Reklama

2020-11-20 10:00:00

Reklama

Z archiwum

Jak Galica walczył o Palace i dlaczego

Wiele osób zadaje mi pytanie, dlaczego tak mocno duchowo i materialnie zaangażowałem się przy tworzeniu Muzeum Męczeństwa w „Palace”? Przecież od tych tragicznych wydarzeń upłynęło już kilkadziesiąt lat, a obecnie żyje niewiele osób, które pamiętają ten trudny okres naszej historii - pisał w Tygodniku Podhalańskim Wincenty Galica, góral, były Kurier Tatrzański, więzień obozów koncentracyjnych, lekarz. Gdy go już nie ma między nami, warto wspomnieć jego słowa w czasie, gdy willa Palace odzyskuje właściwe miejsce w Zakopanem.

Muzeum „Palace” wyszło na jaśnię!

Stosunki pomiędzy Polakami a Niemcami i Sowietami są przyjazne i serdeczne. Oni starają się usilnie wymazać ten niechlubny okres ze swojej pamięci i ze swojej historii, zwłaszcza w podręcznikach szkolnych. Kościół katolicki (ale nie ewangelicki) nawołuje do przebaczenia wiernym okrutnym ludobójcom. Izraelici określili sposób Talmudzie wyraźnie określili sposób postępowania „ząb za ząb”, „oko za oko”. A w Ewangelii jest biegunowo inne podejście do tego same tematu: „gdy ktoś uderzy cię w policzek, nadstaw mu drugi”, a gdy „ktoś w ciebie kamieniem, to ty w niego chlebem”. To jest ludzkie i wzniosłe! Przez cztery lata sam przechodziłem gehennę w więzieniach gestapowskich, a następnie w obozach koncentracyjnych. Podobne doświadczenia stały się udziałem ofiar więzień i łagrów sowieckich. Więźniowie przeżywali tam potworne katusze fizyczne, a moim zdaniem jeszcze trudniejsze do przeżycia cierpienia psychiczne. Ta beznadziejność i niepewność jutra łamała i tych o najodporniejszych charakterach. Więzień od momentu aresztowania żył w ciągłym stresie, który pogłębiało okrutne znęcanie się gestapowców, strach przed załamaniem się i ewentualnym wydaniem kolegów z ruchu oporu, obawa przed aresztowaniem członków rodziny.

A potem wegetacja w obozach koncentracyjnych: ciężka całodzienna praca, ciągłe popędzanie przez SS-manów, a zwłaszcza przez vorarbeiterów - niemieckich kryminalistów i komunistów, głodowe wstrętne po-żywienie wywołujące biegunkę, która doprowadzała do odwodnienia i wyniszczenia organizmu, często do śmierci. Nie będę wspominał o innych niedogodnościach”, także trudnych do przeżycia. Wielokrotnie zastanawiałem się nad tym, jak można było przeżyć w takich warunkach kilka miesięcy, a nawet kilka lat? Niestety, tylko znikomej ilości więźniów dane było ogrzanie się w „słonku wolności”. Wielu ginących więźniów zwracało się do tych jeszcze żyjących z prośbą - żądaniem, aby ci, co przeżyją, pomścili ich cierpienia i śmierć! A myśmy im to solennie obiecywali!!! Nigdy nie spotkałem umierającego więźnia, który wybaczyłby tym potworom w ludzkiej skórze. I ja obiecywałem moim umierającym kolegom, że pomszczę ich cierpienia i śmierć. Postanowiłem w inny sposób wywiązać się choć częściowo z tego zobowiązania, a mianowicie poprzez zorganizowanie, na wieczną pamiątkę, Muzeum Męczeństwa w katowni Podhala - „Palace”. I w ten sposób oddać im należny hołd i utrwalić pamięć o ich bohaterskim życiu i ciężkich przeżyciach, które doprowadziły do zgonu w jakże okrutnych warunkach. A obecnym i przyszłym pokoleniom przekazać tę smutną prawdę w miejscu tej wprost niewiarygodnej tragedii naszych czasów.

Starania o urządzenie Muzeum Męczeństwa w byłej siedzibie Gestapo w „Palace” w Zakopanem rozpoczęto prawie bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Niestety, nie było w tej sprawie żadnego poparcia ze strony władz Zakopanego. A oto krótka historia budynku „Palace” po wojnie:
Bezpośrednio po wojnie „urzędowała” w tym budynku przez krótki czas SB i NKWD.
W 1946 r. jesienią przeprowadzono tu proces sądowy członków Komitetu Góralskiego.
W latach od 1948 do 1978 r. utworzono tu szpital dla członków ZBoWiD-u, chorych na gruźlicę płuc, na sto łóżek. Od 1978 do 1992 r. mieścił się tu tygodniowy żłobek i przedszkole. Od 1992 do 1999 r. - Społeczne Liceum Ogólnokształcące. W 1999 r. budynek „Palace” zakupił p. Wojciech Gąska z Kraśnika. W 1993 r. dyrektor gimnazjum p. Kazimierz Konarski, po porozumieniu się z właścicielami budynku „Palace”, przekazał do naszej dyspozycji (Wincentego Galicy, Mariana Polaczyka i Władysława Szepelaka), byłych więźniów „Palace”, celę nr 1 i celę nr 6 oraz część korytarza na urządzenie w nich Muzeum Męczeństwa. Cela nr 6 wymagała generalnego remontu. Kolega Władysław Szepelak, majster budowlany, wraz ze swoim zięciem odbudowali tę celę. Koszt odbudowy wyniósł 14,000.00 zł. Urząd Miasta Zakopanego odmówił nam refundacji tej kwoty. Później dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności udało nam się odzyskać te pieniądze. Nie zakładaliśmy żadnego komitetu, ani stowarzyszenia w obawie, że znów mogą go władze nie zaakceptować. Nie wystąpiliśmy do władz sądowych o rejestrację naszego komitetu, ponieważ działaliśmy przy Kole Związków Inwalidów Wojennych w Zakopanem. Nie zwróciliśmy się także do Małopolskiego Oddziału Zabytków w Krakowie o uznanie budynku „Palace” jako zabytku kultury narodowej. Tego nie mogliśmy uczynić, ponieważ nie byliśmy żadną oficjalną organizacją. To powinno być uczynione oficjalnie przez władze Zakopanego.

Przystąpiliśmy do urządzenia Muzeum Męczeństwa  w „Palace” samodzielnie (Wincenty Galica i Marian Polaczyk) przy minimalnej pomocy materialnej Zarządu Miasta Zakopanego. W celi nr 1 (izolatce, w której także rozstrzeliwano więźniów) w dziewięciu oszklonych, wiszących gablotach o wym. 80 x 110 cm umieściliśmy dane osobowe 1,253 więźniów i nazwiska 365 osób zastrzelonych przez gestapo na terenie Podhala. Ekspozycję uzupełniały: - wstrząsający do głębi olejny obraz o wym. 50 x 80 cm przedstawiający ukrzyżowanego Chrystusa na tle buchającego ogniem krematorium w Brzezince. Obraz ten został namalowany w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu przez nieznanego artystę więźnia, z pochodzenia Włocha, który zginął w Oświęcimiu.
- oryginalne kajdany, w których uciekł z „Palace” 20 lutego 1940 r. tatrzański kurier por. Włodzimierz Szyc z Warszawy.
- specjalny stolik na księgę pamiątkową do wpisów przez zwiedzających Muzeum. W stoliku był umieszczony magnetofon oraz pięć kaset magnetofonowych z nagraną informacją w pięciu językach.
Cela nr 6 składała się z trzech małych cel. Jednej o wym. 120 x 30 cm bez szyby, z odpływem na wodę. W tej celi polewano więźnia w lecie gorącą wodą o temperaturze 60-80- °C, co powodowało oparzenie całego ciała, a w zimie zimną wodą, a to po-wodowało zamienianie się ubrania w skorupę lodową i dość szybkie wychładzanie organizmu, aż do śmierci przez zamarznięcie. W trzeciej celi był dużych rozmiarów grzejnik centralnego ogrzewania. Temperatura w grzejniku wahała się 60-80 °C . Otwór okienny był szczelnie zaniknięty. W tej celi następowało śmiertelne przegrzewanie organizmu więźnia.

Do naszej dyspozycji oddano korytarz długości 10,000 cm. Na początku korytarza, w wiszącej oszklonej gablotce o w y nr 30 x 40 cm, była informacja o willi „Palace” opracowana przez dr Henryka Josta. Dalej na ścianach korytarza umieszczono: planszę o wym. 100 x 160 cm z wykazem 685 osób, które zginęły, oraz osiem plansz o wym. 70 x 100 cm z portretami 167 więźniów. Na planszy o wym. 70 x 120 cm zamieszczono portrety ośmiu ważniejszych funkcjonariuszy zakopiańskiego gestapo, dwa zdjęcia fotograficzne willi „Palace” z 1942 r. oraz spis funkcjonariuszy gestapo. Na planszy o wym. 70 x 100 cm uwidoczniono siedem zdjęć z egzekucji wykonanych na ludności Podhala.
 1996 r przekazano nam celę nr 3 o wymiarach podłogi 280 x 430 cm. W czternastu gablotach leżących o wym. 60 x 70 cm oszklonych grubymi szybami wyeksponowano 88 różnych dokumentów i zdjęć z obozów koncentracyjnych. Na ścianach tej celi zachowanych zostało kilkadziesiąt napisów wyrytych lub napisanych ołówkiem przez więźniów. Uroczystość otwarcia i poświęcenia Muzeum Męczeństwa odbyła się 8 maja 1994 r. z udziałem kompanii honorowej i orkiestry 18. Kołobrzeskiego Batalionu Szturmowego, trzydziestoosobowej muzyki góralskiej, 18 pocztów sztandarowych, władz miasta Zakopanego. Po Mszy św. odprawionej w kościele pw. Świętego Krzyża główna uroczystość odbyła się na placu przed budynkiem „Palace” i w Muzeum Męczeństwa. Muzeum Męczeństwa otwarte było dla zwiedzających we wtorki od 16-17 godz. We wtorki pełnił dyżur mgr Marian Polaczyk, a w czwartki Wincenty Galica. Dyżury pełnione były nieodpłatnie, wstęp do muzeum wolny. Ekspozycję uzupełnialiśmy różnymi dokumentami.

2 czerwca 1998 r. Rada Miasta Zakopanego podjęta Uchwalę Nr XXXVI/4118/98 w sprawie nabycia budynku „Palace” wraz z działką za kwotę: 1,403,800 zł. I na tym się skończyły dobre chęci! W maju 1999 r. willę „Palace” wraz i działką zakupił p. Wojciech Gąska z Kraśnika. Na konferencji prasowej uznał konieczność istnienia Muzeum „Palace” i przyrzekł materialną pomoc i specjalną opiekę nad eksponatami muzealnymi! 26 czerwca 1999 r. miała miejsce specjalna uroczystość z okazji wyniesienia na ołtarze Pańskie dwojga byłych więźniów gestapo w „Palace”  błog. ks. Piotra Dańkowskiego z Jordanowa i s. Heleny Staszewskiej z Rokicin przy udziale władz miasta Zakopanego, kompanii honorowej i orkiestry 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich im. gen. Andrzeja Galicy z Rzeszowa, muzyki góralskiej Hazów z Olczy i społeczeństwa Zakopanego i Podhala. A w lipcu 1999 r. p. Wojciech Gąska zakazał wstępu opiekunom Muzeum Męczeństwa do budynku „Palace”, zaś robotnicy rozpoczęli na polecenie p. Wojciecha Gąski dewastację Muzeum Męczeństwa: zniszczono całkowicie celę nr. 1,zdjęto podłogę w celi nr 3. przez korytarz wykopano głęboki rów. Eksponaty i urządzenia muzealne wyrzucono bez naszej wiedzy, obecności i przyzwolenia do celi nr 4, gdzie przeleżały w  wilgotnym  pomieszczeniu przez dwa lata. 04 października 1999 roku zwołano specjalną komisję składającą się z działaczy i urzędników samorządowych, która po stwierdzeniu poważnych dewastacji, wystąpiła z oddzielnymi pismami do Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Zakopanego i Małopolskiego Oddziału Ochrony Zabytków w Krakowie z prośbą o natychmiastowe wydanie decyzji wstrzymania wszelkich robót w budynku „Palace”. Już 8 października 1999 r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie decyzją 3/99 nakazuje wstrzymanie wszelkich prac remontowych i adaptacyjnych w budynku „Palace”, a 29 października 1999 r. L.dz. SOZ-IV/94/99 Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wydał decyzję o wpisaniu budynku „Palace” wraz z działką do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod numerem rejestru A - 738 jako dobra kultury. 22 listopada 1999 r. p. Wojciech Gąska wniósł odwołanie od decyzji Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie do Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie twierdząc, że tylko cele więzienne, a nie cały budynek „Palace” powinny być uznane za zabytek. 22 grudnia 1999 r. przyjęto (Wincenty Galica, Marian Polaczyk, Jerzy Chlebiński - naczelnik Wydziału Architektury i Urbanizacji Urzędu M. Zakopanego propozycję urządzenia Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” opracowaną przez mgr inż. Stanisława Topora na zlecenie p. Wojciecha Gąski. A 11 stycznia 2000 r. Małopolski Oddział Ochrony Zabytków w Krakowie postanowieniem nr SOZ 109/2000 zaakceptował tę propozycję. 28 lutego 2000 r. odbyło się spotkanie kompetentnych osób w Urzędzie M. Zakopanego dotyczące ostatecznej organizacji Muzeum „Palace”. 10 marca 2000 r. Generalny Konserwator w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania p. Wojciecha Gąski orzekł uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Małopolski Oddział Ochrony Zabytków w Krakowie pismem z 21.04.2000 r. przekazał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania jako Dobra kultury do rejestru zabytków budynku „Palace” wraz z działką. Ostatecznie Małopolski Oddział Ochrony Zabytków w Krakowie pismem L.dz. SOZ-1V/38/2000 z 31.05.2000 r. orzekł wpisanie budynku „Palace” w granicach działki nr 106 obr. 012 do rejestru zabytków pod numerem A - 738. Po uprawomocnieniu się decyzji Konserwatora Wojewódzkiego w Krakowie naczelnik Wydziału i Urbanistyki mgr inż. Jerzy Chlebiński po rozpatrzeniu wniosku inwestora t 14.02.2000 wydał decyzję nr 28/00 z 31.07 .2.000 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach przyziemia i utworzenie Izby Pamięci w budynku „Palace”.

Prace budowlane rozpoczęto już w sierpniu 2000 r. Kilku robotników wykonywało je pod osobistym nadzorem Wincentego Galicy, aż do końca grudnia 2000 r.  19 lutego 2001 roku zwołano zebranie założycielskie stowarzyszenia, na którym wybrano zarząd, przyjęto i zatwierdzono Statut opracowany przez Wincentego Galicę i wytyczono program działania. W skład zarządu weszło siedmiu byłych więźniów gestapo. Uchwalono nową nazwę muzeum „Palace”. Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” – Katownia Podhala. Rozpoczęto staranie w sądzie rejonowym – Wydział Ksiąg Wieczystych w Zakopanem – o wpisanie budynku „Palace” do ksiąg wieczystych jako zabytku, co zostało dokonane już 15.03.2001 r. pod nr 25570. 17 kwietnia 2001 r. złożyliśmy wniosek w Sądzie. Rejonowym Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Krakowie o wpis Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” – Katownia Podhala do Krajowego Rejestru Sądowego. Po wielu nieprzyjemnych perturbacjach wpis do rejestru sądowego uzyskało stowarzyszenie 05.09.2001 r. – nr 000040202. Przystąpiliśmy natychmiast o załatwienia obowiązkowych formalności: nr identyfikacyjny regon – 19.09.01, nr identyfikacji podatkowej NIP – 01.1001, umowa o świadczeniach telefonicznych – 04.10.01, potwierdzenie otwarcia rachunku w PKO S.A. w Zakopanem – 24.10.01, umowa o użyczeniu sporządzona 15.11.01 r. pomiędzy zakopiańskim urzędem a Wojciechem Gąską, właścicielem budynku „Palace”, w sprawie prowadzenia muzeum „Palace” przez Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” w pomieszczeniu o powierzchni 60 m kw. Postanowiono, co następuje.  Właściciel p. Wojciech Gąska rezygnuje z pobierania czynszu za lokal, natomiast Zarząd Miasta Zakopanego będzie uiszczał opłaty miesięczne za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i ścieki w wysokości 150 zł.

Po załatwianiu wszystkich tych formalności spotkaliśmy się z dużą życzliwością i pomocą ze strony wyżej wymienionych instytucji. Szczególną opiekę duchową i materialną otoczył nas, zwłaszcza Zarząd Miasta Zakopanego, zwłaszcza wydział Kultury z panią mgr Martą Matejową Torbiarz na czele.  Niech Wam Pan Bóg i  nasi Błogosławieni stokrotnie wynagrodzą. Niestety, spotkała nas wielka niezasłużona przykrość ze strony kilku urzędników samorządowych przy załatwianiu wpisu naszego stowarzyszenia do rejestru sądowego. Mimo że nie żebraliśmy, nie żebrzemy i nie będziemy żebrać, a potrzeby materialne Muzeum „Palace” jak na złość rosną, zdarzali się i nam Szlachetni Darczyńcy. Oto oni: Janina i Andrzej Bobakowie Dudasy z Chicago (tysiąc dolarów USD na wykonanie granitowej tablicy pamiątkowej dla Tatrzańskich Kurierów), Aniela i Franciszek Bobakowie Dudasy z Chicago (tysiąc dolarów USD na wykonanie granitowej tablicy pamiątkowej dla tatrzańskich kurierów), Małgorzata i Włodzimierz Szycowie z Warszawy (tysiąc złotych na urządzenie uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej dla tatrzańskich kurierów), Mgr inż. Andrzej Gut Mostowy z Zakopanego, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego przekazał tysiąc siedemset zł (miesięczne wynagrodzenie radnego) na działalność Muzeum „Palace”, kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej ks. prałat Mirosław Drozdek przekazał dla Muzeum „Palace” kserokopiarkę Xerox XC 520, Inż. Jan Gąsienica Walczak Sobuś z Zakopanego, wójt gminy Biały Dunajec - pięćset złotych na działalność Muzeum „Palace”. Twórca ludowy Stanisław Łukaszczyk Kasecka z Poronina - dwieście sześćdziesiąt złotych na działalność Muzeum „Palace”, Józef Chowaniec Młynorz, ul. Kościuszki 11 w Poroninie - pięćset złotych na wykonanie pięknej tablicy informacyjnej dla Muzeum „Palace”, Anna i Leon Kubarscy z Warszawy dwieście zł na działalność Muzeum, Stefan Feist z Zakopanego - sto pięćdziesiąt zł na działalność Muzeum „Palace”, Tadeusz Stylbiński z Zakopanego - sto zł na działalność Muzeum „Palace”. Niechże i Wam Pan Bóg stokrotnie za waszą hojność wynagrodzi.

Zarząd Miasta Zakopanego przekazał do depozytu dużą szafę o wym. 380x220x60 cm z przeznaczeniem na archiwum i dlatego gromadzimy w niej dokumenty z okresu II wojny światowej. Z oryginalnych dokumentów, wspomnień robimy kserokopie, które zostają w muzeum, oryginały oddajemy. Nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie na zasadzie wymiany dokumentów. Otrzymaliśmy już jedenaście tomów dotyczących działalności gestapo w Zakopanem, w najbliższym czasie otrzymamy dokumenty dotyczące Podhala. Mamy nagraną na kasecie magnetofonowej drugą część słynnej III Symfonii rektora Henryka Mikołaja Góreckiego i odtwarzamy ją na życzenie zwiedzających. Zarząd Miasta Zakopanego przekazał nam do depozytu telefon Casio z automatyczną sekretarką oraz grzejnik elektryczny. W ten sposób przedstawiłem czytelnikom  „Tygodnika Podhalańskiego” zarys naszej działalności w Muzeum „Palace”!

Wincenty Galica
Prezes Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace”
Kustosz Muzeum „Palace” 2002 r. 
Tygodnik Podhalański 47/2002

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
żul ławkowy 2020-11-20 18:18:45
Przywołaliście w tym artykule wspomnieniowym III Symfonię Henryka Góreckiego.
Ta symfonia mówi o bólu, ale nie o tym fizycznym.
Ci co słuchali tego utworu odnajdują w nim swój ból.
Wielki Górecki zacytował w swoim utworze ( w drugiej części) napis, który odczytał na ścianie tej katowni.
"O Mamo, nie płacz, nie. Niebios Przeczysta Królowo, Ty zawsze wspieraj mnie ...:
Autorem wydrapanej na ścianie Prośby była uwięziona tam, 18-to letnia Helena Wanda Błażusiakówna.
Czy ten napis się zachował?
 • USŁUGI | inne
  ODŚNIEŻANIE POSESJI tel. 889 16 36 86
 • MOTORYZACJA | inne
  Usuwanie wgnieceń z karoserii PDR bez lakierowania.. 721275741www.autousuwaniewgniecen.pl
  Tel.: 721275741
  WWW: www.autousuwaniewgniecen.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  LOKAL DO WYNAJĘCIA od 01 grudnia 2020 n.p. na biura, kancelarie. 1 pomieszczenie ok. 10 m2, II piętro w budynku biurowym "TESKO" TKGK sp. z o.o. ul. Szymony 17 a, Zakopane, tel. 18 20 25 620.
 • KANCELARIE PRAWNE
  KANCELARIA PRAWNA "REALNOŚĆ" - 30 lat praktyki, biegła obsługa w języku angielskim: prawo rodzinne, spadkowe, uzyskiwanie i potwierdzanie polskiego obywatelstwa, inny zakres wg uzgodnień, telefon: +48601488071 (whatsapp), realnosc@kki.pl www.realnosc.eu
  E-mail: realnosc@kki.pl
  WWW: www.realnosc.eu
 • USŁUGI | budowlane
  KOMINKI, PARAPETY, SCHODY MARMUROWE, NAGROBKI. KRÓTKIE TERMINY. 601 958 378 Tel.
 • ZDROWIE I URODA
  GABINET KOSMETYCZNY i GABINET MEDYCYNY NATURALNEJ - Zakopane - 603 093 547.
 • USŁUGI | budowlane
  TYNKI MASZYNOWE, CEMENTOWO-WAPIENNE, GIPSOWE. Zapewniamy własny materiał. Wysoka jakość i doświadczenie. Szybkie terminy realizacji. 572 090 568.
 • POŻYCZKI
  PROMOCJA!!! GOLD CENT FINANSE W OFERCIE POŻYCZKI POZABANKOWE NA OŚWIADCZENIE DLA OSOBY O UMOWĘ PRACĘ, UMOWA ZLECENIE, EMERYTURA, RENTA, ROLNIK, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. ZADZWOŃ DORADCY T- 694 567 002 .
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Zdecydowanie DOM lub PENSJONAT W ZAKOPANEM. 666 535 535.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzory: jarzębina i parzenica (60/80), krokusy. GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  Sprzedam: PŁUG KONNY jednoskibowy, tel. 793 887 893
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię DOM DREWNIANY, ew. MIESZKANIE, GOTÓWKA, tel. 793891486
 • PRACA | dam
  Zatrudnię ASYSTENTKĘ STOMATOLOGICZNĄ/HIGIENISTKĘ - Zakopane - 604 232 488.
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe. Atrakcyjna cena. 669790376
  Tel.: 669790376
 • NIERUCHOMOŚCI | pośrednictwo
  Obsługa domków i apartamentów. 788 633 633, www.zarzadzanieapartamentami.info
  WWW: www.zarzadzanieapartamentami.info
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
2020-12-05 22:47 Ania Gąsienica Byrcyn trzecia w the Voice of Poland (WIDEO) 2020-12-05 21:56 Śnieg zniknął, w lesie rosną grzyby 2020-12-05 21:15 Bulwary się przyjęły 2020-12-05 20:54 Serduszko pod Babią Górą 2020-12-05 20:30 Samoloty pod dachem 2020-12-05 19:33 Wypadek na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Tetmajera. Jedna osoba poszkodowana (ZDJĘCIA) 2020-12-05 19:30 Święty już w Zdroju 2020-12-05 18:45 Miliony w kanał 2020-12-05 18:15 Na Krupówkach turystów wcale nie brakuje (WIDEO) 4 2020-12-05 17:30 Kładka rowerowa nabiera kształtów 1 2020-12-05 16:37 Parkingowy galimatias nieopodal dworca 2020-12-05 15:45 Nowy rozkład PKP 2020-12-05 14:51 Mikołajkowe targi staroci 2020-12-05 14:15 Na Podhalu ruszyły kolejne wyciągi narciarskie (WIDEO) 5 2020-12-05 13:45 Podhalanie na moście 2020-12-05 13:00 Wioska pod gazem 2020-12-05 12:15 Ostatnia synagoga 2020-12-05 11:08 Ponad 12 tys. nowych zakażeń w Polsce. Zmarły 502 osoby 1 2020-12-05 10:59 W Białce Tatrzańskiej rozpoczął się sezon narciarski (WIDEO) 4 2020-12-05 10:00 Desperaci 1 2020-12-05 10:00 CRISTINA PRZY PLACU NIEDPODLEGŁOŚCI ZAPRASZA 2020-12-05 09:36 Halny nie daje za wygraną. Ponad 165 km na godz. 2020-12-05 09:00 Osobowość Ziem Górskich 2020-12-05 08:33 Taki ranek 2 2020-12-05 08:01 Koszmar ze snu narciarza 2020-12-05 08:00 Konkurs Pieśni Patriotycznej - edycja online 2020-12-04 23:31 WIECZNE ZAGŁADY POLAKÓW W PANDEMII  2020-12-04 22:30 Radny odpowiada wójtowi 6 2020-12-04 21:58 Zakochany dzik 1 2020-12-04 21:15 Drogi księże profesorze 10 2020-12-04 20:30 Policyjne kontrole na stokach narciarskich także w powiecie tatrzańskim 4 2020-12-04 20:25 Spory ruch na zakopiance 4 2020-12-04 19:45 Szef Solidarności twierdził, że hotele są zamknięte. Hyrny jednak jest otwarty 9 2020-12-04 19:00 W Czarnym Dunajcu już świątecznie 1 2020-12-04 18:15 Bitwa z wysypiskami śmieci 3 2020-12-04 18:00 Żegnamy Lucjana Starzaka 2020-12-04 17:30 Halny w nocy nieco osłabnie. Na Kasprowym wiało ponad 160 km na godz. 2020-12-04 17:05 Dwa prawka w pół godziny 2020-12-04 16:45 199. Wieczór na Harendzie 2020-12-04 16:36 Policja na deskach 2020-12-04 16:00 Zafajdana droga 2020-12-04 15:51 Choinka czyni złodzieja 2020-12-04 15:47 Kupiła zabawkę za 25 złotych zapłaciła… 10 tysięcy 2020-12-04 15:29 Kierowca „pod wpływem” potrącił kobietę 2020-12-04 15:15 W tym roku kolędy nie będzie 5 2020-12-04 14:46 Pandemia pandemią - do Świąt przygotować się trzeba 2020-12-04 14:20 Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie tęczowej flagi na Giewoncie 9 2020-12-04 14:15 Zobaczył kluczyki w stacyjce to pojechał. Grozi mu 5 lat więzienia 1 2020-12-04 13:45 Jaja górala za 18 złotych 8 2020-12-04 13:23 W Zakopanem dekoracje świąteczne w przyszłym tygodniu 5
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-12-05 21:32 1. Krupówki, elegancja Francja, ą ę i w ogóle, a w tle wciąż ten odrapany syf. Naprawdę nie można zachęcić/przekonać/zmusić właściciela by chociaż to otynkował??? 2020-12-05 21:28 2. DJ Bobo To będą gwiazdy TVP2 start 31 grudnia 2020 godz 20:00 2020-12-05 21:20 3. Jacek Mówi że Mam Tomasz Kammel wraca do Sylwester Marzeń nasza prowadzących w roli głównych a będą DJ Bobo wystąpi Sylwester Marzeń z Dwójką na pewno gwiazdy wystąpią 2020 2020-12-05 21:03 4. No właśnie, sens życia czy cel w życiu. Oto jest pytanie! Może owe statystyki nie są jeszcze tak tragiczne bo wielu się nad tym, tak na dobrą sprawę, nie zastanawia. Jednakowoż homo sapiens miałby dociekać... skąd, po co i dokąd. Hm.. 2020-12-05 20:43 5. Fajne ale nie widzę Matterhornu ;-( 2020-12-05 20:36 6. Brawo Pani Stasiu!!!! Bardzo ważne, prawdziwe i potrzebne teraz słowa. Bo jakoś głośno ostatnio o Łopusznej, rekolekcjach, księdzu profesorze i jego rodzinie, a głosu z Łopusznej nie słychać. Łopuśnianinem nie byłem i nie jestem, ale kilka pięknych młodych lat spędziłem z Zespołem im. Ludwika Łojasa. Dane mi było także znać ks. profesora. Jego rodzinę też. Dlatego zadziwiają mnie i wręcz brzydzą te dziwne ataki na nich. Zwłaszcza ze strony Związku Podhalan. Nigdy nie byłem członkiem ZP, choć wiele razy mnie namawiano. Teraz wiem, że nigdy nie będę. ZP niech zajmie się tym, do czego go stworzono. Niech przestanie zajmować się polityką i sprawami światopoglądowymi, bo nie jest od tego! Niech krzewi, kultywuje i uczy szacunku do naszej wspólnej góralskiej kultury, tradycji i historii. 2020-12-05 20:14 7. Tak, syf i trudno do tego się przyzwyczaić. Na pewno też kiepska wizytówka właścicieli! 2020-12-05 20:02 8. Chyba najbardziej rozpoznawalny punkt Krupówek. Kamienica w centrum planu szkaradnie odrapana. Co, przyzwyczailismy się do takiego syfu? Że to zbyt ostro? A jak to zatem określić? 2020-12-05 19:25 9. Dlaczego nie ma zapowiadanych kontroli w hotelach i apartamentach ? 2020-12-05 19:07 10. @Teodor Ty wiesz, ja wiem, ale kto z przyjezdnych używa tej nazwy? Są Tatry i Podhale.
2020-11-22 13:52 1. Turystka tak jak ty swojej dewocji...? tak pytam.... 2020-11-19 15:00 2. Tygodnik poświęca zbyt wiele uwagi temu tak zwanemu strajkowi. Policja powinna była niezwłocznie odblokować skrzyżowanie, używając w razie potrzeby środków przymusu bezpośredniego. To skrzyżowanie zbyt ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców Zakopanego aby pozwalać na lewackie ekscesy. Wszyscy uczestnicy nielegalnego zbiegowiska powinni zostać wylegitymowani, a odpowiednie wnioski należało skierować do sanepidu. 2020-11-17 04:55 3. DEMON stracja 2020-11-15 21:40 4. a moja Zoha jak jej nie grzmotnę z rana,to cały dzień chodzi wściekła.Może to i tym z tymi piorunami na gębach by sie to spodobało? I przestały by latać po ulicach i przeklinać. 2020-11-14 23:03 5. Organizatorka zakopiańskich protestów chwali się w wywiadach, że dokonała aborcji. Ot karierę zrobiła w zepsutej warszawce. Teraz choćby darła się z całych sił, sumienia nie zagłuszy. 2020-11-14 16:09 6. do protestujacych "kobiet"- urodzenie zdrowego dziecka nie gwarantuje jego zdrowia i pełnosprawnosci , nie ma gwarancji ze po dziecko mając pół roku/rok/parę lat nie dowie sie że ma wady gentyczne, nieuleczalna chorobę, etc. Bezlitosne jest więc to strajkowanie a raczej błaznowanie na skrzyzowaniu ulic ze chore dzieci maja isc do piachu .... 2020-11-12 20:02 7. Do Tadeo Tak właśnie jest górale i nie tylko biją swoje kobiety. Żeby nie było, że tylko podhale jest takie. Władza w zakopanem nie chce zaś wprowadzić ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - czyli władza wybrana przez ten lud jest za przemocą w rodzinie. To takie proste. 2020-11-12 15:24 8. Idom se owiecki, idom se barany, idzie se za nimi juhas porubany. Porubano głowa, porubane plecy.Kaz go porubali? - Przi dziewcynie w nocy! Owiecki, owiecki, nie syćkie som moje, przydzie św. Marcin , kozdy biere swoje. Te moje owiecki pieknie sie mi rojom, z wiyrska ku dolinie, bo sie zimy bojom. Hej! 2020-11-11 02:35 9. Nie do wiary! Jasiek Bułecka tyz zgłupioł, cy jako? 2020-11-10 20:04 10. Wreszcie można oko zatrzymać dłużej, dzięki. A Zespołowi życzymy dalszych sukcesów!
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Album TP

Bojcorka

Pożegnania