule którzy zapobiegli tym dzialanom. A to że Pani dyrektor została zwolniona to to mało powiedziane ze skandal . Według mnie sprawa związana z tym dzieckiem ma drugie dno. Tylko podejrzewam że za duzo osób umoczonych w ten dziwny deal i wszystko zostanie zamiecione pod dywan.
AntyPis666 2023-02-05 09:27:10
UMZ i starostwo to szambo totalne. To co się tam wyprawia woła o pomstę.. i wyroki.
Punia 2023-02-04 23:28:37
Panie starosto najwyższy czas na działanie....i konkretne decyzje personalne...niech pan podejmie męską decyzję i zrobi porządek w starostwie a nie udaje że wszystko ok. Od tej chwili nic już nie będzie tak samo.. koniec pewnej epoki w tym układzie i to dzięki jednej kobiecie
..no ale to one zmieniają świat
Punia 2023-02-04 22:24:11
Koniec wicestarosty Filara.....za krzywdę dziecka..za krzywdę Pani dyrektor .....to walka o moralność.. prawdę ...zasady których ten człowiek nie ma...nigdy więcej tacy ludzie nie powinni być na stanowiskach.A gdzie w tym zacny starosta i cały zarząd powiatu ..wstyd...
bravo 2023-02-04 22:18:10
Trzymam kciuki za Panią Dyrektor Annę,mam nadzieję, że to koniec arogancji tego Pana
babcia 2023-02-04 21:35:26
Przykładów zatrudniania pracowników bez obowiązujących konkursów jest wiele w UMZ i ST oraz jednostkach tychże urzędów. Nie stosuje się ustawy o pracownikach smrządowych, przyjmuje się ludzi na p.o. bez wykształcenia wymaganego i wymaganego stażu pracy.
Ciekawe jest tylko jak reagują komisję rewizyjne kontrolujące legalność i zgodną z prawem pracę urzędników w tym kadr i odpowiedzialnych za finanse bo jest wątpliwość czy pracownicy przyjęci nie zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym i ustawie o pracownikach samorządowych są wynagradzani zgodnie z prawem i czy ich decyzje jeśli je wydają nie będą do podważenia !
Gogo 2023-02-04 21:00:36
Proszę się nie poddawać.Koniec PIS- u już jest blisko.
robo 2023-02-04 20:23:18
"Chcieliśmy iść jej na rękę i zafundować 4-miesięczne wakacje. Wybrała dyscyplinarkę - mówi wicestarosta." Arogancja bezczelnego rozpasanego urzedasa , nieudacznika marnujace pieniadze podatników , moje pieniądze ... A tak wogóle widać jaką pomyłką jest poiwierzenie dzieci URZEDASOM . neomarksistowskie pomysły niszczące RODZINY . Niewidomy ojciec zamiast POMOCY otrzymał utrate dziecka , a miliony marnowane są na różne podejrzane cele .
Korczak 2023-02-04 19:43:37
Niezłe szambo i kumoterka w tym starostwie.
X.Teofil 2023-02-04 18:47:35
Panie starosto! Jak się nazywa zupa z wielu kur?
11 2023-02-04 18:20:46
Dorośli się kłócą o swoje stołki a dzieciom nie ma kto pomóc.
Button 2023-02-04 17:30:40
L4 zawsze na posterunku.
babcia 2023-02-04 17:04:48
To się dzieje w całym kraju przed wyborami, zwalniani są pod byle pretekstem fachowcy, a zatrudniani są ci "po linii i na bazie" często bez odpowiedniego wykształcenia, bez wymaganego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych, bez wymaganych warunków ustawowych, czyli bezprawnie, siłowo, jednak nie ma szans na zmianę stanu rzeczy bo kogo to obchodzi, a ich zadaniem jest wpłacanie pewnych kwot na komitet wyborczy wskazanych kandydatów i w tym cała tajemnica !
A co z Polską ?
Resztę załatwią jałmużny socjalne !
Ktoś 2023-02-04 16:34:26
Może zapytajmy podopiecznych placówki czy Pani dyrektor jest tak bardzo za dziećmi jak się sama kreuje? Jak na prawdę te dzieci w placówce traktowała?! Wystarczy zapytać kilkoro z nich i obraz cudownej Pani dyrektor prysnie jak banka mydlana!!! To nie zemsta. Wróciło się Jej to co sama innych robiła. Dziewczynka to tylko pretekst, żeby wyjść z twarzą z tego co sobie wypracowała "swoją dobrocia"
FiFi 2023-02-04 15:30:09
Rozumiem rację Pani dyrektor. Jest Pani dobrym człowiekiem. Teraz w kraju nad Wisłą rozpychają się buhaje polityczne
cyrk nepotyzm 2023-02-04 15:27:05
A ten od wydawania kasy z koncesji, jak mu tam... Figiel czemu nie interweniował w sprawie tej dziewczynki? Wiara mu nie pozwala? Przynależność partyjna? Czy nie może opuścić kolejki po kolejne mieszkanie? To może niech Szczerba zostanie przewodniczącym Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.
 • USŁUGI | budowlane
  Kompleksowe usługi remontowe i wykończeniowe. Krótkie terminy. 795816885
  Tel.: 795816885
 • PRACA | dam
  Piekarnia w Zakopanem zatrudni CUKIERNIKA, MAGAZYNIERA, EKSPEDIENTKĘ. 604 102 804, 602 285 793.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam DOM z działką 1450 m2, Ciche Górne - 602 444 205.
 • PRACA | dam
  Potrzebny młody PRACOWNIK NA ŻELBETY (możliwość przyuczenia). 791 669 932.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  YAMAHA MT 125, 2017r., sprowadzony, 1-szy właściciel, 100% bezwypadkowy, niski przebieg, stan bardzo dobry. Możliwość zakupu za dodatkową opłatą mało używane: kask, kurtka i rękawiczki rozmiar L oraz buty rozmiar 43. Tel. 793 008 357.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię szwaczkę do prostego szycia w Poroninie. 602393185
  Tel.: 602393185
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY OGÓLNE i WYKOŃCZENIA W DREWNIE - PITMAR - 788 224 644. Wykonujemy m.in.: IMITACJE STARYCH PŁAZÓW, SZALOWNIE, MONTAŻ PODBITEK Z RYSIAMI, ADAPTACJA PODDASZY, TARASY, PERGOLE, ALTANY, GRILLE.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  WYNAJMĘ PLAC POD PARKING DLA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH - 1000 METRÓW. NOWY TARG, UL. SKŁADOWA. OBIEKT OGRODZONY I MONITOROWANY. Tel. 602 290 555
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam garaż w bloku na os. Pardałówka. Prąd i woda na wyodrębnionych licznikach. Do garażu przynależy, znajdujące się bezposrednio ponad, dostepne przez właz sufitowy, poddasze. 602 102 501
  Tel.: 602
 • PRACA | dam
  Poszukuję stylistki paznokci do salonu w Zakopanem . Oferuję dobre wynagrodzenie, bazę klientek, elastyczne godziny pracy, miłą atmosferę. Zachęcam do kontaktu pod numerem 881922674. 881922674 papiez.aneta@gmail.com
  Tel.: 881922674
 • PRACA | dam
  POSZUKUJEMY PRACOWNIKOW DO PRACY W HOLANDI!! DO BUDOWY NAMIOTOW ORAZ PRACY W MAGAZYNIE.NA KONTRAKT CZASOWY LUB STALY Z ZAKWATEROWANIEM.DOBRE WYNAGRODZENIE.ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT TEL 0031 616955169,MAILOWY ela@vanvugtverhuur.nl. 0031 616955169 , Herenengstraat 26 ela@vanvugtverhuur.nl
  Tel.: 31
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY. 889 388 484.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  Do małych sklepów w Zakopanem i Suchem SPRZEDAWCZYNIE na stałe, również emerytki. 606 751 451.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy recepcjonistki do Chałupek pod Giewontem w Murzasichlu -przyjmowanie Gości/ rozliczanie pobytów -obsługa rezerwacji telefonicznych/mailowych -obsługa portali noclegowych -sprawdzanie czystości domków Praca w godzinach 9-17, 25zł/h/netto. 660719519 www.chalupkipodgiewontem.pl chalupkipodgiewontem@wp.pl
  Tel.: 660719519
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KIEROWCĘ KAT. C (BECZKOWÓZ, SZAMBIARKA) - WAKSMUND. 603 656 796.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Nowe - nowoczesne domy w Zaskalu sprzedam 660797241 b12.pl.
 • NAUKA
  Korepetycje. Przygotuję do egzaminu ósmoklasisty. Dojadę do domu ucznia.. 602139636 zawit@interia.pl
  Tel.: 602139636
 • USŁUGI | inne
  PRALNIA ZAWRAT - PRANIE, MAGLOWANIE - pościele, obrusy, ręczniki itp. 501 788 640
 • PRACA | dam
  Przyjmę BRYGADĘ LUB POJEDYNCZE OSOBY NA TYNKI MASZYNOWE. 503 532 680.
 • PRACA | dam
  Potrzebna WIZUALIZACJA WNĘTRZA 59 m2 - kwota do 3.000 zł. 692 613 703.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI KAMIENIARSKIE: OBKŁADKI ELEWACYJNE, POSADZKI, PARAPETY, STOPNIE, OGRODZENIA. FLIZOWANIE. 607 572 312.
 • PRACA | dam
  Firma Budowlana Domalik Piotr w Ostrowsku zatrudni od zaraz , pomocnika budowlanego i majstra budowlanego , proszę o kontakt telefoniczny. 504 105 320
  Tel.: 504
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI TRADYCJNE RĘCZNE CEMENTOWO-WAPIENNE, ZACIERANE PIASKIEM KWARCOWYM. 696 688 324.
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI TRADYCYJNE RĘCZNE. WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, SZYBKIE TERMINY REALIZACJI. 696 688 324.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZIARZ przyjmie zlecenia. 696 688 324.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  NOWY TARG RYNEK - LOKAL do wynajęcia ok. 60 m2. 517 600 205.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ - ROLNĄ, LUB DOM DO REMONTU ZAKOPANE lub KOŚCIELISKO. tel. 507 360 911
 • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
  PRZYJĘCIA KOMUNIJNE, IMPREZY INTEGRACYJNE, itp.- KARCZMA GÓRALSKI SZAŁAS "KURNIAWA" - ZAKOPANE 601 50 44 86.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia powierzchnie BIUROWO - USŁUGOWE od 100 do 600 m2 na II piętrze. Park Handlowy STOPIAK w Nowym Targu. Tel. 606 123 437.
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • USŁUGI | budowlane
  RYNNY, OBRÓBKI BLACHARSKIE, MONTAŻ ŚNIEGOŁAPÓW ORAZ WENTYLACJI. 880 321 013.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  KOMINY. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  OCIEPLANIE DOMÓW na materiałach wysokiej jakości. 787 479 002.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • PRACA | dam
  Przyjmę PIEKARZA. 607 44 55 66.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - TYNKARZ, MALARZ, BLACHARZ, STOLARZ. Norwegia (Oslo). Zatrudnimy tynkarzy, malarzy, blacharzy, stolarzy. Języki obce NIE wymagane. Praca z pracownikami z Podhala. Zjazd do kraju (samolot) co 1-3 tygodni wg. własnego uznania - pełna elastyczność i swoboda co do wyjazdów. Zarobki w przeliczeniu 20-27 Euro/godz. ZAPRASZAMY. Tel. 667 602 602.
2023-03-25 08:00 Zagórzańska Bagnięć. Wielkanocny Konkurs Palm 2023-03-24 21:45 Joanna Mąka zaśpiewa przy Krupówkach, będą też nieoczywiste aranżacje Radiohead 2023-03-24 20:59 Czy Polska będzie drugą Norwegią? Zakopiańscy radni na spotkaniu z Rafałem Piechem (ZDJĘCIA) 3 2023-03-24 20:00 Fudalowe imię nigdy nie zaginie 1 2023-03-24 19:00 Protest mieszkańców przeciwko budowie kolejnego masztu telefonii 5G 2 2023-03-24 18:00 Z ciupagą przez Azję, Kasia i Andrzej z Googlebox w nowym programie 2023-03-24 17:40 Serce dla serca! Zbiórka produktów 2023-03-24 17:15 Byłem w podobnej sytuacji co Dawid Kubacki 2023-03-24 16:30 W tej budce pobierali opłaty za wejście na Gubałówkę. Teraz mamy tu śmietnisko 6 2023-03-24 15:44 Pogrzeb Włodzimierza Weselskiego w Zakopanem (ZDJĘCIA) 2023-03-24 15:13 Poszukiwani w rękach zakopiańskich policjantów 2 2023-03-24 15:00 Szaflary rozkopane. Dworzec zmienia się nie do poznania 2 2023-03-24 14:48 Będzie nowa sygnalizacja świetlna na Alejach 3 Maja w Zakopanem 2023-03-24 14:30 Jak przygotować samochód na sprzedaż? Sprawdź i wystaw darmowe ogłoszenie! 2023-03-24 14:00 Co robić w weekend w Zakopanem? 2023-03-24 13:00 Blisko tysiąc osób odwiedziło Podhalankę podczas dni otwartych 2023-03-24 12:45 John Wick powraca na ekrany kin po raz czwarty. Mamy dla Was bilety 2023-03-24 12:20 Ręcznie robione serwety do koszyczków wielkanocnych, haft płaski dla każdego 2023-03-24 12:20 Nowa przystań jest gotowa - czeka na flisaków i turystów 2 2023-03-24 11:47 Piesek zaginął w Czarnym Dunajcu. Czeka nagroda 2023-03-24 11:23 Dziś Zakopane pożegna Włodzimierza Weselskiego 2023-03-24 10:59 Silny wiatr w Tatrach. Wyciąg na Goryczkowej nie kursuje 2023-03-24 09:59 Jechał na hulajnodze po Zakopanem. Miał 1,5 promila. Jaki dostał mandat? 3 2023-03-24 09:00 Górale lubią liberalizm... w budownictwie 2023-03-24 08:00 Rozpoczęły się gody (WIDEO) 2023-03-23 21:30 O Rabce śpiewa Daro - Daro Amaro (WIDEO) 3 2023-03-23 21:00 Zobaczcie jak bawi się babiogórski ryś (WIDEO) 2023-03-23 20:15 Niedźwiedź biegnie do góry na stoku pod Łomnicą (WIDEO) 2023-03-23 19:30 Żyjemy na bagnie, a miasto rozpoczyna remonty kolejnych dróg - wołają na Parcelach 8 2023-03-23 19:20 Ciągnik rolniczy przewrócił się i przygniótł kierowcę 2023-03-23 18:45 Więzień wymarzonego mieszkania 2023-03-23 18:30 Wszystko, co musicie wiedzieć o polityce USA, żeby ją zrozumieć. Konkurs dla czytelników 7 2023-03-23 18:00 Najpiękniejsza panorama Tatr - zobaczcie jak dziś wyglądają z Głodówki (WIDEO) 2023-03-23 17:15 Ponad stu strażaków gasiło nocny pożar magazynu mebli 2023-03-23 16:30 Miała zarobić krocie - straciła 70 tysięcy 1 2023-03-23 16:00 Za blisko dwa miliony złotych zbudują kanalizację w Witowie 1 2023-03-23 15:15 Mieszkańcy Ogrodowej nie czekają już na ciepło, ale na nowy asfalt 2 2023-03-23 14:56 Soczewki jednodniowe - idealne rozwiązanie dla osób aktywnych 2023-03-23 14:30 Nietrafione inwestycje. Na Podhalu ich nie brakuje 1 2023-03-23 14:00 Oszuści zadzwonili do mojej córki, była przerażona, ale na szczęście ich nie posłuchała 2023-03-23 13:45 Ratują żaby na Jaszczurówce (WIDEO) 7 2023-03-23 13:20 Kolejny pożar traw - tym razem strażacy gasili łąkę na Olczy 2023-03-23 13:00 Uszkodzona ciężarówka. Na miejscu strażacy 2023-03-23 13:00 Pójdą w obronie Jana Pawła II i przeciwko szatańskim działaniom 31 2023-03-23 12:15 Pijany motocyklista, bez kasku i prawa jazdy - uciekał przed policją 2023-03-23 11:25 Śmigłowiec wylądował przy schronisku pod Turbaczem 2023-03-23 10:45 Upojny dzień wagarowicza 2 2023-03-23 10:00 Drzewa wycięte przy Domu Handlowym Granit w Zakopanem 8 2023-03-23 09:00 Jak powinien być wyposażony twój rower? 12 2023-03-23 08:00 Serce się kraje. Sportowcy, trenerzy, kibice wstrzymali oddech 2
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2023-03-25 07:45 1. Na żadnym ze zdjęć nie dostrzegłem Naszego czołowego komentatora. Gdzie jest Jarosław ??? Jarosław, gdzie jesteś, czyżby nagła zmiana poglądów politycznych ? 2023-03-25 07:25 2. Zapytajcie na sesji kiedy przenosiny i obiecany remont szpitala? Prezes coś ucichł w temacie, a taki bojowy był - radnych po kątach rozstawiać chciał podobno. Tylko nie rozumiem dlaczego huzia na burmistrza jak u nas przecież podegrodzie w tej kadencji bryki parkuje pod urzędem? 2023-03-25 03:41 3. Napisac WC na budzie, postawic sraj babke, i dalej zarabiac. Nie usuwac budy. 2023-03-24 23:59 4. Kompletnie zdewastowany raz na zawsze Grzebien to inne osiagniecie tych "wlodarzy". Pamietamy. 2023-03-24 23:15 5. Jak wygra partia Wielkiego Wodza Naopaka to Polska wartko będzie Wenezuelą Europy, a kto wie czy jej wrak nie wróci do Smoleńska.... 2023-03-24 22:57 6. Droga redakcjo Tygodnika Podhalańskiego, nie dworzec zmienia się nie do poznania tylko stacja kolejowa zmienia się nie do poznania. Ponieważ dworzec kolejowy to obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego, położony przy linii kolejowej. Bardzo obszerny artykuł i zdjęć sporo. Gdyby rządziła dalej PO z PSL-em to po takie obrazki musieli byście się pofatygować do Niemiec. Brawa dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, podnosicie Polskę z kolan. 2023-03-24 21:41 7. Pan Piech to bardzo uczciwa postać. Zachował się przyzwoicie, gdy wielu okazało się miernotami. Jesteśmy tyle warci, na ile nas sprawdzono. 2023-03-24 20:55 8. @xxx, dobre. 2023-03-24 20:25 9. Czeloviek, ako trava żivot jego. Tłumaczenie Nowego Testamantu w alfabecie głagolickim z IX w po Chrystusie. A Światłość Wiekuista niechaj mu świeci, Amen. 2023-03-24 20:23 10. @Do tego co popiera, jako naćpana hołota powinieneś wiedzieć najlepiej. To ja ciebie powinienem zapytać. Ja wiem, że mój tekst nie trzyma się "przysłowiowej kupy", bo jest napisany do zróżnicowanego odbiorcy. Do każdego z osobna i dotyczy osobnego zagadnienia, więc nie może się jej trzymać. A że Twój ograniczony rozumek nie potrafi ogarnąć tego tekstu, cóż, nie moja wina, że -jak napisał Podszerstek- małpy w klatkach się na tym nie znają. @po_p, ja kupuję jaja, polskie po 0,90 -1,00PLN/szt. Nie świecą, Ty jak gustujesz w lampkach na choinkę, Twoja sprawa. Żyjesz w wolnym kraju! @frontowiec, @loto -Kto przestrzegał przed masowym wywożeniem polskiego zboża i chlebem po 30 zł? Kto tym straszył. PiS??? Ty chyba sobie kpis! Sachajko, niegdysiejszy koalicjant PSL, domaga się ujawnienia firm, które to zboże zakupiły i przechowują. do kogo one należą. Do kogo należą "Polskie Zboża" oraz im podległe spółki spółeczki. Dlaczego PSL się przed tym broni?m Bo wyjdzie, że to... ich działacze postanowili zarobić na tanim zbożu??? Ps. mnie u tych tanich ukraińskich loto, na kogo ty będziesz głosował. Był tez taki przed Wojtyłą, który mówił, że jak przyjdą zniszczyć Polskę, zaczną od Kościoła. Ten to dopiero miał coś na myśli. @sp, bankructwo "siliconowego" Banku w USA, przejęcie szwajacarskiego giganta bankowego przez inny bank, zamieszki i protesty w Izraelu oraz w Paryżu, to wszystko PROWOKACJA, INTRYGA rządzących wykonana perfekcyjnie. (Oczywiście pisowskich rządzących, no bo jakże by innych!) Cel osiągnięty. Nie wiem tylko jaki cel osiągnięto, jaką i czyją tym razem aferę pisuray przykryli, ale już niebawem dowiem sie od Ciebie. Aha, jak się nie wie, o czym się w ogóle pisze, to się nie pier********** li głupot. To taka uwaga na poważnie tym razem. Jędrzejewski nie zamknął żadnego archiwum diecezji krakowskiej, a to z prostej przyczynę. Żaden "Jędrzejewski" tam "nie pracuje! Może Andrzejczak, może Jędrzejczyk, może ... Jimmi Hendrix, ale Jędrzejewski na pewno NIE!
2023-03-20 20:15 1. Przecudnie, jaki spokój duszy dają te obrazy. Jestem zaczarowana. Ukłony i gratulacje dla Artystki. Nigdy nie byłam w tej kawiarni!! Dla tych obrazów tam pójdę. 2023-02-28 03:12 2. ja nie kupuje tej narracji. Idź do wojska - bądź "zdziwiony" że zginiesz na froncie, misji pokojowej, na ćwiczeniach na poligonie etc. Albo w TOPR- to naczelnik mówi do spotkanego zakopiańczyka: "Pan z nami pójdzie na 4 lata kontraktu"? no nie. To nie Rosja. Tu się kandydata tak nie wciela. Jeżeli ktoś nie akceptuje ryzyka szuka pracy w biurze/sklepie. Z dala od służby ratowniczej. 2023-02-24 23:22 3. najlepsze było to że samochody różnych służb zaparkowały i zablokowały chodnik - Brawo piękny przykład. 2023-02-17 13:19 4. Brakowało jeszcze toastów i drink baru... 2023-02-02 18:13 5. Ciesom nos kónicki od mojego ojca, jeedyn ze Skrzypnego, a dr ugi z Dunajca, hej! 2023-01-27 00:11 6. tak, TOPR miał cały zestaw do akcji lawinowej, ale i prostą i treściwą pogadankę o śniegu i zagrożeniach z nim związanymi. I to wszystko co ta akcja miała wspólnego ze śniegiem. Myślę że rzucanie śnieżkami do celu było by lepsze od tej całej reszty "atrakcji". 2023-01-23 11:54 7. Z tego co widziałem, TOPR miał cały zestaw lawinowy 2023-01-23 09:22 8. Rośnie Ci to dziecko. 2023-01-17 00:14 9. Basia śpiewa przeeeeślicznie! Kolędy chwytają za serce. 2023-01-16 21:25 10. Z nazwą, czyli śniegiem tan dzień miał mało wspólnego. Chyba liczyli na to że śniegu nie będzie. A był. Atrakcje typu wawel bus - kolejka może 30metrow ale odstać trzeba było 2,5 godziny. Strzelnica z elektronicznej wiatrówki - kolejka około 45minut. Samba, rysowanie, i to chyba koniec tych atrakcji. Jedynie TOPR miał sondę lawinowa, i to chyba jedyne co ze śniegiem ta cała akcja miała wspólnego.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

Pożegnania

FILMY TP

Bojcorka