Reklama

2020-07-25 10:00:38

Reklama

Z archiwum Tygodnika

Podhalański generał

Reklama

Mieszkańcy Zakopanego z pewnością pamiętają te postać. Wysoki, szczupły, dystyngowany starszy pan w okularach, który mimo sędziwego wieku zadziwiał swą wyprostowaną sylwetką. Czasami, z okazji różnych uroczystości bądź rocznic patriotycznych widywano go w wojskowym mundurze dawnego kroju, z efektowną przedwojenną rogatywką ozdobioną orlim piórem. Otoczony szacunkiem przez zakopiańczyków, mieszkał wraz ze swą żoną - z pochodzenia Angielką - w willi przy ulicy Szymanowskiego 16, w której oboje przyjmowali niekiedy znamienitych gości. General brygady w stanie spoczynku Ludwik Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Ostatni generał II Rzeczypospolitej żyjący po wojnie w kraju, człowiek-legenda. Jeden z tych Polaków, którzy tworzyli piękne karty historii naszego narodu.

Podhalański generał

Mieszkańcy Zakopanego z pewnością pamiętają te postać. Wysoki, szczupły, dystyngowany starszy pan w okularach, który mimo sędziwego wieku zadziwiał swą wyprostowaną sylwetką. Czasami, z okazji różnych uroczystości bądź rocznic patriotycznych widywano go w wojskowym mundurze dawnego kroju, z efektowną przedwojenną rogatywką ozdobioną orlim piórem. Otoczony szacunkiem przez zakopiańczyków, mieszkał wraz ze swą żoną - z pochodzenia Angielką - w willi przy ulicy Szymanowskiego 16, w której oboje przyjmowali niekiedy znamienitych gości. General brygady w stanie spoczynku Ludwik Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Ostatni generał II Rzeczypospolitej żyjący po wojnie w kraju, człowiek-legenda. Jeden z tych Polaków, którzy tworzyli piękne karty historii naszego narodu.

Urodził się 20 lutego 1894 r. w Rzeszowie, w wieloletniej rodzinie robotnika masarskiego, jednak dzieciństwo i młodość spędził w Warszawie. Dość wcześnie włączył się w nurt działalności patriotycznej. Początkowo była to tajna I Drużyna Skautów im. R. Traugutta w Warszawie, a następnie Polskie Drużyny Strzeleckie, w których zdobywał pierwsze doświadczenia wojskowe, uzyskując w konspiracji stopień kaprala.W 1913 r. ukończył Gimnazjum Realno-Filologiczne J. Kreczmara w Warszawie i podjął studia w Akademii Handlowej w Antwerpii. Wybuch I wojny światowej sprawił, że w sierpniu 1914 r. wrócił do kraju i został żołnierzem II Brygady Legionów gen. J. Hallera.

W ciągu czterech lat wojny uczestniczył w licznych kampaniach, walcząc kolejno przeciwko wojskom trzech zaborców. Sławę zdobył w bitwie pod Rarańczą, Mołotkowem i Kaniowem. Niezwykle barwnym epizodem w jego wojennej biografii stał się udział w obronie Lwowa w listopadzie 918 r., gdzie jako kapitan dowodził załogą „Szkoły Sienkiewicza”. Współtworzył później we Francji „Błękitną Armię” i wraz z nią powrócił do Polski. W 1920 r. dowodził 4 pułkiem strzelców podhalańskich i wyróżnił się w bitwie pod Grannem, za co otrzymał Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari. Po wojnie zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk w Wojsku Polskim. Pełnił m.in. obowiązki dowódcy piechoty dywizyjnej w 20 DP w Baranowiczach, a w 1934 r. objął dowództwo elitarnej, stacjonującej w Przemyślu, 22 Dywizji Piechoty Górskiej. 

W 1935 roku gen. Kazimierz Sosnkowski w tzw. „Rocznej liście kwalifikacyjnej” tak opiniował ówczesnego pułkownika Borutę-Spiechowicza (...) Zamiłowany żołnierz, oddany całą duszą służbie. Umysłowość żywa. (…) uzdolnienia wojskowe duże. Charakter mocny. Twardy i nieustępliwy dla siebie (...). Energiczny. Niezwykle ambitny, ma wyraźnie uwydatnioną chęć zrobienia kariery, jednak nie w ujemnym znaczeniu tego słowa (…). W 1936 r. Boruta otrzymał nominację generalską. Na stanowisku dowódcy 22 DPG pozostał aż do wiosny 1939 r. W obliczu zagrożenia wojennego powierzono mu dowództwo Grupy Operacyjnej „Bielsko” (następnie „Boruta”) w składzie Armii „Kraków”.

W czasie kampanii wrześniowej jego oddziały skutecznie powstrzymywały napór wroga pod Wieliczką i na linii Dunajca. Choć wykrwawione, biły się także pod Tanwią i pod Tomaszowem Lubelskim. Tragiczny finał nastąpił 19 września w okolicach Rawy Ruskiej i Bełżca. Tam, ulegając przewadze wroga, Generał rozproszył swoje zdziesiątkowane oddziały. Wola walki oraz żołnierskie męstwo i poświęcenie nie mogły sprostać potężnej niemieckiej machinie wojennej. Grupa operacyjna „Boruta” przestała istnieć. Jej dowódca przedostał się do zajętego przez Rosjan Lwowa, gdzie wraz z gen. Żegotą-Januszajtisem usiłował założyć konspiracyjną organizację niepodległościową. Niestety, aresztowany w listopadzie 1939 r. przez NKWD spędził wiele miesięcy w więzieniach Lwowa oraz w osławionych moskiewskich Butyrkach i na Łubiance.

Uwolniony w sierpniu 1941 r. dzięki układowi Sikorski-Majski, włączył się w proces formowania Armii Polskiej w ZSRR. Mianowany dowódcą 5 Kresowej Dywizji Piechoty, w krótkim czasie i niezwykle trudnych warunkach zorganizował i wyszkolił sprawny związek taktyczny. W pamięci swoich podwładnych zachował się jako wybitna osobowość, pełna szacunku i życzliwości dla prostego żołnierza. Niestety, nie było mu dane wrócić do kraju najkrótszą drogą, z bronią w ręku. Wraz z ewakuacją Armii Polskiej na Bliski Wschód otrzymał nowe zadania. Początkowo mianowano go dowódcą polskich oddziałów w Iranie, a następnie - od października 1942 r. - objął dowództwo I Korpusu Pancerno- Motorowego w Szkocji.

W grudniu 1945 r. jako jeden z nielicznych generałów z PSZ na Zachodzie, powrócił do Polski. Znamienne były jego słowa, którymi umotywował swoją decyzję: „(...) Do kraju wraca ponad stutysięczna armia żołnierzy, nie może więc na jej czele stać pierwszy lepszy kapral (…)”. Przez następne pół roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy szefa Departamentu Piechoty i Kawalerii w MON. W czasie referendum w 1946 r. wszedł w konflikt z gen. Świerczewskim i podał się do dymisji. Opuścił Warszawę i wyjechał na Ziemie Odzyskane. Zamieszkał w Skolwinie k/Szczecina i przez 18 lat zajmował się rolnictwem oraz ogrodnictwem na 4-hektarowym gospodarstwie. Żył na uboczu, z dała od polityki i wydarzeń społecznych, inwigilowany przez ówczesne organa bezpieczeństwa.

Jego powrót do życia publicznego nastąpił w czasie „październikowej odwilży” 1956 r. Na wiecu oficerów rezerwy w Szczecinie w dn. 24.10.1956 r. wygłosił ponad godzinne przemówienie, przyjęte spontanicznymi oklaskami. Wkrótce został przewodniczącym Związku Inwalidów Wojennych i radnym WRN w Szczecinie. Czynnie udzielał się w sprawę odbudowy Zamku Piastowskiego. W 1964 r. wraz ze swym przyjacielem, pułkownikiem Władysławem Kaszyckim, osiedlił się w Zakopanem. Odtąd obydwaj poświęcili się wyłącznie działalności kombatanckiej. Generał zajmował się głównie sprawami bytowymi swoich dawnych podkomendnych, tzw. „Starej Wiary”, odznaczeniami oraz opieką nad miejscami pamięci narodowej. Wraz z generałem Romanem Abramowiczem, był autorem licznych petycji składanych do ówczesnych najwyższych władz partyjnych i państwowych, dotyczących ratowania przed sowiecką dewastacją Cmentarza Orląt Lwowskich. Jeden z listów adresowany był nawet do ówczesnego sekretarza generalnego KZPR, Leonida Breżniewa - i... niestety pozostał bez odpowiedzi.

Mimo podeszłego wieku Generał patronował licznym przedsięwzięciom o charakterze patriotyczno-niepodległościowym. Od 1974 r. przewodniczył niemal wszystkim uroczystościom kombatanckim na Jasnej Górze, a w 1980 r. poparł idee rodzącego się NSZZ „Solidarność”, występując m.in. jako honorowy gość na I Zjeździe Delegatów w gdańskiej hali „0livii”. Żył bardzo skromnie, nie posiadając nawet generalskiej emerytury, a jedynie rentę inwalidzką. W swoich ostatnich latach działał razem z p. Zończykową-Bohusz, na rzecz opieki nad kwaterą legionową na cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej. Często spotykał się również z byłymi żołnierzami placówki AK „Żuraw” przy okazji rozmaitych rocznic patriotycznych. Ubrany w swój przedwojenny generalski mundur, wzbudzał powszechny szacunek wśród mieszkańców Zakopanego. „Nasz Generał” - tak mówili o nim górale.

W 1984 roku, z okazji 90 rocznicy urodzin, sędziwego generała odwiedził m.in. kardynał Józef Glemp, a okolicznościowe życzenia przesłał Jan Paweł II.

Za swoje czyny bojowe generał Boruta-Spiechowicz odznaczony był m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, siedmiokrotnie Krzyżem Walecznych oraz wieloma innymi odznaczeniami polskimi i zagranicznymi, w tym m.in. Francuską legią Honorową V kl. Niestety, ostatniego Generała Września ‘39 Polska Ludowa nie raczyła nawet uhonorować Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939 r. Generał brygady w stanie spoczynku Ludwik Mieczysław Boruta-Spiechowicz, zmarł 13 października 1985 r. w szpitalu w Zakopanem, w wieku 91 lat i pochowany został na cmentarzu przy ul. Nowotarskiej w kwaterze legionistów. Jego pogrzeb - choć bez asysty wojska - stał się wielką manifestacją patriotyczną, w której wzięło udział kilkanaście tysięcy mieszkańców Podhala i delegacje z całej Polski. 

W żałobnym kondukcie kroczył m.in. Lech Wałęsa oraz sędziwi legioniści i młodociani harcerze. Kondolencyjną depeszę przesłał także Papież Jan Paweł II, pisząc w niej m.in.:

(...) Odszedł do wieczności wielki patriota, zasłużony w walce oręża na polach bitew. Człowiek prawy, który łączył w sobie Ojczyznę ziemską z Ojczyzną niebieską, uczucia patriotyczne i religijne (...).

Wraz z jego odejściem zamknęła się bezpowrotnie kolejna z pięknych kart historii polskiego oręża, w które General wpisał się swoim długim i niezwykłym życiem.

kpt. mgr Wojciech Grobelski

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
zielony 2020-07-27 09:55:42
Jego imię nosi Placówka Straży Granicznej w Zakopanem
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  2 MASZYNY STOLARSKIE: HEBLARKO-STRUGARKĘ PIŁĘ i WIERTNICĘ, cena 2350 - 500 304 797
  Tel.: 500 304 797
 • PRACA | dam
  Zatrudnię ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZNĄ/HIGIENISTKĘ - Zakopane - 604 232 488.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ POMOC KUCHENNĄ/SPRZĄTANIE POKOI na wakacje - Zakopane, Jaszczurówka - 601504486
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  PENSJONAT w Kościelisku - DWA OBIEKTY - Tel. 607 506 428
 • PRACA | dam
  Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem poszukuje OSOBY DO DZIAŁU KSIĘGOWO-KADROWEGO. Od kandydatów oczekujemy: 1. doświadczenia zawodowego w zakresie zagadnień kadrowo-księgowych, 2. wykształcenia min. średniego, 3. rzetelności, skrupulatności oraz dobrej organizacji własnej pracy. Aplikacje prosimy przesyłać do dnia 31 sierpnia 2020 r. na adres e-mail:dyrektor@cechzakopane.pl
  E-mail: dyrektor@cechzakopane.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Samodzielny LOKAL UŻYTKOWY o pow. 25 m2 z przeznaczeniem na hurtownię, magazyn, zakład usługowy - ul. Gimnazjalna, Zakopane, tel. 501682696.
 • USŁUGI | budowlane
  Łazienki Kuchnie płytki instalacje montaż. 602839607
  Tel.: 602839607
 • PRACA | dam
  PENSJONAT "Willa Park" W CENTRUM ZAKOPANEGO ZATRUDNI PRACOWNIKA DO PRZYGOTOWYWANIA ŚNIADAŃ ORAZ SPRZĄTANIA POKOI. Kontakt: 509170212
 • PRACA | dam
  PENSJONAT "Willa Park" W ZAKOPANEM ZATRUDNI: KIEROWNIKA RECEPCJI/RECEPCJONISTĘ. Kontakt: 509170212
 • USŁUGI | inne
  DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ, CERTYFIKOWANA, METODĄ FUMIGACJI. TANIO! 500 086003
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Sprzedam cieliczkę rasy Jersey. 880145487
  Tel.: 880145487
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, TAPETOWANIE, GŁADZIE, FARBY STRUKTURALNE I TYNKI DEKORACYJNE - Tel. 601 793 866, www.FABRYKASTRUKTURY.pl
  WWW: www.FABRYKASTRUKTURY.pl
 • PRACA | dam
  Restauracja Schronisko Smaków Magda Gessler w Bukowinie Tatrzańskiej zatrudni kucharza z doświadczeniem..kontakt@schroniskosmakow.pl 509825332
  Tel.: 509825332
  E-mail: kontakt@schroniskosmakow.pl
 • PRACA | dam
  Biuro Księgowe AUDITPLUS zatrudni do biura w Zakopanem: - SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH - pełna księgowość i KPiR - wymagane doświadczenie; - SPECJALISTÓW ds. kadr i płac - wymagane doświadczenie; Zadaniem zatrudnionych osób będzie obsługa księgowa prestiżowych klientów firmy przy współpracy z pozostałymi członkami zespołu i pracownikami klientów a także z doradcą podatkowym i biegłym rewidentem. Oferujemy: umowę o pracę w pełnym wymiarze, atrakcyjne zarobki, pracę od poniedziałku do piątku w firmie księgowej działającej na rynku ogólnopolskim i dobrą atmosferę w młodym, dynamicznym, kilkunastoosobowym zespole, szkolenia i wyjątkową szansę rozwoju osobistego. Wymagamy: zaangażowania w zlecone obowiązki i absolutnej dyskrecji Zgłoszenia proszę składać przesyłać na: praca@auditplus.pl
  E-mail: praca@auditplus.pl
 • PRACA | dam
  FIRMA NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ W NOWYM TARGU Z: FRYZJERAMI, KOSMETYCZKAMI, MANICURZYSTKAMI, MASAŻYSTAMI I REHABILITANTAMI - DO OTWARCIA WSPÓLNEGO SALONU. 608806408
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki maszynowe cementowo - wapienne, gipsowe. Atrakcyjna cena. 669790376
  Tel.: 669790376
 • PRACA | dam
  Przyjmę do pracy w Zakopanem KUCHARKI, POMOC KUCHENNĄ, BUFETOWE. Atrakcyjna płaca. Tel. 502271486.
 • PRACA | dam
  Skicontrol H.Martinczak.s.k.a. (Białka Tatrzańska) przedstawiciel na Polskę SKIDATA AG, zatrudni osobę na stanowisko: SERWISANT Oferujemy: umowę o pracę, niezbędne szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego. Wymagania: znajomość rozwiązań IT, wykształcenie techniczne, znajomość języka angielskiego, czynne prawo jazdy kat.B. Główne obowiązki: instalacja i serwis systemów kontroli dostępu; utrzymanie sieci teleinformatycznych Klienta; prowadzenie dokumentacji technicznej i serwisowej. CV prosimy przesyłać na adres praca@skicontrol.pl Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skicontrol H.Martinczak S.K.A. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowa 178 a. Pełną informację dot. RODO administrator prześle na e-mail.
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  DREWNIANE GÓRALSKIE DOMKI - DO PRZENIESIENIA - 668115397
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602 Tel.
 • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
  VIDEO - TRANSMISJA NA ŻYWO IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH (ŚLUBÓW, KOMUNII, POGRZEBÓW, itp.) - Tel. 605 670 650
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
2020-08-12 13:08 Wypadek na Rysach 2020-08-12 13:00 Mętna woda w Foluszowym Potoku 2020-08-12 12:45 Bilety na Moc Gór Festiwal z 20-procentowym rabatem dla Czytelników TP 2020-08-12 12:15 Nocny wypadek w Maruszynie 2020-08-12 11:30 Ponownie dużo zakażeń w Polsce 2020-08-12 10:59 Rekord zakażeń w powiecie nowotarskim 1 2020-08-12 10:45 Jedna z największych inwestycji w gminie prawie gotowa 2020-08-12 10:00 Jasiek z Gorców to był człowiek - instytucja 2020-08-12 09:00 Wizja nowej hali lodowej z szansą na realizację 1 2020-08-12 08:00 Remontowany nowotarski MOK rośnie w oczach 2020-08-11 21:45 Psy pod Zawratem - kto im pomoże (WIDEO) 5 2020-08-11 21:17 Kto widział Riko? 2020-08-11 21:00 Martyna Kasprzycka wygrała II etap festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej 1 2020-08-11 19:30 Wieczorne widoki z Wielkiego Kopieńca (WIDEO LIVE) 2020-08-11 19:00 Na rowerze po zapachy 2020-08-11 18:30 Na harfie i gitarze (WIDEO) 2020-08-11 18:18 Pracownik urzędu skierowany na test 2020-08-11 17:30 Budujemy dom Świderkom - czas szalunków 2020-08-11 16:40 Wypadek w Dolinie Roztoki 2020-08-11 16:30 Seniorzy chowają się w cieniu 2020-08-11 16:28 Wypadek na zakopiance 1 2020-08-11 15:46 Hala nowotarskiego lodowiska zamknięta - trwa dezynfekcja 2020-08-11 15:15 Śladami Anny Przemyskiej 2020-08-11 14:30 Niedziela na rauszu 2020-08-11 14:15 Koncert połączony z projekcją filmu 1 2020-08-11 13:45 Covid w zakładzie Wojasa 2 2020-08-11 13:30 Ek(O)chotnica 2020-08-11 12:30 Mężczyzna, który w sobotę zginął pod Ostrym Szczytem to Polak 2020-08-11 12:00 17 nowych zakażeń w powiecie nowotarskim 3 2020-08-11 11:30 Dziś nad Tatrami i Zakopanem sporo chmur 2020-08-11 10:50 Czekając na kolejkę (WIDEO) 2020-08-11 10:00 Niedokończone życie Wandy Rutkiewicz 2020-08-11 09:32 Na ekranie dobre komedie. Mamy bilety dla czytelników 2020-08-11 09:01 Neurologia zamknięta - zakażony ordynator 1 2020-08-11 08:55 Ryzykowne parkowanie 10 2020-08-11 08:09 Nocne rozruchy na Białorusi (wideo) 5 2020-08-11 00:27 Pożar w Długopolu (Zdjęcia) 2020-08-10 21:37 Wieża z pieczątką 2020-08-10 21:00 Skansen różnorodności 2020-08-10 20:30 We wtorek msza w 26. rocznicę tragicznej śmierci ratowników i pilotów 2020-08-10 20:05 Ogródki jak marzenie 2020-08-10 19:30 Pielgrzymka rowerowa dotarła na Hel 2020-08-10 18:45 Pięć mandatów dla romskiej orkiestry 21 2020-08-10 18:15 Białorusini już się nie zatrzymają na czerwonym świetle 4 2020-08-10 17:44 Żmija w kuchni, no prawie żmija… 2020-08-10 17:00 Ewakuacja turystki ze Żlebu Kulczyńskiego (WIDEO) 2020-08-10 16:44 Zakopiański Festiwal Literacki 2020-08-10 16:16 Mecenat Małopolski rozstrzygnięty 2020-08-10 15:30 Opryski wstrzymane - pszczoły uratowane 2 2020-08-10 14:45 Strażacy z Gliczarowa Górnego budują dom Świderkom 1
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-08-12 12:46 1. Witam. Mam od jutra zarezerwowany kilkudniowy pobyt wypoczynkowy w Nowym Targu. Czy może ktoś napisać ile jutro musiało by być zachorowań aby powiat nowotarski został objęty czerwoną strefą? 2020-08-12 10:56 2. Ci pseudomuzykanci to koszmar. Stoją w tym samym miejscu i wydzierają się tak, że nie można myśli skupić, nie można pracować, nie można odpoczywać. Przy tym nie tylko brzdękają na gitarach ale i walą w wielkie pudło rezonansowe zastępujące perkusję. I tak od południa do wieczora. Mieszkańcy ul. Krupówki i ci, którzy tam pracują. wielokrotnie zgłaszali i w Straży Miejskiej i Komendzie Powiatowej Policji popełnianie przez nich wykroczenia z art. 51 KW. Ale to zabawa z kotka i myszkę. Jak podjeżdżał patrol to oni chowali się za krzewami na klombach, albo rozchodzili się na cztery strony świata, by po chwili znowu się gromadzić i jeszcze głośniej wydzierać. Oj, w Zakopanem nie ma szeryfa. Ten co jest, to tylko atrapa. A atrapy (czytaj stracha) nawet już wróble się nie boją a co dopiero Słowaccy Romowie. 2020-08-12 10:20 3. Beata tam pójdzie. 2020-08-12 10:00 4. Czy wybrany przez urząd teren nie znajduje się w obszarze zalewowym? 2020-08-12 08:32 5. Poszły za turystami co jeść dawali, czekają na dokładkę 2020-08-12 08:29 6. podziękować tym co wchodzą z psami do tpn 2020-08-12 05:34 7. A jak się mają lisy z Nowego Targu? Wydaje mi się że psy do lasu i parku narodowego wprowadzać niewolno. 2020-08-11 22:38 8. Najlepiej czekać aż stanie się tragedia,te psy to ogromne zagrożenie dla nich samych, ale przede wszystkim dla ludzi......o tym mówi się od kilku dni.....czy służby wreszcie się obudzą.....koszmar 2020-08-11 22:03 9. Chyba wysłanie na przymusowy urlop w tym przypadku nie końca jest zgodne z kodeksem pracy 2020-08-11 21:45 10. Brawo Martynka!
2020-08-08 20:35 1. Wierćcie wierćcie. Nie ma to jak dobry PR. Bo póki co nie widzę, żeby na celu była ekologia. 2020-08-02 11:10 2. Rekonstrukcja nieco zafałszowana. W godzinie W ledwie co 20 powstaniec miał jakąkolwiek broń. 2020-07-29 14:50 3. Piękne miejsce i coraz bardziej popularne. A jeszcze 10-15 lat temu zwykle było tam pustawo nawet przy pięknej pogodzie. 2020-07-04 14:02 4. Jest i nasz Zacharko! Parcie ma chłopina na szkło nieopisane; lata 70 - 80 PZPR; później Solidarność; Loża Masońska Zamoyskiego i teraz PiS... 2020-07-04 13:24 5. Czemu on tego pedofila ułaskawił? Czemu tak opieszale działają z pedofilia kościelną? Czy mają w tym jakiś interes? 2020-07-03 23:52 6. to głosuj na tego,co go ta od olimpiady do JPIi porównała,będziesz miała i ośmiorniczki i ..... 2020-06-30 22:12 7. jakos tak nie widze ani dystansu, ani maseczek - jak to tak naprawde z tym wirusem jest? ja musze utrzymywac dystans spoleczny, kaganiec na ryj zakladac, a wladza nic nie musi... pad w towarzystwie zupelnie obcych osob na wyciagniecie reki, bez maski - jemu wolno, a normalnemu czlowiekowi nie??? no chyba ze ci ludzie to jego rodzina razem z nim mieszkajaca. 2020-06-24 23:02 8. Zakopane wita patriotę i wielkiego człowieka. U nas w Zakopanym wartości religijne są na pierwszym miejscu.Wspaniały człowiek. 2020-06-24 00:18 9. Z Poronina..... Gdyby to Lenin przyjechał to przyjabys go z szacunkiem ???????? 2020-06-23 22:53 10. Nie chcę takiego prezydenta na kolejnych 5 lat. Jestem zażenowana gdy oglądam jego wystąpienia na forum europejskim. Miał szansę jak nikt inny przez te lata zrobić coś pożytecznego dla Polski. Miał cały rząd partyjnych koleżków! Został pan- panie Duda jednostronnie wykorzystany przez Jarosława. Zdaje pan sobie z tego sprawę? Użył pana do swych celów! Za miesiąc po II turze nawet panu ręki nie poda- co i teraz robi z dużą niechęcią! Szymon Hołownia ma mój głos!!!!
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

Bojcorka

Album TP

FILMY TP