Reklama

2021-02-23 14:45:28

Małe Ciche

List otwarty w sprawie likwidacji szkoły

Reklama

W imieniu własnym, a także sporej grupy mieszkańców Małego Cichego list do pani wójt napisał Jan Pawlikowski.

Przypomnijmy, że na minionej nadzwyczajnej sesji rady Gminy Poronin wójt Anita Żegleń tłumaczyła konieczność zmian w oświacie - budowa nowoczesnej placówki w Murzsichlu, na którą rząd dał 7 mln zł ma iść w parze z przeniesieniem klas 4-8 z Małego Cichego i Stasikówki do nowej placówki w Murzasichlu. Aby tą reorganizację przeprowadzić, wpierw obie placówki zostaną zlikwidowane, a w ich miejsce powstaną nowe szkoły, jedynie dla najmłodszych klas 1-3. 


To budzi niechęć wielu mieszkańców. List otwarty przesłany do pani wójt, kuratorium oświaty i naszej redakcji przysłał Jan Pawlikowski. Poniżej treść pisma. 

LIST OTWARTY

Do zabrania głosu w sprawie publicznej zmusiły mnie ostatnie poczynania związane z Pani zamiarami likwidacji szkoły podstawowej w Małem Cichem.
Postanowiłem zwrócić Pani uwagę na fakt, że Pani działania stały się przyczyną rozłamu społecznego we wsi: pomiędzy rodzicami uczniów, pomiędzy sąsiadami, a nawet wśród instytucji, które zawsze były zgodne jak monolit, np. Ochotnicza Straż Pożarna. 
Nie mogę pozostawać obojętny, kiedy widzę, że wielopokoleniowy wysiłek społeczny jest niszczony i po prostu marnieje. Uważam, że mam społeczne i moralne prawo wyrazić swój sprzeciw wobec działań, których nie akceptuję i wiem, że podobne zdanie ma wielu mieszkańców naszej wsi, tylko nie chcą, albo – co gorsze – boją się go wyrazić. Ja się nie boję, więc głośno mówię co mi leży na sercu. 
Oddałem mojej wsi – Małe Ciche i całemu regionowi, kulturze góralskiej, oświacie i bezpieczeństwu prawie 50 lat swojego życia m. in. w tworzenie i zaangażowanie, w działalność Związku Podhalan oraz zespołu regionalnego, działanie na rzecz rozwoju i modernizacji naszej małocichowiańskiej szkoły, rozbudowę remizy OSP i wyposażenie jej w nowe pojazdy bojowe i sprzęt, a także kanalizację wsi, budowę wodociągów i dróg. Byłem radnym gminnym i powiatowym, uczestniczyłem w strajkach robotniczo - chłopskich w latach 1979-1981, współorganizowałem ruch „Solidarności” oraz wyjazd naszych ludzi na pogrzeb dziś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Nie o sobie jednak chcę w tym liście napisać. Opierając się na wartościach społecznych, na których przez całe dziesięciolecia budowaliśmy w Małem Cichem swój byt i podkreślając rolę „Małej Ojczyzny” – swojej wsi, mam wystarczająco dużo odwagi, aby przypomnieć Pani Wójt, że piastując tą zaszczytną funkcję Pani jest w służbie dla ludzi i że Pani jedynie administruje naszym wspólnym dobrem. Podjęta przez Panią Wójt akcja likwidacji naszej szkoły nie może być w żaden sposób wiązana z planowaną w najbliższym czasie budową nowej szkoły w Murzasichlu. Ta szkoła powinna powstać bo się sołectwu Murzasichle należy i uważam, że jako Małocichowianie też powinniśmy to zadanie wspierać (np. przez przyjęcie dzieci z Murzasichla do Małego Cichego na czas budowy nowej szkoły).
W tej sprawie jednak – co muszę stwierdzić z przykrością – Pani manipuluje informacjami w kontaktach z ludźmi, a szkołę w Małem Cichem chce Pani poświęcić dla niejasnej idei, do której próbuje Pani przekonać rodziców z Małego Cichego, że dla nich i dla ich dzieci to jest najlepsze rozwiązanie. Niespotykane, aby przekonywać ofiarę, że napastnik ma dobre intencje i jedyną rację. 
Informowanie społeczeństwa rozpoczęła Pani fatalnie – w pośpiechu, chaosie, skrótach w przekazie, przemilczanie roli rodziców w tej sprawie, czy też spotykanie się z ludźmi w małych kilkuosobowych grupkach, aby łatwiej można było przekonać ich do swojej racji.
Wpływa Pani na wyobraźnię ludzi, stwarzając im wizję „raju oświatowego” w Murzasichlu, który jednak zaistnieje jak będzie zlikwidowana szkoła w Małem Cichem.
Pani Anito! Poprzez wieloletnie związki z naszą wsią, w naszych oczach stała się Pani Małocichowianką. Uważam, że to zobowiązuje. Czy naprawdę oczekuje Pani uznania za pomysł i rozpoczętą akcję likwidowania naszej szkoły? Likwidować może i łatwiej, ale przywrócić do istnienia to już chyba niemożliwe. 
A może by należało pomyśleć o innych rozwiązaniach i wsparciu szkoły w Małem Cichem zamiast jej likwidacji! Niechby pozostała wśród naszych domostw, nadal służyła naszym dzieciom i wnukom, ciesząc się pomocą Pani Wójt i Gminy Poronin!
Pani Wójt! Pani Nauczycielko! – przecież Pani wie, że zlikwidować szkołę w sołectwie to tak, jakby wsi wyrwać duszę.  Czy nie znalazła Pani innego rozwiązania? Czy ma Pani odpowiedź na pytanie co będzie z naszą szkołą i jej uczniami za 5 – 10 lat? Jeżeli nie – to proszę o tym pomyśleć. Proszę nie liczyć na akceptację Pani działań prowadzących do likwidacji naszej szkoły. Proszę nie spodziewać się naszej uległości w tak ważnej społecznie kwestii.
Oczekujemy zaniechania przez Panią Wójt niefortunnej akcji likwidacji naszej szkoły. Nic Pani na tym nie straci – odwrotnie: zyska w moich i wielu innych ludzi oczach uznanie i szacunek, które będzie długo przydatne w przyszłości. Również w Pani przyszłości jako Wójta Gminy Poronin i mieszkanki Małego Cichego. 

                                                                                              /-/ Jan Pawlikowski „Kowolcyn”Do wiadomości:
1/ adresat
2/ Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie
3/ Tygodnik Podhalański

Kup e-wydanie Tygodnika Podhalańskiego.

Reklama
Komentarze Facebook
Dodaj komentarz
Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania na łamach 24tp.pl
Pytacz 2021-02-26 15:36:36
Powód dla wyłączenia się Radnego z Murzasichla Pana Adama Pawlikowskiego z tej sprawy - Nemo iudex in causa sua
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nemo iudex in causa sua (łac. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie)[1] ? podstawowy warunek bezstronności organu rozstrzygającego sprawę. W sytuacji, w której bezstronność organu budzi uzasadnioną wątpliwość, może zostać on wyłączony z toczącego się postępowania.

Wszystkie główne polskie ustawy proceduralne (k.p.k., k.p.c., p.p.s.a., co do urzędników również k.p.a.) zawierają stosowne regulacje.

Istnieją dwa zasadnicze tryby usunięcia sędziego (a także pracownika czy organu w k.p.a.): z mocy prawa (iudex inhabilis) oraz na wniosek strony (iudex suspectus) lub oświadczenie sędziego do akt sprawy.

Kodeks postępowania karnego przewiduje wyłączenie sędziego (iudex inhabilis) w art. 40, m.in.: w sprawach dotyczących go bezpośrednio, jego małżonka, krewnego bądź powinowatego, gdy był on świadkiem czynu, brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone, pozostaje w takim stosunku osobistym z jedną ze stron, że zachodzą wątpliwości co do jego bezstronności.
Pytacz 2021-02-25 18:41:52
Ostatnia informacja dotycząca tej sprawy jest taka, że kwestia dostępu do umowy rozegrała się w obu sądach w Krakowie ( Rejonowym i Okręgowym ), gdyż Zarząd, Radca Prawny i tamta Rada Nadzorcza odmówiły wnioskodawcom jej udostępnienie. Stad ta informacja.
Pytacz 2021-02-25 15:45:35
Był to przełom lat 2004/2005. Stąd ta nieufność do ludzi a w szczególności prawników. Bo to nie miało być zasiedzenie po 30 latach lecz ograniczona dzierżawa. Stąd uznano iż 31<30.
Pytacz 2021-02-25 15:32:22
Co innego pokazano Radzie Nadzorczej a co innego podpisano łącznie z aktem notarialnym i hipoteką o których do dokumentach ta Rada nic nie wiedziała pomimo czasu poniżej 2 miesięcy ogółem. To tyle na ten temat.
Pytacz 2021-02-25 15:26:03
Identycznie jak tu było w naszej Spółdzielni Mieszkaniowej z Marketem "Cold: przy ul Krakowskie Przedmieście. Też taka sama nagłość jak tu. Dzierżawa na 31 lat ( bez komentarza) Hipoteka kaucyjna na majtku Spółdzielni 10 milionów złotych wymagalna praktycznie na każde skinienie inwestora. 1 hektar wydzierżawiony za kwotę poniżej 200 tysięcy złotych rocznie. Jeszcze nie było prawomocnego pozwolenia na budowę a pęczki już stały. W mieście takie obiekty mogły mieć do 1000 metrów kwadratowych a ten ma 3000 metrów kwadratowych. Członków identycznie jak tu tumaniono. W markecie podziemny parking na ponad 100 samochodów oraz sama bankietowa. Wystarczy ?
Pytacz 2021-02-25 14:53:03
Kwota nie mała bo siedem milionów złotych do zagospodarowania. Część już zagospodarowano na projekt architektoniczny. Pozostają m.in. przetargi, wykonawcy i inni nieznani. Tak czy nie?
Pytacz 2021-02-25 14:39:58
Zgadnij Janie o co w tym i nie tylko tym przypadku chodzi władcom gminy Poronin? Nie chodzi o dobro dzieci i mieszańców obu wsi lecz ....... ? Pozostawiam resztę do dopowiedzenia sobie.
Pytacz 2021-02-25 10:22:56
Ludzie, ludziom gotują taki los.
Małemu Cichemu i Stasikówce pozostaną tajne komplety znane z zaborów i II wojny światowej.
Na tej sesji Małe Ciche a na następnej Stasikówka jako metoda małych kroczków.
Znam te chwyty.
Dobro się zawsze dwukrotnie zwraca.
Podobnie i zło.
stasek 2021-02-25 08:43:21
Pani Wójt Gminy Poronin
Piniondze to nie wszystko
obserwator 2021-02-25 08:27:33
Właśnie przeczytałem porządek sesji na 3.03.2021( sesja musi być transmitowana online, chyba że jakaś awaria?????)
Coś tu jest kręcone?.
W porządku jest pełna likwidacja szkoły w Malem Cichem., nic nie ma o Stasikówce.
To wy Państwo Radni głosujecie i żeby nie było zescie o niczym nie wiedzieli.
Wy będziecie musieli spojrzeć sąsiadom w twarz,
Wójt zawsze umyje ręce i powie tak Rada zadecydowała
Powtórzę raz jeszcze
Cytat ,Kto likwiduje szkoły to tak jakby palił książki"
Może takich czasów doczekaliśmy.
Tak że Rodzice walczcie o swoje szkoły, wszelkimi środkami.
Pytacz 2021-02-24 20:32:47
A jednak likwidacja.https://www.poronin.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/2021/xxxiii-zwyczajna-sesja-rady-gminy-poronin XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Poronin
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) z w o ł u j ę:

XXXIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad, powitanie gości i radnych, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
29 stycznia 2021 r.
Przyjęcie protokołu z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poronin odbytej w dniu
10 lutego 2021 r.
Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
Interpelacje i zapytania radnych.
Przyjęcie Stanowiska Rady Gminy Poronin w sprawie restrukturyzacji szkół.
Podjęcie uchwały w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Małem Cichem z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą Małe Ciche 22, 34-531 Murzasichle. Druk nr 233
Podjęcie uchwały w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu z oddziałami przedszkolnymi z siedzibą ul. Sądelska 31, 34-531 Murzasichle poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez tę szkołę pod adresem: Małe Ciche 22, 34-531 Murzasichle. Druk nr 234
Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2021 . Druk nr 235
Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok w 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Poronin i zwrotu części tej opłaty. Druk nr 236
Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Druk nr 237
Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania petycji. Druk nr 238
Sprawy bieżące.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.


Sesja odbędzie się w środę 3 marca 2021 r., o godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie, ul. J. Piłsudskiego 2.

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19 prosi się uczestniczących w sesji o zachowanie wszelkich środków ostrożności, zakładanie maseczek i rękawiczek ochronnych oraz obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu.
stasek 2021-02-24 18:44:02
Do nick wiktoria
0 19.30 codzienna dawka pobudzenia TVPPiS
Nie bede dzisiaj ogladał bo właśnie oglądam hokej.
A tak mi pozytywnych wiadomości brakuje
Ach Ci POwcy, Konfederaci, SLdowcy PSLowcy -wszyscy chcą zamknąć szkoły w Gminie Poronin.
Jak nic holny.
wiktoria 2021-02-24 17:35:04
i co tam @stasiu sprawdził dokonania jego ulubieńców od 2007-2015 w likwidacji ,między innymi Premiera Tuska, mają duże doświadczenia do likwidacji prawie wszystkiego a jak dojdą do władzy to następne instytucje do zlikwidowania nawet przekop Wiślany obiecują zatrzymać pewnie @stasku ten holny koło ciebie zawiną
stasek 2021-02-24 15:04:34
Do nick wiktoria
Myśle że za tym wszystkim czyli likwidacją tych szkół stoi Tusk Donald i PO
A podstawy do tego są?
Jakie?
................................................
.................................................
W ogóle to chyba holny idzie
wiktoria 2021-02-24 13:18:03
widzę że wszyscy krytykujący rządy PIS i samorządy że niby likwidują szkoły to gdzie byli jak PO zlikwidowało około 1000 szkół , szkół które to właśnie w dużej większości były budowane za Gierka , gdzie byli jak PO likwidowało poczty, posterunki policji , pewnie jakby to za PO była likwidowana szkoła w Małym Cichem to byście brawa bili @Piotrze zastanawiasz się co się stanie z pustymi budynkami po szkołach to jak PO władze przejmie to zapełni uchodźcami bo mają zobowiązania
Pytacz 2021-02-24 13:16:11
W imieniu własnym, a także sporej grupy mieszkańców Małego Cichego list do pani wójt napisał Jan Pawlikowski. Wygląda to na likwidację szkoły poprzez jej przekształcenie. Tak jak to rozumiem.
2021-02-23 14:45:28
Taki tytuł jest Małe Ciche
List otwarty w sprawie likwidacji szkoły
Pytacz 2021-02-24 12:52:44
Ponoć prowizorki mają się bardzo dobrze. Taką prowizorką ma być przekształcenie Szkoły Podstawowej w Małem Cichem na szkołę Podstawową w Murzasichlu. Czy tak nie stanie się z Małem Cichem, że zostanie tymczasowo przekształcone na Murzasichle? Czy tak samo się nie stanie i ze szkołą i sołectwem Stasikówka? Czyżby to miała być bezkrwawa aneksja ( tak jak kiedyś był bezkrwawy okrągły stół w roku 1989 ) przez Murzasichle Małego Cichego i Stasikówki?
stasek 2021-02-24 11:26:51
Do nick Pytacz
Włączę sie powtórnie do dyskusji.
Nie rozumiem działania Pani Wójt Poronina( przecież jest nauczycielem, obecnie Wójtem )
Logiki to wszystko nie ma.
To jest masakryczna likwidacja szkół,
Szkoły w takich małych miejscowościach stanowią jakąś bazę kulturalną, integracyjną.
Kiedyś niemałymi wysiłkami małe lokalne społeczności budowały te szkoły.
To co się zniszczy to niestety trudniej odbudować.
Niech Radni nie dadzą sie wkręcić w tą likwidację bo trzeba potem ludziom spojrzeć w twarz, to Radni decydują zgodnie z prawem o likwidacji szkół
(Wójt zawsze może umyć ręce i powiedzieć że Radni tak zdecydowali)
Pytacz 2021-02-24 10:59:24
Co będzie miało dziecko, które spóźni się na autobus szkolny? Czy takim spóźnialskim gmina zabezpieczy ponowny dojazd na Murzasichle. Do tej pory dzieci spóźnialskie szły do ich szkół i kontynuowały naukę. A co z przerwami synchronizacyjnymi związanymi z rozkładem jazdy tego autobusu. Dzieci z Murzasichla już od dawną będą w domach przed i po lekcjach a dzieci z Małego Cichego i Stasikówki nadal w szkole czekając na autobus.. Czy ktoś to brał po uwagę a to już było gdy były gimnazja czyli klasy 7-9?
Pytacz 2021-02-24 10:39:22
Do tej szkoły w Stasikówce chodzą dzieci z gminy Biały Dunajec/ Gliczarów Górny i to legalnie. ( Golocki i Rząski ) w ramach zasad współżycia społecznego bo kiedyś te dwa osiedla należały do Stasikówki. Skoro szkoła w Murzasichlu wymaga modernizacji to proponuję wybudować nową szkołę na Kośnych Hamrach jak szkołę zbiorczą jako szkoła Podstawowa w Poroninie nr 2 dla szkół z Murzasichla, Małego Cichego i Stasikówki z klasami 4-8, natomiast klasy 1-3 były w starych szkołach. Dla dzieci moim zdaniem lepszy dojazd to do Poronina lub Bukowiny niż na Murzasichle. Taki wariant z Murzasichlem już był przerabiany z marnym skutkiem. Wiem coś o tym. Zachowajmy status małych społeczności jakim są sołectwa. Lichajówki i Błociska należą do Murzasichla więc do gadania mają niewiele choć dzieci uczęszczają dzieci na Małe Ciche. Czekam na ddyskusję.
Władek 2021-02-24 10:30:01
PiS w rządzie ,PiS w samorządzie!! Jest super!!! O co Wam chodzi?
Pytacz 2021-02-24 10:15:50
Moja uwaga . Co to za szkoła z klasami 1-3 a nie 1-8? To przedszkole a nie szkoła. Zatem można to nazwać przedszkolem rozszerzonym o klasy 1-3. Nie po to mieszkańcy Małego Cichego i Stasikówki budowali dwa kościoły dla wszystkich a nie dla wybranych. Można było postawić kaplice filialne tylko dla maluchów i starców. Reszta to Poronin.
Admin 2021-02-24 10:07:48
No ciekawe czy jak wybudują szkole na 300 dzieci to na cichym zostawia 1-3
A tak wogole to czemu szkoła w małym cichym mo przyjąć nazwę szkoły w murzasichlu jakaś paranoja
Z tego co wiem to szkoła z murzasuchla pochłania szkoły w małym cichym i stasikowce i nikt nic nie będzie miał do gadania czy to o to chodzi czy o to chodziło kiedyś dziadkom którzy za wszelka cene wybudowali kościół i szkole zeby nie trzeba było chodzic do sąsiednich wsi a teraz na to wychodzi ze w małym cichym będą rządzić sichlanie
Jyndrek 2021-02-24 09:42:01
Do Szymuś. Chwolić to oni się umiom przepiyknie ,ale niestety rzeczywistość wyglondo zupełnie inacyj .
Admin 2021-02-24 08:52:06
Dobrze by było kieby to rodzice walczyli jest ich garstka a reszta to mieszkańcy małego cichego którzy najlepiej jak by się do tej sprawy nie mieszali
Pani wójt zaprasza na zebranie rodziców z każdej klasy i obiecuje im jak to będzie wspaniałe jaka szkoła będzie na murzasichlu wyposażona
Tylko nie zdają sobie sprawy ze w klasie nie będzie już 5 czy 8 uczniów tylko 25 czy to rozwiązanie podniesie poziom uczniów nie sadze
Cichowion 2021-02-24 08:40:17
A jo siy z tym co tu napisoł Kowolcyn nie zgodzom. Jest to farbowano informacja bo z tego co mi wiadomo jest plan coby na Cichym była skoła 1-3 I przedskole A nie planujom zamkniyncio. Poza tym sposób w jaki zbiyrali podpisy to tak naprawdę prowokacja bo jeden z drugim godo tak. "Jak nie Fces coby skołe zamkli to podpisuj " Jo zek siy nie podpisoł bo powinny decydować rodzice tych dzieci a nie dziadki. Z całym szzcunkiym do Jaśka .ale śmierdzi mi tu jakomsi propagandom .
Piotr 2021-02-24 08:38:09
Niestety nasz ukochany PiS cofnoł subwencje na szkoły. Wiec gminy nie maja zbytnio wyjścia i likwidują szkoły. Ale domy kultury i biblioteki bedą funkconowac tylko że mało kto z nich korzysta. Zastanawiam sie co sie stanie z pustymi budynkami po szkołach. Niestety przyszło nam żyć w kraju w ktorym Partia rządząca robi afery i szum medialny aby pocichu przeglosowywac ustawy na swoja korzyść. Niedopuszczalne jest żeby w kraju wolny i niepodleglym władze manipulowały telewizją publiczą jak i miały większość mandatów w sejmie, już nawet nie wspomne o nadużywaniu imunitetu. Myślę że dobrym rozwiązaniem było by po przez profil zaufany czy aplikacje mObywatel przeprowadzac referendum dotyczacym danej ustawy. W koncu żyjemy w demokratyczym kraju wiec jak są możliwości czemu tego nie wykorzystać. Przykre też jest to że ludzie dają się przekupić 500+ czy wizja nowej nowoczesnej szkoły nie patrząc globalnie co się dzieje. Wg w Polsce edukacja to jakaś masakra wydawnictwa musza co chwile nowe podreczniki pisac aby sie dopasowac do programu juz nawet nie wspomne o Ministrze edukacji i przestarzalej podstawie programowej. Wg zamiast zakupu nowej nultimedialnej tablicy czy wybudowaniej nowej hali sportowej szkoly powinny zadbac aby nauczyciele uczyli w sposob ciekawy i pomyslowy od ich kreatywnosci zalezy jak beda wygladaly przyszle pokolenia. Nwm długo można się rozpisywac.. .(i tak nic w tym kraju nie da się już zmienić i obywatele maja znikomy wpływ na podejmowane decyzje) Ale niestety w dobie kryzysu i cofnietej subwencji i to zwlaszcza w gminie turystycznej watpie żeby udało się uratować szkołe.
stasek 2021-02-24 07:27:42
To jak to Pani Wójt jest a podobno Pani obecnie z PiSu?.
Wczoraj Premier Morawiecki mówił na konferencji prasowej że subwencje oświatowe wystarczają z nawiązką a nawet gospodarne samorządy na nich oszczedzają i budują z tego drogi.
A ja wierze Premierowi
ha ha ha ha
Szymuś 2021-02-23 23:04:27
@ Jyndrek. Ale dzisiaj Premier chwalił się, że samorządowcy dostali subwencje i potrafią je dobrze wykorzystać.
Matrix 2021-02-23 21:40:53
Najłatwiej zlikwidować. Ślepi wielbiciele obecnie rządzących i tak powiedzą,że to wina Peło i Tuska. Bardzo smutne,to co się dzieje w naszym kraju.
Pytacz 2021-02-23 21:06:04
Ponoć i Stasikówka też na to zareagowała w ubiegłym tygodniu lub wcześniej w podobny sposób co i Jan Pawlikowski, bo tak wyglądało to z dyskusji na facebooku. Czy to prawda? Jeśli tak to kto coś wie o tym.
babcia 2021-02-23 19:16:47
Dobra zmiana niesie kaganek oświaty ?
obserwator 2021-02-23 17:47:11
Likwidacja szkoły to śmierć cywilizacyjna miejscowości.
Kilka moich refleksji
1. Szacunek dla Pana Radnego jako że jedyny był przeciw( chyba 2 radnych sie wstrzymalo)
2.W Gminie Poronin rządzi PiS, Pani Wójt też z PiSu( chociaż to róznie bywalo w poprzednich wyborach samorzadowych, w internecie nic nie ginie, tak że pomine to milczeniem)
PiS miał byc dobrą zmianą.
Taka dobra że biorą się za likwidację szkół.
3. Nie trzeba iść na pasku i z wiernopoddańczymi hołdami dla rządzących( a tych imprez było sporo, nie przypominam w Interneciesą , wszystkie pięknie ze zdjęciami)
4.Sensu i logiki w tym nie widzę, Małe Ciche i Stasikówka sa na tyle dużymi wioskami że szkoła powinna być 8 klasowa.
5. Może trzeba było część srodków przeznaczyć na modernizację tych szkół, a częć na wybudowanie mniejszej szkoły w Murzasichlu.
6. Oświata to nie zakład produkcyjny, trzeba niekiedy dodac tych pieniędzy
Idąc tym tokiem rozumowania: to po co domy kultury, biblioteki też nie przynoszą zysku.
7. I na koniec
Gdzieś przeczytałem takie zdanie
,,Kto likwiduje szkoły to tak jakby palił książki"
Może takich czasów doczekaliśmy.
Tak że Rodzice walczcie o swoje szkoły, wszelkimi środkami.
Jyndrek 2021-02-23 17:05:53
PiS zredukował subwencje na oświate ,to gminy likwidujom szkoły. Nie ino w gminę Poronin tak się dzieje. Niestety.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię chłopaka w hurtowni zabawkowej w Zakopanem, wymagane prawa jazdy Kat B. Praca na stałe. 609097999
  Tel.: 609097999
 • SPRZEDAŻ | maszyny, narzędzia
  Produkcja i sprzedaż skrzyń transportowych, wideł i stawiaczy do bali do każdego modelu ciągnika, ogólne usługi spawalnicze. 889066395dominik2stopka@gmail.com
  Tel.: 889066395
  E-mail: dominik2stopka@gmail.com
 • USŁUGI | inne
  WYCINKA, PRZYCINKA DRZEW W TRUDNYCH WARUNKACH - 691 317 098.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia tanio POKOJE - Nowy Targ, Kokoszków. 509 249 779.
 • SPRZEDAŻ | różne
  Sprzedam NOWE KILIMY RĘCZNIE TKANE (z owczej wełny). Wzory: jarzębina i parzenica (60/80), krokusy. GOBELIN - pejzaż zimowy - (145/80). TORBY JUHASKIE. CHODNIKI TKANE NA KROŚNIE. Tel. 793 887 893
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia POKÓJ w Nowym Targu (dla spokojnej osoby bez nałogów). 735 140 929.
 • MOTORYZACJA | sprzedaż
  MAZDA 5, serwisowane, zadbane, garażowane, r. 2008, diesel, stan bdb, oryginalna nawigacja z dotykowym ekranem, 2 komplety felg aluminiowych z oponami lato/zima, full opcja - 888 223 761.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  WYNAJMĘ MIESZKANIE 47mkw, Zakopane centrum. 696 333 919, 606 701 414, po 15.00.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  Sprzedam DOM położony w ODROWĄŻU, w otoczeniu lasu, z widokiem na Tatry. Powierzchnia użytkowa 164,73 m2. Powierzchnia całkowita 287,54 m2. Cena 930.000 zł., do negocjacji. 736 673 024.
 • PRACA | dam
  RESTAURACJA NA KRUPÓWKACH zatrudni DOSTAWCĘ na stałe lub na weekendy. 668 494 790, 664 023 298.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  Do wynajęcia WOLNOSTOJĄCY LOKAL UŻYTKOWY o pow. 26 m2 (do remontu). Lokalizacja: ul. Gimnazjalna 1, Zakopane. Tel. kont. 501 682 696.
 • NIERUCHOMOŚCI | wynajem
  LOKAL do wynajęcia NA BIURO LUB KANCELARIĘ o pow.17 m2 - Lokalizacja: ul. Gimnazjalna 1, Zakopane. Tel. kont. 501 682 696
 • PRACA | dam
  Firma DREWNEX Spytkowice przyjmie do montażu i budowy domów drewnianych. 692 193 449.
 • PRACA | dam
  FIRMA DREWNEX DOMY DREWNIANE SPYTKOWICE PRZYJMIE DO PRACY PROJEKTANTA. 692 193 449.
 • PRACA | dam
  Zatrudnię KONSERWATORA obiektu wielomieszkaniowego w Białce Tatrzańskiej. Proszę dzwonić pon-pt w godz. 12-19: 604 532 074
 • PRACA | dam
  Szukam kobiety do profilowania skór dekoracyjnych - zakład w Nowym Targu. FIRMA RUSNAK. 888343695shop@vanuba.com
  Tel.: 888343695
  E-mail: shop@vanuba.com
 • PRACA | dam
  Przyjmę PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO (STRÓŻ). Praca co drugi dzień-24 godziny, w Małem Cichem.Wymagane prawa jazdy kat. B oraz umiejętność jazdy ciągnikiem (traktorem). W ciągu dnia prace porządkowe na placu. Więcej informacji pod numerem 512 257 500
 • PRACA | dam
  Willa w centrum Zakopanego zatrudni osobę na stanowisko RECEPCJONISTY/RECEPCJONISTKI. Oferujemy pracę w miłej atmosferze na preferencyjnych warunkach z możliwością rozwoju zawodowego. Wymagana znajomość języka angielskiego. Brak możliwości zamieszkania. CV prosimy przesyłać na adres recepcja.rekrutacja@wp.pl, lub kontakt telefoniczny 666 378 357
 • PRACA | dam
  Zatrudnimy OSOBY DO PRACY NA BARZE I PRZY GRILLU w restauracji. Od już. Zakopane. Kontakt: 533 226 109.
 • PRACA | dam
  Poszukujemy recepcjonistki / recepcjonisty do hotelu w Białce Tatrzańskiej. - Minimum język angielski podstawy. - Możliwość zakwaterowania. Kontakt telefoniczny: tel. 880 015 290. CV proszę przesyłać na adres e-mail: monika@grandtatry.pl, https://grandtatry.pl/
  WWW:
 • PRACA | dam
  Przyjmę do pracy W SKLEPIE OGÓLNOSPOŻYWCZYM w Zębie/Krzyżówka, NA STANOWISKO MIĘSNO-WĘDLINIARSKIE. Z doświadczeniem. Pełny etat, praca co drugi dzień. Tel. 721180381.
 • NIERUCHOMOŚCI | sprzedaż
  ATRAKCYJNY DOM DO SPRZEDANIA W OKOLICACH SKOCZNI - 502 202 803, 604 520 752.
 • USŁUGI | budowlane
  Tynki maszynowe cementowo-wapienne, gipsowe. Atrakcyjna cena. 669790376
  Tel.: 669790376
 • PRACA | dam
  NORWEGIA - BUDOWLAŃCY. Zatrudnimy: POMOCNIKÓW oraz tynkarzy, stolarzy, malarzy, dekarzy. Języki obce NIE wymagane - w firmie pracują tylko pracownicy z Podhala. Praca całoroczna. Zjazdy do kraju (samolot) wg. własnego uznania ~ co 2-3 tyg. Zarobki od 15 do 25 Euro/godz. Zapewniamy mieszkanie. Zapraszamy! Tel. 667 602 602
 • USŁUGI | budowlane
  OGRODZENIA, www.hajdukowie.pl. 692 069 284.
 • NIERUCHOMOŚCI | pośrednictwo
  Obsługa domków i apartamentów. 788 633 633, www.zarzadzanieapartamentami.info
  WWW: www.zarzadzanieapartamentami.info
2021-03-04 17:05 Wróżenie nadal modne 2021-03-04 16:20 Z braku reakcji na protest, zawiązali komitet obrony szkoły 2 2021-03-04 15:35 Prezydent ma przyjechać do Zakopanego. Weźmie udział w narciarskim maratonie 3 2021-03-04 14:50 Na Krupówkach wycięto jedno z najstarszych drzew. Mamy odpowiedź urzędu 4 2021-03-04 14:15 Wielkie sprzątanie 1 2021-03-04 13:30 Kasprusie przyblokowane 2021-03-04 12:55 Na Gubałówce w samo południe 2021-03-04 12:10 Pandemia nie odpuszcza. Znów ponad 15 tysięcy nowych zakażeń 3 2021-03-04 11:52 Akcja pielęgnacji drzew. Kierowcy - uważajcie na utrudnienia 2021-03-04 11:43 Smak tradycji 2021-03-04 11:25 Zuzia straciła w pożarze leki i odżywki 2 2021-03-04 10:40 Poszukiwania 15-latki z Gronkowa 2021-03-04 10:20 Policjanci zatrzymali oszustów. Wpadli, gdy wpłacali pieniądze zabrane 82-latkowi 2021-03-04 10:00 Sms od niedźwiedzia 2021-03-04 09:00 Babia Góra krok po kroku (WIDEO) 2021-03-04 08:00 Pandemia dobija Rabkę 1 2021-03-04 07:00 Imprezowali i niszczyli. Jak uchronić się przed dewastacją pensjonatu? 3 2021-03-03 21:53 Ciepło za milion 2021-03-03 21:33 Podwyżka możliwa, ale nieduża 2 2021-03-03 21:06 Dziś dzień dzikich zwierząt 2021-03-03 20:56 Od piątku chłodniej, będzie padać śnieg 2021-03-03 20:11 Policjanci jak strażacy 2 2021-03-03 19:30 To najsłynniejsze tatrzańskie okno (ZDJĘCIA) 1 2021-03-03 19:29 Księga babiogórskich opowieści online 2021-03-03 18:59 Krupówki: Kebab tu, kebab tam 6 2021-03-03 18:40 Posłuchajcie fragmentu powieści młodego pisarza z Białego Dunajca (WIDEO) 2021-03-03 18:17 Z okazji Dnia Kobiet 2021-03-03 18:00 Przetarg rozstrzygnięty. Stacja PKP zacznie tętnić życiem 2021-03-03 17:20 Najlepsze narciarki świata zjeżdżają pod Tatry 3 2021-03-03 17:15 Wybór druha 2021-03-03 16:45 Wójt Jabłonki prostuje 2021-03-03 16:15 Trasy biegowe wciąż otwarte 2021-03-03 15:47 Straszny dwór 2021-03-03 14:59 Zmarł Franciszek Pawlikowski Wróblok. Znany baca z Białego Dunajca 1 2021-03-03 14:15 Z pogrzebu za kratki 2 2021-03-03 13:30 Likwidacja szkoły w Małem Cichem 17 2021-03-03 12:46 Zaszczepilibyście się rosyjską szczepionką sputnik V? Na Słowacji już szczepią 18 2021-03-03 11:59 Wieczorna kolizja w Zakopanem. Kierowca pijany i bez uprawnień 3 2021-03-03 11:14 Druga już dziś akcja ratunkowa w Tatrach 2 2021-03-03 10:35 Duży wzrost zakażeń w całej Polsce. Na Podhalu też więcej przypadków 6 2021-03-03 10:31 Rozpoczęły się próbne matury 2021-03-03 10:09 Nie było wody, ale sytuacja już opanowana 2 2021-03-03 10:01 Koniec Mistrzostw Świata dla największego rywala Polaków 2 2021-03-03 09:37 Wypadek taternicki w rejonie Morskiego Oka 2021-03-03 09:00 Przyszła wiosna, zniknął śnieg, a spod niego wyjrzały psie pamiątki 8 2021-03-03 08:01 Przybyli, zwyciężyli - Nowotarski Klub Sportów Walki po(d)bił Kraków 2021-03-02 22:00 Będzie cieplej w gminie 1 2021-03-02 21:16 Gdzie przedsiębiorcy mogą szukać wsparcia? Vademecum 2021-03-02 20:33 Nowi mundurowi, młodzi emeryci 17 2021-03-02 20:10 Kilka rad gdy urządzamy mieszkanie
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
OSTATNIE KOMENTARZE
2021-03-04 17:07 1. to nie jest żadne graffiti tylko bochomazy 2021-03-04 16:56 2. Rodzice popieram was bo to jest tak jakby serce miejscowości wyrywać. Nie chce mnożyc argumentów bo już wystarczająco już pisałem. Tak na moją logikę to jest taka polityka małych kroczków Oglądałem całą sesję i bardzo dziwię sie postawie Pana Sołtysa i Rady Soleckiej,, Pana Radnego. Powinni całym sercem bronić szkoły Jak Gmina Biały Dunajec na jesieni chciała chciała zlikwidować małą szkołę w Gliczarowie Dolnym ( naprawdę bardzo mała) to Pani Radna, Rada Sołecka Rada Rodziców, cała społeczność Gliczarowała Dolnego stanęła murem. Kurator nie wyraził zgody na likwidację Jak ktoś ma rodzinę w Gliczarowie niech się dowie. 2021-03-04 16:53 3. To nie tupet tylko..... brak twarzy. 2021-03-04 16:49 4. Ta sesja przypomniała mi przypowieść o Faryzeuszu i Celniku. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony (Łk 18,9-14). 2021-03-04 16:08 5. Będzie blokada Zakopianki? ma gość tupet! 2021-03-04 16:02 6. Gdyby nie było drzew nie byłoby bud z oscypkami które są z drewna i przynoszą zysk , wiec Figo jak to jest z tą dochodowością? 2021-03-04 15:59 7. Drzewa dają zysk , i to duży, pod warunkiem że są przerobione na deski . 2021-03-04 15:56 8. A gdyby nie daj Boże odpadł jakiś konar od tego najstarszego drzewa i zrobił komuś krzywdę to dopiero byłoby używanie. Nikomu nie dogodzisz. 2021-03-04 15:51 9. Panie Duda "GO Home, nikt Cię tu nie chce" 2021-03-04 15:40 10. Tak pisze Fruzia 2021-03-04 10:54:58 "Pozorne oszczędności!Szkołę trzeba zmieniać a nie likwidować.Mala szkoła w dzisiejszych czasach to skarb z różnych powodów: przede wszystkim bezpieczeństwo,atmosfera,integracja,opieka,szybka diagnoza problemów, bliskie otoczenie....potrzeby kulturalne,turystyczne,sportowe i inne można i trzeba w takiej szkole zapewnic a w dzisiejszych czasach to żaden problem.....dziecko jezeli tylk9 chce skorzysta...bardzo zła decyzja szanowni radni bezradni......... Wystarzczy?
2021-02-08 11:43 1. Non ? certo a Napoli in cielo pi? bello in Italia 2021-01-28 21:17 2. W naszych gorach najpiekniejsze niebieskie niebo to Sudety/Karkonosze.Powietrze suche mini klimat Alpejski.Potwierdzoe empirycznie aaa i poniemieckie czerwone dachy dodaja uroku i kontrastu. 2020-12-24 22:33 3. A poprawność noszenia maseczek w miejscach publicznych i w czasie zgromadzeń??? Kilka osób z tych fotek kwalifikuje się do nałożenia mandatu .... 2020-12-24 22:29 4. Fajny przegląd kto ma głęboko w poszanowaniu zasłanianie ust i nosa .... 2020-12-23 20:08 5. @druh Marek. Puknij się, ciężkie czasy dla młodych. W tamtych czasach mieli więcej możliwości. 2020-12-17 22:28 6. Oooo....To są moje widoki, dzięki Zośka, ale Tobie za dobrze, nej, dobrze ześ nie chytro i dajes nom sie napatrzeć. Wesołych Świąt i Pomyślności w Nowym Roku! Ale sie porobiyło na świecie, cy to sie kiedy skońcy? , Cy s nami, ludziskami fcom zrobić koniec, he? Żałosne są te komentarze. A cemu Lempart nie strajkuje? Nie dziwota , ze po tyk strajkach w całej Polsce wirus Covid-19 szaleje. Ze mnie on jesce nie dopod, to sie dziwuje.... Zdrowio do chuściny i tego, tamtego, hawtego syćkim zyce. Hej! 2020-12-16 13:35 7. Nie kuś mnie piękna. 2020-12-15 20:05 8. @druch Marek pewnie myślał o Frasyniuku poniżanym i żyjącym w nędzy 2020-12-14 17:23 9. Druh Marek... Pożyteczny druh Marek. Myśl, młody myśl... bądź jak pożyteczny druh Marek! 2020-12-13 21:55 10. Gdyby nie dojrzałość polityczna i odwaga ówczesnego przywództwa NSZZ Solidarność, Episkopatu Polski, KOR,organizacji pozarządowych a przede wszystkim klasy robotniczej wielkich zakładów dalej siedzieliśmy w PRL-u. Również po stronie rządowej znaleźli się ludzie ,dla których spokój społeczny i losy Polski były ważniejsze od partyjnych sztandarów. Stan wojenny pochłonął wiele ofiar, ale ich śmierć nie poszła na marne.Nie jesteśmy w RWPG,w Układzie Warszawskim, nie czekamy na paszporty i godzinami na granicach. Możemy rozwijać kraj dzięki pomocy z Unii Europejskiej i kształcić młodzież na zagranicznych uniwersytetach. Chętni do pracy za granicą przywożą twardą walutę i inwestują w lokalne rodzinne firmy. To wszystko dzięki tym ,którzy 13.grudnia 1981 r siedzieli w wiezieniach poniżani i pałowani. Dzisiaj wielu z nich jest zapomnianych, żyją skromnie a często są poniżani przez tych ,którzy trzęśli portkami i siedzieli cicho . Ci co 13.grudnia spali do południa dzisiaj rządzą i spijają miody jakie daje władza. Niestety, dawna bojowa Solidarność stała się przybudówką PiS-u. Oto jak jest ironia losu!
WARUNKI W GÓRACH
POGODA W WYBRANYCH MIASTACH REGIONU
Reklama
Polecamy

Album TP

Bojcorka

FILMY TP

Pożegnania

Advertisement