Akcja Tygodnika Podhalańskiego
Smog nas zabija. Tabliczka na furtkę "Nie palimy byle czym" czeka na Ciebie w redakcjach TP w Zakopanem, Nowym Targu i Szczawnicy

Reklama

2019-12-22 07:30:08

Krościenko n.D

Dzierżawca lodziarni wyjaśnia

Czy wójt Krościenka naruszył prawo posiadania oraz bezprawnie wzywał najemców do opróżnienia lokalu? - pyta dzierżawca lodziarni. To jego reakcja na wypowiedzi wójta na sesji rady gminy, które zacytowaliśmy wczoraj.

W nawiązaniu do artykułu TP "Dzierżawca nie chciał opuścić lodziarni. Interweniowała policja" http://24tp.pl/n/63734 otrzymaliśmy oświadczenie dzierżawcy:  

"Czy Wójt popełnił przestępstwo?

W 2013 roku została zawarta umowa najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Rynek 35 pomiędzy Wójtem Gminy Krościenko nad Dunajcem a Panem Józefem Kacwin. Umowa najmu lokalu została zawarta na czas oznaczony do stycznia 2023 roku.

Wójt Jan Dyda, mimo, iż zgodnie z art. 6 k.p.a  winien działać jedynie w granicach prawa, łamie ewidentnie  art. 673 kodeksu cywilnego gdyż w umowach najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony strony mogą wypowiedzieć najem jedynie w przypadkach określonych w umowie. W umowie z urzędem w §8 umów zostało określone rozwiązanie umów jedynie z upływem czasu na jaki zostaje zawarta. Brak wyszczególnienia przypadków wypowiedzenia umowy uniemożliwia skuteczne jej wypowiedzenie zarówno przez Wynajmującego Wójta  jak i  przez każdego Najemcę.  Takie rozwiązanie ma zabezpieczać zarówno najmujących jak i urząd jako wynajmującego. Wójt Naszej Gminy uznał, iż wbrew obowiązującemu prawu zgodnie z wygodnym jedynie dla Niego rozwiązaniem siłą wyrzuci  Najemce  na bruk proponując jedynie niedostosowany do prowadzenia jego działalności lokal. Takie bezprawne działanie krzywdzi uczciwie płacących Najemców. Należy podkreślić, iż takie zachowanie musi prowadzić do braku zaufania do władz Naszej Gminy.

Podkreślenia w tej bulwersującej sytuacji wymaga również fakt, prowadzenia przez Najemcę trzydziestoletniej działalności w tej lokalizacji, podczas których najemca  inwestował w reklamę zyskując latami ciężkiej pracy klientów. Działanie Wójta  - nie wywołujące skutków prawnych -  oświadczenie złożone w października 2019 roku o rozwiązaniu umowy najmu lokalu użytkowego doprowadza Najemcę w konsekwencji do wezwania funkcjonariuszy Policji do włamujących się na polecenie Ratusza robotników budowlanych. Nawet samo  kierowanie wezwań o opuszczenie lokalu jest sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (dokładniej z art. 673 k.c. ). Organy administracji nie mogą wykorzystywać swoich uprawnień niezgodnie z przepisami i z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie Wójta jest niewątpliwie  nadużywaniem władzy czy przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego  oraz  pozostaje sprzeczne ze społecznym poczuciem sprawiedliwości. Takie działanie zmusza pokrzywdzonych o wystąpienie z powództwem posesoryjnym o ochronę posiadania. Zaznaczyć trzeba iż władze zdają sobie z tego sprawę. Zastępca Wójta pan Tadeusz Topolski, dnia 20.12.19r podczas spisywania Protokołu z włamania, przez Policję, odpowiada z uśmiechem, iż Gmina liczy się z zapłatą odszkodowania, za bezprawne wejście do lokalu i poniesione przez nas straty, kompletnie nie biorąc pod uwagę faktu, iż pieniądze będą pochodzić z kieszeni podatników Naszej Gminy. Taki brak należytej staranności w wykonywaniu obowiązków przez Organ w Naszej Gminie, z pewnością doprowadzi do uszczuplenia budżetu które mogą być przeznaczone na inne ważniejsze cele. W naszym odczuciu również pozostają nadużyciem uprawnień Funkcjonariusza  Publicznego, który przekraczając je, działa na szkodę interesu publicznego, a także interesu prywatnego pokrzywdzonego Najemcy. Bezprawnie wyrzucony Najemca zapowiada złożenie stosownego zawiadomienia do organów ścigania".

***

Geneza sprawy

Lokal przy Rynku 35 wynajmuję nieprzerwanie od 1990 r. W roku 2015, po pojawieniu się informacji ze strony Urzędu Gminy, o planach rewitalizacji złożyłem zapytanie  do Wójta Gminy Jana Dydy z dnia 05.10.15r  czy przebudowa Ratusza wpłynie w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie lokalu (pismo do wglądu) .

W dn 02.11.15r, otrzymałem odpowiedź, że wstępny projekt przebudowy Ratusza uwzględnia pozostawienie lokalu użytkowego w miejscu gdzie obecnie prowadzona jest sprzedaż lodów (pismo do wglądu). Od tego czasu nie miałem żadnej informacji o konieczności likwidacji działalności ze względu na projekt rewitalizacji.

W dniu 01.10.19r otrzymałem, od Wójta  pismo wzywające do opuszczenia lokalu w ciągu 10 dni  - pismo do wglądu, wraz z propozycją lokalu zastępczego (w Sukiennicach), który nie był dostosowany do naszej działalności, a ponadto jego przyjęcie skutkowałoby tym, że jego obecny najemca musiałby zlikwidować swoją działalność.

Na spotkaniu w UG, powiedziano nam, że Gmina może mieć do wynajęcia lokal, tam gdzie bankomat. Okazało się, że lokal nie spełnia podstawowych wymagań.

Popieram staranie Urzędu Gminy o zewnętrzne pieniądze na rewitalizacje, oraz mając na uwadze dobro publiczne to my przedstawialiśmy różne  rzeczowe propozycje ugodowego załatwienia sprawy.
 
Jedną z nich była zgoda na wynajem omawianego na spotkaniu lokalu gdzie obecnie znajduje się bankomat. Wspomniany lokal ma zostać oddany do użytku dopiero w 2021 co wiąże się z brakiem prowadzenia działalności przez rok oraz kosztami adaptacji nowego miejsca. Wobec tego w ramach  chociaż częściowej rekompensaty zaproponowana została obniżka czynszu z przedłużeniem umowy w  lokalu przy ul Rynek 8  o 1/4  kwoty a nie o połowę jak podaje wójt. (pismo do wglądu).

Mimo to, podkreślamy, nie otrzymaliśmy żadnej formalnej propozycji, na wynajem tego lokalu, ani żadnego innego z oznaczonym okresem najmu i stawką czynszu.

Wójt przerwał negocjacje, mimo że chcąc ugodowo załatwić sprawę, wnosiliśmy o ich wznowienie, ale bez skutku (pisma do wglądu), wójt nie podjął żadnych konkretnych kroków by polubownie załatwić sprawę odrzucając propozycję mediacji(pismo do wglądu)

To od nas Wójt wymagał abyśmy przedstawiali różne propozycje, które teraz wykorzystuje i medialnie upublicznia.

Wójt przekazał plac budowy w miesiącu wrześniu, z wynajmowanym lokalem. W dn 20 grudnia za zgodą Wójta, bez żadnej informacji, włamano się do wynajmowanego lokalu, niszcząc go i wyrzucając z niego  wszystkie moje rzeczy i całe wyposażenie na ulicę i gdzieś wywieziono.

Widząc ten fakt zawiadomiłem Policję, i to był jedyny powód jej interwencji opisany w artykule z dnia 20.12. (Tyg Podh…”Dziś w związku z tym, że wykonawca rozpoczynał prace w miejscu, gdzie dotychczas była lodziarnia, a dzierżawca nie chciał opuścić wynajmowanego punktu interweniowała policja. - Były dzierżawca próbował w ten sposób wymusić na wykonawcy zaprzestanie prac’)

Wójt twierdzi że  ..TygPodh…”ostatecznie  wypowiedział umowę, choć została ona podpisana (…) bez możliwości jej rozwiązania”. Podczas wizji wice Wójt stwierdził, że Gmina liczy się z odszkodowaniem za bezprawne wejście do lokalu. Umowa na lokal obowiązuje do 2023r. "

Józef Kacwin

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Tp 2019-12-25 14:20:12
W Polsce jak złapią złodzieja to on robi aferę, że zatrzymanie naruszyło jego "dobra" i w ogóle jakim prawem do tego doszło...?. Komentarze o blokowaniu rewitalizacji? Chyba zwolennicy piją za dużo barszczu z procentami... Nikt nie wierzy w te wasze frazesy czy hasełka populistyczne. Jaki wójt uczciwy i konkretny to chyba wielu już się przekonało. Ale należy ujadać o wszystko byle by umniejszyć zaniedbania a najlepiej zrobić z gościa od koncepcji wybawcę gminy. Prawie jak z Tuska prezydenta eŁropy.... Wójt na dogadanie się miał pewnie z dwa lata- nie zrobił nic. Przedsiębiorca udostępnia pisma, które depczą tego włodarza, nic mu nie zaoferował, zerwał mediację, wydał plac z najemcami i jak zwykle opowiada jakieś bajki..... co więcej to dowiemy się pewnie przy akcji "szczęscie" bo bar chyba funkcjonuje. I mowa tu o blokowaniu inwestycji? takie bzdury to chyba sam ON musi pisać bo przerwa w pracy w gminie. Panie, za dużo barszczyku weszło.
Giz 2019-12-25 13:14:15
Umowa na A4 Katowice Kraków mówi wam to coś. Oczywiście niech sąd rozstrzygnie spór. A poza tym nie każdy się przejmuje ruderą w centrum wsi. Zburzyć to i PO kłopocie. Obejrzyjcie ile macie ruder i ile gotowych obiektów.
Absurd 2019-12-25 12:47:43
To ty niczego nie rozumiesz. Tu właśnie chodzi o istotne czynniki determinujące warunki rozwoju wobec jednego wiecznie wszystko blokującego. I fakt że On niby posiada jakaś umowę zawartą z bardzo transparentnym Stasiem nie ma wielkiego znaczenia, bo w świetle zaistaniałych okoliczności te zapisy są dyskusyjne. I nikt rozsądnych nie będzie hamował ważnych inwestycji (VeloDunajec, rewitalizacja rynku) tylko dlatego że nieświadomemu panu nie podoba się rozwój i zachciało się robić afery. Lepiej jakby tą energię poświecił na stworzenie czegoś wartościowego zamiast kreowanie awantur.
Umowa 2019-12-25 12:32:52
Wartość tej umowy, jej zapisy, sens, znaczenie wobec prawa i zaistniałych okoliczności oceni sąd. A tak w ogóle obok umów istnieją jeszcze normy społeczne, rozsądek i poczucie odpowiedzialności zbiorowej. Ktoś kto patrzy na świat tylko przez czubka własnego nosa i to jeszcze mylnie, właśnie tak się zachowuje: blokuje budowę ścieżki rowerowej, rewitalizacje itp. Szkoda tylko, że jako biznesmen nie potrafi zrozumieć że to właśnie rozwój może zapewnić mu popyt na jego usługi a nie pieniactwo, awantury i blokowanie wszystkiego.
umowa 2019-12-25 12:22:26
@Tragiczna postać, taką postacią to jesteś ty. Czy tak trudno zrozumieć, że nie ważne ile jest lodziarni na wsi, czy komuś z jednej czy drugie smakują, czy dzierżawca jest stary czy młody, czy łysy czy kudłaty. Tu chodzi o UMOWĘ a nie robienie z gęby gumioka, umowę na piśmie podpisane przez obie strony. Podejrzewam, że w Afryce poszczególne szczepy Afrykanów stosują się do swoich umów. Odnoszę wrażenie, że nie czytałeś poprzednich komentarze i kłapiesz jak baba.
Tragiczna postać 2019-12-25 01:49:00
Najpierw blokował ścieżkę rowerową na bulwarach, teraz próbuje blokować rewitalizacje rynku. I takie właśnie horyzonty i świadomość prezentuje biznesmen, który żyje z mieszkańców i turystów. Wstyd i hańba.
koala 2019-12-24 10:28:25
Nie ma ludzi głupich !!!!! Kto tak mówi - zasługuje na ogień piekielny - . Umowa jest a przebudowę nie wstrzyma ona i na okres ten trzeba cicho ustąpić w dobrej wierze . Radosnych Świąt
Tp 2019-12-24 09:43:34
Z jednej strony przytłaczające fakty ukazujące rozpuszczenie władzy. Rzeczowo. A z drugiej? chwytanie sie czego popadnie I brak odpowiedzi. Byle by tylko rozmydlic sprawę. Ludzie nie są głupi.
arturku 2019-12-24 08:49:18
Ten artykuł jest o rozpasaniu władzy i niegospodarności oczywiście na koszt podatnika trzeba się bawić. "...ale chyba bardziej tym że się nie udało wynająć kolejnego lokalu po zaniżonej cenie.." widać jaka "znajomość" tematu. Gdybyś był w Krościenku i potrafił czytać ze zrozumieniem... z artykułu nawet wynika to, że handlarz chciał w ramach rekompensaty przedłużyć umowę ze zmianą czynszu w wynajmowanym drugim lokalu, który obecnie wynajmuje. To jest ten lokal gdzie tam chyba wcześniej cepelia była. Umowę najmu można wypowiedzieć ale trzeba działać w granicach prawa a to zwolennikom obecnego włodarza chyba ciężko pojąć. Dlaczego nasz jaśnie panujący wójt nie podjął wcześniej żadnych kroków ?wtedy sąd by odpowiednio nakazał się dogadać nie narażając podatników na wypłatę odszkodowania. Masz rację, największą kreowaniem atrakcji jest remont ratusza natomiast jego genialny lokator zostanie wpisany na stałe jako atrakcja turystyczna do podziwiania. Jaki "konkretny" włodarz tacy jak widać zwolennicy. Na chwilę obecną to jeden opowiada bajki a handlarz przedstawił fakty mając wszystko udokumentowane, są miażdżące dla obecnego włodarza.. Ale skoro jest kwik i opowiadanie bajek mające na celu rozmydlić sprawę to dobrze, znaczy, zarzuty są w punkt...
Artur 2019-12-24 01:58:15
Ten artykuł i komentarze to taki łabędzi śpiew niby orędownika rozwoju gminy, któremu całkiem niedawno jakoś nie przeszkadzało blokowanie budowy VeloDunajec. Wtedy niespecjalnie przejmował się interesem społecznym, rozwojem turystyki, wpływami do gminy itp. A teraz niby wielce oburzony, ale chyba bardziej tym że się nie udało wynająć kolejnego lokalu po zaniżonej cenie. A te twierdzenia o braku możliwości wypowiedzenia umowy najmu są tyle samo warte co opowiadanie bajek, że lokal koło przystanku jest bardziej przystosowany do sprzedaży lodów niż lokal z bankomatem - jedno i drugie taka sama ruina. Jasno są sprecyzowane przesłanki kiedy może nastąpić wypowiedzenie nawet w przypadku umowy zawartej na określony termin i Dyda się z tego spokojnie wybroni. Z kolei pisanie, że to okno życia przy tym przystanku było jakimkolwiek kreatorem atrakcji turystycznych to marny argument. Niech szanowny lodziarz otworzy porządną lodziarnie i kawiarnie, remontując obiekt obok Kościoła, a wtedy będzie można powiedzieć że coś realnie kreuje, a nie uskutecznia standardy rodem PRL-u. Handel z okna przy przystanku jako atrakcja turystyczna w 2020 roku - dobry żart.
tatar 2019-12-23 18:08:52
Ludzie zastanówcie się w czym jest problem czy w inwestycji w ratusz czy we władzy która podpisała umowę bez możliwości wypowiedzenia tą umową powinno się zająć CBA popatrzcie w jaki sposób były sprzedawane gminne działki drewno itp. przyjrzyjcie się inwestycją i wykonawcą ostatnich 20 lat i zobaczycie całą prawdę
koala 2019-12-23 15:45:44
To co wstrzymać remont albo lody jeść z piachem ? W 2015 r wójt miał i ma inną wizje ? Plany przyszły inne kogo winić - Pałkę ? Czy tych ze Wsi , panie inspektor ?
Inspektor sanep 2019-12-23 13:57:59
Koala. Co ma sanepid do umowy. Może miejscowe zakonnice? Zastanów sie chłopie ze wsi. Tak robili za komuny konkurenci teraz wielce pobożni. Podpisuje si pod komentarzem Wacława.
Koala 2019-12-23 10:29:39
Na okres remontu - budowy lody nie powinny być sprzedawane w tym miejscu chyba obie strony są zgodne ? W dalszej kolejności to sanepid powinien się wypowiedzieć .
Wacław 2019-12-22 18:38:43
Proszę Państwa komentujących, nie ważne ile jest lodziarni w tej miejscowości, niech stoją po trzy na jednej ulicy. Tu chodzi o umowę. Jestem z pokolenia o którym się mówi, ubek, komuch i tak dalej, ale zawsze mnie obowiązywała umowa. Byłem nauczony na kursach i szkolenia, że umowa SŁOWNA też zobowiązuje a nie w stylu: "to była taka gadka". Z tego co widzę, to nam daleko do zachodu a do wschodu jeszcze dalej.
Szczęscie 2019-12-22 17:40:07
Sądząc po kilku komentarzach można odnieść wrażenie, że włodarz do komentowania zmobilizował swój cały sztab "intelektualistów". Opluwając jadem, sączą treści nie związane z tematem. Jak to mówią "kozak w necie ... w świecie". Ale to dobrze, takie działanie jedynie utwierdza pozostałych mieszkańców co do standardów pewnych osób, kompromitacja. Myślicie, że ludzi interesują jakieś bzdury? Kto czym handluje, czy też handlował? burgery, buty, lody- nie ma znaczenia. Ważny jest przede wszystkim fakt utraty dochodu z czynszów przez Gminę. Przykład lodów to tylko jednostka, na sytuację z punktu widzenia mieszkańca trzeba spojrzeć szerzej. Ponieważ śmiało można odnieść wrażenie, że Wójt ma jakieś kompleksy w tym temacie będąc na państwowym wikcie, gdyż jeśli jest tylko taka możliwość to usuwa on każdego przedsiębiorce z lokalu gminnego. Niestety podczas kariery pedagogicznej był chyba w konflikcie z matematyczką .... jeden lokal to jest w przybliżeniu 25 tyś czynszu dla gminy w skali roku. Likwidując 4 lokale mamy 100 na rok. W perspektywie pożal się Boże 5 letniej kadencji to jest pół miliona w gotówce z samego czynszu panie Dyda. Nie wliczając w to dochodów z podatków. Mało tego, w miejsce przedsiębiorców zatrudnia się urzędników co wytwarza następne koszty. Teraz jak można się dowiedzieć z artykułu rażąco zaniedbuje pan wykonywanie obowiązków. Obok wspomnianego lokalu codziennie przechodzi pan na papieroska w godzinach pracy, więc tak ciężko było mając gotowy projekt zacząć negocjację rok wcześniej z właścicielem by ewentualnie wybić mu w sądzie argumenty?? Samo rozpoczęcie negocjacji już po wydaniu placu budowy ??To jest porażka, pozostałości szkoda komentować panie Dyda bo właściciel przedstawia konkrety, które kompromitują pana jako włodarza. Teraz co w planie? Kasy nie ma to trzeba podwyżki...? Śmieci już poszły do góry. Mam nadzieję, że zapłaci pan odszkodowanie ZE SWOJEJ KIESZENI
Olcia 2019-12-22 16:10:43
Lokalizacja przy przystanku była strzałem w dziesiątkę dla turystów. Pewnie skończy się tym co zwykle w takich sprawach: dla turystów zniknie fajny punkt zakupu lodów, dla lodziarni po latach batalii w sądzie odszkodowaniem które zapłaci polski podatnik (właściciel straci parę lat życia na to) a dla wójta... awansem politycznym pewnie w innym okręgu :P
jono podkiwono 2019-12-22 16:02:12
panie wojcie jesli bedzie mial pan problemy to tylko powiadamiac sukcesywnie przez sezon pih us pip wtedy dowie sie jak dziala panstwo prawa
morda jak gumiok 2019-12-22 15:42:24
@turystka. Może zakup ci nie odpowiadał w tej lodziarni i każdy potrafi to uszanować, ale umowa to umowa. Niech ktoś z rządzących nie mówi, że Polska to państwo prawa. Pytam jakiego, chyba bananowego.
nalodzie 2019-12-22 15:38:52
Nie rozumiem tematu, są 2 punkty w Krościenku z tymi samymi lodami, z czego 1 punkt jest w większości zamknięty.
turystka 2019-12-22 13:02:16
to tam gdzie dziadek lyzke do lodow oblizuje?
Obiektywny 2019-12-22 12:10:22
I tak właściciel lodziarni nie wygra z urzędem, szkoda bicia piany. Jest to cel publiczny a interes jednostki się nie liczy. Za urzędem gminy wstawią się wszystkie organy Państwa nie wyłączając niezależnych sądów.
Miss 2019-12-22 10:58:35
No to się narobiło.
Ciekawe będzie zakończenie.
Szkoda lodziarni, smaczne lody - dobry prawnik i spore odszkodowanie albo dobra "ugoda" (lokal, czynsz kwestia dogadania się).
W Nowym Targu MOK, a w Krościenku Ratusz - kto będzie spłacał kredyty?
Janek 2019-12-22 10:29:49
Nasz Wójt ma mały problem bo myśl że jak ma plecy i dużo znajomości to może nie szanować poszczególnych jednostek ale jak to mowiol kto wojuje
Bober 2019-12-22 09:50:17
Po takim szczegółowym wyjaśnieniu sprawy przez wlasciciela i przy tylu dowodach pisemnych pan wójt. Może mieć duże problemy gdyż z tego co wiem to Józef nie jest jedynal ofiarą bezprawnego działania tego wójta. Tak że poszkodowani nie bac się i słać pozwy
kulosik 89 2019-12-22 09:43:12
kto z mieczem wojuje ....
Wspomnienia 2019-12-22 09:35:05
Tyle wspomnień z tymi lodami, zawsze jak przyjeżdzaliśmy do Krościenka były, a teraz ktoś to niszczy... przykro bardzo
jasia 2019-12-22 09:27:27
Olciu nie przejmuj się. Jak skończy sie remont to lody będą sprzedawane w kasie Urzedu zaraz przy wejściu.
Tp 2019-12-22 09:21:35
Inspektor nadzoru Marcin F. Radca prawny gminy Grażyna F. Zbieżność nazwisk czy dbanie o pracę męża? Wszystko na koszt podatnika
Olcia 2019-12-22 09:18:27
Ale jak to? Jestem turystyką i zawsze czekając na busa rozpływałam się nad rewelacyjnymi lodami z tego okienka. Jeszcze swego czasu sprzedawał je taki starszy Pan. To miejsce to legenda, wpisało się w miejscowy współczesny folklor. Takich miejsc symbolicznych się nie niszczy. Chyba, że prowadzi się politykę anty-turystyczną.
Cyklista 2019-12-22 08:52:36
No to dziadzio lodziarz się dorobił. Zamiast cieszyć się zasłużoną emeryturą rozpoczął nierówną walkę z machiną urzędniczą.
 • PRACA | dam
  Praca Demontaż Pojazdów - 100-200zł/dzień - Raba Wyżna
  Tel.: 602177556
  E-mail: urbaniak.automotive@gmail.com
  WWW: http://auto-hol.rabawyzna.pl/
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKA BUDOWLANA uzbrojona, 65 arów - szer. 32m - Skrzypne Górne. 508 007 181, 519 563 588.
 • PRACA | dam
  Hotel *** w Bukowinie Tatrzańskiej zatrudni kucharza/kucharkę, pomoc kuchenną. Elastyczny grafik pracy, stabilne warunki zatrudnienia, posiłki pracownicze.
  Tel.: 507645428
  E-mail: dyrektor.bukowina@nat.pl
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  RENAULT Megane 2009. 1.4 TCE 130KM. Przebieg 138000km
  Tel.: 603978976, 602104910
 • PRACA | dam
  UWAGA PRACA! Fakturzysta / Fakturzystka 1 dzień w tygodniu. Niedziela na popołudnia. Wymagane doświadczenie w obsłudze komputera. Mile widziana znajomość programu OPTIMA. Atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w Jabłonce. Tel 608-529-511.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Zamieść darmowe ogłoszenie na NIERUCHOMOSCI=DOMY.PL Zapraszamy
  E-mail: portal@nieruchomosci-domy.pl
 • PRACA | dam
  Zespół Pensjonatów "Dolina Białego" zatrudni RECEPCJONISTKĘ. Tel. 1820 63730 lub 603 750 122. Szczegółowe informacje na stronie
  WWW: www.polskietatry.pl
 • POŻYCZKI
  HIT NA PODHALU! POŻYCZKA DO 25 000 ZŁ. MASZ ZALEGŁOŚCI W BAZACH IDEALNY PRODUKT DLA CIEBIE, zła historia kredytowa nie jest istotna, JEŚLI MASZ GWARANTA. Zadzwoń do doradcy 18 542 40 56.
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCZYNIE DO SKLEPU SPOŻYWCZEGO, na stałe - SUCHE - BIAŁY DUNAJEC - umowa o pracę. Elastyczny grafik.
  Tel.: 606 751 351.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  PRZEDSIĘBIORCA POSZUKUJE W ZAKOPANEM LOKALU DO WYNAJĘCIA o pow. 60-200mkw na działalność gastronomiczną w promieniu 1 km od Krupówek. Tel. 606 112 110, 518 715 640
 • PRACA | dam
  Pensjonat na ul.Króle (Zakopane) szuka osoby do sprzątania pokoi (30h,całorocznie). Tel.
  Tel.: 781111769
 • PRACA | dam
  Szukam energicznej i pracowitej osoby do pracy przy produkcji serów, po ok 9h dziennie
  Tel.: 880810472
  Inne: 182658281
 • USŁUGI | budowlane
  HYDRAULIK. Witam oferuje usługi hydrauliczne wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania: Wymiana instalacji co. Wykonywanie instalacji co. Usuwanie awarii Montaże i naprawy instalacji wod-kan. Montaż i wymiany urządzeń sanitarnych Montaż piecy.
  Tel.: 788516032
  E-mail: andrzejwalkosz18@onet.pl
 • KOMUNIKATY
  Dziękujemy wszystkim uczestnikom Ostatniego Pożegnania Ś.P. Anny Pajerskiej w kościółku św. Anny, dnia 8 stycznia 2020 roku. Rodzina.
 • PRACA | dam
  KARCZMA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OD ZARAZ: BARMANA/-KĘ (17 zł/godz.), KELNERA/-KĘ (12 zł/godz.) z doświadczeniem. 533 226 109
 • PRACA | dam
  "TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. w Zakopanem zatrudni KIEROWCĘ do Zakładu Transportu Odpadów, praca stała, na pełen etat. nr tel. 18 20 25 633, e-mail:
  E-mail: tesko@tesko.pl
 • PRACA | dam
  Willa w centrum Zakopanego zatrudni osobę na stanowisko RECEPCJONISTY. Oferujemy pracę w miłej atmosferze na preferencyjnych warunkach z możliwością rozwoju zawodowego. Wymagana znajomość języka angielskiego. CV prosimy przesyłać na adres recepcja.rekrutacja@wp.pl, lub kontakt telefoniczny 666 378 357.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KIEROWCĘ kategorii D
  Tel.: 606 286 379
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ ARCHITEKTA, niezbędna znajomość Archicada i dyspozycyjność -
  Tel.: 601 544 244
 • USŁUGI | budowlane
  Wykonam Posadzki Maszynowe z Mixokreta
  Tel.: 573035958
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Lokal 38m2 do wynajęcia w centrum Poronina.Lokal na parterze,wejście bezpośrednio od ulicy.
  Tel.: 886867989
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA PLAC 7000mkw w Zakopanem oraz DOM - NA MAGAZYN. 502 658 638
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  MAZDA 5, serwisowane, zadbane, garażowane, r. 2008, diesel, stan bdb, oryginalna nawigacja z dotykowym ekranem, 2 komplety felg aluminiowych z oponami lato/zima, full opcja, 16.000 ZŁ -
  Tel.: 888 223 761.
 • PRACA | dam
  Hotel Eco Tatry*** zatrudni OSOBĘ DO KUCHNI. Tel. 608 088 017,
  E-mail: ksiegowosc@projinwest.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Szukam do WYNAJĘCIA, DŁUGOTERMINOWO DOMU w Zakopanem lub jego części pod działalność cateringową z możliwością kupna w przyszłości.
  Tel.: 506 099 671
  E-mail: zielaga@gmail.com
 • PRACA | dam
  Roznoszenie ULOTEK Zakopane. Atrakcyjne wynagrodzenie
  Tel.: 606 286 379
 • PRACA | dam
  Poszukuję kucharza do pracy w nowej restauracji w Bukowinie. Wynagrodzenie procent od utargu
  Tel.: 508266085
 • PRACA | dam
  Zatrudnię Ratownika Na Basen w ośrodku w Bukowinie Tatrzańskiej. Dobra Stawka, Wyżywienie. Praca Od Zaraz.
  Tel.: 601508758
  E-mail: praca@grandstasinda.pl
 • PRACA | dam
  Zatrudnię P.Kelnerkę / Kelnera do pracy w karczmie-praca na okres ferii zimowych (sezonu) Dzwońcie wesprzyj swoją pracą nasz fajny zespół:) !
  Tel.: 602611999
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ KOBIETĘ DO PRACY NA STANOWISKO KELNERKA lub POMOC KELNERSKA. Na stałe lub na sezon, z możliwością zamieszkania. Wynagrodzenie 3500 do 5400 brutto. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  Stacja Narciarska Szymoszkowa poszukuje pizzera na sezon zimowy. Więcej informacji pod numerem telefonu : 693-319-707
 • USŁUGI | inne
  PROFESJONALNA WYCINKA - PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH. 691317098
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ KOBIETĘ DO PRACY NA STANOWISKO OBIERAK-ZMYWAK. Praca stała 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Firma Norweska zatrudni w Oslo, TYNKARZY, STOLARZY, MALARZY, MONTERÓW RUSZTOWAŃ, BLACHARZY ORAZ MŁODYCH DO PRZYUCZENIA W ZAWODZIE - TYNKARZ. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 1-3 tygodni. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzory: jarzębina i parzenica (60/80), krokusy. GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • PRACA | dam
  WYPOŻYCZALNIA NART w Zakopanem zatrudni mężczyzn (18-29 lat). Praca: przygotowanie sprzętu do wypożyczenia, serwis narciarski. Dla zaangażowanych oferujemy przyuczenie do pracy i gwarantujemy doskonałe zarobki. CV - biuro@zakopane-goski.pl
  Tel.: 692987940
 • PRACA | dam
  PENSJONAT 10-POKOJOWY W PORONINIE ZATRUDNI z zakwaterowaniem (sprzątanie, przygotowanie śniadań), tel. 691888444
2020-01-17 21:19 Mgła na lotnisku nie odpuszcza, loty przekierowane 2020-01-17 21:14 Senior w zawieszeniu 2020-01-17 20:11 Krwisty zachód słońca 1 2020-01-17 19:44 Chyżniańskie opowieści 2020-01-17 19:00 Solarisem po mieście - przetarg rozstrzygnięty 2020-01-17 18:38 Milion na ciepło 2020-01-17 18:00 Sprzedam szkołę 3 2020-01-17 17:05 Pomóż ratować w Tatrach. Wesprzyj TOPR 2020-01-17 17:03 Zderzenie przy przejeździe kolejowym 7 2020-01-17 16:47 Byle do wiosny 1 2020-01-17 16:27 WILCZYŃSKI W SENSIE ŚCISŁYM 1 2020-01-17 16:22 Więcej gości pod Giewontem 1 2020-01-17 16:12 Wójt solo 2020-01-17 15:40 Rdzawka-Klikuszowa: Korek nasz powszedni 2020-01-17 15:25 Licytują dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2020-01-17 14:55 Korek między Białym Dunajcem a Poroninem 2020-01-17 14:22 Popularne lodowiska w Zakopanem 2020-01-17 14:14 Kolejny (bez)pański pies 1 2020-01-17 14:00 Eleni na Harendzie 2020-01-17 13:37 Pod Krokwią turystów nie brakuje 2020-01-17 13:34 Ten pies biega po Czajkach 2020-01-17 13:24 Podziękowania dla strażaków za akcję w czasie burzy pod Giewontem 2 2020-01-17 13:23 „Zimę w Mieście” czas zacząć 2020-01-17 13:08 Tłumy na noworocznym otwarciu 2020-01-17 13:00 Małopolski Konkurs Kolęd w nowotarskim ratuszu 2020-01-17 13:00 Ile kosztuje prowadzenie ciąży prywatnie? 2020-01-17 12:37 Spory ruch na zakopiance 2020-01-17 12:14 Wyślijcie nam zdjęcia ze swojej studniówki 2020-01-17 11:06 Herb jak nowy, logo też 3 2020-01-17 10:31 Mgła paraliżuje lotnisko w Balicach 2020-01-17 09:58 Kominy dymią, poranek w smogu (WIDEO) 9 2020-01-17 08:57 Obrazek dowodem w sprawie - Chrystus już jest królem, nie trzeba go intronizować 2 2020-01-17 08:01 Jak ratować życie 2020-01-16 22:33 Tak wschodziło dziś słońce nad Tatrami Słowackimi 1 2020-01-16 22:08 Katastrofalna jakość powietrza w Nowym Targu, Rabce i Zakopanem 11 2020-01-16 21:29 Gotowi w góry 2020 2020-01-16 20:32 W Tatrach będzie wiało. W niedzielę spadnie śnieg? 2020-01-16 19:38 Segregacja. Miasto przygotowało ściągę 3 2020-01-16 18:49 Kierowca na Krupówkach ukarany wysokim mandatem 7 2020-01-16 18:41 Dekalog narciarza. Tych zasad powinien przestrzegać każdy 2020-01-16 18:11 Zbigniew Strama nowym sekretarzem miasta 1 2020-01-16 17:38 I jak tu dojść na przystanek? Auta parkują gdzie popadnie 13 2020-01-16 16:52 W Gwatemali - kolejne spotkanie z cyklu „MOK na walizkach” 2020-01-16 16:40 Na biegówki do Waksmundu 2020-01-16 15:44 Salon poezji z Zuzanną Skolias 2020-01-16 15:34 Koń się spłoszył 3 2020-01-16 15:16 Stłuczka na ul. Piłsudskiego w Zakopanem 2020-01-16 14:43 Duży ruch w Zakopanem 2 2020-01-16 14:08 Kolizja w centrum Nowego Targu 1 2020-01-16 14:04 Śmierć narciarza na Chopoku 3
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-01-17 21:43 1. Tam akurat urzadzili sobie darmowy parking 2020-01-17 21:15 2. Take sobie mysle czy nie lepiej gdyby szkołe przekształcić na mieszkania i wynajmować. Skorzystała by z tego gmina i również ludzie których nie stać na kupno mieszkania albo budowe domu. Przydało by się to ludziom młodym którzy chcą zamieszkać na swoim ale nie koniecznie wyprowadzać się do miasta. 2020-01-17 20:57 3. A gdzie policja lub straż miejska oni od tego są jak można nie pomóc zwierzęciu, a jak by się znalazł właściciel to ukarać chyba w tym mieście jest schronisko dla zwierząt no panowie policjańci lub ze straży miejskiej działaj ie na co czekacie aż pies zdechnie czy jak zostanie przejechany 2020-01-17 20:57 4. To czerwona zaraza na zachodzie. 2020-01-17 20:49 5. Ciekawi mnie jak głosowali krempaszanie w wyborach parlamentarnych w 2015r 2020-01-17 20:48 6. Trzeba zrobić strajk to oni wlonczom te światła 2020-01-17 20:17 7. Dyrektorowi z Torunia świeczkę a gawiedzi ogarek. Tak się wygrywa wybory. 2020-01-17 20:01 8. Jedni mają w tyłku czym palą innych nie stać, władza nie robi nic... A liczba zachorowań na nowotwory w naszym rejonie jest jedną z najwyższych w kraju (jak nie najwyższą, nie pamiętam dokładnie). Co, więcej u nas papierosów się pali? Jedzenie gorsze? Dzieci są szczególnie narażone na skutki smogu. Krótkie drogi oddechowe, dużo częstszy oddech (o około 1/3)... Może warto coś zrobić póki są zdrowe? 2020-01-17 19:42 9. Standardowo. Światełka nie działają to burasy samochodowe nie wiedzą kto ma pierwszeństwo przejazdu. 2020-01-17 18:37 10. To po co budowali potęzne budynki Gimnazjalne. Trzeba było zrobić jak w niektórych Gminach - stworzyć zespoły szkół.
2020-01-13 13:25 1. Napisz coś więcej na temat kościółka na Harendzie.Kiedy jest datowane powstanie tej niewielkiej świątyni, i jak się tam dostać 2020-01-07 10:33 2. Niesamowite wrażenia i bardzo dobre przesłanie z elementami karnawałowymi na polską nutę. Ciekawe kultywowanie tradycji i korzeni religijnych. Informatycznie mnie podobały się skonstruowane i przyozdobione szopki oraz kulturalna organizacja orszaku. Świetne odczucie mądrości i sensu wiary w Boga i dobro jakie on niesie - na chwałę Jezusa. Śliczny jest również w zakopanym drewniany kościółek z małym Jezuskiem koło Giewontu i Doliny Kościeliska. 2020-01-07 00:57 3. Nie jest najstarszy w Zakopanem. Tylko na Harendzie!!! 2020-01-01 14:59 4. Tłumy pod sceną w Zakopanem i rekord przed telewizorami: pik 8,015 mln o 22.43 na Z. Martyniuku. Sylwester śr: TVP2 6,06 mln (pik 8,015); Polsat 2,1 (pik 2,8 mln); TVN 1,3; (pik 2,08 mln). #SylwesterMarzeń to nowa polska tradycja. Dziękujemy widzom TVP za to wspaniałe zwycięstwo! Oby zawsze sie udało . Zaba z tłumem to niebezpieczna sprawa. dobrze ze miałem snieg na dachu, poniewaz inwacja trwała do 1 30 rano..mieszkancy rowni wiedza o co mi chodzi bo kurski z dorula w kordonie to inny swiat szczesliwego 2019-12-30 22:09 5. Naprawdę miło by się te zdjęcia oglądało gdyby była możliwość zobaczenia ich na pełnym ekranie. A tak to mamy od dołu "reklamy gugla" które nie dają się zamknąć, a od góry belkę z odnośnikami do różnych działów. W efekcie na fotki zostaje pół ekranu. 2019-12-29 13:44 6. Jasiu to tygodnik przyszedł do mnie, nie ja do tygodnika. Także wcale się nie chwalę, po prostu zgodziłem się udostępnić zdjęcia i opowiedzieć parę słów. Zjedz serniczka i wyjdź na spacer, bo ładna zima. 2019-12-28 21:42 7. Piękna wyprawa 2019-12-28 09:40 8. Ten pożar to ..."samozapalenie". 2019-12-27 22:01 9. @Jaś I co z tego? Nie chwalą się to ich sprawa. A ja sobie chętnie oglądam fotki z takiej wyprawy. 2019-12-27 12:46 10. znam ludzi co na motorach w lipcu i sierpniu przejechali 15 tyś.kilometrów przez Gruzję Armenię i tak się nie chwalą.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

Pożegnania

Bojcorka

FILMY TP