Reklama

2020-01-15 10:59:02

Reklama

Nowy Targ

Sypali owsem i gratulowali sukcesów (GALERIA ZDJĘĆ)

Reklama

- To nie radosne peany, ale budowanie motywacji, zastanowienie się, co można lepiej zrobić - przekonuje starosta Krzysztof Faber, rozpoczynając spotkanie świąteczno-noworoczne.

Zanim starosta wraz z całym zarządem posypał widzów owsem, podsumował ubiegłoroczne osiągnięcia powiatu nowotarskiego. Zaczął, jak zwykle, od inwestycji drogowych, które nie tylko są priorytetem, ale także najbardziej widocznym dokonaniem. Na inwestycje warte w sumie 43 mln zł udało się pozyskać 11 mln z budżetu państwa i 3,3 mln środków unijnych, kolejne 8 mln dołożyły podhalańskie gminy. 

Prawdziwym wyzwaniem okazało się poradzenie sobie z reformą oświaty zafundowaną przez rząd. W tym roku do szkół powiatowych trafił spowodowany nią podwójny rocznik uczniów. Do pierwszych klas liceów i techników powiatu nowotarskiego przyszło 3161 uczniów, w sumie uczy się ich 6600. Trzeba było przygotować dodatkowo 50 klas. Adaptacje pomieszczeń i zakupy pomocy dydaktycznych pochłonęły 2,5 mln zł.

Gruntowną termomodernizację przeszedł budynek nowotarskiego szpitala. Ocieplenie ścian całego obiektu oraz postawienie elektrowni fotowoltaicznej kosztowało w sumie 16 mln zł, z czego 4 mln zł to unijne dofinansowanie. Placówka wzbogaciła się też o nowy sprzęt, w tym tomograf i ambulans. 

W podsumowaniu starosty nie zabrakło też tematu kultury. Rabczańskie Muzeum Orkana odwiedziło 10 tys. osób, ale wiele powodów do zadowolenia daje nowo wybudowany budynek Teatru Rabcio. Sam teatr istnieje 70 lat, ale we własnej siedzibie formalnie rozpocznie działalność 18 stycznia. 
Spotkanie w sali koncertowej szkoły muzycznej uświetnili kolędami Śwarni, a nowoorleańskim jazzem - New Market Jazz Band. Starosta wręczył też nagrody za osiągnięcia sportowe młodzieży oraz przyznał medale zasłużonym dla powiatu nowotarskiego.

Podczas spotkania wręczone zostały Dyplomy za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Sportu Szkolnego. Otrzymali je:  

Krzysztof Czubiak Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Krośnicy
Katarzyna Bochnak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krośnicy
Magdalena Dunajczan- Dolata Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy
Piotr Górecki Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy
Michał Talaga Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej
Stanisława Smółka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej
Daniel Siwor Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sieniawie
Natalia Matuszek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie
Jacek Czyszczoń Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1  w Skawie
Marek Kościelniak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawie
Zdzisław Galik Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chyżnem
Beata Urban Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chyżnem
Bogusław Gumuliński Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Spytkowicach
Danuta Zawiłowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Spytkowicach
Grzegorz Tupta Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdroju
Maria Janik Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdroju
Wiesław Perucki Nauczyciel I LO im. E.Romera w Rabce-Zdroju
Marek Świder Dyrektor  I LO im.E.Romera w Rabce-Zdroju
Marcin Klos Nauczyciel Zespołu Szkół im. ks. prof. J.Tischnera w Rabce Zdroju
Irena Jaworska Dyrektor  Zespołu Szkół im. ks. prof. J.Tischnera w Rabce Zdroju
Rafał Adamczyk Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu
Danuta Pyzowska-Foryt Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu
Karol Majewski Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu
Paweł Zych Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu
Karol Gątkiewicz Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowej Białej
Lucyna Klukoszowska Dyrektor Nauczyciel Szkoły podstawowej w Nowej Białej
Wojciech Tischner Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w N. Targu
Maria Kopeć Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w N. Targu

Podziękowania za wieloletnią pracę wychowawcy, nauczyciela, sędziego sportowego i trenera. Człowieka z pasją zajmującego wychowaniem dzieci i młodzieży. Wieloletniego pracownika Domu Dziecka w Nowym Targu, Szkoły Specjalnej w Nowym Targu, Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Nowym Targu, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Nowym Targu, Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu. Człowieka od zawsze zajmującego się wychowaniem dzieci i młodzieży poprzez sport. Organizatora wielu zawodów. Człowieka gór. Człowieka sportu. Człowieka, któremu wielu wychowanków zawdzięcza   podarowaną  szansę na dobre życie otrzymał Pan Adam Dudek.

Medale Pamiątkowe Podhala w tym roku otrzymali:
Katarzyna Ceklarz, Karol Marek Zachwieja, Mateusz Kapołka, Zofia i Stanisław Matyjowie, Zespół New Market Jazz Band i Zespół Regionalny Śwarni. 

Katarzyna Ceklarz jest dr nauk humanistycznych w zakresie  etnologii i antropologii kulturowej, socjologiem, a także wykładowcą Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kierunku turystyka i rekreacja. Na co dzień naukowo zajmuje się etnografią i historią, regionalizmem, kulturą i tradycją Podtatrza, magią i przedchrześcijańskimi wierzeniami, czy historią muzealnictwa regionalnego. Katarzyna Ceklarz działa bardzo aktywnie w Stowarzyszeniu Kulturowy Gościniec jako współzałożyciel i sekretarz. Stowarzyszenie to łączy przewodników górskich, osoby zainteresowane turystyką, a także ludzi z kręgów artystycznych i naukowych. Jego głównym celem jest pokazanie bogactwa życia kulturalnego Rabki-Zdroju przejawiającego się w różnych dziedzinach. 

Katarzyna Ceklarz jest osobą niezwykle zaangażowaną w dokumentację kultury ludowej, historii ludzi i społeczności regionu Podhala, a także historii instytucji, stowarzyszeń i zabytków kultury materialnej. Jej szczególny dorobek cenią nie tylko profesjonaliści, ale także amatorzy działający w zespołach, stowarzyszeniach regionalnych i mieszkańcy regionów, których historię Pani Katarzyna na nowo odkrywa               i dokumentuje. Jest ona autorką m.in. takich pozycji jak: Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Monografia; podręcznik Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski; Czary Góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich (wspólnie z U. Janicką-Krzywdą) oraz Sebastian Flizak. Ludoznnawca i etnograf na tle swojej epoki. 

Karol Marek Zachwieja jest działaczem społecznym, wielkim propagatorem agroturystyki i turystyki wiejskiej wśród rolników w powiecie nowotarskim i w Małopolsce. Od 1998 roku aktywnie działa w Zarządzie Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich. Za działalność na rzecz turystki został odznaczony „Honorową Odznaką za Zasługi dla Turystyki i Sportu” przez Ministra Turystki i Sportu w 2009 roku. Od lat 90-tych jest członkiem Związku Podhalan oddziału w Szczawnicy. Jest również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy, od 1987 roku dwukrotnie wybranym na prezesa OSP. Od 1996 roku jest delegatem Izby Rolniczej. Sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Targu. Od 2007 roku jest również Członkiem Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie oraz członkiem Kapituły ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. W zakresie rolnictwa i promocji agroturystyki współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – biurem powiatowym powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Za działalność na rzecz środowiska lokalnego został odznaczony w 2005 roku „Brązowym Krzyżem Zasługi”,a  w 2010 roku „Srebrnym Krzyżem Zasługi” przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

Mateusz Kapołka w 2013 r. założył w Nowym Targu klub Honorowych Dawców Krwi KROPLA Polskiego Czerwonego Krzyża – działający przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA Polska Region Nowy Targ. Swoją pracą i umiejętnościami zmotywował do współpracy dyrektorów i młodzież wszystkich szkół średnich w Nowym Targu, a także szkół średnich z Rabki oraz Jabłonki, aby pełnoletni uczniowie najstarszych klas, regularnie tzn. dwa razy w roku oddawali krew. Każdorazowo w akcji bierze udział 70-80 uczniów, a ostatecznie krew oddaje 30-40 osób. Do akcji włączył również młodzież studiującą w Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Dodatkowo wielokrotnie poprzedza zbiórki krwi prelekcją, a na spotkania zaprasza pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Nowego Targu i Krakowa, a także zasłużonych krwiodawców. 

Współorganizuje też wykłady na temat ”Transplantologia i przeszczepy komórek macierzystych”. Swój czas w pełni poświęca dla realizacji celu niesienia bezinteresownej pomocy innym, dając przykład młodemu pokoleniu. Sam nadal jest aktywnym krwiodawcą - oddał ponad 35 litrów krwi. Angażuje wiele firm działających na rynku nowotarskim. Dzięki ich wsparciu krwiodawcy każdorazowo otrzymują „słodki poczęstunek” oraz gadżet. Założył i prowadzi stronę internetową zawierającą informacje dla krwiodawców. Zapoczątkował, przy współpracy z Urzędem Miasta Nowy Targ,  akcje poboru krwi w trakcie corocznej imprezy - Jarmarku Podhalańskiego oraz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast razem z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Nowym Targu od kilku lat prowadzi zbiórki krwi podczas Pikniku Zdrowia. Do propagowania akcji zaangażował lokalne media: Tygodnik Podhalański, portale TP24, podhale24, podhale region, a także ogólnopolską stację radiową RMF FM i TVP Regionalna. 

W latach 2014 - 2016 dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu, prywatnej firmy szkoleniowej Akcja Serca, a także Rektora Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej uczniowie nowotarskich szkół brali udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wspólnie z Akcją Serca od kilku lat organizuje również szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Od kilku lat - jako Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Polska Region Nowy Targ we współpracy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Jędruś, oraz Spiską Krainą w Niedzicy organizuje dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  - kół z Nowego Targu, Rabki-Zdroju, Szczawnicy i Jabłonki, rejsy gondolami po Jeziorze Czorsztyńskim i relaks na terenie parku rozrywki w Niedzicy. 

Zofia i Stanisław Matyjowie od 2001 roku pełnią funkcję rodziny zastępczej, a od lipca 2006 roku - funkcję zawodowej rodziny zastępczej. Zostali przygotowani i zakwalifikowani do pełnienia tej funkcji 8 grudnia 2000 roku przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie. 
Pod ich opieką przebywa aktualnie czworo dzieci – dwoje z nich osiągnęło już pełnoletniość, ale pozostają w rodzinie na czas dalszej edukacji, dwoje kolejnych dzieci jest w wieku nastoletnim. Na przestrzeni niemalże 20 lat swojej pracy Państwo Matyjowie stworzyli ciepły, bezpieczny dom dla sześciorga dzieci. Każde z tych dzieci przyszło do nich ze swoimi trudnymi doświadczeniami, specyficznymi dysfunkcjami, a nawet z poważną niepełnosprawnością. Każde z nich znalazło tam swoje własne miejsce, poczuło się ważne, kochane, docenione i potrzebne. 

Państwo Matyjowie dali się poznać jako troskliwi opiekunowie, dbający o rozwój dzieci w szerokim rozumieniu tego słowa – począwszy od zupełnie podstawowych umiejętności związanych z codziennym funkcjonowaniem. a skończywszy na potrzebach wyższego rzędu, związanych z edukacją, wychowaniem do wartości, czy rozwojem duchowym. To rodzina z atmosferą dialogu, wspólnego bycia razem, wspierania się          w trudnych chwilach. Państwa Matyjów niezmiennie wyróżnia postawa szacunku do drugiego człowieka – tego słabego, nieporadnego i zagubionego. ów szacunek wyraża się zawsze w sposobie, w jaki małżonkowie traktują dzieci pozostające w ich rodzinie, ale też ich rodziców biologicznych – ludzi z trudną historią życia, którą niejednokrotnie trudno zaakceptować. Postawa prezentowana przez Państwa Matyjów w sposób najpełniejszy uwidacznia się w zachowaniu dzieci, które pozostają pod ich opieką. Są to młodzi, wrażliwi ludzie, którzy starają się w sposób odpowiedzialny budować swoją przyszłość. 

O relacjach panujących w rodzinie najlepiej świadczy fakt, że wszyscy dorośli już wychowankowie Państwa Matyjów utrzymują z nimi serdeczny, bliski kontakt i nadal szukają u nich wsparcia i otuchy w sytuacjach dla siebie trudnych. Pani Zofia i Stanisław Matyjowie od wielu lat stanowią niekwestionowany wzór rodziny zastępczej. Jako osoby z ogromnym doświadczeniem chętnie dzielą się nim z młodszymi stażem rodzinami. Pozostają jednak otwarci na nowe doświadczenia - uczestniczą w szkoleniach, konferencjach, aby nadal poszerzać swoje horyzonty i zdobywać wiedzę, która pomoże im w jak najlepszym wychowaniu dzieci pozostających pod ich opieką. 

Zespół New Market Jazz Band został założony w 1981 r. przez Zdzisława „Toni” Macikowskiego, z zawodu neurologa, oraz psychologa Jacka Śwista. Połączyła ich wspólna pasja do muzyki, a dokładniej starego dobrego jazzu. Sprawca całego zamieszania, Zdzisław „Toni” Macikowski, żywczanin, w 1972 osiadł w Nowym Targu i oprócz pracy zawodowej, przywiózł ze sobą muzykę, którą grywał z różnymi muzykami działającymi w tym czasie w mieście. W roku 1980 spotkał się w przychodni z innym doktorem, psychologiem Jackiem Świstem         i zaproponował wspólną grę. Pan Jacek grał na pianinie. Sugestię Toniego, że mógłby się nauczyć grać na trąbce, wziął bardzo poważnie, bo już w niedługim czasie utworzyli grupę dixielandową New Market Jazz Band, razem z innymi nowotarskimi muzykami. Wkrótce dołączył do nich żywczanin Jerzy Kliś i krakowianin Jacek Dybek (znany pianista kompozytor m.in. przeboju „Konik na biegunach”), z którymi pojechali do Paryża aby zaprezentować również swingową odmianę jazzu. 

W składzie, który się często zmieniał, byli m.in. Witek Śladowski – klarnet, Wiesiek Gąsior – puzon, Maciek Mensfeld – gitara oraz znany pianista z Krakowa Jacek Dybek, Sergiej Siniawin - perkusja, Krystyna Krasińska - vocal, Łukasz Świst - piano. Początkowo występowali okazjonalnie na rozlicznych imprezach. Prezentowana przez nich muzyka, grana od serca, szybko zjednywała sobie muzyków i licznych fanów zespołu. Zespół New Market Jazz Band ma na swym koncie występy na wielu imprezach regionalnych np. Święto Oscypka w Żywcu, w Starej Winiarni w Mszanie Dolnej     i podczas Dni Rabczańskiej Solanki, jak również koncert w słynnej Muzycznej Owczarni w Jaworkach. Na forum międzynarodowym zespół kilkakrotnie wystąpił podczas Kongresów Neurologicznych na Słowacji, w Branicach i w Lewoczy. Grupa występowała podczas Festiwali Jazzowych - Zakopiańska Wiosna Jazzowa, BASZTA w Czchowie, czy festiwalu w Tarnowie. 

Zespół trzykrotnie uczestniczył w Konkursie Złota Tarka w Iławie, a ich występ w roku 2014 zakończył się ogromnym sukcesem - zdobyli Nagrodę Główną – ZŁOTĄ TARKĘ. Nagroda ta przyznana została przez jury konkursowe jednogłośnie. New Market Jazz Band jest honorowym ambasadorem Miasta Nowy Targ. Z wirtuozerią wykonuje jazz tradycyjny rodem z Nowego Orleanu. Charakterystyczny styl tej muzyki, zwanej potocznie dixieland-ową, w dużej mierze oparty jest na improwizacji. Grają jazz „od serca”, który jest ich natchnieniem i pasją. Dzięki temu, każdy z występów tworzy niezapomniane widowisko. Od 14 lat New Market Jazz Band występuje w następującym składzie: Zdzisław „Toni” Macikowski, Jan Bobak, Jacek Świst, Robert Oleksy, Jerzy Kliś, Wiesław Bieniasz, Mieczysław Świstoń i Andrzej Budz. 

Zespół regionalny Śwarni powstał w roku 1973. Pierwszy występ miał miejsce w roku 1974. Zespół powstał przy nowotarskim oddziale Związku Podhalan. Przez pewien okres czasu był zespołem Związku Podhalan i Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Od roku 2004 działa jako Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni“. Od początku działalności siedzibą zespołu jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu. Członkowie zespołu Śwarni“ pochodzą z podhalańskich miejscowości a członkowie zespołu mieszkający w Nowym Targu swe korzenie mają na Skalnym Podhalu. Śwarni działają nieprzerwanie od 47 lat. 

Podczas kilkudziesięciu lat działalności w zespole tańczyło i grało około tysiąca młodych ludzi. Skład zespołu zmienia się bowiem w prawie stu procentach średnio co 5 lat. Zespół posiada na koncie wiele sukcesów zdobytych na międzynarodowych i krajowych festiwalach, przeglądach oraz konkursach folklorystycznych m.in: Trzy złote ciupagi zdobyte na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem „Basztę” dla Muzyki na Festiwalu Kapel   i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą I miejsce w konkursie O Pawie Pióro w Tarnowie Główną nagrodę na festiwalach Euro-Folk w Jaśle i Sanoku Złoty Liść Jesieni i wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 20 Złotych Serc Żywieckich na Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu 4 Ciupagi Zbójnickie (I-miejsce) zdobyte podczas Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej 2 I miejsca oraz Grand Prix kapeli na konkursach Muzyk Podhalańskich 
I miejsca na Ogólnopolskim Sejmiku Ludowych zespołów Teatralnych I miejsca na Sejmiku Ludowych Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej I miejsca w Przepatrzowinach Teatralnych w Czarnym Dunajcu Grand Prix podczas Orawskiech Spotkań Teatralnych w Jabłonce I miejsce na Pogórzańskich Godach w Łużnej, I miejsca muzyki, grup śpiewaczych i tancerzy na różnych Konkursach i Festiwalach Folklorystycznych. 

Wyjazdy zagraniczne: Austria, Bułgaria, Czechy,Słowacja, Belgia, Holandia, Turcja, Włochy, Węgry, Rosja,Ukraina Szwecja, Norwegia. Filmy, audycje radiowe i telewizyjne, nagrania i płyty: 
"Na hali", "Kolędy góralskie", "Z kolędą u Ojca Św.", "Osod - jesienny redyk", "Grają i śpiewają Śwarni", „ Śwarni - Muzyka Spiska“, „ Śwarni – Muzyka Góralska“, „Kolędy Śwarnych“. W repertuarze zespołu znajdują się programy: "Na polanie", "Z muzyką góralską po dziedzinie", "Posiady u stryka", "Wesele góralskie","Różcka","Fakły", „Po kośbie“. Przedstawienia teatralne: "Kuba Pudrasowego zmartwychwstanie - czyli jak się djabeł jak wesz na grzebieniu stawiał" - wg Kazimierza Przerwy Tetmajera, "Johyma Wierchowego zmartwychwstanie" - wg Józefa Kapeniaka, "Jak baba djabła wyonacyła" - wg Kazimierza Przerwy Tetmajera, 
"Jako Wojtek do baby poseł i jako se jom pote odmienił" - wg Andrzeja Skupnia - Florka. "Stworzenie Świata" według Kornela Makuszyńskiego "Historia powstania Kościólka św. Anny w Nowym Targu" 
"Jako sie Ludzie downiej lecyli", "Bez co Cajka z Waloskiem do prawa pośli" wg gawęd autorów podhalańskich" Chłopskie Niesceście" według opowiadania Anieli Gut Stapińskiej „Babski Wybór“ „Syćkiego po krapce“ Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni“ jest organizatorem oraz współorganizatorem wielu imprez kulturalnych odbywających się na terenie Nowego Targu. Od wielu lat współorganizuje Konkurs Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia oraz Rejonowe Eliminacje do Konkursu Gawędziarzy i Recytatorów im. Andrzeja Skupnia Florka. Jest inicjatorem i organizatorem promocji poezji m.innymi: Romana Dziobonia, Wandy Szado-Kudasikowej, Antologii poezji „ Kwietno Pani“ autorstwa dr. Anny Mlekodaj, tomika poezji Renaty Lipkowskiej, Ksiązki dr. Anny Mlekodaj:"Kuchnia Wygaszona. Listy Nienapisane. Władysław Burtan, Czarny Dunajec - Kozielsk " - opowieść o urzędniku, oficerze zamordowanym w Kozielsku czy Pamiętnika księdza profesora Józefa Tischnera: Dziennik 1944-1949. Niewielkie pomieszanie klepek. Stowarzyszenie „Śwarni” było też inicjatorem i organizatorem historycznych wydarzeń jak przedstawienie z okazji 670 rocznicy lokacji Nowego Targu czy 75 rocznicy Zagłady Żydowskich Mieszkańców Powiatu Nowotarskiego. Zespół od 47 lat czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Nowego Targu, zdobywając kolejne nagrody i wyróżnienia na licznych Festiwalach i Konkursach rozsławia imię naszego Miasta. W ubiegłym roku zespół „Śwarni” uhonorowany został Medalem za szczególne Zasługi dla Nowego Targu. 

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Reklama
 • PRACA | dam
  NIEMCY zatrudnimy na warunkach niemieckich: murarzy, cieśli, elektryków, malarzy-tapeciarzy.
  Tel.: tel. 722240044
  E-mail: praca@conexio.pl
  WWW: www.conexio.pl
 • POŻYCZKI
  POŻYCZKA BEZ ZAŚWIADCZEŃ DUŻE KWOTY!!! T-18 542 40 56.
 • PRACA | dam
  Zajazd Górski Kuźnice zatrudni RECEPCJONISTKĘ/TĘ. Praca co drugi dzień. Tel. 1820 63730 lub 601 268 550. Szczegółowe informacje na stronie
  WWW: www.polskietatry.pl
 • KOMUNIKATY
  Bartkowi i Jego Rodzinie wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy Haliny Przybył składają Ciocia Jadwiga Pełka oraz Michał i Basia z Dziećmi.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  SKUP SAMOCHODOW Każda Marka Osobowe Busy. Darmowy dojazd na całym Podhalu! Najlepsze ceny!
  Tel.: 512700770
 • PRACA | dam
  Potrzebna kucharka i kelnerka Zakopane Poronin
  Tel.: 513017222
  E-mail: kasiaustupska@gazeta.pl
 • PRACA | dam
  Aqua Park Zakopane zatrudni: - PRACOWNIKA OBSŁUGI SPRZĄTAJĄCEJ, - STARSZEGO DYSPOZYTORA, - POMOC KUCHENNĄ. Tel. 1820 63730 lub 607 508 752. Szczegółowe informacje na stronie
  WWW: www.polskietatry.pl
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ OSOBĘ DO PRACY W DOMU OPIEKI NA STANOWISKU OPIEKUN, POKOJOWA. Wynagrodzenie brutto 3000. Zakopane -
  Tel.: 698 673 260.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ W SKLEPIE ELEKTRO-NARZĘDZIOWYM. STAŻ HANDLOWY MIN. 2 LATA. Wymagana dobra znajomość obsługi komputera. 600 38 38 52
 • PRACA | dam
  Zespół Pensjonatów "Antałówka" zatrudni POMOC KUCHENNĄ. Tel. 1820 63730 lub 606 916 306. Szczegółowe informacje na stronie
  WWW: www.polskietatry.pl
 • PRACA | dam
  Zespół Pensjonatów "Dolina Białego" zatrudni - POKOJOWĄ, - KELNERKĘ z możliwością zakwaterowania. Tel. 1820 63730 lub 603 750 122. Szczegółowe informacje na stronie
  WWW: www.polskietatry.pl
 • PRACA | dam
  Spółka POLSKIE TATRY S.A. zatrudni RECEPCJONISTKĘ/TĘ. Tel. 1820 63730. Szczegółowe informacje na stronie
  WWW: www.polskietatry.pl
 • PRACA | dam
  Praca Demontaż Pojazdów - 100-200zł/dzień - Raba Wyżna
  Tel.: 602177556
  E-mail: urbaniak.automotive@gmail.com
  WWW: http://auto-hol.rabawyzna.pl/
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 65 arów - szer. 32m - Skrzypne Górne. 508 007 181, 519 563 588.
 • PRACA | dam
  Hotel *** w Bukowinie Tatrzańskiej zatrudni kucharza/kucharkę, pomoc kuchenną. Elastyczny grafik pracy, stabilne warunki zatrudnienia, posiłki pracownicze.
  Tel.: 507645428
  E-mail: dyrektor.bukowina@nat.pl
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  RENAULT Megane 2009. 1.4 TCE 130KM. Przebieg 138000km
  Tel.: 603978976, 602104910
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Zamieść darmowe ogłoszenie na NIERUCHOMOSCI=DOMY.PL Zapraszamy
  E-mail: portal@nieruchomosci-domy.pl
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCZYNIE DO SKLEPU SPOŻYWCZEGO, na stałe - SUCHE - BIAŁY DUNAJEC - umowa o pracę. Elastyczny grafik.
  Tel.: 606 751 351.
 • PRACA | dam
  Szukam energicznej i pracowitej osoby do pracy przy produkcji serów, po ok 9h dziennie
  Tel.: 880810472
  Inne: 182658281
 • USŁUGI | budowlane
  HYDRAULIK. Witam oferuje usługi hydrauliczne wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania: Wymiana instalacji co. Wykonywanie instalacji co. Usuwanie awarii Montaże i naprawy instalacji wod-kan. Montaż i wymiany urządzeń sanitarnych Montaż piecy.
  Tel.: 788516032
  E-mail: andrzejwalkosz18@onet.pl
 • PRACA | dam
  KARCZMA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OD ZARAZ: BARMANA/-KĘ (17 zł/godz.), KELNERA/-KĘ (12 zł/godz.) z doświadczeniem. 533 226 109
 • PRACA | dam
  Willa w centrum Zakopanego zatrudni osobę na stanowisko RECEPCJONISTY. Oferujemy pracę w miłej atmosferze na preferencyjnych warunkach z możliwością rozwoju zawodowego. Wymagana znajomość języka angielskiego. CV prosimy przesyłać na adres recepcja.rekrutacja@wp.pl, lub kontakt telefoniczny 666 378 357.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KIEROWCĘ kategorii D
  Tel.: 606 286 379
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ ARCHITEKTA, niezbędna znajomość Archicada i dyspozycyjność -
  Tel.: 601 544 244
 • USŁUGI | budowlane
  Wykonam Posadzki Maszynowe z Mixokreta
  Tel.: 573035958
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Lokal 38m2 do wynajęcia w centrum Poronina.Lokal na parterze,wejście bezpośrednio od ulicy.
  Tel.: 886867989
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  MAZDA 5, serwisowane, zadbane, garażowane, r. 2008, diesel, stan bdb, oryginalna nawigacja z dotykowym ekranem, 2 komplety felg aluminiowych z oponami lato/zima, full opcja, 16.000 ZŁ -
  Tel.: 888 223 761.
 • USŁUGI | inne
  PROFESJONALNA WYCINKA - PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH. 691317098
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Firma Norweska zatrudni w Oslo, TYNKARZY, STOLARZY, MALARZY, MONTERÓW RUSZTOWAŃ, BLACHARZY ORAZ MŁODYCH DO PRZYUCZENIA W ZAWODZIE - TYNKARZ. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 1-3 tygodni. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • PRACA | dam
  WYPOŻYCZALNIA NART w Zakopanem zatrudni mężczyzn (18-29 lat). Praca: przygotowanie sprzętu do wypożyczenia, serwis narciarski. Dla zaangażowanych oferujemy przyuczenie do pracy i gwarantujemy doskonałe zarobki. CV - biuro@zakopane-goski.pl
  Tel.: 692987940
 • PRACA | dam
  PENSJONAT 10-POKOJOWY W PORONINIE ZATRUDNI z zakwaterowaniem (sprzątanie, przygotowanie śniadań), tel. 691888444
2020-01-23 00:00 Chirurgia i proktologia na światowym poziomie 2020-01-22 21:31 Ferie bez nudy 2020-01-22 20:30 Zachmurzony spektakl nad Tatrami 2020-01-22 19:41 Okradali skarbonki w kościołach. Zatrzymali ich zakopiańscy policjanci 1 2020-01-22 18:47 Wyburzanie ścian, usuwanie okien w Krościenku 2020-01-22 17:39 Elektrociepłownia - kontrowersyjny pomysł w Szaflarach 4 2020-01-22 16:37 Zablokują zakopiankę przed Pucharem Świata 8 2020-01-22 15:41 Ściąga na Dzień Dziadka 1 2020-01-22 14:29 Ulica tonie w ciemnościach. Kierowcy, uważajcie na pieszych 4 2020-01-22 13:24 Ściszamy muzykę o 20 % - mówi szef Pucharu Świata, Andrzej Kozak (WIDEO) 5 2020-01-22 13:03 Znowu wypadek pod Rysami 2020-01-22 11:54 Piękny poranek na Kalatówkach (WIDEO) 2020-01-22 11:35 To najdłuższy stok w Zakopanem 3 2020-01-22 10:56 Policyjne zatrzymanie po wczorajszej kolizji na Gładkiem w Zakopanem (WIDEO) 2020-01-22 10:39 Parada Gazdowska w Szaflarach odwołana 2020-01-22 10:15 Od jutra alarm antyterrorystyczny w całej Małopolsce 2020-01-22 10:03 Znaleźli trawkę, a w niej poszukiwanego 2020-01-22 09:32 Nowe obiekty dla parafian i pielgrzymów 5 2020-01-22 08:02 Megitza i Magda Steczkowska w kościele na Antałówce 2 2020-01-21 22:00 Swing time 2020-01-21 21:24 Mali Wiyrchowianie dla babć i dziadków 2020-01-21 20:35 Jazda po kontraście 18 2020-01-21 19:58 Nadciąga krótkie, ale nagłe załamanie pogody. Ratownicy TOPR ostrzegają 2020-01-21 19:34 Ostatnie przygotowania na Wielkiej Krokwi. Biletów na Puchar Świata nie ma 2020-01-21 19:00 Gloria 2020 na Bystrem 2020-01-21 18:10 Wjechał autem do szałasu i zniknął (WIDEO) 2 2020-01-21 17:45 Kulturalna zmiana 2 2020-01-21 17:22 Jasełka w „Jatkach” 1 2020-01-21 16:30 Rodzina dziękuje za pomoc w poszukiwaniach. Paweł zginął w górach, które kochał 2020-01-21 15:31 Co byśmy bez nich zrobili? 2020-01-21 15:30 Gabinet Urologiczny w Allmedica: Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego 2020-01-21 15:11 Charytatywny 12-godzinny Slalom Maraton na Szymoszkowej już w niedzielę 2020-01-21 14:50 Winter Classic i 70 tys zł dla Świderków 2020-01-21 14:46 Sposób na zimową nudę 2020-01-21 14:11 Utrudnienia w ruchu na nowej zakopiance 1 2020-01-21 13:50 Poszukiwany od dwóch dni turysta zginął w Tatrach 3 2020-01-21 13:36 Wszyscy chcą wyjechać na Kasprowy 2020-01-21 12:50 Znowu wypadek pod Rysami 2020-01-21 12:06 Ten mężczyzna ukradł biżuterię w Zakopanem 3 2020-01-21 10:45 Pożar sadzy w Nowem Bystrem 2020-01-21 10:31 Dziś słoneczny dzień na całym Podhalu i w Tatrach 2020-01-21 09:28 Śmierć starszej kobiety w płomieniach 2020-01-21 08:00 Rysy mistrzem w Sepak Takraw 1 2020-01-20 21:15 Przygarnij psa 2020-01-20 20:13 Po co oszukiwać się, że obowiązuje tu jakiś rozkład 6 2020-01-20 19:00 Skoki - zakaz ruchu w strefie B-1 1 2020-01-20 17:38 Ratownicy TOPR także prowadzą poszukiwania 42-letniego Pawła 2020-01-20 16:38 Chciałoby się jechać koleją lecz koleje nie tanieją 9 2020-01-20 15:25 Policyjni oszuści z podrabianymi legitymacjami 4 2020-01-20 15:18 Kiedy skończy się kocia niedola 3
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-01-22 22:30 1. Wojtek tak dla twojej świadomości bo musieli cię co dopiero wypuścić z jakiegoś ciemnego miejsca siewnik to jeszt maszyna co wsiewa ziarna do ziemia a na przykład Rosiewicza to inna maszyna haha jak zostałeś w 4 klasie i nie wiesz co jest co to nie komentuj pozdrawiam ekspercie :) 2020-01-22 22:23 2. Ale pomogło i lampy świecą. 2020-01-22 22:22 3. Nie znam gorszej Gminy...urzędasy fatalne,opryskliwe..po prostu tragedia...nowy wójt i zastepca..nie kompetentni..wygrali tylko dzięki przynależności do PIS!!! 2020-01-22 22:02 4. Może narazie nie przesadzajmy z tym wysokim poziomem. 2020-01-22 21:58 5. Rozwojowa bo mają sprawców... Kierownicy wezmą premie a policjantom zrobią postępowania za coś (jeszcze sami nie wiedzą za co ale to ustala w tej swoje kupce oficerow) 2020-01-22 21:13 6. Mieszkańcy tej czarnej dziury powinni się cieszyć ze nie sypia tej drogi solą bo w innym wypadku na lato z drogi stał by się tor z przeszkodami a skoro wójt mówił ze na biało to na biało 2020-01-22 21:11 7. Witam za nim Ktoś doda komentarz to prosił bym przeczytać warunki umowy a potem komentować Pozdrawiam ???? 2020-01-22 21:00 8. @Kier. Dobre, tylko nikt z nich w Sylwestra o tym nie myślał. Woleli pić. 2020-01-22 20:58 9. I bardzo dobrze im mniej tej hołoty tym lepiej i dla środowiska i mieskanców ,mamy juz dosyć turystów dosyć korków i rakotwórczego powietrza Zakopane to uzdrowisko kiedy pan to zrozumie panie Dorula.. 2020-01-22 20:58 10. W poprzednich latach ta droga była dobrze odśnieżana i nie było problemu, nie było też potrzeby aby ratrak z wyciągu narciarskiego musiał dopiero się z nią uporać jak to było w zeszłym roku.
2020-01-21 19:31 1. No, no, nie dziwota , że godajom, ze: to som jest MY i nazywo sie do NOS. Tak trzymać, piekno do cudu ta impreza , troche za mało tutok babć i dziadków... 2020-01-21 15:00 2. Świetny fotoreportaż... DZIĘKUJĘ! :-) 2020-01-17 21:00 3. W końcu coś w tej wsi się dzieje bo wcześniej to nic się nie działo może nie było wykwalifikowanych osób 2020-01-13 13:25 4. Napisz coś więcej na temat kościółka na Harendzie.Kiedy jest datowane powstanie tej niewielkiej świątyni, i jak się tam dostać 2020-01-07 10:33 5. Niesamowite wrażenia i bardzo dobre przesłanie z elementami karnawałowymi na polską nutę. Ciekawe kultywowanie tradycji i korzeni religijnych. Informatycznie mnie podobały się skonstruowane i przyozdobione szopki oraz kulturalna organizacja orszaku. Świetne odczucie mądrości i sensu wiary w Boga i dobro jakie on niesie - na chwałę Jezusa. Śliczny jest również w zakopanym drewniany kościółek z małym Jezuskiem koło Giewontu i Doliny Kościeliska. 2020-01-07 00:57 6. Nie jest najstarszy w Zakopanem. Tylko na Harendzie!!! 2020-01-01 14:59 7. Tłumy pod sceną w Zakopanem i rekord przed telewizorami: pik 8,015 mln o 22.43 na Z. Martyniuku. Sylwester śr: TVP2 6,06 mln (pik 8,015); Polsat 2,1 (pik 2,8 mln); TVN 1,3; (pik 2,08 mln). #SylwesterMarzeń to nowa polska tradycja. Dziękujemy widzom TVP za to wspaniałe zwycięstwo! Oby zawsze sie udało . Zaba z tłumem to niebezpieczna sprawa. dobrze ze miałem snieg na dachu, poniewaz inwacja trwała do 1 30 rano..mieszkancy rowni wiedza o co mi chodzi bo kurski z dorula w kordonie to inny swiat szczesliwego 2019-12-30 22:09 8. Naprawdę miło by się te zdjęcia oglądało gdyby była możliwość zobaczenia ich na pełnym ekranie. A tak to mamy od dołu "reklamy gugla" które nie dają się zamknąć, a od góry belkę z odnośnikami do różnych działów. W efekcie na fotki zostaje pół ekranu. 2019-12-29 13:44 9. Jasiu to tygodnik przyszedł do mnie, nie ja do tygodnika. Także wcale się nie chwalę, po prostu zgodziłem się udostępnić zdjęcia i opowiedzieć parę słów. Zjedz serniczka i wyjdź na spacer, bo ładna zima. 2019-12-28 21:42 10. Piękna wyprawa
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

Bojcorka

Album TP

FILMY TP