2024-03-06 20:25:48

Reklama

Waksmund

Nie damy się wygonić z ziemi naszych ojców (WIDEO)

- Żyjemy w Polsce różnych standardów. Choć przepisy są te same, jeden może mieć dom w okolicach Wielkiej Góry w Waksmundzie, a jego sąsiad już nie - grzmi Marcin Kolasa.

Trwają prace nad studium zagospodarowania przestrzennego w Waksmundzie, które będzie podstawą do stworzenia planu. Największe emocje wśród mieszkańców wywołują okolice Wielkiej Góry - obszar nad Waksmundem, sąsiadujący z otuliną Gorczańskiego Parku Narodowego, na granicy z Nowym Targiem.

Właściciele działek składają od kilku lat wnioski o poszerzenie terenów budowlanych, czemu - jak twierdzą - sprzeciwia się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Gorczański Park Narodowy. Słyszą, że jest to teren atrakcyjny przyrodniczo, przebiega tamtędy korytarz ekologiczny.

- Jest tam już osiem domów, których właściciele uzyskali zgodę GPN-u przy staraniach się o warunki zabudowy. Ich sąsiedzi już takiej możliwości mogą nie mieć. To jakiś paradoks. Na podstawie tych samych przepisów obywatele traktowani są inaczej - podkreśla Marcin Kolasa, dziś prezes Bramy Gorce, jeszcze niedawno wicewójt w gminie Nowy Targ.

- Z centrum miejscowości „wyganiają” nas Wody Polskie, wprowadzając tereny zalewowe, z innych obszarów instytucje ochrony środowiska. Gdzie mamy się budować? - pyta Paweł Waksmundzki, radny powiatowy, który wspólnie Marcinem Kolasą napisał petycję w sprawie poszerzenia terenów budowlanych. W niedzielę po każdej z mszy mieszkańcy mieli możliwość podpisania się pod dokumentem.

Osiem kilometrów od parku


- Mówimy o terenach pod zabudowę mieszkaniową i rekreacyjną, położonych około ośmiu kilometrów od granicy GPN. To  kilkanaście hektarów atrakcyjnego terenu, w miejscu którego dotyczy już proces urbanizacyjny, a my możemy go być pozbawieni. - podkreśla Paweł Waksmundzki. - Nie jesteśmy w stanie zrozumieć oporu GPN i RDOŚ. Rozmawiamy przecież o poszerzeniu terenów umożliwiających zabudowę jednorodzinną i rekreacyjną, nie żadną zabudowę przemysłową czy inną o szczególnie wielkim stopniu uciążliwości, inwazyjności czy niebezpieczną dla terenów sąsiednich - mówi w rozmowie z dziennikarzem Paweł Wakmsundzki.

Przypomina, że chodzi o przestrzeń ograniczoną od strony południowej istniejącym już planem i studium, które dopuszczają zabudowę, zaś od strony północnej istniejącymi już domami. - Powstanie tych budynków najbardziej wysuniętych na północ opiniował pozytywnie dyrektor GPN. Jest doprowadzona infrastruktura drogowa - asfalt, jest doprowadzony prąd. Dziwi zatem dzisiaj wyrażany sprzeciw co do poszerzenia terenów budowlanych, skoro wcześniej indywidualne inwestycje zostały uzgodnione pozytywnie - podkreśla radny.

Nie damy się wygonić

Waksmundzki zauważa, że te pozytywne uzgodnienia świadczą o tym, że brak jest przepisów prawa, które obligowałyby w tym miejscu do kategorycznego zakazu zabudowy. Przypomina też, że po długiej batalii w RDOŚ, urzędowi gminy Nowy Targ udało się uzyskać wstępne uzgodnienie na włączenie do terenów przeznaczonych pod zabudowę wąskiego pasa gruntów przylegających bezpośrednio do drogi asfaltowej.

- To tylko kilka procent gruntów objętych wnioskiem. To kolejny przejaw niekonsekwencji. Dlaczego nieruchomość, położona przy drodze bezpośrednio, ma mieć możliwość inwestycyjnego wykorzystania, a nieruchomość sąsiednia, lokalizowana kilkanaście metrów od tej drogi, już nie? - pyta. - My tego tematu nie odpuścimy - zapowiada.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w tym miejscu - według mieszkańców - stworzy możliwość zainwestowania mieszkaniowego i rekreacyjnego. - Dzięki Centrum Przyrodniczemu Brama w Gorce, potencjał naszej miejscowości wzrósł bardzo. Chcemy stworzyć dla mieszkańców warunki, by potencjał ten mieszkańcy mogli wykorzystywać - tłumaczy radny powiatowy. Przypomina, że w ubiegłym roku dzięki Bramie w Gorce, Waksmund odwiedziło 100 tys. gości.

- Chcemy to robić w cywilizowany sposób - na warunkach określanych w takich dokumentach, jak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, by uniknąć tego, co możemy obserwować w innych miejscach na Podhalu - bezładnego i chaotycznego budownictwa, najczęściej w warunkach samowoli budowlanej - podkreśla Paweł Waksmundzki.

To natura jest atrakcją Waksmundu

Ada Słodkowska-Łabuzek, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, przypomina, że teren objęty zmianą studium znajduje się w granicach oraz w sąsiedztwie obszarów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody (tj. granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz otuliny Gorczańskiego Parku Narodowego), w tym obszaru Natura 2000 Górny Dunajec PLH120086.

"Cechują go wysokie walory krajobrazowe i widokowe, położenie w terenach biologicznie czynnych - rolniczych (zabudowa tylko w południowo-wschodnim fragmencie, w oddaleniu od terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej), położenie w zasięgu korytarzy migracji zwierząt, przepływające potoki wraz ze strefami biologicznymi oraz konfiguracja terenu - duży spadek obszaru. Ponadto w analizowanym obszarze brak jest wyposażenia w pełną infrastrukturę techniczną, w szczególności w zakresie kanalizacji sanitarnej. Problematyczną kwestię stanowią również istotne rezerwy terenów budowlanych w gminie (także w miejscowości Waksmund) do tej pory niewykorzystane" - argumentuje rzecznik RDOŚ.

Podkreśla, że wymienione walory powodują, że Regionalna Dyrekcja stoi na stanowisku zachowania terenów naturalnych, otwartych i kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju. Przypomina też, że ochrona miejsc cennych przyrodniczo w konsekwencji wpływa na atrakcyjność całej gminy.

 Nic nie jest jeszcze przesądzone


Janusz Tomasiewicz, dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego, jest nieco zdziwiony pretensjami mieszkańców i podejmowanymi działaniami. Uściśla, że w ostatnich dniach maja minionego roku do Gorczańskiego Parku Narodowego wpłynął projekt zmiany studium. Obejmował środkową i górną część Wielkiej Góry nad Waksmundem i przewidywał wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej - na powierzchni 6,6 ha, głównie wzdłuż drogi prowadzącej grzbietem w kierunku przełęczy Czarnotówka, a także wyznaczenie ok. 10 ha terenów pod zabudowę letniskową, znajdujących się w części graniczącej z miastem Nowy Targ.

- Faktycznie, Park odmówił uzgodnienia włączenia tak znacznej powierzchni, głównie pod zabudowę letniskową, wskazując, iż uzgodnieniu pozytywnemu mógłby podlegać teren o powierzchni 2,64 ha, obejmujący poszerzenie terenów już zabudowanych w środkowej i górnej części grzbietu - mówi. Podkreśla, że na wydane postanowienie nie wpłynęło zażalenie do II instancji. Zaznacza, że lokalizacja tego terenu i areał jest zdecydowanie inny niż w ostatnio prezentowanym nagraniu z udziałem radnych z Waksmundu.

Początkiem sierpnia minionego roku odbyła się rozmowa z Janem Smarduchem, wójtem gminy Nowy Targ, przy udziale pracownika zajmującego się zagospodarowaniem przestrzennym. - Przedstawione zostały wówczas dążenia, oczekiwania odnośnie zagospodarowania terenu środkowej i górnej części Wielkiej Góry. Dyskutowano nad nimi, swe uzasadnienie do stanowiska prezentowanego w postanowieniu przedstawił także Park. Nic nie jest jeszcze przesądzone, a temat jest otwarty i można dalej nad nim dyskutować, zmierzać do konsensusu - podkreśla Janusz Tomasiewicz.

Przypomina jednocześnie, że w dolnej części Wielkiej Góry, głównie wydłuż drogi biegnącej grzbietem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i znaczna część terenów leżących w tej części jest przewidzianych pod zabudowę. Inne, położone powyżej, znajdujące się wzdłuż wspomnianej drogi, są zabudowywane w oparciu o uzyskiwane warunki zabudowy - uzgadniane z Parkiem - jak podkreśla dyrektor - pozytywnie.

Coś za coś

Jednocześnie Tomasiewicz przypomina, że GPN od kilku lat dąży do włączenia w swe granice 16 hektarów, które Park kupił na własność w 2009-2010 r. To grunty na północnym i północno-wschodnim stoku Turbacza, łącznie z samym szczytem. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody, aby dokonać powiększenia parku narodowego o jakiekolwiek tereny, wymagane jest pozytywne uzgodnienie z miejscową radą gminy. Dyrektor dwukrotnie przedkładał Radzie Gminy Nowy Targ projekt powiększenia Parku o teren wcześniej nabyty.

- W 2017 r. wystąpiliśmy o uzgodnienie w sprawie włączenia terenów zakupionych w otoczeniu Turbacza. Niestety, nie otrzymaliśmy pozytywnego uzgodnienia, a uzasadnienie stanowiska nie było merytoryczne. W 2022 r. wystąpiliśmy ponownie. Otrzymaliśmy wtedy negatywną odpowiedź, bez merytorycznego uzasadnienia - przypomina dyrektor.

Mimo że zakupione przez Park tereny znajdują się w obrębie katastralnym Obidowej, języczkiem u wagi był sprzeciw społeczności Waksmundu dla włączenia tych 16 hektarów do Parku.

- Mamy świadomość, że jest tendencja do zabudowy terenów Wielkiej Góry. Na kilku działkach przy drodze już stoją budynki. Mam nadzieję, że uda się wypracować logiczne poszerzenie terenów pod zabudowę. Jestem gotowy do rozmów w tym temacie, ale też chcielibyśmy przy okazji zamknąć pozytywnie sprawę powiększenia Parku o 16 hektarów na północnych skłonach Turbacza - podkreśla dyr. Janusz Tomasiewicz. - Każdy dąży do swojego - dodaje.

Gmina murem za mieszkańcami

- Nie zgadzamy się z argumentami RDOŚ i GPN. Od początku mamy takie stanowisko, jak mieszkańcy Waksmundu. Kiedy do gminy dotrze petycja z podpisami, ponownie będziemy wnioskować o poszerzenie tam terenów budowlanych - podkreśla Wiesław Parzygnat, wicewójt w gminie Nowy Targ. - Liczymy na konstruktywną rozmowę z dyrekcją GPN-u - na temat poszerzenia działek budowlanych i sprawy przyłączenia 16 hektarów do Parku, ale nie mogą to być targi - dodaje.
Beata ZalotZostań Patronem Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Jędrek Warchoł 2024-03-06 20:47:18
wyganiają z terenów zalewowych
No jak śmią?! :-D
ino co by potem jeden z drugim debil nie przyszedł po odszkodowanie bo go zalało
jarek 2024-03-06 20:36:24
wygonić się nie damy, developerom sprzedamy!
 • PRACA | dam
  Poszukujemy OSÓB DO PRACY W KARCZMIE oraz W BARZE MLECZNYM na stanowiska: KUCHARZ, POMOC KUCHENNA (najlepiej z doświadczeniem), OBSŁUGA BARU MLECZNEGO, KELNER/-KA. Zakopane - 600 035 080, 600 035 355.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA ROLNA ok. 25 arów - Gliczarów Górny. DZIAŁKA 8 arów - Leśnica. 669 948 694.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  FIAT 500 multijet, 1.3, 2010r. 604 401 542.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  SUZUKI JIMNY, 1.3 benzyna, 2010r. 604 401 542.
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  CIĄGNIK C-330, 1980r. 604 401 542
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ ROBOTY BUDOWLANE. 602839607
  Tel.: 602839607
 • PRACA | dam
  Przedsiębiorstwo Budowlane Sikora poszukuje pracowników w zawodzie: pomocnik,malarz, cieśla,zbrojarz,murarz,operator koparko ładowarki, roboty wykończeniowe. 602629623 Sikorapbt@interia.pl
  Tel.: 602629623
 • PRACA | dam
  Pizzerman - Parmezzan Nowy Targ. Poszukuje młodej, energicznej, chętnej do pracy osoby która chciałaby zostać Pizzermanem. Doświadczenie nie jest wymagane, wszystko pokażemy oraz przeszkolimy. Wystarczy szczera chęć i praca według naszych wartości.. 729882977 parmezzan19@gmail.com
  Tel.: 729882977
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Rzepiska -działka budowlana 1018m2 -super widokowa -Sprzedam tel 660797241 b12.pl.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Zaskale -działka budowlana 675m2 lub 1350m2 do wyboru -sprzedam tel 660797241 b12.pl.
 • PRACA | dam
  Ośrodek Wczasowy w Zakopanem zatrudni recepcjonistkę/tę. Umowa zlecenie lub umowa o pracę. Możliwość zamieszkania. 604113888
  Tel.: 604113888
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Wykończenia wnętrz adaptacja podaszy zabudowy karton gips szpachlowanie malowanie tynki dekoracyjne parkiet panele. 576587537
  Tel.: 576587537
 • PRACA | dam
  SPRZEDAWCĘ do sklepu spożywczego w Białym Dunajcu - 888 472 789.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ POMOC KUCHENNĄ - Zakopane Jaszczurówka - 601 50 44 86
 • PRACA | dam
  Hotel Eco Tatry zatrudni pracownika do działu recepcji. +48608088017 https://ecotatry-hotel.pl/ ksiegowosc@projinwest.pl
  Tel.: 48608088017
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA LOKALE HANDLOWO - USŁUGOWO - BIUROWE o powierzchniach ok. 58 i 55 m2, oraz PIWNICA 23 m2. Możliwość połączenia lokali. Zakopane centrum, ul. Kościuszki - 691 124 272.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  SZCZENIAKI SHIH TZU. 730 519 594.
 • KUPNO
  SKUP STARYCH SPAWAREK. 536269912.
 • RÓŻNE
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536269912.
 • PRACA | dam
  Poszukuję kierowcy kat. D praca stała tel.600088258. 600088258
  Tel.: 600088258
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  KUPIĘ DOM LUB MIESZKANIE 2, 3-POKOJE. Tel. lub sms: 692 769 524.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE, KRYCIE I PRZEKRYCIA DACHÓW, KOMINY, BALKONY, RYNNY, GZYMSY, FASADY. 889 388 484.
 • PRACA | dam
  WIZY USA, WYJAZDY, ZIELONA KARTA. 501 809 644
 • USŁUGI | budowlane
  BUDOWY DOMÓW OD PODSTAW, DACHY. 608 729 122.
 • BIZNES
  Wydzierżawię działkę w Ludźmierzu przy trasie Nowy Targ-Czarny Dunajec lub przyjmę reklamę. 608729122
 • PRACA | dam
  PRZYJMĘ KIEROWCE KAT: C+E. 602261925 holserwis-misiniec@wp.pl
  Tel.: 602261925
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE. BUDOWA DOMÓW SZKIELETOWYCH, PRACE REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE, MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, PANELE, GLAUZRA. MEBLE KUCHENNE I ŁAZIENKOWE POD WYMIAR, SUFITY PODWIESZANE, ZABUDOWY WNĘK. Wolne terminy na rok 2024. 888 405 627.
 • USŁUGI | budowlane
  TARTAK PRZEWOŹNY - USŁUGI - 690 535 222.
 • USŁUGI | budowlane
  STOLARSTWO - WYKOŃCZENIA WNĘTRZ - 690 500 277.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  APARTAMENT Za Strugiem, Zakopane - 607 506 428.
 • USŁUGI | budowlane
  FLIZOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA. 882080371.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO. 882080371.
 • BIZNES
  Profesjonalne poprowadzę obiekt noclegowy. Kilkunastoletnie doświadczenie, referencje. 0048 788 633 633
  Tel.: 48
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  POLE - 2 HA i 42 ARY. 505 429 375.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI MINIKOPARKĄ 2.5 TONY - 722 307 227.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  Sprzedam KANTÓWKĘ, KROKWIE, DESKI, GONTY i OPAŁ - 788 344 233.
 • USŁUGI | budowlane
  KAMIENIARSTWO, ELEWACJE, OGRODZENIA - WSZYSTKO Z KAMIENIA. 509 169 590.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
2024-05-21 22:00 Oto dziennikarskie śledztwa Tygodnika Podhalańskiego (WIDEO) 2024-05-21 21:30 Mamy autobus transgraniczny Nowy Targ-Stary Smokowiec, czas na Zakopane-Poprad 1 2024-05-21 20:36 Jakie ma być to Muzeum Taternictwa i Narciarstwa w Zakopanem? Ruszają społeczne konsultacje 2024-05-21 19:28 Do góralki zjechała cała rodzina, pani Janina świętuje 90 urodziny (WIDEO) 2 2024-05-21 19:00 Zamoyscy. Spichlerz wartości 2024-05-21 18:32 Wiemy już czym rząd chce zastąpić konny transport do Morskiego Oka 19 2024-05-21 17:35 Jazda hulajnogą po pijanemu słono kosztuje 1 2024-05-21 17:10 Sklep HM-Furnitura dla kreatywnych - twórczość zaczyna się od zakupów 2024-05-21 16:36 Beata Szydło na wyborczej, kampanijnej trasie wizytuje Katownię Podhala (WIDEO) 6 2024-05-21 15:59 Ma 19 lat, BMW i już drugi raz stracił prawo jazdy za znaczne przekroczenie prędkości 3 2024-05-21 15:00 Ambasador i konsul Republiki Chorwackiej odwiedzili Zakopane 2024-05-21 14:51 Kto może otworzyć myjnię bezdotykową? Sprawdź wymagania! 2024-05-21 14:37 BADANIE OSTEOPOROZY - 29 maja - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 2024-05-21 14:00 Moj, dziewczyna i dawny obyczaj w Dursztynie (ZDJĘCIA) (WIDEO) 1 2024-05-21 13:45 Koniec roku szkolnego. Jak pożegnać nauczyciela z klasą? 2024-05-21 13:13 Zrozum swojego kota 2024-05-21 13:00 Zdolna uczennica z Zakopanego jako finalistka Olimpiady Chemicznej ma otwarte drzwi na studia 5 2024-05-21 12:56 Wyłaz dachowy - rodzaje, co warto wiedzieć? 2024-05-21 12:49 Jak mocować styropian? 2024-05-21 12:00 Zrekonstruowane schronisko z Babiej Góry otwarte (WIDEO) 2024-05-21 11:30 Charles Dickens na tropie morderstwa. Mamy dla Was książki 2024-05-21 10:59 Wjechał w płot, stracił samochód 2024-05-21 10:25 Ten krój sukienki perfekcyjne podkreśli Twoją figurę! Modne propozycje z letniej kolekcji MOHITO 2024-05-21 10:00 ZALPN. Trudna przeprawa mistrza 2024-05-21 09:00 Deszcz przepłoszył drogowców, malowanie w taką pogodę to nie lada wyzwanie 1 2024-05-21 08:00 W Tatrach i Zakopanem mamy jednodniowe okno pogodowe, w górach uważajcie na burze 2024-05-20 21:00 Podhalanka świętuje, ale twórcy zabrakło 13 2024-05-20 20:00 Parking wprawdzie pusty, ale chodnik dla samochodu lepszy. I tańszy 13 2024-05-20 19:30 Skondeś ty, cyjześ ty? Posiady Orawskie 2024-05-20 19:06 W Zakopanem jadąca Land Roverem uderzyła w Jaguara, a wszystko przez kierowcę Opla 5 2024-05-20 19:00 Palowanie w Kasinie Wielkiej zakończone. Kiedy przejedziemy drogą? 1 2024-05-20 18:00 Pożar na górnej stacji wyciągu w Zakopanem 4 2024-05-20 17:00 Zakopiańczycy pożegnają Andrzeja Brandstattera w sobotnie popołudnie 2024-05-20 16:30 Pierwszy Nowotarski Turniej Tenisa Ziemnego za nami 2024-05-20 16:00 Raz słońce, raz deszcz, jest i burza z piorunami 1 2024-05-20 15:00 Nowy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rabce 2024-05-20 14:00 Rabczański stok narciarski, niby martwy a jednak żywy 2024-05-20 12:00 Będzie przerwa w dostawie wody w Zakopanem 2024-05-20 12:00 Uwaga! W Zakopanem zagrzmi w samo południe, czeka nas burzliwy poniedziałek 2024-05-20 10:58 Wybuch w lokalu gastronomicznym, jest jedna osoba poszkodowana 11 2024-05-20 10:00 Kupa... problemów 2024-05-20 09:30 Pieśni wiosenne nad Dunajcem wyśpiewywane 2024-05-20 09:00 Półtora roku robót publicznych za pochwałę zabójstwa policjantów 4 2024-05-20 08:00 Przygarnij przyjaciela! Psy z nowotarskiego schroniska czekają na dom 7 2024-05-19 21:45 Nowy Targ. Co powie minister nauki nowej rektorce Podhalanki? 15 2024-05-19 21:00 Galeria Sztuki BWA Jatki: Z górami nieustająco rozmawiam (WIDEO) 2024-05-19 20:00 Asfaltowanie drogi powiatowej w Ochotnicy Górnej. Będą spore utrudnienia 2024-05-19 19:00 Znów zwężenia na zakopiance - uważajcie jadąc w stronę Krakowa 2024-05-19 18:00 Stara zabudowa placu Dietla to ciekawe miejsce dla malarzy 2 2024-05-19 16:00 Puchar Świata MTB UCI w Downhillu w Szczyrku (WIDEO) 1
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2024-04-22 15:13 1. Tutaj można się wiele dowiedzieć o naszym świecie i przyszłości. Super! 2024-04-21 22:36 2. Dlaczego nie piszecie o hejcie jaki sąsiedzi wyrzygują na organizatorów tej inwestycji? Grupa sąsiadów brnie w zaparte, skargi, blokady, pisma, w żaden sposób nieuzasadnione. Może nagłośnienie ich zachowania przywróci im poczucie przyzwoitości i serdeczności wobec osób którym los nie oszczedził kalectwa? 2024-04-05 23:21 3. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 23:11 4. O myszka znowu się lansuje, a miała zawiesić kampanię wyborczą. Najlepsze są jej plakaty wyborcze - poza z założonymi rękami obrazuje jej ostanie dwie kadencje na stanowisku zastępcy burmistrza: "siedziałam dwie kadencje z założonymi rękami i nic nie robiłam i staram się teraz o wasz głos drodzy mieszkańcy aby sobie dalej tak posiedzieć tylko za lepszą kasę" 2024-04-05 07:05 5. BRAWO WY !!! 2024-03-29 17:19 6. Ja się pytam jaką partię ten pan reprezentuje?Nazwa komitetu nic nie mówi. 2024-03-14 18:58 7. I to jest miś a nie jakosi cepersko podróba! 2024-03-09 17:01 8. Deportowac drugiego na anktartyde. 2024-02-23 16:54 9. patrząc na tą kobitkę z kieleckiego to cuć ze wiosna idzie ... cuć to nawet niedźwiedzie z gawry wychodzą a niedzwiedzice śpią ... po co wszytko im wiedzieć ... po co ... 2024-02-22 20:48 10. Pnioki, sroki w krzoki takie potoki.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Pożegnania


REKLAMA