Reklama

2023-09-20 19:30:22

Rozmyślania dumaca

Państwo nie powinno ograniczać wolności, ale dbać o jej wzrost

Nadrzędnym celem państwa powinno być zabezpieczenie wzrostu wolności jego obywateli - przekonuje w swoim wykładzie prof. Stanisław Hodorowicz, pochodzący z Bukowiny Tatrzańskiej naukowiec, wykładowca akademicki, autor wielu książek, miłośnik góralszczyzny.

W procesie cywilizacyjnego rozwoju ludzie stwierdzili, że ta sama praca wykonywana zespołowo jest bardziej efektywna od prowadzonej indywidualnie. Fakt ten wyzwolił w nich wolę do organizowania się w zbiorowości, połączone w wysiłku bytowania nawet za cenę ograniczenia ich własnej wolności. Z czasem doprowadziło to do wykształcenia się organizmów państwowych funkcjonujących wedle określonych praw i zasad. Aby te z kolei mogły by wdrażane i przestrzegane, zaszła konieczność ustanowienia organów władzy. Na czele władzy mogą znaleźć się różni ludzie. Bywają tacy, którzy w działaniach wykazują więcej uporu niż rozumu. O nich mówi się niejednokrotnie, że mają silną wolę. Z kolei inni bardziej zawierzają jakimś zasadom, niż własnym oczom. Są to ludzie mocnej wiary. Ale zdarza się, że władzę posiądą ludzie, którzy łączą w sobie i upór, i wiarę. Ten charakter cechuje doktrynerów! W przypadku kiedy władzę ma doktryner, swoją wiarę z uporem stara się narzucić drugim. Do pomocy w tym dobiera sobie „pachołków” w ręku których pojawia się bat rzekomej sprawiedliwości. Świst przymuszającego bata i rodzone pod jego wpływem zniewolenie, wytyczają prostą drogę do niewolnictwa, autorytaryzmu czy totalitaryzmu. Doktryner opanowany obsesyjną wiarą i uporem może tego nawet nie dostrzegać. Co więcej, to lud uważa za ślepy, bo przecież powstają fabryki i gmachy, drogi, przekopy, obsiane są pola i wytwarzane dobra, których on sam nie jest wstanie skonsumować. To też często rozdaje je i zdobywa poklask. Gdy zaś lud nie wykazuje pełnej wdzięczności, jego serce „krwawi”. W tych działaniach doktryner w ogóle nie dostrzega, że za całym tym przyrostem dóbr stoi bat ograniczający wolność ludu. Tak rosły potęgi w Starożytności, tak też z republik rodziły się dyktatury. Podczas tych procesów posługiwano się pretorianami, którzy za cenę bezkarności i wzrostu zamożności, posiłkując się kłamstwami oraz orężem praw i mieczów, łamali bez skrupułów porządek wolności ludów.

W kontekście powyższego można zapytać, czy istnieje sposób, by się przed tym zabezpieczyć, a ewentualną republikę uczynić trwałą? Pozytywnej odpowiedzi dostarcza historia pokazująca, że dla stabilizacji republiki wystarczyłoby zmienić system wyborów. Zamiast głosować kto ma być głową państwa, kto ma dawać gwarancję ładu wolności, należałoby głosować, kto tym gwarantem być nie powinien. System ten, nazwany ostracyzmem, został wprowadzony w Atenach celem zabezpieczenia ustroju demokratycznego. Każdego roku Ateńczycy zbierali się i w głosowaniu tajnym podawali na skorupkach (ostrakonach) nazwiska tych obywateli, których działalność wydawała im się niebezpieczna dla wolności ludu. Ten, który otrzymał większość takich głosów, musiał opuścić na dziesięć lat granice państwa. W odczuciach Ateńczyków nie był to wyrok hańbiący i władze państwa mogły w razie potrzeby wezwać wygnańca do powrotu. Przypadki takie miały miejsce. Niemniej jednak, sam system głosowania przynosił republice istotne korzyści, gdyż zmuszał zarówno obywateli, jak i członków władzy, do zgodnego działania na rzecz zabezpieczenia wolności ludu.

Szczególny sposób chronienia ludu przed tyranią władcy podał Monteskiusz, wybitny francuski prawnik, myśliciel i teoretyk monarchii konstytucyjnej. Zaproponował on podział władzy na trzy oddzielne organy: władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ta separacja miała zapewnić trwałość państwu i wolność ludowi. Jednak w wielu przypadkach tak się nie stało i dalej się nie dzieje. Typowym przykładem tego stanu rzeczy jest chociażby Francja. Raz po raz republiką wstrząsały wewnętrzne walki. Zamiast zgodnej współpracy pomiędzy trzema składowymi systemu władzy, dochodziło do tarć pomiędzy nimi. Wydaje się, że główną przyczyną tego była niezadawalająca izolacja pomiędzy poszczególnymi organami. Monteskiusz wprawdzie stworzył system, ale nie podał potrzebnej w nim izolacji pomiędzy tworzącymi go elementami, a zwłaszcza takiej izolacji, która nie byłaby łatwa do usunięcia przez którykolwiek z organów.

Historia uczy, że mocnym materiałem stabilizującym system państwa może być „tabu”. Ten przypadek występuje w Indiach, gdzie feudalizm został ustabilizowany przez rozdzielenie funkcji pomiędzy kasty. Na straży podziału postawiono „tabu”, którym jest sprzężenie zwrotne dodatnie pomiędzy brakiem informacji a niemożnością jej zdobycia. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, co spowodowałoby złamanie systemu kastowego. To też nikt nie próbuje go łamać, bo mogłoby się stać coś strasznego. Jeśli mogłoby do tego dojść, to nie można próbować. Lęk przed nieszczęściem umacnia nieświadomość, zaś ta umacnia lęk. W rezultacie system kast ustabilizował się i trwa w niewiele zmienionym stanie do dnia dzisiejszego. Tego typu stabilizacja rządzenia bynajmniej nie prowadzi do wzrostu wolności ludu. Tylko jego namiastki spływają w kierunku ludu. Tak więc wytworzony stan stacjonarny nie tyle chroni lud przed cierpieniami życia, ile pozwala mu unikać wzrostu tych cierpień.

Inny rodzaj stabilizacji władzy ma miejsce w Anglii. Wprawdzie występuje tu feudalny podział stanowy na Izbę Lordów i Izbę Gmin, ale ma on formę łagodniejszą. Uzyskano to uzależniając rząd od króla oraz wprowadzając demokratyczną zasadę krytyki rządu przez parlament. Nadto, również narodowi pozwolono krytykować posunięcia obu Izb i gabinetu ministrów. Natomiast spod ostrza krytyki wyłączono osobę króla i jego rodzinę. Zatem system angielski w pewnym stopniu łączy w sobie wady i zalety monarchii oraz demokracji. Wprawdzie wszystkie regulatory życia społecznego obu systemów zostały zachowane, to jednak dodana została dworowi królewskiemu funkcja, która spełnia rolę swoistego sejsmografu rejestrującego nastroje opinii społecznej. Prawo i ukształtowana tradycja nie nakazują mówić o rodzinie królewskiej dobrze i głosować „za”, lecz zabraniają mówić źle i głosować „przeciw”. Jeżeli zakaz ten lud narusza, to jest to sygnał alarmowy dla Jego Królewskiej Mości do interwencji, by rząd dokonał zmiany prowadzonej względem tegoż ludu polityki. Ten system działa grubo ponad dwieście lat i w zasadzie dobrze się sprawdza. Potrafił nawet przetrwać zmianę zasad pracy wywołaną rewolucją techniczną.

Zbliżony do brytyjskiego jest system zastosowany w Stanach Zjednoczonych. Można nawet zauważyć, że niektóre instytucje zostały wprost zapożyczone z tradycji angielskiej. Dwuizbowe ciało ustawodawcze Izby Lordów i Izby Gmin zastąpiono dwuizbowym ciałem opartym na cenzusie majątkowym. Miejsce króla zajmuje prezydent z szerszymi uprawnieniami, gdyż przed nim jest odpowiedzialny gabinet ministrów. Prezydent nie jest wyłączony spod krytyki społecznej, to też popularność prezydenta nie jest tak czułym wskaźnikiem nastrojów, jak ma to miejsce w przypadku króla w Anglii. System amerykański jest elastyczny, aczkolwiek wykazuje wadę zbyt słabej stabilizacji. Skutkuje to falami strajków, bezrobocia, kryzysów gospodarczych, a nawet pojawiających się gangów, których wpływy mogą sięga aż do Senatu. Mimo tego ustrój ten trwa i wykazuje zalety na tyle znaczące, że zrodził on światowe zaufanie do związanego z nim pieniądza.

Przedstawiona krótka charakterystyka niektórych systemów państwowych unaocznia, że nadrzędnym celem państwa powinno być zabezpieczenie wzrostu wolności jego obywateli. Co więcej, państwo nie może stabilizować wolności na określonym poziomie. Mówiąc obrazowo, nie może być niejako maszyną pracującą pod tym względem na stałych obrotach. Gdy tak się dzieje, wyzwalają się fale prężności ludu ku „wyrostowi” w wolności. Człowiek pragnie nie tylko utrzymywać wolność, ale mieć jej więcej. Chce nie tylko dorównać innym, ale przewyższać ich. Państwo te aspiracje musi realizować i w tym biegu ku wolności nie może dawać wyprzedzać się innym. Musi wyłączyć regulator stabilizacji i pędzić naprzód, by nie zginąć. Ta potrzeba wynika wprost z istoty fundamentalnego prawa Natury – prawa wzrostu wolności.

Stanisław A. Hodorowicz

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
jarek 2023-09-21 18:38:38
miernoto rowerowa ! popracuj nad interpunkcją i ortografią :)
lewak 2023-09-21 17:04:30
@psychiatra a czy ty wiesz kto w tym rajdzie uczestniczył na tygodnik Wprost , a dzisiejsze służby Kamińskiego i Wąsika które nie podlegały pod Tuska, bo Tusk dążył do tego żeby służby sądy były wolne od polityki. i nie pisz bzdur jak nie wiesz.
Cyklista 2023-09-21 17:03:24
Aspirancie na emeryturze, to pod jakim nickiem obecnie piszecie, farbowany chipokryto ??
jarek 2023-09-21 16:10:56
wszystko pojąłem :) :) :)
psychiatra 2023-09-21 16:02:42
Ten cytat prof.Hodorowicza calkowicie ilustruje sytuacje, gdy rzad PO uzyl srodkow przymusu w nocnym rajdzie na redakcje tygodnika Wprost.
Chodzilo o przejecie materialow, ktore jednoznacznie wskazywaly jak gleboko ten rzad byl przesiakniety korupcja i degrengolada.
Ci sami ludzie dzisiaj przypinaja sobie serduszka(sic!) i deklaruja sie jedynymi obroncami wolnosci i demokracji.
Zaklamanie i falsz do n-tej potegi.
babcia 2023-09-21 14:59:00
Drogi@Jarku "mądrej głowie dość po słowie"
dosrywator 2023-09-21 14:39:32
@do dosrywatora, a którego dosrywatora pytasz, bo ten: "dosrywator 2023-09-21 11:15:00", to nie ja. To ograniczony POdszywacz, jednokomurkowiec jarek vel Abeto
"Nie do wiary jak wszyscy mają dość Pisu ", -no, z tym bym dyskutował, czy WSZYSCY. Same chociażby sondaże mówią jednak co innego. Poza tym ja też widzę to i tamto.
jarek 2023-09-21 13:52:58
babcu ! a jakie jest Twoje zdanie na temat pytania referendalnego o wyprzedaży majątku państwowego ?
babcia 2023-09-21 13:09:29
Drogi @Jarku moje zdanie na temat sprzedaży Lotosu jest identyczne co na temat sprzedaży PKL. A co ciekawe w obu tych sprzedażach bierze udział ten sam poseł no przepraszam teraz Szanowny Pan Minister ( vce) podhalański ot chichot losu !
jarek 2023-09-21 12:48:57
babciu ! a jakie jest twoje zdanie na temat sprzedaży Lotosu ? he ! tylko nie pisz, że to nie prawda :) :) :)
babcia 2023-09-21 11:59:17
Ciekawe co by powiedział Monteskiusz na sprzedaż PKL. Pan Szanowny Panie Profesorze i Pan Szanowny Minister Gut Mostowy jaki mieliście cel popierając partię która wyprzedawała majątek narodowy ??
Do dosrywatora 2023-09-21 11:15:59
Dziś w czwartek na targu jak zwykle dużo starszych ludzi , i z powodu zbliżających się wyborów całe mnóstwo kandydatów do sejmu i senatu partii wszelakich. Od kandydatów PO większość brała materiały reklamowe a od kandydatów PiS prawie nikt . I to starsi ludzie. Nie do wiary jak wszyscy mają dość Pisu co można było było usłyszeć w komentarzach przy próbie wręczenia ich ulotek. Jeden ( słownie jeden) głos był w obronie Pisu . I jak się to ma do przechwałek o wielkim poparciu Narodu ???
.
dosrywator 2023-09-21 11:15:00
W TVPiszczujni to są pissowieci służebni funkcjonariusze Kaczyńskiego, opłacani ukradzionymi pieniędzmi podatnikom , pawie trzy miliardy co roku ,które to pieniądze miały być na leczenie chorych dzieci ,SMA ,oraz onkologie...
ydastv 2023-09-21 10:17:19
Korwin jast bardzo za wolnością. Dwie żony na raz - nie, bo będą się kłócić (nie wiem o co, chyba o Korwina haha), ale trzy to było by w sam raz. Jak pis wygra i utworzy rząd z konfederacją to poznacie co to prawdziwa wolność... Rasa panów... W latach trzydziestych ubiegłego wieku już taka była. W Niemczech.
dosrywator 2023-09-21 08:56:03
@ja Ruś, w TVP pracują pracownicy, jak sama nazwa wskazuje: praca - pracownik. Zaś w TVN funkcjonują partyjno-POlityczni, czyli POstKOmunistyczni FUNKCJONARIUSZE. -wiesz, @jaPO, funkcjonuje - funkcjonariusz. POdać ci ich nazwiska?
@himba, przynajmniej z twojego bełkotu dowiedziałem się, gdzie mieszkasz, ha ha ha ha
jarek 2023-09-21 08:50:09
@dosrywator, jak wygra pis, to będzie rządził z konfederacją a ty i reszta miernot będziecie leczyli się u baby ze wsi tak, jak zaleca, to guru mentzen ha ha ha ha ha ha ha ha ha
a rent i emerytur nie będzie, bo i kto to wypłaci jak mentzen jest za likwidacją ZUS-u także miernoty będziecie w czarnej dziurze ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Cyklista 2023-09-21 08:37:15
@dosrywator, NOTABENE :) :) :) :) :) :) :) :)
Polonus 2023-09-21 08:17:41
Andżej jeździł i całował się Zemeldynerem jak Gierek z Breżniewem. Z tym, że Gierek prosty chłop wiele w tamtych trudnych czasach załatwił. Ani przeprosin za zabicie dwóch Polaków w Przewodowie ani sprawa mordu na Wołyniu. Głosujcie dalej na PiS a ten nich dalej klęczy. Najwyższy czas wystawić rachunek za pomoc, założę się że będzie jeszcze gorzej niż we Francji.
jarek 2023-09-21 08:16:35
mówił do pracownika tvp, a nie dziennikarza ha ha ha ha ha ha ha ha ha
gdyby wybory prezydenkie były takie, jak to jest w demokratycznych państwach to na 100% Trzaskowski byłby prezydentem ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
a jakie ty biedaku będziesz miał media po 15 X tylko media imperatora z Poznania ha ha ha ha ha ha ha ha
himba 2023-09-21 08:06:19
Za kilka dni zaczyna się rok akademicki ciekawe, czy ci tzw. studenci z kupionymi wizami czytali nie wątpliwie sztukę Alfreda Jarry "Ubu Roi ou les Polonais" (Krol Ubu czyli Polacy), gdzie jest wyrażnie napisane : Rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie. Więc jak, biedni studenci, mogą znależć nasz cudowny kraj ? Czarnek na pewno teraz zorganizuje ogólnoświatową promocję Polonistanu, aby w przyszłości można będzie tam trafić..
dosrywator 2023-09-20 22:54:42
@jaPO, ty miernoto swoją roździawiasz już od 15 października..... 2020. I co? PO za tym, skąd znasz wynik wyborów????
@gamuś, jeżeli rządy pisu mają PO wrócić, wniosek z tego, że tera rządzi.... PO, a prezydentem jest trzaskowski?? Ha ha ha ha ...
nota bene, na dzisiejszym wiecu PO tusk POwiedział do dziennikarza "uczestniczy Pan w "kłamstwie i manipulacji". Ha nha ha ha ha.... Nikt lepiej nie PO trafi określić, czym są wiece wyborcze PO... ha ha ha ha
Zokopian 2023-09-20 22:33:27
Dlaczego Pan nie startuje na senatora-takich ludzi nam tam potrzeba!
gama 2023-09-20 21:01:35
Dzisiaj Premier Morawiecki powiedział na jednym z wieców ,, Chcemy przypomnieć o tym, jak wielkim zagrożeniem jest powrót rządów Prawa i Sprawiedliwości do władzy"
ha ha ha
jarek 2023-09-20 20:55:55
pisiorki lepiej wiedzą i uważają siebie za najmądrzejszych :) ale rozdziawią japy 15 października :) :) :)
cenzor puści? 2023-09-20 20:41:09
Pytanie do Hodorowitza, kto oprócz tuska i PO ogranicza wolność?
blitzo 2023-09-20 20:16:48
90 % ludzi tego nie przeczyta w calosci.
Brak daty tego wykladu i miejsca . Z jakej okazji zostal wygloszony ? Dziennikarska rzetelnosc sie klania.
TP prowadzi swoja kampanie wyborcza.
ambifolk 2023-09-20 20:08:53
Przez takich "górali" nie lubie góralszczyzny...

Reklama
 • BIZNES
  Sprzedam WPOŻYCZALNIĘ NART I SNOWBORDU. 662 370 510.
 • PRACA | dam
  Pensjonat w centrum Zakopanego zatrudni PRACOWNIKÓW RECEPCJI. Praca stała w systemie dziennym oraz nocnym, na pełny etat lub pół etatu. CV proszę wysyłać na adres: recepcja.rekrutacja@wp.pl lub kontakt telefoniczny: 666 37 83 57.
 • RÓŻNE
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • KUPNO
  SKUP STARYCH SPAWAREK. 536269912.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKAL HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWY, Zakopane centrum, ul. Kościuszki - ok. 57 m2 - 691 124 272.
 • PRACA | dam
  Hotel "Foluszowy Potok" Zakopane, ul. Zamoyskiego 42 zatrudni: KUCHARZA/-kę, KELNERA/-KĘ. Zapewniamy stabilną,całoroczną pracę w restauracji hotelowej. Kontakt wyłącznie telefoniczny: 660 41 00 46
 • PRACA | dam
  Witam zatrudnie do pracy przy dachach. Praca na terenie krakowa i podhala stawka od 25zl netto plus umowa o prace . Wiecej informacji udziele telefonicznie lub osobiscie. 889397694 Swiec12@op.pl
  Tel.: 889397694
 • USŁUGI | budowlane
  ADAPTACJA PODDASZY, OCIEPLENIA WEŁNĄ MINERALNĄ, SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY GK. 660 079 941.
 • SPRZEDAŻ | różne
  DESKI ŚWIERKOWE, dł. 5 m, szer. 53 mm. DRZEWO OPAŁOWE BUK. 660 079 941.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy do pracy osoby na stanowisko: POKOJOWA/KELNER ŚNIADANIOWY. Oferujemy pracę w systemie zmianowym, lokalizacja w centrum Zakopanego. kontakt 660 636 736
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY/PODDASZA/WYKOŃCZENIA WNĘTRZ. 794 964 176
  Tel.: 794
 • PRACA | dam
  PIEKARNIA ZAREMBA, ZAKOPANE przyjmie FAKTURZYSTKĘ, od zaraz. 570 644 318
 • PRACA | dam
  Poszukujemy KUCHARZA do Restauracji w Białce Tatrzańskiej w eleganckim Aparthotelu OD ZARAZ! Oferujemy: - Umowę o pracę, - Dobre wynagrodzenie, - Sympatyczny zespół, - Możliwość zakwaterowania. +48512576206 paula23staszel@wp.pl
  Tel.: 48512576206
 • PRACA | dam
  Piekarnia w Zakopanem zatrudni KONSERWATORA. 604 102 804, 602 285 793.
 • PRACA | dam
  Piekarnia w Zakopanem zatrudni EKSPEDIENTKĘ/-A. 604 102 804, 602 285 793.
 • PRACA | dam
  Piekarnia w Zakopanem zatrudni PIEKARZA. 604 102 804, 602 285 793.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • PRACA | dam
  HARNASIOWA CHATA zatrudni KUCHARZA, POMOC KUCHENNĄ, OBSŁUGĘ BARU, KELNERKĘ. 600 035 355.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO DO HURTOWNI na terenie Zakopanego i okolic - oferty: gobo10@wp.pl, 602 74 31 38.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA od A do Z. 572624414.
 • USŁUGI | budowlane
  BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW ORAZ WIĘŹBY DACHOWE WRAZ Z POKRYCIEM. 572624414.
 • PRACA | szukam
  KUCHARKA, POMOC KUCHENNA , SPRZĄTANIE. 796 358 958.
 • PRACA | dam
  Regionalna karczma w Zakopanem przyjmie do pracy: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA, KELNER/-KA. 602 366 750.
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI I WYLEWKI MASZYNOWE. 880 232 189.
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI I WYLEWKI MASZYNOWE tanio i solidnie, zacieranie mechaniczne, technika silosowa. Realizujemy małe i duże obiekty 18 26 550 39, 503 532 680.
 • PRACA | dam
  Przyjmę BRYGADY LUB POJEDYNCZE OSOBY NA WYLEWKI MASZYNOWE. 503 532 680.
 • SPRZEDAŻ | tv, agd, komputery
  MASZ PROBLEM Z INTERNETEM? SERWIS, MONTAŻ, INSTALACJA. Chicago i okolice. +18 72 324 84 02
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA 15 AR - Nowy Targ Zadział. +44 7553 721231.
 • USŁUGI | budowlane
  WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, FLIZOWANIE, PODDASZA. 505 821 021.
 • USŁUGI | budowlane
  OCIEPLENIA BUDYNKÓW, własne rusztowanie. 793 628 855.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  MIESZKANIA Cyrhla Hrube, Za Strugiem - 607 506 428.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Sprzedam trzy ogiery 1.5-rocznego kasztana , 2.5-letniego gniadego oraz 3.5-letniego karego (będzie szpakowaty) rasy wielkopolskiej. 609521837.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, PODDASZA, PŁYTKI. 787 479 002.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Wynajmę HALĘ: MAGAZYN/ PRODUKCJA - 250m. Nowy Targ, ul. Składowa. Tel. 602 290 555
 • PRACA | dam
  SZKOŁA NARCIARSKA MAŁE CICHE zatrudni INSTRUKTÓRÓW NARCIARSTWA NA CAŁY SEZON. 609 664 393.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzór: jarzębina (60/80). Tel. 793 887 893
 • PRACA | dam
  STACJA NARCIARSKA POLANA SZYMOSZKOWA POSZUKUJE NA SEZON ZIMOWY 2023/2024: OPERATORÓW KOLEI, OSOBY DO OBSŁUGI BRAMEK I KONTROLI PRZEJŚĆ, OSOBY DO OBSŁUGI I ZABEZPIECZENIA TRASY NARCIARSKIEJ, OSOBY DO OBSŁUGI SYSTEMU ŚNIEŻENIA TRASY NARCIARSKIEJ, OSOBY DO OBSŁUGI PARKINGU ORAZ PRAC PORZĄDKOWYCH Więcej informacji pod nr tel. 601 628 584
 • PRACA | dam
  POMOC W PENSJONACIE. Możliwość zamieszkania. 601 661 661.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE DACHÓW I ELEWACJI. 602 882 325.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Skupujemy nieruchomości; - działki - domy - mieszkania PODHALE! +48 600 404 554 grz.wicik@gmail.com
  Tel.: 48
 • SPRZEDAŻ | różne
  AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA ORLEN S.A. Oferuje sprzedaż oleju opałowego EKOTERM Orlen !!! Atrakcyjne ceny!!! natychmiastowa realizacja dostaw!!! NAJLEPSZE CENY NA PODHALU!!! Zapraszamy do kontaktu!!! www.paliwa24.com.pl 32 288 09 41, 0 - 451 176 355 biuro@paliwa24.com.pl
  Tel.: 32
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - TYNKARZ, MALARZ, BLACHARZ, STOLARZ. Norwegia (Oslo). Języki obce NIE wymagane. Praca z pracownikami z Podhala. Zjazd do kraju (samolot) co 1-3 tygodni wg. własnego uznania - pełna elastyczność i swoboda co do wyjazdów. Zarobki w przeliczeniu 20-27 Euro/godz. ZAPRASZAMY - Oferta ze względu na pracę na terenie Norwegii skierowana tylko dla obywateli Polski (z polskim paszportem). Tel. 667 602 602.
 • SPRZEDAŻ | różne
  DREWNO KOMINKOWE. 501 577 105.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2023-12-05 22:00 Anna Seniuk w Rabce 2023-12-05 21:00 Znikające kosze nie pomagają, ktoś nadal podrzuca śmieci w dawne miejsca 2023-12-05 20:30 Policyjne ostrzeżenie, wraz z nocą nadciąga nie tylko Święty Mikołaj z prezentami 2023-12-05 20:07 Konserwator dopiero za miesiąc skontroluje miejsce po rabczańskim zabytku 2 2023-12-05 19:07 Głupota czy znieczulica? Zostawiła w zamkniętym mieszkaniu kota i psa na dwa tygodnie 5 2023-12-05 18:20 Dziecko pokrzywdzone przestępstwem - nie tylko o "ustawie Kamilka" 2023-12-05 18:00 Tak wygladają schody przy parkingu na Alejach 3 Maja 1 2023-12-05 17:29 Policjanci u gaździnek z Gronkowa 2023-12-05 17:15 Zakopiańscy policjanci uczcili pamięć swoich kolegów z Wrocławia (WIDEO) 1 2023-12-05 17:10 Mikołaj w Rabie Wyżnej 2023-12-05 16:54 Kolizja na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i Tetmajera, uwaga na śliskie jezdnie 2023-12-05 16:50 Krzywda warta milion 1 2023-12-05 16:30 "Cztery pory roku" Vivaldiego w nowotarskim MCK 1 2023-12-05 16:04 Oszuści wpadli na nowy pomysł 2023-12-05 15:30 Norwid i Dziubek. Orawskie posiady poetyckie i literackie 2023-12-05 15:00 Osiem tysięcy naboi wystrzelali dla bezpieczeństwa 2023-12-05 14:08 Największa stacja ładowania aut elektrycznych w Polsce Południowej powstanie na Podhalu 6 2023-12-05 13:09 Osuszacz powietrza do piwnicy. Mocny i niezawodny 2023-12-05 13:04 Jak zrobić wentylację w domu? 2023-12-05 13:01 WYSTAWA POWARSZTATOWA "GODNY CAS" 2023-12-05 13:00 Ruszyły przygotowania do budowy lodowiska na płycie Rynku 1 2023-12-05 12:00 Cyrhla to piękna dzielnica Zakopanego (WIDEO) 1 2023-12-05 11:38 Najstarsze języki programowania - sprawdź, czy je znasz! 2023-12-05 11:30 Z jednej chałpy. Wystawa prac rodziny Gładczanów 2023-12-05 11:19 Masz w sobie żyłkę handlowca? Zgłoś się do nas! 2023-12-05 11:00 Malowane na szkle, a raczej pod szkłem (WIDEO) 2023-12-05 10:00 Tatrzańscy policjanci składają kondolencje kolegom z Wrocławia (WIDEO) 9 2023-12-05 09:30 Fotografie folklorem malowane 2023-12-05 09:00 Zdrowie, odporność na stres i dyspozycyjność, czyli szkoła stewardess pod Giewontem 2023-12-05 09:00 Zbieraj "GONTY" i wymieniaj na nasze produkty. Przedłużamy promocję! 2023-12-05 08:30 Johnny Trash na pokazie filmu "Ski Bums" 2023-12-05 07:59 Mamy poważny problem z internetem z Netii. Już drugi dzień 3 2023-12-04 21:40 Góra śniegu usunięta 2 2023-12-04 20:59 Nie żyje Stanisława Strachanowska 2023-12-04 20:21 Zakopower i Ralph Kamiński razem. Teledysk do utworu Wołosi (WIDEO) 4 2023-12-04 19:40 Słynne łopatowanie ma już prawie 10 lat, ale problem pozostał (WIDEO) 1 2023-12-04 18:51 Ranny jeleń uśpiony 12 2023-12-04 18:40 Polacy utknęli pod Babią Górą. Z pomocą przyszli słowaccy ratownicy 2023-12-04 17:40 Czekacie na prezenty? Święty Mikołaj nie zawsze je przynosił (WIDEO) 2023-12-04 17:30 Nie boimy się mówić o trudnych sprawach. Mikołajki z Natalią Niemen 2023-12-04 16:39 Prawdziwy święty, czyli XVIII Podhalańskie Mikołajki 1 2023-12-04 15:40 Koronacja Pięknej Madonny 3 2023-12-04 15:30 Podaruj dzieciom najcenniejszy dar. Akcja zbiórki krwi 2023-12-04 14:45 Narty w Austrii - gdzie się wybrać i jak się przygotować? 2023-12-04 14:42 Ranny jeleń od dwóch tygodni czekał na pomoc AKTUALIZACJA (WIDEO) 17 2023-12-04 14:30 Piękna zima także na Krupówkach 2023-12-04 13:40 Takie odśnieżanie w Zakopanem. Góra śniegu na chodniku i miejscu dla niepełnosprawnych 8 2023-12-04 12:59 Zmarł wieloletni sołtys Małego Cichego. Był też członkiem władz miejscowej OSP 1 2023-12-04 12:03 Szalik i czapka dla bezdomnych 2023-12-04 11:59 Nieodśnieżone chodniki w Zakopanem, a śnieg przestał padać w niedzielę 5
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2023-12-05 21:42 1. w dobie smartfonów, paczkomatów i kurierów za pare złotych tlumaczenie 'zapomnialam zostawić kluczy' jest nieco niedorzeczne..... 2023-12-05 21:37 2. Pewnie jesteś młody, więc w tym temacie trudno będzie się porozumieć :)). Czytać między wierszami potrafię i jeszcze sporo innych rzeczy też . Mam wielu młodych przyjaciół - ale tych nowoczesnych teledysków nie rozumiałam, nie rozumiem i już raczej nigdy nie zrozumiem. Ralf Kamiński ma również bardzo ciekawe wykonania , lubię piosenki tego typu i z przyjemnością słucham ich w wydaniu koncertowym . Niestety w tym teledysku nic mnie nie wzrusza tylko męczy. A piosenka - choć właściwie można powiedzieć pieśń - bardzo ładna . To jednak nieważne, młodszym fanom się podoba , mnie nie musi - a obu lubianym wykonawcom życzę dalszych sukcesów i takich udanych kompozycji .. 2023-12-05 21:31 3. Nic nie tłumaczy głupoty kobiety.Zwierzęta jej odebrać i poszukać dobrych domów. A dzicii mają kuratora więc dogląda . Wśród sąsiadów kompletna znieczulica. Ludzie już są chyba wyzuci z wszelkich uczuć. Źle się dzieje 2023-12-05 21:11 4. Takie są matki polki samotne, zero odpowiedzialności, liczą się tylko one, tak jak w tym przypadku - bo ona musiała wyjechać, i nie pomyślała żeby oddać zwierzęta pod opiekę normalnym ludziom, których pewnie w otoczeniu pańci brak. Takiej pańci niestety tylko się wydaje że się zajmuje zwierzętami, pewnie ma je tylko po to żeby dzieci miały kogo ciągnąć za ogony, albo wynagrodzić im brak normalnej rodziny. Aż łzy płyną do oczu jak można biedne zwierzaki zostawić na pastwę losu. Zero odpowiedzialności, zero człowieczeństwa. A takiej się wydaje że świat zwojuje, niestety i na szczęście tylko w swoim mniemaniu.. 2023-12-05 21:02 5. Bez jedzenia i picia jakoś można wytrzymać, ale co jeśli zwierzątka nie potrafiły korzystać z ubikacji...? 2023-12-05 20:48 6. Pięć aut naraz no sukces, 2023-12-05 20:35 7. Przykro czytać 2023-12-05 20:26 8. inwestor docenił konserwatora :) 2023-12-05 20:26 9. Dlaczego szukacie dziury w całym- Właściciel chce doprowadzić budynek do dawnego blasku a tu takie larum. Rabczański szpital to też budynek zabytkowy i nikt jednego słowa nie powiedział. Mało tego - prezes prawie uzdrowiciel ! A tu poważny Inwestor z pomysłem i kasą. A tam ani pomysłu ani kasy...ej Rabka, Rabka 2023-12-05 19:33 10. Zamiast robić zdjęcia to łopata i odśnieżać :)
2023-11-18 22:12 1. "...wydają się być gotowe" tak jak tunel swego czasu. Sensację ogłoście jak będzie już gotowe. Na razie sensacyjne są korki, nawet poza sezonem. 2023-10-25 07:37 2. Dźwięk dobry wszystkim. Widzę sporo ładnych zdjęć więc dodam: światło realizował Marcin Kępiak a za dźwięk odpowiadał Marcin Słodyczka. Jeden i drugi z Zakopanego (Future Tech technika sceniczna). Miłego dnia czytelnikom TP :) 2023-09-21 22:45 3. Niestety. Dla dzieci niepełnosprawnych niedowidzących jaskinie w polskich Tatrach się skończyły. Dzięki Bogu że jest Słowacja 2023-09-18 15:10 4. Dajcie znizke dla platfusow. Po 15 pazdiernika beda tam tlumnie walic . 2023-09-14 10:39 5. A to chyba Ministerstwo MSWiA jest od tego, żeby dawać sprzęt. No chyba, że Terlecki narkoman z Krakowa dał z własnej inicjatywy i kieszeni. Skoro jest jedynką wśród šlebodnych. Z mojej kieszeni i podatków wolę dać na biedne psy w Nowym Targu. 2023-09-03 06:18 6. Jak zwykle ksiadz po danine. 2023-08-31 19:14 7. Zdjęcie 13 i 14, jesteś piękna. Mój typ. 2023-08-29 14:16 8. No nie ma komentarzy chyba dlatego napiszę, że Pani ze zdjęcia 14 i 15 jest w moim typie. Panie redaktorze znasz Pan mój gust. 2023-08-17 13:12 9. Po rozpoczęciu roku szkolnego będą dzieci przymusowo oglądać takie se obrazki kosztem matematyki. Minister od nauki już się o to postara. Minister od kultury zawnioskuje jakieś odznaczenie dla "artysty".Natomiast Małgorzata Ziętkiewicz w Wydarzeniach Polsatu będzie pół godziny gęgać na ten temat. Wojtyła wiecznie żywy! 2023-08-15 07:46 10. Czy był jakis wernisaż na ktorym był ktos wiecej niz rodzina artysty i urzednicy? Przeciez to sie w glowie nie miesci, tyle publicznych pieniędzy to kosztuje a nikt tego nie oglada. Komu to i po co?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

FILMY TP


REKLAMA