Reklama

2020-03-31 14:45:52

Koronawirus

Co możemy, co jest zabronione? Pełna lista

Poniżej przedstawiamy aktualna listę ograniczeń w przemieszczaniu się prowadzeniu działalności handlowej.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.

Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób – jedynie rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą poruszać się w większych grupach.

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
 • dojazdu do i z pracy,
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
 • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKóW, PLAŻ, BULWARóW, PROMENAD I ROWERóW MIEJSKICH

Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.

Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.

Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.

Wyłączone są: zakłady pracy.

Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

GALERIE HANDLOWE

Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.

Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
 • spożywcza,
 • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
 • artykułów toaletowych i środków czystości,
 • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 • artykułów remontowo-budowlanych,
 • prasowa,
 • artykułów dla zwierząt,
 • paliw. 
Obowiązuje do: do odwołania.

Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

LICZBA KLIENTóW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie

Na czym polega?

Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE

Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU

Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.

Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje od: 1 kwietnia

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).

Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.

Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

GRANICE POLSKI

Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców

Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
Ważne! Transport cargo działa normalnie. 

Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.

ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE

Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach

Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.

Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

GASTRONOMIA
Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.

Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

Obowiązuje do: odwołania.

KULTURA

Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury

Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy: osób, które:
 • wracają z zagranicy,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
 • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. 

Przez ten czas:
 • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Psiswynda 2020-04-01 15:23:14
Gdy chcę zachować dobre zdanie o kimś, to po prostu nie wnikam jakie ma poglądy. Każdy ma u mnie kredyt zaufania. Jałowe spieranie się o przekonania nie ma sensu. Każdy ma swoje.Kocham wszystkich
Dziadka ,Marie,pis i po
Więcej tolerancji kochani.
Maria 2020-04-01 15:15:18
@analzatordziadek Mają głębokie przeświadczenie, że działania ich partii ukierunkowane są na dobro ogółu. Nie widzą w decyzjach wybranych przez siebie polityków egoizmu, natomiast z łatwością dostrzegają egoistyczne postawy u swoich przeciwników.Demokraci. Żal was wszystkich. Smutek
Anal i zator 2020-04-01 14:26:21
Ależ @Marysiu, Marysia pisze o Tusku i Grodzkim w Dolomitach? Każdy ma prawo być narciarzem, nawet degeneraci, ale żeby tak zaraz siebie i ich elektorat nazywać zidiociałym narodem? No ktoś ich w końcu wybrał, co racja, to racja. Mimo wszystko POzdrawiam degeneratów, narciarzy i cały wybierający ich zidiociały naród.
1 Sort.
Jasiyk 2020-04-01 13:47:21
@dziadek
Co to się stało. UE dało na ZUS.
O jej ale oni zło samo.
Teraz to już jest Unia Europejska super.?
Małe i średnie firmy nie będą zwolnione z ZUS, a może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego księża zostali zwolnieni z płacenia składek ZUS na trzy miesiące? Czy jakby nie zostali zwolnieni nie byłoby agitacji z ambon? Nie widzę innego powodu zastosowania wobec KK takich przywilejów.??? Dziadzio jesteś
Antek 2020-04-01 13:41:07
@doorzechowWybory prezydenckie w maju !!!!!????? Będą mieli wybory jak 3 mln ludzi straci pracę i rodziny nie będą miały na chleb. A na to się właśnie zanosi. Do tego dwutygodniowa spóźniona reakcja na alarmy o zbliżającej się możliwej epidemii, której skutki już są odczuwalne. Braki sprzętu i środków ochronnych to tylko konsekwencja wynikająca z braku wyobraźni. Jak na to nałoży się kryzys ekonomiczny, bankructwa i upadłości małych i średnich firm, to na powrót do "normalności" będziemy potrzebowali 10 - 15 lat.
Maryska 2020-04-01 13:35:38
@dziadek Ty jesteś deficyt.
pis rządził przez 5 lat wysokiej koniunktury. Odzyskał 500 mld z vatu , Tak ? Tak twierdzili i lansowali sie po mediach. No to kasy sa nieprzebrane ilości. Podejrzewam jednak , ze kasy nie ma bo poszła na TVPiS , na synekury , rady nadzorcze, fundacje polskie i podobne. Tadzio Rydz też sie załapał. Gazety pro-pisowskie załapały się . A teraz bida i 20 stron formularza do akceptacji na wypłatę z twojej tekturowej tarczy.Tekturowy ......ie
dziadek 2020-04-01 13:06:48
Alle się porobiło! Dziadki w grobach się przewracają!
W radiu gadali, że w Belgii browary zamiast piwa bedom warzyć środki dezynfekcyjne.
Nie gadali czy z pianą, czy bez.
@Rys - w tej waszej konstytucji wyraźnie pisze: jak w sondażach pani Kidawa Błońska będzie miała 53% poparcia, to wtedy wybory muszą się odbyć.
@Bronek - "... kto po nocach najczęściej pracuje. Odpowiadam złodzieje i przestępcy.Wiesz coś o tym."
Nie wiem. Zapytaj jakąś pielęgniarkę, lekarza, policjanta, strażaka, stróża, barmana - kelnerkę, kierowcę, pilota, kolejarza, ........
@Rysiek - nooo jakie to POrządne dziecki były!
Nawet pampersów nie trza było. Jak urośli, to z czerwonymi książeczkami po drabinach się styrmali. A teraz to zamartwiają się o budżet, co by z powrotem emeryturki POdnieśli.
Bo przecie ze zasłuzyli!
Karol 2020-04-01 12:29:10
@ Mary. Ej Maryś. Dy ten wyrób prezydentopodobny nawet na skijak porządnie nie "umi". Moje oczy były świadkiem jego wyczynów..
Mary 2020-04-01 11:37:00
Zidiociałe narody na swoich przywódców wybierają zdegenerowanych narciarzy Jakich czasów dożyłam.
Mary 2020-04-01 11:27:42
Analzatordziadek
Jesteście 1 sortem. Dziękuję i przepraszam.
Anal i zator 2020-04-01 11:13:43
@Bronek, takiś mądry? A NOCNE liczenie głosów i obalenie pewnego rządu w czerwcu '92 pamiętasz? Czekaj, jak to leciało: kto po nocach najczęściej pracuje. Odpowiadam złodzieje i przestępcy.Wiesz coś o tym? Bo ja nie widziałem, że Tusk i jego świta, na czele z Bolkiem, to......
Rys 2020-04-01 10:12:30
dziadek Konstytucja konstytucja konstytucja
Bronek 2020-04-01 09:36:14
@dziadek mam (zapytanie), co to za metody podrzucania i procedowania po nocach to wybryk PiS. Dlaczego nie rozpoczynają się posiedzenia o godz. 9,00 a o 20.. i później. Tak planuje marszałek na polecenie czyjeś. Sejm ten jest sejmem niemym i nocnym.Mam pytanie kto po nocach najczęściej pracuje. Odpowiadam złodzieje i przestępcy.Wiesz coś o tym.
Rysiek 2020-04-01 09:25:04
Dziadek Maria ma rację 500+ to dziura w moście...kiedyś tego nie było i dzieci się wychowało.Wyszły bardziej na ludzi niż te teraz ze smartfonami, komputerami.
dziadek 2020-04-01 08:06:06
Marysiu - zacznę od tego, że jest tajemnicą poliszynela fakt nieumiejętności czytania ze zrozumieniem przez różne rasy POKOmenów.
Projekt o wspólnych unijnych zamówieniach na zakup medycznych środków zaradczych był stworzony w 2014 r. Miłościwie panująca w Polsce wtedy władza nie przystąpiła do tego projektu. Minister zdrowia obecnie nam miłościwie panującej władzy podpisał aneks do tegoż projektu 6 marca b.r. I od tego momentu możemy brać udział we wspólnych zakupach.
@Jasiyk - jaka łunia jest każdy widzi!
"Koronawirus ujawnił słabość Unii Europejskiej, a strach przed wirusem spowodował, że wróciły stare egoizmy. UE w zasadzie skapitulowała i pozostawiła podejmowanie decyzji na czas kryzysu państwom narodowym." Tak o Unii wypowiedziała się na łamach "Frankfurter Allgemeine Zeitung"nasza Nobilistka Tokarczuk.
@stasek - spacer z żoną??? Od dawna głoszę wszem i wobec, że w zakładach karnych internet powinien być odłączony!
Jasiyk 2020-03-31 21:53:54
Do dziadek
To w końcu UE jest ok
Czy UE jest be
Bo już sam sie pogubiłem.
Przecież pisiory mówią ze UE jest złe.
A Ty teraz ze UE jest fajne
Maria 2020-03-31 21:46:36
@dziadek.5
Przetarg, na który złożono oferty dotyczący materiałów mających chronić obywateli przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa został rozpisany wcześniej, bo pod koniec lutego.Gdzie wtedy byli wielcy mędrcy z rządu.
Od grudnia w chinach szalał wirus. Przespali czy zajmowali się 2mld dla twoich pupilków.Jestes (trolem dwóch wież) dobranoc.
dziadek 2020-03-31 20:57:07
@Maria. Kazali Ci pisać głupoty, więc piszesz.
N.p. pkt 5 - "Doprowadzili do tego, że jedynie Polska nie uczestniczy we wspólnych zakupach UE, masek i innych środków ochrony osobistej oraz testów do wykrywania i środków do leczenia.
Chodzi o umowę o wspólnych unijnych zamówieniach na zakup medycznych środków zaradczych którego nie podpisała Ewa Kopacz w 2014 r., gdy ministrem zdrowia był Arłukowicz?
Informuję, że że od 6.03.2020 r. Polska stała się 26. państwem UE, które podpisało umowę o wspólnych zamówieniach na zakup medycznych środków zaradczych.
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski przystąpienie do wspólnego mechanizmu zamówień podpisał 6 marca - było to dwa dni po stwierdzeniu w Polsce pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem. Niemal sześć lat po uruchomieniu mechanizmu.
POczytaj - "Polska już jest w mechanizmie wspólnych unijnych zamówień - ale kilka przetargów ominęła." konkret24.tvn24.pl.
Do innych bzdetów które Ty i inni wypisują nie będę się odnosił. Szkoda czasu!
stasek 2020-03-31 19:38:59
Szczerze ...mam gdzieś te zakazy ,Codziennie spaceruję po górach , mam ciszę i spokój .W domu śpię z żoną w jednym łóżku , a na dworze mamy co 2 metry wychodzić .Chore
Marysia 2020-03-31 18:35:15
@gorolzgorc jednak jesteś tępa strzala. Módl się żeby twojego nie zabrali bo się zgubisz w rzeczywistości o której nie masz zielonego pojęcia.
Marek 2020-03-31 17:59:13
Od polowy stycznia 2020 do 10 marca rząd nic nie zrobił, nie zamówił maseczek, kombinezonów, łóżek specjalnych, respiratorów nie przygotował lokali na szpitale zakaźne. Doskonale wiedzieli że epidemia zawita do Polski. Rzad miał inne "ważniejsze" zadania i działania takie jak kampania prezydencka na rzecz Maliniaka oraz debaty na temat przekazania 2 mld złotych na TVPIS, aby ta zrobiła propagandę Maliniakowi.
W tym czasie rząd ograniczał się do wystąpień premiera i ministra Szumowskiego, którzy oświadczali, że nic się nie dzieje, sytuacja jest pod kontrolą, jesteśmy przygotowani, na razie epidemii nie ma w Polsce itp. I co się okazało? kompletna ściema i brak przygotowania do pandemii
karol 2020-03-31 17:49:52
@Aleksandra. Nie, Pani Aleksandro. Przepisowo, to dwa, albo nawet cztery metry przed ślubnym. Jakby co do czego, to zdąży zwiać ;)
obserwator 2020-03-31 17:43:49
Co na to fani PiSu?
Co tam z wyborami 10 maja?
Jest dobrze , nic się nie dzieje mówi Prezes.
Pyta fan zdrowego rozsądku.
Gorol z gorc 2020-03-31 17:34:12
Do Maria
Zabrali koryto i teraz jeczysz. Gdyby twoj tusk rzadzil to bys juz nad grobem kogos z rodziny miala. Jak Ci tak zle to zachod czeka, tam dobrobyt zdrowie i najwazniejsze Euro
Joachim 2020-03-31 17:20:27
Muszą rządzący coś robić na chybcika , bo sytuacja jest znacznie gorsza od tej oficjalnej.
Polityczne cele mogą upaść bo pandemia spustoszy Europę i światową gospodarkę .Jesteśmy
sami, bo Premier wypiął się na Unię, polityka zagraniczna nie istnieje a " Hameryka" za daleko i z większymi problemami. Niech władza powie kto jest nam w stanie teraz pomóc i jakich mamy(bezinteresownych) przyjaciół????
Smutek 2020-03-31 17:18:53
Niebywały Skandal:
PiS właśnie odrzuca poprawki Senatu, które dawały realną pomoc dla przedsiębiorców. PiS ma gdzieś polskich przedsiębiorców, liczą się tylko wybory - po trupach do celu.
Aleksandra 2020-03-31 16:44:53
miło, czyli jak idę z mężem na zakupy to muszę iść 2 metry za nim?
Tomek 2020-03-31 16:11:11
Czy las jest "terenem zielonym pełniącym funkcje publiczne"?
Czy w celu modlitwy w kościele (do pięciu osób) można się w ogóle do tego kościoła przemieścić?
Kotek 2020-03-31 16:01:31
premier miłościwie nam rządzący zaliczył wypłaty emerytur, rent a także 13 do kosztów tarczy antykryzysowej. Proponuję jeszcze dołożyć wyprawki pogrzebowe.
karol 2020-03-31 15:46:30
Nie łatwiej było napisać co można? Szczególnie zainteresował mnie ten zakaz handlu artykułami do upiększania i perfumowania. To co, nikt już nie może ładniej woniać i być ciut ładniejszym od naszego umiłowanego sfilcowanego dryblasa?
Kierdel 2020-03-31 15:27:01
Jeden nakaz by się przydał bezwzględnie nakaz myślenia. To bardzo wymagający nakaz ale jakże ważny. Jeśli zabraknie zdrowego myślenia to nasza droga do normalności może się wydłużyć w czasie do czasu aż zdobędziemy odporność grupową.Moze byc to długi i ciężki czas,bo ciemnota zaczyna byc coraz większą częścią tego kraju z dykty.
Kierdel 2020-03-31 15:16:39
teraz ludzie nie chorujcie, siedźcie w domu bo popsujecie misterne plany pierwszego sekretarza Jedynej Słusznej
Maria 2020-03-31 15:16:00
1. W ciągu pięciu lat doprowadzili do powszechnej agonii w służbie zdrowia. Jak się nie podoba to niech wyjadą tak mówili w sejmie.
2. W styczniu bezmyślnie wyrzucili do kosza informację wywiadu o zagrożeniu covid-19.
3. Ignorowali sygnały opozycji i nie informowali społeczeństwo o faktycznym zagrożeniu. Wirus to wymysł opozycji a oni są najlepiej przygotowani na wirusa i wszytko mają (sic)
4. Zbyt długo zwlekali z zamknięciem granicy zamiast zamknąć wyjazdy do Włoch i Austrii gdzie wirus już szalał.
5. Doprowadzili do tego, że jedynie Polska nie uczestniczy we wspólnych zakupach UE, masek i innych środków ochrony osobistej oraz testów do wykrywania i środków do leczenia.
6. Spowodowali, że Polska służba zdrowia i obywatele są obecnie najgorzej zaopatrzeni do walki z covid-19. Oni narażają życie i nie maja ubezpieczenia. Brak podstawowych środków ochrony osobistej nawet w 19 wytypowanych szpitalach nie mówiąc o reszcie. Naród szyje maseczki. Drukuje gogle!! A Państwo firmy jak Maskpol? Spółka należąca do PGZ przechowują tylko Misiewiczów zamiast robić swoją robotę.
7. Dokonują zakupy środków służących do wykrywania i leczeniu chorych na covid-19 z wolnej ręki, głównie od firm prowadzonych przez działaczy PIS. Kasa Rządu jest pusta i aby ukryć faktyczny deficyt wykorzystują firmy Skarbu Państwa i Banki ( po to jest repolonizacja ) aby kupowały pakiety odzieży ochrony z Chin lub finansować testy. Państwo się zadłuża Rząd nie.
8. Lekceważą realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu ludzi podczas wyborów gdy nawet Putin odwołuje wybory
9. Aby zorganizować wybory bez wprowadzenia stanu wyjątkowego złamali konstytucję ograniczając swobodę przemieszczania się Polaków bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego ( Szumowski i Pinokio pod trybunał stanu)
10. Zorganizowali LOT do domu z transportem ludzi na kwarantannę komunikacją publiczną
11. Nie wykonują bo nie mają testów przesiewowych na wirusa
12. zamiast na walkę z wirusem to dali 2 mld na propagandę w TVP i trolli
13. Zrobili tarczę antykryzysową która bardziej ratuje zadłużone rozdawnictwem państwowe banki niż przedsiębiorców, 212 mld to fikcja. Na przedsiębiorców jest może 40 mld, reszta to dodruk pustego pieniądza,
14. Nie oszczędzali w czasach prosperity i nie wprowadzili Polski do strefy EURO przez co Polska starci wsparcie a polska waluta straci na wartości wobec innych walut. Już straciliśmy 10% czyli całe 500+ ( Ciemny Ludek będzie płakał za swoje wybory i to już niedługo).
Jasiyk 2020-03-31 15:12:29
ale znany tiktoker Andrzej powiedział że skoro można do sklepu to można na wybory to czego jątrzycie. On wie co mówi bo sie ciągle uczy, cały czas się uczy, sam mówił.
długo PiS 2020-03-31 15:03:49
A majowe wybory są legalne, czy zakazane? Pytam, bo lewactwo z platfusami robią taki szum koło tego, jakby miały się odbyć dzisiaj, jutro, najdalej pojutrze! A to podobno pisowcy nic, tylko o wyborach... zamiast w czasie szczególnej próby dla nas wszystkich skupiać się głównie na działaniach mogących ograniczyć zachorowania, na otaczaniu opieką osób starszych, chorych i samotnych....
Marcin 2020-03-31 15:01:27
Więcej będzie zgonów i tragedii w następstwie tych obostrzeń, niż przez wirusa.
stasek 2020-03-31 14:59:11
To prawie jak w stanie wojennym za komuny.
Na razie jeszcze nie obiecano darmowego pałowania.
Według PiSu to nie jest stan wyjatkowy.
Ale wybory będą 10 maja.
Tak powiedział Prezes.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię sekretarkę do biura. Wymagana znajomość obsługi komputera (word, excell). Mile widziana znajomość języka angielskiego. Umiejętność pracy w zespole.
  Tel.: 60223 94 84
  E-mail: biuro@tatra-dom.pl
  WWW: www.tatra-dom.pl
2020-07-03 21:00 Loty do Paryża. Amerykańska linia rezygnuje z połączeń do Chicago 2020-07-03 20:40 Zakopiańczyk w pierwszej lidze 2020-07-03 20:25 Ale po co komu agent nieruchomości 2020-07-03 20:19 Zakopiański Olimpijski Siedmiobój Biegowy 2020-07-03 19:55 Dyrektorski deficyt 2020-07-03 19:05 W roli głównej Bogdan Pęk 1 2020-07-03 18:17 Łzy i rozpacz najbliższych - Darka zastrzelił policjant (WIDEO) 9 2020-07-03 17:30 Odkażanie kultury 2020-07-03 17:14 Zakopiański Test Coopera w wersji korespondencyjnej 2020-07-03 16:45 Ponad 90% mniej pasażerów, lecz przybywa podróżnych 1 2020-07-03 16:00 Geotermalne inwestycje za 42 miliony 4 2020-07-03 15:15 Ulica pod wodą 1 2020-07-03 14:30 Plantacja marihuany w Spytkowicach 2020-07-03 13:48 Ulewa za ulewą 2020-07-03 13:05 Wszystko jest rzeźbą Karola Szostaka w Olsztynie (WIDEO) 2020-07-03 12:20 Bus fundowany 2020-07-03 11:35 Zaginął golden retriever. Pomóżmy go odnaleźć (aktualizacja) 2020-07-03 11:30 Kryminalne ścieżki. Konkurs dla czytelników 2020-07-03 11:20 Utrudnienia na ul. Jagiellońskiej w Zakopanem 1 2020-07-03 10:47 Po pijaku spowodował wypadek, ale prawka mu nie wezmą 2 2020-07-03 10:04 Traktor przewrócił się do fosy 2020-07-03 09:45 Poszukiwany rowerzysta - rower już jest 2020-07-03 09:00 Miała być droga, zmieniła się wizja 1 2020-07-03 08:00 Restaurant Week - już 70 tys. gości 2020-07-02 22:50 Kozia rodzinka w Koziej Dolince (WIDEO, ZDJĘCIA) 2020-07-02 22:22 Błyskawica w Czarnej Górze 2 2020-07-02 21:14 Pogrzeb Ciotki Bułeckuli. Jak zapamiętają ją Kayah, Bargiel i Trebunia Tutka (WIDEO) 3 2020-07-02 20:57 Podtopienia, drogi jak rwące potoki. Kacwin pod wodą (WIDEO) 2020-07-02 20:55 Ulewa na szlaku z Kondratowej (WIDEO) 2020-07-02 20:51 Gradobicie we Frydmanie (WIDEO) 2020-07-02 20:49 Gaszynchallenge, bez względu na wiek (WIDEO) 2020-07-02 20:24 Hulajnogi są wszędzie 3 2020-07-02 20:03 Pożar w Ochotnicy Dolnej 2020-07-02 19:48 Ulewa była mniejsza niż w niedzielę, a ulica w Nowym Targu znowu zalana 1 2020-07-02 19:41 Za 30 oszustw grozi mu 8 lat więzienia 2020-07-02 19:31 Czarne chmury i burza nad Zakopanem (WIDEO, ZDJĘCIA) 2020-07-02 19:09 Gwałtowna burza w Nowym Targu 1 2020-07-02 19:02 Rezolucja nie pomogła 3 2020-07-02 18:15 Pożar w Bukowinie Tatrzańskiej. Poparzony mężczyzna zabrany do szpitala 2 2020-07-02 18:14 Teatr pod chmurką 2020-07-02 18:13 Pracownicy GS-u robią pompki i przysiady (WIDEO) 2020-07-02 17:42 Od 4 lipca place zabaw w Zakopanem ponownie otwarte 2020-07-02 16:48 Poezja przy watrze 2020-07-02 16:47 Znamy trasę 77. Tour de Pologne UCI World Tour 1 2020-07-02 16:09 Sanepid kontroluje sklepy, kar nie nałożono 10 2020-07-02 15:43 Pogrzeb młodego mężczyzny zastrzelonego w Kirach w sobotę 2020-07-02 15:40 Policjanci zatrzymali mężczyznę bez maseczki. Był agresywny i wulgarny (WIDEO) 6 2020-07-02 14:54 Zakopane, drugi strażak z koronawirusem 2020-07-02 14:31 Ogrodowa na ostatniej prostej 2020-07-02 14:01 Gaszyn challenge na Górkowym Wierchu (WIDEO)
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-06-30 22:12 1. jakos tak nie widze ani dystansu, ani maseczek - jak to tak naprawde z tym wirusem jest? ja musze utrzymywac dystans spoleczny, kaganiec na ryj zakladac, a wladza nic nie musi... pad w towarzystwie zupelnie obcych osob na wyciagniecie reki, bez maski - jemu wolno, a normalnemu czlowiekowi nie??? no chyba ze ci ludzie to jego rodzina razem z nim mieszkajaca. 2020-06-24 23:02 2. Zakopane wita patriotę i wielkiego człowieka. U nas w Zakopanym wartości religijne są na pierwszym miejscu.Wspaniały człowiek. 2020-06-24 00:18 3. Z Poronina..... Gdyby to Lenin przyjechał to przyjabys go z szacunkiem ???????? 2020-06-23 22:53 4. Nie chcę takiego prezydenta na kolejnych 5 lat. Jestem zażenowana gdy oglądam jego wystąpienia na forum europejskim. Miał szansę jak nikt inny przez te lata zrobić coś pożytecznego dla Polski. Miał cały rząd partyjnych koleżków! Został pan- panie Duda jednostronnie wykorzystany przez Jarosława. Zdaje pan sobie z tego sprawę? Użył pana do swych celów! Za miesiąc po II turze nawet panu ręki nie poda- co i teraz robi z dużą niechęcią! Szymon Hołownia ma mój głos!!!! 2020-06-23 21:19 5. ???????????????????????????????? 2020-06-23 21:18 6. Po co przyjechał nie był nie jest i nie będzie nigdy prawdziwymi prezydentem to marionetka prezesa 2020-06-18 14:33 7. Jeżdżę w góry 2 razy w roku i ciągle mi mało. 2020-05-21 23:22 8. Coś jest w tych naszych górach, że są piękniejsze niż inne. A jak jeszcze zobaczy się takie zdjęcia to już nie ma o czym dyskutować. ???? 2020-05-02 23:42 9. Najlepsze oscypki z Szlachtowej od Eko Bacy bez krowiego mleka 2020-04-25 19:55 10. Czemu zakopiańczycy mają zdychać z głodu? szanowny internauto "highlanders" to jest mowa nienawiści
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Pożegnania

Album TP

Bojcorka