Polecamy
Jeśli masz bar, restaurację i uruchamiasz sprzedaż na wynos, zadzwoń do nas. Przygotujemy ogłoszenie w Tygodniku, na portalu 24tp.pl i na facebooku TP. Kasia +48 508 380 383 Magda +48 608 377 217

Reklama

2020-08-27 10:00:00

Z archiwum Tygodnika

Podziemie na strychu - tak zaczynał się Tygodnik Podhalański

Reklama

O tym kto robi Biuletyn Podhalański, pismo podziemnej „Solidarności”, wiedziało kilka osób. Tajemnicą okryte były także miejsca, gdzie powielano gazetkę. Biuletyn wychodził w Zakopanem od 1985 do 1989 roku. Potem przekształcił się w legalny tygodnik, ten, który właśnie leży przed wami.

Podziemie na strychu

O tym kto robi Biuletyn Podhalański, pismo podziemnej „Solidarności”, wiedziało kilka osób. Tajemnicą okryte były także miejsca, gdzie powielano gazetkę. Biuletyn wychodził w Zakopanem od 1985 do 1989 roku. Potem przekształcił się w legalny tygodnik, ten, który właśnie leży przed wami. Nauczycielka historii w Szkole Pod­stawowej nr 1 w Zakopanem tak sugestyw­nie reklamowała działalność PRON-u, że dwie uczennice postanowiły wstąpić do tej organizacji - donosił Biuletyn Podhalań­ski w marcu 1987 roku. W intencji o trzeź­wość rodzin i narodu modlono się w każ­dy czwartek w kościele Miłosierdzia Bo­żego przy Chramcówkach. Gazetka infor­mowała też o manifestacjach, osobach za­trzymanych za działalność podziemną, o wydanych w podziemiu książkach i wszystkim tym, co w legalnej prasie było przemilczane. W każdym z numerów po­wracało hasło: Pamiętaj! Kolportując niezależną prasę dajesz ludziom rzecz bez­cenną -

Powiew wolności

Staś Żurowski powiedział mi kiedyś, te w Zakopanem jest taki człowiek, który się nudzi, a ma jakiś dobry pomysł - opo­wiada Jerzy Jurecki, dziś prezes Zakopiań­skiego Towarzystwa Gospodarczego, spółki wydającej Tygodnik Podhalański. - Chodziło o Wojtka Mroza, absolwenta polonistyki, który właśnie przeniósł się z Krakowa do Zakopanego. Spotkaliśmy się na projekcji „Doktora Żiwago" w jednej z salek katechetycznych. (To było "Przesłuchanie - sic redakcja TP ) Na kolejnym na­szym spotkaniu dogadaliśmy się, że będziemy robić razem podziemną gazetkę - opowiada Jurecki. Takie były początki „Biuletynu Podhalańskiego". W kolejnym z jego numerów pojawiła się stała rubryka:

Z Dokumentów Głupoty

Zapoczątkował ją fragment pi­sma podpisanego przez dyrekcję: zakopiańskiego ZOZ-u przed obchodami 1-Majowymi w 1986 roku: Zbliża się święto 1 Maja. Święto ludzi pracy. Chcemy po­przez udział w manifestacji 1-Ma­jowej wyrazić uczucia pamięci dla tych, którzy w przeszłości walczyli o treści i idee demokratyczne ru­chu robotniczego. Aby usprawnić przygotowania obchodów, ówcze­sny dyrektor ZOZ-u ustalił: Treści haseł do wywieszenia na obiektach: „Światu pokój ludziom dobrobyt", „Pokój podstawą dobrobytu czło­wieka", „ Witamy X Zjazd PZPR", Wymienił też osoby odpowiedzial­ne „za frekwencję", „za szturmówki" i za hasło na transparentach. ów dokument głupoty kończy się stwierdzeniem: Dyrekcja ZOZ uważa, że obecność w tym dniu jest patriotycznym obowiązkiem. 

Pierwsze numery podziemnej gazetki powielane były

Na „ramce”

- To była taka ramka działają­ca na zasadzie pieczątki (specjal­na siatka na zawiasach, do której przyklejało się matrycę białkową). Potem były czasy wysokonakładowego powielacza na prąd, czyli tzw. „Roneo Wirkersa". - Drukowali­śmy w Starym Bystrym, w garażu domu państwa Zofii i Edwarda Głąbów. Przepisy były wtedy takie, że narzędzia przestępstw milicja zabierała. Nasi gospodarze nara­żali się bardzo. W razie wpadki mogli stracić nawet dom - wspo­mina Jurek Jurecki. Autorem większości tekstów był Wojciech Mróz, dziś szef za­kopiańskiego oddziału Telewizji Kraków. Pisał w domu. Gazetka drukowana była w nocy. W dotarciu do tajnej „drukami" pomagali zaufani taksówkarze Jan Stra­ma i Zdzisław Ignacok. - Po każdej robo­cie wszystko trzeba było rozkręcić i wyczyścić. Kiedyś zdarzyło się, że Jaś Stroma, z którym w trójkę ro­biliśmy tę gazetkę, po całej pracy razem ze śmieciami wrzucił do pie­ca siatkę. Musiała ją potem zastąpić

Zwykła firanka

- opowiada Jurecki. Tak było do czasu, gdy twórcy podziemnej gazetki otrzymali sygnał o ksero­grafie, który postanowili im ofiarować oo. pallotyni. Maszynę trzeba było jednak odebrać w Nowym Tar­gu. - Pracowałem wtedy w Funduszu Wczasów Pra­cowniczych jako kierownik transportu. Pożyczyłem od swojego pracownika UAZ- a, nie mówiąc po co. Po kserograf mieliśmy się zgłosić w jednym z domów przy ul. Kolejowej w Nowym Tar­gu. Wjechaliśmy przez wąską bramę na podwórko. Załadowaliśmy kserograf wielkości biurka, starannie zakryliśmy i zaczęliśmy wyjeżdżać. UAZ jednak zaklinował się w bramie. Zebrała się grupka osób, która zaczęła nam pomagać i doradzać, jak się wydostać. Czekaliśmy tylko, aż wyjdzie na jaw, co mamy w środku. Na szczęście

Wpadki nie było

Drukowali wtedy już w Dzianiszu u Marii Piczury. Nawet nie wszyscy do­mownicy wiedzieli, co dzieje się na strychu ich budynku. - Miejsce było dobre, bo to był ostatni dom we wsi, a z naszego okienka widać było drogę, więc nikt nas nie mógł zaskoczyć. Gazetkę robiliśmy zawsze w nocy - relacjonuje Jurecki. - Kse­rograf był wielonakładowy ale wciągał papier i zapalał go - wspomina Wojciech Mróz. - Parokrotnie na strychu wybuchł pożar - dodaje. - Nie wiem, jak to się dzia­ło, że za każdym razem po takim incydencie udawało nam się ten sprzęt uruchomić, oczywiście do czasu, aż spłonął cał­kiem. Wtedy powróciliśmy znowu do ramek - wtrąca Jurecki. Wydawali nie tylko Biuletyn Podhalański, ale także kartki świąteczne cieszące się wśród działaczy i sympatyków „So­lidarności” dużą popularnością. Największą furorę zrobił wielkanocny zajączek, który ciągnął duże

Jajo z napisem „Solidarność”

Z podziemnej drukami na strychu w Dzianiszu wyszedł też jeden podwójny numer Niezależnego Kwartalnika Spo­łeczno-Kulturalnego „Kurier” - gazetki o charakterze publicystycznym. - Przy skła­daniu kwartalnika praca nam się trochę wydłużyła. Pracowaliśmy non stop przez dwie noce i dwa dni. Żyliśmy tylko mle­kiem przynoszonym przez córki gospody­ni. Ponieważ nakład był duży, kserograf nie wytrzymywał i co chwilę się zapalał - wspomina Wojciech Mróz. - Zdążyliśmy wydać tylko jeden numer, bo zanim zebraliśmy materiały do drugiego - komuna została obalona - dodaje z żalem. Choć Zakopane w porównaniu z Krakowem czy Warszawą było spokojnym miejscem i tu zdarzały się „gorące chwi­le”. - W kwietniu 1987 roku miałem w domu rewizję. Jadłem z rodziną obiad, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi

Siedmiu ubeków

zaczęło przeszukiwać mieszkanie. Ramki miałem schowane w skrytce na balkonie. Przewrócili cały dom, ale znaleźli tylko jedną świąteczną kartkę. Zabrali mnie na komendę. Kazali się przyznać, że to ja wydaję Biuletyn Podhalański i nowotarski Janosik. Jeden z ubeków przekonywał mnie, że on też jest Polakiem. Po kilku godzinach mojego milczenia wypu­ścili mnie. Jeszcze podczas rewizji w domu weszła szwagierka. Żona dyskretnie poprosiła ją, żeby wyszła i ostrzegła Wojtka, żeby wyczyścił sobie dom - opowiada Jurek Jurecki. - Na wieść o rewizji u Jur­ka wszystkie materiały, gazetki, książki, pieczątkę biuletynu załadowaliśmy do fia­ta i kazaliśmy mojej mamie jeździć z tym po mieście. Krążyła tak przez kilka go­dzin, ale nikt do nas nie przyszedł - opowiada Wojtek Mróz. 

W 1988 roku Wojciech Mróz i Jerzy Jurecki założyli przy Krupówkach „Bar u Jędrka” - miejsce, gdzie na okrągło serwowano „Wolną Europę" i dwanaście rodzajów hamburgerów wypiekanych w przemyconym ze Słowacji piecu. Zaufa­ni klienci

Pod serwetką z „Emanuelem”

czy "Młodzieniaszkiem" otrzymywali świeży numer Biuletynu. Na początku 1989 roku, po strajku w Hucie, Tymczasowa Komisja Miejska „Solidarność” w Zakopanem postanowi­ła się ujawnić. Doszło do tego w Koście­le u bernardynów. Ujawnili się też auto­rzy „Biuletynu”. - Wtedy Wojtek posta­nowił skrzyknąć ekipę ludzi i zaczął ich namawiać, żeby Biuletyn Podhalański przekształcić w oficjalną gazetę. Wyma­gało to jednak rejestracji. Zofia Kuratowska pożyczyła nam na początek 2 tys. do­larów, dzięki którym mogliśmy wydać dwa pierwsze numery Tygodnika Podhalań­skiego. Utworzyliśmy radę programową, w skład której weszli między innymi: Zo­fia i Zbigniew Romaszewscy, Zofia Kuratowska, Mirosław Chojecki, ks. Franci­szek Mąkinia. Gdy szef drukami w Krakowie zapytał nas, kto jest wydawcą i czy mamy zabezpieczenia finansowe, pokaza­liśmy mu skład rady i w ten sposób udało nam się wydać kolejnych kilka numerów. W końcu około 30 osób wpłaciło po 100 zł (czyli równowartość dzisiejszych 10 zł) i tak zarejestrowaliśmy pierwszą w Zakopanem spółkę z o.o. Potem utworzyliśmy firmę, która zajęła się wydawaniem legalnej już gazety - tak zaczynają się opowiadane przez Jurka Jureckiego dzieje Ty­godnika Podhalańskiego.

Beata Zalot
Tygodnik Podhalański 51-52/1998 
Wojtek Mróz zmarł w lipcu 2017 r. Bardzo nam go brakuje.    
 

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
miejscowy 2020-08-27 19:55:24
Boruta tu jest ich film na ten temat https://www.youtube.com/watch?v=HnU10yJbZJ0&feature=emb_logo
boruta 2020-08-27 19:10:14
Pamiętam(geneza powstania pisma), chodziło o to żeby usunąć ze stanowiska Ariadnę Gierek-Łapińską ze stanowiska kierowniczki Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej. Może Państwo naczalstwo odkryją ten rąbek tajemnicy po latach.
 • PRACA | dam
  Hotel Eco Tatry*** zatrudni POKOJOWĄ, tel. 608 088 017
 • PRACA | dam
  Hotel Eco Tatry*** zatrudni OSOBĘ DO KUCHNI, tel. 608 088 017
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe. Atrakcyjna cena. 669790376
  Tel.: 669790376
 • PRACA | dam
  ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY PROWADZI REKRUTACJĘ OSÓB NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA DS. NIERUCHOMOŚCI. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania ofert na w/w stanowisko w terminie od 21 października do 5 listopada 2020 r. w godz. od 9.00 do 17.00 - w siedzibie Zakopiańskiego Centrum Kultury przy ul. Kościeliskiej 7 lub na adres e-mail: finanse2@promocja.zakopane.pl. Szczegółowe informacje pod linkiem https://bip.zakopane.eu/praca#cnt
  WWW: https://bip.zakopane.eu/praca#cnt
 • SPRZEDAŻ | różne
  TANIO - MIAŁ - 691 509 754.
 • PRACA | dam
  Firma DREWNEX Spytkowice przyjmie do montażu i budowy domów drewnianych. 692 193 449.
 • PRACA | dam
  FIRMA DREWNEX DOMY DREWNIANE SPYTKOWICE PRZYJMIE DO PRACY KOSZTORYSANTA,PROJEKTANTA. 692 193 449.
 • POŻYCZKI
  PROMOCJA!!! GOLD CENT FINANSE W OFERCIE POŻYCZKI POZABANKOWE NA OŚWIADCZENIE DLA OSOBY O UMOWĘ PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, EMERYTURA, RENTA, ROLNIK, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. ZADZWOŃ DO DORADCY T- 694 567 002.
 • ZDROWIE I URODA
  TRENER PERSONALNY (SIŁOWNIA) - WIZYTY DOMOWE, WŁASNY SPRZĘT - 506 57 62 17.
 • PRACA | dam
  GABINET W ZAKOPANEM ZATRUDNI HIGIENISTKĘ STOMATOLOGICZNĄ. Tel. po 19.00: 793 333 072.
 • PRACA | dam
  Restauracja Górska zatrudni osobę na stanowisko kucharz oferujemy prace stałą oraz sezonową. Oferujemy wysokie wynagrodzie, prace w doświadocznym zespole. Restauracja ala carte mieści się w Aparthotel Góralskim w Białce Tatrzańskiej.. 518-259-536 rest.gorska@gmail.com www.restauracjagorska.pl
  Tel.: 518-259-536
  E-mail: rest.gorska@gmail.com
  WWW: www.restauracjagorska.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Zdecydowanie DOM lub PENSJONAT W ZAKOPANEM. 666 535 535.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KUCHARZA / KUCHARKĘ do restauracji w Zakopanem na stałe. Praca co drugi dzień, umowa o pracę. 601846659
  Tel.: 601846659
 • USŁUGI | budowlane
  DOMY OD PODSTAW, DACHY, WIATY, ALTANY, TARASY, REMONTY "WOLF BAU". 886 837 594.
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki maszynowe. 500290144
  Tel.: 500290144
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam OSCYPKI wędzone i białe. 531 357 698.
 • USŁUGI | budowlane
  IZOPIANY-Ocieplenia budynków pianą PUR. Szybkie terminy realizacji. 732921706
  Tel.: 732921706
 • PRACA | dam
  Zatrudnię ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZNĄ/HIGIENISTKĘ - Zakopane - 604 232 488.
 • PRACA | dam
  KARCZMA W ZAKOPANEM ZATRUDNI OD ZARAZ: KELNERA/-KĘ z doświadczeniem, ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE. 533 226 109.
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  MIESZKANIE W BLOKU w Zakopanem kupię bez pośredników, za gotówkę, może być do remontu, spółdzielcze itp. Tel. 519170500
 • NIERUCHOMOŚCI | pośrednictwo
  Obsługa domków i apartamentów. 788 633 633, www.zarzadzanieapartamentami.info
  WWW: www.zarzadzanieapartamentami.info
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
2020-10-25 21:00 Ograniczenie tonażu tylko na części parkingu 1 2020-10-25 20:30 Orawianie w sieci 2020-10-25 19:37 Protest ciszy 14 2020-10-25 19:00 Witkacy i Malinowski 2020-10-25 18:00 Nuty podhalańskie z zespołem „Zakopower” (WIDEO) 2020-10-25 17:00 Trochę senne, trochę smutne Zakopane 2020-10-25 16:00 Fake news w dobie pandemii 5 2020-10-25 15:00 Czas podgrzybków 1 2020-10-25 13:48 Pogrzeb Stanisława Koguta, wśród żałobników Antoni Macierewicz (WIDEO) 2020-10-25 13:00 Seria fałszywych alarmów bombowych. Ich autorowi grożą wysokie kary 5 2020-10-25 12:00 Zamglona niedziela pod Giewontem 2020-10-25 11:00 Niedzielna liturgia z samego serca Tatr (WIDEO) 2020-10-25 10:47 Koronawirus: bieżące informacje 4 2020-10-25 10:41 11 742 nowych przypadków covid-19 w Polsce 2 2020-10-25 10:32 Ruch na Rusinowej Polanie 2020-10-25 10:00 Życie po raz drugi 2020-10-25 09:00 To największy staw po słowackiej stronie gór 2020-10-25 08:00 Kolejna impreza na Wierszykach. Takie są jej skutki 5 2020-10-24 21:29 Remont szlaku na Halę Gąsienicową 6 2020-10-24 20:48 Anna Maria zniszczoną ma twarz. Co dzieje się we wnętrzach ruiny? 3 2020-10-24 20:00 Dramatyczny apel dyrektora DPS w Zaskalu. Zgłaszajcie się do pomocy! 17 2020-10-24 18:41 Pół tysiąca ludzi protestowało pod Giewontem (WIDEO, ZDJĘCIA) 36 2020-10-24 18:30 Sezon zimowy w lotnictwie 3 2020-10-24 18:02 Zakopiańczycy protestują przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej (WIDEO) 24 2020-10-24 17:33 Znika MOK będzie centrum 6 2020-10-24 16:45 Covidowa zgroza w parku miejskim 10 2020-10-24 15:59 Ratownicy górscy się szkolą 2020-10-24 15:59 Nigdy nie zadzieraj z góralką czyli Zakopane nie śpi 17 2020-10-24 15:16 Wraca okienkowa sprzedaż posiłków 2 2020-10-24 15:15 Strażak w nowej bryczce 1 2020-10-24 14:31 Pieśni papieskie i maryjne śpiewa zespół Bachledówka (WIDEO) 1 2020-10-24 13:45 Na Krupówkach kropi. Deptak wcale nie jest pusty 3 2020-10-24 13:15 Młodzi mistrzowie budowy instrumentów z Chabówki 1 2020-10-24 12:28 Pogrzeb Ryszarda Wadowskiego we wtorek 1 2020-10-24 11:59 W Kościelisku koń wpadł w grzęzawisko. Wyciągali go strażacy (ZDJĘCIA) 4 2020-10-24 11:30 Szybkie testy dla wjeżdżających na Słowację 5 2020-10-24 11:03 Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem na Podhalu 3 2020-10-24 10:37 Znowu ponad 13 tys. zakażeń. Rekord liczby zgonów 1 2020-10-24 10:22 Jarmark w Nowym Targu pusty. Handlowcy załamani 4 2020-10-24 10:00 Góralka i Indianin 2020-10-24 09:16 Prezydent Andrzej Duda ma koronawirusa 22 2020-10-24 08:57 Zakopane nie śpi - antyrządowy protest pod Tatrami 15 2020-10-24 08:30 Jedno schronisko nieczynne reszta w reżimie sanitarnym 2 2020-10-24 08:00 Dziś zmieniamy czas. Będziemy spać godzinę dłużej 1 2020-10-23 23:32 Zmarł Ryszard Wadowski "Ricardo". Jego głos znało wielu zakopiańczyków i turystów 10 2020-10-23 22:45 Powiedli owce przez zakopiankę 2 2020-10-23 22:25 W schronisku na Markowych Szczawinach ograniczenia 2020-10-23 21:48 Poszukiwania trwają od wtorku 1 2020-10-23 21:44 Od soboty podróżne obostrzenia na Słowacji 4 2020-10-23 21:01 Złota polska jesień w górach 3
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-10-25 23:14 1. Antykancelisto z kąd wniosek że ,,klęczę'' może jestem ateistą. Z kąd możesz dupo lewacka to wiedzieć. Kiss- no widzisz okupacja watykańska fakt jakaś tam jest ale wolę taką. A czy wiesz że za okupacji niemieckiej wprowadzono właśnie na naszych terenach aborcję na życzenie. Tak to socjalista A.H. pierwszy w Polsce ,,wyzwolił kobiety" dobrze spuszczajcie w kiblach te swoje dzieciaczki dziadule głupie. Nie ma co polemizować z ludźmi którzy dorastali na popcornie, brawo, hollywoodzkich gniotach i niemiecko żydowskich mediach. 2020-10-25 23:04 2. @wiara to biznes. Powiem to waszym językiem: wypier....ć. 2020-10-25 23:01 3. Te tłumy porażają, głupotą. 2020-10-25 22:52 4. No i Jaruś zjednoczył naród. Czas zburzyć bastylię. Czesi pokazali Wojtyle gdzie jego miejsce. 2020-10-25 22:26 5. Stanley jest ateistą, lecz krew się w nim gotuje widząc dewastację kościołów i wulgaryzację przekazu. Stanley jest za kompromisem aborcyjnym, który powstrzymywał naród od wojny domowej. Za obranie takiej formy protestu, jak i wypowiedziane słowa szacunek od zgreda Staywsioka. 2020-10-25 22:25 6. do sie to to nabyć na jarmaku? 2020-10-25 22:22 7. @Wkurzony. Kogo masz na myśli, kler czy rząd. 2020-10-25 22:16 8. @zorro, ty masz macicę. Jak nie to zamknij paszczę i na klęczki. 2020-10-25 22:10 9. największymi fake newsami są wszystkie informacje na temat tej choroby. Nikt w tym kraju nie umiera już na raka, zawał serca, nie ginie w wypadkach samochodowych, itd. Wszyscy mają "wirusa".... Szkoda, że społeczeństwo jest na tyle otumanione przez "propagandę" i nie widzi o co w tym wszystkim naprawdę chodzi. Obudzicie się wszyscy niedługo z rękami w nocnikach, zaczipowani jak psy.... 2020-10-25 21:59 10. To dla wszystkich protestujących bo pewnie 99% nie wie co pisze na tych kartkach :Mefedron to organiczny związek chemiczny (pochodny katynonu), a dokładniej 2-(metyloamino)-1-(4-metylofenylo)propan-1-on o wzorze sumarycznym C11H1SNO. Katynon jest alkaloidem występującym naturalnie w afrykańskiej roślinie o nazwie czuwaliczka jadalna (Catha edulis), słynącej z właściwości stymulujących
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Pożegnania

Album TP

FILMY TP

Bojcorka