2021-07-22 10:00:00

Reklama

Przyroda

Co trzęsie Podhalem

Reklama

Jakie jest źródło trzęsień ziemi na Podhalu? Kiedy zanotowano tu najbardziej odczuwalne wstrząsy skorupy ziemskiej? Czy wulkan na górze Wdżar zasnął, czy tylko przysypia?

Podhale nie należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie rejonów świata, niemniej w skali kraju to bez wątpienia miejsce szczególne. Nie ma tu permanentnych trzęsień dużej skali – jak np. wzdłuż łuku wysp japońskich, w Indonezji czy wzdłuż niemal całego zachodniego wybrzeża obu Ameryk – natomiast mniejsze wstrząsy notowane są na Podhalu (i w sąsiednich regionach) już w kronikach Jana Długosza od… 1200 roku. Nawet nie trzeba sięgać do pamięci najstarszych górali, ponieważ ostatnie z tych odczuwalnych przez ludzi trzęsień było niemal dokładnie 5 lat temu (30.11 i 9.12.2004).

Trzęsie i jeszcze jakiś czas będzie trzęsło. To efekt ciągle trwających ruchów górotwórczych i innych zjawisk w Karpatach, do których należą m.in. Tatry i Podtatrze. Niemniej siła tych niepokojów z wnętrza ziemi powinna się w miarę upływu czasu osłabiać. Badania naukowe wskazują, że procesy górotwórcze w tej części świata powoli wygasają. Pojęcie jakiś czas – należy rozumieć w kategoriach czasu geologicznego, który historię procesów zachodzących w skorupie ziemskiej liczy nie w dziesiątkach czy setkach lat, tylko w milionach, a nawet setkach milionów lat. Trudno to sobie wyobrazić, jednak – przypomnę – wiek ziemi szacowany jest na mniej więcej 4 miliardy lat!

Na temat przyczyn niepokojów z wnętrza ziemi próbuje odpowiedzieć prof. Jerzy Żaba, geolog-geotektonik, szef Katedry Geologii Podstawowej Uniwersytetu Śląskiego.
- Skąd trzęsienia ziemi na Podhalu?
– Geneza tych trzęsień ziemi jest zdecydowanie tektoniczna, to rozładowywanie nagromadzonych w skorupie ziemskiej naprężeń związanych z ruchami alpejskimi, prowadzącymi do powstania nasunięć i płaszczowin oraz towarzyszących im struktur fałdowych, a w ostatecznym efekcie do utworzenia się Karpat.

W przeszłości geologicznej był to zatem bardzo niespokojny region…
– Młode i ciągle – już w bardzo niewielkim stopniu – wypiętrzające się góry generują efekty sejsmiczne różnej skali. To także „odprężanie” wcześniej sfałdowanych skał. W strefie dzisiejszych Pienin znajdowała się jedna z głównych stref subdukcji w północnej części Oceanu Tetydy. Strefa subdukcji to obszar, gdzie płyta oceaniczna jest wchłaniana pod kontynentalną. Jest tam ogromne tarcie mas skalnych, czemu towarzyszą trzęsienia ziemi i zjawiska wulkaniczne. Tetyda, ten nieistniejący już dzisiaj ocean, rozdzielał dwa wielkie superkontynenty (Euroazję na północy i Gondwanę na południu). Pozostałością po Tetydzie są morza – Śródziemne, Czarne i Kaspijskie.

Z czym jeszcze mają związek odczuwalne od lat niepokoje w skorupie ziemskiej?
– Na pewno z aktywnością uskoków, być może także ze strefą uskoku perypienińskiego, który się ciągnie od Rumunii, przez Ukrainę, Słowację, Polskę, aż po Republikę Czeską. Wiele form morfologicznych (góry, doliny, zapadliska), a także sieć rzeczna, bardzo często wykazują związek z oddziaływaniem różnej rangi uskoków, czyli pęknięć sięgających wiele kilometrów w głąb skorupy ziemskiej.

Co to jest uskok perypieniński, jaki ma przebieg?
– Jest to pęknięcie skorupy ziemskiej, sięgające wielu kilometrów w głąb ziemi, ma ponad 600 km długości. Przebiega wzdłuż północnej granicy pienińskiego pasma skałkowego, na granicy Pienin i Beskidów, czyli na granicy Karpat Wewnętrznych i Karpat Zewnętrznych. Nie można wykluczyć, że może on w przyszłości generować słabe wstrząsy sejsmiczne.

Czy przebieg doliny Białki Tatrzańskiej może mieć związek z tym uskokiem?
Położenie doliny (i koryta) rzeki Białki nie nawiązuje do przebiegu uskoku perypienińskiego (rzeka ma w tym rejonie przebieg o kierunku zbliżonym do południkowego, a uskok ten ma przebieg równoleżnikowy). Przebieg rzeki Białki nawiązuje raczej do kierunków uskoków poprzecznych (geologicznie nieco młodszych) względem uskoku perypienińskiego. Trzęsieniom ziemi w Pieninach towarzyszyły erupcje wulkanów. Wiemy coś na temat tych największych? Gdzie i kiedy miały miejsce?

– Aktywność wulkaniczna w Pieninach wiązała się z alpejskimi ruchami górotwórczymi. Najintensywniejsze zjawiska wulkaniczne miały miejsce w miocenie (od ok. 24 do 5 mln lat temu) i wiązały się z nasileniem w tym okresie aktywności tektonicznej. Wulkanizm o charakterze przejściowym (obojętnym) skutkował głównie tworzeniem się andezytów – wylewnych skał magmowych. Procesy te obejmowały obszar o długości około 20 km od miejscowości Kluszkowce po rejon Szczawnicy. Do dziś po procesach tych zachowały się jedynie głębiej położone elementy intruzji, reprezentowane przede wszystkim przez żyły zgodne (sille) i żyły niezgodne (dajki).

Do dziś góra Wdżar kojarzona jest z wygasłym wulkanem…
– Tak stromo zapadające, tworzące się wielofazowo dajki andezytowe znane są głównie z obszaru gór Wdżar koło Czorsztyna w Pieninach, gdzie tworzyły prawdopodobnie „trzon” mioceńskiego wulkanu. Ten wulkan jest martwy, dokonał żywota… kilka milionów lat temu.

Gdzie jeszcze rozpoznano skały wylewne, pozostałości po dawnych erupcjach wulkanicznych?
– Andezyty występują też w rejonie Szczawnicy, na obszarze gór Jarmuta i Bryjarka. Erupcje wulkaniczne na tym obszarze wykorzystywały szczeliny w skałach związane z przebiegiem różnej rangi uskoków. W pierwszym etapie tworzyły się andezyty wykorzystujące uskoki o kierunku równoleżnikowym (zachód-wschód), równoległe do przebiegu pienińskiego pasma skałkowego, natomiast w drugim – andezyty wypełniały szczeliny uskokowe o kierunku południkowym (północ-południe). Dzisiejszym przejawem mioceńskiej aktywności wulkanicznej są występujące na tym obszarze – wody mineralne o charakterze szczaw.

Wyroki Matki Ziemi pozostają poza naszą kontrolą. Czy możemy jednak przewidzieć, co się stanie z Ziemią w perspektywie kilku miliardów lat?
 Lepiej o tym nie mówić. Nie patrząc na to, co ludzie robią sobie nawzajem, a tylko na kosmiczne siły przyrody, to Ziemia po upływie kilku miliardów lat zostanie pochłonięta przez koronę słoneczną. Słońce w wyniku dogasającego życia będzie już wypalać resztki paliwa i pod koniec swojego żywota zwiększy swoją średnicę wielokrotnie i pochłonie trzy najbliższe planety – Merkurego, Wenus i niestety, także Ziemię.

Jak się ratować?
– Jedynym ratunkiem jest ucieczka na planety położone dalej od Słońca lub nawet przeprowadzić się do innego układu słonecznego. Mamy na to kilka miliardów lat. Gdyby to się jednak udało – także nie unikniemy zagłady. Wszechświat z upływem czasu tak się rozproszy, wyziębi, że ustanie wszelki ruch. Będzie to tzw. śmierć cieplna świata.

I już się nie odrodzi?
– Pewną nadzieję dają tzw. czarne dziury, które powiększają się z czasem, pożerając się nawzajem. I może się zdarzyć tak, że cały dzisiejszy wszechświat zostanie wchłonięty do jednej wielkiej czarnej dziury. Tam będzie panować ogromne ciśnienie, materia zostanie zagęszczona i być może powstanie taki moment, od którego narodził się dzisiejszy wszechświat.

rozmawiał Marek Tomalik
Kalendarz trzęsień ziemi
na Podhalu i w sąsiadujących rejonach:
* 5.05.1200 Wielkie trzęsienie ziemi nawiedziło Pieniny i okolice. Według relacji Jana Długosza zniszczeniu uległo wiele budowli, m.in. takich, jak zamki obronne i warownie, a także mury obronne i wieże.
* 27.02.1786 Trzęsienie w Beskidzie Śląskim o sile 5,2 w skali Richtera, odczuwalne na dużym obszarze: na Śląsku, na Podhalu, w Sandomierzu, a nawet w Wiedniu.
* 3.12.1786 Trzęsienie ziemi z epicentrum w okolicach Myślenic o sile ponad 7 w skali Richtera (w okolicach Pienin 5,7). Wstrząsy odczuwalne były w Krakowie (pęknięte kamienice i uszkodzony kościół św. Katarzyny), po Lwów, Wrocław, Kalisz oraz na Słowacji i w Czechach (aż po Brno).
* 25.04.1840 Trzęsienie ziemi w Pieninach, zniszczenia w Szczawnicy, Krościenku oraz w Maniowach. Wg Kroniki: ptaki wypadały z gniazd, zniszczeniu uległy obrazy i niektóre sprzęty w domach.
* 21.10.1901 Trzęsienie na Podhalu o sile 4,7 w skali Richtera. Ucierpiały: Spisz, Sromowce, Krościenko i Szczawnica.
* 17.03.1966 Trzęsienie ziemi w okolicach Zakopanego o sile 3,0 w skali Richtera; odczuwalne w Kuźnicach, Witowie i Jaszczurówce. Nastąpiło kilka wstrząsów poprzedzających i wtórnych.
* 29.06.1992 Trzęsienie ziemi odczuwane w Krynicy (5,5 stopni w skali Richtera) z epicentrum w rejonie góry Kiczera nawiedziło pogranicze Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego. W mieszkaniach drżały i pękały szyby w oknach, przesuwały się łóżka oraz zarysowywały się mury budynków.
* 1.03.1993 Trzęsienie ziemi w Beskidzie Niskim o sile 4,7 w skali Richtera; odczuwalne w Polsce i na Słowacji.
* 13.10.1995 Trzęsienie ziemi z epicentrum w Dolinie Białki, odczuwalne na całym Podhalu. W Czarnej Górze pojawiły się rysy w tynkach; w domach przesuwały się meble oraz wylewały się płyny z naczyń.
* 30.11.2004 Trzęsienie ziemi w okolicach Czarnego Dunajca o sile 4,1 w skali Richtera; odczuwalne szczególnie na Podhalu, a także w całej Małopolsce i na Górnym Śląsku.
* 9.12.2004 Trzęsienie ziemi w okolicach Czarnego Dunajca o sile 3,0 w skali Richtera.
Tygodnik Podhalański 50-51/2009

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Reklama
 • PRACA | dam
  POKOJOWA Praca od zaraz. Zatrudnimy osobę do sprzątania apartamentów w Białce Tatrzańskiej, z możliwością zakwaterowania. Możliwa umowa o pracę,stabilne warunki zatrudnienia, dobre wynagrodzenie, miła atmosfera. kontakt pod numerem tel. 668 850 500.
 • PRACA | dam
  KARCZMA SZAŁAS KURNIAWA ZATRUDNI POMOC KUCHENNĄ - Zakopane Jaszczurówka - 608 842 830.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupie działke za gotówke w okolicy Jeziora Czorsztynskiego-Czorsztyn Kluszkowce okolica. tel 660797241 b12.pl.
 • USŁUGI | budowlane
  ROBOTY W KAMIENIU, ADAPTACJA PODDASZY, REMONTY itp. 732 996 358.
 • PRACA | dam
  Hotel "Sabała" w Zakopanem zatrudni OSOBĘ DO SPRZĄTANIA POKOI. Oferujemy umowę o pracę. Bardzo prosimy o kontakt osobisty w recepcji hotelu przy ulicy Krupówki 11 lub tel. 18 20 150 92.
 • PRACA | dam
  Hotel "Sabała" w Zakopanem zatrudni OSOBĘ NA REKREACJĘ HOTELOWĄ. Bardzo prosimy o kontakt osobisty w recepcji hotelu przy ulicy Krupówki 11 lub tel. 18 20 150 92
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam działka budowlana w Witowie o powierzchni 1571m2 blisko wyciągu tel. 660797241 b12.pl
 • PRACA | dam
  Hotel w Bukowinie Tatrzańskiej zatrudni: - Kucharzy/ młodszych kucharzy - Panie do przygotowywania śniadań - Kelnerów/ kelnerki - Recepcjonistki/ Recepcjoniści Praca stała bądź dorywcza, elastyczny grafik pracy, stabilne warunki zatrudnienia. 507645428natalia25-92@o2.pl
  Tel.: 507645428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Nowe domy w zabudowie bliźniaczej z garażem Nowy Targ atrakcyjne osiedle tel 660797241 b12.pl. 660797241marekg@b12.pl
  Tel.: 660797241
 • PRACA | dam
  PKL Horeca Sp. z o.o. jest Spółką wchodzącą w skład Grupy PKL, jednego z największych pracodawców na Podhalu. Poszukujemy osób na stanowisko: SPECJALISTA DS. KONTROLI I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. Miejsce pracy: Zakopane. OPIS STANOWISKA: - Weryfikacja zgodności i poprawności dostarczonych dokumentów, - Wprowadzanie dokumentów do systemu, - Kontrola procesów magazynowych i prawidłowego obiegu dokumentacji, - Uczestnictwo w rozliczaniu inwentaryzacji w tym identyfikacja niedoborów i nadwyżek, - Sporządzanie raportów pokontrolnych i poinwentaryzacyjnych, - Poszukiwanie możliwości optymalizacji przepływu danych i proponowanie zmian usprawniających, - Uczestnictwo w opracowywaniu nowych procedur i instrukcji dla pracowników. WYMAGANIA: - Wykształcenie średnie lub wyższe - preferowane kierunki: ekonomia, finanse, administracja, zarządzanie, - Skrupulatność, rzetelność i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków, - Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, - Sprawne posługiwanie się pakietem Microsoft Office, - Kreatywne podejście do realizowanych tematów, - Wielozadaniowość i dobra organizacja pracy własnej, - Mile widziana znajomość gospodarki magazynowej (program LSI), wiedza z zakresu procesów magazynowych i obiegu dokumentacji, doświadczenie w pracy z analizą danych. OFERUJEMY: - Możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, - Pracę w rozwijającej się firmie, - Stabilne warunki zatrudnienia, - Atrakcyjne wynagrodzenie + system premiowy. APLIKACJE zawierające CV prosimy przesyłać na: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "Specjalista ds. kontroli i gospodarki magazynowej". Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  POLSKIE KOLEJE LINOWE S.A. są liderem wśród operatorów kolei linowych w Polsce. Jednym z największych pracodawców na Podhalu, zatrudniającym ponad 300 osób. DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: PRACOWNIK W DZIALE KSIĘGOWOŚCI. MIEJSCE PRACY: Zakopane. OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: - Wykształcenia min. średniego; - Mile widziane doświadczenie w Dziale Księgowości, - Znajomość zagadnień z zakresu księgowości i podatków; - Bardzo dobrej umiejętności planowania i organizacji pracy; - Zdolności analitycznych; - Skrupulatności i rzetelności w wykonywaniu zadań; - Komunikatywności; - Umiejętności pracy w zespole; - Znajomości pakietu MS Office w szczególności MS Excel. OFERUJEMY: - Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Bogaty pakiet socjalny w tym m.in. ubezpieczenie na życie finansowane przez pracodawcę, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. APLIKACJE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem: "PKL KSG". Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • PRACA | dam
  Zakopane. Przyjmę na stałe DO PRACY W PENSJONACIE - ŚNIADANIA, SPRZĄTANIE. 604 501 801.
 • PRACA | dam
  Restauracja Adamo przyjmie do pracy kucharza, pizzera, kelnera, pomoc kuchenna.. 606951331
  Tel.: 606951331
 • PRACA | dam
  KIEROWCĘ z prawem jazdy kat B do hurtowni spożywczej w Zakopanem. 602 74 31 38
 • PRACA | dam
  Pensjonat w Zakopanem zatrudni na stałe POKOJOWĄ. 666378357.
 • PRACA | dam
  Pensjonat w centrum Zakopanego zatrudni PRACOWNIKÓW RECEPCJI. CV proszę wysyłać na adres: recepcja.rekrutacja@wp.pl lub kontakt telefoniczny: 666378357.
 • PRACA | dam
  Hotel Toporów w Białce Tatrzańskiej zatrudni kelnera/ kelnerkę- praca stała lub sezonowa, możliwość zamieszkania. 698763582topor@toporow.pl www.toporow.pl
  Tel.: 698763582
 • PRACA | dam
  Restauracja "Tunel" zatrudni pizzera na stałe. Umowa o pracę, wysokie wynagrodzenie. 600356497
  Tel.: 600356497
 • PRACA | dam
  Praca całoroczne Pensjonat Kościelisko najlepiej osoba wielofunkcyjna Kelnerka Pokojowa Kucharka możliwe zakwaterowanie i wyżywienie. 600 011 905 info@gorskipalacyk.pl
  Tel.: 600
 • PRACA | dam
  PRACA OD ZARAZ! Wynagrodzenie do 9 000 zł netto! Serwis sprzątający: Vorarlberg Austria. Chcesz być częścią naszego zespołu? Dołącz do nas! Prześlij nam swoje CV na adres: office.cowa@gmail.com.office.cowa@gmail.com
 • PRACA | dam
  AMW Rewita w Kościelisku przyjmie do pracy na stanowisko: -Kucharz/Kucharka możliwość zakwaterowania. Informacje pod numerem telefonu: 785 925 567 pn-pt 8-15, E-mail: j.slodyczka@rewita.pl
 • PRACA | dam
  POSZUKUJĘ ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ lub OSOBY CHĘTNEJ NA TO STANOWISKO (po maturze, DO PRZESZKOLENIA) - Zakopane. 793 333 072 (po godz. 19)
 • PRACA | dam
  Hotel Skalny*** w Zakopanem zatrudni na pełny etat lub umowę zlecenie Recepcjonistkę/Recepcjonistę. Kontakt: 182019100 praca@wo-ma.events.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzory: jarzębina i parzenica (60/80), krokusy. GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ OSOBĘ DO KUCHNI. 601 533 566, 18 20 64 305
  Tel.: 601 533 566
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OSOBY DO PRACY W WEEKENDY, ŚWIĘTA. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI KELNERKĘ - PRACA STAŁA. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OSOBĘ DO PRACY ZA BAREM. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  Restauracja w Białce Tatrzańskiej zatrudni osobę stanowisko kelnerka/kelner Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny grafik. Zapraszam do kontaktu. 608506785 rest.gorska@gmail.com www.restauracjagorska.pl
  Tel.: 608506785
 • PRACA | dam
  Firma w Zakopanem zatrudni PANIĄ DO SPRZĄTANIA i MAGAZYNIERA/-KĘ (praca na noc). 604 102 804, 602 285 793, 601 512 211.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA (Oslo) - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy na warunkach norweskich pomocników, tynkarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - praca tylko z pracownikami z Podhala. Praca całoroczna, również w zimie. Zjazdy do kraju co 1-3 tygodnie (samolot) wg. własnego uznania. Pełna elastyczność co do wyjazdów do kraju. Zarobki od 15-25 Euro /godz. Zapraszamy. Tel. 667 602 602.
 • USŁUGI | budowlane
  PŁYTKI, PANELE, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE itp. 796 544 016.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  LAS Z GRUNTEM ROLNYM, 8000 m, obrzeża Zakopanego. 607 506 428.
 • PRACA | dam
  Karczma na Krupówkach - zatrudnimy PRACOWNIKÓW NA BAR ORAZ KELNERÓW. Od już. Zakopane. Kontakt: 533 226 109.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2021-09-18 22:22 Zderzenie autobusu i osobówki w Bańskiej Wyżnej (WIDEO) 2021-09-18 21:30 To nie powinno się zdarzyć - cała Lipnica płakała dziś na pogrzebie Mateusza (WIDEO) 2021-09-18 20:45 Sukces strongmana z Podhala 2021-09-18 20:00 Rowerowe zakończenie sezonu na Harendzie 2021-09-18 19:15 Nie lubię mówić o planach, które nie są w trakcie realizacji 2021-09-18 18:30 Chcecie przenieść się do średniowiecza? Zapraszamy na Głodówkę (WIDEO) 2021-09-18 17:54 Artyści z Zakopanego w Szalom 2021-09-18 17:45 Bóg jest kobietą 2 2021-09-18 17:19 Śmigłowiec TOPR poleciał w rejon Rysów 2021-09-18 17:13 Trebunie Tutki zagrają dziś na Babiogórskiej Jesieni (WIDEO) 2021-09-18 17:00 Kobiety Babiej Góry, Beskidów, Karpat 2021-09-18 15:56 Pożar autokaru w Skomielnej Białej 2021-09-18 15:30 Małolipnicanie na dachu Beskidów 2021-09-18 14:45 Zagłosuj na podtatrzańskie atrakcje 2021-09-18 14:00 Znamy szczegóły wczorajszego wieczornego wypadku w Nowym Targu 2021-09-18 13:15 Zapraszamy na wspinaczkę na Staroleśny Szczyt (WIDEO) 2021-09-18 12:30 Tatry cię rozgrzeją 2021-09-18 11:43 Dziś pogrzeb mężczyzny śmiertelnie pobitego w Zakopanem 6 2021-09-18 11:30 Codzienny raport covidowy 3 2021-09-18 10:45 Niedźwiedzia rodzina spaceruje po Zakopanem (WIDEO) 2021-09-18 10:00 Trzeba się szkolić, aby ratować innych (ZDJĘCIA) 2021-09-18 09:00 Samochód przed Żabką zaparkował na całym chodniku. Kobieta chciała go ominąć 22 2021-09-18 08:00 Bach i mistrzowie francuscy w Dworku Gościnnym w Szczawnicy 2021-09-17 22:36 Nie będzie sklepów otwartych w niedziele? Sejm uszczelnił przepisy 9 2021-09-17 22:14 Zderzenie skutera i auta osobowego w Nowym Targu 2021-09-17 21:50 Podhale pokonało Unię Oświęcim! 2021-09-17 21:29 To nie było łatwe zadanie. Oblicza Frasobliwego - konkurs rozstrzygnięty 4 2021-09-17 20:38 Rabczańskie bulwary nadal wybrakowane 4 2021-09-17 19:45 Będzie nowy most graniczny 2021-09-17 19:20 Znikająca sesja 8 2021-09-17 19:13 Obwodnica jeszcze na kreślarskich deskach. Który wariant wybrać? 4 2021-09-17 19:06 Członkowie Ruchu Polska 2050 w Nowym Targu 2021-09-17 18:48 Straż Gminna z Kościeliska kontra kierowcy qadów 10 2021-09-17 17:42 Niebieska krew 1 2021-09-17 17:32 Nowe parkingi bez wiedzy mieszkańców, a miasto zakorkowane. Radny chce dyskusji o komunikacji 31 2021-09-17 17:01 Mieszkańcy Kalisza zatrzymani w sprawie śmiertelnego pobicia w Zakopanem? 2021-09-17 16:45 Niedźwiedź w Pieninach 2021-09-17 16:10 Ulica Jagiellońska zamknięta. Sienkiewicza dwukierunkowa 2021-09-17 16:02 W Tatrach Słowackich bez szczepienia nie przenocujesz w schronisku 2 2021-09-17 15:15 Brama w Gorce. Z Miasta nawet przez bród się nie dostaniesz 5 2021-09-17 14:53 Jesień w Tatrach. Pokaż jak jest piękna 2021-09-17 14:30 30 urodziny ośrodka turystycznego PKL Palenica w Szczawnicy 2021-09-17 13:45 To była Golgota Wschodu. Dzień Sybiraka w Zakopanem (WIDEO) 3 2021-09-17 13:15 Mistrzami nie zostali, ale zawojowali boisko (WIDEO) 2021-09-17 13:00 Powiat tatrzański nadal świeci na czerwono. Tu pięć nowych zakażeń koronawirusem 1 2021-09-17 12:15 Deszczowe korki i deszczowe Krupówki 3 2021-09-17 11:57 Kobieta z urazem głowy, mężczyzna przygnieciony ciągnikiem 2021-09-17 11:30 Znaleźli na Hali Krupowej, szukali koło Świnnej 2021-09-17 10:45 Leje i leje. Dziś deszczowy dzień, kiedy poprawi się pogoda? 2021-09-17 10:23 Ciągle leje, ale na razie niewiele strażackich interwencji
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-09-18 20:58 1. " Oby nie było jak z tym, który przesiedział przez pomyłkę niewinny 18 lat." -@temida, no właśnie, dzięki komu tak się stało? Stetryczałemu i starokawalerskiemu prezesowi? Jego do tego nie mieszaj! @tutejszy, w necie aż huczy od tego, że to pazerne - jakże by inaczej- górale, czyli tutejsi. Wynika z tego, że.... ty. Z kim, z innym tutejszym, czy mieszkańcem, a może zakopiańczykiem z wyboru? 2021-09-18 20:53 2. Masz rację Kwatyra Koper zostają reszta pomińmy milczeniem. A tak nieśmiało chcę zapytać czemu to opozycja Ciepliński , Karkula i Hajdyła który steruje z drugiego miejsca nie donoszą do prokuratury na obecną władzę tak jak to bez przerwy robili na poprzedników. 2021-09-18 19:56 3. Dziadkiem Mrozem to się straszy dzieci. 2021-09-18 19:53 4. To nie prawosławny teolog tylko Żyd i oszust. 2021-09-18 19:38 5. No szlag człowieka trafia jak czyta te bzdury....czy żonatemu, mężatce już nic od życia się nie należy,tylko dom i dzieci. Rodzina przeżywa dramat...a hejt się sypie nadal...szok 2021-09-18 19:16 6. "Bóg jest kobietą" Ta.... Bóg w ciążę zaszła poprzez zabieg InVitro, ale nie urodziła, bo... no wiecie, Bóg postępowo poddała się aborcji. A w raju wszyscy byli wegetarianami, zaczęli jeść mięso dopiero po tym, jak pisowcy rzucali kamieniami do dinozaurów. I tak zaczęło się ubó(j)stwo. 2021-09-18 18:46 7. Dzicz przyjechała do Zakopanego wyszaleć się, no i się wyszalała... 2021-09-18 18:17 8. @End - sztuką jest nawet namalować. Wjazd z Nowotarskiej na plac pod Gubałówką - brak linii zatrzymania, a szerokość drogi sugeruje pierwszeństwo na plac, zresztą znak od Nowot. jest słabo widoczny. Czyli sytuacja jak było na skrzyżow. Chyców Potok i droga do Szymonka. Parę dzwonów w tym miejscu spowodowało zmianę organizacji ruchu. Brak linii rozdzielających na wyjeździe z placu pod G na Nowot. Przyjezdni ustawiają się z prawej do skrętu w lewo. Proste jak drut do upłynnienia ruchu, ale po co myśleć. Nie ma komu usprawnić to co jest. A resztę jak mówisz, po co malować jak zlezie i zaś się ktoś będzie czepiał. 2021-09-18 17:43 9. A nie czasem w ZZ Top? 2021-09-18 17:43 10. Na deser, dla straszących statystykami: "Do siedleckiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez kilkanaście pielęgniarek z oddziału kardiologicznego w siedleckim szpitalu wojewódzkim. Ma ono polegać na ingerencji w dokumentację medyczną pacjentów. Celem antydatowanych wpisów miało być uzyskanie dodatku covidowego, który wynosi aż 100% pensji." Ciekawe ilu pacjentom dopisały zarazę, co nie? Ciche przyzwolenie zwierzchników pewnie tez było. Musiała któraś mieć resztki sumienia i wygadała. A jak myślicie, co dzieje się w innych szpitalach w kraju? A te 5 osób na Podhalu to jak myślicie? Zaraza czy dodatek kowidłowy? Czy można ufać zarazowym statystykom?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

Album TP

Bojcorka

FILMY TP