Reklama

Materiał sponsorowany, 2020-06-30 00:00:00

Ubezpieczenia

Plusy przedłużenia umowy ubezpieczeniowej

Zadania, które stoją przed ubezpieczycielem, to zapewnienie bezpieczeństwa, zredukowanie niepewności klienta związanej z majątkiem i jego ochroną czy też wspieranie ubezpieczonych osób w najtrudniejszych sytuacjach.

Kierunek, jaki obrały towarzystwa ubezpieczeniowe, prowadzą do regularnego podnoszenia standardu naszego życia. Zauważmy, że żaden, nawet wydawałoby się najbardziej szczelny system działań osłonowych, nie eliminuje różnego rodzaju ryzyk, które mogą wyraźnie wpłynąć na nasze codzienne życie. Wypadki czy choroby mogą odmienić naszą codzienność radykalnie. Posiadanie ubezpieczenia daje więcej spokoju, nawet w najtrudniejszych chwilach, stanowiąc zabezpieczenie finansowe.

Ubezpieczenie – sposób na zapewnienie bezpieczeństwa sobie i najbliższym

Liczby również przekonują do tego, że branża ubezpieczeniowa stanowi swoisty bufor bezpieczeństwa dla wszystkich ubezpieczonych, niezależnie od etapu życia. Polisy ubezpieczeniowe wyraźnie ograniczają szkodliwe efekty całej grupy ryzyk, na które narażamy się w codziennym życiu. Ubezpieczenia stanowią wsparcie dla poszkodowanych, a także ich bliskich. W 2018 r. łączna kwota wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań i świadczeń wyniosła aż 41,7 mld zł. Ponad 2,6 miliona Polaków ma wykupione ubezpieczenie zdrowotne, na które przeznaczyli łącznie 821,1 mln złotych. Te liczby stale rosną. W stosunku do 2017 r. wzrost wyniósł aż 23%. A przecież ubezpieczenia obejmować mogą poza zdrowiem także majątek, podróże, oszczędzanie czy zabezpieczenie przyszłości bliskich.

Posiadanie prywatnego ubezpieczenia daje już niemal 3 mln Polaków szybki dostęp do opieki zdrowotnej. Jakość świadczonych usług w ramach wykupionego ubezpieczenia zachęca w dalszej perspektywie do przedłużenia umowy. W MetLife mamy różne rozwiązania, różne pakiety ubezpieczeniowe, które można indywidualnie dostosowywać tak, by optymalnie spełniały wszelkie oczekiwania.

https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2019/04/ubezpieczenia-w-liczbach-2018.pdf

Dlaczego warto posiadać umowę ubezpieczeniową?

Umowy ubezpieczeniowe są różne – komunikacyjne, turystyczne, majątkowe, na życie, czy też zdrowotne. W ramach konkretnej polisy możemy też zdecydować się na jej rozszerzenie, dopasowanie do konkretnych potrzeb. W zależności od charakteru ubezpieczenia będzie ono zabezpieczeniem w różnych okolicznościach.

Ubezpieczenie MetLife na Zdrowie zapewni nam środki finansowe do walki z różnymi chorobami, także najczęstszymi jak choroby układu krążenia, nowotwory, jak również wtedy, kiedy przebywając w szpitalu nie będziemy zdolni do pracy. Takie ryzyko istnieje, a ubezpieczenie precyzyjnie definiuje, w jakich przypadkach możliwa jest wypłata.

Śmierć ubezpieczonego, ciężka choroba, leczenie w szpitalu, niezdolność do pracy lub inwalidztwo spowodowane przez wypadek. To z tych powodów status rodziny może ulec znacznej zmianie. Pamiętajmy też, że zakres polisy ubezpieczeniowej coraz częściej obejmuje również nowotwory, a także pojawiające się nowe choroby cywilizacyjne, jak zapalenie tarczycy Hashimoto.

Równie cennym pakietem ubezpieczeniem może okazać się umowa MetLife na Życie. To z tą polisą możemy być pewni tego, że nawet najtrudniejsze chwile nie spowodują znacznego spadku obecnego standardu życia. Co więcej, z tym pakietem możemy być pewni, że wypłata środków obejmie również spłatę kredytu hipotecznego czy innych zobowiązań. A jeśli prowadzimy własną firmę, ubezpieczenie pozwoli zachować jej ciągłość. Ubezpieczenie to możemy rozszerzyć o różne opcje wypadkowo-zdrowotne dopasowane do naszych potrzeb.

Elastyczność, możliwości skonfigurowania indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego sprawiają, że możemy idealnie skroić zakres polisy pod styl naszego życia. Warto więc wypracować wspólnie z agentem ubezpieczeniowym odpowiednią umowę, która będzie obejmowała te ryzyka, na które jesteśmy bardziej narażeni lub które obawiamy się, że mogą wystąpić w naszym życiu. Możemy być wówczas pewni, że wypłata w przypadku choroby, lub w wyniku NW (nieszczęśliwego wypadku), którego następstwem będzie np. uszkodzenie ciała lub inwalidztwo zapewni nam lub naszej rodzinie spokój. Z tą wiedzą chętniej też przedłużymy umowę o kolejne lata.

Poznaj zalety posiadania polisy ubezpieczeniowej

Zwróćmy uwagę na to, że ubezpieczenie stanowi bufor bezpieczeństwa w najtrudniejszych, kryzysowych sytuacjach. Wypadek lub poważna choroba mogą zatrząść stabilnym życiem każdej rodziny. Polisa ubezpieczeniowa daje spokój i pewność, że wypłata środków pomoże przejść kryzys spokojniej, bez obaw o środki finansowe.

Zakup polisy, w zależności od jej rodzaju, zapewnia także spokój w przypadku, kiedy do wypadku dojdzie podczas wakacji (zarówno na terenie kraju, jak i za granicą). Polisa stanowić może zabezpieczenie dla dzieci studiujących z dala od domu. Ubezpieczenie pełni także rolę poduszki finansowej, wówczas kiedy z powodu choroby czy wypadku staniemy się niezdolni do wykonywania zawodowych obowiązków. Emocje w takich chwilach są wyjątkowo odczuwalne, a finansowe zabezpieczenie zdejmuje z nas obawy o to, że zabraknie nam środków np. na leczenie czy rehabilitację.

Przedłużenie umowy – plusy, o których warto wiedzieć

Zakup polisy to jedno, ale decyzja o zawarciu umowy powinna w konsekwencji prowadzić do jej przedłużenia. Kluczowe jest utrzymanie kontynuacji ochrony. Jeśli tylko zbliża się termin wygaśnięcia ochrony wynikającej z umowy ubezpieczeniowej, nie skupiajmy się na rezygnacji. Porozmawiajmy z agentem ubezpieczeniowym, który zaktualizuje zakres ochrony, oceni obecną sytuację, zweryfikuje to, czy warto rozszerzyć ubezpieczenie, a może zmniejszyć tak, by polisa jak najlepiej odpowiadała aktualnemu stylowi życia.

Automatyzacja procesu przedłużania umowy ubezpieczenia

Po stronie plusów stojących za przedłużaniem umowy ubezpieczeniowej stoi ułatwiony sposób jej przedłużania. Wynika to z tego, że proces jest w dużej mierze automatyczny. Nie ma też potrzeby omawiania każdego detalu, który jest zapisany w dokumencie. Wystarczy, że porozmawiamy z agentem ubezpieczeniowym, który przeprowadzi krótki wywiad, zorientuje się, czy coś zmieniło się w naszym życiu, czy ubezpieczenie nie wymaga aktualizacji pod tym kątem. Cały proces może ograniczać się do umówionej rozmowy telefonicznej, w której zostaną omówione podstawowe kwestie i ustalone warunki na kolejny okres ubezpieczeniowy. Oczywiście mamy też możliwość poinformowania agenta, że interesuje nas rezygnacja. Jednak ten ruch dokładnie przemyślmy, przedłużenie umowy z tym samym towarzystwem jest prostsze, szybsze, a może się też wiązać z bonusami od towarzystwa za kontynuację umowy, jak wyższa suma ubezpieczenia za niezmienioną składkę i będzie nas szczelniej chronić.

Omówienie i analiza bieżącej sytuacji ubezpieczonego pod kątem nowych potrzeb

Podczas trwania umowy ubezpieczenia nasze oczekiwania względem zakresu ubezpieczenia mogą się odmienić. Zmiany mogą być mniejsze lub większe. Dlatego dobry agent ubezpieczeniowy kontaktuje się z osobą ubezpieczoną w celu omówienia aktualnej sytuacji oraz ewentualnych zmian, jakie zaszły w jej życiu.

To jest kluczowe działanie podjęte przez agenta, by osoba ubezpieczona miała zapewnioną kontynuację ochrony. Klient pozostawiony samemu sobie z większym prawdopodobieństwem zrezygnuje z polisy. Agent MetLife nie tylko skontaktuje się po to, by przypomnieć o zbliżającym się terminie wygaśnięcia umowy, ale także omówi aktualne potrzeby, sprawdzi, czy wachlarz ubezpieczenia nadal będzie wystarczający. Może się przecież okazać, że oczekiwania względem ubezpieczenia będą wymagały umów dodatkowych obejmujących:

 • pobyt w szpitalu – jeśli osoba chciałaby się zabezpieczyć na wypadek hospitalizacji lub operacji, to umowa dodatkowa w ramach ubezpieczenia MetLife na Zdrowie lub innej umowy podstawowej,

 • wsparcie w chorobie – ubezpieczenie uruchamiane w przypadku zdiagnozowania poważnej choroby,

 • konsultację medyczną – osoba ubezpieczona ma dostęp do drugiej opinii medycznej, czyli możliwości skonsultowania wyników swoich badań i metod leczenia u lekarzy specjalistów z USA, bez wychodzenia z domu, z pomocą polskiego przedstawiciela WorldCare,

 • uszkodzenie ciała wskutek wypadku – otrzymanie wsparcia finansowego w przypadku częstych uszkodzeń ciała – skręceń, zwichnięć, złamań, oparzeń czy ran odniesionych wskutek wypadku,

 • renta dla bliskich – dodatkowe ubezpieczenie w ramach ubezpieczenia MetLife na Życie lub innej umowy podstawowej, które zapewnia najbliższym ubezpieczonego wsparcie finansowe w postaci comiesięcznego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Dobry agent, który dba o jak najlepszy zakres ubezpieczenia

Największą wartością pracy dobrego agenta jest umiejętność budowania zaufania i wiarygodności. Jako że jest to zawód zaufania publicznego, liczy się także wzajemne poznanie, kooperacja, szczerość, a także dotrzymywanie obietnic. Agenci MetLife kierują się wysoką etyką pracy, a na co dzień stawiają na ludzkie podejście i dobre praktyki. Właśnie dlatego możemy być pewni, że przedłużenie umowy poprzedzone nawet krótką, ale merytoryczną rozmową sprawia, że polisa staje się adekwatna do oczekiwań, jakie mamy aktualnie, korespondująca z naszym stylem życia. Rezygnacja z przedłużenia niekoniecznie jest więc fortunnym rozwiązaniem. Po pierwsze pozbawiamy się ochrony, a także taka decyzja będzie generować w przyszłości potrzebę szczegółowego omówienia warunków umowy, jeśli znowu będziemy chcieli się ubezpieczyć. Zatem lepiej i wygodniej jest zaktualizować zakres istniejącego ubezpieczenia wraz z przedłużeniem umowy. Co więcej – w ubezpieczeniach życiowych wysokość składki zależy od wieku klienta. Czym wcześniej klient kupuje ubezpieczenie tym mniej płaci za składkę w kolejnych latach. Zazwyczaj w tego typu ubezpieczeniach składka jest gwarantowana na cały okres ochrony, który też może trwać wiele lat.

Rezygnacja z umowy

Jeśli zawrzemy umowę ubezpieczeniową, możemy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia od niej odstąpić. Takie prawo dotyczy jednak wyłącznie osób fizycznych. Przedsiębiorcy mają na to 7 dni. Jeśli interesuje nas rezygnacja w takiej formie, należy złożyć odpowiedni wniosek i doręczyć go do towarzystwa. Zapłacona składka zostanie zwrócona, ale może być z niej potrącona część za okres, w którym ubezpieczony był chroniony.

Mamy także możliwość rozwiązania umowy w dowolnym momencie obowiązywania umowy. Tego rodzaju rezygnacja może zostać zrealizowana poprzez przesłanie wniosku do towarzystwa.

Wypłata środków

Niezależnie od tego, czy mamy zawartą umowę MetLife na Życie, na Zdrowie, inne umowy podstawowe, czy też umowy dodatkowe, wypłata świadczeń zawsze jest precyzyjnie opisana w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Wypłata najczęściej dokonywana jest jednorazowo, ale może być także wypłacana w formie miesięcznych świadczeń, zawsze jest to określone w OWU.

Warto jednak pamiętać, że wypłata nie zostanie uruchomiona w przypadku zaistnienia konkretnych zdarzeń. Wyłączenia czy też ograniczenia wypłaty świadczenia są wskazane w OWU, jest to np. samobójstwo, zatajanie informacji czy też udział w działaniach wojennych.

Ubezpieczenie w formie parasola ochronnego może chronić nie tylko nas, ale także całą naszą rodzinę, może być też zabezpieczeniem dla naszych rodziców. Każdy produkt ubezpieczeniowy powinien być dobrany zakresem do naszych indywidualnych potrzeb, byśmy płacili składkę dokładnie za to, czego potrzebujemy. Może być to ochrona dla nas, naszych bliskich, na wypadek choroby, śmierci, czy wypadku. Jeśli tylko umowa ubezpieczenia zbliża się do końca terminu, na jaki została zawarta, warto ją przedłużyć. To daje korzyść w postaci aktualizacji zakresu ochrony, dostosowania polisy pod kątem aktualnych potrzeb. Rezygnacja zawsze jest możliwa, ale rzeczowa rozmowa z agentem ubezpieczeniowym pozwoli nam jednak podjąć w pełni świadomą decyzję. Przedłużenie umowy daje nam spokój na kolejne lata, a w razie trudnych sytuacji możemy otrzymać na nasze konto wypłatę, która pomoże nam przetrwać najtrudniejsze chwile.

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Dodaj komentarz
Komentowanie tego artukułu zostało zablokowane. Przepraszamy
Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.
 • USŁUGI | budowlane
  MALOWANIE WNĘTRZ TRADYCYJNE, NATRYSKOWE (do 1000 m2/dzień), TYNKI DEKORACYJNE, TAPETY, GŁADZIE, PANELE - Tel. 660 921 810.
 • USŁUGI | budowlane
  KOMINKI, PARAPETY, SCHODY MARMUROWE, NAGROBKI. KRÓTKIE TERMINY. 601 958 378 Tel.
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602 Tel.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam KROWĘ Czerwienne tel.182854659 Tel. 182854659
 • PRACA | dam
  Zajazd Górski Kuźnice zatrudni PRACOWNIKA OBSŁUGI GRILLA. Tel. 1820 63730 lub 601 268 550. Szczegółowe informacje na stronie www: www.polskietatry.pl
 • PRACA | dam
  Szukam Kucharka/Kucharz najlepiej osoba wielofunkcyjna z możliwym zakwaterowaniem Tel. 889243889
 • NIERUCHOMOŚCI | kupno
  Kupię działkę budowlaną 10-15 arów okolice Czarnego Dunajca Tel. 508949945
 • PRACA | dam
  Pensjonat w Bukowinie T. zatrudni recepcjonistkę. Praca stała. Tel. 789-111-300 email: praca@roztoka.pl
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  PENSJONAT w Kościelisku - DWA OBIEKTY - Tel. 607 506 428
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  DZIAŁKI - 3 HA - koło Białki Tatrzańskiej. 18 28 564 54. Tel.
 • KUPNO
  OBWOŹNY SKUP ZŁOMU - dojazd do klienta. 536 269 912. Tel.
 • USŁUGI | inne
  PROFESJONALNA WYCINKA - PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH. 691317098 Tel.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię od zaraz kucharza/kę, kelnera/kę do pracy w Karczmie Zamkowej w Czorsztynie. tel 509920018 Tel. 509920018 email: nadzamcze@interia.pl
 • PRACA | dam
  OD ZARAZ ZATRUDNIĘ SPRZEDAWCĘ DO SKLEPU OBUWNICZEGO W ZAKOPANEM, Nowotarska 1. 608 415 708 Tel.
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ KOBIETĘ DO PRACY NA STANOWISKO KELNERKA/POMOC KELNERSKA. Praca stała lub sezonowa, z możliwością zamieszkania. 601 533 566, 18 20 64 305 Tel.
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ KOBIETĘ DO PRACY W KUCHNI na stanowisko ZMYWAK i OBIERAK. Praca stała 601 533 566, 18 20 64 305 Tel.
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA W ZAKOPANEM ZATRUDNI ENERGICZNĄ KOBIETĘ do pracy w kuchni na stanowisko KUCHARKA, POMOC KUCHENNA. Praca stała. 601 533 566, 18 20 64 305 Tel.
 • PRACA | dam
  KĄPIELISKO GEOTERMALNE SZYMOSZKOWA przyjmie na sezon letni OSOBY DO PRACY W PUNKTACH GASTRONOMICZNYCH. Kontakt 693 319 707 Tel.
 • PRACA | dam
  Do obsługi recepcji aparthotelu poszukujemy uprzejmej, dyspozycyjnej osoby ze znajomością języka obcego oraz z prawem jazdy kat. B Tel. 885145405 email: biuro@willajarosta.pl
 • KUPNO
  Kupię stare góralskie meble Tel. 602388188
 • PRACA | dam
  Zatrudnię osoby na sezon letni do pomocy w restauracji oraz pensjonacie w Zakopanem. Praca od zaraz. Bez zamieszkania Tel. 662050105 email: m.kto@interia.pl
 • PRACA | dam
  Willa w centrum Zakopanego zatrudni osobę na stanowisko RECEPCJONISTY/RECEPCJONISTKI. Oferujemy pracę w miłej atmosferze na preferencyjnych warunkach z możliwością rozwoju zawodowego. Wymagana znajomość języka angielskiego. Brak możliwości zamieszkania. CV prosimy przesyłać na adres email: recepcja.rekrutacja@wp.pl Kontakt lub kontakt telefoniczny 666 378 357
 • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
  VIDEO - TRANSMISJA NA ŻYWO IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH (ŚLUBÓW, KOMUNII, POGRZEBÓW, itp.) - Tel. 605 670 650
 • RÓŻNE
  PRZYJMĘ GRUZ, ZIEMIĘ. 691 434 133. Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko kelnera/kelnerki do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracowników na stanowisko pomocy kuchennej do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
 • PRACA | dam
  Szukamy pracownika na stanowisko kucharza do restauracji w Zakopanem 512351742 Tel.
2020-07-06 21:25 Chorzy i w podeszłym wieku u Ludźmierskiej Matuli 2 2020-07-06 20:26 Dwie tęcze nad Zakopanem (WIDEO, ZDJĘCIA) 2 2020-07-06 19:48 Czy każde ognisko musi się tak kończyć? 1 2020-07-06 18:59 Uważajcie na pamiątki kupowane w Zakopanem 7 2020-07-06 18:28 Kilkanaście minut i niebo nad Zakopanem zasnuły czarne chmury 1 2020-07-06 18:06 Na Olczy z jadącego auta ktoś rzucił butelkę. Trafiła w drugi samochód 3 2020-07-06 17:24 Na Krupówkach mniej turystów niż w weekend 2020-07-06 16:40 Zarząd Dróg Wojewódzkich wyjaśnia. Rondo w Krościenku nie jest jeszcze gotowe 4 2020-07-06 15:59 Łania zagląda do ogrodu 2020-07-06 15:01 Agresor obwieszony narkotykami 2020-07-06 14:28 Gmina z dziurawymi drogami 3 2020-07-06 14:09 Oddaj krew na Krupówkach 2020-07-06 13:40 Kaczki nad Czarnym Stawem obrodziły 2020-07-06 13:29 Otwarty Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrza Miasta Zakopane 2020-07-06 12:55 Obywatel Maroka zatrzymany w Chyżnem. Trafił do ośrodka dla cudzoziemców 1 2020-07-06 12:26 Szesnaste zakażenie w powiecie nowotarskim. Młody mężczyzna w szpitalu 2 2020-07-06 11:59 Dziś jeszcze bardzo ciepły dzień. We wtorek 10 stopni mniej 2020-07-06 11:19 Szesnasty przypadek koronawirusa w powiecie nowotarskim 1 2020-07-06 10:40 Droga nad Morskie Oko zamknięta 4 2020-07-06 10:00 Niedźwiedzie opowieści 2020-07-06 09:47 Motocykl kontra koparka 6 2020-07-06 09:00 Pandemiczna ciuchcia 1 2020-07-06 08:00 Obwodnice, tunele i objazdy ... w Pieninach 5 2020-07-05 23:32 Śmierć rowerzysty 4 2020-07-05 21:30 Ostatnie godziny Restaurant Week 2020-07-05 21:08 Uwaga: korki na zakopiance 2020-07-05 20:45 Zaprojektuj misia przytulaka 2020-07-05 20:21 Nie kochać w taką noc, to grzech 2020-07-05 20:00 Obserwacje przyrodnicze 2020-07-05 19:49 Zakopiańczycy z pomocą dla powodzian w Jaworniku Polskim (WIDEO) 2020-07-05 19:32 Droga przez... kasy (WIDEO) 17 2020-07-05 19:15 Dziwy natury, dziwy wyobraźni 2020-07-05 19:00 Burmistrz otwiera dworzec - kogo (nie) zaprosi? 1 2020-07-05 18:45 Młodzi zachęcają do krwiodawstwa 2020-07-05 18:00 Kuba spod Mont Blanc 2020-07-05 17:15 Drugie życie śmieci 2020-07-05 16:57 Bubel na okrągło (WIDEO) 15 2020-07-05 16:38 Kolejne zakażenie koronawirusem na Podhalu 2020-07-05 16:30 Zajęcia z farbiarstwa 2020-07-05 15:45 Nowa wystawa w nowotarskich „Jatkach” 2020-07-05 15:44 W Niedzicy też tłumnie 2020-07-05 15:00 Poetycko i sielsko 1 2020-07-05 14:45 Wywrotne kajakarstwo 2020-07-05 14:23 Wypadek na Patelniach 6 2020-07-05 14:15 Sezon turystyczny widać, słychać i czuć 3 2020-07-05 13:49 Upał, wiele kilometrów w nogach i upragiona meta 2020-07-05 13:36 Tłumnie w Pieninach 6 2020-07-05 13:00 Podwójna opłata za wejście na Gubałówkę 22 2020-07-05 12:00 Królowa Beskidów może być groźna 2020-07-05 11:00 Akcja z sercem 2
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2020-07-04 14:02 1. Jest i nasz Zacharko! Parcie ma chłopina na szkło nieopisane; lata 70 - 80 PZPR; później Solidarność; Loża Masońska Zamoyskiego i teraz PiS... 2020-07-04 13:24 2. Czemu on tego pedofila ułaskawił? Czemu tak opieszale działają z pedofilia kościelną? Czy mają w tym jakiś interes? 2020-07-03 23:52 3. to głosuj na tego,co go ta od olimpiady do JPIi porównała,będziesz miała i ośmiorniczki i ..... 2020-06-30 22:12 4. jakos tak nie widze ani dystansu, ani maseczek - jak to tak naprawde z tym wirusem jest? ja musze utrzymywac dystans spoleczny, kaganiec na ryj zakladac, a wladza nic nie musi... pad w towarzystwie zupelnie obcych osob na wyciagniecie reki, bez maski - jemu wolno, a normalnemu czlowiekowi nie??? no chyba ze ci ludzie to jego rodzina razem z nim mieszkajaca. 2020-06-24 23:02 5. Zakopane wita patriotę i wielkiego człowieka. U nas w Zakopanym wartości religijne są na pierwszym miejscu.Wspaniały człowiek. 2020-06-24 00:18 6. Z Poronina..... Gdyby to Lenin przyjechał to przyjabys go z szacunkiem ???????? 2020-06-23 22:53 7. Nie chcę takiego prezydenta na kolejnych 5 lat. Jestem zażenowana gdy oglądam jego wystąpienia na forum europejskim. Miał szansę jak nikt inny przez te lata zrobić coś pożytecznego dla Polski. Miał cały rząd partyjnych koleżków! Został pan- panie Duda jednostronnie wykorzystany przez Jarosława. Zdaje pan sobie z tego sprawę? Użył pana do swych celów! Za miesiąc po II turze nawet panu ręki nie poda- co i teraz robi z dużą niechęcią! Szymon Hołownia ma mój głos!!!! 2020-06-23 21:19 8. ???????????????????????????????? 2020-06-23 21:18 9. Po co przyjechał nie był nie jest i nie będzie nigdy prawdziwymi prezydentem to marionetka prezesa 2020-06-18 14:33 10. Jeżdżę w góry 2 razy w roku i ciągle mi mało.
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

FILMY TP

Bojcorka

Album TP

Pożegnania