Reklama

2020-03-31 14:45:52

Koronawirus

Co możemy, co jest zabronione? Pełna lista

Poniżej przedstawiamy aktualna listę ograniczeń w przemieszczaniu się prowadzeniu działalności handlowej.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.

Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób – jedynie rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą poruszać się w większych grupach.

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
 • dojazdu do i z pracy,
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
 • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKóW, PLAŻ, BULWARóW, PROMENAD I ROWERóW MIEJSKICH

Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.

Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.

Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.

Wyłączone są: zakłady pracy.

Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

GALERIE HANDLOWE

Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.

Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
 • spożywcza,
 • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
 • artykułów toaletowych i środków czystości,
 • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 • artykułów remontowo-budowlanych,
 • prasowa,
 • artykułów dla zwierząt,
 • paliw. 
Obowiązuje do: do odwołania.

Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

LICZBA KLIENTóW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie

Na czym polega?

Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE

Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU

Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.

Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje od: 1 kwietnia

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).

Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.

Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

GRANICE POLSKI

Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców

Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
Ważne! Transport cargo działa normalnie. 

Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.

ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE

Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach

Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.

Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

GASTRONOMIA
Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.

Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

Obowiązuje do: odwołania.

KULTURA

Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury

Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy: osób, które:
 • wracają z zagranicy,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
 • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. 

Przez ten czas:
 • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Psiswynda 2020-04-01 15:23:14
Gdy chcę zachować dobre zdanie o kimś, to po prostu nie wnikam jakie ma poglądy. Każdy ma u mnie kredyt zaufania. Jałowe spieranie się o przekonania nie ma sensu. Każdy ma swoje.Kocham wszystkich
Dziadka ,Marie,pis i po
Więcej tolerancji kochani.
Maria 2020-04-01 15:15:18
@analzatordziadek Mają głębokie przeświadczenie, że działania ich partii ukierunkowane są na dobro ogółu. Nie widzą w decyzjach wybranych przez siebie polityków egoizmu, natomiast z łatwością dostrzegają egoistyczne postawy u swoich przeciwników.Demokraci. Żal was wszystkich. Smutek
Anal i zator 2020-04-01 14:26:21
Ależ @Marysiu, Marysia pisze o Tusku i Grodzkim w Dolomitach? Każdy ma prawo być narciarzem, nawet degeneraci, ale żeby tak zaraz siebie i ich elektorat nazywać zidiociałym narodem? No ktoś ich w końcu wybrał, co racja, to racja. Mimo wszystko POzdrawiam degeneratów, narciarzy i cały wybierający ich zidiociały naród.
1 Sort.
Jasiyk 2020-04-01 13:47:21
@dziadek
Co to się stało. UE dało na ZUS.
O jej ale oni zło samo.
Teraz to już jest Unia Europejska super.?
Małe i średnie firmy nie będą zwolnione z ZUS, a może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego księża zostali zwolnieni z płacenia składek ZUS na trzy miesiące? Czy jakby nie zostali zwolnieni nie byłoby agitacji z ambon? Nie widzę innego powodu zastosowania wobec KK takich przywilejów.??? Dziadzio jesteś
Antek 2020-04-01 13:41:07
@doorzechowWybory prezydenckie w maju !!!!!????? Będą mieli wybory jak 3 mln ludzi straci pracę i rodziny nie będą miały na chleb. A na to się właśnie zanosi. Do tego dwutygodniowa spóźniona reakcja na alarmy o zbliżającej się możliwej epidemii, której skutki już są odczuwalne. Braki sprzętu i środków ochronnych to tylko konsekwencja wynikająca z braku wyobraźni. Jak na to nałoży się kryzys ekonomiczny, bankructwa i upadłości małych i średnich firm, to na powrót do "normalności" będziemy potrzebowali 10 - 15 lat.
Maryska 2020-04-01 13:35:38
@dziadek Ty jesteś deficyt.
pis rządził przez 5 lat wysokiej koniunktury. Odzyskał 500 mld z vatu , Tak ? Tak twierdzili i lansowali sie po mediach. No to kasy sa nieprzebrane ilości. Podejrzewam jednak , ze kasy nie ma bo poszła na TVPiS , na synekury , rady nadzorcze, fundacje polskie i podobne. Tadzio Rydz też sie załapał. Gazety pro-pisowskie załapały się . A teraz bida i 20 stron formularza do akceptacji na wypłatę z twojej tekturowej tarczy.Tekturowy ......ie
dziadek 2020-04-01 13:06:48
Alle się porobiło! Dziadki w grobach się przewracają!
W radiu gadali, że w Belgii browary zamiast piwa bedom warzyć środki dezynfekcyjne.
Nie gadali czy z pianą, czy bez.
@Rys - w tej waszej konstytucji wyraźnie pisze: jak w sondażach pani Kidawa Błońska będzie miała 53% poparcia, to wtedy wybory muszą się odbyć.
@Bronek - "... kto po nocach najczęściej pracuje. Odpowiadam złodzieje i przestępcy.Wiesz coś o tym."
Nie wiem. Zapytaj jakąś pielęgniarkę, lekarza, policjanta, strażaka, stróża, barmana - kelnerkę, kierowcę, pilota, kolejarza, ........
@Rysiek - nooo jakie to POrządne dziecki były!
Nawet pampersów nie trza było. Jak urośli, to z czerwonymi książeczkami po drabinach się styrmali. A teraz to zamartwiają się o budżet, co by z powrotem emeryturki POdnieśli.
Bo przecie ze zasłuzyli!
Karol 2020-04-01 12:29:10
@ Mary. Ej Maryś. Dy ten wyrób prezydentopodobny nawet na skijak porządnie nie "umi". Moje oczy były świadkiem jego wyczynów..
Mary 2020-04-01 11:37:00
Zidiociałe narody na swoich przywódców wybierają zdegenerowanych narciarzy Jakich czasów dożyłam.
Mary 2020-04-01 11:27:42
Analzatordziadek
Jesteście 1 sortem. Dziękuję i przepraszam.
Anal i zator 2020-04-01 11:13:43
@Bronek, takiś mądry? A NOCNE liczenie głosów i obalenie pewnego rządu w czerwcu '92 pamiętasz? Czekaj, jak to leciało: kto po nocach najczęściej pracuje. Odpowiadam złodzieje i przestępcy.Wiesz coś o tym? Bo ja nie widziałem, że Tusk i jego świta, na czele z Bolkiem, to......
Rys 2020-04-01 10:12:30
dziadek Konstytucja konstytucja konstytucja
Bronek 2020-04-01 09:36:14
@dziadek mam (zapytanie), co to za metody podrzucania i procedowania po nocach to wybryk PiS. Dlaczego nie rozpoczynają się posiedzenia o godz. 9,00 a o 20.. i później. Tak planuje marszałek na polecenie czyjeś. Sejm ten jest sejmem niemym i nocnym.Mam pytanie kto po nocach najczęściej pracuje. Odpowiadam złodzieje i przestępcy.Wiesz coś o tym.
Rysiek 2020-04-01 09:25:04
Dziadek Maria ma rację 500+ to dziura w moście...kiedyś tego nie było i dzieci się wychowało.Wyszły bardziej na ludzi niż te teraz ze smartfonami, komputerami.
dziadek 2020-04-01 08:06:06
Marysiu - zacznę od tego, że jest tajemnicą poliszynela fakt nieumiejętności czytania ze zrozumieniem przez różne rasy POKOmenów.
Projekt o wspólnych unijnych zamówieniach na zakup medycznych środków zaradczych był stworzony w 2014 r. Miłościwie panująca w Polsce wtedy władza nie przystąpiła do tego projektu. Minister zdrowia obecnie nam miłościwie panującej władzy podpisał aneks do tegoż projektu 6 marca b.r. I od tego momentu możemy brać udział we wspólnych zakupach.
@Jasiyk - jaka łunia jest każdy widzi!
"Koronawirus ujawnił słabość Unii Europejskiej, a strach przed wirusem spowodował, że wróciły stare egoizmy. UE w zasadzie skapitulowała i pozostawiła podejmowanie decyzji na czas kryzysu państwom narodowym." Tak o Unii wypowiedziała się na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung"nasza Nobilistka Tokarczuk.
@stasek - spacer z żoną??? Od dawna głoszę wszem i wobec, że w zakładach karnych internet powinien być odłączony!
Jasiyk 2020-03-31 21:53:54
Do dziadek
To w końcu UE jest ok
Czy UE jest be
Bo już sam sie pogubiłem.
Przecież pisiory mówią ze UE jest złe.
A Ty teraz ze UE jest fajne
Maria 2020-03-31 21:46:36
@dziadek.5
Przetarg, na który złożono oferty dotyczący materiałów mających chronić obywateli przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa został rozpisany wcześniej, bo pod koniec lutego.Gdzie wtedy byli wielcy mędrcy z rządu.
Od grudnia w chinach szalał wirus. Przespali czy zajmowali się 2mld dla twoich pupilków.Jestes (trolem dwóch wież) dobranoc.
dziadek 2020-03-31 20:57:07
@Maria. Kazali Ci pisać głupoty, więc piszesz.
N.p. pkt 5 - "Doprowadzili do tego, że jedynie Polska nie uczestniczy we wspólnych zakupach UE, masek i innych środków ochrony osobistej oraz testów do wykrywania i środków do leczenia.
Chodzi o umowę o wspólnych unijnych zamówieniach na zakup medycznych środków zaradczych którego nie podpisała Ewa Kopacz w 2014 r., gdy ministrem zdrowia był Arłukowicz?
Informuję, że że od 6.03.2020 r. Polska stała się 26. państwem UE, które podpisało umowę o wspólnych zamówieniach na zakup medycznych środków zaradczych.
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przystąpienie do wspólnego mechanizmu zamówień podpisał 6 marca - było to dwa dni po stwierdzeniu w Polsce pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem. Niemal sześć lat po uruchomieniu mechanizmu.
POczytaj - "Polska już jest w mechanizmie wspólnych unijnych zamówień - ale kilka przetargów ominęła." konkret24.tvn24.pl.
Do innych bzdetów które Ty i inni wypisują nie będę się odnosił. Szkoda czasu!
stasek 2020-03-31 19:38:59
Szczerze ...mam gdzieś te zakazy ,Codziennie spaceruję po górach , mam ciszę i spokój .W domu śpię z żoną w jednym łóżku , a na dworze mamy co 2 metry wychodzić .Chore
Marysia 2020-03-31 18:35:15
@gorolzgorc jednak jesteś tępa strzala. Módl się żeby twojego nie zabrali bo się zgubisz w rzeczywistości o której nie masz zielonego pojęcia.
Marek 2020-03-31 17:59:13
Od polowy stycznia 2020 do 10 marca rząd nic nie zrobił, nie zamówił maseczek, kombinezonów, łóżek specjalnych, respiratorów nie przygotował lokali na szpitale zakaźne. Doskonale wiedzieli że epidemia zawita do Polski. Rzad miał inne "ważniejsze" zadania i działania takie jak kampania prezydencka na rzecz Maliniaka oraz debaty na temat przekazania 2 mld złotych na TVPIS, aby ta zrobiła propagandę Maliniakowi.
W tym czasie rząd ograniczał się do wystąpień premiera i ministra Szumowskiego, którzy oświadczali, że nic się nie dzieje, sytuacja jest pod kontrolą, jesteśmy przygotowani, na razie epidemii nie ma w Polsce itp. I co się okazało? kompletna ściema i brak przygotowania do pandemii
karol 2020-03-31 17:49:52
@Aleksandra. Nie, Pani Aleksandro. Przepisowo, to dwa, albo nawet cztery metry przed ślubnym. Jakby co do czego, to zdąży zwiać ;)
obserwator 2020-03-31 17:43:49
Co na to fani PiSu?
Co tam z wyborami 10 maja?
Jest dobrze , nic się nie dzieje mówi Prezes.
Pyta fan zdrowego rozsądku.
Gorol z gorc 2020-03-31 17:34:12
Do Maria
Zabrali koryto i teraz jeczysz. Gdyby twoj tusk rzadzil to bys juz nad grobem kogos z rodziny miala. Jak Ci tak zle to zachod czeka, tam dobrobyt zdrowie i najwazniejsze Euro
Joachim 2020-03-31 17:20:27
Muszą rządzący coś robić na chybcika , bo sytuacja jest znacznie gorsza od tej oficjalnej.
Polityczne cele mogą upaść bo pandemia spustoszy Europę i światową gospodarkę .Jesteśmy
sami, bo Premier wypiął się na Unię, polityka zagraniczna nie istnieje a " Hameryka" za daleko i z większymi problemami. Niech władza powie kto jest nam w stanie teraz pomóc i jakich mamy(bezinteresownych) przyjaciół????
Smutek 2020-03-31 17:18:53
Niebywały Skandal:
PiS właśnie odrzuca poprawki Senatu, które dawały realną pomoc dla przedsiębiorców. PiS ma gdzieś polskich przedsiębiorców, liczą się tylko wybory - po trupach do celu.
Aleksandra 2020-03-31 16:44:53
miło, czyli jak idę z mężem na zakupy to muszę iść 2 metry za nim?
Tomek 2020-03-31 16:11:11
Czy las jest "terenem zielonym pełniącym funkcje publiczne"?
Czy w celu modlitwy w kościele (do pięciu osób) można się w ogóle do tego kościoła przemieścić?
Kotek 2020-03-31 16:01:31
premier miłościwie nam rządzący zaliczył wypłaty emerytur, rent a także 13 do kosztów tarczy antykryzysowej. Proponuję jeszcze dołożyć wyprawki pogrzebowe.
karol 2020-03-31 15:46:30
Nie łatwiej było napisać co można? Szczególnie zainteresował mnie ten zakaz handlu artykułami do upiększania i perfumowania. To co, nikt już nie może ładniej woniać i być ciut ładniejszym od naszego umiłowanego sfilcowanego dryblasa?
Kierdel 2020-03-31 15:27:01
Jeden nakaz by się przydał bezwzględnie nakaz myślenia. To bardzo wymagający nakaz ale jakże ważny. Jeśli zabraknie zdrowego myślenia to nasza droga do normalności może się wydłużyć w czasie do czasu aż zdobędziemy odporność grupową.Moze byc to długi i ciężki czas,bo ciemnota zaczyna byc coraz większą częścią tego kraju z dykty.
Kierdel 2020-03-31 15:16:39
teraz ludzie nie chorujcie, siedźcie w domu bo popsujecie misterne plany pierwszego sekretarza Jedynej Słusznej
Maria 2020-03-31 15:16:00
1. W ciągu pięciu lat doprowadzili do powszechnej agonii w służbie zdrowia. Jak się nie podoba to niech wyjadą tak mówili w sejmie.
2. W styczniu bezmyślnie wyrzucili do kosza informację wywiadu o zagrożeniu covid-19.
3. Ignorowali sygnały opozycji i nie informowali społeczeństwo o faktycznym zagrożeniu. Wirus to wymysł opozycji a oni są najlepiej przygotowani na wirusa i wszytko mają (sic)
4. Zbyt długo zwlekali z zamknięciem granicy zamiast zamknąć wyjazdy do Włoch i Austrii gdzie wirus już szalał.
5. Doprowadzili do tego, że jedynie Polska nie uczestniczy we wspólnych zakupach UE, masek i innych środków ochrony osobistej oraz testów do wykrywania i środków do leczenia.
6. Spowodowali, że Polska służba zdrowia i obywatele są obecnie najgorzej zaopatrzeni do walki z covid-19. Oni narażają życie i nie maja ubezpieczenia. Brak podstawowych środków ochrony osobistej nawet w 19 wytypowanych szpitalach nie mówiąc o reszcie. Naród szyje maseczki. Drukuje gogle!! A Państwo firmy jak Maskpol? Spółka należąca do PGZ przechowują tylko Misiewiczów zamiast robić swoją robotę.
7. Dokonują zakupy środków służących do wykrywania i leczeniu chorych na covid-19 z wolnej ręki, głównie od firm prowadzonych przez działaczy PIS. Kasa Rządu jest pusta i aby ukryć faktyczny deficyt wykorzystują firmy Skarbu Państwa i Banki ( po to jest repolonizacja ) aby kupowały pakiety odzieży ochrony z Chin lub finansować testy. Państwo się zadłuża Rząd nie.
8. Lekceważą realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu ludzi podczas wyborów gdy nawet Putin odwołuje wybory
9. Aby zorganizować wybory bez wprowadzenia stanu wyjątkowego złamali konstytucję ograniczając swobodę przemieszczania się Polaków bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego ( Szumowski i Pinokio pod trybunał stanu)
10. Zorganizowali LOT do domu z transportem ludzi na kwarantannę komunikacją publiczną
11. Nie wykonują bo nie mają testów przesiewowych na wirusa
12. zamiast na walkę z wirusem to dali 2 mld na propagandę w TVP i trolli
13. Zrobili tarczę antykryzysową która bardziej ratuje zadłużone rozdawnictwem państwowe banki niż przedsiębiorców, 212 mld to fikcja. Na przedsiębiorców jest może 40 mld, reszta to dodruk pustego pieniądza,
14. Nie oszczędzali w czasach prosperity i nie wprowadzili Polski do strefy EURO przez co Polska starci wsparcie a polska waluta straci na wartości wobec innych walut. Już straciliśmy 10% czyli całe 500+ ( Ciemny Ludek będzie płakał za swoje wybory i to już niedługo).
Jasiyk 2020-03-31 15:12:29
ale znany tiktoker Andrzej powiedział że skoro można do sklepu to można na wybory to czego jątrzycie. On wie co mówi bo sie ciągle uczy, cały czas się uczy, sam mówił.
długo PiS 2020-03-31 15:03:49
A majowe wybory są legalne, czy zakazane? Pytam, bo lewactwo z platfusami robią taki szum koło tego, jakby miały się odbyć dzisiaj, jutro, najdalej pojutrze! A to podobno pisowcy nic, tylko o wyborach... zamiast w czasie szczególnej próby dla nas wszystkich skupiać się głównie na działaniach mogących ograniczyć zachorowania, na otaczaniu opieką osób starszych, chorych i samotnych....
Marcin 2020-03-31 15:01:27
Więcej będzie zgonów i tragedii w następstwie tych obostrzeń, niż przez wirusa.
stasek 2020-03-31 14:59:11
To prawie jak w stanie wojennym za komuny.
Na razie jeszcze nie obiecano darmowego pałowania.
Według PiSu to nie jest stan wyjatkowy.
Ale wybory będą 10 maja.
Tak powiedział Prezes.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam DOM do wykończenia na Orawie. Działka 20 arów, pięknie położona. 12 276 28 34.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE WNĘTRZ TRADYCYJNE, NATRYSKOWE (do 1000 m2/dzień), TYNKI DEKORACYJNE, TAPETY, GŁADZIE, PANELE -
  Tel.: 660 921 810.
 • PRACA | dam
  MAŁY PENSJONAT W PORONINIE szuka PANI DO ŚNIADAŃ I SPRZĄTANIA, tel. 607 863 893
 • SPRZEDAŻ | różne
  SPRZEDAM TANIO BUDKĘ PARKINGOWĄ. Zakopane tel. 602 378 614
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  MAZDA 5, serwisowane, zadbane, garażowane, r. 2008, diesel, stan bdb, oryginalna nawigacja z dotykowym ekranem, 2 komplety felg aluminiowych z oponami lato/zima, full opcja, 16.000 ZŁ -
  Tel.: 888 223 761.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  ATRAKCYJNY DOM Z PŁAZÓW W GLICZAROWIE GÓRNYM -
  Tel.: 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  PENSJONAT w Kościelisku - DWA OBIEKTY -
  Tel.: 607 506 428
 • USŁUGI | budowlane
  KOMINKI, PARAPETY, SCHODY MARMUROWE, NAGROBKI. 601 958 378
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  LOKAL DO WYNAJĘCIA, Zakopane centrum, 27 m2 -
  Tel.: 694 266 522
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Działka budowlana nad Jez. Dobczyckim, Brzączowice Do sprzedania działka budowlana w Brzączowicach (gmina Dobczyce) , 30 km od Krakowa. Z działki rozpościera się widok na Zalew Dobczycki. Szerokość działki ok. 34 m, długość 72 . Wg. MPZP działka położona na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce prąd, gaz , woda i kanalizacja. Dojazd drogą asfaltową , ostanie 50 m drogą gminną nieurządzoną .
  Tel.: 508 380 383
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  OPEL Mokka 4x4 2015r fullopcja, 55000zl
  Tel.: 694432557
  GG: 1527664
 • USŁUGI | inne
  PROFESJONALNA WYCINKA - PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH. 691317098
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię dom w Zakopanem
  Tel.: 604458153
 • PRACA | dam
  Poszukuje doświadczonych osób do pracy na budowie w Niemczech. Okolice Frankfurtu. Gwarantuje zakwaterowanie.
  Tel.: +491774439609
 • RÓŻNE
  PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ. 691 434 133.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Firma Norweska zatrudni w Oslo, TYNKARZY, STOLARZY, MALARZY, MONTERÓW RUSZTOWAŃ, BLACHARZY ORAZ MŁODYCH DO PRZYUCZENIA W ZAWODZIE - TYNKARZ. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 1-3 tygodni. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742
2020-05-25 19:45 Zamknięta droga. Robotnicy wymienią przepust 2020-05-25 19:00 Likwidacja mleczarni. Radni przyjęli rezolucję 2020-05-25 18:15 Rękawiczki, maseczki i środki dezynfekujące potrzebne (WIDEO) 2020-05-25 17:30 Wstydliwa wizytówka 2020-05-25 16:30 Audi kontra hyundai 1 2020-05-25 15:25 Niech podwykonawcy nie tracą nadziei 2020-05-25 15:25 Szpitalna śmierć - mężczyzna nie przeżył upadku 2 2020-05-25 15:00 Z maluchem na bombach do szpitala 2 2020-05-25 14:30 Cechy wyróżniające projekty nowoczesnych domów 2020-05-25 14:18 Skarbówka czysta 3 2020-05-25 14:00 Wielkie porządki w GOK-u. Kalendarz imprez niepewny 2020-05-25 13:00 Wielkie burzenie przy Ludźmierskiej 2020-05-25 12:31 Upadek ze szpitalnego okna 1 2020-05-25 12:00 Kąpielisko Chochołowska 2020-05-25 11:00 Wychowanie fizyczne na odległość 2020-05-25 10:00 Nazwali mnie Królową Tatr... no i co mam zrobić ? 3 2020-05-25 09:05 1% podatku można przekazać do 31 maja 2020-05-25 09:00 Zabytek to zbytek 1 2020-05-25 00:17 Wypadek rowerzystki pod Lubaniem 3 2020-05-25 00:00 Wytwórnia Lodów Naturalnych - smaki na poniedziałek 2020-05-24 23:55 Sunia wędrowniczka znaleziona na szlaku 2020-05-24 22:05 Zakopane tęskni za turystami 15 2020-05-24 21:30 Góralskie witacze 3 2020-05-24 21:00 Szpital już cienko nie przędzie 14 2020-05-24 20:00 Zalew grup obcojęzycznych 1 2020-05-24 19:07 Śmieciowe profanum 2020-05-24 18:00 Rowery wyjdą z podziemia 2 2020-05-24 17:00 Rzepne placki po orawsku (WIDEO) 1 2020-05-24 16:30 Na Gubałówce ludzi co kot napłakał 2 2020-05-24 16:00 Pobocza przystrojone na niedzielę 4 2020-05-24 15:30 Pożegnanie doktora 3 2020-05-24 15:00 Tłumnie, blisko i bez maseczek - witamy pod Gubałówką 23 2020-05-24 14:30 Pobalował i poszedł boso 1 2020-05-24 14:00 Jutro i pojutrze ostre burze 2 2020-05-24 13:13 Stłuczka na zakopiance 2020-05-24 13:00 Nocne balowanie z Covid-19 w tle 10 2020-05-24 12:15 Rośnie liczba wyzdrowień 2020-05-24 12:00 Dźwięki z wieży 2020-05-24 11:40 Brakuje krwi, pomóż chorym 2020-05-24 11:20 Rzut oka na Czarny Staw Gąsienicowy (WIDEO) 2020-05-24 11:00 Oszust z rozmachem 1 2020-05-24 10:00 Tatrzańscy Kurierzy 1 2020-05-24 09:15 Błoto na szlakach, deszcz i marne widoki 2020-05-24 08:39 Groźny wypadek na zakopiance 2020-05-24 08:20 Biało na szczycie 2020-05-24 08:00 Pod Giewontem barowa pogoda 2 2020-05-24 00:00 Wytwórnia Lodów Naturalnych - smaki na niedzielę 2020-05-24 00:00 Nasze drzwi Twoim oknem na świat 2020-05-23 21:55 Na granicy świata (WIDEO) 2020-05-23 21:25 Antywirusowe schronisko
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-05-25 18:51 1. wielka tragedia dla nas wszystkich, największa na pewno dla rodziny. Przekazuję szczere wyrazy współczucia 2020-05-25 18:47 2. W każdej robocie są ludzie, Kilka lat temu jechałem jak wariat do szpitala z rodzącą znajomą. Policjanci z drogówki najpierw mnie zatrzymali, a potem pojechali przede mną. Rżnęliśmy 150, 100 przez Nowy Targ. 2020-05-25 18:38 3. To dlaczego nasz prezex chodzi jak Zeus po Olimpie, krzyczy i błyskawicami rzuca? Skąd ta nerwowość? TYLU dyrektorów za TAKIE stawki, brak programu i niewykonane kontrakty - dlaczego bez komentarza osoby odpowiedzialnej: burmistrza? Czyżby chciał nam przekazać, że szpital lepiej sobie radzi bez pacjentów niż z nimi, tylko straty przynosili? 2020-05-25 18:29 4. Przy tak galopujących cenach żywności, to nie liczcie na turystów. Każdy martwi się o pracę i co dać dzieciom do gara. Tylko urzędnicy mogą być pewni bo każdego obedrą ze skóry. 2020-05-25 18:22 5. Na skróty pod prąd ? 2020-05-25 16:54 6. Szkoda człowieka, to był młody lekarz :( 2020-05-25 16:53 7. Z całym szacunkiem dla Siostry Warszawskiej,pomnik to przesada. Ale nazwa ulicy jej imieniem byłaby dobrym pomysłem. Podsuwam to panom radnym. 2020-05-25 16:51 8. ...radziłby sobie samodzielnie - śmiech na sali. Może dla poparcia tych tez jakieś dane liczbowe. Proszę pokazać " Strategię Rozwoju Spółki na lata 2020-2020" Osobiście Pan Burmistrz podpisał Komunikat Wspólny, który zapowiada powstanie takiego dokumentu - miał powstać do 20.12.20219r !!! 2020-05-25 16:39 9. Ilu pracowników uciekło na L4 w tym tygodniu w tej modelowej jednostce? Ilu pacjentów przyjęto w ciągu 2 ostatnich miesięcy? Niech się nasz Prezes pochwali! 2020-05-25 16:30 10. Brawa za to dla policji. Całe szczęście nie wszyscy są rządowymi siepaczami.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Bojcorka

Pożegnania

Album TP