Reklama

2020-11-02 21:51:22

Zakopane

VII Zakopiański Bieg Niepodległości. Bez udziału publiczności

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Zakopiańskim Biegu Niepodległości.

VII ZAKOPIAŃSKI  BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – 5 KM 
MARSZ NORDIC WALKING – 5 KM, 
VII ZAKOPIAŃSKI INTEGRACYJNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – 400 M

REGULAMIN
Zawody rozgrywane są bez udziału publiczności !!!
Patronat honorowy – Starosta Powiatu Tatrzańskiego, Burmistrz Miasta Zakopane 
Organizator  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Partner Biegu – Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem
Patronat medialny – Tygodnik Podhalański

I. CEL ZAWODóW
1. Upamiętnienie 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Promocja miasta Zakopane i jego historii. 
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2020 r. w Zakopanem.
2. Trasa biegu zlokalizowana będzie na terenach Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem, ul. B. Czecha godzina 10.00 – start zawodników biegu integracyjnego na dystansie 400 metrów godzina 11.11 – start zawodników biegu oraz marszu nordic walking na dystansie 5 km            3. Zakończenie zawodów około godziny 12.30 – COS Zakopane.

III. TRASA, DYSTANS
1. Bieg odbywać się będzie na trasie o długości  5 km. i w całości przebiegać będzie po trasach biegowych Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem, ul. B. Czecha (trasa tartan, asfalt)
2. Bieg integracyjny – stadion tartanowy – dystans 400 metrów.
                                                                                                                        
IV. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 150 osób; w zależności od obowiązujących obostrzeń związanych z koronawirusem limit ten może ulec zmianie; w przypadku zmniejszenia liczby osób pierwszeństwo udziału w zawodach mają zawodnicy wg kolejności zgłoszeń.
2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu i marszu wynosi 60 minut.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 

V. ODBIóR PAKIETóW STARTOWYCH
1. Pakiety startowe odbierać można w dniu 11 listopada w godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem VIII niniejszego regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która zapisała się i uiściła opłatę startową. 

VI. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.                              2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że został poinformowany przez Organizatora o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z udziału w biegu, w pełni zdaje sobie sprawę z tych zagrożeń i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.                                                                                                                    
3. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.                                                                                                  4. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal.                                                                                                                                                           
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
6. Organizator nie zapewnia koszulki w pakiecie startowym, ale prosi zawodników aby ze względu na charakter biegu dominującymi kolorami w ich strojach sportowych były kolory biały i czerwony.

VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegu lub marszu nordic walking wynosi: 
- 40 zł, dla młodzieży szkolnej i zawodniczek/zawodników urodzonych w roku 1950 i starszych - 20 zł,
w biurze zawodów nie będą prowadzone zapisy oraz nie będą pobierane opłaty startowe                                                                                                                                                   start zawodników w biegu integracyjnym na dystansie 400 metrów jest bezpłatny.                                                   
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
3. Opłat należy dokonywać przez panel zgłoszeniowy.                                                                                        
4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu. 

VIII. BIURO ZAWODóW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie COS Zakopane, obok stadionu la i czynne będzie w dniu     11 listopada, w godzinach  9.00 – 10.30 / po tej godzinie pakiety nie będą wydawane/ 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do:  żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.                                                                                                         
X. KLASYFIKACJA
Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych
Junior K/Mosoby urodzone w latach 2004 i młodsze 
Senior K/Mosoby urodzone w latach 2003 -  1981
Masters K/Mosoby urodzone w latach 1980 – 1971
Weteran I K/Mosoby urodzone w latach 1970 – 1961
Weteran II Kosoby urodzone w latach 1960 i starsze
Weteran II Mosoby urodzone w latach 1960 – 1951
Super Weteran Mosoby urodzone w roku 1950 i starsze

XI.  NAGRODY:  
Bieg na 5 km: w kategoriach wiekowych za miejsca 1 – 3 statuetki oraz bony upominkowe o wartości 200 / 150 / 100 złotych                        
Marsz nordic walking:  w kategorii open kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3 statuetki.

XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel. 517589080 – Pan Leszek Behounek, 608326315 – Pan Wiesław Watras,      e-mail: biuro@mosir.zakopane.eu                                                              
2. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
3. Zawody odbędą się bez względu na pogodę                                                                                                          
4. Komisję sędziowską powołuje Organizator.                                                                                                                 
5. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące            6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.      7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.                                                                                                            
9. Bieg jest zaliczany do punktacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej: wyniki z biegu – wg rankingu, marsz nordic walking – punkty za udział (10 pkt.).


INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA ZAWODóW:
1. Wstęp na obiekt mają tylko osoby startujące w zawodach (wypełniona karta zawodnika) oraz rodzice/opiekunowie prawni osób niepełnoletnich startujących w zawodach, a także opiekunowie osób niepełnosprawnych startujących w biegu integracyjnym.
2. W biurze zawodów oraz  strefach startowych zawodnicy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust (maseczka, szalik, buff), ponadto w biurze zawodów obowiązuje dezynfekcja rąk oraz dystans społeczny.
3. W oznaczonej strefie startowej może znajdować się tylko jeden zawodnik, pozostali zawodnicy ustawiają się do startu w odstępach 2 metrowych w wyznaczonych strefach.
4. Zawodnicy startują pojedynczo wg numerów startowych (wg zadeklarowanego w zgłoszeniu przewidywanego czasu ukończenia biegu – od zawodników najszybszych do najwolniejszych)
5. Zdjęcie maski jest możliwe dopiero na linii startu.
6. Za metą obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (min 2 m) oraz obowiązek zakrycia ust i nosa.
7. W dekoracji biorą udział tylko osoby nagradzane.
8. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatora.
9. Rażące naruszanie zasad reżimu sanitarnego upoważnia organizatora do dyskwalifikacji zawodnika i usunięcia go z obiektu.

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
BaSta 2020-11-04 17:38:34
Ej Janowski, Janowski czytanie ze zrozumieniem się kłania. Komentujący przed Tobą napisał, że lista jest pełna tzn. nie ma już wolnych miejsc. Czego nie rozumiesz?
Janowski 2020-11-03 21:33:53
Bieg niepodległości ? a jakiej niepodległości - bieg bez biegaczy i bez publiczności - ciekawa niepodległość
Biegacz 2020-11-03 10:22:41
Wziąść udział w zawodach? W jaki sposób jak już od dawna nie ma możliwości zapisu bo lista jest pełna
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • PRACA | dam
  Fundacja Szczęśliwe Jutro zatrudni na stanowisko: DYREKTOR / WYCHOWAWCA Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Wróblówce k/Czarnego Dunajca. Wymagania: wykształcenie wyższe: pedagogiczne, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawczą, lub podyplomowe (psychologia, pedagogika, nauki o rodzinie, resocjalizacja); min.3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Wynagrodzenie: 4500zł brutto. Kontakt: biuro@szczesliwe-jutro.pl
 • KANCELARIE PRAWNE
  KANCELARIA PRAWNA "REALNOŚĆ" - 30 lat praktyki, biegła obsługa w języku angielskim: prawo rodzinne, spadkowe, uzyskiwanie i potwierdzanie polskiego obywatelstwa, inny zakres wg uzgodnień, telefon: +48601488071 (whatsapp),realnosc@kki.pl www.realnosc.eu
  E-mail: realnosc@kki.pl
  WWW: www.realnosc.eu
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupie dom na widokwej działce w Zakopanym lub Kościelisku. 660797241 b12.pl
  Tel.: 660797241 b12.pl
 • PRACA | dam
  ELEKTRONIKA I MONTAŻ: Firma szuka osoby ze znajomością podłączeń urządzeń elektrycznych i elektronicznych i montażu oczyszczalni ścieków i basenów. Informacje pod nr tel. 601 073 700
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Zdecydowanie DOM lub PENSJONAT W ZAKOPANEM. Może być do remontu. 666 535 535.
 • PRACA | dam
  Przedsiębiorstwo Budowlane Sikora zatrudni kierownika robót budowlanych, majstra budowlanego. 602629623sikorapbt@interia.pl
  Tel.: 602629623
  E-mail: sikorapbt@interia.pl
 • PRACA | dam
  Przedsiębiorstwo Budowlane Sikora zatrudni pracowników w zawodzie: malarz, murarz, cieśla, zbrojarz, pracownik budowlany. 602629623sikorapbt@interia.pl
  Tel.: 602629623
  E-mail: sikorapbt@interia.pl
 • USŁUGI | budowlane
  REMONTY, WYKOŃCZENIA, MALOWANIE, SZPACHLOWANIE, FLIZY, PANELE itp. DACHY, OBRÓBKI BLACHARSKIE. 796 544 016.
 • PRACA | dam
  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPNICY WIELKIEJ zatrudni LEKARZA do prowadzenia kwalifikacji do szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Atrakcyjne warunki pracy i wynagrodzenia. Tel. kontaktowy: 601 409 624
 • PRACA | dam
  Stacja Narciarska Szymoszkowa poszukuje, na sezon zimowy, pracowników na następujące stanowiska: - obsługa bramek - utrzymanie stoku - parkingowy - segregowanie odpadów komunalnych Więcej informacji pod nr tel.: 601 628 584
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
 • USŁUGI | inne
  STUDNIE - WIERCENIE STUDNI GŁĘBINOWYCH, PROJEKTOWANIE, DOKUMENTOWANIE, POZWOLENIA WODNOPRAWNE, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, GEOTECHNIKA, NADZORY GEOLOGICZNE, GEOLOGIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM. 606/6057 ; 12biuro@mhgeo.plmhgeo.pl. 606605712biuro@mhgeo.plwww.mhgeo.pl
  Tel.: 606605712
  E-mail: biuro@mhgeo.pl
  WWW: www.mhgeo.pl
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI MASZYNOWE, CEMENTOWO-WAPIENNE, GIPSOWE. Zapewniamy własny materiał. Wysoka jakość i doświadczenie. Szybkie terminy realizacji. 572 090 568.
 • NIERUCHOMOŚCI | pośrednictwo
  Obsługa domków i apartamentów. 788 633 633, www.zarzadzanieapartamentami.info
  WWW: www.zarzadzanieapartamentami.info
2021-01-18 14:05 Na Kasprowym metr śniegu, tęskno za nartami 2021-01-18 13:35 Kreatywnie dla babci i dziadka 2021-01-18 13:15 Kluczyki samochodowe ze świnką 2021-01-18 13:03 Zakopiańska kawiarnia Jaga otwarta. Wpadła policja (WIDEO) 1 2021-01-18 12:35 W sprawie chodzenia w górach "na morsa" 1 2021-01-18 12:02 Rekordowe minus 33 stopnie Celsjusza 1 2021-01-18 11:33 Mniej nowych zakażeń koronawirusem, mniej zgonów na Covid-19, mało testów 1 2021-01-18 11:01 Nałożonych 56 mandatów karnych i 9 wniosków do sądu 4 2021-01-18 10:00 Widok z okna Amerykana 2021-01-18 09:00 Wytęskniony pierwszy dzień w szkole (ZDJĘCIA) 5 2021-01-18 08:00 Rysica Filomena (WIDEO) 2021-01-18 07:21 Wielki mróz 2021-01-17 23:00 W lutym znów powitamy skoczków na Wielkiej Krokwi 2 2021-01-17 22:34 Zachód słońca i cudna zima na Turbaczu 2021-01-17 22:00 Zdobyliśmy Tarnicę, Turbacz i Babią Górę, nikt z nas nie ucierpiał 11 2021-01-17 21:25 Lekarz apeluje do górskich morsów 1 2021-01-17 20:45 Zakopiańscy przedsiębiorcy pytają o otwarcie biznesów. Stworzyli ankietę 9 2021-01-17 20:20 Skoki na pustej Wielkiej Krokwi (GALERIA) 2021-01-17 20:04 Kto widział żbika ze świecącymi oczami? (WIDEO) 1 2021-01-17 20:00 Dolina Olczyska zasypana śniegiem (ZDJĘCIA, WIDEO) 2021-01-17 19:14 Po Almanach na Rynek 2021-01-17 18:41 Kibicowanie wokół Wielkiej Krokwi 3 2021-01-17 18:36 Przybywa otwartych lokali, Sanepid wzmaga kontrole 12 2021-01-17 17:59 Nasi skoczkowie poza podium 2021-01-17 17:17 Pusto i romantycznie 2021-01-17 16:20 Konkurs indywidualny, policja sprawdza kibiców 2 2021-01-17 16:10 Jezioro w zimowej szacie 2021-01-17 15:45 Trybuny pełne śniegu, garstka kibiców przy straganach 4 2021-01-17 15:15 Lepiej późno niż wcale 2021-01-17 14:48 Puchar Świata w skokach - Wielka Krokiew gotowa 2021-01-17 14:44 Mroźny Dzień Śniegu pod Giewontem 2021-01-17 14:20 Tylko dziewięciu zarażonych na Podhalu 2021-01-17 13:44 Trasy na Chotarzu gotowe 1 2021-01-17 13:00 Zbiórka na pogorzelców z Zubrzycy 2021-01-17 12:10 Krwiobus na Równi Krupowej 2021-01-17 11:30 Koksownik dla zziębniętych turystów 1 2021-01-17 10:55 Wiktorówki, transmisja Mszy św. z muzyką góralską (WIDEO) 2021-01-17 10:40 Tak się zbudził dzień na Turbaczu 1 2021-01-17 10:00 Kryptonim „halny”. SB chciała nas dopaść 8 2021-01-17 09:28 Hipotermia i odmrożone kończyny 15 2021-01-17 09:25 Na razie duże mrozy, ale od wtorku zacznie wiać z południa 2021-01-17 08:56 Na Wierszykach czekamy na słońce (WIDEO) 2021-01-17 08:35 Słońce nad górami, pogoda na skitury 2 2021-01-17 08:02 Nawet na nartach przejście powyżej schronisk jest prawie niemożliwe (WIDEO) 2021-01-16 21:59 Turbacz w puchowej pierzynie 2021-01-16 21:31 W Smreku o Ziemi Świętej 1 2021-01-16 21:30 50 mandatów, 21 wniosków do sądu, odpalone race. Policja podsumowuje PŚ 15 2021-01-16 20:08 Dziś w rejonie Babiej Góry 4 akcje ratunkowe 10 2021-01-16 20:00 Nowy punkt ratowniczy GOPR 2021-01-16 19:10 Drugi stopień zagrożenia lawinowego na Babiej Górze
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-01-18 13:26 1. A gdzie Pitoń?? Liczy przedsiębiorców...??? ;D;D;D;D ***** *** 2021-01-18 13:24 2. Ludzie, mordują, bij zabij złoczyńców! Oni tam wirusa w solniczkach mają! Ale na policję i sanepid zawsze można liczyć :-) Brawo! A kwaterki śmigają na lewiźnie aż miło. A zgłoszenia na sąsiadów jarających w krematoriach śmieciami przepadają. Taka prosta góralska zawiść. Samemu targać mamonę a na innych kontrole nasyłać. Może by podesłać sanepidowi rozpiskę nielegalnych zgromadzeń w świątyniach? 2021-01-18 13:14 3. Arni, polska język to trudna język. 2021-01-18 13:12 4. Głos rozsądku 2021-01-18 13:11 5. Mogli ustawić autobus pod skocznią z dobrym widokiem na zeskok. Żniwa wszech czasów gwarantowane. Niejeden dałby się wykrwawić kilkukrotnie. 2021-01-18 12:54 6. Jak miło jak przyjemnie wirusa mało mało testów, a jak by zrobić 38 milionów testów i wyszlo 30 mil zakażonych to jaka różnica by była z przed a po, chyba żadna, tylko taka ze wczoraj nie wiedzielismy a dzis wiemy a skoro wiemy to co wszystkich do komory albo zamknąć cale kraje. 2021-01-18 12:42 7. No tak jacy aktywni ale jak mi ktoś na parkingu w bialy dzień w obecności czterech policjantów zagiął blotnik w samochodzie pytając czy który nie zważył nikt nic nie widział a dzialo sie pięć metrów dalej. 2021-01-18 12:28 8. Już dawno powinno tam być lodowisko. Przy niewielkim wkładzie mogłoby funkcjonować przez cały rok. Miasto by się ucieszyło że pozbyło się problemu. Kibice zadowoleni. Dwie pieczenie przy jednym ogniu, ekologicznie i oszczędnie. 2021-01-18 12:04 9. @Ella, dlaczego jeszcze nie zgłosiłaś sanepidowi i policji? Nikt za Ciebie tego nie zrobi. 2021-01-18 11:58 10. Do apartamentu w moim bloku przyjechali kolejni turyści z dziećmi w wieku szkolnym a podobno dzieci tak tęskniły za szkołą. Tylko w Polsce taka jest samowola w szkole, że dzieci mogą w dowolnym momencie bez ważnych powodów opuszczać szkołę. W Niemczech nie do pomyślenia.
2020-12-24 22:33 1. A poprawność noszenia maseczek w miejscach publicznych i w czasie zgromadzeń??? Kilka osób z tych fotek kwalifikuje się do nałożenia mandatu .... 2020-12-24 22:29 2. Fajny przegląd kto ma głęboko w poszanowaniu zasłanianie ust i nosa .... 2020-12-23 20:08 3. @druh Marek. Puknij się, ciężkie czasy dla młodych. W tamtych czasach mieli więcej możliwości. 2020-12-17 22:28 4. Oooo....To są moje widoki, dzięki Zośka, ale Tobie za dobrze, nej, dobrze ześ nie chytro i dajes nom sie napatrzeć. Wesołych Świąt i Pomyślności w Nowym Roku! Ale sie porobiyło na świecie, cy to sie kiedy skońcy? , Cy s nami, ludziskami fcom zrobić koniec, he? Żałosne są te komentarze. A cemu Lempart nie strajkuje? Nie dziwota , ze po tyk strajkach w całej Polsce wirus Covid-19 szaleje. Ze mnie on jesce nie dopod, to sie dziwuje.... Zdrowio do chuściny i tego, tamtego, hawtego syćkim zyce. Hej! 2020-12-16 13:35 5. Nie kuś mnie piękna. 2020-12-15 20:05 6. @druch Marek pewnie myślał o Frasyniuku poniżanym i żyjącym w nędzy 2020-12-14 17:23 7. Druh Marek... Pożyteczny druh Marek. Myśl, młody myśl... bądź jak pożyteczny druh Marek! 2020-12-13 21:55 8. Gdyby nie dojrzałość polityczna i odwaga ówczesnego przywództwa NSZZ Solidarność, Episkopatu Polski, KOR,organizacji pozarządowych a przede wszystkim klasy robotniczej wielkich zakładów dalej siedzieliśmy w PRL-u. Również po stronie rządowej znaleźli się ludzie ,dla których spokój społeczny i losy Polski były ważniejsze od partyjnych sztandarów. Stan wojenny pochłonął wiele ofiar, ale ich śmierć nie poszła na marne.Nie jesteśmy w RWPG,w Układzie Warszawskim, nie czekamy na paszporty i godzinami na granicach. Możemy rozwijać kraj dzięki pomocy z Unii Europejskiej i kształcić młodzież na zagranicznych uniwersytetach. Chętni do pracy za granicą przywożą twardą walutę i inwestują w lokalne rodzinne firmy. To wszystko dzięki tym ,którzy 13.grudnia 1981 r siedzieli w wiezieniach poniżani i pałowani. Dzisiaj wielu z nich jest zapomnianych, żyją skromnie a często są poniżani przez tych ,którzy trzęśli portkami i siedzieli cicho . Ci co 13.grudnia spali do południa dzisiaj rządzą i spijają miody jakie daje władza. Niestety, dawna bojowa Solidarność stała się przybudówką PiS-u. Oto jak jest ironia losu! 2020-12-11 20:14 9. Ładnie ale wolę wiosnę/lato/jesień. Nie lubię zimy, bardzo. 2020-12-07 11:10 10. Precz z komuną
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

FILMY TP

Pożegnania

Bojcorka