2020-04-03 16:49:40

Nowy Targ

Kolejna bitwa na słowa w wojnie szpitala z lekarzem kadry polskich skoczków narciarskich

Dyrekcja nowotarskiego szpitala w specjalnym oświadczeniu uzasadnienia odwołanie dr Aleksandra Winiarskiego z funkcji ordynatora Ortopedii.

O sprawie odwołania ordynatora Ortopedii Tygodnik Podhalański napisał jako pierwszy w czwartkowym papierowym wydaniu. Dyrekcja nowotarskiego szpitala postanowiła pozbawić dr Winiarskiego kierownictwa oddziałem. 12 lat wcześniej stworzył on oddział i przez ponad dekadę rozwijał. 

Miejsce odwołanego lekarza miał zająć inny lekarz, prywatnie - brat wicedyrektor PSS do spraw lecznictwa. W rozmowie z Tygodnikiem dr. Winiarski nie wahał się nazwać tego rodzaju praktyki dyrekcji "nepotyzmem". Wieść o odwołaniu z stanowiska doktora Winiarskiego, który jest znany jako lekarz Kadry Narodowej Skoczków Narciarskich poruszyła środowisko sportowe. W obronie lekarza wystąpił między innymi Adam Małysz. 

Na publiczną krytykę dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego zareagowała "oświadczeniem", które dziś dotarło do naszej redakcji. Treść publikujemy poniżej.

mk

Oświadczenie
Dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu

w sprawie: nieprawdziwych twierdzeń i zarzutów dotyczących zwolnienia  dr. n. med. Aleksandra Winiarskiego

Odnosząc się do szeroko medialnie publikowanej i komentowanej informacji o  zwolnieniu Pana dr n. med. Aleksandra Winiarskiego, Dyrekcja Szpitala wskazuje co następuje:

1.Nieprawdą jest, że dr. n. med Aleksander Winiarski został zwolniony. 
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu zatrudnia w oparciu o umowę o pracę zawartą w dniu 17 marca 2008r. na czas nieokreślony dr. n. med. Aleksandra Winiarskiego, dr Winiarski nie znajduje się w okresie wypowiedzenia, od 1 października 2019r. do 30 września 2020r.  przebywa na urlopie bezpłatnym.

Jednocześnie dr. n. med Aleksander Winiarski  od 1 października 2019r. w oparciu o: 
1/ umowę  kontraktową o świadczenie usług medycznych z dnia 27 września 2019r. udziela świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej z Poddodziałem Chirurgii Artroskopowej ;
2/ umową  kontraktowa z dnia 27 września 2019r.  pełni obowiązki Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej z Poddodziałem Chirurgii Artroskopowej.

W dniu 31 marca 2020r. z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia  Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu wypowiedział umowę  dotyczącą zarządzania Oddziałem( § 23 ust. 4 umowy kontraktowej z dnia 27 września 2019r. dot. pełnienia obowiązków Kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej z Poddodziałem Chirurgii Artroskopowej - w brzmieniu: „Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 30 dniowym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyn” ).

Tak więc, zgodnie ze wskazaną wyżej  podstawą prawną każdej ze stron umowy przysługiwało uprawnienie do jej rozwiązania bez podania przyczyn z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.  Tak więc w oświadczeniu Dyrektora o rozwiązaniu umowy nie zostały wskazane żadne- w tym publikowane w mediach i na portalach internetowych przez Pana dr. n. med. Aleksandra Winiarskiego -przyczyny wypowiedzenia.
Należy podkreślić , że pozostałe umowy tj. umowa o pracę jak również umowa kontraktowa  z dnia 27 września 2019r. dotycząca udzielenia świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej nie zostały wypowiedziane i nadal obowiązują!!!!

2.Nieprawdą jest, że nie istniały i nie są znane dr. n. med. Aleksandrowi Winiarskiemu  powody rozwiązania umowy o zarządzanie Oddziałem.

Należy wskazać, że od jakiegoś czasu miały miejsce poważne niedociągnięcia i zaniedbania 
w realizacji przez dr. n. med.  Aleksandra Winiarskiego umowy o zarządzanie oddziałem,  polegające na: 
1) braku należytego nadzoru i kontroli pracy personelu pracującego w Oddziale w tym polegające na braku weryfikacji przedkładanych do rozliczenia godzin pracy i wykonanych procedur(§6  pkt 2 umowy o zarządzanie oddziałem)
2) niezapewnieniu racjonalnego wykorzystania łóżek Oddziału w tym permanentny brak planowania zabiegów operacyjnych, w tym nieuzasadnione przedłużanie pobytów pacjentów w oddziale oczekujących na zabiegi i generowanie zbędnych kosztów dla szpitala, niewłaściwe prowadzenie kolejek oczekujących  i bardzo długi czas oczekiwania na zabiegi operacyjne (§6 pkt 6 umowy o zarządzanie oddziałem),
3) brak rzetelnego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej Oddziału jak również terminowego i należytego przygotowywania i przedkładania obowiązujących danych, sprawozdań i dokumentów(§6 pkt 7 umowy o zarządzanie oddziałem),
4) brak nadzoru  nad rzeczywistym rozliczeniem powierzonego mienia podczas przeprowadzanej inwentaryzacji (§7 pkt 3 umowy o zarządzanie oddziałem)
5) nie podejmowaniu działań mających na celu zorganizowanie zespołu oddziału zapewniającego pełną realizację zadań oddziału i powierzonych obowiązków w tym zapewnienia zabezpieczenia dyżurowego  Szpitala szczególnie w okresie Świąt i wakacji(§8 pkt 1 umowy o zarządzanie oddziałem),
6) nie inicjowaniu działań wpływających na rozwój podległego personelu, w tym  nie zapewnienie szkolenia fachowego podległego personelu, minimalne zaangażowanie w merytoryczne szkolenia i opiekę nad specjalizującymi się w Oddziale lekarzami odbywającymi staż podyplomowy, brak dbałości o dyscyplinę pracy i wywiązywanie się personelu z obowiązków(§8 pkt 2, 3,5, 6 umowy o zarządzanie oddziałem);
7) prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej zmierzającej do bilansowania wydatków 
ze środkami przyznanymi w budżecie Oddziału(§9 ust 1 umowy o zarządzanie oddziałem)
8) nie przestrzeganiu limitu punktów określonych w umowie z MOW NFZ dla udzielanych świadczeń (§9 ust 3 umowy o zarządzanie oddziałem)
9) nie podejmowaniu skutecznych działań w zakresie obniżania kosztów Oddziału (§9 ust 4 umowy o zarządzanie oddziałem), 
10) nie wdrażaniu przyjętych przez Szpital nowych systemów zarządzania(§9 ust 5 umowy o zarządzanie oddziałem),
11) braku właściwego kształtowania współpracy między Oddziałami Szpitala w szczególności z SOR (§9 ust 6 umowy o zarządzanie oddziałem).

Dodatkowo należy wskazać, że dr. n. med. Aleksander Winiarski nie pełnił dyżurów a jego zaangażowanie w osobistą realizację zabiegów operacyjnych przedstawiało się w ostatnich miesiącach w sposób następujący: w miesiącu grudniu 2019  r.  na 14 dni przepracowanych dr Winiarski wykonał 5 zabiegów operacyjnych i asystował do 1 zabiegu,  wykonał tylko 8 krótkich zabiegów kriolezji;  w miesiącu styczniu 2020r. na 19 dni przepracowanych wykonał 6 zabiegów operacyjnych oraz 2 asysty oraz   8 krótkich zabiegów kriolezji ;  w miesiącu lutym 2020r. wykonał 6 zabiegów operacyjnych i 6 krótkich zabiegów kriolezji . 

O powyższych nieprawidłowościach w realizacji umowy o zarządzenie Oddziałem Dyrektor Szpitala informował dr. n. med. Aleksandra Winiarskiego już w roku 2019r. wskazując na konieczność podjęcia przez dr. Winiarskiego  pilnych działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz przede wszystkim wykonanie kontraktu z NFZ. Działania takie pomimo prowadzonych rozmów oraz udzielonego przez Dyrektora Szpitala wsparcia  w tym polegającego na zatrudnieniu dodatkowego personelu, pomocy w przygotowaniu  do archiwizacji dokumentacji medycznej, utworzenia dodatkowego zespołu zadaniowego  nie przyniosły oczekiwanych skutków w postawie i zachowaniu dr. Winiarskiego względem powierzonych obowiązków kierowania oddziałem.  

Konsekwencją powyższego w oddziale  zarządzanym  przez dr Winiarskiego w  2019 r. przyjęto o 18 % mniej pacjentów niż w roku 2018 i wykonano o 10 % mniej zabiegów operacyjnych,   co skutkuje nie wykonaniem  ubiegłorocznego  kontraktu z NFZ  i  znaczącym obniżeniem  finansowania  Szpitala  na rok  2020.
Reasumując należy wskazać, że decyzja Dyrektora Szpitala o wypowiedzeniu umowy o zarządzanie oddziałem  była działaniem koniecznym, uzasadnionym, oraz ze wszech miar racjonalnym podjętym w interesie pacjentów oraz Szpitala.  Nieprawdziwe zarzuty podnoszone publicznie przez dr. n. med  Aleksandra Winiarskiego w tym wskazywany „nepotyzm”- bez jakiejkolwiek refleksji nad własnym zaangażowaniem i faktyczną realizacją umowy o zarządzanie oddziałem – jest zachowaniem niegodziwym  i nie mającym nic wspólnego z etyką lekarska. 

Dyrekcja
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II w Nowy Targu

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Jedrek 2020-04-20 21:04:04
Dobrego kardiologa ordynatora tez pan zwolniłł pare lat temu.p.wierzba po kolei zwalnia wszystkich ostatnio pielegniarke. Co za Dyrektor.
Mieszkanka 2020-04-04 06:02:01
Wg. zasady dajcie mi człowieka to znajdę na niego paragraf. Do tego zwolnienia się już lepiej przygotowano. W celach propagandowych oczywiście. Powodzenia dla Pana Doktora.
Kulfon 2020-04-04 05:33:49
No i już mamy wakacik dla rodzinki, albo partyjnego koleżki. Zakład?
anna 2020-04-03 23:04:57
Bardzo mądra decyzja.Nareszcie.Oby już nikt nie musiał cierpieć i czekać na pomoc aż minie długi weekend bo na dyżurze tylko lekarze stażyści
Marek 2020-04-03 21:51:31
Brawo Panie Marku w końcu ktoś sie wzial za Pana ordynatora. Jak mozns byc takim aroganckim czlowiekiem wobec chorych to nie wien. Tylko pieniadze i pieniadze. A gdzie zdrowie czlowieka? Lekarx ma mieć podejscie do pacjenta a nie ze pacjent czuje się zastraszony itp...w końcu ktos sie wzial za Tego Pana... Wszystko przedstawione jeszcze jakies wątpliwości co do zwolnienia Pana Ordynatora? Brawo
Skoczek 2020-04-03 20:42:36
Pana Winiarskiego widac czesciej na ekranie niz w pracy.
Tam tez sie dobrze zarabia.
Uniwersytet w kturym sie uczył płacony był z naszych podatków.
Etyka lekarska pozdrawia.
To śmierdzi !!!!!
zanka 2020-04-03 18:15:17
A to był taki dobry szpital!
tadek 2020-04-03 17:35:05
Tak dobry fachowiec to zawsze pracę znajdzie.
Marysia 2020-04-03 17:13:35
Mam pytanie, bo Pana Wierzby też często nie ma w pracy, czy ktos go zastąpi?
ala 2020-04-03 17:13:26
Brawo!
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE, TAPETOWANIE, GŁADZIE, FARBY STRUKTURALNE I TYNKI DEKORACYJNE -
  Tel.: 601 793 866,
  WWW: www.FABRYKASTRUKTURY.pl
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ KOBIETĘ do pracy w kuchni na stanowisko KUCHARKA, POMOC KUCHENNA.Praca stała. 601 533 566, 18 20 64 305
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ KOBIETĘ DO PRACY W KUCHNI na stanowisko ZMYWAK i OBIERAK. Praca stała 601 533 566, 18 20 64 305
 • KOMUNIKATY
  BAR RUMCAJS ZAPRASZA DO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW NA MIEJSCU - Z ZACHOWANIEM OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW. CZYNNY RÓWNIEŻ TARAS GÓRNY. OFERUJEMY DOWOZY - TEL. 661 119 112.
 • PRACA | dam
  Praca na zmywaku, Bukowina Tatrzańska. 14zł/h
  Tel.: 668414988
  E-mail: kontakt@schroniskosmakow.pl
 • PRACA | dam
  Sprzątanie restauracji, Bukowina Tatrzańska. 8-12, 14zł/h, praca stała.
  Tel.: 668414988
  E-mail: kontakt@schroniskosmakow.pl
 • PRACA | dam
  Spółka POLSKIE TATRY S.A. zatrudni pracowników na stanowisko: - KELNERKA, - POKOJOWA z możliwością zakwaterowania. Tel. 1820 63730, e-mail: kadry@polskietatry.pl. Szczegółowe informacje na stronie:
  WWW: www.polskietatry.pl
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  TRAKTOR C-330, stan b. dobry. PRZYCZEPA SAMOZBIERAJĄCA. 605 378 277.
 • PRACA | dam
  MAŁY PENSJONAT W PORONINIE szuka PANI DO ŚNIADAŃ I SPRZĄTANIA, tel. 607 863 893
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  MAZDA 5, serwisowane, zadbane, garażowane, r. 2008, diesel, stan bdb, oryginalna nawigacja z dotykowym ekranem, 2 komplety felg aluminiowych z oponami lato/zima, full opcja, 16.000 ZŁ -
  Tel.: 888 223 761.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  ATRAKCYJNY DOM Z PŁAZÓW W GLICZAROWIE GÓRNYM -
  Tel.: 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  PENSJONAT w Kościelisku - DWA OBIEKTY -
  Tel.: 607 506 428
 • USŁUGI | budowlane
  KOMINKI, PARAPETY, SCHODY MARMUROWE, NAGROBKI. 601 958 378
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Działka budowlana nad Jez. Dobczyckim, Brzączowice Do sprzedania działka budowlana w Brzączowicach (gmina Dobczyce) , 30 km od Krakowa. Z działki rozpościera się widok na Zalew Dobczycki. Szerokość działki ok. 34 m, długość 72 . Wg. MPZP działka położona na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce prąd, gaz , woda i kanalizacja. Dojazd drogą asfaltową , ostanie 50 m drogą gminną nieurządzoną .
  Tel.: 508 380 383
 • USŁUGI | inne
  PROFESJONALNA WYCINKA - PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH. 691317098
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię dom w Zakopanem
  Tel.: 604458153
 • RÓŻNE
  PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ. 691 434 133.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Firma Norweska zatrudni w Oslo pomocników tynkarzy, stolarzy, malarzy, monterów rusztowań, blacharzy oraz młodych do przyuczenia w zawodzie. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 1-3 tygodni. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742
2020-05-29 16:02 Pierwszy tom cyklu „Miłość i inne szaleństwa”. Konkurs dla czytelników 2020-05-29 15:43 Trwa przebudowa ronda w Krościenku 2020-05-29 15:01 Marne widoki na weekend 2020-05-29 14:23 Nowotarskie lisy wyjechały do Mikołowa 1 2020-05-29 13:40 Błoto, mgły, chmury i deszcz 2020-05-29 13:25 GODny. MAJ: MOJA MASKA MENTALNA 2020-05-29 13:00 Kolizja na chodniku z radnym za kierownicą 9 2020-05-29 12:37 Nabici w wirtualne nauczanie - uwaga na telefony 1 2020-05-29 11:40 Turbo-kpina czy tak się odkaża Zakopane? 4 2020-05-29 11:29 W Małopolsce bez nowych zakażeń 2020-05-29 10:54 Bezpieczniej na 62 przejazdach kolejowych 2020-05-29 10:40 Monsignor z zakopiańskiej Księżówki 1 2020-05-29 10:00 Czerwona czapeczka 1 2020-05-29 09:14 Zapił i dachował 1 2020-05-29 09:00 Chodzi lisek koło drogi 4 2020-05-29 08:08 Niższe czynsze dla najemców 7 2020-05-28 22:00 Przydrożne bobry na Słodyczkach 1 2020-05-28 21:15 Dyrektor "cacy", położna "be" 9 2020-05-28 19:47 Nie porwano żadnej ośmiolatki 2 2020-05-28 19:05 Mój ból jest mniejszy od kasy 8 2020-05-28 18:20 Wsiadajcie, jedziemy na Antałówkę (WIDEO) 2020-05-28 18:00 Ani źdźbła nowej trawy 2 2020-05-28 17:30 25 kierowców z ciężką nogą i chudszym portfelem 2020-05-28 17:00 Z uśmiechem i humorem przeżyła 110 lat 1 2020-05-28 16:38 Zderzenie 3 aut - w tym busa 1 2020-05-28 16:15 Zaginiona. Gdzie jesteś córeczko? (WIDEO) 7 2020-05-28 15:32 Groźny wypadek w Klikuszowej 1 2020-05-28 15:00 Za przemoc w rodzinie do aresztu 4 2020-05-28 14:00 COS nowego 1 2020-05-28 13:30 Postojowe: sprawdź szczegóły przez internet 1 2020-05-28 13:00 Ulewy i gradobicie pod Giewontem 2020-05-28 12:32 Niełatwo na szlaku 2020-05-28 12:02 Wirtualny Dzień Dziecka 2020-05-28 11:00 Złodziej wieczorową porą 2020-05-28 10:00 Kto zabił? - to była straszna i okrutna zbrodnia 1 2020-05-28 09:30 Paliły się sadze 2020-05-28 08:52 Krupówki i nowy biznes w parku kulturowym 9 2020-05-28 08:00 Poranne przejaśnienia i to by było na tyle 2020-05-28 07:00 Zaginiona 2020-05-28 00:00 Wytwórnia Lodów Naturalnych - Dzień Dziecka 2020-05-27 22:02 Zwierzęta królowej Beskidów 1 2020-05-27 21:01 Budowa centrum narciarstwa zmierza do końca 1 2020-05-27 20:01 Rusza budowa kanalizacji 2020-05-27 19:02 Będzie kasa dla podwykonawców 1 2020-05-27 19:01 Prezenty dla rodziców od pary młodej. Sprawdzone pomysły i ślubne inspiracje 2020-05-27 18:10 Pijana nastolatka spowodowała kolizję 4 2020-05-27 17:30 Covid-19 w zakopiańskich domach 15 2020-05-27 16:29 Złodziejskie zakupy 3 2020-05-27 15:25 Mglisto i spokojnie nad Morskim Okiem (WIDEO) 2020-05-27 14:37 Koliba otwarta w połowie czerwca (WIDEO) 1
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-05-29 16:22 1. A więc jednak, sprawiedliwości stało się zadość. 2020-05-29 16:02 2. Pan Ryszard nie umie czytać paragrafów, a je wstawia :) 2020-05-29 15:52 3. Tej sprawy nie powinno się tak zostawić. Może zainteresować nią funkcjonariuszy z archiwum X. Należy pomóc tej kobiecie. A pan mecenas - klucz do rozwiązania zagadki. On wie zdecydowanie więcej niż komukolwiek powiedział. 2020-05-29 15:50 4. I wielkie halo..Z igły widły.. Stało się coś komuś?Ktoś jest w szpitalu?Ranni? Trzeba mieć oczy dookoła głowy.rowerzysta tez musi patrzeć z czego zyje,a nie pozniej szukac winy wszedzie tylko nie u siebie. Ja mialem kiedys podobna sytuacje ale nikt o tym nie pisal. 2020-05-29 15:35 5. Według ustawy Prawo o ruchu drogowym, jazda po chodniku rowerem jest dozwolona, gdy: 1. Jedziemy razem z dzieckiem do lat 10, który porusza się obok nas swoim rowerem. Kluczowe jest to, że dziecko porusza się również rowerem - własnym i oddzielnym. Przewożenie pociechy w przyczepce lub w foteliku nie kwalifikuje się do tego punktu, zatem w takim wypadku musimy jechać w ruchu ulicznym lub drogą rowerową. 2. Nie ma drogi dla rowerów lub wyznaczonego pasa ruchu, samochody mogą poruszać się z prędkością powyżej 50 km/h, a chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości. Wszystkie trzy warunki muszą być spełnione jednocześnie. 3. Warunki atmosferyczne na jezdni są na tyle niesprzyjające, że poruszanie się ulicą byłoby dla nas niebezpieczne. Warto podkreślić, że w tym przypadku chodnik nie musi być odpowiednio szeroki, abyśmy mogli tamtędy pojechać. Czym są wspomniane "złe warunki atmosferyczne"? To oczywiście sprawa uznaniowa, ale z pewnością do takich należą gwałtowna śnieżyca, ulewa, silny wiatr, gęsta mgła i gołoledź. I nie ma co dyskutować, winna rowerzystka. Pan radny nie powinien przyjąć mandatu, gdyż został ukarany nie będąc winnym 2020-05-29 15:18 6. I bardzo dobrze,niech żyją bo mają do tego prawo tak jak my ludzie. 2020-05-29 15:03 7. A ja i inni wiemy co mieliśmy a co mamy (przestań bredzić -kuna-) 2020-05-29 14:42 8. W 100% zgadzam się z wypowiedzią Dorety . 2020-05-29 14:31 9. Jeśli przyjął mandat to przyznał się do winy. 2020-05-29 14:06 10. Pan Curuś już był burmistrzem
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

Bojcorka

FILMY TP

Album TP