Reklama

2020-09-18 10:00:00

Z archiwum Tygodnika

145 lat przewodnictwa tatrzańskiego

Zbliża się 145. rocznica przewodnictwa tatrzańskiego. W związku z tym prezentujemy historię przewodnictwa po polskiej stronie Tatr. Tekst Zofii Steckiej powstał z okazji 125 rocznicy i ukazał się na łamach Tygodnika Podhalańskiego 20 lat temu. Przypominamy go dziś naszym internautom.

Historia polskiego przewodnictwa tatrzańskiego

Górnicy, poszukiwacze skarbów, także zielarze wędrowali w Tatry od wieków. Pierwsze informacje o zwiedzaniu tych gór i pierwszych wejściach szczytowych oraz o pierwszych przewodnikach, odnoszą się do południowej strony Tatr. Północne stoki były bardziej niedostępne, toteż dopiero z początkiem XIX wieku pojawili się tu turyści, głównie uczeni, których oprowadzaniem zajmowali się znający okolicę leśnicy. Powszechnie znanymi byli Franciszek Klein oraz zarządca jaworzyńskiej huty Simon Fischer. Przewodnictwem trudnili się również górale z Jurgowa, a wśród nich słynny „polowac” Jan Budz, zwany Łysym Jankiem. Poznał on doskonale okolice Doliny Białej Wody i ponoć wspiął się nawet na Galerię Gankową.

W Poroninie mieszkał przewodnik Wojciech Galica, a z Bukowiny Tatrzańskiej pochodzili Buńda, Józef  Bigos, Jędrzej Para i Jan Para. Bigos przez wiele lat oprowadzał poetę Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego. Wspomnieć też należy o prawie zapomnianych dziś przewodnikach z Kościelisk. Wojciech Bachleda Wala w 1839 roku prowadził na Krywań rodzinę Steczkowskich. Chodził tam także z Kazimierzem Łapczyńskim. Z Kościeliska pochodzili: Maciej Roj, stryj Wojciecha Roja, Michał Roj i Jędrzej Krzeptowski, brat Sabały, którego polecano jako „najtęższego, najlepszego przewodnika po Tatrach”.

Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku czołówkę zakopiańskich przewodników tworzyli: Jędrzej Bachleda Wala starszy, Maciej Gąsienica Sieczka, Szymon Tatar starszy oraz Jan Krzeptowski Sabała - ten głównie jako muzyk, towarzyszący Tytusowi Chałubińskiemu w czasie kilkudniowych wypraw górskich. Wybitne osiągnięcia taternickie miał Maciej Sieczka. W lipcu 1867 roku jako pierwszy stanął na południowo-wschodnim wierzchołku Świnicy, we wrześniu zdobył trzy wierzchołki Granatów, a w następnych latach Mięguszowiecki Szczyt Wielki od Przełęczy Hińczowej. Łomnicę północną ścianą, Jastrzębią Turnię oraz Mnicha nad Morskim Okiem. Sieczka prowadził w Tatry również kobiety - Marię Konopnicką, Helenę Modrzejewską, Natalię Janothównę, którą wprowadził na Gierlach.

Do 1873 roku nie istniały żadne przepisy regulujące sprawy przewodnickie. Po południowej stronie Tatr zajęło się nimi utworzone w tym właśnie roku Węgierskie Towarzystwo Karpackie. Dwa lata później po północnej stronie Tatr powstało Towarzystwo Tatrzańskie. Zarząd Główny towarzystwa ogłosił w „Pamiętniku Tatrzańskim” spis przewodników z wykazem miejsc, do których mogą prowadzić, oraz cennikiem. Za „przewodników pierwszorzędnych” uznano Jędrzeja Walę starszego, Macieja Sieczkę, Szymona Tatara, Wojciecha Roja, Jędrzeja Walę młodszego. Wśród „drugorzędnych” umieszczono w spisie siedem nazwisk, a „trzeciorzędnych” było sześciu - razem osiemnastu. Wskutek rozwijającego się ruchu turystycznego, do wybuchu I wojny światowej liczba przewodników zatwierdzonych przez Towarzystwo Tatrzańskie wzrosła do pięćdziesięciu ośmiu. Paru z nich odegrało wybitną rolę w zdobywaniu Tatr. Przede wszystkim Klemens Bachleda, „król przewodników tatrzańskich”, zwany popularnie „Klimkiem”, oraz Jan Bachleda Tajber, Jakub Gąsienica Wawrytko starszy, Wojciech Tylka Suleja, Jędrzej Marusarz Jarząbek. Przez kilkanaście lat, aż do 1900 roku sprawami przewodnickimi zajmowali się z ramienia TT Leopold Świerz i Walery Eljasz. W 1900 roku Towarzystwo Tatrzańskie powołało Komisję ds. Przewodnictwa, złożoną z przedstawiciela TT i siedmiu przewodników I klasy. Od 1908 roku działała ona jako Komisja ds. Robót w Tatrach i Przewodnictwa, a przewodniczyli jej kolejno: Władysław Kulczycki, Walery Goetel i Mariusz Zaruski.

Przed I wojną światową nie było w zasadzie szkolenia przewodników. Wyjątek stanowiła jedna wycieczka na południową stronę Tatr w 1903 roku. Kandydaci na przewodników zdobywali umiejętności uczestnicząc jako „tragarze” w wyprawach taterników, a od 1909 roku w wyprawach ratunkowych TOPR. W zimie 1907 roku brali udział po raz pierwszy w kursie narciarskim, prowadzonym przez Mariusza Zaruskiego. Ukończył go z wynikiem pomyślnym tylko Stanisław Gąsienica Byrcyn. Od 1909 roku obowiązywał nowy regulamin, według którego uprawnienia przewodnickie musiały być potwierdzone przez starostwo w Nowym Targu. Towarzystwo Tatrzańskie uzyskało w ten sposób pewną kontrolę nad osobami, które podawały się za przewodników, a nimi nie były, co zdarzało się wówczas dość często.

Od początku okresu międzywojennego (od 1920 r.) sprawy przewodnictwa prowadziła Sekcja Turystyczna Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a od 1922 roku zajęła się nimi Komisja ds. Przewodnictwa, w skład której wchodzili dwaj delegaci ST PTT (od 1935 roku Klubu Wysokogórskiego), delegat TOPR, delegat Oddziału Zakopiańskiego PTT i dwóch przewodników I klasy. Jako delegaci zasiadali w niej: Józef Oppenheim, Tadeusz Zwoliński, Witold Paryski, Wiktor Ostrowski, a z przewodników głównie Jędrzej Marusarz Jarząbek. Do 1936 roku przewodnikami byli górale. Pierwszym przewodnikiem nie-góralem został w następnym roku, po zdaniu egzaminu, znakomity taternik Stanisław Motyka, a rok później góral z pochodzenia - Jan Staszel. Tuż przed wybuchem II wojny światowej dołączył do nich jeszcze Andrzej Marusarz młodszy, Jędrzej Wawrytko i Wojciech Juhas.

W czasie okupacji polscy przewodnicy mieli zakaz wykonywania zawodu. Nielicznych w tym czasie turystów oprowadzali niemieccy lub austriaccy alpiniści. W 1943 roku krakowski oddział Deutschen Alpenvereines urządził przy Morskim Oku kurs dla kandydatek na kierownika wycieczek. Z 14 uczestniczek jedynie pięć uzyskało uprawnienia do prowadzenia po łatwiejszych, znakowanych trasach i z trudniejszych - na Rysy. Po zakończeniu wojny z 25 przewodników pozostało jedynie szesnastu. Śmierć z rąk okupanta ponieśli Feliks Klaper, Józef Gąsienica Tomków, Józef Stopka Krzeptowski. Paru zmarło w czasie wojny lub zaraz po jej zakończeniu. Kilku pozostało za granicą (np. Wojciech Juhas w Anglii). Józef Krzeptowski został zesłany na Syberię. Wobec rozwijającego się spontanicznie ruchu turystycznego zaistniała konieczność zwiększenia liczby przewodników. Reaktywowano więc Komisję ds. Przewodnictwa, w której działali Witold Paryski, Tadeusz Zwoliński, a z górali Stanisław Gąsienica z Lasa i Józef Gąsienica Wawrytko. Do przewodnictwa włączyli się również nie-górale - Eugeniusz Strzeboński i pierwsza kobieta, Zofia Radwańska-Paryska. W 1948 roku Klub Wysokogórski powołał Komisję Szkolenia Górskiego. Przewodniczącym został wybrany Justyn Wojsznis, a członkami - Zofia Radwańska-Paryska, Tadeusz Pawłowski i Zbigniew Wójcik. Komisja zorganizowała kurs, na którym przeszkoliła 31 osób, tzw. kierowników wycieczkowych. Byli oni uprawnieni do prowadzenia po Podtatrzu i łatwiejszych znakowanych szlakach tatrzańskich. Na kolejnych kursach przeszkolono jeszcze około sto osób, w większości nie-górali, w tym również kobiety. Po paru latach część „kierowników wycieczkowych”, po zdaniu dodatkowego egzaminu, została przewodnikami tatrzańskimi IV klasy, reszta przewodnikami podhalańskimi. W 1968 roku zlikwidowano przewodnictwo podhalańskie, a przewodnicy tatrzańscy IV klasy po zdaniu egzaminu zostali przewodnikami III klasy.

W 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zajęło się ono organizowaniem kursów i szkoleniem nowych kadr przewodnickich. Jednak egzaminowanie kandydatów i nadawanie uprawnień należało do Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Odtąd egzamin dzielił się na dwie części - praktyczny, zdawany przed podkomisją mianowaną przez Krakowski Zarząd Okręgu PTTK oraz teoretyczny - przed Komisją Kwalifikacyjno-Egzaminacyjną ds. Przewodników Turystycznych przy krakowskim WKKFiT. W styczniu 1961 roku ukazało się Zarządzenie nr 173 przewodniczącego GKKFiT w „sprawie wykonywania funkcji przewodnika turystycznego” i od tego czasu uprawnienia przewodnickie stały się państwowymi. Od połowy lat sześćdziesiątych stopniowo przybywało przewodników, gdyż systematycznie, średnio co 4 lata, organizowane były kursy dla kandydatów. Ich liczba wzrosła mniej więcej do trzystu. Obecnie w Kole Przewodników Tatrzańskich im. Klimka Bachledy w Zakopanem zrzeszonych jest 245 przewodników, ale z tej liczby około 50%  nie prowadzi już działalności przewodnickiej. W tym roku, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, odbyła się weryfikacja uprawnień przewodnickich i znaczna część przewodników otrzymała nowe legitymacje z uprawnieniami państwowymi, wydane przez wojewodę małopolskiego. Duże zasługi dla przewodnictwa tatrzańskiego położył Jan Krupski, prezes aż trzynastu kadencji Koła Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem.

Pod koniec lat sześćdziesiątych dał się odczuć brak koordynacji w działaniach istniejących wówczas kół przewodników tatrzańskich, w tym kilku spoza Zakopanego. Powstał zatem projekt stworzenia nadrzędnej organizacji, która reprezentowałaby i koordynowała pracę tych kół. W 1969 roku powołana została Komisja Koordynacyjna Przewodników Tatrzańskich. Funkcję prezesa pełnił Witold Paryski, a sekretarza - Tadeusz Horecki. Wkrótce jednak ją rozwiązano. Ponownie powrócono do tej sprawy w latach osiemdziesiątych i w 1981 roku utworzono Radę Przewodnictwa Tatrzańskiego Zarządu Głównego PTTK z siedzibą w Zakopanem. W skład prezydium weszli dwaj przedstawiciele Koła Zakopiańskiego i prezesi poszczególnych kół. Rada działała do 1987 roku. Na początku lat 90. powstało Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego z siedzibą w Zakopanem, które w ubiegłym roku uzyskało osobowość prawną. Jest ono reprezentantem przewodnictwa tatrzańskiego na zewnątrz i koordynuje wszystkie sprawy z nim związane. Od ubiegłego roku istnieje również, powołana przez wojewodę małopolskiego, Komisja Egzaminacyjna dla Przewodników Tatrzańskich z siedzibą w Zakopanem. Od czterech lat działa, głównie z inicjatywy Piotra Konopki, Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich, do którego należy ponad 30 osób. W listopadzie tego roku, po czteroletnim okresie kandydackim, Stowarzyszenie ma zostać pełnoprawnym członkiem Międzynarodowej Unii Przewodników Wysokogórskich (UIAGM).

Zofia Stecka
Tygodnik Podhalański 42/2000 

 

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.
 • PRACA | dam
  POLSKIE KOLEJE LINOWE to pracodawca z ponad 80-letnią tradycją, działający obecnie w siedmiu ośrodkach w Tatrach i Beskidach. JEŻELI: - Jesteś miłośnikiem gór i natury; - Bliska jest Ci turystka górska; - Chcesz pracować z najlepszymi specjalistami w turystyce; - Szukasz zatrudnienia u renomowanego pracodawcy i lidera branży DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: OPERATOR MASZYN ŚNIEŻNYCH (RATRAK) na sezon zimowy 2020/2021. MIEJSCE PRACY: Kasprowy Wierch. OSOBA ZATRUDNIONA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: - Przygotowanie i utrzymanie tras narciarskich w rejonie Kasprowego Wierchu, w szczególności: obsługa maszyn śnieżnych (ratrak), profesjonalne przygotowanie tras narciarskich oraz bieżące i stałe utrzymanie tras narciarskich, współpracę z innymi operatorami maszyn śnieżnych. OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: - Doświadczenia w pracy w ratrakowaniu i utrzymaniu tras narciarskich, - Dobrej kondycji fizycznej, - Umiejętności pracy w zespole, - Umiejętności pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, - Umiejętność jazdy na nartach będzie dodatkowym atutem. OFERUJEMY: - Umowę o pracę na czas określony - sezon zimowy, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet socjalny i karty pracownicze, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O PRZESYŁANIE APLIKACJI ZAWIERAJĄCEJ CV NA ADRES E-MAIL: rekrutacja@pkl.pl do dnia 20.11.2020 r. z dopiskiem "KW operator". Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Koleje Linowe S.A. dobrowolnie udostępnionych moich danych osobowych, zawartych w przekazanych dokumentach, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy."
 • PRACA | dam
  POLSKIE KOLEJE LINOWE to pracodawca z ponad 80-letnią tradycją, działający obecnie w siedmiu ośrodkach w Tatrach i Beskidach. JEŻELI: - Jesteś miłośnikiem gór i natury; - Bliska jest Ci turystka górska; - Chcesz pracować z najlepszymi specjalistami w turystyce; - Szukasz zatrudnienia u renomowanego pracodawcy i lidera branży DOŁĄCZ DO NAS! Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO na sezon zimowy 2020/2021. MIEJSCE PRACY: Zakopane: PKL Kasprowy Wierch i PKL Gubałówka. ZATRUDNIONE OSOBY BĘDĄ ODPOWIEDZIALNE ZA: - Obsługę klientów ośrodka turystycznego PKL, w tym obsługę kas, - Wykonywanie prac porządkowych i przygotowawczych przy uruchomieniu kolei, - Pomoc przy obsłudze kolei linowych i krzesełkowych, urządzeń technicznych oraz atrakcji zimowych w ośrodkach, - Wykonywanie bieżących prac budowlanych, konserwacyjnych i remontowych. OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: - Wykształcenia min. średniego lub zawodowego, - Dobrej kondycji fizycznej, - Umiejętności pracy w zespole, - Pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, - Mile widziane uprawnienia techniczne SEP i TDT, - Umiejętność jazdy na nartach oraz pasja do gór będzie dodatkowym atutem. OFERUJEMY: - Umowę o pracę na czas określony - sezon zimowy 2020/2021, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny, karty pracownicze, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole. OSOBY ZAINTERESOWANE REKRUTACJĄ I PRACĄ W PKL PROSIMY O PRZESYŁANIE APLIKACJI ZAWIERAJĄCEJ CV NA ADRES E-MAIL: rekrutacja@pkl.pl w terminie do dnia 20.11.2020 r. z dopiskiem "PKL KASPROWY" lub "PKL GUBAŁÓWKA". Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Koleje Linowe S.A. dobrowolnie udostępnionych moich danych osobowych, zawartych w przekazanych dokumentach, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy."
 • USŁUGI | inne
  TRANSPORT - PRZEPROWADZKI. CZYSZCZENIE PIWNIC. 735 487 451.
 • PRACA | dam
  RECEPCJONISTKA do hotelu w Zębie. Bardzo dobre warunki. Tel. 604224334, praca@redyk.pl
  E-mail: praca@redyk.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia w Nowym Targu POKÓJ, KUCHNIA, ŁAZIENKA. 889 694 718.
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Sprzedam CIELAKA 2-miesięcznego. 512 115 333.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Bezpośrednio od właściciela - MIESZKANIE 3-pokojowe, w centrum Nowego Targu, 85 m kw., 2 tys. zł/m-c, ogrzewanie w czynszu. 600 931 295.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Nowe domy wolnostojące Nowy Targu 660 797 241, marekg@b12.pl
 • KOMUNIKATY
  SEWIK ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY FIRMY HYDRAULICZNE. SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zaprasza firmy wykonawcze z branży hydraulicznej do wzięcia udziału w postępowaniach przetargowych dotyczących punktowych wymian wodomierzy na terenie Miasta Zakopane. W celu bliższego zapoznania się z przedmiotem oferty zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Spółki www.sewik.com.pl (zakładka "przetargi") lub do bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod nr tel. +48 885228220. Zapewniamy wszelką pomoc oraz współpracę techniczną przy realizacji powyższych zadań.
 • PRACA | dam
  Skicontrol H.Martinczak.s.k.a. (Białka Tatrzańska) przedstawiciel na Polskę SKIDATA AG, zatrudni: ASYSTENT/KA DS. MARKETINGU I SOCIAL MEDIA Oferujemy: rozwój zawodowy, umowę o pracę. Oczekiwania: bdb. znajomość platform społecznościowych i mechanizmów ich działania, łatwości tworzenia komunikatów marketingowych, krótkich, angażujących treści, kreatywności i samodzielności, dobrej organizacji pracy i dbałości o detale, doświadczenia zawodowego w obszarze marketingu, dobrej znajomości j. angielskiego. Główne obowiązki: tworzenie kampanii promocyjnych, kreowanie wizerunku firmy oraz jej produktów, opracowywanie materiałów reklamowych, ścisła współpraca z pozostałymi działami firmy, współpraca z firmami zewnętrznymi (drukarnie itp.). CV prosimy przesyłać: praca@skicontrol.pl Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skicontrol H.Martinczak S.K.A. Białka Tatrzańska,ul. Środkowa 178 a. Pełną informację dot. RODO administrator prześle na e-mail.
 • PRACA | dam
  Skicontrol H.Martinczak.s.k.a. (Białka Tatrzańska) przedstawiciel na Polskę SKIDATA AG, zatrudni: SERWISANTA. Oferujemy: umowę o pracę, szkolenia, rozwój zawodowy. Wymagania: znajomość rozwiązań IT, wykształcenie techniczne, j.angielski, prawo jazdy kat.B. Główne obowiązki: instalacja i serwis systemów kontroli dostępu; utrzymanie sieci teleinformatycznych Klienta; prowadzenie dokumentacji technicznej i serwisowej. CV prosimy przesyłać na: praca@skicontrol.pl Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skicontrol H.Martinczak S.K.A. z Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 178 a. Pełną informację dot. RODO administrator prześle na e-mail.
 • PRACA | dam
  Hotel Eco Tatry*** zatrudni POKOJOWĄ, tel. 608 088 017
 • PRACA | dam
  Hotel Eco Tatry*** zatrudni OSOBĘ DO KUCHNI, tel. 608 088 017
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe. Atrakcyjna cena. 669790376
  Tel.: 669790376
 • SPRZEDAŻ | różne
  TANIO - MIAŁ - 691 509 754.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Zdecydowanie DOM lub PENSJONAT W ZAKOPANEM. 666 535 535.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KUCHARZA / KUCHARKĘ do restauracji w Zakopanem na stałe. Praca co drugi dzień, umowa o pracę. 601846659
  Tel.: 601846659
 • USŁUGI | budowlane
  DOMY OD PODSTAW, DACHY, WIATY, ALTANY, TARASY, REMONTY "WOLF BAU". 886 837 594.
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki maszynowe. 500290144
  Tel.: 500290144
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam OSCYPKI wędzone i białe. 531 357 698.
 • USŁUGI | budowlane
  IZOPIANY-Ocieplenia budynków pianą PUR. Szybkie terminy realizacji. 732921706
  Tel.: 732921706
 • PRACA | dam
  Zatrudnię ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZNĄ/HIGIENISTKĘ - Zakopane - 604 232 488.
 • PRACA | dam
  KARCZMA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OD ZARAZ: KELNERA/-KĘ z doświadczeniem, ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE. 533 226 109.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  MIESZKANIE W BLOKU w Zakopanem kupię bez pośredników, za gotówkę, może być do remontu, spółdzielcze itp. Tel. 519170500
 • NIERUCHOMOŚCI | pośrednictwo
  Obsługa domków i apartamentów. 788 633 633, www.zarzadzanieapartamentami.info
  WWW: www.zarzadzanieapartamentami.info
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
2020-10-30 14:30 Szpital covidowy bez personelu i sprzętu na intensywnej terapii 2020-10-30 14:00 Bohaterka Numbani. Konkurs dla czytelników 2020-10-30 13:31 Krzysztof Pitoń za Narcyza Sadłonia 2020-10-30 12:44 Prawie cały szpital dla chorych na covid. Konferencja prasowa dyrekcji (WIDEO na ŻYWO) 3 2020-10-30 11:45 Jesienny Przysłop Miętusi (ZDJĘCIA, WIDEO) 2020-10-30 10:46 Mniej nowych zakażeń na Podhalu, ale wciąż dużo. Zmarło aż 6 osób 2020-10-30 10:32 Nowy dobowy rekord zakażeń koronawirusem w Polsce 2 2020-10-30 09:45 W Tatrach spadł śnieg. Za nami piękny poranek (ZDJĘCIE, WIDEO) 2020-10-30 09:00 Najlepsze wydawnictwa o górach 2020-10-30 08:04 Oczyszczalnia aportem 2020-10-29 23:32 Nowa Zakopianka 2020-10-29 23:00 Od generała Galicy do Trebuniów Tutków 2020-10-29 22:30 Strajk Kobiet Podhale pod parasolkami 15 2020-10-29 22:00 Przewrócone i porzucone auto Gruzina 6 2020-10-29 21:30 Wspomnienie nauczyciela, trenera i przyjaciela 2020-10-29 21:05 Pandemia dopadła Teatr 2020-10-29 20:25 Zimy nie widać... 2020-10-29 19:43 Od 111 lat spieszą ludziom na ratunek 1 2020-10-29 19:30 Wójt zarażony koronawirusem 2020-10-29 18:47 Dwie Polski, jedna obok drugiej 15 2020-10-29 18:27 Krucjata Konserwatorska 3 2020-10-29 18:05 Jesienne barwy powoli odchodzą 2020-10-29 17:24 Dziś retransmisja oratorium 2020-10-29 17:00 Górale zasypali szlak końskimi odchodami 11 2020-10-29 16:35 Ostatnie pożegnanie Macieja Hagowskiego 1 2020-10-29 16:34 Nowotarska zamknięta dla ruchu 2 2020-10-29 15:56 Powinniśmy się kochać i wspierać - mimo wszystko 7 2020-10-29 15:25 W szpitalu z powodu koronawirusa przebywa 69 mieszkańców gminy 2020-10-29 15:00 Z obiektywem po obu stronach 1 2020-10-29 14:30 Budowa nowego mostu w Kirach 2 2020-10-29 14:00 Wzmożony ruch przy cmentarzu na Nowotarskiej 1 2020-10-29 13:24 Szpital polowy na Stadionie Narodowym otwarty 5 2020-10-29 13:02 Jesteś za czy przeciw? 49 2020-10-29 12:37 Covidowy szpital na Kamieńcu 22 2020-10-29 12:25 Lawinowo rośnie kolejka do covidowych wymazów 3 2020-10-29 12:12 Rekord zakażeń na Podhalu - ponad 180 przypadków. Zmarły 2 osoby 2 2020-10-29 12:02 Piękna jesień na Turbaczu (ZDJĘCIA) 1 2020-10-29 11:35 Zmiana ruchu przy cmentarzu, zamknięcie ulicy Nowotarskiej 2020-10-29 11:02 MZK zawiesza kolejne kursy szkolne 2020-10-29 10:34 Ponad 20 tysięcy przypadków. Zmarło 301 osób 8 2020-10-29 10:31 Śmiertelny wypadek na budowie 2020-10-29 10:00 Bronkowe spinki i opaski 2020-10-29 09:25 Deszczowo z przejaśnieniami 2020-10-29 09:00 Dymisja z powodu oświadczenia majątkowego 3 2020-10-29 08:00 Nie będzie centrum, zostaje MOK 2 2020-10-29 07:00 Dramatycznie rośnie liczba zmarłych. Pogrzeby w czasach zarazy 2020-10-28 22:09 Gorące wieści z Cannes. Film zmontowany przez zakopiankę nagrodzony (WIDEO) 2020-10-28 21:56 Minister oskubał rabczańskie szkoły 7 2020-10-28 21:26 Za taryfy na kartę na pewno nie przepłacisz 2020-10-28 21:12 Samochód staranował ogrodzenie 24
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-10-30 13:40 1. Dlaczego Kaczyński tak nienawidzi Polaków że w czasie pandemii prowokuje protesty? Ktoś wie o co mu chodzi? 2020-10-30 13:25 2. Brawo! Turyści już jadą! 2020-10-30 13:25 3. Debilny pomysł!!!!! Jakby szpitala dla covidowcow nie można było zorganizować w Wojewódzkim Rehabilitacyjnym ACR na Ciaglowce. To bardzo duży obiekt. Wszystkie oddziały w szpitalu powiatowym mogłyby normalnie działać i przyjmować chorych. A teraz człowieku lecz się sam i umieraj pozbawiony opieki lekarskiej. 2020-10-30 13:23 4. @ Pis. "Będziecie żyli do końca życia wytykani palcami!...jak komuchy bez jakiegokolwiek szacunku". I tutaj pozwolisz, że nie do końca się zgodzę, patrz Cimoszewicz, Miller, itp. itd. Sami się do PE nie wybrali, ale może są tam za karę. 2020-10-30 13:17 5. Ludzieee Zakopane bez szpitala!!!! 2020-10-30 13:12 6. I BARDZO DOBRZE. SZKODA ŻE PANI Z GDAŃSKA NIE PRZESZKADZAJĄ ŚMIECI ZOSTAWIĘ PRZEZ PRZEMĘCZONYCH TURYSTÓW. Q... SZLAKU NIKT NIE REMONTOWAŁ OD LAT A NIEDAWNO TO WYSYPALI TŁUCZEŃ NA DRODZE OBOK SZLAKU. 2020-10-30 13:11 7. Synek sąsiadów tak podsumował to zdjęcie."A czemu te panie, temu panu na kolanach nie pomagają szukać?". A czego szukać? "Coś mu sie zgubiło. Może pięć złotych na loda?" 2020-10-30 13:01 8. @wirus ormowiec. Do następnych wyborów? Żartowniś z ciebie, chyba że jesteś z PSL, Gowina lub Kukisa. 2020-10-30 12:49 9. Ooooo, pewne novum. To Polska różnorodna, w której jest miejsce dla odmienności, jest już nieaktualna? Teraz wszyscy muszą być tacy sami (oczywiście lewaccy i tęczowi)? 2020-10-30 12:42 10. Jak w PRL. Bohatersko walczą z kłopotami które sami sprowadzili...
2020-10-27 13:12 1. same wulgaryzmy, chamstwo - przerażająca młodzież bez zasad bez kultury Szczerze mówiąc to z jednej strony jest mi ich żal bo dotknęli już dna Przerażające jest również że dziewuchy będą kiedyś matkami. 2020-10-26 19:38 2. Widze że z kasą nie jest tak źle jak się depcze po samochodzie. Niezłe czasy nastały. Gdzie inni by szanowali a Ci skrzywdzeni i w bólu się wijący pozwalają sobie na występy w bucikach jakże zwykłym samochodzie a dla innych niedostępnym. 2020-10-26 13:06 3. brawo!!!!! 2020-10-25 20:53 4. Brawo dziewczyny każdy chłop który powie wam ze nie macie racji to kretyn szacun brawo 2020-10-25 12:06 5. pisz za siebie , na pewno nie sa mojego serca . 2020-10-24 21:24 6. Na ulicę wyszło spontanicznie tysięce ludzi w całej Polsce, bo im zabroniono mordować niewinne dzieciątka. A jak ograniczają nam wolność, karzą nosić maski, zamykają biznesy, zamykają nas w domach to wszyscy siedzą cicho i tylko w internecie się buntują. Jakie są prorytety ludzi w tym kraju ?! Czy wartości Wam się nie pomyliły ? Dlaczego nie walczymy o to żeby te kretyńskie obostrzenia znieść, tylko w sprawie zakazu mordu na niewiniatkach na ulicach nagle pojawiło się tyle ludzi ?! 2020-10-20 23:19 7. Przez wieki budowali Polskość należy się to im 2020-10-18 22:30 8. Budujące. Ludzi nie da się tak po prostu "wygumkować" z kart historii. Lepiej późno niż wcale. 2020-10-15 09:14 9. Widać kto jest prawdziwym bacą i juhasem. Tradycja mówi, że palice powinno się nieść przy przegonie owiec w ten sposób, aby nie dotykać nią ziemi, nie opierać się na niej, "coby łowce nie okulhały". Baca Majerski o tym wie, reszta niestety nie. A szkoda, bo właśnie te detale są ważne. 2020-10-14 14:24 10. Zostaly zasrane ulice i chodniki ulice umyto a chodniki sie rozniesie butami.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

FILMY TP

Pożegnania

Bojcorka