Reklama

2019-12-22 07:30:08

Reklama

Krościenko n.D

Dzierżawca lodziarni wyjaśnia

Reklama

Czy wójt Krościenka naruszył prawo posiadania oraz bezprawnie wzywał najemców do opróżnienia lokalu? - pyta dzierżawca lodziarni. To jego reakcja na wypowiedzi wójta na sesji rady gminy, które zacytowaliśmy wczoraj.

W nawiązaniu do artykułu TP "Dzierżawca nie chciał opuścić lodziarni. Interweniowała policja" http://24tp.pl/n/63734 otrzymaliśmy oświadczenie dzierżawcy:  

"Czy Wójt popełnił przestępstwo?

W 2013 roku została zawarta umowa najmu lokalu użytkowego położonego w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Rynek 35 pomiędzy Wójtem Gminy Krościenko nad Dunajcem a Panem Józefem Kacwin. Umowa najmu lokalu została zawarta na czas oznaczony do stycznia 2023 roku.

Wójt Jan Dyda, mimo, iż zgodnie z art. 6 k.p.a  winien działać jedynie w granicach prawa, łamie ewidentnie  art. 673 kodeksu cywilnego gdyż w umowach najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony strony mogą wypowiedzieć najem jedynie w przypadkach określonych w umowie. W umowie z urzędem w §8 umów zostało określone rozwiązanie umów jedynie z upływem czasu na jaki zostaje zawarta. Brak wyszczególnienia przypadków wypowiedzenia umowy uniemożliwia skuteczne jej wypowiedzenie zarówno przez Wynajmującego Wójta  jak i  przez każdego Najemcę.  Takie rozwiązanie ma zabezpieczać zarówno najmujących jak i urząd jako wynajmującego. Wójt Naszej Gminy uznał, iż wbrew obowiązującemu prawu zgodnie z wygodnym jedynie dla Niego rozwiązaniem siłą wyrzuci  Najemce  na bruk proponując jedynie niedostosowany do prowadzenia jego działalności lokal. Takie bezprawne działanie krzywdzi uczciwie płacących Najemców. Należy podkreślić, iż takie zachowanie musi prowadzić do braku zaufania do władz Naszej Gminy.

Podkreślenia w tej bulwersującej sytuacji wymaga również fakt, prowadzenia przez Najemcę trzydziestoletniej działalności w tej lokalizacji, podczas których najemca  inwestował w reklamę zyskując latami ciężkiej pracy klientów. Działanie Wójta  - nie wywołujące skutków prawnych -  oświadczenie złożone w października 2019 roku o rozwiązaniu umowy najmu lokalu użytkowego doprowadza Najemcę w konsekwencji do wezwania funkcjonariuszy Policji do włamujących się na polecenie Ratusza robotników budowlanych. Nawet samo  kierowanie wezwań o opuszczenie lokalu jest sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (dokładniej z art. 673 k.c. ). Organy administracji nie mogą wykorzystywać swoich uprawnień niezgodnie z przepisami i z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie Wójta jest niewątpliwie  nadużywaniem władzy czy przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego  oraz  pozostaje sprzeczne ze społecznym poczuciem sprawiedliwości. Takie działanie zmusza pokrzywdzonych o wystąpienie z powództwem posesoryjnym o ochronę posiadania. Zaznaczyć trzeba iż władze zdają sobie z tego sprawę. Zastępca Wójta pan Tadeusz Topolski, dnia 20.12.19r podczas spisywania Protokołu z włamania, przez Policję, odpowiada z uśmiechem, iż Gmina liczy się z zapłatą odszkodowania, za bezprawne wejście do lokalu i poniesione przez nas straty, kompletnie nie biorąc pod uwagę faktu, iż pieniądze będą pochodzić z kieszeni podatników Naszej Gminy. Taki brak należytej staranności w wykonywaniu obowiązków przez Organ w Naszej Gminie, z pewnością doprowadzi do uszczuplenia budżetu które mogą być przeznaczone na inne ważniejsze cele. W naszym odczuciu również pozostają nadużyciem uprawnień Funkcjonariusza  Publicznego, który przekraczając je, działa na szkodę interesu publicznego, a także interesu prywatnego pokrzywdzonego Najemcy. Bezprawnie wyrzucony Najemca zapowiada złożenie stosownego zawiadomienia do organów ścigania".

***

Geneza sprawy

Lokal przy Rynku 35 wynajmuję nieprzerwanie od 1990 r. W roku 2015, po pojawieniu się informacji ze strony Urzędu Gminy, o planach rewitalizacji złożyłem zapytanie  do Wójta Gminy Jana Dydy z dnia 05.10.15r  czy przebudowa Ratusza wpłynie w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie lokalu (pismo do wglądu) .

W dn 02.11.15r, otrzymałem odpowiedź, że wstępny projekt przebudowy Ratusza uwzględnia pozostawienie lokalu użytkowego w miejscu gdzie obecnie prowadzona jest sprzedaż lodów (pismo do wglądu). Od tego czasu nie miałem żadnej informacji o konieczności likwidacji działalności ze względu na projekt rewitalizacji.

W dniu 01.10.19r otrzymałem, od Wójta  pismo wzywające do opuszczenia lokalu w ciągu 10 dni  - pismo do wglądu, wraz z propozycją lokalu zastępczego (w Sukiennicach), który nie był dostosowany do naszej działalności, a ponadto jego przyjęcie skutkowałoby tym, że jego obecny najemca musiałby zlikwidować swoją działalność.

Na spotkaniu w UG, powiedziano nam, że Gmina może mieć do wynajęcia lokal, tam gdzie bankomat. Okazało się, że lokal nie spełnia podstawowych wymagań.

Popieram staranie Urzędu Gminy o zewnętrzne pieniądze na rewitalizacje, oraz mając na uwadze dobro publiczne to my przedstawialiśmy różne  rzeczowe propozycje ugodowego załatwienia sprawy.
 
Jedną z nich była zgoda na wynajem omawianego na spotkaniu lokalu gdzie obecnie znajduje się bankomat. Wspomniany lokal ma zostać oddany do użytku dopiero w 2021 co wiąże się z brakiem prowadzenia działalności przez rok oraz kosztami adaptacji nowego miejsca. Wobec tego w ramach  chociaż częściowej rekompensaty zaproponowana została obniżka czynszu z przedłużeniem umowy w  lokalu przy ul Rynek 8  o 1/4  kwoty a nie o połowę jak podaje wójt. (pismo do wglądu).

Mimo to, podkreślamy, nie otrzymaliśmy żadnej formalnej propozycji, na wynajem tego lokalu, ani żadnego innego z oznaczonym okresem najmu i stawką czynszu.

Wójt przerwał negocjacje, mimo że chcąc ugodowo załatwić sprawę, wnosiliśmy o ich wznowienie, ale bez skutku (pisma do wglądu), wójt nie podjął żadnych konkretnych kroków by polubownie załatwić sprawę odrzucając propozycję mediacji(pismo do wglądu)

To od nas Wójt wymagał abyśmy przedstawiali różne propozycje, które teraz wykorzystuje i medialnie upublicznia.

Wójt przekazał plac budowy w miesiącu wrześniu, z wynajmowanym lokalem. W dn 20 grudnia za zgodą Wójta, bez żadnej informacji, włamano się do wynajmowanego lokalu, niszcząc go i wyrzucając z niego  wszystkie moje rzeczy i całe wyposażenie na ulicę i gdzieś wywieziono.

Widząc ten fakt zawiadomiłem Policję, i to był jedyny powód jej interwencji opisany w artykule z dnia 20.12. (Tyg Podh…”Dziś w związku z tym, że wykonawca rozpoczynał prace w miejscu, gdzie dotychczas była lodziarnia, a dzierżawca nie chciał opuścić wynajmowanego punktu interweniowała policja. - Były dzierżawca próbował w ten sposób wymusić na wykonawcy zaprzestanie prac’)

Wójt twierdzi że  ..TygPodh…”ostatecznie  wypowiedział umowę, choć została ona podpisana (…) bez możliwości jej rozwiązania”. Podczas wizji wice Wójt stwierdził, że Gmina liczy się z odszkodowaniem za bezprawne wejście do lokalu. Umowa na lokal obowiązuje do 2023r. "

Józef Kacwin

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Tp 2019-12-25 14:20:12
W Polsce jak złapią złodzieja to on robi aferę, że zatrzymanie naruszyło jego "dobra" i w ogóle jakim prawem do tego doszło...?. Komentarze o blokowaniu rewitalizacji? Chyba zwolennicy piją za dużo barszczu z procentami... Nikt nie wierzy w te wasze frazesy czy hasełka populistyczne. Jaki wójt uczciwy i konkretny to chyba wielu już się przekonało. Ale należy ujadać o wszystko byle by umniejszyć zaniedbania a najlepiej zrobić z gościa od koncepcji wybawcę gminy. Prawie jak z Tuska prezydenta eŁropy.... Wójt na dogadanie się miał pewnie z dwa lata- nie zrobił nic. Przedsiębiorca udostępnia pisma, które depczą tego włodarza, nic mu nie zaoferował, zerwał mediację, wydał plac z najemcami i jak zwykle opowiada jakieś bajki..... co więcej to dowiemy się pewnie przy akcji "szczęscie" bo bar chyba funkcjonuje. I mowa tu o blokowaniu inwestycji? takie bzdury to chyba sam ON musi pisać bo przerwa w pracy w gminie. Panie, za dużo barszczyku weszło.
Giz 2019-12-25 13:14:15
Umowa na A4 Katowice Kraków mówi wam to coś. Oczywiście niech sąd rozstrzygnie spór. A poza tym nie każdy się przejmuje ruderą w centrum wsi. Zburzyć to i PO kłopocie. Obejrzyjcie ile macie ruder i ile gotowych obiektów.
Absurd 2019-12-25 12:47:43
To ty niczego nie rozumiesz. Tu właśnie chodzi o istotne czynniki determinujące warunki rozwoju wobec jednego wiecznie wszystko blokującego. I fakt że On niby posiada jakaś umowę zawartą z bardzo transparentnym Stasiem nie ma wielkiego znaczenia, bo w świetle zaistaniałych okoliczności te zapisy są dyskusyjne. I nikt rozsądnych nie będzie hamował ważnych inwestycji (VeloDunajec, rewitalizacja rynku) tylko dlatego że nieświadomemu panu nie podoba się rozwój i zachciało się robić afery. Lepiej jakby tą energię poświecił na stworzenie czegoś wartościowego zamiast kreowanie awantur.
Umowa 2019-12-25 12:32:52
Wartość tej umowy, jej zapisy, sens, znaczenie wobec prawa i zaistniałych okoliczności oceni sąd. A tak w ogóle obok umów istnieją jeszcze normy społeczne, rozsądek i poczucie odpowiedzialności zbiorowej. Ktoś kto patrzy na świat tylko przez czubka własnego nosa i to jeszcze mylnie, właśnie tak się zachowuje: blokuje budowę ścieżki rowerowej, rewitalizacje itp. Szkoda tylko, że jako biznesmen nie potrafi zrozumieć że to właśnie rozwój może zapewnić mu popyt na jego usługi a nie pieniactwo, awantury i blokowanie wszystkiego.
umowa 2019-12-25 12:22:26
@Tragiczna postać, taką postacią to jesteś ty. Czy tak trudno zrozumieć, że nie ważne ile jest lodziarni na wsi, czy komuś z jednej czy drugie smakują, czy dzierżawca jest stary czy młody, czy łysy czy kudłaty. Tu chodzi o UMOWĘ a nie robienie z gęby gumioka, umowę na piśmie podpisane przez obie strony. Podejrzewam, że w Afryce poszczególne szczepy Afrykanów stosują się do swoich umów. Odnoszę wrażenie, że nie czytałeś poprzednich komentarze i kłapiesz jak baba.
Tragiczna postać 2019-12-25 01:49:00
Najpierw blokował ścieżkę rowerową na bulwarach, teraz próbuje blokować rewitalizacje rynku. I takie właśnie horyzonty i świadomość prezentuje biznesmen, który żyje z mieszkańców i turystów. Wstyd i hańba.
koala 2019-12-24 10:28:25
Nie ma ludzi głupich !!!!! Kto tak mówi - zasługuje na ogień piekielny - . Umowa jest a przebudowę nie wstrzyma ona i na okres ten trzeba cicho ustąpić w dobrej wierze . Radosnych Świąt
Tp 2019-12-24 09:43:34
Z jednej strony przytłaczające fakty ukazujące rozpuszczenie władzy. Rzeczowo. A z drugiej? chwytanie sie czego popadnie I brak odpowiedzi. Byle by tylko rozmydlic sprawę. Ludzie nie są głupi.
arturku 2019-12-24 08:49:18
Ten artykuł jest o rozpasaniu władzy i niegospodarności oczywiście na koszt podatnika trzeba się bawić. "...ale chyba bardziej tym że się nie udało wynająć kolejnego lokalu po zaniżonej cenie.." widać jaka "znajomość" tematu. Gdybyś był w Krościenku i potrafił czytać ze zrozumieniem... z artykułu nawet wynika to, że handlarz chciał w ramach rekompensaty przedłużyć umowę ze zmianą czynszu w wynajmowanym drugim lokalu, który obecnie wynajmuje. To jest ten lokal gdzie tam chyba wcześniej cepelia była. Umowę najmu można wypowiedzieć ale trzeba działać w granicach prawa a to zwolennikom obecnego włodarza chyba ciężko pojąć. Dlaczego nasz jaśnie panujący wójt nie podjął wcześniej żadnych kroków ?wtedy sąd by odpowiednio nakazał się dogadać nie narażając podatników na wypłatę odszkodowania. Masz rację, największą kreowaniem atrakcji jest remont ratusza natomiast jego genialny lokator zostanie wpisany na stałe jako atrakcja turystyczna do podziwiania. Jaki "konkretny" włodarz tacy jak widać zwolennicy. Na chwilę obecną to jeden opowiada bajki a handlarz przedstawił fakty mając wszystko udokumentowane, są miażdżące dla obecnego włodarza.. Ale skoro jest kwik i opowiadanie bajek mające na celu rozmydlić sprawę to dobrze, znaczy, zarzuty są w punkt...
Artur 2019-12-24 01:58:15
Ten artykuł i komentarze to taki łabędzi śpiew niby orędownika rozwoju gminy, któremu całkiem niedawno jakoś nie przeszkadzało blokowanie budowy VeloDunajec. Wtedy niespecjalnie przejmował się interesem społecznym, rozwojem turystyki, wpływami do gminy itp. A teraz niby wielce oburzony, ale chyba bardziej tym że się nie udało wynająć kolejnego lokalu po zaniżonej cenie. A te twierdzenia o braku możliwości wypowiedzenia umowy najmu są tyle samo warte co opowiadanie bajek, że lokal koło przystanku jest bardziej przystosowany do sprzedaży lodów niż lokal z bankomatem - jedno i drugie taka sama ruina. Jasno są sprecyzowane przesłanki kiedy może nastąpić wypowiedzenie nawet w przypadku umowy zawartej na określony termin i Dyda się z tego spokojnie wybroni. Z kolei pisanie, że to okno życia przy tym przystanku było jakimkolwiek kreatorem atrakcji turystycznych to marny argument. Niech szanowny lodziarz otworzy porządną lodziarnie i kawiarnie, remontując obiekt obok Kościoła, a wtedy będzie można powiedzieć że coś realnie kreuje, a nie uskutecznia standardy rodem PRL-u. Handel z okna przy przystanku jako atrakcja turystyczna w 2020 roku - dobry żart.
tatar 2019-12-23 18:08:52
Ludzie zastanówcie się w czym jest problem czy w inwestycji w ratusz czy we władzy która podpisała umowę bez możliwości wypowiedzenia tą umową powinno się zająć CBA popatrzcie w jaki sposób były sprzedawane gminne działki drewno itp. przyjrzyjcie się inwestycją i wykonawcą ostatnich 20 lat i zobaczycie całą prawdę
koala 2019-12-23 15:45:44
To co wstrzymać remont albo lody jeść z piachem ? W 2015 r wójt miał i ma inną wizje ? Plany przyszły inne kogo winić - Pałkę ? Czy tych ze Wsi , panie inspektor ?
Inspektor sanep 2019-12-23 13:57:59
Koala. Co ma sanepid do umowy. Może miejscowe zakonnice? Zastanów sie chłopie ze wsi. Tak robili za komuny konkurenci teraz wielce pobożni. Podpisuje si pod komentarzem Wacława.
Koala 2019-12-23 10:29:39
Na okres remontu - budowy lody nie powinny być sprzedawane w tym miejscu chyba obie strony są zgodne ? W dalszej kolejności to sanepid powinien się wypowiedzieć .
Wacław 2019-12-22 18:38:43
Proszę Państwa komentujących, nie ważne ile jest lodziarni w tej miejscowości, niech stoją po trzy na jednej ulicy. Tu chodzi o umowę. Jestem z pokolenia o którym się mówi, ubek, komuch i tak dalej, ale zawsze mnie obowiązywała umowa. Byłem nauczony na kursach i szkolenia, że umowa SŁOWNA też zobowiązuje a nie w stylu: "to była taka gadka". Z tego co widzę, to nam daleko do zachodu a do wschodu jeszcze dalej.
Szczęscie 2019-12-22 17:40:07
Sądząc po kilku komentarzach można odnieść wrażenie, że włodarz do komentowania zmobilizował swój cały sztab "intelektualistów". Opluwając jadem, sączą treści nie związane z tematem. Jak to mówią "kozak w necie ... w świecie". Ale to dobrze, takie działanie jedynie utwierdza pozostałych mieszkańców co do standardów pewnych osób, kompromitacja. Myślicie, że ludzi interesują jakieś bzdury? Kto czym handluje, czy też handlował? burgery, buty, lody- nie ma znaczenia. Ważny jest przede wszystkim fakt utraty dochodu z czynszów przez Gminę. Przykład lodów to tylko jednostka, na sytuację z punktu widzenia mieszkańca trzeba spojrzeć szerzej. Ponieważ śmiało można odnieść wrażenie, że Wójt ma jakieś kompleksy w tym temacie będąc na państwowym wikcie, gdyż jeśli jest tylko taka możliwość to usuwa on każdego przedsiębiorce z lokalu gminnego. Niestety podczas kariery pedagogicznej był chyba w konflikcie z matematyczką .... jeden lokal to jest w przybliżeniu 25 tyś czynszu dla gminy w skali roku. Likwidując 4 lokale mamy 100 na rok. W perspektywie pożal się Boże 5 letniej kadencji to jest pół miliona w gotówce z samego czynszu panie Dyda. Nie wliczając w to dochodów z podatków. Mało tego, w miejsce przedsiębiorców zatrudnia się urzędników co wytwarza następne koszty. Teraz jak można się dowiedzieć z artykułu rażąco zaniedbuje pan wykonywanie obowiązków. Obok wspomnianego lokalu codziennie przechodzi pan na papieroska w godzinach pracy, więc tak ciężko było mając gotowy projekt zacząć negocjację rok wcześniej z właścicielem by ewentualnie wybić mu w sądzie argumenty?? Samo rozpoczęcie negocjacji już po wydaniu placu budowy ??To jest porażka, pozostałości szkoda komentować panie Dyda bo właściciel przedstawia konkrety, które kompromitują pana jako włodarza. Teraz co w planie? Kasy nie ma to trzeba podwyżki...? Śmieci już poszły do góry. Mam nadzieję, że zapłaci pan odszkodowanie ZE SWOJEJ KIESZENI
Olcia 2019-12-22 16:10:43
Lokalizacja przy przystanku była strzałem w dziesiątkę dla turystów. Pewnie skończy się tym co zwykle w takich sprawach: dla turystów zniknie fajny punkt zakupu lodów, dla lodziarni po latach batalii w sądzie odszkodowaniem które zapłaci polski podatnik (właściciel straci parę lat życia na to) a dla wójta... awansem politycznym pewnie w innym okręgu :P
jono podkiwono 2019-12-22 16:02:12
panie wojcie jesli bedzie mial pan problemy to tylko powiadamiac sukcesywnie przez sezon pih us pip wtedy dowie sie jak dziala panstwo prawa
morda jak gumiok 2019-12-22 15:42:24
@turystka. Może zakup ci nie odpowiadał w tej lodziarni i każdy potrafi to uszanować, ale umowa to umowa. Niech ktoś z rządzących nie mówi, że Polska to państwo prawa. Pytam jakiego, chyba bananowego.
nalodzie 2019-12-22 15:38:52
Nie rozumiem tematu, są 2 punkty w Krościenku z tymi samymi lodami, z czego 1 punkt jest w większości zamknięty.
turystka 2019-12-22 13:02:16
to tam gdzie dziadek lyzke do lodow oblizuje?
Obiektywny 2019-12-22 12:10:22
I tak właściciel lodziarni nie wygra z urzędem, szkoda bicia piany. Jest to cel publiczny a interes jednostki się nie liczy. Za urzędem gminy wstawią się wszystkie organy Państwa nie wyłączając niezależnych sądów.
Miss 2019-12-22 10:58:35
No to się narobiło.
Ciekawe będzie zakończenie.
Szkoda lodziarni, smaczne lody - dobry prawnik i spore odszkodowanie albo dobra "ugoda" (lokal, czynsz kwestia dogadania się).
W Nowym Targu MOK, a w Krościenku Ratusz - kto będzie spłacał kredyty?
Janek 2019-12-22 10:29:49
Nasz Wójt ma mały problem bo myśl że jak ma plecy i dużo znajomości to może nie szanować poszczególnych jednostek ale jak to mowiol kto wojuje
Bober 2019-12-22 09:50:17
Po takim szczegółowym wyjaśnieniu sprawy przez wlasciciela i przy tylu dowodach pisemnych pan wójt. Może mieć duże problemy gdyż z tego co wiem to Józef nie jest jedynal ofiarą bezprawnego działania tego wójta. Tak że poszkodowani nie bac się i słać pozwy
kulosik 89 2019-12-22 09:43:12
kto z mieczem wojuje ....
Wspomnienia 2019-12-22 09:35:05
Tyle wspomnień z tymi lodami, zawsze jak przyjeżdzaliśmy do Krościenka były, a teraz ktoś to niszczy... przykro bardzo
jasia 2019-12-22 09:27:27
Olciu nie przejmuj się. Jak skończy sie remont to lody będą sprzedawane w kasie Urzedu zaraz przy wejściu.
Tp 2019-12-22 09:21:35
Inspektor nadzoru Marcin F. Radca prawny gminy Grażyna F. Zbieżność nazwisk czy dbanie o pracę męża? Wszystko na koszt podatnika
Olcia 2019-12-22 09:18:27
Ale jak to? Jestem turystyką i zawsze czekając na busa rozpływałam się nad rewelacyjnymi lodami z tego okienka. Jeszcze swego czasu sprzedawał je taki starszy Pan. To miejsce to legenda, wpisało się w miejscowy współczesny folklor. Takich miejsc symbolicznych się nie niszczy. Chyba, że prowadzi się politykę anty-turystyczną.
Cyklista 2019-12-22 08:52:36
No to dziadzio lodziarz się dorobił. Zamiast cieszyć się zasłużoną emeryturą rozpoczął nierówną walkę z machiną urzędniczą.
 • PRACA | dam
  Przyjmę do pracy w sklepie z odzieżą używaną w Zakopanem. Praca na pełny etat od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 18, umowa o pracę. Poszukujemy osób z doświadczeniem zawodowym. Informacja i kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00, tel. 512 - 826-455 .
 • PRACA | dam
  Hotel Górski Kalatówki szuka na stałe do pracy kucharza (oferta z zamieszkaniem na miejscu)
  Tel.: 604 471 543, 696 800 340
  E-mail: biuro@kalatowki.pl
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742
 • PRACA | dam
  TEATR im. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA W ZAKOPANEM poszukuje do pracy na pełny etat TECHNIKA TEATRALNEGO z umiejętnościami szycia i charakteryzacji. Mile widziane zamiłowanie do sztuki teatralnej. Oferty prosimy przesyłać do dnia 05.03.2020 r. na adres: dorotaj@witkacy.pl, w temacie prosimy wpisać "oferta pracy". Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 15.03.2020 r.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam drewno opałowe okrajki tartaczne cena 50 zł metr więcej informacji udzielę telefonicznie
  Tel.: 883454883
 • PRACA | dam
  Hotel Eco Tatry*** zatrudni KUCHARKĘ i POKOJOWĄ. Tel. 608 088 017,
  E-mail: ksiegowosc@projinwest.pl
 • USŁUGI | budowlane
  USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, STANY SUROWE. 512 974 806.
 • MOTORYZACJA | inne
  GARAŻ W CENTRUM ZAKOPANEGO. Do wynajęcia garaż ul. Gimnazjalna 8a. Murowany, woda i prąd elektryczny. Brama garażowa otwierana na pilota.
  Tel.: 18 20 66 868, 606 68 36 61.
 • PRACA | dam
  Przyjmę Na Wylewki Maszynowe!
  Tel.: 573035958
 • POŻYCZKI
  KREDYT NA OŚWIADCZENIE RÓWNIEŻ DLA : -ROLNIKÓW, -RENCISTÓW, -EMERYTÓW, -OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ. UPROSZCZONE PROCEDURY!!! T-18 542 40 56.
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  URSUS C-360, 3P. 502 658 638
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  Sprzedam HYUNDAI I30, 2015r, 502 658 638
 • SPRZEDAŻ | różne
  SPRZEDAM BUKMANKĘ NA 2 KONIE. 502 658 638
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA PLAC 7000mkw w Zakopanem oraz DOM - NA MAGAZYN, HALA. 502 658 638
 • TŁUMACZENIA
  Tłumaczenia streszczeń prac: mgr, lic, dr lub prac i art naukowych na język angielski. Kontakt:
  E-mail: translations.incontext@gmail.com
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, TAPETOWANIE, GŁADZIE, FARBY STRUKTURALNE I TYNKI DEKORACYJNE -
  Tel.: 601 793 866,
  WWW: www.FABRYKASTRUKTURY.pl
 • PRACA | dam
  Grupa Kapitałowa PKL S.A. Spółka TANGARA IP Sp. z o.o zatrudni na stanowisko: SPECJALISTA DS. KONTROLI I ADMINISTRACJI. Miejsce pracy: Zakopane. OPIS STANOWISKA: - Prowadzenie rejestru umów, - Kontrola realizacji zawartych umów, - Kontrola czasu pracy pracowników, - Kontrola kas zakładowych i magazynów, - Inwentaryzacje, - Kontrola prawidłowości procesu sprzedaży, - Sporządzanie zestawień i raportów na potrzeby Zarządu, - Opracowywanie harmonogramów i procedur wewnętrznych. OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY: - Wykształcenie wyższe lub średnie, - znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), - Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu, - Zdolność analitycznego myślenia, - Staranność i skrupulatność. OFERUJEMY: - Umowę o pracę na pełny etat, - Możliwość zdobywania doświadczenia w rozwijającej się firmie, - Ciekawą pracę w młodym i dynamicznym zespole, - Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet socjalny. APLIKACJE prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@pkl.pl z dopiskiem "TANGARA_0320". Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
 • PRACA | dam
  Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem w związku z otwarciem nowego Internatu zatrudni POMOC KUCHENNĄ. Tel.: 725 300 095, e-mail:
  E-mail: sekretariat.zakopane@cos.pl
 • USŁUGI | budowlane
  INSTALACJE ELEKTRYCZNE - FIRMA - ZAKOPANE/PODHALE -
  Tel.: 530 280 979
 • PRACA | dam
  Osada Gubałówka (okolice Dzianisza) oraz Willa Jarosta(Zakopane) zatrudni Panie do sprzątania apartamentów, atrakcyjne wynagrodzenie.
  Tel.: 789 077 300,782 555 900
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ KOBIETĘ DO PRACY W KUCHNI (POMOC KUCHENNA, WYDAWANIE POSIŁKÓW). Praca stała, z możliwością noclegu 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCZYNIE DO SKLEPU SPOŻYWCZEGO, na stałe - SUCHE - BIAŁY DUNAJEC - umowa o pracę. Elastyczny grafik.
  Tel.: 606 751 351.
 • USŁUGI | inne
  PROFESJONALNA WYCINKA - PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH. 691317098
 • PRACA | dam
  STUDIO PAZNOKCI W NOWYM TARGU zatrudni na etat -
  Tel.: 696 01 22 00
 • PRACA | dam
  KARCZMA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OD ZARAZ: BARMANA/-KĘ (17 zł/godz.), KELNERA/-KĘ (12 zł/godz.) z doświadczeniem. 533 226 109
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DWUOBIEKTOWY ATRAKCYJNY PENSJONAT w Kościelisku -
  Tel.: 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  KOMFORTOWY APARTAMENT W KRAKOWIE, okolice Wawelu, Bulwarów Wiślanych -
  Tel.: 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DOM W GLICZAROWIE GÓRNYM -
  Tel.: 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKI - 3 HA - koło Białki Tatrzańskiej. 18 28 564 54.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  SKUP SAMOCHODOW Każda Marka Osobowe Busy. Darmowy dojazd na całym Podhalu! Najlepsze ceny!
  Tel.: 512700770
 • PRACA | dam
  KARCZMA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OD ZARAZ: BARMANA/-KĘ (17 zł/godz.), KELNERA/-KĘ (12 zł/godz.) z doświadczeniem. 533 226 109
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Firma Norweska zatrudni w Oslo, TYNKARZY, STOLARZY, MALARZY, MONTERÓW RUSZTOWAŃ, BLACHARZY ORAZ MŁODYCH DO PRZYUCZENIA W ZAWODZIE - TYNKARZ. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 1-3 tygodni. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • PRACA | dam
  PENSJONAT 10-POKOJOWY W PORONINIE ZATRUDNI z zakwaterowaniem (sprzątanie, przygotowanie śniadań), tel. 691888444
2020-02-22 19:00 Wielki Finał Pucharu Zakopanego w Narciarstwie Alpejskim za nami 2020-02-22 18:55 Dwaj taternicy zginęli na Małym Kieżmarskim Szczycie 2020-02-22 18:31 Temperatura idzie w górę. Nadciąga bardzo silny wiatr 2020-02-22 18:00 Narciarskie ostatki na ferie 1 2020-02-22 17:52 Pięknie jak w niebie 2020-02-22 17:43 Koncert z Dogrywką 2020-02-22 16:51 Pienińska pizza 2020-02-22 15:30 Pieniny skąpane w słońcu 2020-02-22 14:59 Kolejny wypadek na zakopiance 2020-02-22 14:00 Kapryśna pogoda w Tatrach 4 2020-02-22 13:42 Wypadek w Tatrach 2020-02-22 12:30 Tak wygląda remont kompleksu Średnich Krokwi w Zakopanem 2020-02-22 10:35 Wypadek na drodze krajowej w Białce Tatrzańskiej 2020-02-22 10:19 Groźny wypadek na zakopiance 3 2020-02-22 09:38 W środę sprawy nie załatwisz 2020-02-22 08:00 Straszny dwór 2020-02-21 22:15 W niedzielę silny wiatr i intensywne opady deszczu, w Tatrach śniegu 2020-02-21 21:50 Policjanci uratowali bezdomnych, którzy w opuszczonym hotelu zapalili ognisko 2 2020-02-21 21:49 Wyskocz na narty. Mamy dla Was karnety 2020-02-21 21:39 Lotos Cup Kids 2020-02-21 20:23 Przystań w zawieszeniu 4 2020-02-21 20:18 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Prokurator czeka 1 2020-02-21 19:39 Noclegi w kontenerach – kit czy hit 10 2020-02-21 18:59 Kierowcy nadal płacą za bezpłatny parking (WIDEO) 1 2020-02-21 18:48 Dwie hondy zderzyły się na zakopiance 2020-02-21 18:43 Salom Marcowy 2020 w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem 2020-02-21 18:19 Jadą na weekend do Zakopanego 2020-02-21 17:28 Dodatkowe półtora miliona na oświatę 1 2020-02-21 16:48 Nie chcą betoniarni 8 2020-02-21 16:26 Zapomniana jadłodajnia na kołach 2020-02-21 16:10 Wielki Finał Pucharu Zakopanego w Narciarstwie Alpejskim 2020-02-21 15:37 Znak na znaku znakiem pogania 1 2020-02-21 15:13 VI Zakopiański Duathlon Zimowy 2020-02-21 15:08 Powstanie wybuchło 174 lata temu (ZDJĘCIA) 2020-02-21 14:24 Samochodowa przejażdżka po Zakopanem (WIDEO) 1 2020-02-21 14:00 Fatalne skrzyżowanie 2 2020-02-21 13:38 Śmieciarka uszkodziła linię energetyczną 1 2020-02-21 13:27 Samochód wypadł z jezdni i zawiesił się na skarpie. Kierowca miał 1,75 promila 4 2020-02-21 13:04 Coraz większy ruch na drogach - uwaga na stłuczki 2020-02-21 12:56 Nagły zgon na Olczy 2020-02-21 11:53 Stłuczka z przewrotką - uwaga na śliskie drogi 2020-02-21 11:25 Duże korki między Zakopanem a Poroninem, dalej też duże zatory 2020-02-21 10:29 Ostatni weekend ferii. Policjanci będą czuwać na bezpieczeństwem 2 2020-02-21 09:49 Zadbaj o bezpieczeństwo prawne i podatkowe twojego biznesu 2020-02-21 09:30 Tylko rondo uratuje Gronków 2 2020-02-21 08:01 Ferie powoli się kończą, śniegu na stokach nie brakuje 1 2020-02-21 01:00 Dołącz do zespołu KFC Poronin 2020-02-20 22:13 Ultramaraton Babia Góra 2020 2 2020-02-20 21:34 W piątek krótki powrót zimy, w weekend znowu odwilż 2020-02-20 20:54 OSM Radomsko likwiduje nowotarską mleczarnię - powiat przyjmuje rezolucję 2
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-02-22 18:29 1. Po co zmieniać pracę, może mam lepszą niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Może twój mózg jest zbyt okrojonym platem z którego nie jesteś w stanie korzystać. Smutek że jesteś takim ... zagorzalym fanatykiem pisokretylizmu. 2020-02-22 18:18 2. Białka klasa sama w sobie..widać po tłumach...reszta się nie liczy... 2020-02-22 17:42 3. Wiadomo że Szczawnica i jej mieszkańcy żyją z przemysłu i rolnictwa. Więc jaki sens inwestować w turystykę i przystań flisacką. Przecież to nie przynosi miastu i mieszkańcom dochodu. A już tak poważnie to proponuję radnym zejść na ziemię bo przebudzenie może być bardzo, bardzo nieprzyjemne !!! 2020-02-22 17:38 4. Dzięki tym wycieczka 3/4 Podhala się utrzymuje wiec trza przeżyć to co się dzieje i od czasu do czasu się zdenerwować ???? 2020-02-22 17:17 5. Gmina chce zarobić ? na czym na "syfie":, niech zajmie si ę skutecznym ściąganiem podatków od hoteli, to piniędzy fura ! Inwestor który tu do Rzepisk się pcha - nie wie jaką krzywdę środowisku robi ... Tu ew. może być rekreacja czy usługi turystyczne z prezentacją w bacówce agrokultury lokalnej... Po za tym to teren kuligów i spacerów wielu turystów, w potoku Jurgowczyk zapory bobrów a koło widoki, zieleń, woda i pachnący las... Jeśli Rada Gminy pójdzie za potrzebami niepotrzebnego nam inwestora to straci wszystko w oczach nie tylko mieszkańców ale i turystów..!!! Kto wam ten szatański POmysł podsunął.. Jest strefa przemysłowa w Białce na Grapie niech przewodniczący Rady Gminy bierze tam inwestora i handluje terenem...Coś tu śmierdzi, albo będzie mocno śmierdzieć jak się ludzie w tym interesie POłapią... Kochane władze - uważajcie ! 2020-02-22 16:39 6. Nie ma się co śmiać, może na trzeźwo bał się driftować i potrzebował czegoś na odwagę. Chyców Potok to nie łatwy odcinek specjalny, trzeba nabrać do niego pokory... Sam Ken Block wypowiadał się o nim, że to Zakopiańska Gym Khana -Droga śmierci... 2020-02-22 16:33 7. TYLKO NACJA GÓRALSKA I TYLKO W ZAKOPANEM MIEŚCIE GDZIE UPYCHA SIĘ 200 000 LUDZI W SEZONIE NIE JEST W STANIE ZAROBIĆ NA KOMUNIKACJI,PÓDZ ZE KU MNIE DOM CI 10ZŁ TONIJ.MOŻE ODDACIE JAKIEJŚ SPÓŁCE Z KRAKOWA ALBO WARSZAWY TAK JAK ODDALIŚCIE MIEJSCA NOCLEGOWE RESTAURACJE I SKLEPY-W GALERII U STOCHA SKLEP PROWADZI JEDNA OSOBA Z ZAKOPANEGO. 2020-02-22 16:16 8. Jak to się stało? 2020-02-22 16:12 9. Zawsze możesz zmienić prace -chociaż dzisiaj już z tym nie ma żadnego problemu, nie tak, jak jeszcze pięć, osiem lat temu- albo wziąć kredyt 2020-02-22 16:01 10. Coś mi tu śmierdzi, czy nie chodzi może o odszkodowanie ?
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Bojcorka

FILMY TP

Pożegnania

Album TP