Reklama

2020-01-15 10:59:02

Reklama

Nowy Targ

Sypali owsem i gratulowali sukcesów (GALERIA ZDJĘĆ)

Reklama

- To nie radosne peany, ale budowanie motywacji, zastanowienie się, co można lepiej zrobić - przekonuje starosta Krzysztof Faber, rozpoczynając spotkanie świąteczno-noworoczne.

Zanim starosta wraz z całym zarządem posypał widzów owsem, podsumował ubiegłoroczne osiągnięcia powiatu nowotarskiego. Zaczął, jak zwykle, od inwestycji drogowych, które nie tylko są priorytetem, ale także najbardziej widocznym dokonaniem. Na inwestycje warte w sumie 43 mln zł udało się pozyskać 11 mln z budżetu państwa i 3,3 mln środków unijnych, kolejne 8 mln dołożyły podhalańskie gminy. 

Prawdziwym wyzwaniem okazało się poradzenie sobie z reformą oświaty zafundowaną przez rząd. W tym roku do szkół powiatowych trafił spowodowany nią podwójny rocznik uczniów. Do pierwszych klas liceów i techników powiatu nowotarskiego przyszło 3161 uczniów, w sumie uczy się ich 6600. Trzeba było przygotować dodatkowo 50 klas. Adaptacje pomieszczeń i zakupy pomocy dydaktycznych pochłonęły 2,5 mln zł.

Gruntowną termomodernizację przeszedł budynek nowotarskiego szpitala. Ocieplenie ścian całego obiektu oraz postawienie elektrowni fotowoltaicznej kosztowało w sumie 16 mln zł, z czego 4 mln zł to unijne dofinansowanie. Placówka wzbogaciła się też o nowy sprzęt, w tym tomograf i ambulans. 

W podsumowaniu starosty nie zabrakło też tematu kultury. Rabczańskie Muzeum Orkana odwiedziło 10 tys. osób, ale wiele powodów do zadowolenia daje nowo wybudowany budynek Teatru Rabcio. Sam teatr istnieje 70 lat, ale we własnej siedzibie formalnie rozpocznie działalność 18 stycznia. 
Spotkanie w sali koncertowej szkoły muzycznej uświetnili kolędami Śwarni, a nowoorleańskim jazzem - New Market Jazz Band. Starosta wręczył też nagrody za osiągnięcia sportowe młodzieży oraz przyznał medale zasłużonym dla powiatu nowotarskiego.

Podczas spotkania wręczone zostały Dyplomy za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Sportu Szkolnego. Otrzymali je:  

Krzysztof Czubiak Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Krośnicy
Katarzyna Bochnak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krośnicy
Magdalena Dunajczan- Dolata Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy
Piotr Górecki Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy
Michał Talaga Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej
Stanisława Smółka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rabie Wyżnej
Daniel Siwor Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sieniawie
Natalia Matuszek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie
Jacek Czyszczoń Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1  w Skawie
Marek Kościelniak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawie
Zdzisław Galik Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chyżnem
Beata Urban Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chyżnem
Bogusław Gumuliński Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Spytkowicach
Danuta Zawiłowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Spytkowicach
Grzegorz Tupta Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdroju
Maria Janik Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce Zdroju
Wiesław Perucki Nauczyciel I LO im. E.Romera w Rabce-Zdroju
Marek Świder Dyrektor  I LO im.E.Romera w Rabce-Zdroju
Marcin Klos Nauczyciel Zespołu Szkół im. ks. prof. J.Tischnera w Rabce Zdroju
Irena Jaworska Dyrektor  Zespołu Szkół im. ks. prof. J.Tischnera w Rabce Zdroju
Rafał Adamczyk Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu
Danuta Pyzowska-Foryt Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu
Karol Majewski Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu
Paweł Zych Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu
Karol Gątkiewicz Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowej Białej
Lucyna Klukoszowska Dyrektor Nauczyciel Szkoły podstawowej w Nowej Białej
Wojciech Tischner Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w N. Targu
Maria Kopeć Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w N. Targu

Podziękowania za wieloletnią pracę wychowawcy, nauczyciela, sędziego sportowego i trenera. Człowieka z pasją zajmującego wychowaniem dzieci i młodzieży. Wieloletniego pracownika Domu Dziecka w Nowym Targu, Szkoły Specjalnej w Nowym Targu, Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Nowym Targu, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Nowym Targu, Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu. Człowieka od zawsze zajmującego się wychowaniem dzieci i młodzieży poprzez sport. Organizatora wielu zawodów. Człowieka gór. Człowieka sportu. Człowieka, któremu wielu wychowanków zawdzięcza   podarowaną  szansę na dobre życie otrzymał Pan Adam Dudek.

Medale Pamiątkowe Podhala w tym roku otrzymali:
Katarzyna Ceklarz, Karol Marek Zachwieja, Mateusz Kapołka, Zofia i Stanisław Matyjowie, Zespół New Market Jazz Band i Zespół Regionalny Śwarni. 

Katarzyna Ceklarz jest dr nauk humanistycznych w zakresie  etnologii i antropologii kulturowej, socjologiem, a także wykładowcą Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kierunku turystyka i rekreacja. Na co dzień naukowo zajmuje się etnografią i historią, regionalizmem, kulturą i tradycją Podtatrza, magią i przedchrześcijańskimi wierzeniami, czy historią muzealnictwa regionalnego. Katarzyna Ceklarz działa bardzo aktywnie w Stowarzyszeniu Kulturowy Gościniec jako współzałożyciel i sekretarz. Stowarzyszenie to łączy przewodników górskich, osoby zainteresowane turystyką, a także ludzi z kręgów artystycznych i naukowych. Jego głównym celem jest pokazanie bogactwa życia kulturalnego Rabki-Zdroju przejawiającego się w różnych dziedzinach. 

Katarzyna Ceklarz jest osobą niezwykle zaangażowaną w dokumentację kultury ludowej, historii ludzi i społeczności regionu Podhala, a także historii instytucji, stowarzyszeń i zabytków kultury materialnej. Jej szczególny dorobek cenią nie tylko profesjonaliści, ale także amatorzy działający w zespołach, stowarzyszeniach regionalnych i mieszkańcy regionów, których historię Pani Katarzyna na nowo odkrywa               i dokumentuje. Jest ona autorką m.in. takich pozycji jak: Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce – Monografia; podręcznik Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski; Czary Góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich (wspólnie z U. Janicką-Krzywdą) oraz Sebastian Flizak. Ludoznnawca i etnograf na tle swojej epoki. 

Karol Marek Zachwieja jest działaczem społecznym, wielkim propagatorem agroturystyki i turystyki wiejskiej wśród rolników w powiecie nowotarskim i w Małopolsce. Od 1998 roku aktywnie działa w Zarządzie Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich. Za działalność na rzecz turystki został odznaczony „Honorową Odznaką za Zasługi dla Turystyki i Sportu” przez Ministra Turystki i Sportu w 2009 roku. Od lat 90-tych jest członkiem Związku Podhalan oddziału w Szczawnicy. Jest również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawnicy, od 1987 roku dwukrotnie wybranym na prezesa OSP. Od 1996 roku jest delegatem Izby Rolniczej. Sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Nowym Targu. Od 2007 roku jest również Członkiem Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie oraz członkiem Kapituły ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. W zakresie rolnictwa i promocji agroturystyki współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – biurem powiatowym powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Za działalność na rzecz środowiska lokalnego został odznaczony w 2005 roku „Brązowym Krzyżem Zasługi”,a  w 2010 roku „Srebrnym Krzyżem Zasługi” przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

Mateusz Kapołka w 2013 r. założył w Nowym Targu klub Honorowych Dawców Krwi KROPLA Polskiego Czerwonego Krzyża – działający przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji IPA Polska Region Nowy Targ. Swoją pracą i umiejętnościami zmotywował do współpracy dyrektorów i młodzież wszystkich szkół średnich w Nowym Targu, a także szkół średnich z Rabki oraz Jabłonki, aby pełnoletni uczniowie najstarszych klas, regularnie tzn. dwa razy w roku oddawali krew. Każdorazowo w akcji bierze udział 70-80 uczniów, a ostatecznie krew oddaje 30-40 osób. Do akcji włączył również młodzież studiującą w Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Dodatkowo wielokrotnie poprzedza zbiórki krwi prelekcją, a na spotkania zaprasza pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Nowego Targu i Krakowa, a także zasłużonych krwiodawców. 

Współorganizuje też wykłady na temat ”Transplantologia i przeszczepy komórek macierzystych”. Swój czas w pełni poświęca dla realizacji celu niesienia bezinteresownej pomocy innym, dając przykład młodemu pokoleniu. Sam nadal jest aktywnym krwiodawcą - oddał ponad 35 litrów krwi. Angażuje wiele firm działających na rynku nowotarskim. Dzięki ich wsparciu krwiodawcy każdorazowo otrzymują „słodki poczęstunek” oraz gadżet. Założył i prowadzi stronę internetową zawierającą informacje dla krwiodawców. Zapoczątkował, przy współpracy z Urzędem Miasta Nowy Targ,  akcje poboru krwi w trakcie corocznej imprezy - Jarmarku Podhalańskiego oraz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast razem z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Nowym Targu od kilku lat prowadzi zbiórki krwi podczas Pikniku Zdrowia. Do propagowania akcji zaangażował lokalne media: Tygodnik Podhalański, portale TP24, podhale24, podhale region, a także ogólnopolską stację radiową RMF FM i TVP Regionalna. 

W latach 2014 - 2016 dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu, prywatnej firmy szkoleniowej Akcja Serca, a także Rektora Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej uczniowie nowotarskich szkół brali udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wspólnie z Akcją Serca od kilku lat organizuje również szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Od kilku lat - jako Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Polska Region Nowy Targ we współpracy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Jędruś, oraz Spiską Krainą w Niedzicy organizuje dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  - kół z Nowego Targu, Rabki-Zdroju, Szczawnicy i Jabłonki, rejsy gondolami po Jeziorze Czorsztyńskim i relaks na terenie parku rozrywki w Niedzicy. 

Zofia i Stanisław Matyjowie od 2001 roku pełnią funkcję rodziny zastępczej, a od lipca 2006 roku - funkcję zawodowej rodziny zastępczej. Zostali przygotowani i zakwalifikowani do pełnienia tej funkcji 8 grudnia 2000 roku przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie. 
Pod ich opieką przebywa aktualnie czworo dzieci – dwoje z nich osiągnęło już pełnoletniość, ale pozostają w rodzinie na czas dalszej edukacji, dwoje kolejnych dzieci jest w wieku nastoletnim. Na przestrzeni niemalże 20 lat swojej pracy Państwo Matyjowie stworzyli ciepły, bezpieczny dom dla sześciorga dzieci. Każde z tych dzieci przyszło do nich ze swoimi trudnymi doświadczeniami, specyficznymi dysfunkcjami, a nawet z poważną niepełnosprawnością. Każde z nich znalazło tam swoje własne miejsce, poczuło się ważne, kochane, docenione i potrzebne. 

Państwo Matyjowie dali się poznać jako troskliwi opiekunowie, dbający o rozwój dzieci w szerokim rozumieniu tego słowa – począwszy od zupełnie podstawowych umiejętności związanych z codziennym funkcjonowaniem. a skończywszy na potrzebach wyższego rzędu, związanych z edukacją, wychowaniem do wartości, czy rozwojem duchowym. To rodzina z atmosferą dialogu, wspólnego bycia razem, wspierania się          w trudnych chwilach. Państwa Matyjów niezmiennie wyróżnia postawa szacunku do drugiego człowieka – tego słabego, nieporadnego i zagubionego. ów szacunek wyraża się zawsze w sposobie, w jaki małżonkowie traktują dzieci pozostające w ich rodzinie, ale też ich rodziców biologicznych – ludzi z trudną historią życia, którą niejednokrotnie trudno zaakceptować. Postawa prezentowana przez Państwa Matyjów w sposób najpełniejszy uwidacznia się w zachowaniu dzieci, które pozostają pod ich opieką. Są to młodzi, wrażliwi ludzie, którzy starają się w sposób odpowiedzialny budować swoją przyszłość. 

O relacjach panujących w rodzinie najlepiej świadczy fakt, że wszyscy dorośli już wychowankowie Państwa Matyjów utrzymują z nimi serdeczny, bliski kontakt i nadal szukają u nich wsparcia i otuchy w sytuacjach dla siebie trudnych. Pani Zofia i Stanisław Matyjowie od wielu lat stanowią niekwestionowany wzór rodziny zastępczej. Jako osoby z ogromnym doświadczeniem chętnie dzielą się nim z młodszymi stażem rodzinami. Pozostają jednak otwarci na nowe doświadczenia - uczestniczą w szkoleniach, konferencjach, aby nadal poszerzać swoje horyzonty i zdobywać wiedzę, która pomoże im w jak najlepszym wychowaniu dzieci pozostających pod ich opieką. 

Zespół New Market Jazz Band został założony w 1981 r. przez Zdzisława „Toni” Macikowskiego, z zawodu neurologa, oraz psychologa Jacka Śwista. Połączyła ich wspólna pasja do muzyki, a dokładniej starego dobrego jazzu. Sprawca całego zamieszania, Zdzisław „Toni” Macikowski, żywczanin, w 1972 osiadł w Nowym Targu i oprócz pracy zawodowej, przywiózł ze sobą muzykę, którą grywał z różnymi muzykami działającymi w tym czasie w mieście. W roku 1980 spotkał się w przychodni z innym doktorem, psychologiem Jackiem Świstem         i zaproponował wspólną grę. Pan Jacek grał na pianinie. Sugestię Toniego, że mógłby się nauczyć grać na trąbce, wziął bardzo poważnie, bo już w niedługim czasie utworzyli grupę dixielandową New Market Jazz Band, razem z innymi nowotarskimi muzykami. Wkrótce dołączył do nich żywczanin Jerzy Kliś i krakowianin Jacek Dybek (znany pianista kompozytor m.in. przeboju „Konik na biegunach”), z którymi pojechali do Paryża aby zaprezentować również swingową odmianę jazzu. 

W składzie, który się często zmieniał, byli m.in. Witek Śladowski – klarnet, Wiesiek Gąsior – puzon, Maciek Mensfeld – gitara oraz znany pianista z Krakowa Jacek Dybek, Sergiej Siniawin - perkusja, Krystyna Krasińska - vocal, Łukasz Świst - piano. Początkowo występowali okazjonalnie na rozlicznych imprezach. Prezentowana przez nich muzyka, grana od serca, szybko zjednywała sobie muzyków i licznych fanów zespołu. Zespół New Market Jazz Band ma na swym koncie występy na wielu imprezach regionalnych np. Święto Oscypka w Żywcu, w Starej Winiarni w Mszanie Dolnej     i podczas Dni Rabczańskiej Solanki, jak również koncert w słynnej Muzycznej Owczarni w Jaworkach. Na forum międzynarodowym zespół kilkakrotnie wystąpił podczas Kongresów Neurologicznych na Słowacji, w Branicach i w Lewoczy. Grupa występowała podczas Festiwali Jazzowych - Zakopiańska Wiosna Jazzowa, BASZTA w Czchowie, czy festiwalu w Tarnowie. 

Zespół trzykrotnie uczestniczył w Konkursie Złota Tarka w Iławie, a ich występ w roku 2014 zakończył się ogromnym sukcesem - zdobyli Nagrodę Główną – ZŁOTĄ TARKĘ. Nagroda ta przyznana została przez jury konkursowe jednogłośnie. New Market Jazz Band jest honorowym ambasadorem Miasta Nowy Targ. Z wirtuozerią wykonuje jazz tradycyjny rodem z Nowego Orleanu. Charakterystyczny styl tej muzyki, zwanej potocznie dixieland-ową, w dużej mierze oparty jest na improwizacji. Grają jazz „od serca”, który jest ich natchnieniem i pasją. Dzięki temu, każdy z występów tworzy niezapomniane widowisko. Od 14 lat New Market Jazz Band występuje w następującym składzie: Zdzisław „Toni” Macikowski, Jan Bobak, Jacek Świst, Robert Oleksy, Jerzy Kliś, Wiesław Bieniasz, Mieczysław Świstoń i Andrzej Budz. 

Zespół regionalny Śwarni powstał w roku 1973. Pierwszy występ miał miejsce w roku 1974. Zespół powstał przy nowotarskim oddziale Związku Podhalan. Przez pewien okres czasu był zespołem Związku Podhalan i Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Od roku 2004 działa jako Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni“. Od początku działalności siedzibą zespołu jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu. Członkowie zespołu Śwarni“ pochodzą z podhalańskich miejscowości a członkowie zespołu mieszkający w Nowym Targu swe korzenie mają na Skalnym Podhalu. Śwarni działają nieprzerwanie od 47 lat. 

Podczas kilkudziesięciu lat działalności w zespole tańczyło i grało około tysiąca młodych ludzi. Skład zespołu zmienia się bowiem w prawie stu procentach średnio co 5 lat. Zespół posiada na koncie wiele sukcesów zdobytych na międzynarodowych i krajowych festiwalach, przeglądach oraz konkursach folklorystycznych m.in: Trzy złote ciupagi zdobyte na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem „Basztę” dla Muzyki na Festiwalu Kapel   i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą I miejsce w konkursie O Pawie Pióro w Tarnowie Główną nagrodę na festiwalach Euro-Folk w Jaśle i Sanoku Złoty Liść Jesieni i wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem 20 Złotych Serc Żywieckich na Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu 4 Ciupagi Zbójnickie (I-miejsce) zdobyte podczas Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej 2 I miejsca oraz Grand Prix kapeli na konkursach Muzyk Podhalańskich 
I miejsca na Ogólnopolskim Sejmiku Ludowych zespołów Teatralnych I miejsca na Sejmiku Ludowych Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej I miejsca w Przepatrzowinach Teatralnych w Czarnym Dunajcu Grand Prix podczas Orawskiech Spotkań Teatralnych w Jabłonce I miejsce na Pogórzańskich Godach w Łużnej, I miejsca muzyki, grup śpiewaczych i tancerzy na różnych Konkursach i Festiwalach Folklorystycznych. 

Wyjazdy zagraniczne: Austria, Bułgaria, Czechy,Słowacja, Belgia, Holandia, Turcja, Włochy, Węgry, Rosja,Ukraina Szwecja, Norwegia. Filmy, audycje radiowe i telewizyjne, nagrania i płyty: 
"Na hali", "Kolędy góralskie", "Z kolędą u Ojca Św.", "Osod - jesienny redyk", "Grają i śpiewają Śwarni", „ Śwarni - Muzyka Spiska“, „ Śwarni – Muzyka Góralska“, „Kolędy Śwarnych“. W repertuarze zespołu znajdują się programy: "Na polanie", "Z muzyką góralską po dziedzinie", "Posiady u stryka", "Wesele góralskie","Różcka","Fakły", „Po kośbie“. Przedstawienia teatralne: "Kuba Pudrasowego zmartwychwstanie - czyli jak się djabeł jak wesz na grzebieniu stawiał" - wg Kazimierza Przerwy Tetmajera, "Johyma Wierchowego zmartwychwstanie" - wg Józefa Kapeniaka, "Jak baba djabła wyonacyła" - wg Kazimierza Przerwy Tetmajera, 
"Jako Wojtek do baby poseł i jako se jom pote odmienił" - wg Andrzeja Skupnia - Florka. "Stworzenie Świata" według Kornela Makuszyńskiego "Historia powstania Kościólka św. Anny w Nowym Targu" 
"Jako sie Ludzie downiej lecyli", "Bez co Cajka z Waloskiem do prawa pośli" wg gawęd autorów podhalańskich" Chłopskie Niesceście" według opowiadania Anieli Gut Stapińskiej „Babski Wybór“ „Syćkiego po krapce“ Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni“ jest organizatorem oraz współorganizatorem wielu imprez kulturalnych odbywających się na terenie Nowego Targu. Od wielu lat współorganizuje Konkurs Muzyk Podhalańskich im. Tomasza Skupnia oraz Rejonowe Eliminacje do Konkursu Gawędziarzy i Recytatorów im. Andrzeja Skupnia Florka. Jest inicjatorem i organizatorem promocji poezji m.innymi: Romana Dziobonia, Wandy Szado-Kudasikowej, Antologii poezji „ Kwietno Pani“ autorstwa dr. Anny Mlekodaj, tomika poezji Renaty Lipkowskiej, Ksiązki dr. Anny Mlekodaj:"Kuchnia Wygaszona. Listy Nienapisane. Władysław Burtan, Czarny Dunajec - Kozielsk " - opowieść o urzędniku, oficerze zamordowanym w Kozielsku czy Pamiętnika księdza profesora Józefa Tischnera: Dziennik 1944-1949. Niewielkie pomieszanie klepek. Stowarzyszenie „Śwarni” było też inicjatorem i organizatorem historycznych wydarzeń jak przedstawienie z okazji 670 rocznicy lokacji Nowego Targu czy 75 rocznicy Zagłady Żydowskich Mieszkańców Powiatu Nowotarskiego. Zespół od 47 lat czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym Nowego Targu, zdobywając kolejne nagrody i wyróżnienia na licznych Festiwalach i Konkursach rozsławia imię naszego Miasta. W ubiegłym roku zespół „Śwarni” uhonorowany został Medalem za szczególne Zasługi dla Nowego Targu. 

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.
 • PRACA | dam
  PENSJONAT "Willa Park" W CENTRUM ZAKOPANEGO ZATRUDNI PRACOWNIKA DO PRZYGOTOWYWANIA ŚNIADAŃ ORAZ SPRZĄTANIA POKOI. Kontakt: 509578689
 • PRACA | dam
  PENSJONAT "Willa Park" W ZAKOPANEM ZATRUDNI: KIEROWNIKA RECEPCJI/RECEPCJONISTĘ. Kontakt: 509170212
 • USŁUGI | inne
  DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ, CERTYFIKOWANA, METODĄ FUMIGACJI. TANIO! 500 086003
 • SPRZEDAŻ | zwierzęta
  Sprzedam cieliczkę rasy Jersey. 880145487
  Tel.: 880145487
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, TAPETOWANIE, GŁADZIE, FARBY STRUKTURALNE I TYNKI DEKORACYJNE - Tel. 601 793 866, www.FABRYKASTRUKTURY.pl
  WWW: www.FABRYKASTRUKTURY.pl
 • PRACA | dam
  Restauracja Schronisko Smaków Magda Gessler w Bukowinie Tatrzańskiej zatrudni kucharza z doświadczeniem..kontakt@schroniskosmakow.pl 509825332
  Tel.: 509825332
  E-mail: kontakt@schroniskosmakow.pl
 • PRACA | dam
  Biuro Księgowe AUDITPLUS zatrudni do biura w Zakopanem: - SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH - pełna księgowość i KPiR - wymagane doświadczenie; - SPECJALISTÓW ds. kadr i płac - wymagane doświadczenie; Zadaniem zatrudnionych osób będzie obsługa księgowa prestiżowych klientów firmy przy współpracy z pozostałymi członkami zespołu i pracownikami klientów a także z doradcą podatkowym i biegłym rewidentem. Oferujemy: umowę o pracę w pełnym wymiarze, atrakcyjne zarobki, pracę od poniedziałku do piątku w firmie księgowej działającej na rynku ogólnopolskim i dobrą atmosferę w młodym, dynamicznym, kilkunastoosobowym zespole, szkolenia i wyjątkową szansę rozwoju osobistego. Wymagamy: zaangażowania w zlecone obowiązki i absolutnej dyskrecji Zgłoszenia proszę składać przesyłać na: praca@auditplus.pl
  E-mail: praca@auditplus.pl
 • PRACA | dam
  ZATRUDNIĘ POMOC KUCHENNĄ/SPRZĄTANIE POKOI na wakacje - Zakopane, Jaszczurówka - 601504486
 • PRACA | dam
  FIRMA NAWIĄŻE WSPÓŁPRACĘ W NOWYM TARGU Z: FRYZJERAMI, KOSMETYCZKAMI, MANICURZYSTKAMI, MASAŻYSTAMI I REHABILITANTAMI - DO OTWARCIA WSPÓLNEGO SALONU. 608806408
 • PRACA | dam
  PENSJONAT W KOŚCIELISKU zatrudni OSOBĘ DO RECEPCJI. Możliwość zamieszkania. 608806408
 • PRACA | dam
  PENSJONAT W KOŚCIELISKU zatrudni OSOBĘ DO SPRZĄTANIA, sezonowo lub na stałe, możliwość zamieszkania. 608806408
 • PRACA | dam
  PENSJONAT W KOŚCIELISKU zatrudni OSOBĘ DO KUCHNI, UMIEJĄCĄ SAMODZIELNIE GOTOWAĆ. Możliwość zamieszkania. 608806408
 • PRACA | dam
  Pensjonat w centrum Zakopanego zatrudni POKOJOWE. Kontakt 666378357
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki maszynowe cementowo - wapienne, gipsowe. Atrakcyjna cena. 669790376
  Tel.: 669790376
 • PRACA | dam
  Przyjmę do pracy w Zakopanem KUCHARKI, POMOC KUCHENNĄ, BUFETOWE. Atrakcyjna płaca. Tel. 502271486.
 • PRACA | dam
  PRACA W AUSTRII: murarz, cieśla, operator żurawia. Austriackie warunki. BauPersonal, (nr cert. 4726), info@baupersonal.pl,www.baubersonal.pl 513106189, 668835085
  Tel.: 513106189, 668835085
  E-mail: info@baupersonal.pl,
  WWW: www.baubersonal.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  DO WYNAJĘCIA KIOSK HANDLOWY pow. 25m2, ZAKOPANE, NOWOTARSKA 3A. 602300070
 • PRACA | dam
  Skicontrol H.Martinczak.s.k.a. (Białka Tatrzańska) przedstawiciel na Polskę SKIDATA AG, zatrudni osobę na stanowisko: SERWISANT Oferujemy: umowę o pracę, niezbędne szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego. Wymagania: znajomość rozwiązań IT, wykształcenie techniczne, znajomość języka angielskiego, czynne prawo jazdy kat.B. Główne obowiązki: instalacja i serwis systemów kontroli dostępu; utrzymanie sieci teleinformatycznych Klienta; prowadzenie dokumentacji technicznej i serwisowej. CV prosimy przesyłać na adres praca@skicontrol.pl Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skicontrol H.Martinczak S.K.A. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowa 178 a. Pełną informację dot. RODO administrator prześle na e-mail.
 • PRACA | dam
  KELNERKI/-ÓW - 668115397
 • SPRZEDAŻ | budowlane
  DREWNIANE GÓRALSKIE DOMKI - DO PRZENIESIENIA - 668115397
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  ATRAKCYJNY DOM Z PŁAZÓW W GLICZAROWIE GÓRNYM - tel. 607506428
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602 Tel.
 • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
  VIDEO - TRANSMISJA NA ŻYWO IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH (ŚLUBÓW, KOMUNII, POGRZEBÓW, itp.) - Tel. 605 670 650
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
2020-08-10 17:44 Żmija w kuchni, no prawie żmija… 2020-08-10 17:00 Ewakuacja turystki ze Żlebu Kulczyńskiego (WIDEO) 2020-08-10 16:44 Zakopiański Festiwal Literacki 2020-08-10 16:16 Mecenat Małopolski rozstrzygnięty 2020-08-10 15:30 Opryski wstrzymane - pszczoły uratowane 2 2020-08-10 14:45 Strażacy z Gliczarowa Górnego budują dom Świderkom 2020-08-10 14:00 Sabałowe Bajania w czasie pandemii 2020-08-10 13:19 Kolejna kradzież volkswagena. Tym razem w Bukowinie 2020-08-10 12:53 Spotkania górskie. Gościem Apoloniusz Rajwa 2020-08-10 12:28 Poszukiwana czasza spadochronu 2020-08-10 11:38 Duży korek z Tylmanowej do Krościenka 5 2020-08-10 11:13 Rekord zakażeń w Małopolsce. Na Podhalu 7 przypadków 2 2020-08-10 10:29 Groźny wypadek w Orawce 2020-08-10 10:19 Nocne dachowanie w Skrzypnem 2 2020-08-10 10:00 Na razie mamy piękną pogodę, ale uważajcie na burze 2020-08-10 09:00 Przystanki zasypane śmieciami 3 2020-08-10 08:00 Kierowcy na rondzie Prymasa Tysiąclecia 2020-08-09 21:26 Śmigłowiec TOPR na Przysłopie Miętusim (WIDEO, ZDJĘCIA) 2020-08-09 21:00 Gdzie diabeł nie może, tam babe pośle (WIDEO) 2020-08-09 20:33 Wirtualny festiwal 1 2020-08-09 19:27 Potrącenie rowerzysty w centrum Zakopanego 4 2020-08-09 18:55 Potrącenie rowerzysty w Poroninie 4 2020-08-09 18:00 Bernardyni z sanktuarium 4 2020-08-09 17:27 Toprowski Sokół znów w akcji 2020-08-09 17:08 Nad Morzem nie ma tłumów 2020-08-09 17:00 Krościenko chce być miastem 2 2020-08-09 16:57 Sokół poleciał na Kopę 1 2020-08-09 16:00 Górale góralowi w potrzebie 2020-08-09 15:02 Pośród chałup Tour de Pologne 2020-08-09 15:00 Rocznicowe wejście na Rysy 2 2020-08-09 14:52 Kolarze już na trasie 2020-08-09 14:50 Śmiertelny wypadek w Dolinie za Bramką. Znamy szczegóły 2020-08-09 14:42 Śmierć w Tatrach 1 2020-08-09 14:00 Pod Tatrami ciepło ale nie upalnie 1 2020-08-09 13:00 Kolejka do kolejki na Kasprowy niewielka 6 2020-08-09 12:00 Dziś kolarze z Zakopanego jadą do Krakowa. Utrudnienia w ruchu 2020-08-09 11:28 Rondo z patronatem 22 2020-08-09 10:41 Kolejne zachorowania na koronawirusa na Podhalu 2020-08-09 10:34 Rondo do święcenia 4 2020-08-09 10:01 Turysta źle się poczuł na szlaku 2020-08-09 10:00 Zaloty i wzloty… zakochana kozica, niedźwiedź na diecie 2020-08-09 09:00 Wirtualna Parowozjada 2020-08-09 08:00 W Dolinie Pięciu Stawów Spiskich (WIDEO) 3 2020-08-08 21:30 Szlakiem krościeńskich galerii 2020-08-08 20:31 Trasa biegu liczy 60 kilometrów, 5000 metrów pod górę 4 2020-08-08 19:46 Przejeżdżają tędy setki aut, a tu taka pułapka 7 2020-08-08 19:01 Ten świstak mieszka na Siwej Przełęczy (WIDEO) 3 2020-08-08 18:21 Belg wygrywa w Bukowinie. Majka na czwartym miejscu! IV etap Tour de Pologne (relacja na żywo) 3 2020-08-08 18:15 Mebel do sprzątnięcia - zapewne nie o taką reklamę chodziło 3 2020-08-08 17:31 Parking na środku łąki 25
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-08-10 17:17 1. Brawo projektanci,brawo włdze powiatowe i samorządowe i brawo senatorowie z Pienin. Nie odpowiadacie za publiczne pieniądze to tak na buble je wydajecie. Koniecznie NIK powinien się zająć sprawdzeniem tych dwóch wydanych kwot na to rondo. 2020-08-10 17:12 2. Partacze tak zrobili że nie dość że korki takie jak były to na dodatek zlikwidowali przejście pomiędzy rondem a mostem. Idąc od ulicy Zdrojowej trzeba iść albo po schodach pod mostem (kolejny bubel) albo aż pod Delikatesy aby dojść do Rynku, Ośrodka Zdrowia itd. 2020-08-10 16:37 3. I jeszcze jedna sprawa. Pszczoły pszczołami, ale z tego co mi wiadomo to takie opryski są trujące również dla ludzi. To gdzie te chłopaki mają ubrania ochronne?! 2020-08-10 16:28 4. PO ranny, następny kierowca-filozof jak nie wiesz za co ten mandat to idz do starostwa i oddaj swoje prawo jazdy. 2020-08-10 16:28 5. A to nie wystarczy skosić? 2020-08-10 15:19 6. Wypadek potrącenia rowerzysty na moście w Suchem, to pokłosie przekierowania ruchu tranzytowego na drogę która nie spełnia norm drogi tranzytowej . 2020-08-10 14:46 7. Bo to rondo było projektowane dla Londynu. 2020-08-10 14:35 8. burmistrz zamknal urzad miasta, rozdal pracownikom maseczki w ktorych maja chodzi po urzedzie ale sam wbija sie miedzy ludzi bez maseczki - wyjatkowo dziwny z niego czlowiek, dopiero trzas gaciami jak wrocil z pogrzebu bo tez byl bez maseczki i nic go to nie nauczylo, dalej biega bez maseczki ale innym kaze nosic !!!! Nie rozumie tego czlowieka. Plyny do dezynfekcji rozdaje, miasto dezynfekuje, urzad zamyka ale sam bez maski biega. Zaprzeczenie samego siebie. 2020-08-10 14:27 9. Niech mi ktoś wytłumaczy za co mandat? 2020-08-10 14:00 10. zwykły obserwator, dziękuj bogu że ratownicy i inni jeszcze pracują i nie szczekaj. oni wcale nie muszą nikogo ratować, pójdą do domu i tyle, bo w imię czego mają umierać ?
2020-08-08 20:35 1. Wierćcie wierćcie. Nie ma to jak dobry PR. Bo póki co nie widzę, żeby na celu była ekologia. 2020-08-02 11:10 2. Rekonstrukcja nieco zafałszowana. W godzinie W ledwie co 20 powstaniec miał jakąkolwiek broń. 2020-07-29 14:50 3. Piękne miejsce i coraz bardziej popularne. A jeszcze 10-15 lat temu zwykle było tam pustawo nawet przy pięknej pogodzie. 2020-07-04 14:02 4. Jest i nasz Zacharko! Parcie ma chłopina na szkło nieopisane; lata 70 - 80 PZPR; później Solidarność; Loża Masońska Zamoyskiego i teraz PiS... 2020-07-04 13:24 5. Czemu on tego pedofila ułaskawił? Czemu tak opieszale działają z pedofilia kościelną? Czy mają w tym jakiś interes? 2020-07-03 23:52 6. to głosuj na tego,co go ta od olimpiady do JPIi porównała,będziesz miała i ośmiorniczki i ..... 2020-06-30 22:12 7. jakos tak nie widze ani dystansu, ani maseczek - jak to tak naprawde z tym wirusem jest? ja musze utrzymywac dystans spoleczny, kaganiec na ryj zakladac, a wladza nic nie musi... pad w towarzystwie zupelnie obcych osob na wyciagniecie reki, bez maski - jemu wolno, a normalnemu czlowiekowi nie??? no chyba ze ci ludzie to jego rodzina razem z nim mieszkajaca. 2020-06-24 23:02 8. Zakopane wita patriotę i wielkiego człowieka. U nas w Zakopanym wartości religijne są na pierwszym miejscu.Wspaniały człowiek. 2020-06-24 00:18 9. Z Poronina..... Gdyby to Lenin przyjechał to przyjabys go z szacunkiem ???????? 2020-06-23 22:53 10. Nie chcę takiego prezydenta na kolejnych 5 lat. Jestem zażenowana gdy oglądam jego wystąpienia na forum europejskim. Miał szansę jak nikt inny przez te lata zrobić coś pożytecznego dla Polski. Miał cały rząd partyjnych koleżków! Został pan- panie Duda jednostronnie wykorzystany przez Jarosława. Zdaje pan sobie z tego sprawę? Użył pana do swych celów! Za miesiąc po II turze nawet panu ręki nie poda- co i teraz robi z dużą niechęcią! Szymon Hołownia ma mój głos!!!!
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

Pożegnania

Bojcorka

FILMY TP